بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گرمی جهت استفاده از آن در کشاورزی

دسته: جغرافیا

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 4047 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 109

 • گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
 • بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گرمی جهت استفاده از آن در کشاورزی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد MA
 • بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گرمی جهت استفاده از آن در کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد M. A

گرایش: اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گرمی جهت استفاده از آن در کشاورزی

بخشی از متن پایان نامه:

بیان مسئله

اگر کسی از فضا به زمین نگاه کند، آن را یک سیاره آبی رنگ و پر از آب خواهد دید. آب حدود 75 درصد زمین را پوشانده است (یعنی چیزی حدود 4/1 میلیارد کیلومتر مکعب). امّا فقط بخش اندکی از آن برای انسان قابل استفاده است. حدود 97 درصد آب ها در دریاها وجود دارد که در هر تن آن ها 35 کیلو گرم انواع نمک حل شده است. درنتیجه این شوری هشت برابر بیش از مقداری است که بتوان آن را نوشید یا برای آبیاری محصولات کشاورزی به کار برد. فقط حدود 3 درصد آب های جهان آب شیرین اند و سه چهارم آن ها نیز در یخ پهنه های قطبی و یخچال های کوهستانی قرار دارند پس زندگی همه جانداران به مقدار اندکی آب وابسته است (یعنی چیزی کمتر از 1 درصد کل آب های جهان) که به شکل باران می بارد و رود ها و دریاچه ها را پر می کند. آب یکی از ضروریترین عناصر حیات بر روی زمین است و اگر چه بیش از 70 درصد از سطح کره زمین با آب پوشیده شده است اما کمتر از 3 درصد از آن آب شیرین میباشد. از این مقدار 79 درصد به قله های یخی تعلق دارد، 20 درصد آن آبهای زیر زمینی است که به راحتی قابل دسترسی نمی باشد و فقط 1 درصد آن شامل دریاچه ها و رودخانه ها و چاهها میباشد که به راحتی به دست می آید. در مجموع در هر زمان تنها یک ده هزارم ازکل آبهای کره زمین به سادگی در دسترس انسان قرار دارد.

رشد روز افزون جمعیت جهان، همگام با گسترش فعالیت های کشاورزی و صنعتی در جهت افزایش تامین مواد غذایی از یک سو و خشکسالی های پی در پی از سوی دیگر، موجب شده که منابع موجود آب های شیرین سطحی در اکثر کشورهای واقع در کمربند مناطق خشک به اوج بهره داری خود برسد. و بالطبع فشار بیش از اندازه به منابع آب وارد آید. مضافا اینکه کشور ما هم اکنون جزو کشورهای است که برداشت آب از منابع زیرزمینی بیش از معیارها و استانداردهای بین المللی می باشد. رشد جمعیت شهری از سویی و بالا رفتن سطح بهداشت و آگاهی مردم از سوی دیگر، میزان مصرف آب را افزایش داده است. مصرف بالای آب صعود میزان فاضلاب را به دنبال خواهد داشت. رهاسازی فاضلاب خام در طبیعت باعث آلوده کردن محیط زیست می شود و تاثیر بدی در کیفیت جریانات سطحی و زیر زمینی می گذارد. بنابراین ضرورت کاربرد زنجیرهای آب متناسب با تغییر کیفیت ان در بخش های متنوع مصرف نمایان می شود. در مناطق خشک و نیمه خشک از آنجایی که که دسترسی به منابع آب با کیفیت خوب با محدودیت همراه است، لذا بهره برداری از پساب فاضلاب برای آبیاری بسیار با اهمیت است. البته هر چند پساب فاضلاب در مقایسه با حجم آب آبیاری مورد نیاز، مقدار کمی را شامل می شود ولی بهره برداری از همین مقدار، با عث می شود که آبهای با کیفیت بالاتر را بتوان در مصارف با اهمیت تری به کار برد (عابدی، 1380).

بهره برداری صحیح از قاضلاب شهری، مشکل آلودگی آبهای سطحی را برطرف می کند و نه تنها باعث حفظ منابع آب می گردد بلکه به علت وجود مواد وعناصر غذایی در آن، برای رشد گیاهان بسیار سودمند است. موجود بودن این پساب در کنار مراکز شهری، امکان افزایش محصولات کشاورزی، در اطراف این مناطق را فراهم می سازد. همچنین وجود نیتروژن و فسفر در فاضلاب، به حذف یا کاهش کودهای تجارتی مورد نیاز محصولات کشاورزی می انجامد. کیفیت آب آبیاری در مناطق خشک، جایی که درجه حرارت زیاد و رطوبت کم است و در نتیجه تبخیر بالا است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک، همچنین استحکام، تخلخل، ساختمان خاک و هدایت هیدروایکی نسبت به تبادل یون ها در آب آبیاری حساس هستند. بنابراین وقتی مسأله بهره بردازی از فاضلاب در کشاورزی مطرح می شود، چندین فاکتور با خواص خاک باید مورد بررسی قرار بگیرد. موضوع دیگر در ارتباط با کشاورزی، اثرات مواد محلول آب آبیاری در رشد گیاهان است. نمک های محلول، فشار اسمزی آب خاک را افزایش می دهند، و این افزایش، سبب افزایش مصرف انرزی گیاه برای جذب آب می شود، در نتیجه تنفس زیاد گشته و رشد و نهایتا عملکرد محصول آن به طور نزولی کاهش می یابد. در این میان بیشتر گیاهان نسبت به نمک های فعال در آب خاک که روی پتانسیل اسمزی اثر می گذارند، حساسیت نشان می دهند (عابدی، 1380). بنابراین محقق در پی پاسخ به این مسئله است که به چه طریقی بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گرمی جهت استفاده از آن در کشاورزی میتوان انجام داد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

کشورایران، بااین که 1/1 درصدازوسعت خشکی های جهان رابه خوداختصاص داده، فقط 34/0 درصدازآب های موجوددرخشکیهای جهان رادراختیاردارد. ازسوی دیگردراغلب مناطق ایران، ریزش های جوی اکثردرفصل هایی صورت می گیردکه نیازچندانی به آب برای فعالیت های کشاورزی نیست (پاییزوزمستان). همچنین میزان ریزش های جوی به طوریکسان درکشورفرونمی بارندوبرخی مکان هابارندگی بیش تر و برخی بارندگی کم تری دریافت می کنند. محاسبات نشان می دهندکه میانگین مصرف سرانه آب درجهان (صنعتی، کشاورزی وآشامیدنی) حدود 580 مترمکعب برای هرنفراست. امامتاسفانه این رقم درایران که کشورکم آبی به حساب می آید، 1300 مترمکعب درسال است. این امرنشان دهنده اتلاف منابع آب واسراف بیش ازحداین منبع حیاتی است. مقدارمصرف سرانه آب لوله کشی آشامیدنی درشهرهای ایران حدود 142 مترمکعب درسال است که ازمصرف سرانه برخی کشورهای اروپایی پرآب مثل اتریش (108 مترمکعب درسال) وبلژیک (105 مترمکعب درسال) بیش تراست. شایدیکی ازعلل استفاده ازآب آشامیدنی تصفیه شده برای شست وشوی اتومبیل وحیاط، آبیاری باغچه ها، استحمام، لباسشویی وظرفشویی است درحالی که دربسیاری ازکشورها، آب آشامیدنی ازسایرآب های مصرفی جداست. برای بهره برداری درست ازآب های آشامیدنی بهداشتی، شایدبهترین راه جداکردن آب آشامیدنی ازآب های مصرفی دیگراست. درکشاورزی هم بایدازروش های آبیاری متناسب بامحیط ویاازروش های جدیدآبیاری بهره بردکه اتلاف آب در آنهاکم است. بررسی ها نشان داده است که ایران با دارا بودن 1/1 درصد از خشکی های جهان تنها به 34/0 درصد از آبهای موجود درسطح خشکی های زمین دسترسی دارد و حجم آبهای شیرین قابل استفاده کشور از0002/0 درصد از آبهای شیرین تجاوز نمی کند.

