پایان نامه بررسی اثر بخشی آموزشی مهارتهای اعتباری بر سلامت روان شناسی دانش

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 112 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 210

دانلود کنید!

  • پایان نامه بررسی اثر بخشی آموزشی مهارتهای اعتباری بر سلامت روان شناسی دانش
  • پایان نامه بررسی اثر بخشی آموزشی مهارتهای اعتباری بر سلامت روان شناسی دانش

پایان نامه بررسی اثر بخشی آموزشی مهارتهای اعتباری بر سلامت روان شناسی دانش

مقدمه

دورۀ نوجوانی دوره ای است که در مصادف با تغییر و انتقال در برگ [1]، 1990). استقلال نسبی از والدین و وابستگی به گروه همسالان و دوستان، رشد و تحول مفهوم خود و هویت یابی اجتماعی و جنسی، اتتخاب رشته تحصیلی، برنامه ریزی برای دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملی هستند که برای نوجوانان تنیدگی هایی را ایجاد می کنند (فورنت [2] و همکاران، 1998) این عوامل تنیدگی زا توأم با خواست ها و تقاضا های آموزشی در محیط مدرسه و انتظارات والدین از نوجوانان، سلامت و بهداشت روانی آنها را به مخاطره می اندازد و بر عملکرد کلی و تحصیلی آنها تأثیر منفی می گذارد (نایمی [3] و واینیوماکی [4]، 1999) پژوهش ها حاکی است افرادی که در رویارویی با چنین مسائلی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند، آسب پذیر بوده و مشکلاتی نظیر افسردگی، اضطراب، تنهایی و احساس طرد شدگی، کمرویی، خشم، تعارض بین فردی و … را تجربه می کنند. در عین حال پژوهش های بیشماری حاکی است که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی – عاطفی ریشه های روانی – اجتماعی دارند و ارتقای مهارتهای مقابله ای و توانایی های روانی – اجتماعی در بهبود و سلامت روانشناختی افراد بسیار مؤثر است. این توانایی ها فرد را برای مقابله مؤثر باموقعیت های تعارض زا یاری می کند و شخص را قادر می سازد تا در رابطه با سایر افراد جامعه، فرهنگ و محیط خود به گونه ای مثبت و سازگارانه عمل کرده و سلامت به ویژه سلامت روانی خود را تامین کند. به همین دلیل در سالهای اخیر آموزش مهارتهای زندگی [5] برای آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشکلات و فشارهای زندگی و ایجاد رفتارهای مثبت و کاهش رفتارهای منفی و در نتیجه دستیابی به زندگی موفقیت آمیز مورد توجه روانشنا سان و دست اندر کاران نظام های آموزشی قرار گرفته است.

[1] – Steinberg , I ..

[2] – Fournet , D. N .

[3] – Niemi ,P. M .

[4] – Vainiomaki , P. T .

[5] – Life Skills

مهارت های خاص حل مساله:

مهارت حل مساله فرآیند تفکر منطقی و منظمی است که به فرد کمک می کند تا هنگام رویارویی با مشکل، حل های متعددی را جستجو کند و سپس بهترین راه حل را انتخاب نموده و مساله ای را با موفقیت انجام دهد. این مؤلفه دارای چهار فعالیت می باشد که برخی از مؤلفان آنها را مراحل حل مساله نامیده اند و عبارتنداز:

1- تعریف و ضابطه بندی مسأله: در این مرحله به فرد آموزش داده می شود که در خصوص مشکل خود فکر کرده و در یابد که چه عواملی در ایجاد مشکل دخالت دارند. در این مرحله بایستی مشکل به صورت دقیق مشخص شود و چنانچه مساله به صورت مبهم و یا پیچیده باشد، نمی توان راه حل های مؤثری جهت حل مساله پیدا کرد.

2- ایجاد راه حل های جانشینی: در این مرحله به فرد آموزش داده می شود تا راه

حل های متعددی برای مشکل خود بیابد. به این صورت که به روش بارش فکری، ذهن خود را آزاد بگذاردو راه حل هایی را که به ذهنش می رسد یادداشت کند.

3- ارزیابی راه حل ها و تصمیم گیری: در این مرحله فرد هر یک از راه حل ها را مورد قضاوت و ارزشیابی قرار می دهد. موضوع مهم در این مرحله سودمند بودن یا نبودن راه حل های ست، فرد پیامد هر یک از راه حل ها را پیش بینی می کند

و سودمندی آنرا برای خود و دیگران، مورد قضاوت و ارزشیابی قرار می دهد.

4- انجام و تصریح را حل: یعنی توانایی انجام، نظارت و ارزیابی راه حل ها و پاسخ های مقابله ای به طور مؤثر. در این مرحله به فرد آموزش داده می شود راه حل های مفید و سودمند را انتخاب نموده و آنها را در عمل اجرا کند و پیامدهای اعمالش را مورد توجه قرار دهد، چنانچه راه حل رضایت بخش بود به مشکل پایان داده می شود و فرایند حل مساله پایان می یابد و چنانچه یک راه حل مؤثر نبود فرد باید از راه حل های دیگری که در اختیار دارد استفاده نماید و یا فرایند حل مساله را از ابتدا شروع کند. حل مساله زمانی پایان می یابد که دیگر موقعیت برای مساله زا نیست (نوری، 1381).

دانلود کنید!