شیپ فایل حوضه آبریز اصلی مرزی شرق و زیرحوضه های آن

دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Shp

تعداد صفحات: 1

منابع آبی کشور به 6 حوضه آبریز اصلی تقسیم می شوند که یکی از آنها حوضه آبریز مرزی شرق است. مساحت این حوضه 10321151 هکتار می باشد. …

دانلود کنید!

  • مرز حوضه های آبریز
  • دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز
  • شیپ فایل مرز حوضه های آبریز
  • نقشه مرز حوضه های آبریز
  • شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز
  • شیپ فایل حوضه آبریز اصلی مرزی شرق
  • لایه مرز حوضه های آبریز اصلی
  • لایه GIS حوضه های آبریز اصلی

حوضه آبریز اصلی مرزی شرق، شامل 3 حوضه فرعی می باشد که عبارتند از:

· حوزه آبریز هیرمند

· حوضه آبریز هامون مشکیل

· حوضه آبریز دق پترگان – نمکزار خواف

دانلود کنید!