تحقیق مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن

دسته بندی: مدیریت» مدیریت آموزش

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 78

دانلود تحقیق با موضوع مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن، در قالب word و در 78 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مدیریت آموزشی و برآورد نیازهای اجتماعی، مدیریت آموزشی و برآورد نیازهای اقتصادی، مدیریت آموزشی و وضعیت وجودی افراد، ویژگی های مدیر آموزشی، مهارت در رهبری و هدایت افراد به ویژه کادر …

دانلود کنید!

  • تحقیق اصول مدیریت آموزش
  • مفهوم مدیریت آموزشی
  • مفاهیم مدیریت آموزش
  • اصول مدیریت آموزش
  • تحقیق مدیریت آموزش
  • تحقیق مفاهیم مدیریت آموزش
  • شناسایی مفهوم مدیریت
  • اصول مدیریت آموزشی
  • مدیریت آموزش

دانلود تحقیق با موضوع مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن،

در قالب word و در 78 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

مدیریت آموزشی و برآورد نیازهای اجتماعی

مدیریت آموزشی و برآورد نیازهای اقتصادی

مدیریت آموزشی و وضعیت وجودی افراد

ویژگی های مدیر آموزشی

مهارت در رهبری و هدایت افراد به ویژه کادر آموزشی

مهارت در روابط انسانی

مهارت در برقراری روابط گروهی

مهارت و ارزش یابی

مهارت در انتخاب همکاران

وظایف مدیران آموزشی

شناسایی جایگاه مدیریت آموزشی در آموزشگاه های فنی و حرفه ای

آشنایی با اصول مدیریت آموزشی و کاربرد آن

نظارت و راهنمایی مربیان

برنامه ریزی آموزشی و درسی

روابط اجتماعی- فرهنگی در مناسبات انسانی

ایجاد و استقرار تغییر

دسته بندی بر اساس ماهیت ونوع تغییرات

دسته بندی بر اساس موارد واجد تأثیر در تغییرات

دسته بندی بر اساس انگیزش در تغییرات

تقسیم بندی گتزل

دسته بندی بر اساس سطوح در معرض تغییرات

ارزش یابی

اجرا

میانجی و یاری رسان در حل مشکلات، بحران ها و تعارضات

فراگرد مدیریت

شناسایی سبک های مدیریتی

مدیریت علمی

سایر مفروضات اساسی مدیریت علمی

مدیریت کلاسیک

مدیریت کلاسیک جدید

مدیریت صرفاً هدف گرا

مدیریت عضو گرا

مدیریت میانه رو

مدیریت سایه نما

نظریات مدیریتی

نظریه بوروکراسی (دیوان سالاری)

نظریه تصمیم

توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن

شناسایی مفهوم آموزش و انواع آن

ضرورت های آموزش

فواید آموزش

مهم ترین شیوه های آموزشی

روش آموزش و خطا

روش استاد و شاگردی

روش علمی و منطقی

انواع آموزش

آموزش رسمی

آموزش غیررسمی

آموزش غیررسمی سازمان نیافته

شناسایی ویژگی های آموزش های فنی و حرفه ای

استراتژی ها

سیاست ها

شناسایی نقش آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزش کشور

توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن

آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن

نگرش تجزیه گرا

نگرش کل گرا

اجزاء یا سیستم های فرعی

تداخل سیستم ها

آشنائی با نظام ها و مقرارت جاری شرکت ها

نظام های حسابداری

دفاتر قانونی شرکت

اصول ثبت دفاتر قانونی شرکت

مواردی که در دفتر نویسی ممنوع می باشد

مواردی که موجب رد دفاتر قانونی می شود

به واحد تولید

به واحد امور مالی

به واحد برنامه ریزی

با واحد کنترل کیفیت

کوشش جسمانی

کوشش فکری

شرایط کار

منابع و مآخذ

دانلود کنید!