دانلود پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

اصول مدیریت آموزشیدانشجو بعد از مطالعه این کتاب باید بتواند به سؤالات زیر پاسخ گوید1 ضرورت آموزش مدیریت را توضیح دهد2 مهارت های سه گانه مدیران را تجزیه و تحلیل کند3 انواع تئوری های مدیریت را نام برده، با هم مقایسه کند4 تئوری سیستمی را تعریف و تشریح نماید

دسته: آزمون ارشد

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: pptx

حجم فایل: 232 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 269

اسلاید 1:

اصول مدیریت آموزشی

دانشجو بعد از مطالعه این کتاب باید بتواند به سؤالات زیر پاسخ گوید:

1- ضرورت آموزش مدیریت را توضیح دهد.

2- مهارت های سه گانه مدیران را تجزیه و تحلیل کند.

3- انواع تئوری های مدیریت را نام برده، با هم مقایسه کند.

4- تئوری سیستمی را تعریف و تشریح نماید.

اسلاید 2:

5- جایگاه نظریه در مدیریت آموزشی را تبیین کند.

6- نظریه بروکراسی و اصول آن را تشریح کند.

7- مفهوم سه بُعدی مدیریت آموزشی را تجزیه و تحلیل کند.

8- نظریه سیستم اجتماعی را به عنوان واحد تحلیل مدیریت تبیین کند.

9- رفتار سازمانی و تفاوت آن روابط انسانی را تشریح کند.

اسلاید 3:

پیشگفتار

– نقش مدیریت و رهبری در زمینه های فعالیت اجتماعی

– نیاز به مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش اهمیت بیشتری دارد

اسلاید 4:

پیشگفتار

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی

طرح نظرات

و اندیشه های جدید

نیاز به بهبود کفیت

عملکردها و نتایج

آموزش وپرورش

اسلاید 5:

پیشگفتار

مدیریت آموزشی در جهان نقش رهبری آموزشی

مدیریت آموزشی در ایران

فعالیت خارج از

مؤسسات آموزشی

اسلاید 6:

پیشگفتار

تحول اندیشه های مدیریت در

سه مرحله اتفاق افتاده است

مرحله فنی

مرحله انسانی

مرحله ادراکی

اسلاید 7:

پیشگفتار

مهارت فنی

(مرحله اول)

توجه به جزئیات

مسائل و مشکلات عادی

روشهای انجام کار

تهیه استانداردهای فنی و اداری

اسلاید 8:

مهارت انسانی

(مرحله دوم)

توجه به روابط انسانی

انگیزه های فردی

ترویج ارتباطات انسانی

اسلاید 9:

مهارت ادراکی

(مرحله سوم)

توجه به کل نظام

روابط پیچیده درونی و برونی

مطالعه و تفکر درباره پیچیدگیهای سازمانی

اسلاید 10:

پیشگفتار

مدارس ما

روشهای شرکت آفرین

عدم همخوانی با رشدآموزش و پرورش

بایدهای اداری

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند. جهت دریافت کل ان، لطفا ان را خریداری نمایید.

پروژه مدیریت آموزشی

دسته بندی: مدیریت» مدیریت آموزش

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 99

فصل اول: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن اجزاء یا سیستمهای فرعی همانطوریکه اشاره شد، هر سیستم شامل اجزاء و عناصر داخلی آن می باشد که ممکن است به صورت عنصری ساده یا سیستمی پیچیده وجود داشته باشد و هر چه سیستم بزرگتر و پیچیده تر باشد، احتمال اینکه واجد عناصر پیچیده تر و بزرگتری باشد وجود دارد …

فصل اول: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن

اجزاء یا سیستمهای فرعی

همانطوریکه اشاره شد، هر سیستم شامل اجزاء و عناصر داخلی آن می باشد که ممکن است به صورت عنصری ساده یا سیستمی پیچیده وجود داشته باشد و هر چه سیستم بزرگتر و پیچیده تر باشد، احتمال اینکه واجد عناصر پیچیده تر و بزرگتری باشد وجود دارد و در شرایطی که عناصر یک سیستم به حدی بزرگ و پیچیده باشند که خود یک سیستم بوده باشند، به این سیستمها، سیستم فرعی می گویند. به عنوان مثال، می توان به جایگاه واحدها در ارکان دولت اشاره نمود. به این صورت که در بدنه دولت، هر وزارتخانه سیستم فرعی آن بوده و واحدهای زیر سیستم آن وزارتخانه نیز سیستم فرعی آن بشمار می آیند.

در واقع، سیستمهای کوچکتر داخل سیستمهای بزرگ قرار می گیرند و آنان نیز در داخل سیستمهای باز هم بزرگتر تشکیل می یابند. در این وضعیت، سیستمهای کوچکتر را سیستمهای مشمول و سیستمهای بزرگتر را شامل می گویند.

تداخل سیستمها

در مباحث سیستماتیک، بعضاً ممکن است هر سیستمی در چندین سیستم دیگر و به صورت همزمان قرار داشته باشد. جایگاه و وضعیت یک فرد در سیستمهای خانواده، محل تحصیل، محل کار و، نمونه بارزی از تداخل احتمالی مورد بحث می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن

اجزاء یا سیستمهای فرعی

تداخل سیستمها

نیروهای پیوستگی و گسستگی سیستم

آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن

اجزاء سازمان – نگرش سیستمی

سازمان رسمی و کارکرد آن

وجوه مشترک سازمانهای رسمی

سلسله مراتب و ارتباطات در سازمانهای رسمی

سازمان غیر رسمی و کارکرد آن

شناسایی مفهوم مدیریت و اصول آن

فراگرد مدیریت

شناسایی سبک های مدیریتی

مدیریت علمی

سایر مفروضات اساسی مدیریت علمی

مدیریت کلاسیک

مدیریت کلاسیک جدید

مدیریت صرفاً هدف گرا

مدیریت میانه رو

مدیریت سایه نما

فصل دوم: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن

شناسایی مفهوم آموزش و انواع آن

مهمترین شیوه های آموزشی

روش علمی و منطقی

انواع آموزش

آموزش رسمی

آموزش غیررسمی

آموزش غیر رسمی سازمان نیافته

شناسایی ویژگی های آموزش های فنی و حرفه ای

استراتژی ها:

سیاست ها:

شناسایی نقش آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزش کشور

ویژگیهای مدیر آموزشی

1- مهارت در رهبری و هدایت افراد به ویژه کادر آموزشی

2- مهارت در روابط انسانی

3- مهارت در برقراری روابط گروهی

4- مهارت و ارزشیابی

5- مهارت در انتخاب همکاران

وظایف مدیران آموزشی

فصل سوم: توانایی اجرای مقررات و آئین نامه های مؤسسات کارآموزی

شناسایی ویژگیهای آموزشگاههای فنی و حرفه ای

شناسایی قوانین و مقررات تاسیس آموزشگاههای فنی و حرفه ای

4- توانائی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها

آشنایی با وسایل کمک آموزشی

بهره گیری از وسایل کمک آموزشی

1- خود را آماده کنید:

2- آماده کردن محیط:

3- کارگاه یا آزمایشگاه را آماده کنید.

4- پیگیری و نتیجه گیری

شناسائی اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی

شناسائی اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی

فصل پنجم: توانائی ارزشیابی از دوره های آموزشی

شناسائی مفهوم ارزشیابی آموزشی و روش های آن

شناسائی اصول ارزشیابی جامع و فراگیر

ارزشیابی و قضاوت بر دو نوع نگرش تقسیم می شود:

1- ارزشیابی بر اساس شواهد درونی

ارزشیابی قبل از برگزاری دوره آموزشی را ارزشیابی تشخیص می گویند.

2- آزمون در طول برگزاری دوره آموزشی را ارزشیابی تکوینی نیز می گویند.

3- انجام آزمون در پایان دوره آموزشی:

الف – اهداف آموزشی تا چه حد موفق بوده است.

ب – ارتقاء به سطوح بالاتر:

1- آزمون عملی:

شناسائی اصول ارزشیابی در اثر بخشی آموزشی:

فصل ششم: توانائی تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاهها

شناسائی پایه ای اساسی آئین نگارش

شناسائی مقررات مکاتبات اداری

شناسائی اصول تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاهها

فصل هفتم: توانایی برقراری روابط انسانی

شناسایی مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن

شناسایی عوامل موثر ارتباطی

شناسایی سدهای ارتباطی

فصل هشتم: توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه

آشنایی با اصول مقدماتی حسابداری عمومی

آشنایی با مفاهیم و اصول حسابداری:

اصول حسابداری:

فصل نهم: توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار

آشنایی با حوادث شغلی، علل بروز آن و بهداشت محیط کار

اهمیت حوادث ناشی از کار

علل بروز حوادث شغلی (ناشی از کار)

بهداشت محیط کار

آشنایی با وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها

تحقیق رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بهمراه پرسشنامه

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 45

مقدمه: امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های قبل مدیریت می دانند. در حالیکه کشورهای در حال توسعه هنوز درگیر مسایل و مشکلاتی از قبیل فقر و رشد نرخ جمعیت، نرخ بالای بیکاری، تورم، افسار …

مقدمه:

امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های قبل مدیریت می دانند. در حالیکه کشورهای در حال توسعه هنوز درگیر مسایل و مشکلاتی از قبیل فقر و رشد نرخ جمعیت، نرخ بالای بیکاری، تورم، افسار گسیخته اتلاف، استقرار یافته و بر اساس داده می شوند. طبق این دیدگاه مؤسسات آموزشی خود را تغییر می دهند تا به افرادی که آمادگی تغییر در خود دارند کمک کنند و معترفند قصور در ایجاد شرایط مناسب برای موفقیت افراد جامعه باعث خسارت عظیم در بهره وری اجتماعی و عدم رضایت منابع انسانی خواهد شد.

از اینرو سیستم آموزشی کشورهای در حال توسعه ایستی برنامه های آموزی خود را با روند تغییرات هماهنگ کنند. تدریس یک فعالیت پیچیده پویا، تعاملی هوشمندانه است و اگر قرار یباشد معلمین دانش آموزان مختلف جدید آشنا نمایند. مستلزم شیوه خاص مدیریتی است تا از این طریق بتوانند اثر بخشی بیشتری به امر آموزش بپردازند.

مسأله و موضوع تحقیق

مدیریت با شروع زندگی اجتماعی بشر آغاز گردیده است زیرا انسان برای آنکه بتواند به زندگی خود سر و سامان بدهد و نیازهای خود را برآورده سازد احتیاج به افرادی می داشته که آنها را هدایت و رهبری نماید تا مشکلات و نیازهای خود را با استفاده از امکانات، منابع موجود انسانی و مادی مرتفع سازد.

بنابراین مدیریت به معنی و مفهوم اعم آن که اداره کردن یک گروه، یک سازمان و … است فکری جدید نیست و از زمانهای بسیار قدیم از زمانی که انسان زندگی اجتماعی خود را شروع کرده مطرح و مورد توجه بوده است.

اهمیت مدیریت در سیر تاریخ مدون بشری بگونه بوده است که اکثر صاحب نظران عقیده دارند که اجتماع بدون رهبری و مدیریت نمی تواند وجود داشته باشد.

در کشورما نیز اخیراً در پس گسترش روزافزون نظام آموزشی ضرورت بهسازی کیفیت نتایج آموزی مسئله مدیریت و رهبری آموزشی در آموزش و پرورش بازندگی و رشد و توسعه اقتصادی و توجه چندانی نداشته است. اکنون با تغییرات و تحولات جهانی و اجتماعی دریافته است که مدیریت آموزشی است پویا که باید همه وظایف مربوط به آن مانند: برنامه ریزی تعیین هدفها، سازماندهی، هماهنگی، مدیریت و رهبری، نوآوری و ایجاد انگیزه و … را کاملاً در نظر گرفت.

