بررسی شیوه های ساخت و تزئین قلمدان

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1186 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 105

دانلود کنید!

 • تحقیق
 • دانلود پروژه
 • قلمدان
 • بررسی شیوه های ساخت و تزئین قلمدان
 • تزئین
 • دانلود پژوهش
 • پایان نامه
 • شیوه
 • پایان نامه بررسی شیوه های ساخت و تزئین قلمدان
 • مقاله بررسی شیوه های ساخت و تزئین قلمدان
 • مقاله
 • دانلود پایان نامه بررسی شیوه های ساخت و تزئین قلمدان
 • پژوهش
 • پروژه
 • تحقیق بررسی شیوه های ساخت و تزئین قلمدان
 • دانلود پایان نامه
 • پروژه بررسی شیوه های ساخت و تزئین قلمدان
 • ساخت

بررسی شیوه های ساخت و تزئین قلمدان

بخش اول

مقدمه

در مقوله هنرشناسی اولین سوالی که مطرح می شود این است که هنر چیست؟ !

البته مسلم است که نمی توان تعریف مانع و جامعی که دربرگیرنده تمامیت این واژه باشد ارائه نمود و علت اصلی عدم توانمندی، همان تنوع و تکثری است که در سرتاسر این واژه سایه افکنده است. تنوع سلیقه ها و تکثر نظرها و عقاید از سویی و رفع نیازهای مادی و معنوی از سوی دیگر باعث گردید که هنر در قالبها، گونه ها، شیوه ها و سبک های بیشماری به منحصه ظهور برسد که هرکدام به گونه ای، دربرگیرنده بخشی از آمالها، آرزوها و گاهاً خواسته های درونی خالقان و آفرینندگان آن می باشد.

با تکامل اندیشه های اجتماعی ـ زیستی انسان، هنر نیز به رشد بالنده ای دست یافت که توانست خود را به تدریج از دیواره غارها بیرون کشد و در فضایی قرار گیرد که جنبه کاربردی تری را از خود به نمایش می گذاشت.

نیازها باعث ابدا شده بود و ابداعات نیز آراسته به سلیقه، ذوق، استعداد و در نهایت هنر بود.

هنری که روز به روز همگام با تکامل انسان به کمال ذاتی خود نزدیکتر می شد و همسان با این تکامل، تقسیم پذیری آن به شاخه های گوناگون و متفاوت نیز به وقوع پیوست. شاخه هایی که در عین وحدانیت هنری بودنشان هرکدام برای خود دارای سبک و سیاقی مشخص و هدفی معین وسازنده و ارزشی در خور توجه بود. این ارزشهای هنری که در قالبهای گوناگونی ظهور پیدا کرده بود، زمانی به اوج خود رسید که زندگی گروهی به زندگی قبیله ای مبدل گشت و سپس قومیت گرایی و ملیت های متعددی پا به عرصه حضور گذاشتند که هریک از اینها سابقه هنری خویش را سند معتبری در جهت عینیت بخشیدن به پیشینه تاریخی خود و سبقت از دیگر ملل، مطرح می کردند.

با بررسی سابقه هنری اقوام و ملل مختلف به وضوح می توان دریافت که هنر با تمامی کمی ها و کاستی های خود در سرزمینهای دور و نزدیکی چون بین النهرین، مصر، هند، یونان، رم باستان، خاور دور، ایران و بسیاری از نقاط دیگر به مرحله ظهور رسیده است و در همین سرزمینها بوده که از خود آثاری ارزشمند و گرانبها به جای گذاشته است.

قلمدان و هنر قلمدان سازی یکی از همین آثار ارزشمند و ارزنده است که امروزه دیگر از آن سخنی به میان نمی آید و کمتر کسی پیدا می شود که به ساخت آن، رغبتی نشان دهد و این در حالی است که این هنر زیبا و ظریف سالیانی نه چندان دور از این، مورد استفاده دانش پژوهان و دانش دوستان و اصحاب ذوق و هنر و قلم قرار می گرفته است و در راه تشویق و ترغیب دانش اندوزی و فراگیری علم و ادب رسالت مهم و ارزشمندی را ایفا می کرده است.

