بررسی استفاده از شبکه های معنایی برای نمایش اطلاعات در یک محیط هوشمند

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 12 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 18

دانلود کنید!

  • پژوهش
  • تحقیق بررسی استفاده از شبکه های معنایی برای نمایش اطلاعات در یک محیط هوشمند
  • جزوه
  • دانلود تحقیق بررسی استفاده از شبکه های معنایی برای نمایش اطلاعات در یک محیط هوشمند
  • تحقیق
  • بررسی استفاده از شبکه های معنایی برای نمایش اطلاعات در یک محیط هوشمند
  • مقاله بررسی استفاده از شبکه های معنایی برای نمایش اطلاعات در یک محیط هوشمند
  • پروژه بررسی استفاده از شبکه های معنایی برای نمایش اطلاعات در یک محیط هوشمند
  • پروژه
  • مقاله

بررسی استفاده از شبکه های معنایی برای نمایش اطلاعات در یک محیط هوشمند

استفاده از شبکه های معنایی برای نمایش اطلاعات در یک محیط هوشمند

خلاصه:

در ساخت عکس نهایی هوشمند، نمایش اطلاعات برای اتاقهای کپسولی، کاربران، نقش های و سایر اطلاعات، یک مساله اساسی می باشند. در این جا ما یک شبکه معنایی به عنوان یک معرفی (نمایش) ارائه می دهیم و توانایی آنرا به عنوان پایه ای برای کار مداومی نمایش می دهیم.

مقدمه

چندین سال است که محقق در مورد مکانهای هوشمند توسعه یافته است. کشف راههای جدید که یک room می تواند با یک یا تعداد بیشتیرن کاربرد عوامل آنهاارتباط داشته باشد. بیشتر کار شامل تعریف بر هم کنش شخص جدید با این مکانها، ساختن سیستم ها برای ردیابی کاربران و ایجاد استفاده های جدید برای الگوریتمهای یادگیری و طراحی مصنوعی می باشد.

همچنانکه استفاده از این محیط های هوشمند (IES) گسترش می یابد، آنها، لزوماً مقادیر همواره در حال تولیدی اطلاعات را در مورد کاربرانشان به منظور وفق دادن با خواسته های کاربران جمع آوری می کنند. اطلاعات براساس علاقه مندی های کاربران که با آنها در ارتباطند، موقعیت آنها، web page هایی که آنها ملاقات می کند و دیگر جزئیات بیشمار که ممکن است ما هرگز به آنها توجهی نداشته باشد، جمع آوری می شوند. تماماً این اطلاعات لازمه است که جمع آوری می شوند و برای این ساختاری محیطی، به طوری که IE بتواند سیرع ساخته شود، و تصحیح فرضیات را مبنی بر این که کاربران دوست دارند که چه کاری بعداً انجام میدهند، سازماندهی کند.

در این جا پروژه Room هوشمند، با آغاز به شناسایی چنین اطلاعاتی (KR) نموده ایم، با استفاده از شبکه های معنایی بر پایه نمایش (معرفی). همانطور که این بزرگی ادامه یافت، ما آغاز به کشف برخی مزایای ذاتی درا ین رویکرد نموده ایم:

افزودن اطلاعات جدید به سیستم بسیار سرراست سات، اغلب بسادگی افزون یک واحد داده جدید وگسترش یک lnik مناسب

تعویض اطلاعات یک کار بسیار موضعی است، به ندرت نیاز به تعویض های اساسی برای بخشهای گسترده معرفی می باشد. به طور مشابه، اطلاعات بی اعتبار اغلب می توانند با الحاق یا جایگزینی به link های جالب انجام شوند.

استنباط کردن نیز سریع و ترسان است. نتایج موثری برای بازیابی همه link های یک نوع جاری یا برون کیف گره وجود دارد.

اعتقادی بر این است که شبکه های معنایی مناسب ترین معرفی برای گرفتن و در کپسول گذران تعداد بیشمار اطلاعات ورودی به درون محیط هوشمند باشند. در این مقاله، حالتی از انحرافات را بررسی می کنیم که یک IE به نمایش اطلاعات تحمیل می شود و بحث می کنیم که شبکه های معنایی با این الزامات موافقند.

3- تئوری استدلال

KR، همچنین، نشان می دهد که استنباطها چگونه توسط تیمهای استدلال، ساخته می شوند و پیوندها را در انواعی از استنباط که توسط سیستم توصیه می شوند، قرار می دهد. برای اکثر قسمتها، IE قیود اضافی بر این نمایش اعمال نمی کند، هر چند نیاز نیست که بسیاری از استنباط های آنرا بر زمینه جریان فقط، پایه گذاری کنیم، کشیدن انواع زیادی از اطلاعات را در مورد محیط، شامل حالت های ابزاری، کاربردهای اجرایی جاری، کاربران، حضور ابزار همراه و یک تنوع وسیعی از سایر حسگرها و محرکها.، تمام این اطلاعات در استنباطهایی که IE در حدود جهان دارد، شرکت می کنند.

3-4 رسانه ای برای محاسبه

از وقتی که KR در فضای محاسبه ای کار می کند، باید قادر باشد که به طور موثر (کارا) از طریق فرآیندهای محاسبه ای، بدون اشغال زیان، حافظه یا فضای دیسک مفرط، کار کند. به علت مقدار زیادی از طالاعاتی که IE باید قادر به تولید باشد این احتیاجات شاید بیشتر اهمیت داشته باشد. KR باید قادر به جمع آوری مقادیر زیادی اطلاعات همزمان و link های موثر با همه باشند.

3-5 رسانه ای برای عبارت انسان:

بالاخره، KR عادت داشته که دید انسان را از دین ارائه نماید. این نیاز دارد به این، که موضوعات نماینده ای برای هر آیتم باشد که ما در محیط بیان می کنیم و این توابع نماینده به صورت یک روش سررایت توضیح و تفسیر دین باشند. پس، KR نیاز دارد که برای استفاده ساده باشد و نماینده قابل خواندن توسط انسان باشد. یکی از نتایج این احتیاجات افزودن اطلاعاتی که باید کمی مترکز باشند، در هنگام وارد کردن اطلاعات جدید به سیستم باید نیاز به تعمیرات فقط کمی کوچک و مکانهایی خوب شناخته شده در نمایش باشد.

4- سناریو

به عنوان مثال از معرفی خوب اطلاعات برای یک IE، سناریوی زیر را در نظر بگیرید. Amy به تعداد اداره اش قدم می زند و می بیند که یک email به روز دریافت کرده است. خواندن Mail، در می یابد که خلاصه ای از دیداری است که آن روز، زودتر اتفاق افتاده است. به طور معمول، او به این دید که توجه داشته است ولی آنرا به دلیل وعده ملاقات با یک دکتر از دست داده است. چون که نرم افزار و مدیریت دیدار قادر بود که بفهد که او به طور معمول یک علاقه منظم بوده و این که او حاضر نبوده است، بنابراین، خلاصه ای از بحث های ملاقات را تنظیم و برای او ارسال کرده است.

دانلود کنید!