آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟ (به همراه نمودار)

دسته: آمار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 43 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 21

دانلود کنید!

  • دانلود رایگان مقاله آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟
  • اهورا فایل
  • دانلود تحقیق آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟
  • دانلود و خرید مقاله آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا
  • دانلود مقاله آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟ (به همراه نمودار)

آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟ (به همراه نمودار)

پیشگفتار:

آمار چیست؟

بیشتر مردم با کلمه آمار، به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار می رود، آشنا هستند: تعداد بیکاران، قیمت روزانه بعضی از سهام در بازار بورس، تعداد افراد تلف شده در اثر

شیوع یک بیماری، مثالهایی از این مفهوم اند. ولی این مفهوم منطبق با موضوع اصلی مورد بحث آمار نیست. آمار، عمدتا’با وضعیتهایی سروکار دارد که در آنها وقوع یک پیشامد به طور حتمی قابل پیش بینی نیست.

استتنتاجهای آماری غالبا’غیرحتمی اند، زیرامبتنی بر اطلاعات ناکامی هستند: تخمین نرخ جاری بیکاری در یک ناحیه بر مبنای مطالعه روزی چند هزار نفر از مردم، یا بررسی یک طرح جدید ترافیک برمبنای نظرخواهی از تعدادی از افراد یک منطقه، مثالهایی ازاین موضوع اند. موارد دیگری ازعدم حتمیت وقتی پیش می آید که مشاهدات مکرر برروی یک پدیده، نتایج متفاوتی به دست دهند، حتی اگر سعی کنیم عوامل مؤثر بر پدیده ای را که قرار است مشاهده شود کنترل کنیم.

مثلا’، همه درختان کاج یکساله دارای بلندی یکسان نیستند، حتی اگر از یک نوع نهال باشند و تحت شرایط یکسان نور، هواوخاک قرارگیرند. آمار به عنوان یک موضوع علمی، امروزه شامل مفاهیم و روشهایی است که در تمام پژوهشهایی که مستلزم جمع آوری داده ها به وسیله یک فرایند آزمایش و مشاهده و انجام استنباط و نتیجه گیری بوسیله تجزیه و تحلیل این داده ها هستند، اهمیت بسیار دارند.

مقدمه:

وزن وسن کودک از نظر سازمان جهانی بهداشت از مهمترین شاخص های سنجش سلامت محسوب می شود.

از سوی سازمان جهانی بهداشت وزن نرمال برای کودکان در زمان تولد وزنی بالای 5/2 کیلو گرم تعیین شده است.

ما معتقد هستیم بین سن مادر ووزن کودک در زمان تولد رابطه وجود دارد و این یک فرض برای مطالعه ما می باشد.

سن نرمال برای مادران در زمان بارداری 18 -35 سال تعیین شده است بنابراین سن مادر بالاتر یا پایین تر از این مقیاس هم برای مادر وهم برای کودک عامل خطر محسوب می شود.

سن کم مادر سو و افزایش سن مادر برای بارداری خطرناک می باشد وممکن است برای کودک ناهنجاری به دنبال داشته باشد.

ما در پی این هستیم که رابطه ای بین سن مادر و وزن کودک در زمان تولد بیابیم. ما به وجود چنین رابطه ای اعتقاد داریم و باید آن را به اثبات برسانیم.

پژوهش های دیگری نیز مشابه با این موضوع تاکنون صورت گرفته است ولی دامنه مکانی وزمانی آن با مطالعه ما متفاوت بوده است.

دانلود کنید!