پایان نامه مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 118 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 195

پایان نامه مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

مقدمه:

در جهان امروز توسعه هدف اصلی جوامع و از مهمترین سیاستگذاری های دولت ها محسوب میگردد. بدیهی است که توفیق جوامع در زمینه های فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی در گرو برخوردای از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست و مدیریت موثر نقش اساسی در هدایت نظام آموزشی در نیل به اهداف توسعه بر عهده دارد.

از زمان تشکیل آموزش و پرورش، به صورت رسمی در کشورها حدود یک قرن می گذرد در خلال این مدت نظام آموزشی در اثر تحولاتی که در سطح جامعه رخ داده است ازجهات گوناگون وسعت و گستردگی پیدا کرده است و این امر اهداف، وظایف و مسئولیت های آن را پیچیده تر و اداره امور را به مراتب دشوارتر نموده است.

رسالت اساسی آموزشی و پرورش تربیت انسان سالم و سازنده است براین اساس مدیران فقط بازگوکننده بخشنامه ها ومجری آئین نامه ها وناظر بر اجرای برنامه ها رسمی نیستند بلکه وظیفه دارند فعالیت های مدرسه را در جهت اهداف متعالی تربیت، سازندگی دانش آموزان و در نهایت موفقیت جامعه هدایت نمایند.

پس، مدیران آموزشی حال و آینده موظف هستند که با تعاریف و کارکردهای مدیریت، نظریه ها و تئوریهای مدیریت، راه، روش و اصول جدید مدیریت (سازمان های یادگیرنده، مدیریت مشارکتی، مدیریت خلاق، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت فراگیر آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند محیطی دلپذیر و رضایت بخشی برای فعالیت پرسنل فراهم آورند.)

به امید آنکه مدیریت آموزش و پرورش، امری عادی و مرسوم تلقی نشود و مدیران آموزشی در چارچوب صرف اعمال ضوابط، بایدها و اتکاء به قدرت رسمی، محبوس ومحدود نگردد، بلکه بیش از آن، زمینه برای ایجاد و توسعه روابط انسانی به ویژه مدیریت آموزشی فراهم گردد.

قسمتی از متن:

اصول مدیریت دانش

تعاریف و مفاهیم ارائه شده درباره مدیریت دانش، دانش ضمنی و دانش آشکار، تا اندازه زیادی بیانگر اصول مدیریت دانش است. با وجود این، می توان اصول یاد شده را از دیدگاه دو تن از مشهورترین صاحب نظران مدیران دانش خلاصه کرد. دوانپورت و پروساک در کتاب دانش کاری اصول مدیریت دانش را چنین طرح کنند:

 1. دانش، نشأت گرفته از افکار افراد است و در افکار آنان جای دارد.
 2. تسهمیم دانش مستلزم اعتماد است
 3. فن آوری، رفتارهای دانش جدید را امکان پذیر می سازد.
 4. تسهیم دانش باید تشویق شود و پاداش بگیرد.
 5. حمایت مدیران ومنابع، ضروری است.
 6. دانش ماهیتی خلق شونده داردو تشویق افراد، موجب می شود که دانش به شیوه های غیر منتظره گسترش یابد.

دانپورت و پروساک اصولی راکه فرهنگ موثر انتقال دانش بر آن مبتنی است، به شرح زیر بیان می کنند:

 • ایجاد ارتباط و اعتماد از طریق ملاقات های رودر رو.
 • ایجاد مبنایی مشترک از طریق آموزش، مباحثه، انتشارات، کار تیمی و گردش شغلی،
 • پیش بینی زمان ها و مکان هایی برای انتقال دانش، نمایشگاه ها، اتاق های گفتگو و گزارش های کنفرانس ها، ارزشیابی عملکرد براساس میزان تسهیم دانش و ایجاد محرک هایی برای این کار.
 • آموزش کارکنان برای انعطاف پذیری، تعیین زمانی برای یادگیری، استخدام برای دستیابی به تفکرات جدید.
 • ترغیب یک نگرش غیر سلسله مراتبی به دانش، زیرا کیفیت افکار از مقام و موقعیت ارائه دهنده آن مهم تر است.
 • پذیرفتن و پاداش دادن به فضاهای خلاقیت آمیز و تشریک مساعی افراد تا نداشتن چیزی موجب از دست دادن سمت و موقعیت فرد نشود.

مدیریت آموزشی (بصورت جامع و کامل)

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 105 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 141

پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان مدیریت آموزشی (بصورت جامع و کامل)

مقدمه

ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روز افزون آنها، از ویژگیهای بارز تمدن بشری است؛ به طوری که با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی، و ویژگیها و نیازهای خاص جوامع مختلف، همه روزه انواع سازمانهای اجتماعی ظهور و گسترش می یابند و بر تعدادشان افزوده می شود. بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهداف خود، به نوعی مدیریت متناسب با ساختارش نیازمند است. ناگفته نماند که درک ضرورت «اداره کردن» مربوط به روزگار اخیر نیست، بلکه از دیرباز، بشر متوجه شده است که برای رسیدن به یک «هدف»، لازم است به بسیج امکانات و رهبری آنها برای تحقق آن هدف اقدام کند.

در کشور ما، توجه به مسئله مدیریت آموزشی، تقریبا از سی سال پیش، ابتدا از طریق ارائه دروس و سپس ایجاد رشته های تحصیلی دانشگاهی آغاز گردید. اخیرا، در پی گسترش روز افزون نظام آموزشی، ضرورت بهسازی کیفیت نتایج آموزشی، مسئله مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش را بیش از پیش اهمیت بخشیده است. مع هذا، باید اعتراف کرد که مدیریت آموزشی هنوز جایگاه شایسته خود را در نظام آموزشی احراز ننموده است.

مدیریت آموزشی در جهان، به مرور، معنای رهبری در تمام سطوح نظام آموزشی را پیدا کرده است. با این حال، در نظام آموزشی ما، مدیریت آموزشی فعالیتی است که خارج از مدارس و سازمانهای آموزشی، در بالاترین سطح سلسله مراتب وزارتی صورت می گیرد و مقصود از آن، اعمال ضوابط و مقررات رفتاری، برای ایجاد نظم در گردش کار نظام به طور کلی است. در نتیجه، مسائل مدیریت آموزشی در سطوح مختلف ناشناخته مانده به آنها توجهی مبذول نمی شود یا اصولاً مسائل مربوط، مورد مطالعه و تحقیق قرار نمی گیرند. از این رو، در ارتباط با مسائل مدیریت آموزشی جز مختصری مطالعات آماری یا توصیفی، تحقیق در خور اعتنایی در دست نیست.

کلمات کلیدی:

مدیریت

نظام آموزشی

مدیریت آموزشی

برقراری روابط انسانی

مفهوم مدیریت

مدیریت فراگرد بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت، و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده، صورت می گیرد. این تعریف، پنج نکته اساسی ذیل را که زیربنای مفاهیم کلی مدیریت در حوزه های نظریه پردازی و کاربرد هستند، در بر دارد:

1- مدیریت یک فراگرد است؛

2- مدیریت بر هدایت تشکیلات انسانی دلالت دارد؛

3- مدیریت موثر مبتنی بر تصمیم گیری مناسب و دستیابی به نتایج مطلوب است؛

4- مدیریت کارا، متضمن تخصص و مصرف مدبرانه منابع است؛

5- مدیریت بر فعالیتهایی هدفدار، تمرکز دارد.

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن 2

آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن 3

خصوصیات مشترک سیستمهای باز 6

سازمان 9

عوامل مشخص کننده سازمان 11

عوامل کلیدی سازمان 11

انواع سازمان 13

اصول عام و کلی مدیریت از دیدگاه فایول 17

نظریه های رفتار رهبری 20

فصل دوم: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن 25

تعریف آموزش 25

فایده های آموزش 28

آموزش فنی و حرفه ای در ایران 28

آموزشهای رسمی و غیر رسمی 29

کارکردهای آموزشی 32

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی 34

مدیریت آموزشی 36

اهمیت و جایگاه مدیریت آموزشی 38

فصل سوم: توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های موسسات کارآموزی 42

ویژگی های موسسات آموزشی 42

مهارت ها مدیریت آموزشی 43

انواع استانداردهای مهارت و آموزشی از نظر محدوده کاربرد 53

سازمان فنی و حرفه ای 55

فصل چهارم: توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها 58

برنامه ریزی آموزشی 58

فعالیت های برنامه ریزی آموزشی 60

فصل پنجم: ارزشیابی از دوره های آموزشی 62

ارزشیابی 62

معیارهای ارزشیابی 64

مراحل و اصول ارزشیابی 64

فصل ششم: توانایی تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه 68

مکاتبات اداری 68

نامه 69

گزارش 73

بخش نامه 80

صورت جلسه 81

سازمان جلسه 82

آیین نامه 83

احکام اداری 84

اسناد و نوشته های حقوقی 87

فصل هفتم: توانایی برقراری روابط انسانی 89

ارتباط 89

عناصر ارتباطی 90

سدهای ارتباطی 94

ارتباطات انسانی 96

اهداف و اصول روانشناسی 99

تاریخچه جامعه شناسی 101

فصل هشتم: توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه 104

اصطلاحات حسابداری 106

اصول عمومی حسابداری 108

انواع موسسه و مراکز مالی 110

فصل نهم: توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار 114

بهداشت کار 114

حوادث ناشی از کار 117

آتش سوزی و راه های کنترل آن 121

راههای پیشگیری از حریق 122

روش های اطفاء حریق 124

اقدامات و کمکهای اولیه ضروری 125

تنفس مصنوعی 125

روش های کاهش آلودگی صوتی 126

راههای پیشگیری از عوارض ناشی از گرما 127

حفاظت در برابر پرتوها 128

موارد ایمنی به منظور جلوگیری از بروز عوارض شیمیایی 129

کمکهای اولیه در گرما زدگی و سرما زدگی 130

وسایل مبارزه با انواع آتش ها 132

نکات ایمنی مربوط به سیستم برق 134

ایمنی گاز و وسایل گاز سوز 135

کمک های اولیه 137

جلوگیری از حادثه ها 141

مدیریت آموزشی و جایگاه آن در سازمان، نظام آموزشی و آموزشگاه های آزاد

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 105 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 141

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

مدیریت آموزشی و جایگاه آن در سازمان، نظام آموزشی و آموزشگاه های آزاد

مقدمه

ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روز افزون آنها، از ویژگیهای بارز تمدن بشری است؛ به طوری که با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی، و ویژگیها و نیازهای خاص جوامع مختلف، همه روزه انواع سازمانهای اجتماعی ظهور و گسترش می یابند و بر تعدادشان افزوده می شود. بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهداف خود، به نوعی مدیریت متناسب با ساختارش نیازمند است. ناگفته نماند که درک ضرورت «اداره کردن» مربوط به روزگار اخیر نیست، بلکه از دیرباز، بشر متوجه شده است که برای رسیدن به یک «هدف»، لازم است به بسیج امکانات و رهبری آنها برای تحقق آن هدف اقدام کند.

در کشور ما، توجه به مسئله مدیریت آموزشی، تقریبا از سی سال پیش، ابتدا از طریق ارائه دروس و سپس ایجاد رشته های تحصیلی دانشگاهی آغاز گردید. اخیرا، در پی گسترش روز افزون نظام آموزشی، ضرورت بهسازی کیفیت نتایج آموزشی، مسئله مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش را بیش از پیش اهمیت بخشیده است. مع هذا، باید اعتراف کرد که مدیریت آموزشی هنوز جایگاه شایسته خود را در نظام آموزشی احراز ننموده است.

