کاربرد مواد دیرگداز در صنایع آهن و فولاد 127 صفحه

دسته بندی: مهندسی عمران» فولاد و آرماتور

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 127

کاربرد مواد دیرگداز در صنایع آهن و فولاد 127 صفحه …

کاربرد مواد دیرگداز در صنایع آهن و فولاد 127 صفحه

هرگونه سو استفاده ازاین اثر از قبیل ارائه برای پایان نامه و … از عهده این جانب و سایت نیکان لینک خارج است و این فایل فقط در جهت استفاده به عنوان منابع میباشد

پاورپوینت مسایل جاری در حسابداری

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 335 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 65

پاورپوینت مسایل جاری در حسابداری

•پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه های متنوعی مانند سد سازی، راه سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می دهد. فرآیند پیمانکاری دارای جزئیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می شود و تا تحویل قطعی کار به کار فرما ادامه می یابد.

•مهم ترین مسئله حسابداری برای پیمانهای بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود و یا به عبارت دیگر تخصیص درآمدها و هزینه های پیمان به دوره هایی است که در آن دوره ها عملیات موضوع پیمان اجرا می شود.

•اجرای یک پیمان توسط پیمانکار ممکن است در دوره های حسابداری مختلف واقع شود اگر پیمانکار درآمد پیمان را پس از تمکیل پیمان شناسایی کند و در طول اجرای پیمان از شناسایی درآمد خودداری کند صورت سود و زیان پیمانکار در دوره اجرای پیمان، نتایج عملکرد را متناسب با کار انجام شده نشان نمی دهد.

•استاندارد حسابداری شماره 9 برای حسابداری پیمان های بلند مدت در صورت های مالی پیمانکار بکار گرفته می شود و برای حسابداری در صورت های کارفرما کاربرد ندارد. کارفرما برای حسابداری دارایی در جریان ساخت معمولاً از ضوابط استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود) و شماره 8 (موجودی مواد و کالا) تبعیت می کند. اگر چه به عنوان استاندارد «پیمان بلند مدت» است و به طور معمول پیمان بلند مدت بیش از یکسال به طول می انجامد. اما الزامات استاندارد برای پیمانهای که مدت آن از یک سال کمتر است نیز کاربرد دارد.

تعـاریف

•پیمان بلند مدت: پیمانی است که برای طراحی، تولید یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات منعقد می شود و مدت زمان لازم برای تکمیل پیمان چنان است که فعالیت پیمان در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد.

•پیمان مقطوع: پیمان بلند مدتی است که به موجب آن پیمانکار با یک مبلغ مقطوع برای کل پیمان یا یک نرخ ثابت برای هر واحد موضوع پیمان که در برخی موارد ممکن است بر اساس مواردی خاص مشمول تعدیل قرار گیرد توافق می کند.

•پیمان امانی (پیمان با حق الزحمه مبتنی بر مخارج): پیمان بلند مدتی است که به موجب آن مخارج قابل قبول یا مشخص شده در متن پیمان به پیمانکار تادیه و درصد معینی از مخارج مزبور یا حق الزحمه ثابتی نیز به پیمانکار پرداخت می شود.

•صورت وضعیت: صورتحسابی است که وضعیت کارهای انجام شده را، از ابتدای کار تا تاریخ صورت وضعیت، به صورت انباشته نشان می دهد و به طور ادواری (معمولاً ماهانه) برای کارفرما فرستاده می شود.

انرژی هسته ای و کاربرد های صلح آمیز آن

دسته: علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 615 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 90

انرژی هسته ای و کاربرد های صلح آمیز آن

مقدمه:

نه تنها جهان دنش و دنیای امروز متوجه ذره که همه اشیاء عالم خلقت را تشکیل می دهد، می باشد و نیرو و خاصیت آنرا مورد بررسی قرار داده است، بلکه بشر همواره در این امر تعلق داشته و تا آنجا که محیط و وسعت دانش او اجازه میداده در شناسائی و کشف آن کوشیده است. یونانیان قدیم در طریق کشف ذره پیشقدم بوده اند. اولین فردی که در مطالعه و بحث راجع به اتم پرداخت، دمکریتوس یونانی آن هم در 2500 سال پیش بوده است.

