چگونه یک بازاریاب موفق باشیم

دسته: کسب و کار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 30 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17

دانلود کنید!

  • چگونه یک بازاریاب موفق باشیم
  • چگونه یک بازاریاب موفق باشیم

چگونه یک بازاریاب موفق باشیم

دوران های رکود اقتصادی فشار فزاینده ای به سازمانهای فروش وارد می آورند و همینطور که مشتریان از خرج [و خرید] خود می زنند معاملات کمتری دیده شده و ابعاد خرید [هم] کوچکتر است. تصمیم به خرید مشتری که با احتیاط پر زحمتی همراه است منجر به چرخه های فروش طولانی تر و مخارج بالاتر فروش می شود. درحالیکه بازیگران شکل تهاجمی تری به خود گرفته و برای یک رشته واحد معاملات خرد از هم سبقت جویی می کنند بر شدت فشار قیمت و رقابت افزوده می شود. در این حال بازیگران درشت پیوسته درشتتر می شوند چه، مشتریان، بیشتر به بازیگران «شناخته شده» روی می آورند تا به جدیدها یا نوآوران.

در واکنش به شرایط دشواری از این دست ما شاهد تمایلی از سازمانهای فروش بوده ایم که سیل جنب و جوش به راه اندازند، هر چند این تحرکات اغلب بی ثمر است. هر چه بازاریاب ها و مدیران فروش بیشتر به بازدید، تدارک نمایش و توضیح کالا دست می زنند و پشت سر هم پیشنهادهای بیشتری می دهند خود را بیش از پیش سرخورده و ناکام می یابند، چه، فروش و عایدات همینطور رو به کاهش سیر می کند. [پس] بازدید و نمایش بیشتر همیشه منجر به افزایش نرخ تبدیل نمی شود. همچنانکه معاملات خردتر می شوند بازاریاب ها باید انضباط بیشتری در تصمیم گیری بکار بندند که کدام معامله ها را دنبال کنند. پیگیری پایان ناپذیر معامله های خرد با اندک حاشیه سود تنها و تنها سطر آخر [حساب] را هرچه بیشتر تحت فشار می گذارد و همینطور که چرخه فروش طولانی تر می شود تلاش برای کوتاه کردن فرآیند با الگوهای بازدید تهاجمی تر تنها به آزردگی مشتریان، فرآیندهای فروش زماندار یا بکلی پرت شدن از دور رقابت می انجامد.

ما در نتیجه تحقیقات و اقدامات [ناظر به] مشتری دریافتیم که سود دهی را می توان با رویکرد تمرکز یافته تری در فروش افزایش داد. برای مثال با تمرکز بر یافتن فرصت های جدید برای گسترش سهم [از] سبد مشتری های پر رشد، بکارگیری آن دسته از منابع فروش که مهارتشان در ردیف این فرصتهاست و همچنین حذف فعالیتهای بی ثمر منابع فروش، مسئولین بازاریابی اقدامات لازم را برای شکوفا ساختن بهره وری نهفته بکار بسته و به نحو بهت آوری روندهای نزولی فروش و عایدات را از اینرو به آنرو می کنند.

دانلود کنید!