استرس شغلی و راه های مقابله با آن

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 24 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 13

دانلود کنید!

  • راه های مقابله با استرس شغلی چیست؟
  • دانلود مقاله استرس شغلی و راه های مقابله با آن
  • خرید مقاله مدیریت
  • خرید مقاله استرس شغلی و راه های مقابله با آن
  • دانلود مقاله مدیریت
  • استرس شغلی و راه های مقابله با آن
  • خرید و دانلود مقاله استرس شغلی و راه های مقابله با آن
  • مقاله استرس شغلی و راه های مقابله با آن
  • دانلود و خرید مقاله استرس شغلی و راه های مقابله با آن
  • دانلود و خرید مقاله مدیریت

استرس شغلی و راه های مقابله با آن

یکی از عـارضه هـای جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار میباشد.

در طـول قـرن اخیر، ماهیت کار کردن تغییرات گســترده ای را تجربه کرده است و هنوز هم ایـن تحولات با سرعت وصف ناپذیری در حال پیشـروی هستـنـد. دگـرگـونـی هـا در تـمـام عـرصــه های شـغـلـی، از مسئـولـیـت هـای هـنـرمندان گرقته تا جراحان، کاملاً مـشـهـود بـوده و زنـدگـی شـغـلـی هـمـه افراد را تحت الشـعـاع قـرار داده انـد.

هـیـچ کـس، در هیچ سمتی، از این امر مستثنی نبوده و چه یک مدیر عامل و یا یک مدیر فروش، همه و همه ملزم به رویارویی و پذیرش تغییرات هستند. روحیات انسان به گونه ای است که با بروز تغییرات، خواه نا خواه در او استرس ایجاد می شود. استرس ناشی از فعالیت های شغلی همواره به عنوان تهدیدی برای سلامت جسمانی به شمار می رود؛ این امر همچنین سازماندهی زندگی او را بر هم ریخته و سلامت ارگان های مختلف بودن او را نیز به خطر می اندازد.

دانلود کنید!