گزارش کارآموزی حسابداری پروژه پیمانکاری شرکت حمل و نقل پیک سوخت شرق

گزارش کارآموزی حسابداری پروژه پیمانکاری شرکت حمل و نقل پیک سوخت شرق

دسته: حسابداری

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 339 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 62

دانلود کنید!

  • دانلود
  • کارورزی حسابداری
  • کاراموزی حسابداری
  • خرید گزارش کارآموزی حسابداری پروژه پیمانکاری شرکت حمل و نقل
  • فروش گزارش کارآموزی حسابداری پروژه پیمانکاری شرکت حمل و نقل
  • پروژه پیمانکاری
  • گزارش کارآموزی حسابداری پروژه پیمانکاری شرکت حمل و نقل
  • گزارش کارآموزی حسابداری پروژه پیمانکاری شرکت حمل و نقل پیک سوخت شرق

مقدمه:

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

دانلود کنید!