پایان نامه بررسی افزایش راندمان توربین های گازی توسط سیستم مدیا

دسته: برق، الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2640 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 131

دانلود کنید!

  • پایان نامه بررسی افزایش راندمان توربین های گازی توسط سیستم مدیا
  • پایان نامه بررسی افزایش راندمان توربین های گازی توسط سیستم مدیا

پایان نامه بررسی افزایش راندمان توربین های گازی توسط سیستم مدیا

نازلهای فشار بالا

نازلهای مه ساز تأسیسات فاگ مخصوص که در تأسیسات ما استفاده میشوند محصول تحقیقات و فعالیتهای توسعه هستند و از آلیاژهای کیفیت بالای فولاد ضد زنگ ساخته میشوند (کرم-نیکل-مولیبدنم- تیتانیم). سوراخ نازل مته کاری می شود و بوسیله پروسه خاصی آن را پوشش می دهند. (که این کار توسط شرکت المرانجام می شود) و سوراخهایی در اندازه 60-350 میکرون ایجاد می کنند.

طیف ذرات و قطرات

طیف قطرات تحت تأثیر پارامترهای زیر می باشد.

* هندسه نازل و ابعاد آن

* فشاری که با آن مایع وارد نازل می شود یا به عبارت دیگر فشار تغذیه جریان

سوراخ یا دهانه نازل اولین جایی است که مقدار آب خروجی در واحد ساعت را کنترل می کند.

نازلهای استاندارد قطراتی به قطر 5 تا 50 میکرون تولید می کنند که تقریباٌ 80% ذرات تولید شده دارای ابعادی بین 25 تا 50 میکرون می باشند و این نازلها مه یکنواخت که آزادانه معلق است را تولید خواهند کرد.

فهرست:

فصل اول: تأسیسات فاگ

فصل دوم: ملاحظات اقتصادی و تکنولوژیکی برای عملیات افزایش کارایی نیروگاه سیکل ترکیبی

چکیده

مقدمه

افزایش خروجی

خنک سازی هوای ورودی توربین گاز

خنک سازی تبخیری

روش خنک سازی تبخیری

تئوری خنک سازی تبخیری

کولر های تبخیریwetted-honeycomb (خانه زنبوری-ترشده)

میزان نیا ز آب برای کولر های تبخیری

مه پا ش ها

موا د تبخیر کننده و مقایسه مه پاشی

موا د تبخیر کننده

مه پاشی ورودی

خنک سازی ورودی تبخیری

سرد سا زی ورودی

روش های سرد سازی ورودی

ذخیره کننده ا نرژی حرارتی Off-Peak

مقایسه خنک سازی مستقیم و ذخیره انرژ حرارتی

تبخیر کننده های گا ز LNG/LPG

افزایش قدرت

تزریق بخار/ آ ب توربین گاز

مکمل آ تش HRSG

آتش زنی پیک

تاریخچه ا فزایش خروجی

افزایش راندمان

گرما دادن سوخت

مطالعه حالت افزایش عملکرد

فرضیات/پایه توصیف نیروگاه

توصیف روشها

بحث

مجرای آ تش HRSG

خنک سازی مه پا شی / تبخیری ورودی توربین گا ز

سرد سا زی ورودی توربین گا ز

نتایج

مجرای آتش HRSG

مه پا شی ورودی هوای توربین

خنک سا زی تبخیری توربین گا ز

سرد سازی هوای ورودی توربین گا ز

نتیجه گیری

مراجع

فهرست معانی

اصطلاحات اقتصادی

اصطلاحات دیگر

دانلود کنید!