پایان نامه بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال افسردگی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 130 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 83

دانلود کنید!

  • پایان نامه بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال افسردگی
  • پایان نامه بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال افسردگی

پایان نامه بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال افسردگی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه … 14

2-2- افسردگی … 14

2-2-1- تعریف افسردگی … 14

ه

2-2-2- طبقه بندی افسردگی … 15

2-2-2-1- افسردگی خفیف … 15

2-2-2-2- افسردگی متوسط … 15

2-2-2-3- افسردگی شدید … 15

2-2-3- انواع افسردگی … 16

2-2-3-1- افسردگی واکنشی … 16

2-2-3-2- افسردگی درون زاد … 16

2-2-3-3- افسردگی عصبی … 16

2-2-3-4- افسردگی روانی … 17

2-2-3-5- افسردگی دو قطبی … 17

2-2-3-6- افسردگی یک قطبی … 17

2-2-3-7- افسردگی تهییجی … 18

2-2-3-8- افسردگی تأخیری … 18

2-2-3-9- افسرده خویی … 18

2-2-3-10- افسردگی پنهان … 18

2-2-3-11- افسردگی عضوی … 19

2-2-3-12- افسردگی راجعه کوتاه مدت … 19

2-2-3-13- افسردگی فصلی … 19

2-2-3-14- افسردگی پس از زایمان … 19

2-2-4- فرایند شناخت در افراد افسرده … 20

2-2-4-1- نگرش منفی نسبت به خود … 20

2-2-4-2- نگرش منفی نسبت به محیط … 20

2-2-4-3- نگرش منفی نسبت به آینده … 21

و

2-2-5- قواعد حاکم بر فکر افراد افسرده … 21

عنوان صفحه

2-2-6- دیدگاههای مختلف در رابطه با افسردگی … 24

2-2-6-1- دیدگاه روانکاوی … 24

2-2-6-2- دیدگاه یادگیری … 25

2-2-6-3- دیدگاه شناختی … 25

2-2-6-4- رویکرد درماندگی آموخته شده … 26

2-3- کیفیت زندگی … 27

2-3-1- تاریخچه و پیدایش مفهوم کیفیت زندگی … 27

2-3-2- تعریف کیفیت زندگی … 29

2-3-3- تعاریف اختصاصی … 32

2-3-4- سنجش کیفیت زندگی … 32

2-3-5- مدلهای کیفیت زندگی … 36

2-3-5-1- تئوری تلفیقی کیفیت زندگی … 36

2-3-5-2- کیفیت زندگی مرتبط با سلامت … 37

2-3-5-3- کیفیت زندگی و رضایت از زندگی … 38

2-3-5-4- کیفیت زندگی و شخصیت فرد … 38

2-3-6- عناصر پنج گانه کیفیت زندگی از نگاه دیگر … 39

2-4- سبکهای دلبستگی … 41

2-4-1- تعریف دلبستگی … 41

2-4-2- دلبستگی در نظام بالبی … 41

2-4-3- دلبستگی در بزرگسالان … 43

2-4-4- ویژگی های طبقات دلبستگی … 43

2-4-4-1- بزرگسالان ایمن … 43

ز

2-4-4-2- بزرگسالان ناایمن … 43

عنوان صفحه

2-4-5- مقایسه دلبستگی کودک و بزرگسال … 45

2-4-6- پیامد های دلبستگی … 47

2-5- سبک اسنادی … 48

2-5-1- تعریف سبک اسنادی … 48

2-5-2- نظریه های اسنادی … 49

2-5-2-1- نظریه جونز ودیویس (1956) … 50

2-5-2-2- نظریه کلی (73-1972) … 51

2-5-2-3- نظریه سلیگمن (1975) … 53

2-5-2-4- نظریه واینر (1986) … 56

2-5-3- سوگیری های اسناد … 57

2-5-4- اسنادهای اصلی … 58

2-5-5- ابعاد اسناد … 59

2-5-5-1- بعد منبع یا مرکز کنترل … 59

2-5-5-2- بعد ثبات … 60

2-5-5-3- بعد کنترل پذیری … 60

2-5-5-4- بعد کلیت … 61

2-5-6- اسنادها، موفقیت و شکست … 62

2-6- کمال گرایی … 64

2-6-1- تعریف کمال گرایی … 64

2-6-2- علل و عوامل مؤثر بر کمال گرایی … 64

2-6-3- ویژگیهای افراد کمال گرا … 64