دانلود پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

اصول مدیریت آموزشیدانشجو بعد از مطالعه این کتاب باید بتواند به سؤالات زیر پاسخ گوید1 ضرورت آموزش مدیریت را توضیح دهد2 مهارت های سه گانه مدیران را تجزیه و تحلیل کند3 انواع تئوری های مدیریت را نام برده، با هم مقایسه کند4 تئوری سیستمی را تعریف و تشریح نماید

دسته: آزمون ارشد

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: pptx

حجم فایل: 232 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 269

 • پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی
 • دانلود پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی
 • مدیریت آموزشی
 • دانلود پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی
 • اصول مدیریت آموزشی

اسلاید 1:

اصول مدیریت آموزشی

دانشجو بعد از مطالعه این کتاب باید بتواند به سؤالات زیر پاسخ گوید:

1- ضرورت آموزش مدیریت را توضیح دهد.

2- مهارت های سه گانه مدیران را تجزیه و تحلیل کند.

3- انواع تئوری های مدیریت را نام برده، با هم مقایسه کند.

4- تئوری سیستمی را تعریف و تشریح نماید.

اسلاید 2:

5- جایگاه نظریه در مدیریت آموزشی را تبیین کند.

6- نظریه بروکراسی و اصول آن را تشریح کند.

7- مفهوم سه بُعدی مدیریت آموزشی را تجزیه و تحلیل کند.

8- نظریه سیستم اجتماعی را به عنوان واحد تحلیل مدیریت تبیین کند.

9- رفتار سازمانی و تفاوت آن روابط انسانی را تشریح کند.

اسلاید 3:

پیشگفتار

– نقش مدیریت و رهبری در زمینه های فعالیت اجتماعی

– نیاز به مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش اهمیت بیشتری دارد

اسلاید 4:

پیشگفتار

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی

طرح نظرات

و اندیشه های جدید

نیاز به بهبود کفیت

عملکردها و نتایج

آموزش وپرورش

اسلاید 5:

پیشگفتار

مدیریت آموزشی در جهان نقش رهبری آموزشی

مدیریت آموزشی در ایران

فعالیت خارج از

مؤسسات آموزشی

اسلاید 6:

پیشگفتار

تحول اندیشه های مدیریت در

سه مرحله اتفاق افتاده است

مرحله فنی

مرحله انسانی

مرحله ادراکی

اسلاید 7:

پیشگفتار

مهارت فنی

(مرحله اول)

توجه به جزئیات

مسائل و مشکلات عادی

روشهای انجام کار

تهیه استانداردهای فنی و اداری

اسلاید 8:

مهارت انسانی

(مرحله دوم)

توجه به روابط انسانی

انگیزه های فردی

ترویج ارتباطات انسانی

اسلاید 9:

مهارت ادراکی

(مرحله سوم)

توجه به کل نظام

روابط پیچیده درونی و برونی

مطالعه و تفکر درباره پیچیدگیهای سازمانی

اسلاید 10:

پیشگفتار

مدارس ما

روشهای شرکت آفرین

عدم همخوانی با رشدآموزش و پرورش

بایدهای اداری

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند. جهت دریافت کل ان، لطفا ان را خریداری نمایید.

پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 43 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 71

 • ترازنامه
 • پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
 • پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
 • حسابداری
 • صورت حساب سود و زیان

پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

بانک و صندوق:

این حساب مخصوص ثبت وجه نقدی است که در مؤسسات برای دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری یا پرداخت های نقدی آتی نگهداری می شود در برخی موارد، وصول وجه نقد از مشتریان اجتناب نا پذیر است و همچنین پرداخت های مؤسسه نیز در برخی موارد باید نقدی صورت پذیرد به همین جهت در برخی از مؤسسات، شخصی به عنوان صندوق دارد استخدام می گردد و متناسب با حداکثر وجهی که در اختیار او قرار خواهد شد از او تضمین های لازم اخذ خواهد شد لازم به یادآوری است که علاوه بر حساب صندوق که در دفتر کل افتتاح شده، در صورت تعدد، حسابهای معین نیز نگهداری می شود یک دفتر مخصوص به نام دفتر صندوق توسط صندوقدار نگهداری می شود که جنبه آماری و اطلاعاتی دارد و از سیستم حسابداری دو طرفه پیروی نمی کند این دفتر دریافت ها و پرداخت های نقدی را بلافاصله ثبت خواهد نمود در پایان هر روز وجه موجود در صندوق شمارش شده، با دفتر صندوق مطابقت داده می شود تا صحت انجام امور دریافت و پرداخت به اثبات برسد. ج صندوق در دفاتر حسابداری بر اساس اسناد حسابداری تکمیل می گردد بدین صورت که به ازای دریافت های نقدی، حساب صندوق بدهکار و در مقابل پرداخت های نقدی حساب صندوق بستانکار می شود وجوه نقد، ضمن آنکه برای معاملات نقدی بسیار اهمیت دارد و در دسترس بودن آن در اسرع وقت از امتیازات این دارایی می باشد به همان نسبت نیز می تواند در معرض سوء استفاده قرار گیرد وبنابر این مؤسسات کوچک مب توانن با اعلام آئین نامه های داخلی نسبت به صحت عمل صندوق اطمینان حاصل نمایند.

فهرست مطالب

لیست حساب های ایران بتون ساز

«دارائیهای جاری»

بانک و صندوق

ح تخواه گردان

ح دریافتنی

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

اسناد دریافتنی

ح پیش پرداخت

ح سپرده حسن انجام کار

«دارائیهای ثابت»

دارائیهای ثابت مشهود

دارائیهای ثابت نامشهود

«بدهی ها»

بدهی ها

حسابهای پرداختنی

اسناد پرداختنی

پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

سرمایه

در آمدها

هزینه ها

ح پیمان

ح کارگواهی شده

روشهای متداول حسابداری پیمانکاری

ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

دعاوی و تغییر ناشی از قراردادهای پیمانکاری

تعیین سود پیمان تکمیل شده

انتقال سود بستن حسابپیمان تکمیل شده

محاسبه سود پیمان های ناتمام

الف) محاسبه سود پیمان نا تمام بر اساس مخارج واقعی

ب) محاسبه سود پیمان ناتکمام بر اساس مخارج بر آوردی

نحوه محاسبه پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

نحوه محاسبه استهلاک اموال، مالیات و تجهیزات

مالیات پیمانکاری

مالیات مقطوع

مالیات بر در آمد پیمانکاری

مالیات مؤسسات پیمانکاری

نحوه نگهداری حسابهای مالیاتی

پیش پرداخت مالیات

مالیات قطعی پیمان ها

ذخیره مالیات بر در آمد

گزارش های مالی

ترازنامه

گزارش های عملیاتی

گزارش پیشرفت کار

صورت حساب سود و زیان

پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 742 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 247

 • اهورا فایل
 • خرید و دانلود پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر
 • دانلود پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر
 • پروژ
 • پاورپوینت رشته کامپیوتر
 • دانلود و خریدپاورپوینت اصول طراحی کامپایلر
 • خرید و دانلود پروژه پاورپوینت کامپیوتر
 • پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر
 • پاورپوینت کامپیوتر
 • خرید و دانلود پاورپوینت کامپیوتر
 • پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر
 • خرید پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر

پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر

جایگاه درس در رشته کامپیوتر:

ضرورت این درس:

ضرورت نیاز به زبانهای سطح بالا

ضرورت ترجمه برنامه های نوشته شده با زبان سطح بالا به برنامه به زبان ماشین

تنوع زبانهای برنامه نویسی سطح بالا

دروس پیش نیاز: نظریه زبانها و ماشین، طراحی و پیاده سازی زبانها

نوع درس: اجباری

تعدادکل ساعات تدریس: 30

تعداد جلسات تدریس: 10

فهرست:

فصل اول: مقدمه ای بر کامپایلر

فصل دوم: نحو زبان و تجزیه

فصل سوم: تحلیلگر لغوی

فصل چهارم: تحلیل نحوی

1-1 نمونه ای از برنامه های تحلیل کننده:

ویرایشگرهای ساختار

چاپگرهای pretty printer

بررسی کننده های ایستا

مفسرها

شکل دهنده های متن

کامپایلرهای سیلیسیومی

مفسرهای پرس و جو

1-2 تعریف کامپایلر:

1- ترجمه برنامه از زبان مبدا به برنامه معادل دز زبان میانی مانند اسمبلی.

2- گزارش وجود خطاها را در برنامه مبدا به کاربر.

