مقاله طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز

مقاله طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز

دسته: برق

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: 10198 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 128

دانلود کنید!

  • مقاله طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز
  • مقاله طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز

مقاله طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز

گاز پالایش شده خروجی از پالایشگاه وارد خطوط اصلی انتقال می گردد، اما عمدتا فاصله بین مصرف کننده تا پالایشگاه بسیار زیاد است. مصرف گاز در شهرها در طول خط وجود عوارض طبیعی اعم از کوهها و گودالها و همچنین اصطحکاک ناشی از حرکت گاز درون لوله باعث افت فشار آن می گردد بنابرین ایستگاههایی در فواصل منظم در طول خط احداث شده است که دارای چند توربوکمپرس می باشند هدف از تاسیس این ایستگاهها جبران این افت فشار می باشد.

الف) بررسی فرآیند کمپرس گاز از شیر [1] ورودی تا ولو خروجی:

بدین منظور یک انشعاب از خط اصلی گاز جهت ورود به ایستگاه گرفته شده است که وارد ولو اصلی ورودی می گردد.

ولوهای اصلی ایستگاه مانند ولو ورودی و خروجی را اغلب به سه طریق باز وبسته نمود:

بصورت دستی

بصورت خودکار شامل

الف) بوسیله دکمه [2] روی سیستم ولو

ب) از راه دور اتاق کنترل

فشار [3] مورد لزوم برای حرکت ولو در حالت اتوماتیک توسط یک لاین یک اینچ از خود گاز داخل لوله ایجاد می گردد برای این کار فشار داخل لوله جهت استفاده در عملگر توسط یک فشار شکن [4] به 7 بار شکسته می شود این فشار به روغن داخل یک مخزن اعمال شده که این روغن باعث چرخش ولو می گردد. برای بازوبسته کردن مسیر محرک ها از سلونوکید ولوها استفاده می گردد. همچنین دو عدد میکروسوئیچ در طرفین نشانگرمشاهده باز وبسته بودن ولو رادر اتاق کنترل ممکن می سازد. در ادامه فشارگاز ورودی توسط فشار ورودی و خروجی ایستگاه دارای اهمیت بسزایی می باشد.

در ادامه فرآیند گاز وارد سافیها می گردد تا ناخالصی های آن شامل دوده و موادنفتی و سایر آلودگیهای از آن جدا گردد. اغلب اسکراپرها براساس قانون ساده فیزیکی اختلاف جرم حجمی کار می کند.

ناخالصی های جمع شده در مخازن پایین اسکراپرها چند مدت باید تخلیه گردد این کار توسط به میزان آلودگیها در شرایط مختلف متفاوت است.

[1] Valve

[2] push Bottom- 3- Regulator Dress-rand-5

[3] – power 4- Orifice plates

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلود متن کامل مقاله

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود کنید!