مدیریت آموزشی در جهان، به مرور، معنای رهبری در تمام سطوح نظام آموزشی را پیدا کرده است. با این حال، در نظام آموزشی ما، مدیریت آموزشی فعالیتی است که خارج از مدارس و سازمانهای آموزشی، در بالاترین سطح سلسله مراتب وزارتی صورت می گیرد و مقصود از آن، اعمال ضوابط و مقررات رفتاری، برای ایجاد نظم در گردش کار نظام به طور کلی است. در نتیجه، مسائل مدیریت آموزشی در سطوح مختلف ناشناخته مانده به آنها توجهی مبذول نمی شود یا اصولاً مسائل مربوط، مورد مطالعه و تحقیق قرار نمی گیرند. از این رو، در ارتباط با مسائل مدیریت آموزشی جز مختصری مطالعات آماری یا توصیفی، تحقیق در خور اعتنایی در دست نیست.

کلمات کلیدی:

سازمان

روابط انسانی

نظام آموزشی

مدیریت آموزشی

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن 2

آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن 3

خصوصیات مشترک سیستمهای باز 6

سازمان 9

عوامل مشخص کننده سازمان 11

عوامل کلیدی سازمان 11

انواع سازمان 13

اصول عام و کلی مدیریت از دیدگاه فایول 17

نظریه های رفتار رهبری 20

فصل دوم: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن 25

تعریف آموزش 25

فایده های آموزش 28

آموزش فنی و حرفه ای در ایران 28

آموزشهای رسمی و غیر رسمی 29

کارکردهای آموزشی 32

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی 34

مدیریت آموزشی 36

اهمیت و جایگاه مدیریت آموزشی 38

فصل سوم: توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های موسسات کارآموزی 42

ویژگی های موسسات آموزشی 42

مهارت ها مدیریت آموزشی 43

انواع استانداردهای مهارت و آموزشی از نظر محدوده کاربرد 53

سازمان فنی و حرفه ای 55

فصل چهارم: توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها 58

برنامه ریزی آموزشی 58

فعالیت های برنامه ریزی آموزشی 60

فصل پنجم: ارزشیابی از دوره های آموزشی 62

ارزشیابی 62

معیارهای ارزشیابی 64

مراحل و اصول ارزشیابی 64

فصل ششم: توانایی تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه 68

مکاتبات اداری 68

نامه 69

گزارش 73

بخش نامه 80

صورت جلسه 81

سازمان جلسه 82

آیین نامه 83

احکام اداری 84

اسناد و نوشته های حقوقی 87

فصل هفتم: توانایی برقراری روابط انسانی 89

ارتباط 89

عناصر ارتباطی 90

سدهای ارتباطی 94

ارتباطات انسانی 96

اهداف و اصول روانشناسی 99

تاریخچه جامعه شناسی 101

فصل هشتم: توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه 104

اصطلاحات حسابداری 106

اصول عمومی حسابداری 108

انواع موسسه و مراکز مالی 110

فصل نهم: توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار 114

بهداشت کار 114

حوادث ناشی از کار 117

آتش سوزی و راه های کنترل آن 121

راههای پیشگیری از حریق 122

روش های اطفاء حریق 124

اقدامات و کمکهای اولیه ضروری 125

تنفس مصنوعی 125

روش های کاهش آلودگی صوتی 126

راههای پیشگیری از عوارض ناشی از گرما 127

حفاظت در برابر پرتوها 128

موارد ایمنی به منظور جلوگیری از بروز عوارض شیمیایی 129

کمکهای اولیه در گرما زدگی و سرما زدگی 130

وسایل مبارزه با انواع آتش ها 132

نکات ایمنی مربوط به سیستم برق 134

ایمنی گاز و وسایل گاز سوز 135

کمک های اولیه 137

جلوگیری از حادثه ها 141

مدیریت آموزشی- مجموعه اول مقالات

این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت آموزشی می باشد فایل کلیه مقالات PDF لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات 241 حجم فایل زیپ دانلود MB 41

دسته: مدیریت

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 4136 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 241

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت آموزشی می باشند.

مقالات مدیریت آموزشی مجموعه اول

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد:

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

1308 ارزیابی عملکرد آموزشی با رویکرد مقایسه ای تحلیل شبکه ای و دیمتل 16

1309 بررسی شایستگی های حرفه ای مدیران گروه های آموزشی 24

1310 مقایسه دیوانسالاری دانشکده های مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس الگوی مینتزبرگ 30

1311 تعیین عوامل مؤثر بر ارتقای رضایت کاربران آموزش های مجازی تحت وب با استفاده از مدل کانو (بر اساس مطالعه موردی دو دانشگاه مجازی استان تهران) 32

1312 بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل سروکوال 18

1313 ارائه الگویی تحلیلی برای تحقق آموزش های پژوهش محور در دانشگاه های افسری آجا (مورد مطالعه؛ دانشگاه هوایی شهید ستاری) 34

1314 شناسایی عوامل مؤثر در شکل گیری رضایت دانشجویان 23

1315 بررسی راهکارهای ایجاد همسویی میان محتوای آموزش حسابداری با ضرورت های محیط کسب و کار 19

1316 ارائه یک مدل جهت اندازه گیری ارزش ویژه برند در حوزه خدمات: آزمون و پیاده سازی در یک دانشگاه مجازی 18

1317 یادگیری و اعتماد سازمانی، حلقه های میانجی بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی 27

تحقیق رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بهمراه پرسشنامه

مقدمه امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های قبل مدیریت می دانند در حالیکه کشورهای در حال توسعه هنوز درگیر مسایل و مشکلاتی از قبیل فقر و رشد نرخ جمعیت، نرخ بالای بیکاری، تورم، افسار

دسته: علوم اجتماعی

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 22 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 45

مقدمه:

امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های قبل مدیریت می دانند. در حالیکه کشورهای در حال توسعه هنوز درگیر مسایل و مشکلاتی از قبیل فقر و رشد نرخ جمعیت، نرخ بالای بیکاری، تورم، افسار گسیخته اتلاف، استقرار یافته و بر اساس داده می شوند. طبق این دیدگاه مؤسسات آموزشی خود را تغییر می دهند تا به افرادی که آمادگی تغییر در خود دارند کمک کنند و معترفند قصور در ایجاد شرایط مناسب برای موفقیت افراد جامعه باعث خسارت عظیم در بهره وری اجتماعی و عدم رضایت منابع انسانی خواهد شد.

از اینرو سیستم آموزشی کشورهای در حال توسعه ایستی برنامه های آموزی خود را با روند تغییرات هماهنگ کنند. تدریس یک فعالیت پیچیده پویا، تعاملی هوشمندانه است و اگر قرار یباشد معلمین دانش آموزان مختلف جدید آشنا نمایند. مستلزم شیوه خاص مدیریتی است تا از این طریق بتوانند اثر بخشی بیشتری به امر آموزش بپردازند.

مسأله و موضوع تحقیق

مدیریت با شروع زندگی اجتماعی بشر آغاز گردیده است زیرا انسان برای آنکه بتواند به زندگی خود سر و سامان بدهد و نیازهای خود را برآورده سازد احتیاج به افرادی می داشته که آنها را هدایت و رهبری نماید تا مشکلات و نیازهای خود را با استفاده از امکانات، منابع موجود انسانی و مادی مرتفع سازد.

بنابراین مدیریت به معنی و مفهوم اعم آن که اداره کردن یک گروه، یک سازمان و … است فکری جدید نیست و از زمانهای بسیار قدیم از زمانی که انسان زندگی اجتماعی خود را شروع کرده مطرح و مورد توجه بوده است.

اهمیت مدیریت در سیر تاریخ مدون بشری بگونه بوده است که اکثر صاحب نظران عقیده دارند که اجتماع بدون رهبری و مدیریت نمی تواند وجود داشته باشد.

در کشورما نیز اخیراً در پس گسترش روزافزون نظام آموزشی ضرورت بهسازی کیفیت نتایج آموزی مسئله مدیریت و رهبری آموزشی در آموزش و پرورش بازندگی و رشد و توسعه اقتصادی و توجه چندانی نداشته است. اکنون با تغییرات و تحولات جهانی و اجتماعی دریافته است که مدیریت آموزشی است پویا که باید همه وظایف مربوط به آن مانند: برنامه ریزی تعیین هدفها، سازماندهی، هماهنگی، مدیریت و رهبری، نوآوری و ایجاد انگیزه و … را کاملاً در نظر گرفت.

دانلود پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی (رشته علوم تربیتی)

سازمان عبارت است از هماهنگی معقول تعدادی از افراد که برای تحقق هدف یا منظور مشترکی از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی به طور مستمر فعالیت می کنند

دسته: علوم تربیتی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 87 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 247

اسلاید 1:

فصل دوم: تعریف سازمان

n

nسازمان عبارت است از هماهنگی معقول تعدادی از افراد که برای تحقق هدف یا منظور مشترکی از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی به طور مستمر فعالیت می کنند.

اسلاید 2:

عناصر و ویژگیهای مشترک سازمانها

n1- سازمانها هدف دارند. یعنی برای دستیابی به هدفها و مقاصد معینی به وجود آمده اند.

n2- سازمانها از ترکیب اجتماعی افرادی که به طور گروهی کار میکنند تشکیل می شوند.

n3- فعالیت سازمانها استمرار زمانی دارند.

n4- سازمانها. فعالیت خود را از طریق تفکیک وظایف. از روی برنامه. و با استفاده از دانش و فن و ابزار انجام می دهند.

n5-سازمانها با واحدهای یکپارچه و یگانه ای از فعالیت منظم و ساختمند هستند و کار و فعالیت خودرا به طور عقلایی و منطقی هماهنگ و هدایت می کنند.