تحقیق تست هوشی گودنیاف (آدمک)

دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 41

آزمون فلورانس گودنیاف در سال 1926 ابداع کرده است و در سال 1926 هم ارائه شد. این آزمون از 3 ساله تا 18 سالگی معتبر است بنا به گفته خود خانم گودنیاف به هر یک از قسمتهای کشیده شده که زیر توضیح آن می آید بر طبق دستور عمل یکنفره تعلق می گیرد و مجموعه نمره از 50 بیشتر نمی شود. مواردی که در آزمون آدمک نمره …

 • کار تحقیقی
 • تحقیق
 • تحقیق تست هوشی گودنیاف (آدمک)
 • دانلود تحقیق
 • روانشناسی

آزمون فلورانس گودنیاف در سال 1926 ابداع کرده است و در سال 1926 هم ارائه شد.

این آزمون از 3 ساله تا 18 سالگی معتبر است بنا به گفته خود خانم گودنیاف

به هر یک از قسمتهای کشیده شده که زیر توضیح آن می آید بر طبق دستور عمل یکنفره تعلق می گیرد و مجموعه نمره از 50 بیشتر نمی شود.

مواردی که در آزمون آدمک نمره می گیرد؟ تست هوش کودکان

1- سر داشته باشد (وجود سر مشخص)

2- پا (یک یا دو پا داشته باشد)

3- دست کشیده شده باشد (یک یا هر دو دست)

4- تنه کشیده شده باشد.

5- طول تنه طویلتر از عرض آن باشد (میتواند یک خط ساده باشد)

6- نشلانه ها نمایش داده شود.

7- دستها و پاها به تنه چسبیده باشد (بی تناسب) 1

8- اتصال دستها و پاها به تنه در محل متناسب (با تناسب) 2

9- گردن کشیده باشد.

10- گردن به سر و تنه در طول یک خط مستقیم وصل شده باشد.

11- چشمها باشد (حتی یک خط نانقص)

12- بینی باشد (حتی یک خط به عنوان بینی)

13- دهان کشیده شده باشد

14- بینی و دهان در دو بعد و وسعت باشد

گزارش کارآموزی صندلی مقوایی-شرکت طراحان آرشیدا سازه

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2535 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 49

 • شرکت
 • گزارش کاراموزی صندلی مقواییشرکت طراحان آرشیدا سازه
 • آرشیدا سازه
 • دانلود گزارش کارآموزی صندلی مقواییشرکت طراحان آرشیدا سازه
 • صندلی مقوایی
 • طراحان
 • گزارش کارآموزی صندلی مقوایی-شرکت طراحان آرشیدا سازه
 • کاراموزی صندلی مقواییشرکت طراحان آرشیدا سازه
 • کارورزی صندلی مقواییشرکت طراحان آرشیدا سازه

گزارش کارآموزی صندلی مقوایی-شرکت طراحان آرشیدا سازه در 49 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست:

شرکت طراحان آرشیدا سازه … 4

صندلی مقوائی … 4

اهداف صندلی مقوائی … 5

تاریخچه صندلی مقوائی … 6

صندلی مقوائی در ایران … 6

مقوا … 6

انواع مقوا … 9

کار با کاغذ و مقوا … 15

ماشین های تیغ زنی … 19

نمونه های موجود … 23

صندلی مقوایی اف ای کیو (FAQ) … 23

صندلی کاغذی بچه ها … 30

صندلی پاپتون … 34

صندلی زاگ زیگ … 37

نمونه های تصویری دیگر … 40

اتودهای اولیه … 48

طرح های قابل اجرا … 53

شرکت طراحان آرشیدا سازه:

این شرکت، یک شرکت طراحی صنعتی است و به دو قسمت طراحی که شامل طراحی محصول و طراحی داخلی و غیره است و قسمت تولید محصولات شرکت است.

هدف اصلی شرکت طراحی و تولید مبلمان مقوایی است.

یکی از این مبلمان مقوایی، صندلی است.

روند شکل گیری صندلی مقوایی ازمراحل طراحی و آزمایشات و تولید پروسه ای است به شرح زیر:

صندلی مقوائی:

برای تولید یک مبلمان خاص از جنسی خاص احتیاج به بررسی و تحقیق زیاد و دقیق است.

ابتدا باید دانست که هدف از تولید این صندلی چیست؟ صندلی برای چه قشری از جامعه ساخته می شود؟ سپس باید به تحلیل تاریخچه و نمونه های موجود از این محصول پرداخت. همچنین باید به جمع آوری اطلاعاتی گرد متریال مورد استفاده پرداخت.

این مسائل در این گزارش به طور خلاصه گنجانده شده اند.

اهداف صندلی مقوائی:

صندلی مقوایی، صندلی ای است که برای نسل جوان و دانشجو و برای خانه های موقت و دانشجویی.

با قابلیت سر هم شدن توسط مخاطب و سبک و ارزان و با مقاومت زیاد واستفاده از متریال مقوا که آلودگی برای محیط زیست ندارد.

در واقع صندلی مقوایی به دلیل نو بودن این هیجان را در هر کسی بر می انگیزد که از آن درچیدمان محل زندگی و یا کار خود استفاده کند.

سر هم کردن صندلی بدون استفاده از هیچ متریال دیگری به جز مقوا بسیار جالب است و حالتی پازل گونه به صندلی می بخشد. با این که دستورالعمل ساخت بسیار ساده و با توضیحات دقیق است.

صندلی ساده است. سادگی صندلی به آن آرامش و خودمانی بودن می بخشد.

صندلی مقوایی صندلی است که هیچ گونه دردسری را دنبال نمی کند، قیمت ارزان آن نگرانی از خرابی و کثیف شدن را از بین می برد.

صندلی از مقوا ساخته شده است و قابل بازیافت است.

تاریخچه صندلی مقوائی:

در مورد صندلی مقوایی باید گفت که کاری است تقریبا مدرن و کارهایی که بر روی آن انجام شده است بسیار پراکنده و شخصی بوده است و به صورت یک پروژه تولیدی هیچگاه به آن توجه نشده است.

صندلی مقوائی در ایران:

ساخت این صندلی در ایران به عنوان وسیله ایی سهل الوصول برای نسل جوان ایرانی، ارزان و برای دوره ایی خاص انجام می شود.

مقوا:

مقوا کاغذی است با جرم معین (معمولا بیشتر از 230 گرم بر متر مربع)

که تا حدی محکم باشد.


,

شیپ فایل آبراهه های استان مرکزی

دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Shp

تعداد صفحات: 2

شیپ فایل رودخانه های استان مرکزی. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه نقشه ‘آبراهه های’ منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید. …

 • نقشه رودخانه های استان مرکزی
 • لایه جی آی اس آبراهه های استان مرکزی
 • لایه GIS آبراهه های استان مرکزی
 • شیپ فایل رودخانه های استان مرکزی
 • نقشه آبراهه های استان مرکزی
 • آبراهه های استان مرکزی
 • شیپ فایل آبراهه های استان مرکزی
 • لایه آبراهه های استان مرکزی

دانلود شیپ فایل آبراهه های استان مرکزی،

توضیحات:

این شیپ فایل، شامل شیپ فایل رودخانه های استان مرکزی و لایه جی آی اس آبراهه های استان مرکزی می باشد. برای تهیه نقشه ‘آبراهه های’ منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree


فتوشاپ (نکاتی که در طراحی در یک سیستم مالتی مدیا باید در نظر بگیریم)

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 16 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 11

 • دانلود پروژه
 • دانلود تحقیق
 • مقاله
 • فتوشاپ چیست؟
 • دانلود مقاله
 • جزوه
 • دانلودرایگان پروژه فتوشاپ
 • دانلود مقاله فتوشاپ
 • خرید مقاله فتوشاپ
 • دانلود پژوهش
 • پروژه
 • تحقیق
 • پژوهش
 • دانلود رایگان مقاله فتوشاپ
 • دانلود جزوه
 • دانلود رایگان تحقیق فتوشاپ
 • اهورا فایل
 • فتوشاپ (نکاتی که در طراحی در یک سیستم مالتی مدیا باید در نظر بگیریم)

فتوشاپ (نکاتی که در طراحی در یک سیستم مالتی مدیا باید در نظر بگیریم)

نکاتی که در طراحی در یک سیستم مالتی مدیا باید در نظر بگیریم

1) eye flow رنگ بندی و تکنیکهایی که موجب جلب توجه می شوند. (در مورد ترتیب ارائه اطلاعات بحث می کند)

2) vsal Appeal (جنبه های دیداری) کلا ساختار چگونه طراحی شود که مطالب به چه ترتیبی جلب نظر داشته باشد.

