گزارش کارآموزی تصفیه خانه فاضلاب

گزارش کارآموزی تصفیه خانه فاضلاب

دسته: کارآموزی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1573 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 58

دانلود کنید!

  • گزارش کارآموزی تصفیه خانه فاضلاب
  • گزارش کارآموزی تصفیه خانه فاضلاب

تاریخچه تصفیه فاضلاب

هدف از تصفیه فاضلاب چیست؟

استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی دارای چه فوایدی است؟

مراحل تصفیه فاضلاب

انواع فاضلاب:

وزن مخصوص فاضلاب (چگالی):

اصول کلی تصفیه فاضلاب شامل موارد زیر است:

تصفیه فاضلاب ها به سه گونه انجام می شود:

مواد غذایی باکتری ها:

روش های تصفیه زیستی شامل سه دسته زیر است:

تصفیه زیستی با کمک باکتری های بی هوازی:

هضم لجن:

باکتری های بی هوازی به دو دسته تقسیم می شوند:

ویژگی های لجنی که مرحله هضم متانی آن انجام شده است:

فرآیند نیترات سازی و نیترات زدایی:

نیترات زدایی:

تصفیه شیمیایی:

روش کار کلر:

ویژگی های شیمیایی فاضلاب:

3- یون هیدروژن (PH):

4-ازت و فسفر:

5-اکسیژن محلول:

6- مواد سمی و بازدارنده:

7-هدایت الکتریکی:

8- قلیاییت:

9- سولفیدها:

10- سایر خصوصیات شیمیایی فاضلاب:

آزمایش های روزانه:

اندازه گیری کلراید:

اندازه گیری سولفات: (نمونه صاف شده T. S. S)

فسفات:

تست رنگ: نمونه صاف شده T. S. S

اندازه گیری روغن گریس:

روش های تهیه:

تهیه محلول سدیم استات:

محلول استاندارد 1412:

محلول:

دانلود کنید!