اسلاید 3:

انواع سازمانها

nمبنای ویژگیهای گوناگونی که سازمانها دارند انواع طبقه بندی امکان پذیر است.

n برحسب اندازه (کوچک یا بزرگ)

nنوع مالکیت (دولتی یا خصوصی)

nملاک عضویت (داوطلبانه. استخدامی یا اجباری)

nاهداف و وظایف اجتماعی (آموزشی. دینی. سیاسی یا اقتصادی)

n

اسلاید 4:

انواع سازمان

n1- سازمانهای مشترک المنافع – که به اصل و عموم اقتصادی خود نفع می رسانند مثل اتحادیه ها، باشگاهها، احزاب سیاسی، انجمنهای حرفه ای، تعاونی ها

n2- سازمانهای تجاری که در اصل به مالکان و مدیران خود بهره می رسانند (نظیر کارخانه های صنعتی، فروشگاهها، بانکها و هتلها)

n

n

اسلاید 5:

انواع سازمانها

n3- سازمانهای خدماتی که در درجه نخست به مراجعان خود نفع می رسانند. (مثل بیمارستان های خصوصی، مدارس خصوصی، بنگاههای مددکاری اجتماعی)

n4- سازمانهای رفاه عمومی که به عموم مردم بهره میرسانند (سازمانهای دولتی نظیر وزارت دفاع، مدارس دولتی، سازمان پلیس، سازمان آتش نشانی، سازمانهای تحقیقاتی)

اسلاید 6:

تعریف مدیریت

nمدیریت عبارت است از:

n- هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران (فالت. 1924)

n-ایجاد محیطی مؤثر برای افراد که در گروههای رسمی سازمانی فعالیت می کنند (کونتزواودانل. 1972)

n- هماهنگ سازی منافع انسانی و مادی در جهت تحقق هدفها (کاست ورزنزویگ. 1974)

n-فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل – این فراگرد تبدیل و تغییر را تصمیم گیری می نامیم (فورستر. 1972)

اسلاید 7:

موقعیت ملاک ها

n1- فعالیت منظم و سازمان یافته

n2- هدفها

n3- روابط

n4- انجام دادن کار به وسیله دیگران

n5- تصمیم گیری

اسلاید 8:

تجزیه فراگرد مدیریت

n1- چه باید کرد. (تعیین هدف و برنامه)

n2- کار چگونه انجام داده خواهد شد. (تعیین خط مشی برای رویه ها و روش ها)

n3-کار چگونه تقسیم خواهد شد. (سازماندهی کار)

n4- چه کسانی کار را انجام خواهند داد. (کارگزینی. کارآموزی و کارگماری)

n

اسلاید 9:

ادامه تجزیه فراگرد مدیریت

n5- کار با چه وسایلی انجام خواهد شد. (تعیین وسایل انجام دادن کار)

n6- کار چه وقت و در چه مدتی انجام داده خواهد شد. (زمانبندی کار)

n7- کار با چه کیفیتی انجام داده می شود. (کنترل و ارزشیابی کار)

n

اسلاید 10:

کارکردهای مدیریت

n1- برنامه ریزی: یعنی روش پیش نگری و تدارک وسایل برای عملیات آینده

n2- سازماندهی: یعنی ترکیب و تخصیص افراد و منابع دیگر برای انجام دادن کار

n3- فرماندهی: یعنی هدایت و جهت دهی افراد در انجام دادن کار

n4- هماهنگی: یعنی به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه پوششها و فعالیتها

n5- کنترل: یعنی رسیدگی به اینکه آیا کلیه امور طبق مقررات و دستورات صورت می گیرد یا نه.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند. جهت دریافت کل ان، لطفا ان را خریداری نمایید.

مجموعه سوم مقالات -مدیریت آموزشی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 3126 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 166

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت آموزشی می باشند.

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد:

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

1328 اولویت بندی و تعیین مهم ترین عوامل آموزشی موثر بر بهره وری دانشگاه ها به روش تصمیم گیری گروهی 13

1329 تاثیر مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور بر کاهش استرس شغلی کارکنان زن بنیاد علمی آموزشی قلم چی 20

1331 برنامه های درسی تلفیقی، رویکردی متفاوت با برنامه های درسی موضوع محوری/ دیسیپلینی (شیوه سنتی) 20

1332 رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم 16

1333 طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری در دوره ابتدایی 28

1334 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هویت دانشجویان 18

1336 طراحی مدل تعیین میزان پذیرش دانشجو بر حسب گروههای آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی 6

1337 کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو (neo) و بررسی تحلیلی ویژگی ها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاههای ایران 26

1338 اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی سوئیس 12

1339 بیوریتم و عملکرد تحصیلی (مطالعه موردی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه) 7

مجموعه دوم مقالات -مدیریت آموزشی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 5022 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 180

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت آموزشی می باشند.

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد:

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

1318 مدل اقتضایی پرورش مدیران ارشد 29

1319 ضرورت بازنگری مدیریت آموزشی در پرتو نظریه های آشوب و کارآفرینی سازمانی 10

1320 مدلی برای پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های ایران 31

1321 ارزیابی اثر بخشی و کیفیت آموزش با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره و تئوری مجموعه فازی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد) 11

1322 بررسی راهکارهای ایجاد همسویی میان محتوای آموزش حسابداری با ضرورت های محیط کسب و کار 19

1323 تدوین شاخص های ارزشیابی دوره کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب 13

1324 اولویت بندی شاخص های مرتبط بافناوری اطلاعات وارتباطات به منظور ارزیابی عملکرد ورتبه بندی دانشگاه ها ومراکزآموزش عالی کشور 15

1325 نیازسنجی آموزشی مدیران عالی در بخش دولتی ایران 25

1326 بررسی نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه 9

1327 رابطه جو نظام آموزش عالی و پرورش روحیه کارآفرینی دانشجویان 18

دانلود مقاله آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

دانلود مقاله آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

دسته: علوم تربیتی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 276 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 105

عنوان مقاله:

آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

فهرست

فصل اول 2

مقدمه: 3

بیان مسأله: 5

اهداف تحقیق: 7

فرضیات تحقیق: 9

تعاریف واژه ها و اصطلاحات: 10

فصل دوم 11

تاریخچه مدیریت: 14

قرن بیستم و آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت 15

اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمانهای آموزشی: 19

تئوری اداری: 20

کاربرد تئوری اداری در آموزش و پرورش: 26

بوروکراسی یا دیوانسالاری: 26

دوره کلاسیک نو (مکتب روابط انسانی): 28

مکتب رفتاری (نگرش رفتاری): 32

نگرش سیستمی: 32

مدیریت اقتضایی: 34

مدیریت آموزشی: 36

اهمیت مدیریت آموزشی: 37

تعاریف مدیریت آموزشی: 39

اهداف مدیریت آموزشی: 41

وظایف مدیران آموزشی: 42

برنامه ریزی: 46

انواع برنامه ریزی: 48

انواع تصمیمات: 56

کنترل و ارزشیابی: 58

سوابق تحقیق: 60

تحقیقات داخلی: 60

تحقیقات خارجی: 70

فصل سوم 73

مقدمه: 73

روش تحقیق 73

روش گردآوری اطلاعات 74

ابزار گردآوری اطلاعات: 75

روایی و پایایی پرسشنامه: 77

جامعه آماری 79

تعداد و روش نمونه گیری 80

روش تجزیه و تحلیل داده ها 80

فصل چهارم 82

تجزیه وتحلیل داده ها 82

بخش دوم 93

فرضیه اول: 93

فرضیه دوم: 94

فرضیه سوم: 95

فرضیه چهارم: 96

فرضیه پنجم: 97

فرضیه ششم: 98

فصل پنجم: 101

بحث و نتیجه گیری 101

پیشنهادات: 106

مدیریت [1]:

درباره مدیریت باید گفت از نظر لغوی به معنای اداره کردن می باشد، ولی از نظر اصطلاحی به تعداد صاحبنظران و نویسندگان در این زمینه از مدیریت تعریف ارائه شده است که در ذیل به چند مورد اشاره می شود؛

مدیریت یعنی هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران. (فالت، 1924) (علاقه بند، 1371، ص13)

مدیریت فرآیندی است که به وسیله آن کوششهای فردی و گروهی به منظور نیل به هدف مشترک، هماهنگ می شود. (جاسبی، 1371، ص21)

فلیپو [2] مدیریت را هماهنگی همه منابع از طریق فراگردهای برنامه ریزی و کنترل عملیات سازمان به طوری که هدفها را بتوان بطور موثر و صرفه جویانه حاصل نمود، تعریف می کند. (میرکمالی، 1373، ص21)

مدیریت یعنی علم و هنر متشکل و هماهنگ، رهبری و کنترل فعالیتهای دسته جمعی، برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثرکارایی. (قرایی مقدم، 1374، ص33)

مدیریت فرایندی است که موجب می شود سازمانها به هدفهایشان دست یابند و این مهم از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، و کنترل منابع سازمانها، از جمله ایجاد تعهد در کارکنان انجام می گیرد. (ای، کل، 1376، ص24)

مدیریت فرآیندی است از برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل تلاشهای اعضای سازمان و مورد استفاده قرار دادن سایر منابع سازمانی برای رسیدن به هدفهای مشخص یا اعلام شده سازمان. (استونر، فریمن، 1375، ص17)

هنری فایول [3] مدیریت را پیش بینی فعالیت ها برای نیل به هدفهای سازمانی در آینده، تعریف می کند. (پرهیزکار، 1352، ص17)

مک فارلند [4] مفهوم مدیریت را چنین بیان می دارد: «فراگردی که به وسیله آن مدیران به ایجاد، هدایت و حفظ سازمانهای متضمن هدف، از طریق تلاش انسانی منظم و توأم با همکاری و هماهنگی می پردازند. (علاقه بند، 1362، ص25)

هارولد کونتز [5] مدیریت را چنین تعریف می کند: طراحی و پایا نگه داشتن محیطی که در آن افراد از راه همکاری و بگونه ای گروهی، بتوانند مأموریتها و هدفهای برگزیده ای را به اجرا درآورند. (هارولد کونتز، 1370، ص2)

مدیریت عبارت است از اتخاذ تصمیم برای پیشبرد امور، بنابرین مدیریت عبارت است از فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل و این فراگرد تبدیل و تغییر را تصمیم گیری می نامند. (پرداختچی، فصلنامه)

مدیریت فعالیتی است منظم، در جهت تحقق هدفهای معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر، و شرکت فعال در تصمیم گیری، صورت می گیرد. (علاقه بند، 1368)

تاریخچه مدیریت:

مدیریت یکی از پدیده هایی است که جوامع بشری از آغاز پیدایش با آن روبرو بوده است، این پدیده ریشه ای کهن در تمدنهای باستانی دارد.

سومریها با اختراع خط در 500 سال قبل از میلاد مسیح توانستند ضوابطی را برای نگهداری سوابق بمنظور اعمال کنترل در مدیریت بوجود آورند. مدیریت در جوامع سومریها، مصریها، چینی ها و ایرانیان باستان، رایج بوده است، در آثار کتبی باقیمانده از آنان به مفاهیم مدیریت از قبیل برنامه ریزی، تقسیم کار، کنترل و رهبری اشاره شده است.

با این وجود پیشرفت مدیریت تا انقلاب صنعتی محسوس نبود. در سال 1776 آدام اسمیت [6] با اطلاعاتی که از کارخانه سنجاق سازی بدست آورد محسنات تقسیم کار را اعلام کرد. که خود گامی در جهت سازماندهی و مدیریت بود. در سال 1832 چارلز بابیج [7] ریاضیدان انگلیسی و سازنده ماشین حساب مقاله ای به نام «درباره اقتصاد ماشین ها و کارخانه ها» در زمینه تولید نوشت، بابیج در این مقاله برای اولین بار موضوع اختلاف در مهارت و نقش آن در تعیین مقدار دستمزد و نیز مفاهیمی از مهندسی صنعتی را به بحث گذاشت. به اعتقاد چارلز بیرد [8] نوشته های بابیج مبنای کارها و مطالعات تیلور برای تدوین مدیریت علمی قرار گرفت. (جاسبی، 1377، ص26)

قرن بیستم و آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت

در اوایل قرن بیستم، سه تن از بنیانگذاران اصلی علم مدیریت به طور مستقل از یکدیگر مشغول مطلعه و تحقیق در مورد سازمانها و مدیریت بودند. آنها فردریک تیلور [9] امریکایی، هنری فایول [10] فرانسوی و ماکس وبر [11] آلمانی بودند که تحقیقات و نوشته هایشان اساس دوره کلاسیک مدیریت نوین را پایه گذاری کرد.