3) consistency (پایداری یا ثبات سیستم) سیستم اطلاعات چند رسانه ای طوری طراحی شود که تغییر platfrom موقعیت نمایش ابزارهای نمایش و یا هر شرایط دیگری تغییری در ترتیب دلخواه ارائه اطلاعات ایجاد کند.

طرح توجیهی تولید الیاف پلی پروپیلن

دسته بندی: کارآفرینی» تولیدی

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 7

دانلود طرح توجیهی تولید الیاف پلی پروپیلن، در قالب pdf، به همراه فهرست, موضوع و معرفی طرح, جداول, سرمایه گذاری کل, دوره بازگشت سرمایه, فضای مورد نیاز, اشتغال زایی, سهم تسهیلات, استانداردهای مربوطه, بازارهای داخلی و خارجی, عرضه کنندگان …

 • طرح کارآفرینی تولید الیاف پلی پروپیلن
 • امکان سنجی تولید الیاف پلی پروپیلن
 • تولید الیاف پلی پروپیل
 • کارآفرینی تولید الیاف پلی پروپیلن
 • طرح کسب و کار تولید الیاف پلی پروپیلن
 • دانلود طرح توجیهی تولید الیاف پلی پروپیلن
 • طرح توجیهی تولید الیاف پلی پروپیلن

دانلود طرح توجیهی در مورد تولید الیاف پلی پروپیلن،

در قالب pdf و در 7 صفحه.

توضیحات:

این طرح توجیهی در رابطه با تولید الیاف پلی پروپیلن می باشد که براساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با دقت نگارش و جمع آوری شده است.

این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید الیاف پلی پروپیلن مناسب می باشد.

این طرح توجیهی شامل:

مقدمه و خلاصه ای از طرح

فهرست مطالب

جداول و محاسبات مربوطه

موضوع و معرفی طرح

هزینه تجهیزات

ظرفیت

سرمایه گذاری کل

سهم آورده متقاضی

سهم تسهیلات

دوره بازگشت سرمایه

اشتغال زایی

فضای مورد نیاز

تعداد و هزینه نیروی انسانی

استانداردهای مربوطه

بازارهای داخلی و خارجی

توجیه فنی و اقتصادی طرح

عرضه کنندگان و …

مناسب برای:

اخذ وام بانکی از بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن مجوزهای لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح کسب و کار، طرح تجاری یا BP) در قالب pdf و در حجم 7 صفحه به همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.


تحقیق کودک آزاری

دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 34

دانلود تحقیق با موضوع کودک آزاری، در قالب word و در 34 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: انواع کودک آزاری، بخش اول: کودک آزاری جسمانی. با وجود تنوع تعاریف از سوی روانشناسان و دانشمندان علوم روان شناختی …

 • مقاله کودک آزاری ppt
 • آزار کودک
 • آزار کودکان
 • پایان نامه کودک آزاری
 • مقاله کودک آزاری در ایران
 • کودک آزاری در مهدکودک
 • مقاله کودک آزاری pdf
 • تحقیق کودک آزاری
 • کودک آزاری
 • مقاله کودک آزاری
 • کودک آزاری جسمانی
 • کودک آزاری در ایران
 • کودک آزاری جسمی

دانلود تحقیق در مورد کودک آزاری،

در قالب word و در 34 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

انواع کودک آزاری

بخش اول: کودک آزاری جسمانی

با وجود تنوع تعاریف از سوی روانشناسان و دانشمندان علوم روان شناختی از مفاهیم بدرفتاری، سوء رفتار و … باید گفت، تمام این تعریف ها، حول چهار محور آزارهای جسمانی، جنسی، غفلت و آزارهای عاطفی روانی می گردد.

حدود کودک آزاری از محروم ساختن کودک از غذا، لباس، سرپناه و محبت پدر و مادر تا مواردی که در آن کودکان از نظر جسمی توسط یک فرد بالغ مورد آزار و بد رفتاری قرار می گیرند که آشکارا به صدمه دیدن و غالباً مرگ آنان منجر می شود، گسترده است.

بسیاری از این کودکان مورد آزار جنسی قرار گرفته اند، گرسنگی کشیده اند، سوزانده شده اند، کتک خورده اند، زخمی شده اند، به میز و صندلی زنجیر یا محبوس گشته اند و شمار بسیاری از این کودکان در نتیجه شدت این گونه بدرفتاری ها، از دنیا رفته اند.

قانون حمایت از کودکان مصوبه 1988 آزار بدنی را چنین تعریف می کند: آسیب دیدن و صدمه دیدگی کودک زیر 18 سال، توسط والدین یا سرپرست بلافصل وی که موول رفاه و آسایش اوست. به طوری که سلامت و ایمنی کودک طبق قوانین تدوین شده به وسیله وزارت بهداشت و خدمات انسانی به خطر افتاده است …


پروژه کارآفرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری)

دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1000 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 42

 • دانلود پروژه تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری)
 • دانلود کارآفرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری)
 • طرح توجیه فنی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله
 • طرح توجیهی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری)
 • کارآفرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری)
 • پروژه کارافرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری)
 • پروژه کارآفرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری)

پروژه کارآفرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری) در42 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

این گزارش شامل طرح پیش امکان سنجی برای تولید یکی از ابزارهای دقیق آزمایشگاهی با عنوان فاصله یاب لیزری می باشد . بدیهی است با توجه به تنوع ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، تهیه یک طرح پیش امکان سنجی برای همه آنها، مقدور نمی باشد و از اینروی با توجه به اهمیت و کاربرد فرآوان فاصله یابهای لیزری در کارهای آزمایشگاهی، در این طرح تولید آن مورد برر سی و مطالعه اولیه قرار گرفته است . گرچه نتایج حاصل حاکی از مقروت به صرفه بودن تولید این ابزار است، لیکن مشاور توصیه می نماید مطالعات تکمیلی امکان سنجی برای محاسبه دقیق سود و زیان طرح و نرخ بازگشت سرمایه و سایر شاخصهای موردنیاز برای تصمیم گیری صورت پذیرد .

نام کامل طرح و محل اجرای آن:

تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری)

محل اجرا:

مشخصات متقاضیان:

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

دلایل انتخاب طرح:

در بخش تولید توجه به استانداردهای تولید بسیار با اهمیت می باشد به خصوص تولید در زمینه ماشین آلات و همچنین قطعات ماشین آلات تولید و قطعات نظامی دقت فراوان برای تولید مورد نیاز است . وجود فاصله یاب در تولید این محصولات بسیار موثر می باشد خصوصاً آنکه فاصله یاب های قابل نصب در خطوط تولید دارای دقت بسیار بالا می باشند .

تولید مناسب قطعات می تواند موقعیت استراتژیک کشور را تثبیت کرده و ایران را به عنوان یکی از تولیدکنندگان معتبر معرفی نماید .

وضعیت و میزان اشتغالزایی:

تعداد اشتغالزایی این طرح 25 نفر میباشد.

تاریخچه و سابقه مختصر طرح:

امروز در صنایع مختلف وسایط گوناگونی جهت افزایش دقت تولید و سیستمهای وناگونساخته شده است . مسافت یاب لیزری یا فاصله یاب لیزری یکی از این سیستم ها می باشد . بکارگیری فن آوری نوین پردازش اطلاعات و سیستمهای الکترونیکی پیشرفته، تولیدکنندگان را قادر می سازد از این وسائل جهت کنترل هوشمند خط تولید خود استفاده کنند . اولین قدم در این راه، تولید حسگرهای لازم جهت حس کردن شراط خطرناک می باشد که از جمله اساسی ترین آنها سنسورهای فاصله یاب هستن د . این سنسورها باید قادر به درک فاصله مناسب بوده و قابل استفاده در شرایط گوناگون آب و هوایی و شدت نورهای مختلف باشند .

