مدیریت، مدیریت آموزشی، اصول و کاربرد آن ها

مدیریت، مدیریت آموزشی، اصول و کاربرد آن ها

دسته: علوم انسانی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 664 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 290

دانلود کنید!

  • مدیریت، مدیریت آموزشی، اصول و کاربرد آن ها
  • مدیریت، مدیریت آموزشی، اصول و کاربرد آن ها

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورخه دسامبر 1979 موردپذیرش واقع گردید. مطابق ماده30 قانون اساسی، ارائه تعلیم و تربیت رایگان از اهم وظایف دولت به شمار می رود. بنابر ماده قانون مذکور دولت ملزم به فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز شهروندان جهت برخورداری از آموزش رایگان تا پایان آموزش متوسطه می باشد. دولت همچنین مسئولیت توسعه آموزش عمومی رایگان به منظور دستیابی به خود کفایی را عهده دار می باشد. درجمهوری اسلامی ایران دولت در قبال توسعه آموزش و پرورش مسئول بوده و وزارت آموزش و پرورش با نیت نیل به هدف فوق فعالیت می نماید. استراتژی های اساسی آموزشی و پرورشی کشور در چهار چوب برنامه های توسعه اول و دوم طی سا ل های دهه 1990 سازماندهی شده، واین درحالیست که اتخاذتصمیمات عمده حوزه آموزش بر عهده کابینه و شورای عالی آموزش وزارت آموزش و پرورش می باشد. با توجه به دامنه گسترده فعالیت های وزارت آموزش و پرورش درحوزه ((آموزش همگانی)) شورای مذکور به پذیرش سیاستگذاری کلان برنامه های آموزشی شامل تصمیم گیری وتعیین تاکتیکهای عمومی ((آموزش همگانی)) طی دهه 1990 مبادرت نمود. شورای عالی وزارت آموزش و پرورش که در1979 تشکیل یافت از تعداد 17 عضو برخوردار می باشد که با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و حکم قانونی رئیس جمهور منصوب می گردند. علاوه بر این چندین مرکز هماهنگی در جهت ارائه ((آموزش همگانی)) به شهروندان فعالیت دارند که از آن جمله میتوان به ((دپارتمان آموزش))، ((دپارتمان پرورش))، ((دپارتمان برنامه ریزی))، ((سازمان تحقیقات و برنامه ریزی های آموزشی))، ((سازمان نو سازی و توسعه مدارس))، ((سازمان آموزش و پرورش استثنایی)) و ((اداره آموزش عمومی)) اشاره نمود. مسوولیت اصلی نهادهای مذکور ارائه لوایح قانونی آموزش همگانی به شورای عالی وزارت آموزش و پرورش بر اساس توصیه ها و پیشنهادات ادارات تحت سرپرستی و همچنین ادارات عمومی وزارت آموزش و پرورش مستقر درمراکز استانها می باشد. گفتنی است که لوایح قانونی فوق پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش، قانونی و لازم الاجرا می گردند. ادارات عمومی وزارت آموزش و پرورش مستقر درمراکز استانها که تحت نظارت و هماهنگی دپارتمان ها و سازمانهای مربوطه فعالیت می نمایند به اجرای قوانین مصوب مبادرت می نمایند. معاونین آموزشی وکارشناسان ارشد آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به تشکیل جلسات جداگانه 6 ماه یکباردرجهت ارزیابی فعالیت های جاری و نظارت بر روند پیشرفت آموزش همگانی مبادرت می نمایند. نتایج جلسات و استراتژی های طراحی شده جهت ارزیابی اهداف آموزش همگانی به دپارتمانها و مراکز تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش ارسال می گردد.

نهادهای مرکزی مدیریتی

چالش ها و الزامات مدیریتی نظام آموزشی

عملکرد وزارت آموزش و پرورش

اصلاحات آموزشی

افزایش فضاهای آموزشی

بودجه و هزینه های جاری آموزشی

هزینه های جاری آموزشی و پرورشی

هزینه های عمومی آموزشی (برمبنای بیلیون ریال)

دانلود کنید!