دوره کلاسیک [12]

الف) مدیریت علمی

ب) تئوری اداری

ج) بوروکراسی

مدیریت علمی: [13]

از اواخر قرن نوزدهم میلادی گروهی تلاش کردند اصول مدیریت را با به کارگیری روشهای مهندسی در «طراحی شغل» علمی تر سازند، و در این جهت مطالعات اولیه روانشناسان صنعتی، که «رویه های آزمایشی انتخاب پرسنل» را به کار می بردند بدانها کمک کرد. این گروه تلاش خود را بر «طراحی اثربخشی کارکنان» متمرکز کردند. (رضائیان، 1377، ص11)

فردریک تیلور که به پدر مدیریت علمی معروف است، با توجه به تجربیاتی که در سطوح مختلف شغلی در صنعت کسب کرده بود، در موقعیت ممتازی قرار داشت تا تحقیقات و نظریات خود را در ارتباط با افزایش و بهبود تولیدات صنعتی ارائه دهد. نتیجه سالها تلاش او در حل مشکلات تولید در کارخانه های سرتاسر آمریکا اصولی بود که در کتابی تحت عنوان «اصول مدیریت علمی» در سال 1911 میلادی انتشار یافت. (شیرازی، 1373، ص40)

تیلور اساس سیستم مدیریتی خود را به صورت ساده بدین گونه بیان می کند «مدیریت خوب مدیریتی است که تقریباً بدانیم چه کاری را می خواهیم کارگران انجام دهند و سپس نظارت کنیم که آن کارها را به بهترین و ارزانترین روش انجام دهند. هیچ سیستم یا طرح مدیریتی موفق نمی شود مگر اینکه در درازمدت رضایت کارفرما و کارگر را بهمراه داشته باشد.» این جملات تیلور فرضیه های اصلی مدیریت علمی او را تشکیل می دهند. ریموند ویلرز، اصول مدیریت علمی تیلور را این چنین برمی شمارد.

1 اصل مطالعه زمان [14]: تمام کوششهای تولیدی بایستی از طریق مطالعه دقیق زمان اندازه گیری شود و زمان استاندارد برای تمام کارهائیکه در کارگاه انجام می شود تعیین گردد.

2 اصل تکه مزدی [15]: دستمزدها بایستی متناسب با تولید و میزان آنها براساس استانداردهایی باشد که بوسیله مطالعه زمان تعیین شده اند. در نتیجه، به یک کارگر بایستی بالاترین سطح کاری که قادر به انجام آن است داده شود.

3 اصل تفکیک برنامه ریزی از اجرا [16]: مدیریت بایستی عهده دار تمام مسئولیت های برنامه ریزی باشد و اطمینان حاصل نماید که انجام کار محوله از نظر فیزیکی امکان پذیر است. برنامه ریزی بایستی براساس مطالعات زمان و دیگر داده های در ارتباط با تولید که بطور علمی تعین و بطور منظم دسته بندی شده اند باشد.

4 اصل روش علمی کار [17]: مدیریت بایستی مسئولیت و روشهای (انجام) کارها را بعهده بگیرد و بهترین روشها را به طور علمی تعین کرده و کارگران را مطابق روشهای از قبل تعیین شده آموزش بدهد.

5 اصل مدیریت و کنترل [18]: به مدیران بایستی اصول علمی مدیریت و کنترل و آموزش داد.

6 اصل مدیریت کاربردی [19]: کاربرد دقیق اصول بایستی مجدداً بررسی شوند و سازمانهای صنعتی بایستی مجدداً بررسی شوند و سازمانهای صنعتی بایستی به گونه ای طراحی شوند که به بهترین نحوی به هماهنگی فعالیت های متخصصین مختلف نایل آیند. (شیرازی، 1373، ص41-40)

بطور کلی، تیلور با بررسی ساختار سازمانها در سطوح میانی و تحتانی مدیریت و تحلیل روندها و روشها در سطوح عملیاتی سازمانهای صنعتی تولیدی، تأکید افراطی بر افزایش تولید و کارایی سازمانها داشت و از پرداختن به عوامل انسانی چون انگیزه های درونی، علائق، احساسات و روابط انسانی در سازمانها غفلت کرد. اما علیرغم نقایص این تئوری، تیلور نخستین کسی بود که ثابت کرد که با مطالعه علمی مدیریت می توان کارایی را افزایش داد.

اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمانهای آموزشی:

طبیعتاً، اثرات جنبش مدیریت علمی در تمام سازمانها از جمله سازمانهای آموزشی احساس شد. متأثر از این تئوری، مدیران مدارس و رؤسای نواحی آموزش و پرورش از طریق افزایش تعداد دانش آموزان در کلاسها و کاهش هزینه ها سعی کردند به هدف ارزان اداره کردن مدارس دست یابند. همانگونه که تیلور برمیزان تولید و دستیابی به اهداف سازمان های دولتی تأکید داشت. مسؤلین و مدیران آموزشی با بکارگیری روشهای علمی و استاندارد شده و کنترل مستمر سعی بر این داشتند که بازدهی کمی را با حداقل مخارج افزایش دهند. معلمین به نوبه خود بر نتایج و تعداد قبولی ها در آخر سال تحصیلی بسنده کردند. در واقع، اهداف پرورشی از عملکرد نهادهای آموزش و پرورش حذف گردیدند و آموزش آنهم به طور ناقص و انفعالی مورد تأکید و تأیید قرار گرفت. با گذشت سالها از تئوری تیلور هنوز در زمینه هایی چون استفاده از استانداردها و افزایش کارایی در مدارس اثرات نظرات تیلور بوضوح مشاهده می شوند. (شیرازی، 1373، ص42)

تئوری اداری [20]:


[1] – Management

[2] – Flippo

[3] – Henry Fayol

[4] – Mac Farland

[5] –

[6] – Adam Smith

[7] – Charles Babbage

[8] – Charles A. Beard

[9] – Fredrick Taylor

[10] – Henry Fayol

[11] – Max Weber

[12] – Classical Fra

[13] – Scintific Management

[14] – Time- Study principle

[15] – Piece – rate principle

[16] – Separation-of-planing-from-performance

[17] – Scintific-methods-of-work principle

[18] – Management-control principle

[19] – Functional-management principle

[20] – Administrative theory

مجموعه اول مقالات -مدیریت آموزشی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 4136 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 241

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت آموزشی می باشند.

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد:

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

1308 ارزیابی عملکرد آموزشی با رویکرد مقایسه ای تحلیل شبکه ای و دیمتل 16

1309 بررسی شایستگی های حرفه ای مدیران گروه های آموزشی 24

1310 مقایسه دیوانسالاری دانشکده های مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس الگوی مینتزبرگ 30

1311 تعیین عوامل مؤثر بر ارتقای رضایت کاربران آموزش های مجازی تحت وب با استفاده از مدل کانو (بر اساس مطالعه موردی دو دانشگاه مجازی استان تهران) 32

1312 بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل سروکوال 18

1313 ارائه الگویی تحلیلی برای تحقق آموزش های پژوهش محور در دانشگاه های افسری آجا (مورد مطالعه؛ دانشگاه هوایی شهید ستاری) 34

1314 شناسایی عوامل مؤثر در شکل گیری رضایت دانشجویان 23

1315 بررسی راهکارهای ایجاد همسویی میان محتوای آموزش حسابداری با ضرورت های محیط کسب و کار 19

1316 ارائه یک مدل جهت اندازه گیری ارزش ویژه برند در حوزه خدمات: آزمون و پیاده سازی در یک دانشگاه مجازی 18

1317 یادگیری و اعتماد سازمانی، حلقه های میانجی بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی 27

مدیریت آموزشی- مجموعه سوم مقالات

مقالات مدیریت آموزشی مجموعه سوم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت آموزشی می باشد فایل کلیه مقالات PDF لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات 166 حجم فایل زیپ دانلود MB 31

دسته: مدیریت

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 3126 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 166

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت آموزشی می باشند.

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد:

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

1328 اولویت بندی و تعیین مهم ترین عوامل آموزشی موثر بر بهره وری دانشگاه ها به روش تصمیم گیری گروهی 13

1329 تاثیر مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور بر کاهش استرس شغلی کارکنان زن بنیاد علمی آموزشی قلم چی 20

1331 برنامه های درسی تلفیقی، رویکردی متفاوت با برنامه های درسی موضوع محوری/ دیسیپلینی (شیوه سنتی) 20

1332 رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم 16

1333 طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری در دوره ابتدایی 28

1334 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هویت دانشجویان 18

1336 طراحی مدل تعیین میزان پذیرش دانشجو بر حسب گروههای آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی 6

1337 کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو (neo) و بررسی تحلیلی ویژگی ها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاههای ایران 26

1338 اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی سوئیس 12

1339 بیوریتم و عملکرد تحصیلی (مطالعه موردی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه) 7

تحقیق استفاده از تکنولوژی آموزشی در آموزش بزرگسالان

دسته بندی: مدیریت» مدیریت آموزش

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 14

چکیده تاکید این مقاله بر استفاده از نرم افزار های قابل استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی تحت وب است. برای این منظور ابتدا ویژگی های آموزشی بزرگسالان و تفاوت آن با کودکان بررسی شده است، سپس تفاوت آموزش های مبتنی بر کار در گذشته و امروز باهم مقایسه می گردد. بعد از آن راهکارهایی مبتنی بر استفاد …

چکیده

تاکید این مقاله بر استفاده از نرم افزار های قابل استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی تحت وب است. برای این منظور ابتدا ویژگی های آموزشی بزرگسالان و تفاوت آن با کودکان بررسی شده است، سپس تفاوت آموزش های مبتنی بر کار در گذشته و امروز باهم مقایسه می گردد. بعد از آن راهکارهایی مبتنی بر استفاده ازتکنولوژی ارائه می شود که آموزش برای بزرگسالان را مفید تر، کاربردی تر و لذت بخش تر می نماید. هدف از این مقاله ارائه راهکار برای افزایش بازدهی آموزش برای بزرگسالان است.

واژه های کلیدی: تکنولوژی آموزشی، آموزش بزرگسالان، ویژگی های بزرگسالان، نرم افزارهای موبایل، شبکه های اجتماعی

1- مقدمه

در جهان امروز نمی توان به راحتی انسان های بزرگ سالی را پیدا کرد که فارغ از هرکاری فقط به دنبال آموزش باشند. بلکه بزرگسالان عموما افرادی پردغدغه باوقت کم هستند. اما برای اموزش چنین افرادی چه راهکار هایی وجود دارد؟ ترکیب دوعلم آموزش بزرگسالان و تکنولوژی آموزشی میتواند تاحد زیادی محدودیت های آموزشی بزرگسالان را برطرف می سازد. طبق تعریف

‘آموزش بزرگسالان فعالیتی است سازمان یافته به منظور ایجاد جامعه در حال یادگیری از طریق انتقال دانش و مهارت روز آمد به بزرگسالان تا بتوانند درجهت تکامل و تعالی حرکت کنند و در سرنوشت جامعه خود از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مشارکت فعالانه داشته باشند’ (ابرهیم زاده، 1385، ص 8) و تکنولوژی آموزشی عبارتند از، مطالعه و عمل اخلاقی از طریق ایجاد، کاربرد و مدیریت منابع و فرایندهای فناورانه مناسببهمنظورتسهیلیادگیریوبهسازیعملکردافراد (مایکلاسپکتر و همکاران، 2008)

این مقاله سعی کرده است با استفاده از تکنولوژی آموزشی راهکار هایی برای آموزش بزرگسالان ارئه دهد.

شناسائی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی (کامل و آپدیت شده)

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 499 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 242

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

شناسایی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی

(بصورت جامع و کامل در قالب 242 صفحه)

* آپدیت جدید:

فصل چهارم با عنوان بررسی گرایش مدیران آموزشی در قالب 4 بخش و 74 صفحه بصورت رایگان اضافه شد!

