دانلود پاورپوینت اصول ومبانی مدیریت

تعریف مدیریتمدیریت، فراگرد به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است

دسته: حسابداری

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 1117 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 45

دانلود کنید!

 • پاورپوینت اصول ومبانی مدیریت
 • اصول
 • اصول ومبانی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت اصول ومبانی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت اصول ومبانی مدیریت
 • مبانی مدیریت

اسلاید 1:

مقدمه

ظهور سازمانها و گسترش آنها

مدیریت متناسب با ساختار

ملاک درستی هر عمل نتیجه

اسلاید 2:

تعریف مدیریت مدیریت، فراگرد به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است

اسلاید 3:

پنج نکته اساسی زیربنای مفاهیم کلی مدیریت

مدیریت یک فراگرد است؛

مدیریت بر هدایت تشکیلات انسانی دلالت دارد؛

مدیریت موثر مبتنی بر تصمیم گیری مناسب و دستیابی به نتایج مطلوب است؛

مدیریت کارآ، متضمن تخصیص و مصرف مدبرانه منابع است؛

مدیریت بر فعالیتهایی هدفدار، تمرکز دارد؛

اسلاید 4:

خرده سیستم ارزشی

میزان موفقیت در به کارگیری شیوه های رهبری و مدیریت، تحت تأثیر ارزشهای حاکم بر بافت فرهنگی جامعه قرار دارد. در واقع هر جامعه معین، فراخور ماهیت عناصر تشکیل دهنده خود، از «نظام ارزشی» خاصی برخوردار است.

سرمایه داری

تابع زمان ومکان تحول ارزشها

کمونیستی

مکتب اسلام

اسلاید 5:

تعریف سازمان

سازمان عبارت است از مجموعه ای از افراد که برای تحقق اهدافی معین همکاری می کنند.

استفاده از انسانها در همه سازمان ها

هدفمندی سازمان ها

«تقسیم کار» در سازمان ها

ارائه خدمات به خارج از سازمان

گرفتن منابع از خارج از سازمان

سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی

سازمانهای تولیدی و خدماتی

سازمانهای دولتی وخصوصی

اسلاید 6:

فراگرد شکل گیری و رشد واحدهای سازمانی

شروع فعالیت

بحران رهبری سازمانی

چگونه باید سازمان سامان یابد؟

وظایفی است که تحت عنوان اصول مدیریت شناخته شده اند.

برنامه ریزی

سازماندهی

بسیج منابع

هدایت وسرپرستی

کنترل

اسلاید 7:

مدیریت به منزله علم، هنر، و حرفه

 • واقعا مدیریت چیست؟
 • مدیریت تا چه حد مبتنی بر یافته های علمی است؟
 • مدیریت علم است یا هنر؟
 • آیا مدیریت اساساً یک حرفه است؟

اسلاید 8:

مدیریت به منزله علم، هنر، و حرفه

بخشی از طریق آموزش

«علم مدیریت»

بخشی دیگر ضمن کار

از طریق کسب تجارب و اندوخته ها

«هنر مدیریت»

علم «دانستن» است

هنر «توانستن»

اسلاید 9:

ویژگی های هر حرفه

 • مشتمل بر مجموعه ای از مهارتهای فنی و دانسته های نظری باشد؛
 • مستلزم رعایت ضوابط اخلاق حرفه ای باشد؛
 • از تشکیلاتی با قدرت تنبیه یا اخراج «افراد فاقد توانایی حرفه ای و صلاحیت اخلاقی» برخوردار باشد؛
 • برنامه های آموزشی ویژه یا ضمن خدمت، برای افراد شاغل در آن حرفه، قابل ارائه باشد.

اسلاید 10:

آموزش مدیریت

روشهای یادگیری دانش مدیریت:

1) از طریق آموزش: فقط دانش نظری فرد را افزایش می دهد

2) ضمن انجام کار: به کندی صورت می پذیرد و کافی نیست

ترکیب 1 و 2: تمرین تا دانسته هایمان در قالب رفتارهای پایدار جلوه گر شوند

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند. جهت دریافت کل ان، لطفا ان را خریداری نمایید.

دانلود کنید!