دانلود پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

اصول مدیریت آموزشیدانشجو بعد از مطالعه این کتاب باید بتواند به سؤالات زیر پاسخ گوید1 ضرورت آموزش مدیریت را توضیح دهد2 مهارت های سه گانه مدیران را تجزیه و تحلیل کند3 انواع تئوری های مدیریت را نام برده، با هم مقایسه کند4 تئوری سیستمی را تعریف و تشریح نماید

دسته: آزمون ارشد

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: pptx

حجم فایل: 232 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 269

دانلود کنید!

  • پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی
  • دانلود پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی
  • مدیریت آموزشی
  • دانلود پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی
  • اصول مدیریت آموزشی

اسلاید 1:

اصول مدیریت آموزشی

دانشجو بعد از مطالعه این کتاب باید بتواند به سؤالات زیر پاسخ گوید:

1- ضرورت آموزش مدیریت را توضیح دهد.

2- مهارت های سه گانه مدیران را تجزیه و تحلیل کند.

3- انواع تئوری های مدیریت را نام برده، با هم مقایسه کند.

4- تئوری سیستمی را تعریف و تشریح نماید.

اسلاید 2:

5- جایگاه نظریه در مدیریت آموزشی را تبیین کند.

6- نظریه بروکراسی و اصول آن را تشریح کند.

7- مفهوم سه بُعدی مدیریت آموزشی را تجزیه و تحلیل کند.

8- نظریه سیستم اجتماعی را به عنوان واحد تحلیل مدیریت تبیین کند.

9- رفتار سازمانی و تفاوت آن روابط انسانی را تشریح کند.

اسلاید 3:

پیشگفتار

– نقش مدیریت و رهبری در زمینه های فعالیت اجتماعی

– نیاز به مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش اهمیت بیشتری دارد

اسلاید 4:

پیشگفتار

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی

طرح نظرات

و اندیشه های جدید

نیاز به بهبود کفیت

عملکردها و نتایج

آموزش وپرورش

اسلاید 5:

پیشگفتار

مدیریت آموزشی در جهان نقش رهبری آموزشی

مدیریت آموزشی در ایران

فعالیت خارج از

مؤسسات آموزشی

اسلاید 6:

پیشگفتار

تحول اندیشه های مدیریت در

سه مرحله اتفاق افتاده است

مرحله فنی

مرحله انسانی

مرحله ادراکی

اسلاید 7:

پیشگفتار

مهارت فنی

(مرحله اول)

توجه به جزئیات

مسائل و مشکلات عادی

روشهای انجام کار

تهیه استانداردهای فنی و اداری

اسلاید 8:

مهارت انسانی

(مرحله دوم)

توجه به روابط انسانی

انگیزه های فردی

ترویج ارتباطات انسانی

اسلاید 9:

مهارت ادراکی

(مرحله سوم)

توجه به کل نظام

روابط پیچیده درونی و برونی

مطالعه و تفکر درباره پیچیدگیهای سازمانی

اسلاید 10:

پیشگفتار

مدارس ما

روشهای شرکت آفرین

عدم همخوانی با رشدآموزش و پرورش

بایدهای اداری

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند. جهت دریافت کل ان، لطفا ان را خریداری نمایید.

دانلود کنید!