اطلاعات جمع آوری شده از این سنسورها توسط مدارهای واسط به یک پردازشگر ارائه می گردند . این پردازشگر بر اساس یک سری محاسبات و قواعد، شرایط ر ا بررس و تحلیل نموده و در صورت وجود خطر تصادف، راننده را آگاه می نماید .

طرز کار فاصله یاب لیزری براساس همان اصولی است که در رادارهای معمولی بکار می رود. یک تپ لیزری YAG و یا CO2 به هدفی که نشانه روی شده است ارسال می شود . سپس تپ ارسالی به هدف خورده باز می گردد و سپس توسط یک سیستم مناسب گیرنده نوری آشکار می شود . فاصله مورد نظر با تعیین مدت زمانی که طول می کشد تا تپ ارسالی مسیر رفت وبرگشت را طی کند، بدست می آید . طرح کلی یک فاصله یاب Nd: YAG متشکل از فرستنده ) لیزر ( گیرنده و دوربین است . سپس با ارسال تپ ارسالی به هدف ، نور پراکنده شده از هدف توسط عدسیهای L1 و L2 روی یک آشکار ساز تمرکز یافته و یک سیگنال الک تریکی حاصل می شود . اگر لحظه t0 تپ لیزری از سیستم به سمت هدف ارسال شود و سیگنال بازگشتی در لحظه t1 آشکار شود، با توجه به اینکه نور با سرعت c در مدت زمان t1-t0 فاصله را پیموده است , فاصله x بدت می آید. مشاهده میشود که دقت در تعیین فاصله به دقت در تعیین زمان بستگی دارد

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه:

بازدید از کارخانه رای پردازان نیک

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده در بازدید از کارخانه رای پردازان نیک به بررسی سیستم ها و دستگاهها و ماشین آلات موجود در کارخانه پرداختیم و سیستم مدیریت و روش های تامین مواد اولیه را در کارخانه مورد ارزیابی قرار دادیم،

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده:

ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش تجهیزات آزمایشگاهی نیز که بازار رقابتی بسیار شدیدی دارد استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود، متد های نوین تبلیغاتی یکی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک اسناد کنترل (فصل دوم تحقیق)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک اسناد کنترل (فصل دوم تحقیق)

دسته: علوم انسانی

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 83 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 57

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک اسناد کنترل (فصل دوم تحقیق)
 • مبانی نظری و پیشینه سبک اسناد کنترل (فصل دوم تحقیق)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک اسناد کنترل (فصل دوم تحقیق)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک اسناد کنترل (فصل دوم تحقیق)

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
 • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
 • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
 • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
 • منبع: دارد (به شیوه APA)
 • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

اصطلاح سبک به عنوان شیوه ترجیحی فرد برای فکر کردن و انجام دادن کاری، از جمله متغیرهای فردی است (آلپورت، 1937 به نقل از نریمانی، ابوالقاسمی، جویباری1392)

سبک تبیینی به طور گسترده در پژوهش های مختلف روانشناسی برای پیش بینی افسردگی استفاده شده (هاجیل، باش و وارن، 1996؛ پترسون و سلیگمن؛ 1984، سلیگمن، 1990 به نقل از رجبی و ییلاق1384).

سبک اسناد یک متغیر شناختی است که نحوه تبیین رویدادها را نشان می دهد منطق اساسی نظریه اسناد از این فرض نظری ناشی می شود که آدمی واجد این انگیزش است که از ماهیت محیط خود به ویژه از علل رویدادهای خاص آگاه شود اگر به فهم این نکته نایل آید که علت رویدادهای معین در گذشته چه بوده است آنگاه قادر خواهد بود تا با مداخله واقعی و یا انتخابهای خود و آنچه در آینده برای او اتفاق خواهد افتاد را مهار سازد (سیرز و همکاران1991 به نقل از امانی، خداپناهی، حیدری1385).

این تحقیق به آن نوع سبک اسنادی اشاره دارد که از فرمول بندی مجدد درماندگی آموخته شده آبرامسون و همکاران1978 به دست آمده است در الگوی جدید درماندگی آموخته شده نحوه تبیین رویدادهای غیرقابل مهار توسط فرد مهمتر از رویدادهایی است که واقعا اتفاق افتاده است (همان).

فریز1980 به نقل از نوری، مکارمی، ابراهیمی 1379در تحقیقاتش نشان داد که الگوهای اسنادی ناسازگارانه بیشتر در گروه های اقلیت نژادی، خانواده های کم درآمد و زنان است هرچند که گفته شده است که سبک اسناد ویژگی نسبتاپایدار شخصیت است اما به توجه به مطالعات ولفل (1982)، بلگر و چنی (1982) و دوهرتی (1984) به نقل از بارون و برن (1991) معلوم شده است که امکان تغییر در نوع سبک اسناد وجود دارد.

همچنین اسنادهای علی نقش با اهمیتی در رفتارهایی مانند روابط بین فردی، تعارض بین فردی، رفتارهای بهداشتی و غیره دارد (گودجانسون و پیترسون، 1991 به نقل ازنریمانی، جویباری، ابوالقاسمی1392).

کریمی (1372) در تحقیقات خویش به این نتیجه دست یافت که تفاوتی بین زنان و مردان در سبک اسناد نیست ولی بارگر و کوپر (1972) به نقل ازنوری و همکاران (1379) به این نتیجه رسیدند که مردان منبع کنترل درونی تری نسبت به زنان دارند و همین طور رانز (1966) به نقل ازاحدی (1372)، هوکریج (1975)، هولران و لوپز (1984)، موآم وندا (1995) به نقل از نوری و همکاران (1379) نیز به همین نتیجه رسیدند.

در واقع نظریه سبک تبیینی یک چارچوب را برای بررسی سازه های خوشبینی و بدبینی (سلیگمن 1990) ارائه می دهد بیان می دارد که آن سازه ای ست که از مفهوم ناتوانی آموخته شده بهره گرفته بنابراین سبک تبیینی توصیفی است که انسان برای تبیین رویدادهای کنترل ناپذیر زندگی استفاده می کند و تفاوتهای فردی انسان ها را در 3 گستره (درونی-بیرونی)، (ثابت-متغیر)، و (کلی و خاص) که در عادت وقتی با رویدادهای خوب و بد زندگی مواجه میشوند منعکس می کند (گوتس چاک، 1996؛ پترسون، بوکنن و سلیگمن به نقل از اسمیت هال و ولکوک-هنری؛ 2000) بر اساس نظریه سلیگمن (1990) افرادی که برای رویداده های بد تبیین های درونی، ثابت و کلی ارائه می دهند دارای سبک تبیینی بدبینانه هستند بر عکس افرادی که رویدادهای بد را بر حسب علل بیرونی متغیر و خاص تبیین می کنند سبک تبیینی خوش بینانه دارند.


تحقیق تمرینات تیم بزرگسالان

دسته: plan پلان

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 62 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 91

 • تحقیق تمرینات تیم بزرگسالان
 • تحقیق تمرینات تیم بزرگسالان

تحقیق تمرینات تیم بزرگسالان

اینجانب شهاب الدین شریف ریاضی، فرزند محمد به شماره شناسنامه 1748، صادره از یزد، افتخار دارم که در کلاسهای آموزش مربیگری که در سطوح مختلف برگزار شده است شرکت نموده و مدرک B آسیا را نیز دریافت کرده ام.

ابتدا اینجانب دست تمام اساتید، پیشکسوتان و مربیانی که در این راستا به اینجانب کمک کرده و بنده حقیر از محضرشان کسب فیض نموده ام را می بوسم و برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می نمایم.

کلاس آموزش مربیگری (مدارس فوتبال): جناب استاد غلامرضا جهانی

کلاس آموزش مربیگری (مدرک D): جناب استاد ابوالحسن مرادی

کلاس آموزش مربیگری (مدرک C آسیا): جناب استاد نادر عربی

کلاس آموزش مربیگری (مدرک B): جناب استاد اردشیر پور نعمت

کلاس توجیهی مربیگری (در استان یزد): جناب استاد مرتضی محصص

کلاس توجیهی مربیگری (در استان یزد): جناب استاد مجید جلالی

کلاس توجیهی مربیگری (به طور مداوم در استان یزد): جناب استاد محمد رضا خطیب

شروع تمرینات فصل درمرحله اول: تاریخ: 10/5/1386

کار با وزنه:

Leg

1- اسکات 10×3

2- جلو پا با دستگاه 10×3

3- پشت پا خوابیده با دستگاه 10×3

4- هاگ پا 12×3

5- ساق پا در سه وضعیت در حد توان ×3

6- لانچ از جلو و کنار 30×3

شکم+ فیله کمر+شنا در همه جلسات مشترک می باشند.

