بررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی

دسته بندی: علوم انسانی» حسابداری

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 28

دانلود تحقیق در مورد بررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی، در قالب doc و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، ضرورت و بیان مسأله، مبانی نظری تحقیق، 1- فرضیه نمایندگی …

دانلود کنید!

 • پایان نامه حسابرسی
 • مقاله حسابرسی دولتی
 • تحقیق حسابرسی مالی
 • پایان نامه حسابرسی عملکرد
 • مقاله حسابرسی عملیاتی
 • تحقیق حسابرسی داخلی
 • تحقیق حسابرسی مالیاتی
 • مقاله حسابرسی داخلی
 • مقاله حسابرسی
 • پایان نامه حسابرسی عملیاتی
 • تحقیق حسابرسی

دانلود تحقیق در مورد بررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی،

در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

ضرورت و بیان مسأله

مبانی نظری تحقیق

1- فرضیه نمایندگی

2- فرضیه اعتمادسازی

3- فرضیه اعتباربخشی

بررسی پیشینه تحقیق

پرسش های تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش اجرای تحقیق

1- کسب اجماع نظرات خبرگان

2- پرسش نامه و سؤال های آن

3- یافته های ناشی از توزیع پرسش نامه بین گروه دلفی

4- نظرسنجی از حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

آمار توصیفی داده ها

روایی پرسش نامه

پایایی پرسش نامه

تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیات تحقیق

در این قسمت، تحلیل استنباطی فرضیه اصلی تحقیق ارائه می گردد.

فرضیه اصلی تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادهای کاربردی

محدودیت های تحقیق

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی منابع و ماخذ

الف) منابع فارسی

ب) منابع لاتین

پیوست: عوامل نهایی مورد پرسش از آزمودنی ها

Abstract

چکیده تحقیق:

این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی، از منظر حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی (مدیران و مدیران ارشد) و نیز اعضای هیأت مدیره، مدیران و معاونان مالی صاحبکاران پرداخته است. عوامل مورد بررسی شامل، متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس و متغیرهای خاص کار حسابرسی می باشند. مطالعه مبتنی بر نظرسنجی از حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی و مدیران اجرایی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان می دهد که در هیچ یک از حوزه های خاص صاحبکار، خاص ح سابرس و خاص کار حسابرسی بین نظر حسابرسان مستقل و مدیران مالی تفاوت معنی داری وجود ندارد …

دانلود کنید!