تحلیل سیستمی – پیچیدگی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 25 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 20

دانلود کنید!

 • دانلود پروژه
 • مقاله
 • تحلیل سیستمی پیچیدگی چیست؟
 • دانلود و خرید مقاله مدیریت
 • مقالات رشته مدیریت
 • دانلود پژ
 • جزوه
 • مقاله مدیریت
 • تحلیل سیستمی پیچیدگی
 • دانلود مقاله تحلیل سیستمی پیچیدگی
 • پژوهش
 • دانلود و خرید مقاله تحلیل سیستمی پیچیدگی
 • پروژه
 • پایان نامه
 • خرید و دانلود مقاله تحلیل سیستمی پیچیدگیخرید مقاله تحلیل سیستمی پیچیدگی
 • دانلود پایان نامه
 • تحلیل سیستمی – پیچیدگی

تحلیل سیستمی – پیچیدگی

مقدمه

یکی از وجوه اساسی علم که آن را از هنر و ادبیات متمایز می کند امکان بیان آن به کمک اعداد و کمی کردن آن با استفاده از روابط ریاضی است. این پدیده چنان فراگیر شده است که بسیاری از اوقات کار علمی براساس کیفیت ریاضیات آن سنجیده می شود و نه محتوای تجربهاش. بهکارگیری روابط ریاضی، علاوه بر ایجاد شرایط جدید برای نگرش به پدیدهها (نوآوری)، نوعی سیستم ارزشی برای اندازهگیری و کمی کردن نیز بهوجود می آورد.

نظریه پیچیدگی مطمئناً راه جدیدی برای نگاه کردن به پدیدههاست و به تدریج در حال تغییر دادن تکنیکهای ریاضی سنتی است. به همین دلیل نیز برخی از دانشمندان نظریه پیچیدگی را گنگ و مبهم میدانند و آن را شایسته عنوان علم نمی شناسند.

نیاز به تکنیکهای جدید ریاضی جهت مواجهه با علوم جدید، موضوع تازه ای نیست (ریاضیات نیوتونی و لایبنیتز، توپولوژی پوآنکاره، هندسه غیر اقلیدسی ریمان، آمار بولتزمن و نظریه مجموعههای کانتور). تمام این دیدگاههای جدید در ریاضیات به دلیل نیاز به کمی کردن نظریه های جدید علمی که در آن زمان پا به عرصه وجود گذاشته بودند ابداع شدند.

دانلود کنید!