تحقیق تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

دسته بندی: عمومی» صنایع غذایی

فرمت فایل دانلودی: DOC

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 72

دانلود تحقیق در مورد تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، در قالب word و در 72 صفحه، قابل ویرایش، شامل بخش اول: آب و خواص آن، 1-1- موجودیت آب، 1-2- منابع آب، 1-2-1- آبهای سطحی، 1-2-2- آبهای زیرزمینی، 1-3- خواص آبهای آشامیدنی، 1-3-1- …

دانلود کنید!

  • روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
  • تصفیه فاضلاب کارخانه صنایع غذایی
  • تصفیه فاضلاب در کارخانه صنایع غذایی
  • تصفیه پساب فاضلاب صنایع غذایی
  • تصفیه پساب فاضلاب صنایع لبنی
  • روش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
  • تصفیه فاضلاب صنایع لبنی
  • تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

دانلود تحقیق در مورد تصفیه فاضلاب صنایع غذایی،

در قالب word و در 72 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول: آب و خواص آن

1-1- موجودیت آب

1-2- منابع آب

1-2-1- آبهای سطحی

1-2-2- آبهای زیرزمینی

1-3- خواص آبهای آشامیدنی

1-3-1- خواص فیزیکی آب

1-3-2- خواص شیمیایی آب

1-4- سختی آب

بخش دوم: آب در صنایع غذایی

2-1- مصرف آب در صنایع غذایی

2-1-1- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی

2-3- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب

2-3-1- میزان مصرف صنعتی آب در ایران

2-4- مزایای حاصل از کاهش مصرف آب

2-4-1- استفاده مجدد آب

2-4-2- بازچرخش یا ریسایکلینگ

2-5- انواع مصارف آب در صنایع غذایی

2-5-1- آب خنک سازی

2-5-1-1- انواع سیستم های خنک سازی

بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی

3-1- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی

3-1-1- صنایع تولید قند و شکر

3-1-2- صنایع تولید کمپوت و کنسرو

3-1-3- صنایع نوشابه سازی

3-1-4 صنایع لبنیاتی

3-1-5- صنعت تولید روغن نباتی

3-1-6- کشتارگاهها و مجتمعهای تولید گوشت

3-2- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

3-2-1- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده

3-2-1-1- مواد معلق

3-2-1-2- املاح معدنی محلول

3-2-1-3- مواد آلی محلول

3-2-1-4- اسیدها و قلیاها

3-2-1-5- مواد تولید کننده کف

3-2-1-6- رنگ

3-2-1-7- آلودگیهای حرارتی

3-2-1-8- میکروارگانیسم ها

3-2-1-9- مواد شناور

3-3- استراتژی تصفیه و دفع فضولات صنعتی

3-3-1- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری

3-3-1-1- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری

3-3-2- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی

3-3-3- تصفیه مشترک با صنایع دیگر

3-3-4- تغییر و اصلاح فرآیندها جهت کاستن از حجم فاضلاب غلظت آلاینده

3-4- فاضلاب بهداشتی صنایع

بخش چهارم: روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

4-1- تصفیه فیزیکی

4-1-1- آشغالگیری

4-1-2- دانه گیری

4-1-4- شناورسازی

4-1-5- حوضه های متعادل کننده یا یکنواخت ساز

4-2- تصفیه شیمیایی

4-2-1- تنظیم ph

4-2-2- اکسیداسیون مواد آلی مقاوم

4-2-3- گند زدایی

4-2-4- انعقاد و لخته سازی

4-2- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم

4-3- تصفیه بیولوژیکی

4-3-1- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب

BOD -4-3-1-1

COD -4-3-1-2

TSS -4-3-1-3

TDS -4-3-1-4

4-3-2- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه

4-3-2-1- زمان ماند هیدرولیکی

4-3-2-2- زمان ماند میکروبی

MLSS -4-3-2-3

F\M -4-3-2-4

4-3-3- تصفیه هوازی فاضلاب

4-3-3-1- تخلیه به آبهای طبیعی

4-3-3-2- کاربرد فاضلاب در زمین

4-3-3-3- برکه های تثبیت

4-3-3-3-1- برکه های بی هوازی

4-3-3-3-2- برکه های اختیاری

4-3-3-3-3- برکه های هوازی

4-3-3-3-4- برکه های تکمیلی

4-3-3-3-5- برکه های هوادهی

4-3-3-4- صافی چکنده

4-3-3-5- تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان

4-3-3-6- سیستم لجن فعال

4-3-4- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

4-3-5- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب

4-3-5-1- سپتیک تانک

4-3-5-2- راکتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا

4-3-5-3- صافی بی هوازی

بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی

5-1- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی

5-2- فاکتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی

5-2-1- شدت آلودگی فاضلاب خام

5-2-2- مواد مغذی یا نوترینت ها

5-2-2-1- بالکینگ

5-2-3- اکسیژن محلول

5-2-4- زمان ماند

ph -5-2-5

5-2-6- سمیت

5-2-7- دما

5-2-8- اختلاط

5-2-9- میزان جریان ورودی

5-3- پایستن فرآیند

5-3-1- شاخصهای بصری

5-4- شاخصهای آزمایشی

5-5- مشکلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها

5-5-1- روشهای کلی تشخیص مشکلات

BOD 5-5-2- حذف کم

5-5-2-1- حذف بارهای آلی

5-5-2-2- مواد سمی یا بازدارنده

5-5-2-3- دماهای پایین

افزایش زمان ماند هیدرولیکی

MLVSS افزایش

نامناسب PH -5-5-2-4

5-5-2-5- زمان هوادهی ناکافی

ناکافیMLVSS -5-5-2-6

منابع

دانلود کنید!