Chest

1- جلو بازوها با هالتر 10×3

2- پشت بازو با دستگاه 10×3

3- بالا سینه با هالتر 8×3

4- سرشانه با دستگاه 10×3

5- کول با هالتر 10×3

6- رونیک زیر بغل 8×3

شکم + فیله کمر شنا در همه جلسات مشترک میباشند.

توضیحات:

1- شنبه و یکشنبه کار با وزنه – دوشنبه استراحت.

2- سه شنبه و چهارشنبه کار با وزنه – پنجشنبه دویدن نرم.

3- جمعه: استراحت مطلق

مدت دوره کار با وزنه: 4 هفته

شروع تمرینات فصل در مرحله دوم تاریخ: 10/6/1386

تمرینات اینتروال:

هفته اول:

روز اول: m100×6 +m 200×3 بدون تعیین وقت

روز دوم: m100×8 +m 400×2 بدون تعیین وقت

روز سوم: m100×6 +m 200×4 +m 400×1

روزچهارم: m200×4+m 800×1

هفته دوم:

روز اول: m100×2 +m 600×3

روز دوم: m100×2 +m 200×4 + m 400×2

روز سوم: m100×2 +m 200×4 + m 800×1

روزچهارم: m100×2+m 400×2

هفته سوم:

روز اول: m100×4 +m 600×3

روز دوم: m100×2 +m 200×8

روز سوم: m100×4 +m 400×2 + m 800×2

روزچهارم: m100×2+m 400×1 + m 600×1

هفته چهارم:

روز اول: m100×2 +m 600×4

روز دوم: m100×4 +m 200×4 + m 400×2

روز سوم: m100×2 +m 200×4 + m 800×2

روزچهارم: استراحت

زمان های استراحت

100متر ç ’15 ثانیه ç ’30 ثانیه استراحت

200متر ç ’38 ثانیه ç ’20/’ 1ثانیه استراحت (یک دقیقه و بیست ثانیه)

400متر ç ’20/’ 1 ثانیه ç ’40/’ 2 ثانیه استراحت (دو دقیقه وچهل ثانیه)

600متر ç ’10/’ 2 ثانیه ç ’20/’ 4 ثانیه استراحت (چهاردقیقه وبیست ثانیه)

800متر ç ‘ 3 دقیقه ç ‘ 6 دقیقه استراحت

مدت دوره: 4 هفته

پایان 8/7/86

v شروع تمرینات فصل در مرحله سوم

v روز یکشنبه مورخ 10/7/86 ساعت 5/7 الی 9 شب زمین تفت

1- گرم کردن: چهار نفره: در داخل یک مربع 10×10 پاس قطری به نفر و یکدوکردن و دادن به نفردیگر

2- تمرین سه نفر: هر جا توپ است دو نفر روی دست

3- تمرین 2 با این تفاوت که یک نفر وسط می باشد.

4- فوتبال 11v11 برای انتخاب نفرات


مکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا

مکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دسته: مکانیک

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: 93 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1

 • پروژه سالیدورک
 • نقشه های اجرایی مکانیزم طراحی شده در سالیدورک
 • SOLIDWORKS
 • پروژه کتیا
 • نقشه های اجرایی مکانیزم
 • CATIA
 • دانلود پروژه سالیدورک
 • دانلود پروژه کتیا
 • دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی
 • پروژه نقشه کشی صنعتی
 • مکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا

مکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO

همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی

آماده جهت رندرگیری

برای سفارش هرنوع پروژه یا مدل دیگر یا تهیه نقشه از مدل ها به آدرس زیر ایمیل بزنید تا درخواست شما در اسرع وقت در سایت قرار داده شود

forosh46@gmail. com

پاورپوینت با موضوع ویروس های کامپیوتری و راه های شناسایی و مقابله با آن ها

دسته بندی: مهندسی» مهندسی کامپیوتر

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 32

پاورپوینت با موضوع ویروس های کامپیوتری و راه های شناسایی و مقابله با آن ها، زیبا و کاربردی در 32 اسلاید …

 • ویروس کامپیوتری مقاله
 • ویروس کامپیوتری
 • پاورپوینت ویروسهای کامپیوتری
 • ویروس کامپیوتر جدید
 • تحقیق ویروس کامپیوتری
 • ویروس کامپیوتر
 • ویروس کامپیوتری چیست
 • ویروس کامپیوتر چیست
 • ویروس کامپیوتری جدید
 • پاورپوینت ویروس کامپیوتری

دانلود پاورپوینت با موضوع ویروس های کامپیوتری و راه های شناسایی و مقابله با آن ها،

در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

اولین ویروس

ویروس رایانه ای چیست؟

خطراتی که ما با آن مواجه هستیم

عملکرد ویروس ها

علائم ویروسی شدن سیستم

انواع ویروس ها

نرم افزار ضد ویروس چیست؟

انواع نرم افزارهای آنتی ویروس

روش های شناسایی ویروس ها

منابع


دانلود پاورپوینت حسابرسی عملیاتی

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حسابرسی عملیاتی در حجم 40 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت رشته های حسابداری و مدیریت

دسته: حسابداری

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pptx

حجم فایل: 444 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 40

 • حسابرسی عملیاتی
 • دلایل پیدایش حسابرسی عملیاتی
 • تعریف حسابرسی
 • حسابرسی عملیاتی شکل پیشرفته حسابرسی داخلی
 • اهداف حسابرسی عملیاتی
 • انواع حسابرسی
 • دانلود پاورپوینت حسابرسی عملیاتی
 • اهداف عمومی حسابرسی عملیاتی
 • انواع حسابرسی ع
 • شکل گیری حسابرسی داخلی
 • دانلود پاورپوینت حسابرسی عملیاتی
 • پیشینه حسابرسی عملیاتی
 • دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حسابرسی عملیاتی
 • تعاریف حسابرسی عملیاتی

عنوان: دانلود پاورپوینت حسابرسی عملیاتی

دسته: حسابداری- مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 40 اسلاید

این فایل در زمینه حسابرسی عملیاتیمی باشد که در حجم 40 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس حسابداری مدیریت رشته های حسابداری و مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

شکل گیری حسابرسی داخلی

حسابرسی عملیاتی شکل پیشرفته حسابرسی داخلی

دلایل پیدایش حسابرسی عملیاتی

پیشینه حسابرسی عملیاتی

تعریف حسابرسی

انواع حسابرسی

تعاریف حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی

اهداف عمومی حسابرسی عملیاتی

اهداف حسابرسی عملیاتی

انواع حسابرسی عملیاتی

مقایسه حسابرسی مالی و حسابرسی عملیاتی

اجزای اصلی حسابرسی عملیاتی

مراحل انجام حسابرسی عملیاتی

اجرای عملیات حسابرسی

گزارشگری

چالش های حسابرسی عملیاتی

چالشهای وضعیت عمومی حسابرسان

چالشهای مراحل انجام حسابرسی

حسابرسی عملیاتی در اقتصاد کشورها

افزایش نیاز به حسابرسی عملیاتی

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

تاثیر ورزش در سلامت روان

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 169 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17

 • تاثیر ورزش در سلامت روان
 • تاثیر ورزش در سلامت روان

تاثیر ورزش در سلامت روان

علم پزشکی علاوه بر معاینات و تجویز داروها و اعمال جراحی که در مورد بیماری های مختلف انجام می دهد، از ورزش نیز به عنوان وسیله ای در جهت بهبود و سلامتی بیماران بهره می برد. بعضی از پزشکان در مواردی مثل کم خوابی، کم کردن وزن و ضعف های عضلانی مثل کمردرد، کسب هماهنگی های عصبی و عضلانی در بعضی از انواع فلج، توان بخشی، نداشتن اشتها، داشتن اضطراب یا هیجانات روحی، بی قراری ها، افسردگی ها، احساس پوچی و بسیاری دیگر از موارد، بیمار خود را به ورزش کردن تشویق می نمایند (1). در اسلام نیز به ورزش شنا، تیراندازی، سوارکاری و حتی پیاده روی سفارش شده است. پیامبر اکرم (صلی اله علیه و آله وسلم) پیاده روی را بهترین درمان برای بسیاری از بیماری ها معرفی می کنند (2). انواع ورزش را می توان بر حسب میزان فعالیت جسمانی و انرژی مصرفی در واحد، نیمه سنگین و سنگین تقسیم کرد. به طور کلی ورزش های سبک اثرات مفیدی بر جسم و روان انسان دارد

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که انجام انواع مختلف نرمش ها، علاوه بر فواید جسمی فراوان، بر مقابله با مشکلات عصبی و روانی نیز آثار مفیدی دارد.