چکیده:

مدیریت آموزشی از دشوارترین، پراهمیت ترین و حساسترین انواع مدیریت در سازمانهای عمومی ودولتی است. در واحدهای آموزشی به لحاظ اهداف پیچیده وبسیار گسترده فعالیت های متعدد ومتنوع و روش های اجرایی گوناگون مدیریت ورهبری آموزشی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. مدیریت آموزشی در مدارس، مرکز ثقل فعالیت های گوناگون قرارگرفته و به عنوان منبع انرژی روانی، شرایط مساعد انگیزشی را برای عوامل آموزشی و پرورشی مدرسه، عوامل اداری واجرایی واز همه مهمتر فراگیران هموار سازد. ماندگاری و بقاء، رشد و پویایی واحد های آموزشی در عصر انفجار اطلاعات وانفجار جمعیت اتکاء به محوریتی دانا و توانا دارد. رهیافت به کمال وتعالی با مدیریت و هدایت سکانداران شایسته صورت خواهد گرفت.

عسگریان در کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورشی می گوید:

((سازمانی که از مدیریت شایسته تری برخوردار باشد، بهتر می تواند هدف خود را برآورده سازد، زیرا امکانات برنامه ریزی صحیح تری را ایجاد خواهد نمود))

روش های نوین وکار آمد مدیریت را داشته باشند، به گفته کیمبل وایلز؛ وظیفه اساسی مدیر آموزشی عبارت است از بهتر ساختن وضع کودکان. اگرکسی که درمقام رهبری آموزشی انجام وظیفه می کند نتواند در بهبود و کیفیت آموزشی موًثر واقع گردد، وجود او در این مقام قابل دفاع وتوجیه نیست. انتخاب و انتصاب مدیران آموزشی با توجه به نقش حساس و تحول آفرینی که آنان بر عهده دارند. از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع توفیق نظام آموزشی به تدبیرو دور اندیشی مدیران به عنوان رهبران آموزشی بستگی دارد. البته مساً له انتخاب و انتصاب و شرایط احراز مدیران براساس ملاکها و شایستگی ها موضوع جدیدی نیست

کلمات کلیدی:

مدیریت آموزشی

احراز پست مدیریت

مدیران واحدهای آموزشی

توسعه در نظام آموزش و پرورش

مقدمه:

اهداف هر سازمان فلسفه وجودی آن سازمان محسوب می شود. به منظور تحقق هدفها نیاز به یک تلاش گروهی است. پیچیدگی کار جمعی است که مدیریت نظام گونه را بوجود آورده است. اثر بخشی و کارآیی به عنوان دو هدف مهم در همه سازمانها نیازمند تدابیری است که مدیران آنها را اتخاذ می نمایند از طرفی محدودیت منابع و تغییرات محیطی در عرصه های داخلی وخارجی اهمیت مدیریت را بیش از پیش مشخص می نماید. مدیریت در بسیاری از کشور های درحال توسعه حائز اهمیت شایانی است.

بررسی کارشناسان توسعه اقتصادی نشان داده است که فراهم نمودن تکنولوژی و پول، به تنهای توسعه و رشد را پدید نمی آورد. تا زمانی که نیاموزیم چگونه می توان از منابع انسانی به درستی استفاده کرد و آنها رامدیریت نمود، تکنولوژی و تبعات آن بیهوده و گاه دست و پاگیر است. عده ای معتقدند مدیریت با فرد متولد می شود، رفتار مدیران ذاتی است و قابل آموزش نیست. در مقابل عده ای معتقدند، مدیریت اصولی دارد وبرپایه این اصول می توان علم و دانش مدیریت را نیز، تشریح کرد. این اصول و فنون در موقعیتی مشابه، کاربردی های مشابه دارند، لزا اکتسابی و قابل آموزش دهی و آموزش گیری هستند. بطور کلی می توان گفت مدیریت حرفه است، چون مدیران موفق مهارتهای مورد نیاز که قابلیت آموزش را دارند، در کار خود بنحو مطلوبی مورد استفاده قرار می دهند.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت

اهمیت مسأله

ضرورت مسأله

گذاره های تحقیق

اهداف اصلی

اهداف فرعی

سوالات تحقیق

شیوه تحقیق

روش تحقیق (توصیفی – کتابخانه ای)

مدل عملیاتی تحقیق

تنوع مطالعات انجام شده

قلمرو موضوعی

واژگان تحقیق

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

بررسی و تحلیل مطالعات (ادبیات) نظری

بررسی و تحلیل مطالعات میدانی (پیشینه نظری)

ویژگی مدیران آموزشی

ویژگیهای تخصصی مدیر کارآمد

درآمدی بر مدیریت آموزشی و بحث استاندارد سازی

ویژگیها، وظایف، نقشها و مهارتهای مورد نیاز مدیران آموزشی

ویژگیها و خصوصیات مدیران

آسیب شناسی فرآیند انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران آموزشی

تاریخچه مدیریت

پیشینه مختصر مدیریت

سیر تاریخی انتخاب و انتصاب مدیران واحدهای آموزشی

شرایط احراز مدیریت مدارس

پژوهشهای انجام شده

نقدی بر دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران

ارائه مدل مفهومی

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتایج تحقیق

پیشنهادات

فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران واحدهای آموزشی

پیشنهاد تدوین فرم سنجش شرایط احراز مدیران واحدهای آموزشی بر اساس مولفه ها و متغیرهای مدل مفهومی و ارائه شیوه نامه پیشنهادی آن

– آپدیت جدید —

فصل چهارم: بررسی گرایش مدیران آموزشی

در قالب 4 بخش و 74 صفحه بصورت رایگان اضافه شد!

منابع و مآخذ

بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی (درون گرا ـ برون گرا) و سبک مدیریت (آمرانه ـ مشارکتی) مدیران دانشگاه

دسته: روانشناسی، علوم تربیتی واجتماعی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 527 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 225

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان ب ررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی (درون گرا ـ برون گرا) و سبک مدیریت (آمرانه ـ مشارکتی) مدیران دانشگاه تهران همرا با پاورپوینت کامل

چکیده:

دانشگاه همانند سایر سازمان های رسمی دارای ساختار، مدیریت و منابع انسانی و مادی می باشد ولی علیرغم همه سازمان ها، دانشگاه نهادی است که درونداد، فراگرد و برونداد آن انسان است و این امر ایجاب می کند تا شیوه مدیریت و رهبری ویژه ای در دانشگاه اعمال گردد. پژوهش حاضر با هدف پاسخ دادن به این سؤال که آیا بین تیپ های شخصیتی (درون گرا و برون گرا) و سبک مدیریتی (آمرانه – مشارکتی) مدیران دانشگاه تهران ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ انجام گرفته است در این پژوهش نمونه ای به حجم 88 نفر از مدیران دانشگاه تهران انتخاب گردیده که ابزار گردآوری اطلاعات از آنان شامل دو پرسشنامه استاندارد بوده.

یکی پرسشنامه «تیپ شخصیتی آیزنگ» که شامل 90 سؤال آری، خیر و دیگری پرسشنامه سبک مدیریت «فردلوتانز» که شامل 35 سؤال پنج گزینه ای است. این دو پرسشنامه که امروزه دقیق ترین و رایج ترین ابزار اندازه گیری تیپ شخصیتی و سبک مدیریتی محسوب می شوند از روایی و پایایی بالایی هم برخوردارند. اطلاعات حاصل از این پرسشنامه ها با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

از یافته های مهم تحقیق این است که: 1- بین تیپ شخصیتی و سبک مدیریت مدیران دانشگاه تهران رابطه وجود دارد. 2- بین تیپ شخصیتی برون گرا و سبک مدیریت مشارکتی در میان مدیران دانشگاه تهران همبستگی مثبت وجود دارد. 3- بین تیپ شخصیتی درون گرا و سبک مدیریت آمرانه در بین مدیران دانشگاه تهران ارتباط وجود دارد. 4- بین تیپ شخصیتی برون گرا و سبک مدیریت آمرانه همبستگی منفی وجود دارد. 5- بین تیپ شخصیتی درون گرا و سبک مدیریت مشارکتی همبستگی منفی وجود دارد. در پایان تحقیق پیشنهاداتی در ارتباط با بهبود مدیریت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ارائه شده است.

کلمات کلیدی:

رهبری

مدیریت آموزشی

سبکهای مدیریت

تیپ های شخصیتی

رابطه شخصیت با مدیریت

مقدمه

انسان بطور فطری موجودی اجتماعی است و گرایش به کار جمعی و همکاری سازمان یافته و روابط متقابل با دیگران دارد. یعنی انسان برای تأمین قسمت عمده ای از نیازهای اولیه و ثانویه خود، نیاز به تشکیل سازمان دارد و در واقع سازمان ها جزء جدائی ناپذیر حیات بشری گردیده اند. اما آنچه امروزه در این رابطه نمود بیشتری دارد این است که زندگی امروزه انسان ها بیش از پیش به سازمان ها وابسته شده و سازمان ها متعددتر، پیچیده تر، متنوع تر، گسترده تر و فراگیرتر شده اند و از طرفی مدیریت، بخش اساسی، انسجام بخش و اجتناب ناپذیر از هر سازمانی بخصوص سازمان های پیچیده می باشد.

ایجاد سازمان های امروزی و مدیریت اثربخش آنها با استفاده از تئوری های سازمان و علم مدیریت، شاید بزرگترین پیشرفت انسان در قرن حاضر باشد. به همین لحاظ اهمیت پیشرفت مدیریت و شکل گیری دانش مربوطه را همتراز پیشرفت های شگفت انگیز فنی و تکنولوژیکی دانسته اند زیرا پیشرفت های فنی بشر خود ناشی از توان او در تشکیل سازمان های اجتماعی و کار سازمان یافته است. مدیریت، دانش را از حالت تفننی و تجملی در آورده و آن را به یک سرمایه ملی تبدیل می کند و موجبات توسعه اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و … را فراهم می نماید. (پرداختچی، 78)

بی تردید موفقیت هر سازمان به شایستگی و توانایی های مدیر آن سازمان بستگی دارد. چه اینکه سازمان موردنظر یک واحد تجاری، نهاد دولتی، آموزشی، پزشکی و یا مذهبی باشد. شایستگی رهبری سازمان تعیین کننده شایستگی سازمان خواهد بود و اهمیت آن چیزی نیست که در بحبوحه سازمان گم شود. خاصه آنکه سازمان، نهادی چون دانشگاه باشد که هم درونداد و هم برونداد آن انسان است و در این سازمان ها مدیران با انسان ها سروکار دارند و در حقیقت فراگرد عملیات سازمان های آموزشی به وسیله انسان ها (مدیران و اساتید) و بر روی انسان ها (دانشجویان) انجام می پذیرد به همین جهت اداره مؤثر آن علاوه بر دارا بودن مهارت فنی مدیریت، نیاز به مهارت های ادراکی و روابط انسانی بسیار بالایی که برخاسته از تیپ شخصیتی مدیر می باشد، دارد تا بتواند با جلب نظر و توجه همکاران و تأثیرگذاری مثبت آنان بر اهداف سازمان که همان تعالی جامعه است دسترسی پیدا نمود.