اما دانشمندان ایرانی از قبیل ابوعلی سینا فیلسوف نامدار و طبیب حاذق و ملاصدرا و امام غزالی و غیره نسبت به ذره و خاصیت آن شرح و بسط داده اند و با عبارت طنز ادبی حقیقت علمی و تغییر ناپذیر اتم را آشکار ساخته اند.

اتم یعنی ذره کوچکترین جز شیء مادی است که منشأ تشکیل اشیاء است. همه چیز از اجتماع ذرات کوچک اتم متشکل گردیده جهان و موجودات در آن هسته مجموع اجتماع ذرات اتم هستند اتم یا ذره خود از هسته مرکزی و ذرات ریز دیگری بنام الکترون تشکیل شده اند. ذرات موجود در هسته اتم پروتون نام دارند (بار الکتریکی مثبت) اما چون طبق قانون جاذبه (هم نام دافعه) نیرویی این ذرات را به یکدیگر متصل کرده است که به آن نوترون گویند. نوترون بار الکتریکی ندارد. الکترون ها که به دور هسته در حال گردش اند دارای بار منفی اند، اگر تعداد پروتون ها و الکترون های درون یک اتم مساوی باشد، آن اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است.

حسابداری و موجودی کالای شرکت گاز خراسان

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 112 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 93

حسابداری و موجودی کالای شرکت گاز خراسان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:

استاندارد نمودن کالا … 3

اهمیت ونقش کالا … 3

تعاریف … 7

کالاهای عمومی (استاندارد) … 8

ضرورت شناخت تنوع کالاها … 10

فهرست گروهای اصلی طبقه بندی کالا … 12

حفاری وتولید … 12

تأسیسات وماشین آلات … 12

حمل ونقل … 14

متعلقات ماشین آلات … 15

وسائل الکتریکی … 15

طراحی فهرست جامع طبقه بندی کالا … 17

فصل دوم:

طبقه بندی کالا … 20

طبقه بندی کالا در صنعت … 23

اهداف طبقه بندی واستاندارد کالا در صنعت نفت … 26

شماره ده رقمی … 29

نمودار کالا … 34

واحد شمارش کالا … 37

مشخصات کالا … 39

کد سفارش مجد د کالا … 45

کد اطلاعات متفرقه … 49

مراجع راهنمای طبقه بندی کالا … 50

راهنمای طبقه بندی کالا … 50

فهرست عمومی کالاها … 52

فهرست کامل یا کتابهای طبقه بندی کالا … 53

سازمان دهی واحد طبقه بندی کالا … 53

گردش کار … 56

کمیته های کارشناسی استاندارد … 57

کیفیت عالی استاندارد … 58

فرم پیشنهاد طبقه بندی کالا … 59

شرایط خاص اقلام عمومی … 60

فرم SPIR یا لیست قطعات ید کی مشابه … 61

کارت مشخصات دستگاههاوماشین آلات … 61

لیست لوازم یدکی دو سال اولیه … 62

روش طبقه بندی وکد گذاری کالاها … 62

لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاهاواصلاح وبروز نگه داری آنها … 66

فصل سوم:

سیستم حسابداری شرکت ملی گاز

سطوح حسابها

نرم افزارها

طبقه بندی کالا در شرکت گاز

مراحل خرید کالا

مراحل خرید مستقیم کالا

حسابداری کالا

حسابهای مرتبط

مراحل انجام هزینه

ثبتهای حسابداری خرید داخلی

خرید های خارجی

مراحل خرید خارجی

ثبتهای خرید خارجی

روش نگهداری کالا در انبار

کنترلهای داخلی حسابداری کالا

فصل اول

استانداردنمودن کالا

اهمیت ونقش کالا:

اهمیت کالا در ساز مانها، کشورها واصولا’در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، با

بررسی تراز نامه ها هرسازمان ویا هرشرکتی متوجه میشویم که قسمت عمده دارائی های

آن شرکت/سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد.

شاید چیزی حدود50 تا60 درصد هزینه هر پروژه مربوط به کالای آن می باشد. بعنوان

مثال درشرکتی ملی گازبیش از60 درصد کل بودجه های عملیاتی آن مربوط به تامین کالا

های مورد نیاز می باشد که از بنظرمی رسد سایر شرکت های تابع وزارت نفت هم همین

وضع را داشته باشند.

