حسابرسی عملکرد و عملیاتی

دسته بندی: علوم انسانی» حسابداری

فرمت فایل دانلودی: DOC

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 17

سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیری های مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. …

دانلود کنید!

  • حسابرسی عملکرد
  • مفهوم حسابرسی
  • اصول حسابرسی

فهرست مطالب:

حسابرسی عملکرد و عملیاتی

چکیده

مقدمه

حسابرسی عملکرد

مفاهیم اساسی

استانداردها

اصول حسابرسی عملکرد

مقایسه با حسابرسی صورت های مالی

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

قسمتی از متن:

سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیری های مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیری ها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیت های تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها همواره می خواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیریهای خود صحیح عمل کرده اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟

امروز در محیط اقتصادی که دارای نظامهای متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأکید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار می رود.

دانلود کنید!