ترجمه مقاله خواص ویسکوالاستیک و آسیب دیدن کامپوزیت های ماتریس پلیمری در دمای بالا، به همراه اصل مقاله

دسته بندی: مهندسی» مهندسی متالورژی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 28

مقاله ترجمه شده با عنوان خواص ویسکوالاستیک و آسیب دیدن کامپوزیت های ماتریس پلیمری در دمای بالا، به همراه اصل مقاله …

دانلود کنید!

 • ماتریس
 • خرید
 • بالا
 • ویسکوالاستیک
 • ارائه
 • آسیب
 • فروش
 • دما
 • آسیب دیدن
 • دانشگاهی
 • پروژه
 • دانشجویی
 • مقاله
 • پلیمری
 • مهندسی
 • ترجمه
 • خواص
 • دمای بالا
 • مقاله
 • جزوه
 • کامپوزیت
 • ویسکوالاستیک شدن
 • گزارش
 • تحقیق
 • مواد کامپوزیتی

ترجمه مقاله خواص ویسکوالاستیک و آسیب دیدن کامپوزیت های ماتریس پلیمری در دمای بالا، به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان خواص ویسکوالاستیک و آسیب دیدن کامپوزیت های ماتریس پلیمری در دمای بالا، به همراه اصل مقاله

عنوان انگلیسی مقاله:

Oscillators Characterization of viscoelasticity and damage in high temperature polymer matrix composites

عنوان فارسی مقاله:

خواص ویسکوالاستیک و آسیب دیدن کامپوزیت های ماتریس پلیمری در دمای بالا

دسته بندی: مهندسی مواد

فرمت فایل ترجمه شده: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 28

ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید می باشد.

خلاصه مقاله:

This paper describes a thermodynamics based model for viscoelastic composites with damage and illustrates its use in characterization of viscoelastic response of polymer matrix woven fabric composites subjected to loading at high temperatures. The characterization is conducted by an experimental method aided by finite element (FE) modeling. The experimental characterization is based on creep data obtained under constant loads of different magnitudes and at different temperatures, and on recovery data collected after unloading. A carbon fiber/polyamide resin woven composite with glass transition temperature (Tg) of around 380 _C was used in the experimental program.

A FE model was developed to determine the non-linear viscoelastic response by implementing incremental constitutive relations into an ABAQUS_ code. The laminate viscoelastic properties were obtained by finite element micromechanics analysis using the neat resin data as input. Comparing its results with creep-recovery test data at different temperature and stress levels validated the FE model.

There are several factors affecting the viscoelastic behavior of polymer matrix composites such as temperature, moisture and stress level. Accordingly, a large number of tests need to be performed to characterize the viscoelastic response experimentally for each fiber–matrix combination. For this purpose an efficient and systematic experimental procedure was used to understand the effects of temperature and stress level on the viscoelastic response, to clarify the damage-viscoelasticity coupling and to determine the viscoelastic properties of the material system.

ترجمه خلاصه مقاله:

این مقاله یک مدل ترمودینامیکی برای ویسکوالاستیک های آسیب دیده ارائه داده و همچنین کاربرد آن را در توصیف واکنش های ویسکوالاستیک پلیمر ماتریس ساخته شده از کامپوزیت های منسوجی نشان می دهد که در دمای بالا بارگزاری شده اند. این توصیف به روش تجربی ارائه شده و برای اجرای آن از مدل المان های محدود یا FE استفاده شده است. توصیف تجربی براساس اطلاعات جمع آوری شده تحت بارهای ثابت با قدرت های گوناگون و دماهای متفاوت انجام شده است و داده های خزش وصولی پس از تخلیه جمع آوری شده اند. در این برنامه آزمایشی از فیلتر کربن یا پلی آمید رزین بافته شده با شیشه انتقال دما با توان حدود 380 درجه سلسیوس استفاده شده است. از مدل المان محدود استفاده کردیم تا واکنش غیرخطی ویسکوالاستیک را با استفاده از ترکیب افزایشی روابط ساختمان به صورت کدهای ABAQUS پیاده سازی کنیم. خصوصیات لایه لایه ویسکوالاستیک را با استفاده از آنالیز میکرومکانیستیک المان های محدود بررسی کردیم و در این زمینه از داده های یک رزین ساده به عنوان اطلاعات اولیه استفاده کردیم. سپس نتیجه این کار با داده های بدست آمده از روش خزش در دماهای مختلف و سطح فشار قابل قبول در مدل المان محدود مقایسه کردیم.

عوامل مختلفی بر رفتار ویسکوالاستیک کامپوزیت های ماتریس پلیمری تاثیر میگذارند. از جمله این عوامل می توان به دما، رطوبت، و سطح فشار اشاره کرد. بر این اساس برای پیدا کردن واکنش های ویسکوالاستیک و توصیف آنها به روش تجربی باید آزمایشات بسیاری برای هر کدام از ترکیبات فیبر- ماتریسی انجام شود. به همین جهت از یک روش سیستماتیک و موثر تجربی استفاده شد تا تاثیر دما و فشار بر واکنش های ویسکوالاستیک اندازه گیری شود و اثر ویسکوالاستیک و آسیب به طور همزمان بررسی شده تا خصوصیات سیستم ویسکوالاستیک مواد مشخص شود.

دانلود کنید!