بررسی عنصر حمایت مالی در ورزش «با تأکید بر ورزش پینگ پونگ»

تحقیق حاضر در رشته تربیت بدنی با عنوان (بررسی عنصر حمایت مالی در ورزش «با تأکید بر ورزش پینگ پونگ»)

دسته: علوم تربیتی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 698 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 30

دانلود کنید!

  • اسپانسور
  • بررسی عنصر حمایت مالی در ورزش «با تأکید بر ورزش پینگ پونگ»
  • پینگ پونگ
  • حمایت مالی
  • ورزش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 4

ضرورت و اهمیت پژوهش … 7

مروری بر مطالعات انجام شده 7

الف) داخل کشور. 7

ب) خارج از کشور. 9

مهمترین منابع مالی در ورزش … 11

حمایت مالی (Sponsorship) 11

ویژگی ها و فواید حمایت مالی در ورزش … 12

تقسیم بندی حامیان ورزشی.. 14

اهداف شرکتها و حامیان مالی به عنوان اسپانسر ورزشی.. 14

اصول ارتباط با حامیان مالی.. 15

استراتژی های مؤفق در جذب حامیان مالی.. 16

پیشینه پینگ پنگ در جهان. 16

حامیان مالی از پینگ پنگ در جهان. 17

تاریخچه پینگ پنگ در ایران. 19

وضعیت حمایت مالی از ورزش پینگ پنگ در کشور. 21

پیشینه پینگ پنگ در استان اردبیل.. 25

وضعیت حمایت مالی از پینک پنگ در اردبیل.. 26

پیشینه پینک پنگ در شهرستان پارس آباد. 26

وضعیت حمایت مالی از پینگ پنگ در شهرستان پارس آباد. 28

منابع. 28

دانلود کنید!