تعاریف و ویژگی های بنیادی توابع مثلثاتی

دسته: ریاضی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 166 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 26

دانلود کنید!

  • دانلود و خرید مقاله تعاریف و ویژگی های بنیادی توابع مثلثاتی
  • دانلود رایگان مقاله تعاریف و ویژگی های بنیادی توابع مثلثاتی
  • دانلود رایگان تحقیق تعاریف و ویژگی های بنیادی توابع مثلثاتی
  • خرید مقاله تعاریف و ویژگی های بنیادی توابع مثلثاتی
  • خرید و دانلود مقاله تعاریف و ویژگی های بنیادی توابع مثلثاتی
  • دانلود مقاله تعاریف و ویژگی های بنیادی توابع مثلثاتی
  • تعاریف و ویژگی های بنیادی توابع مثلثاتی

تعاریف و ویژگی های بنیادی توابع مثلثاتی

اندازه کمان بر حسب رادیان، دایره مثلثاتی

دانش آموزان اولین چیزی را که در مطالعه توابع مثلثاتی باید بخاطر داشته باشند این است که شناسه های (متغیرهای) این توابع عبارت از اعداد حقیقی هستند. بررسی عباراتی نظیر sin1، cos15، (نه عبارات sin10، cos150، )، cos (sin1) گاهی اوقات به نظر دانشجویان دوره های پیشدانگاهی مشکل می رسد.

با ملاحظه توابع کمانی مفهوم تابع مثلثاتی نیز تعمیم داده می شود. در این بررسی دانش آموزان با کمانی هایی مواجه خواهند شد که اندازه آن ها ممکن است بر حسب هر عددی از درجات هم منفی و هم مثبت بیان شود. مرحله اساسی بعدی عبارت از این است که اندازه درجه (اندازه شصت قسمتی) به اندازه رادیان که اندازه ای معمولی تر است تبدیل می شود. در حقیقت تقسیم یک دور دایره به 360 قسمت (درجه) یک روش سنتی است. اندازه زاویه ها برحسب رادیان بر اندازه طول کمان های دایره وابسته است.

در اینجا واحد اندازه گیری یک رادیان است که عبارت از اندازه یک زاویه مرکزی است. این زاویه به کمانی نگاه می کند که طول آن برابر شعاع همان دایره است. بدین ترتیب اندازه یک زاویه بر حسب رادیان عبارت از نسبت طول کمان مقابل به زاویه بر شعاع دایره ای است که زاویه مطروحه در آن یک زاویه مرکزی است. اندازه زاویه برحسب رادیان را اندازه دوار زاویه نیز می گویند. از آنجا که محیط دایره ای به شعاع واحد برابر است از اینرو طول کمان برابر رادیان خواهد بود. در نتیجه برابر رادیان خواهد شد.

دانلود کنید!