شیوه رفتاری فرد بعنوان مدیر که جهت تأثیرگذاری بر فعالیت های دیگر افراد، مورد استفاده قرار می گیرد حاکی از شیوه رهبری اوست و به گونه ای است که شناسایی آن در تسهیل تحقق هدف ها بسیار بااهمیت می تواند تلقی شود. اگر این شیوه مدیریت و رهبری به گونه ای باشد که در میان همکاران ایجاد علاقه مندی و تمایل به همکاری و ایجاد تحولات مثبت در جامعه را در پی داشته باشد شیوه ای مؤثر و مورد قبول، و در غیر این صورت قطعاً به هدر رفتن توانمندی های بالقوه جامعه، سرمایه و عمر انسان ها می شود که ممکن است با هیچ معیاری ضرر و زیان ناشی از آن قابل اندازه گیری نباشد.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق

فصل اول: کلیات طرح تحقیق 1

مقدمه 2

بیان مسأله 5

اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق 8

اهداف و پرسش های پژوهش 11

فرضیه های پژوهش 12

تعریف متغیرها و واژه های تحقیق 12

خلاصه روش ها 14

محدودیت های تحقیق 15

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش (ادبیات تحقیق) 17

مقدمه 18

شخصیت 18

تعریف شخصیت 19

نقش وراثت و محیط در شخصیت 24

شخصیت از دیدگاه های مختلف 26

روان تحلیل گری 26

رویکرد روان تحلیل گری جدید 28

رفتارگرایی 30

دیدگاه های یادگیری اجتماعی 32

دیدگاه های شناختی 34

دیدگاه های سرشتی 35

دیدگاه انسان گرایی 35

ابعاد شخصیت 36

تئوری بازداری 38

تئوری انگیختگی 39

تئوری انگیختگی و درون گرایی ـ برون گرایی 40

برون گرایی 41

درون گران 41

روان رنجورخویی 42

فعالیت خودکار و روان رنجورخویی 42

روان پریش خویی 43

هورمون ها و روان پریش خویی 43

سبک های مدیریت و رهبری 43

تعاریف مدیریت 45

تعاریف مدیریت آموزشی 46

تعاریف سبک مدیریت 48

تفاوت بین سبک مدیریت و رفتار مدیریت 49

تئوری ها و تحقیقات مربوط به شیوه های مختلف مدیریت و رهبری 50

مارچ و سایمون 50

جیمز تامپسون 50

لارنس و لورچ 50

نیومن و وارن 50

چارلز پرو 51

دیوید همپتون 51

تئوری ها و تحقیقات مربوط به شیوه های رهبری 55

تحقیقات و تئوری های یک بعدی 56

تحقیقات و تئوری های دوبعدی 57

تحقیقات و تئوری های سه بعدی 57

نظریه تحقیقات شبکه مدیریت 60

سبک 9-1 61

سبک 1-9 61

سبک 1-1 62

سبک 5-5 62

سبک 9-9 62

نظریه امتزاج 63

نظریه نقش مدیر به عنوان سنجاق اتصال 64

نظریات و تحقیقات تانن بام و دارن اسمیت 65

ضوابط تشخیص ماهیت رهبری 65

ضوابط تشخیص ماهیت پیروان 66

ضوابط تشخیص ماهیت موقعیت 66

تئوری سه بعدی رهبری ویلیام ردین 67

تئوری هنجاری رهبری (الگوی رهبری مشارکتی) 70

نگرش های رهبری 72

علل رهبری 73

الگوی سازش ـ واکنش 73

الگوی جایگزین برای رهبری 74

کشف مجدد تفاوت های فردی 75

الگوی پرده مرکب 76

سبک های مدیریت هلر 77

تحقیقات و تئوری (جاده ـ مقصد) 78

نظریات و تحقیقات فیدلر درباره رهبری 80

شیوه مطلوب رهبری از نظر فیدلر 81

ابعاد اصلی رهبری از نظر فیدلر 83

رابطه بین رهبر و پیرو 83

ساخت کار 83

قدرت ناشی از شغل 84

تئوری تکاملی رهبری هرسی و بلانچارد 85

سبک رهبری انتقالی 88

ویژگی ها و شیوه های رهبران مبادله ای 89

ویژگی ها و شیوه های رهبران انتقالی 89

سبک مدیریت کیفیت فراگیر TQM 90

سبک های مدیریت جین هال 90

مدل اقتضایی رهبری میان ـ فرهنگی 91

نظریه گتزلز و گوبا 94

سبک هنجاری 95

سبک شخصی 95

سبک داد و ستدی 96

تحقیقات دانشگاه اوهایو 97

ساخت دهی 98

مطالعات هالپین 99

رابطه شخصیت با مدیریت 104

خصوصیات شخصی لازم برای مدیران 106

رهبری در مدیریت 112

وظایف مدیر و رهبر آموزشی 116

مهارت در رهبری 117

مهارت در روابط انسانی 119

مهارت در برقراری روابط گروهی 120

الگوهای برنامه ریزی استراتژیک دانشگاهی 121

الگوی کلر 121

الگوی کللند و کینک 122

الگوی بارکر و اسمیت 124

مقایسه سه الگو 126

تفکر همه جانبه نگر در مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی 129

پیچیدگی سیستم دانشگاهی 130

مدیریت مستقل در نظام دانشگاهی 132

مدیریت جزیی از سیستم دانشگاهی 133

حرفه پیچیده مدیریت دانشگاهی 136

مدیریت با کاهش یا مهار پیچیدگی 136

مدیریت برمبنای هدایت 138

مدیریت برمبنای تنظیم 139

فصل سوم: روش تحقیق 143

مقدمه 144

روش تحقیق 144

جامعه آماری 145

حجم نمونه و روش نمونه گیری 145

روش جمع آوری اطلاعات (ابزار پژوهش) 148

پرسشنامه تعیین سبک مدیریت و محاسبه پایایی آن 148

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج 150

پرسشنامه تعیین سبک رهبری 150

روش نمره گذاری پرسشنامه تیپ شخصیتی آیزنک 151

شیوه جمع آوری اطلاعات 152

روش تجزیه و تحلیل آماری 153

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 154

روش تجزیه و تحلیل داده ها 155

آمار استنباطی 161

رابطه بین خصوصیات شخصی و سبک مدیریت 162

تفاوت خصوصیات شخصیتی و مدیریت افراد درون گرا و برون گرا 163

تفاوت خصوصیات شخصیتی و مدیریتی افراد متأهل و مجرد 165

تفاوت خصوصیات شخصیتی و مدیریتی باتوجه به مقطع تحصیلی 166

تفاوت خصوصیات شخصیتی و سبک مدیریتی باتوجه به سن 168

تفاوت خصوصیات شخصیتی و سبک مدیریتی باتوجه به تجربه مدیریت 170

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 175

مقدمه 176

بحث و نتیجه گیری 177

مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش های قبلی 179

پیشنهادات 183

فهرست منابع 184

منابع فارسی 185

منابع لاتین 188

پیوست ها 189

الف) پرسشنامه سبک مدیریت لیکرت 190

ب) پرسشنامه تیپ شخصیتی آیزنک 193

برگه پاسخنامه 198

جدول مربوط به تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان 199

فهرست جداول

جدول شماره (2-1) سبک های مختلف مدیریت از دیدگاه صاحب نظران و گروه های تحقیقاتی 53

جدول شماره (2-2) انواع تصمیمات رهبری در مدل ورووم 72

جدول شماره (2-3) مدل هلر در انتخاب سبک های مدیریت یک مدل اقتضایی است 77

جدول شماره (2-4) مدل مشروط فیدلر 82

جدول شماره (2-5) مدل اقتضایی رهبری میان ـ فرهنگی 93

جدول شماره (2-6) مقایسه سه الگو در برنامه ریزی استراتژیک دانشگاهی 127

جدول شماره (3-1) جدول توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک رشته تحصیلی 146

جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک مقطع تحصیلی 156

جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک وضعیت تأهل 156

جدول شماره (4-3) توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک گروه تحصیلی 157

جدول شماره (4-4) توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک سابقه خدمت 157

جدول شماره (4-5) توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک سابقه مدیریت 158

جدول شماره (4-6) توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک مدیریت در پست فعلی 158

جدول شماره (4-7) توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک سن مدیران 159

جدول شماره (4-8) توزیع فراوانی نمونه انتخابی به تفکیک تعداد پرسنل 160

جدول شماره (4-9) جدول توصیفی مدیران باتوجه به سطوح چهارگانه لیکرت 161

جدول شماره (4-10) جدول ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه خصوصیات شخصیتی و سبک مدیریت 162

جدول شماره (4-11) آماره های توصیفی آزمون تی برای زیرمقیاس های شخصیتی 163

جدول شماره (4-12) جدول استنباطی آزمون تی برای زیرمقیاس های شخصیتی 164

جدول شماره (4-13) آماره های توصیفی آزمون تی برای زیرمقیاس های سبک مدیریت 164

جدول شماره (4-14) جدول استنباطی آزمون تی برای زیرمقیاس های سبک مدیریت 164

جدول شماره (4-15) آماره های توصیفی آزمون تی برای زیرمقیاس های سبک مدیریتی به تفکیک وضع تأهل 165

جدول شماره (4-16) جدول استنباطی آزمون تی برای زیرمقیاس های سبک مدیریت به تفکیک جنسیت 165

جدول شماره (4-17) آماره های توصیفی آزمون تی برای زیرمقیاس های شخصیتی به تفکیک وضعیت تأهل 166

جدول شماره (4-18) جدول استنباطی آزمون تی برای زیرمقیاس های شخصیتی به تفکیک وضعیت تأهل 166

جدول شماره (4-19) جدول تحلیل واریانس یکراهه در زیرمقیاس های مدیریتی باتوجه به مقطع تحصیلی 167

جدول شماره (4-20) جدول تحلیل واریانس یکراهه در زیرمقیاس های شخصیتی باتوجه به مقطع تحصیلی 167

جدول شماره (4-21) جدول آزمون تعقیبی شفه در زیرمقیاس ها (دروغ سنجی) باتوجه به مقطع تحصیلی 168

جدول شماره (4-22) جدول تحلیل واریانس یکراهه در زیرمقیاس های شخصیتی باتوجه به سن مدیران 169

جدول شماره (4-23) جدول آزمون تعقیبی شفه در زیرمقیاس e (درون گرایی ـ برون گرایی) باتوجه به سن مدیران169

جدول شماره (4-24) جدول تحلیل واریانس یکراهه در زیرمقیاس های سبک مدیریتی باتوجه به سن مدیران 170

جدول شماره (4-25) جدول تحلیل واریانس یکراهه در زیرمقیاس های شخصیتی باتوجه به تجربه مدیریت 171

جدول شماره (4-26) جدول آزمون تعقیبی شفه در زیرمقیاس l (دروغ سنجی) باتوجه به تجربه مدیریت 171

جدول شماره (4-27) جدول آزمون تعقیبی شفه در زیرمقیاس e (درون گرایی ـ برون گرایی) باتوجه به تجربه مدیریت 172

جدول شماره (4-28) جدول آزمون تعقیبی شفه در زیرمقیاس p (روان پریش خویی) باتوجه به تجربه مدیریت 172

جدول شماره (4-29) جدول تحلیل واریانس یکراهه در زیرمقیاس های سبک مدیریت باتوجه به تجربه مدیریت 173

جدول شماره (4-30) جدول آزمون تعقیبی شفه در زیرمقیاس آمرانه باتوجه به تجربه مدیریت 173

