حافظه و یادگیری روش های نوین در آموزش بزرگسالان

دسته: روان شناسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 26 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 16

دانلود کنید!

 • دانلود رایگان مقاله حافظه و یادگیری روش های نوین در آموزش بزرگسالان
 • دانلود و خرید مقاله حافظه و یادگیری روش های نوین در آموزش بزرگسالان
 • اهورا فایل
 • خرید مقاله حافظه و یادگیری روش های نوین در آموزش بزرگسالان
 • خرید و دانلود مقاله حافظه و یادگیری روش های نوین در آموزش بزرگسالان
 • فروشگاه
 • دانلود مقاله حافظه و یادگیری روش های نوین در آموزش بزرگسالان
 • حافظه و یادگیری روش های نوین در آموزش بزرگسالان

حافظه و یادگیری روش های نوین در آموزش بزرگسالان

یادگیری و مراحل مختلف زندگی

یادگیری: از آنجا که رفتار و عکس العملهای فعلی ما نتیجه یادگیری و تجربیات گذشته مان است یادگیری گاه به عنوان فرایندی که تغییر نسبتاً دائمی در رفتار ما به وجود می آورد تعریف شده است، یعنی توانایی و کارایی ما نتیجه برخوردهای گذشته ما با محیط است.

رشد یادگیری: رشد جسمی کودک در زمینه های مختلف تابع قوانین کلی رشد است اما رشد یادگیری تابع عوامل و شرایط اجتماعی، محیطی، اقتصادی و جسمی نیز می باشد.

 • جریان دائمی تغییرات جسمی کودک باعث می شود فرد تواناییهای خود در یادگیری رفتارهای تازه را به منظور دستیابی به موفقیت های بیشتر به کار گیرد.
 • یادگیری هر مهارت تازه به عنوان زیر بنایی برای پیشرفت ها و یادگیری مهارت های آتی به کار گرفته می شود.

11 تا 16 سالگی

 • تغییرات اولیه و ثانویه جنسی
 • تغییرات روانی، اجتماعی و جسمی

تغییرات از سوی جامعه پذیرفته می شود و با اعطای حقوق اجتماعی و دادن مسئولیت های مقدماتی نقش فرد متجلی می شود.

16 تا 20 سالگی

 • در اواخر این دوران خصوصیات بزرگسالی بیشتر نمایان می شود.

معایب: اغلب و بخصوص در جوامع صنعتی و شهری فشارهای وارده بر روی افراد باعث

می شود فرد در انطباق خود با محیط دچار ضعف شود و در موارد نادری انحرافات رفتاری مشاهده می شود.

محاسن: تفکر آرمانی و متجلی شدن قدرت خلاقیت در فرد از ویژگیهای مهم این دوران است.

20 تا 25 سالگی

 • در زمینه جنسی و بیولوژیکی تا شروع سنین پیری تغییراتی پدید نمی آید.
 • به دلیل متفاوت بودن شرایط محیطی و اجتماعی افراد و برداشت متفاوت از این شرایط، هر بزرگسالی تا حدی تابع قوانین، ارزش ها و معیارهای خاص خود است.
 • در بیشتر جوامع صنعتی- شهری مردم در اواخر این دوره نقش شغلی خود را در جامعه پذیرفته اند و در این زمینه وضعیت شان تثبیت شده است.
 • تفاوت های فردی در نحوه زندگی افراد نقش موثری دارد.
 • افراد عضو پیچیده گروه های اجتماعی وابسته به یکدیگر هستند و هم تاثیر گذارند و هم تاثیر پذیر.
 • افراد در این مرحله دارای حداکثر توانایی هستند.

25 تا 40 سالگی

 • زندگی شغلی و خصوصی بیشتر افراد در این دوره تحکیم می شود.

دانلود کنید!