تحقیق تست هوشی گودنیاف (آدمک)

دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 41

آزمون فلورانس گودنیاف در سال 1926 ابداع کرده است و در سال 1926 هم ارائه شد. این آزمون از 3 ساله تا 18 سالگی معتبر است بنا به گفته خود خانم گودنیاف به هر یک از قسمتهای کشیده شده که زیر توضیح آن می آید بر طبق دستور عمل یکنفره تعلق می گیرد و مجموعه نمره از 50 بیشتر نمی شود. مواردی که در آزمون آدمک نمره …

دانلود کنید!

  • کار تحقیقی
  • تحقیق
  • تحقیق تست هوشی گودنیاف (آدمک)
  • دانلود تحقیق
  • روانشناسی

آزمون فلورانس گودنیاف در سال 1926 ابداع کرده است و در سال 1926 هم ارائه شد.

این آزمون از 3 ساله تا 18 سالگی معتبر است بنا به گفته خود خانم گودنیاف

به هر یک از قسمتهای کشیده شده که زیر توضیح آن می آید بر طبق دستور عمل یکنفره تعلق می گیرد و مجموعه نمره از 50 بیشتر نمی شود.

مواردی که در آزمون آدمک نمره می گیرد؟ تست هوش کودکان

1- سر داشته باشد (وجود سر مشخص)

2- پا (یک یا دو پا داشته باشد)

3- دست کشیده شده باشد (یک یا هر دو دست)

4- تنه کشیده شده باشد.

5- طول تنه طویلتر از عرض آن باشد (میتواند یک خط ساده باشد)

6- نشلانه ها نمایش داده شود.

7- دستها و پاها به تنه چسبیده باشد (بی تناسب) 1

8- اتصال دستها و پاها به تنه در محل متناسب (با تناسب) 2

9- گردن کشیده باشد.

10- گردن به سر و تنه در طول یک خط مستقیم وصل شده باشد.

11- چشمها باشد (حتی یک خط نانقص)

12- بینی باشد (حتی یک خط به عنوان بینی)

13- دهان کشیده شده باشد

14- بینی و دهان در دو بعد و وسعت باشد

دانلود کنید!