فهرست نمودارها

نمودار شماره (2-1) سبک های مدیریت در شبکه مدیریت 61

نمودار شماره (2-2) نقش مدیر به عنوان سنجاق اتصال 64

نمودار شماره (2-3) میزان استفاه مدیر از قدرت در مواجه با زیردستان 66

نمودار شماره (2-4) تئوری سه بعدی رهبری 68

نمودار شماره (2-5) رابطه بین متغیرهای رهبری و متغیرهای عوامل موقعیت 79

نمودار شماره (2-6) شیوه های اصلی رهبری سازمانی 87

نمودار شماره (2-7) تناسب شیوه های رهبر با میزان بلوغ پیروان 88

نمودار شماره (2-8) تحقیقات دانشگاه اوهایو 99

نمودار شماره (2-9) مدل ساخت دهی و ملاحظه گری در رهبری 100

نمودار شماره (3-1) رابطه بین اندازه نمونه و خطا 147

فهرست شکل ها

شکل شماره (2-1) نگرش های کلی تئوری های مدیریت 52

شکل شماره (2-2) سبک های سه گانه رهبری 94

شکل شماره (2-3) الگوی تحلیلی کلر برای تدوین استراتژی در سازمان های علمی 122

شکل شماره (2-4) مجموعه ای از برنامه های سیستم آموزشی 124

شکل شماره (2-5) الگوی مدیریت درونی برای برنامه ریزی نهادی 126

شکل شماره (2-6) مدیریت دانشگاهی همه جانبه نگر با تأکید بر نوپیدایی ها 142

پروژه مدیریت آموزشی

فصل اول توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن اجزاء یا سیستمهای فرعی همانطوریکه اشاره شد، هر سیستم شامل اجزاء و عناصر داخلی آن می باشد که ممکن است به صورت عنصری ساده یا سیستمی پیچیده وجود داشته باشد و هر چه سیستم بزرگتر و پیچیده تر باشد، احتمال اینکه واجد عناصر پیچیده تر و بزرگتری باشد وجود دارد

دسته: مدیریت

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 51 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 99

فصل اول: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن

اجزاء یا سیستمهای فرعی

همانطوریکه اشاره شد، هر سیستم شامل اجزاء و عناصر داخلی آن می باشد که ممکن است به صورت عنصری ساده یا سیستمی پیچیده وجود داشته باشد و هر چه سیستم بزرگتر و پیچیده تر باشد، احتمال اینکه واجد عناصر پیچیده تر و بزرگتری باشد وجود دارد و در شرایطی که عناصر یک سیستم به حدی بزرگ و پیچیده باشند که خود یک سیستم بوده باشند، به این سیستمها، سیستم فرعی می گویند. به عنوان مثال، می توان به جایگاه واحدها در ارکان دولت اشاره نمود. به این صورت که در بدنه دولت، هر وزارتخانه سیستم فرعی آن بوده و واحدهای زیر سیستم آن وزارتخانه نیز سیستم فرعی آن بشمار می آیند.

در واقع، سیستمهای کوچکتر داخل سیستمهای بزرگ قرار می گیرند و آنان نیز در داخل سیستمهای باز هم بزرگتر تشکیل می یابند. در این وضعیت، سیستمهای کوچکتر را سیستمهای مشمول و سیستمهای بزرگتر را شامل می گویند.

تداخل سیستمها

در مباحث سیستماتیک، بعضاً ممکن است هر سیستمی در چندین سیستم دیگر و به صورت همزمان قرار داشته باشد. جایگاه و وضعیت یک فرد در سیستمهای خانواده، محل تحصیل، محل کار و، نمونه بارزی از تداخل احتمالی مورد بحث می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن

اجزاء یا سیستمهای فرعی

تداخل سیستمها

نیروهای پیوستگی و گسستگی سیستم

آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن

اجزاء سازمان – نگرش سیستمی

سازمان رسمی و کارکرد آن

وجوه مشترک سازمانهای رسمی

سلسله مراتب و ارتباطات در سازمانهای رسمی

سازمان غیر رسمی و کارکرد آن

شناسایی مفهوم مدیریت و اصول آن

فراگرد مدیریت

شناسایی سبک های مدیریتی

مدیریت علمی

سایر مفروضات اساسی مدیریت علمی

مدیریت کلاسیک

مدیریت کلاسیک جدید

مدیریت صرفاً هدف گرا

مدیریت میانه رو

مدیریت سایه نما

فصل دوم: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن

شناسایی مفهوم آموزش و انواع آن

مهمترین شیوه های آموزشی

روش علمی و منطقی

انواع آموزش

آموزش رسمی

آموزش غیررسمی

آموزش غیر رسمی سازمان نیافته

شناسایی ویژگی های آموزش های فنی و حرفه ای

استراتژی ها:

سیاست ها:

شناسایی نقش آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزش کشور

ویژگیهای مدیر آموزشی

1- مهارت در رهبری و هدایت افراد به ویژه کادر آموزشی

2- مهارت در روابط انسانی

3- مهارت در برقراری روابط گروهی

4- مهارت و ارزشیابی

5- مهارت در انتخاب همکاران

وظایف مدیران آموزشی

فصل سوم: توانایی اجرای مقررات و آئین نامه های مؤسسات کارآموزی

شناسایی ویژگیهای آموزشگاههای فنی و حرفه ای

شناسایی قوانین و مقررات تاسیس آموزشگاههای فنی و حرفه ای

4- توانائی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها

آشنایی با وسایل کمک آموزشی

بهره گیری از وسایل کمک آموزشی

1- خود را آماده کنید:

2- آماده کردن محیط:

3- کارگاه یا آزمایشگاه را آماده کنید.

4- پیگیری و نتیجه گیری

شناسائی اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی

شناسائی اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی

فصل پنجم: توانائی ارزشیابی از دوره های آموزشی

شناسائی مفهوم ارزشیابی آموزشی و روش های آن

شناسائی اصول ارزشیابی جامع و فراگیر

ارزشیابی و قضاوت بر دو نوع نگرش تقسیم می شود:

1- ارزشیابی بر اساس شواهد درونی

ارزشیابی قبل از برگزاری دوره آموزشی را ارزشیابی تشخیص می گویند.

2- آزمون در طول برگزاری دوره آموزشی را ارزشیابی تکوینی نیز می گویند.

3- انجام آزمون در پایان دوره آموزشی:

الف – اهداف آموزشی تا چه حد موفق بوده است.

ب – ارتقاء به سطوح بالاتر:

1- آزمون عملی:

شناسائی اصول ارزشیابی در اثر بخشی آموزشی:

فصل ششم: توانائی تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاهها

شناسائی پایه ای اساسی آئین نگارش

شناسائی مقررات مکاتبات اداری

شناسائی اصول تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاهها

فصل هفتم: توانایی برقراری روابط انسانی

شناسایی مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن

شناسایی عوامل موثر ارتباطی

شناسایی سدهای ارتباطی

فصل هشتم: توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه

آشنایی با اصول مقدماتی حسابداری عمومی

آشنایی با مفاهیم و اصول حسابداری:

اصول حسابداری:

فصل نهم: توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار

آشنایی با حوادث شغلی، علل بروز آن و بهداشت محیط کار

اهمیت حوادث ناشی از کار

علل بروز حوادث شغلی (ناشی از کار)

بهداشت محیط کار

آشنایی با وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها

پایان نامه وضعیت مدیریت آموزشی در منطفه و میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با آن

دسته: پژوهش های دانشگاهی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 225 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 37

پایان نامه وضعیت مدیریت آموزشی در منطفه و میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با آن

مقدمه

وظیفه نظام آموزشی ایجاد و انتقال رفتارها و نگرش های مطلوب و مورد نیاز جامعه و فراگیران از طریق برنامه های درسی با هدایت معلمان است. در نظام کنونی ما تأکید بر مواد و محتوای درسی نسبت به سایر مؤلفه های آموزشی بیشمار است و «کتاب درسی یکی از مهم ترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان محسوب می شود و یکی از مهم ترین نقش ها را ایفا می نماید به عبارت دیگر در کشور ما بیشتر فعالیت های آموزشی در چارچوب کتاب درسی صورت می گیرد» در نظام آموزش و پرورش رسمی ما، فعالیت های سازمان نهضت سوادآموزی به لحاظ مخاطب کم سواد و بی سواد که رقم قابل توجهی از جمعیت 10 سال به بالا کشور را شامل می شود از اهمیت خاص و قابل توجهی برخوردار است. تحقیقات نشان داده که سوادآموزی در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی اثر مثبت داشته است که در این میان سهم منابع و کتاب های آموزشی را نباید نادیده گرفت. محتوای کتاب های آموزشی بزرگسالان نقش حیاتی در بهبود زندگی آن ها دارد و اگر در ارتباط با مسائل و نیازهای شان باشد مورد استفاده قرار گرفته و عملاً مؤثر خواهد بود. آموزش سوادآموزان زمانی نقش خود را خوب ایفا می کند که محتوای آموزش تدوین شده دربرگیرنده اهداف برنامه درسی باشد. سازمان نهضت سوادآموزی نیز براساس مصوبه هشتصد و سی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش موظف به اجرای ساختار جدید (مرحله اول آموزش بزرگسالان) شد؛ این مرحله در سه عنوان دوره تعریف شده است: 1دوره سوادآموزی 2 دوره تحکیم سواد 3 دوره انتقالاولین دوره از مرحله آموزش بزرگسالان (دوره سواد آموزی) به منظور دستیابی افراد بزرگسال به حداقل سواد است که به منظور تحقق اهدافی مبنی بر: کسب مهارت خواندن و نوشتن فهم و درک متون ساده فارسی انجام محاسبات ریاضی در حد چهارعمل اصلی آشنایی با قرآن و کسب مهارت های اولیه روخوانی قرآن آشنایی بیشتر با معارف دینی و فرهنگ اسلامی به میزان حداقل 400 و حداکثر 500 ساعت آموزش طراحی و اجرا می شود. برای تحقق اهداف فوق در این دوره، دو عنوان کتاب سواد آموزی 1 و 2 طراحی و در چرخه فرآیند آموزش قرار گرفته است. به منظور تعیین میزان مناسب بودن محتوای تعیین شده برای فراگیران باید محتوا مورد ارزشیابی قرار گیرد و از جنبه های مختلف تحت عنوان تحلیل کتب درسی بررسی شود. یکی از این جنبه ها اهداف برنامه درسی دوره سوادآموزی است که در قالب دو کتاب تدوین شده است. به منظور تعیین میزان کفایت و پوشش محتوای تعیین شده برای سوادآموزان نیز لازم است محتوای این دوره مورد ارزشیابی قرار گیرد، هرچه میزان انطباق محتوای کتاب های درسی با اهداف تعیین شده بیشتر باشد توفیق تحقق اهداف دوره بیشتر خواهد بود. در این راستا پژوهش حاضر در صدد است محتوای دوره سوادآموزی را در راستای کفایت و پوشش اهداف برنامه درسی دوره سوادآموزی برای کتاب های تازه تالیف بررسی کند (علاقه بند، 1384). بنابراین پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا برنامه های درسی اجرا شده مدیریت آموزشی با نیاز های دانشجویان منطبق است؟

فهرست مطالب

فهرست مطالب.. 2

مقدمه. 3

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش … 6

اهداف پژوهش … 7

تعاریف عملیاتی و نظری.. 8

مدیریت آموزشی.. 8

برنامه ریز درسی.. 8

مفاهیم نظری.. 9

فراگرد مدیریت.. 9

تعریف مدیریت آموزشی.. 9

ضرورت مدیریت آموزشی.. 10

اهداف مدیریت آموزشی.. 11

مهارت های سه گانه مدیریت.. 11

کارکردهای مدیریت آموزشی.. 12

ویژگی های مدیر آموزشی.. 13

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزش … 14

مفاهیم و تعاریف مدیریت آموزشی.. 15

ماهیت رشته مدیریت آموزشی.. 17

مشهورترین اندیشمندان رشته مدیریت آموزشی.. 18

برنامه ریزی درسی.. 21

عوامل مهم در افت تحصیلی دانشجویان عبارتند از. 23

راهکارهایی برای کاهش افت تحصیلی.. 26

مدیریت آموزشی و افت تحصیلی.. 29

ارزیابی آموزشی.. 32

نتیجه گیری.. 34