با توجه به اثرات مثبت ورزش بر سلامت و تندرستی انسان فرهنگ ورزشی بیشتر پرداخته شود. از طرف دیگر برای رسیدن به توسعه پایدار در هر جامعه ای علاوه بر برنامه ریزی، مدیریت صحیح و استفاده از فن آوری مناسب، استفاده از منابع انسانی کارآمد اهمیت بسیاری دارد. جامعه ای که نیروی انسانی سالم و شادابی داشته باشد، این امکان را خواهد داشت که در جهت توسعه واقعی، سریع تر گام بردارد. همچنین جامعه ای که دارای افرادی توانمند و قدرتمند باشد، دشمنانش هوس تجاوز به آن جامعه را نخواهد داشت

زندگی امروز ما ماشینی شده وهمین امر باعث تنبلی افراد ورزش یکی از ارکان اصلی زندگی است که در تمام دنیا به این امر مهم توصیه شده و سعی شده در برنامه روزانه افراد حداقل 15 تا 20 دقیقه ورزش و حرکات ورزشی گنجانده شود ورزش روحیه انسان را شاداب و باعث شادی ونشاط و سلامتی می شود

مسلماً عدم سازش وجود و اختلالات رفتاری در هر طبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی بسیار مشهود است عوامل مختلفی را می توان در بوجود آوردن یا پایه ریزی عدم سلامت روان ذکر نمود: فشارهای اجتماعی، فقر مادی، اختلافات خانوادگی، تصادفات، بیماریها، مرگ و میرهای پیش بینی نشده و بسیاری از عوامل خانوادگی و اجتماعی همراه با عوامل وراثتی، افراد را دچار عدم تعادل روان می سازد. بنابراین برای پیش گیری از بیماری روانی و حفظ سلامت روان توصیه های مختصری در نظر گرفته می شود

فهرست مطالب

مقدمه. 1

چگونگی مبارزه با بیماری روانی با ورزش … 1

ورزش راز سلامتی.. 4

تأثیر ورزش در سلامت روان. 5

اهمیت ورزش … 6

نقش ورزش در رفع افسردگی.. 10

تعریف روانشناسی از ‘ورزش و سلامت روحی ‘. 11

مدل جدید سلامت روحی و روانی با ورزش … 11

توصیه های موثر بر افزایش نشاط از دید روانشناسان با ورزش … 12

منابع 15


هندسه تحلیلی و جبر خطی رشته علوم ریاضی پیش دانشگاهی

دسته: پژوهش

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 3573 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 161

 • دانلود پاورپوینت
 • هندسه تحلیلی و جبر خطی رشته علوم ریاضی پیش دانشگاهی
 • دانلود هندسه تحلیلی و جبر خطی رشته علوم ریاضی پیش دانشگاهی
 • دانلود گزارش کارآموزی
 • دانلود پرسشنامه
 • پاورپوینت هندسه تحلیلی و جبر خطی رشته علوم ریاضی پیش دانشگاهی
 • دانلود پروژه
 • دانلود نمونه سوالات
 • دانلود فایل
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود طرح توجیهی
 • دانلود مقاله

پاورپوینت شامل کلیه صفحات همراه با عکس و توضیحات کتاب

افکت و قالب های زیبا

دارای فرم پایانی برای مشخصات دانش آموز

طرح توجیهی تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی)

دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 2766 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 78

 • طرح توجیهی تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی)
 • طرح توجیهی تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی)

طرح توجیهی تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی)

خلاصه طرح:

در این طرح به بررسی تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی) پرداخته شده است، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است، این طرح شامل پنج فصل میباشد.

بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول – مالی – منابع انسانی – فضا و … )

دارای فرمت PDF می باشد.

مفصل و با تمام جزئیات – بسیار کامل و مرتب

مناسب برای شروع یک کسب و کار

مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی

تعداد صفحات 78 صفحه


مروری بر مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم با چاهک های ثابت /متحرک

در این فایل به مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم با چاهک های ثابت و شبکه های حسگر بیسیم با چاهک سیار مروری داشته و به پروتکل های ارائه شده در این زمینه پرداخته ایم برای مقاله های زمینه مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم بعنوان یک فصل می توان استفاده کرد

دسته: فناوری اطلاعات

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 3073 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14

 • چاهک
 • حسگر
 • موبایل
 • فناوری اطلاعات
 • مسیریابی
 • سینک
 • مروری بر مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم با چاهک های ثابت /متحرک
 • بیسیم
 • شبکه

در این فایل به مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم با چاهک های ثابت و شبکه های حسگر بیسیم با چاهک سیار مروری داشته و به پروتکل های ارائه شده در این زمینه پرداخته ایم. برای مقاله های زمینه مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم بعنوان یک فصل می توان استفاده کرد.

مقاله بررسی توابع

دسته: ریاضی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 147 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 39

 • مقاله بررسی توابع
 • مقاله بررسی توابع

مقاله بررسی توابع

فهرست:

تعریف تابع

تاریخچه تابع

انواع توابع

مفهوم تابع

منابع

بخشهایی از متن:

تعریف تابع

در ریاضیات تابع عملکردی است که برای هر ورودی داده شده یک خروجی منحصر بفرد تولید می کند معکوس این مطلب را در تعریف تابع بکار نمی برند. یعنی در واقع یک تابع می تواند برای چند ورودی متمایز خروجیهای یکسان را نیز تولید کند. برای مثال با فرض y=x2 با ورودیهای 5- و 5 خروجی یکسان 25 را خواهیم داشت. در بیان ریاضی تابع رابطه ای است که در آن عنصر اول به عنوان ورودی و عنصر دوم به عنوان خروجی تابع جفت شده است.

به عنوان مثال تابع f (x) =x2 بیان می کند که ارزش تابع برابر است با مربع هر عددی مانند x

در واقع در ریاضیات رابطه را مجموعه جفتهای مراتب معرفی می کنند. با این شرط که هرگاه دو زوج با مولفه های اول یکسان در این رابطه موجود باشند آنگاه مولفه های دوم آنها نیز یکسان باشد. همچنین در این تعریف خروجی تابع را به عنوان مقدار تابع در آن نقطه می نامند. مفهوم تابع اساسی اکثر شاخه های ریاضی و علوم محاسباتی می باشد. همچنین در حالت کلی لزومی ندارد که ما بتوانیم فرم صریح یک تابع را به صورت جبری آلوگرافیکی و یا هر صورت دیگر نشان دهیم.

فقط کافیست این مطلب را بدانیم که برای هر ورودی تنها یک خروجی ایجاد می شود در چنین حالتی تابع را می توان به عنوان یک جعبه سیاه در نظر گرفت که برای هر ورودی یک خروجی تولید می کند. همچنین لزومی ندارد که ورودی یک تابع، عدد و یا مجموعه باشد. یعنی ورودی تابع را می توان هر چیزی دلخواه در نظر گرفت البته با توجه به تعریف تابع و این مطلبی است که ریاضیدانان در همه جا از آن بهره می برند.

بسط ها و محدودیت ها

در یک تعریف خودمانی، منظور از محدودیت یک تابع f ، تغییر دامنه اش است. اگر بخواهیم کمی دقیق تر نگاه کنیم، اگر f تابعی از X به Y باشد و S زیرمجموعه ای X ، محدودیت f به S تابع f | S از S به Y می باشد و در این صورت می نویسیم برای هر s در S داریم f | S ( s ) = f ( s ). اگر g محدودیتی از f باشد، در این صورت می نویسیم f بسطی از g است.

