تحقیقی درباره ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر

دسته: مطالعات خانواده

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 58 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 69

دانلود کنید!

 • دانلود پایان نامه
 • دانلود تحقیق
 • پایان نامه
 • تحقیقی درباره ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر
 • پروژه
 • دانلود مقاله
 • پژوهش
 • آداب معاشرت و آنچه در دوام ازدواج دخالت دارد و زن و مردباید مراعات کنند
 • تحقیقی پیرامون ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر
 • تحقیق ازدواج
 • دانلود پروژه
 • حالات زن و شرایط عقد،
 • مقاله
 • تحقیق
 • در اعراض از ازدواج
 • دانلود پژوهش
 • ترغیب به ازدواج
 • حقوق شوهر بر زن

تحقیقی پیرامون ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر

مقدمه

بسم اللّه الرحمن الرحیم

سپاس خدای را که تیرهای اندیشه درباره شگفتیهای آفرینش او به جایی نرسد، و عقل و خرد به هنگام تفکر در بدایع نخستینش جز آنکه سرگردان و متحیر بماند، راه به جایی نبرد، در صورتی که همواره نعمتهای لطیف او برای جهانیان یکی پس از دیگری، چه بخواهند و چه نخواهند استمرار دارد؛ و از جمله الطاف زیبایش آن است که از آب بشری را آفرید و او را وابسته و خویشاوند قرار داد و بر مخلوقات شهوت را مسلط کرد تا بدان وسیله ناخواسته وادار به تولید مثل شوند و از این راه به حکم جبر و بدون اختیار نسلشان باقی بماند؛ وانگهی مساءله انساب را مهم شمرده و به آن ارج نهاده است و بدان وسیله زنا را حرام داشته و به خاطر منع و جلوگیری از آن این عمل را سخت زشت شمرده و ارتکاب آن را هرزگی و کار زشت دانسته است و مردم را به ازدواج دعوت کرده و به صورت امری مستحب و فرمانی الهی بر آن تشویق کرده است.

پاک و منزه است خداوندی که مرگ را بر بندگان مقرر فرموده و بدان وسیله آنان را محکوم به مرگ و در هم شکستگی کرده و از طرفی بذر نطفه ها را در زمین رحمها پراکنده ساخته و افراد جدیدی از آن به وجود آورده و آن را وسیله جبران مرگ قرار داده است، تا آنان را آگاه کند که دریای مقدرات او از لحاظ سود و زیان، خیر و شر، دشوار و آسان، پیچیده و گسترده، برای جهانیان فیض بخش است.

و درود بر محمّد (ص) که برای بیم و امید دادن برانگیخته شده است و بر آل و اصحاب او، درودی که حسابگران از عهده شمارش و اندازه آن برنیایند و سلامی فراوان بر ایشان باد!

باری، براستی که ازدواج پشتوانه دین و خوار کننده شیاطین و در مقابل دشمن خدا دژ استواری است و وسیله زیاد شدن افرادی است ک سرور انبیا (ص) بدان وسیله بر دیگر پیامبران مباهات می کند. بنابراین چقدر بجاست که وسایل ازدواج را فراهم و آداب و سنن آن را حفظ کنند. از این رو باید اهداف و نیازمندیهای آن را شرح و فصول و ابواب آن را تفضیل داد و آن مقدار از احکام نکاح را که دارای اهمیت است در سه باب به شرح زیر بیان می شود:

باب اول در تشویق به ازدواج کرد و ازدواج نکردن.

باب دوم در آدابی که باید در عقد و عقد کنندگان رعایت شود.

باب سوم در آداب معاشرت پس از عقد تا زمان جدایی.

باب اول: در تشویق به ازدواج و یا ترک آن

ترغیب به ازدواج

اما از آیات؛ خدای متعال فرموده است: ((و انکحوا الا یامی منکم)) (215) که امر به ازدواج می فرماید، و نیز فرموده است: ((فلا تعضلوهن ان ینکحن ازواجهن، )) (216) که از ازدواج نکردن نهی می کند؛ و نیز در وصف و ثنای پیامبران می فرماید: ((و لقد اءرسلنا رسلا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، )) (217) که در معرض منت گذاری و اظهار فضل چنان فرموده است. و نیز به گونه درخواست در قالب دعا، اولیای خود را ستوده و می فرماید:

((والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین)) (218)

فهرست مطالب

مقدمه

باب اول در تشویق به ازدواج کرد و ازدواج نکردن.

ترغیب به ازدواج

اخباری که به ازدواج تشویق می کند

در اعراض از ازدواج

باب دوم: درباره آنچه از حالات زن و شرایط عقد، باید رعایت شود

و موانع نکاح نوزده چیز است:

باب سوم: در آداب معاشرت و آنچه در دوام ازدواج دخالت دارد و زن و مردباید مراعات کنند

اما شوهر:

اول، ولیمه:

قسم دوم از این باب درباره حقوق شوهر بر زن و بیان کافی راجع به آن

پاورقی ها:

دانلود کنید!