آموزش تعیین بار کمانشی تیر به روش های خطی و غیر خطی هندسی در آباکوس و مقایسه با حل تحلیلی آن

دسته بندی: مهندسی» مهندسی مکانیک

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: docx, Pdf

تعداد صفحات: 10

در این جزوه مراحل گام به گام برای تعیین بار کمانش در نرم افزار آباکوس (abaqus) ارایه شده است و سپس نتایج با یکدیگر و با حل دقیق تحلیلی مقایسه شده است. نظیر این جزوه را در سایت های فارسی زبان نمی توانید بیابید. …

دانلود کنید!

 • محاسبه بار بحرانی کمانش
 • روش خطی در آباکوس
 • آموزش آباکوس
 • تحلیل آباکوس
 • روش غیر خطی هندسی در آباکوس
 • تعیین بار بحرانی کمانش در آباکوس
 • جزوه آموزشی تعیین بار کمانشی تیر
 • روش خطی هندسی در آباکوس
 • بار کمانشی تیر
 • بار کمانش در آباکوس
 • تحلیل غیر خطی کمانش

دانلود جزوه آموزشی تعیین بار کمانشی تیر به روش های خطی و غیر خطی هندسی در آباکوس و مقایسه با حل تحلیلی آن،

توضیحات:

در این جزوه آموزشی، مراحل گام به گام برای تعیین بار کمانش در نرم افزار آباکوس (abaqus) ارایه شده است و سپس نتایج با یکدیگر و با حل دقیق تحلیلی مقایسه شده است. نظیر این جزوه را در سایت های فارسی زبان نمی توانید بیابید.

نرم افزار آباکوس علاوه بر دارا بودن تحلیل خطی برای محاسبه بار بحرانی کمانش، این توانایی را دارد که با اعمال imperfection به سازه و انجام یک تحلیل غیر خطی هندسی، بار کمانش را بدهد.

توضیحات بیشتر در متن جزوه حاضر، موجود است.

دانلود کنید!