2-6-4- علل کمال گرایی … 65

ح

2-6-5- دور معیوب (سیکل معیوب) در روند کمال گرایی … 66

عنوان صفحه

2-6-6- تلاش (پشتکار) سالم … 67

2-6-7- ابعاد کمال گرایی … 69

2-6-7-1- کمال گرایی دیگر مدار … 70

2-6-7-2- کمال گرایی جامعه مدار … 70

2-6-8- علل کمال گرایی … 71

2-6-9- نقش والدین در رشد شخصیت کمال گرا … 71

2-6-10- مبانی نظریه کمال گرایی … 73

2-6-10-1- نظریه زیگموند فروید … 73

2-6-10-2- نظریه آدلر … 74

2-6-10-3- نظریه الیس … 74

2-6-11- نیاز به کمال و انتقاد پذیری … 74

2-7- مرور ادبیات و سوابق پژوهشی مربوطه … 75

2-7-1- افسردگی … 75

2-7-2- سبک دلبستگی … 75

2-7-3- کمال گرایی … 77

2-7-4- سبک اسنادی … 78

2-8- جمع بندی … 79

فصل سوم روش شناسی تحقیق

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه

در این فصل مباحثی در مورد تعایف، مبانی نظری، پیشینه، رویکرد ها، تحقیقات انجام شده و … در زمینه افسردگی، کیفیت زندگی، سبک های دلبستگی، سبک های اسنادی و کمال گرایی ارائه می شود.

2-2- افسردگی

2-2-1- تعریف افسردگی

افسردگی، یک بیماری روحی و جسمی است. اکثر افراد هم دارای علایم روحی این بیماری هستند و هم دارای علایم جسمی آن، اما ماهیت آنها از شخصی به شخص دیگر متفاوت می باشد. علایم روانی شایع افسردگی عبارتند از: بی حوصلگی یا خُلق پایین، نگرانی و اضطراب، از دست دادن احساس هیجانی، داشتن افکار افسرده، مشکلات حافظه و تمرکز حواس، توهمات، داشتن افکار خودکشی. علایم جسمی افسردگی عبارتنداز: مشکلات خواب، کندشدن حرکات بدن، از دست دادن اشتها (آزاد، 1372).

افسردگی پاسخ طبیعی انسان به فشارهای زندگی است. عدم موفقیت درتحصیل یاکار، از دست دادن یکی از عزیزان و … از جمله موقعیتهای هستند که اغلب موجب بروز افسردگی می شوند ولی افسردگی تنها زمانی نابهنجار تلقی می شود که یا با واقعه ای که رخ داده متناسب نباشد و یا فراتر از حدی که برای اکثر مردم نقطه آغاز بهبود است ادامه یابد. دو مشخصه اساسی افسردگی، ناامیدی و غمگینی است. شخص رکود وحشتناکی احساس می کند و نمی تواند تصمیمی بگیرد یا فعالیتی را شروع کند یا به چیزی علاقمند شود. شخص افسرده در احساس بی کفایتی و بی ارزشی غوطه ور می شود؛ گاه زیر گریه می زند و ممکن است به فکر خود کشی نیز بیفتد. (اتکینسون، ریتال؛ اتکینسون، ریچارد و هیلگارد، ارنست، 1989؛ ترجمه براهنی، 1382). افسردگی، نوعی اختلال روانی است که در آن خلق شخص آشتفه می شوند. (گنجی، 1378) افراد افسرده از لحاظ بدنی دچار خستگی دائم و از لحاظ ذهنی، دچار پراکندگی دقت و نا کار آمدی کوشش فکری هستند. آنان در قلمرو بدنی با سردردها و بی اشتهایی و بی خوابی و کاهش فشار خون و یبوست مواجه اند؛ در قلمرو روانی، احساس می کنند ناتوان اند و نیروی آنها به پایان رسیده است. این حالات مادر بیشتر مواقع با اضطراب کم و بیش شدید توأم است. در قلمرو عاطفی تحت تأثیر خلق افسرده، الفاظ و حالت های عاطفی غمگین، اضطرابی و حالت های برانگیخته شدن فرد، نشان دهنده این اختلال است به عنوان مثال، جملاتی منفی و مأیوس کننده، بارها و بارها به کارگرفته می شود و در برابر چیزهای که دیگران آنها را جالب دانسته و هیجانی خاصی (مثل واکنش خنده) نشان می دهند، بی تفاوت و سرد است. (فیش، 1998؛ مترجم پور افکاری، 1385).

Atkinson et al

دانلود کنید!