مقاله بررسی و مقایسه رفتار شکست جوش های مقاومتی نقطه ای در تست کندگی و تست کشش- برش

دسته بندی: مهندسی» مهندسی متالورژی

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 10

دانلود مقاله با موضوع بررسی و مقایسه رفتار شکست جوش های مقاومتی نقطه ای در تست کندگی و تست کشش- برش، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی و مقایسه رفتار شکست جوش های مقاومتی نقطه ای در تست کندگی و تست کشش- برش، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش، به بررسی رفتار شکست …

دانلود کنید!

 • مقاله تست کشش
 • مقاله
 • مقاله شکست جوش مقاومت
 • تست کندگی
 • تست برش
 • مقاله مود شکست
 • مقاله جوش مقاومتی نقطه ای
 • مود شکست
 • شکست جوش مقاومت
 • جوش مقاومتی نقطه ای
 • برش
 • تست کندگی
 • مقاله تست کندگی
 • مقاله رفتار شکست جوش
 • تست کشش
 • مقاله تست کشش
 • برش
 • تست کشش
 • رفتار شکست جوش

دانلود مقاله با موضوع بررسی و مقایسه رفتار شکست جوش های مقاومتی نقطه ای در تست کندگی و تست کشش- برش،

در قالب pdf و در 10 صفحه.

در این مقاله کاربردی، بررسی و مقایسه رفتار شکست جوش های مقاومتی نقطه ای در تست کندگی و تست کشش- برش، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش، به بررسی رفتار شکست جوش های مقاومتی نقطه ای فولادهای کم کربن در تست کندگی پر داخته شده است. به طور کلی، جوش های نقطه ای در دو مود شکست فصل مشترکی و شکست محیطی می شکنند. نتایج تجربی بیانگر وجود یک قطر دکمه بحرانی بر ای حصول شکست مود شکست محیطی است. قطر دکمه بحرانی در تست کشش- برش، بزرگ تر از قطر دکمه بحرانی در تست کندگی است. بررسی های متالوگرافی در سطح مقطع شکست در مود محیطی در تست کندگی نشان داد که شکست با جوانه زنی ترک در راس شیار موجود در اطراف دکمه جوش (منطقه درشت دانه HAZ) آغاز می شود. در حالی که در تست کشش- برش، شکست با یک مکانیزم گردنی شدن در فلز پایه رخ می دهد. مقدار نیروی ماکزیمم در تست کندگی بسیار کمتر از مقدار نیروی ماکزیمم در تست کشش- برش است.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 10

دانلود کنید!