انجام عملیات در یک نقطه

اگر f : X → R و g : X → R توابعی با دامنه X و برد R باشد، آن گاه می توان جمع دو تابع را به این صورت تعریف کرد: f + g : X → R و توابع ضرب را هم به صورت f × g : X → R و در نتیجه:

( f + g ) ( x ) = f ( x ) + g ( x ) ( f × g ) ( x ) = f ( x ) × g ( x )

برای هر x در X .


دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز مرزی شرق

نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز مرزی شرق منابع آبی کشور به 6 حوضه آبریز اصلی تقسیم می شوند که یکی از آنها حوضه آبریز مرزی شرق است

دسته: جغرافیا

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 115 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 2

 • نقشه GIS راه های حوضه آبریز مرزی شرق
 • لایه GIS راه های ارتباطی حوضه آبریز مرزی شرق
 • نقشه جاده های حوضه آبریز مرز
 • شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز مرزی شرق
 • دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز مرزی شرق
 • دانلود نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز مرزی شرق
 • دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز مرزی شرق
 • لایه راه های ارتباطی حوضه آبریز مرزی شرق
 • نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز مرزی شرق

شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز مرزی شرق

حوضه آبریز اصلی مرزی شرق، شامل 3 حوضه فرعی می باشد که عبارتند از:

 • حوزه آبریز هیرمند
 • حوضه آبریز هامون مشکیل
 • حوضه آبریز دق پترگان – نمکزار خواف

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه خطی راه های ارتباطی حوضه

فرمت فایل اصلی:

Shp

مبانی و پیشینه نظری بزهکاری نوجوانان

دسته: مبانی و پیشینه نظری

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 36 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 21

 • مبانی و پیشینه نظری بزهکاری نوجوانان
 • مبانی و پیشینه نظری بزهکاری نوجوانان

مبانی و پیشینه نظری

بزهکاری نوجوانان

در 21 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع: انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع بزهکاری نوجوانان

مفاهیم بزهکاری

تعریف بزه

در لغت نامه دهخدا، معنای لغوی واژه بزه (تلفظ درست بَزَه) کار زشت، بد و پلید است (42). در فرهنگ عمید ((بزه)) جرم، خطا و گناه معنی شده است (43).

بزهکاری [1]

اساسا بزهکاری یک واژه روان شناسی نیست بلکه یک مفهوم حقوقی است (5). بزهکاری، اقدام به عملی است که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین جامعه بوده است و انجام آن موجب پیگرد قانونی شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی گردند را مجرم و بزهکار گویند (8). هربرت بلومر عقیده دارد هر عملی که انسان آگاهانه و بنابر اختیار و اراده انجام دهد و به عبارتی بتواند آن را به میل انجام دهد و در ضمن با قوانین یک سازمان اجتماعی مخالفت داشته باشد جرم [2] تلقی می شود. حال اگر جرم در محدوده سن کودکی تا نوجوانی رخ دهد، بزهکاری نام دارد (8). بزهکاری به طور کلی به رفتارهای قانون شکنانه نوجوانان اطلاق می شود. (44). شومیکر [3] رفتار انحرافی جوانانی که به سن قانونی نرسیده اند را بزهکاری می نامد و جوانان مرتکب این رفتار ها را بزهکار می خواند. وی دوره جوانی را به دو بخش نوباوه و نوجوان تقسیم می کند که عمده نوجوانان در دبیرستان ها جای دارند (44).

2 – 4 – 3 بزهکار [4]

بزهکار به فردی گفته می شود که در سنین نوجوانی (فردی که هنوز به سن قانونی نرسیده است) مرتکب عملی شده که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد …

[1] Delinquency

[2] Crime

[3] Shoemaker

[4] Delinquente

1. نجفی توانا، علی (1382). بزهکاری اطفال و نوجوانان. تهران: انتشارات راه تربیت.

2. غفوری غروی، سید حسن (1359). انگیزه شناسی جنایی کودکان – درباره بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

3. عباچی، مریم (1380). حقوق کیفری اطفال. تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.

4. دانش، تاج زمان (1385)، طفل بزهکار کیست؟ روش اصلاح و تربیت او چیست؟ ، تهران: انتشارات کیهان.

5. محمود نژاد، خاتون (1380). مقایسه جو روانی خانواده نوجوانان عادی و بزهکار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا. دانشکده پرستاری و مامایی.

6. راهب، غنچه (1380-1379). بررسی عوامل خانوادگی موثر در گرایش نوجوانان دختر ساکن شهر تهران به بزهکاری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

7. پویا، رحیم (1384). مقایسه عملکرد خانواده­های دختران نوجوان بزهکار و غیر بزهکار، پایان نامه کار شناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

8. جوانمرد، کرم الله (1390). پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

 1. Phillips , J C & Kelly , D H (2009). ‘ School failure and delinquency which causes which Criminology , Vol. 17 , Issue 2 , pp: 194 – 207.

3. Patterson , I (2000). ‘ Exploring the linkes between leisure boredom use among youth and urban area of Australia ‘. Journal of Park and Rereaction Administation , vol. 18 , No. 3 , pp: 53 – 75.

4. Iso – Ahola , S. E & Crowley , E. D (1991). ‘ Adolescent substance abuse and leisure boredom ‘ , Journal of leisure , Vol. 24 , pp: 260 – 271.

5. Brownfield , D & Thampson , k (2005). ‘ Self – concept and delinquency The effects of reflected appraisals by parent and peers ‘ , Western Criminology Review , 6 (1) ,pp: 22 – 29.

6. Heimer , K & Matsueda R (1994). ‘ Role- taking , role commitment and delinquency: A theory of differential social control. ‘ American Sociological Review , Vol. 59, pp: 365 – 390.

7. Agnew , R & Peterson , D. M (1989). ‘ Leisure and Delinquency ‘ , Social Problems , Vol 36 , No. 4. pp: 332 – 350.

8. Bergman , M. M & Scott , J (2001). ‘ Young Adolescents Well – Being and Health – Risk Behavior: Gender and Socioeconomic Differences ‘. Journal of Adolescence , 24.


خرید و دانلود مقاله بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

خرید و دانلود مقاله بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

دسته: عمومی

بازدید: 9 بار

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 181 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 30

 • دانلود مقاله بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو
 • خرید و دانلود مقاله بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو
 • لی
 • خرید مقاله دانشجویی بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو
 • خرید و دانلود مقاله بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

نوع تحقیق: بنیادی

روش گردآوری داده ها: تست استاندارد (پرسشنامه)

روش تجزیه و تحلیل داده ها: از طریق نرم افزار SPSS

اهداف تحقیق: بررسی رابطه رشته تحصیلی با رضایت شغلی

متغیرها:

متغیر مستقل: رشته تحصیلی

متغیر وابسته: رضایت شغلی

فرضیه ها: بین رشته تحصیلی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.

چامعه و نمونه آماری پژوهش: معلمین مقطع راهنمایی مدارس شهید دانشجو و شهید کسائیان و نمونه آماری از طریق خوشه ای انتخاب شده است.


نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 5 طبقه 14 واحدی

دسته بندی: مهندسی» مهندسی معماری

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: dwg

تعداد صفحات: 1

دانلود نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 5 طبقه 14 واحدی، در قالب فایل اتوکد و در 1 شیت، قابل ویرایش، به همراه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری جهت مکانیابی ساختمان های 4 طبقه و بیشتر، در قالب pdf و در 42 صفحه و پاورپوینت با موضوع ضوابط …

 • دانلود پلان ساختمان 5 طبقه
 • ساختمان 5 طبقه فولادی
 • پلان اتوکد ساختمان 5 طبقه
 • پروژه ساختمان 5 طبقه فولادی
 • پلان ساختمان 5 طبقه رایگان
 • ساختمان 5 طبقه
 • نمای ساختمان 5 طبقه
 • پلان ساختمان 5 طبقه
 • دانلود نقشه ساختمان 5 طبقه
 • پلان معماری ساختمان 5 طبقه

دانلود نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 5 طبقه 14 واحدی،

در قالب فایل اتوکد و در 1 شیت، قابل ویرایش،

به همراه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری جهت مکانیابی ساختمان های 4 طبقه و بیشتر، در قالب pdf و در 42 صفحه،

و پاورپوینت با موضوع ضوابط و قوانین شهرداری در طراحی مسکونی، در قالب ppt و در 41 اسلاید، قابل ویرایش.