اگرچه در این زمان از آن همه ظرافت و اهمیت و ارزش کمتر اثری باقی مانده است ولی امید می رود با یاری اندیشمندان هنر دوست و هنرمندان اندیشمند، غبار فراموشی و غربت از وجود چنین هنرهایی زدوده شود.

در این مجموعه سعی شده است ضمن بزرگداشت مقام والای مجموعه هنرهای اصیل سنتی یادمانی از هنر ارزشمند قلمدان سازی شود تا شاید بدین وسیله ضمن شناسایی فنون قلمدان سازی که نزد بسیاری گمنام و ناشناخته مانده است، گامی گرچه کوچک و ناچیز نیز در راه اعتلای نام این هنر ارزشمند که زمانی مایه فخر و مباهات فرهنگ این مرزو بوم بوده است برداشته شود.

حسن ختام

در پایان این مجموعه، زیباتر به نظر آمد که زبان نثر خموشی پیشه سازد تا شاید گلواژه های نظم بتواند حق مطلب را ادا کند.

اوستادان هنر، کار نمایان کرده اند [1] زان کرامت ها که در کار قلمدان کرده اند

طرح در طرح ازدم مشکین قلم انگیخته نقش در نقش در سر کلک زرافشان کرده اند

دیده بر تذهیب بگشا زرنشان کاری نگر و آنهم جادو که این زرینه کاران کرده اند

بنگر آن نقشینه گلهای خطایی را درست کش میان چنگ اسلیمی بزندان کرده اند

بوم سازی را گهی از مرقش و گاه از زرک دلربا چو ذره الماس رخشان کرده اند

از گل وگلبوته گرداگرد هر تصویر را رشک گلزار ارم یا باغ رضوان کرده اند

آنچنان پرداز را بنشاده بر گلها لطیف کز صفایش ناز بر گلهای بستان کرده اند

داستان هفت گنبد را به نیکوتر نگار محفل آرا چون حدیث شیخ صنعان کرده اند

عارفان را گردهم با خلصه و شورو خلوص چهره سازی در نو آئین بزم عرفان کرده اند

شهریاران کیان با دلیران عجم د رکیانی نقش زیب تاج دوران کرده اند

صحنه آرایان جنگ اندر چکاچک نبرد زنده در تصویر نام پور دستان کرده اند

بس فراوان دام و دد کاورده در یک تنگنای و آدمی را زین نمایش مات و حیران کرده اند

شادبادا روح استادان این فن کز کمال خدمتی شایسته بر فرهنگ ایران کرده اند

هرچه در فرهنگ دیرین سال ایران جاگرفت حاصل از هرجای را، نقش قلمدان کرده اند

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تقدیر و سپاس الف

پیشـگفتار ب

فصل اول

بخش اول: مقدمه 1

بخش دوم: واژه شناسی 4

بخش سوم: تاریخچه 6

فصل دوم

بخش اول: مواد اولیه ساخت قلمدان 10

بخش دوم: کاغذ و کاغذ گری 13

فصل سوم

ساخت قلمدان 18

بخش اول: شیوه های سنتی ساخت قلمدان 19

بخش دوم: ساخت و سازهای ابتکاری 26

فصل چهارم

تزئینات قلمدان 34

بخش اول: مراحل قبل از نقش آفرینی 36

الف- آماده سازی سطح قلمدان (بوم سازی) 36

ب- رنگ و رنگ سازی 41

بخش دوم: مراحل نقش آفرینی 48

انواع تزئین 50

شیوه های دیگر تزئین 73

بخش سوم: استادان مزین ساز 76

بخش چهارم: مراحل بعد از نقش آفرینی 83

بخش پنجم: بازسازی و تعمیر قلمدان 88

فصل پنجم

تصاویر 93

حسن ختام 101

فهرست منابع 103

دانلود کنید!