متأسفانه در کشور ما نقش کالا در فعالیت های تولیدی/ بازرگانی چندان که باید شناخته

نشده است این عد متوجه کافی به مسئله ای که در اکثر مواقع قسمت اعظم منابع مالی و

انسانی موسسات را به خود اختصاص می دهد. درهر گوشه وکنار به چشم میخورد.

ازانباری های منازل گرفته تاانبارهای بزرگ کارخانه ها وسازمان های دولتی وخصوصی

نگاهی به انبارهای کارخانجات مختلف، شرکتهای حمل ونقل میدانهای بار، مغازه های

کوچک وفروشگاه های بزرگ همه وهمه وضع نامطلوب موجود رابخوبی نشان می دهد.

د ر کمتر مؤسسه ای با مسئله کالا بطورجدی برخورد شده است وآنجا هم که این مسئله

مطرح بوده است تنها به قسمت انبارداری، آنهم بصورت بسیار ابتدائی بسنده شده است.

این برخورد با مسئله کالا تنها در سطح صنعت نبوده بلکه در مؤسسات علمی نیزازوضع

مشابهی یرخوردار است

تحلیل سیستمی – پیچیدگی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 25 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 20

تحلیل سیستمی – پیچیدگی

مقدمه

یکی از وجوه اساسی علم که آن را از هنر و ادبیات متمایز می کند امکان بیان آن به کمک اعداد و کمی کردن آن با استفاده از روابط ریاضی است. این پدیده چنان فراگیر شده است که بسیاری از اوقات کار علمی براساس کیفیت ریاضیات آن سنجیده می شود و نه محتوای تجربهاش. بهکارگیری روابط ریاضی، علاوه بر ایجاد شرایط جدید برای نگرش به پدیدهها (نوآوری)، نوعی سیستم ارزشی برای اندازهگیری و کمی کردن نیز بهوجود می آورد.

نظریه پیچیدگی مطمئناً راه جدیدی برای نگاه کردن به پدیدههاست و به تدریج در حال تغییر دادن تکنیکهای ریاضی سنتی است. به همین دلیل نیز برخی از دانشمندان نظریه پیچیدگی را گنگ و مبهم میدانند و آن را شایسته عنوان علم نمی شناسند.

نیاز به تکنیکهای جدید ریاضی جهت مواجهه با علوم جدید، موضوع تازه ای نیست (ریاضیات نیوتونی و لایبنیتز، توپولوژی پوآنکاره، هندسه غیر اقلیدسی ریمان، آمار بولتزمن و نظریه مجموعههای کانتور). تمام این دیدگاههای جدید در ریاضیات به دلیل نیاز به کمی کردن نظریه های جدید علمی که در آن زمان پا به عرصه وجود گذاشته بودند ابداع شدند.

مدیریت تولید در صنایع کوچک

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 28 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 16

مدیریت تولید در صنایع کوچک

یکی از مهمترین نقطه قوتهای صنایع کوچک استعداد بالقوه آنها در برقراری رابطه بین تولیدات بخش کشاورزی و بخش صنعت است. صنایع کوچک در هر دو زمینه فراورده سازی محصولات کشاورزی و تولید ماشین آلات و وسایل موردنیاز برای استفاده در بخش کشاورزی سهم مهمی را ایفا می کند.

مهمترین مسئله کشورهای جهان سوم، بیکاری و افزایش مهاجرت روستاییان به شهرهاست. لذا برنامه ها و سیاستهای صنعتی باید در راستای کاهش بیکاری و بهبود وضع اکثریت مردم باشد.

با توجه به این هدف اولا فرصتهای اشتغال باید در مناطق روستایی و شهرهای کوچک به وجود آید، ثانیا این فرصتها به طور متوسط باید به اندازه کافی ارزان باشد، ثالثا با توجه به این که جمعیت کشورهای در حال توسعه از آموزش کافی برخوردار نیست و نرخ بیسوادی بالاست، روشهای تولید باید نسبتا ساده باشد. رابعا روشهای تولید باید به صورتی باشد که از منابع محلی استفاده کند و در نهایت اهداف فوق از رهگذر ایجاد صنایع کوچک قابل تحقق باشد.

بررسی محاسبات گریدی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1166 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 101

بررسی محاسبات گریدی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

12

فصل اول

مبانی گرید

14

Grid computing 1-1 چیست؟

15

2-1 انواع Grid

17

3-1 اهمیت Grid Computing

18

4-1 ابزار قدرتمند Globus

20

5-1 نگاهی به اجزای Grid

21

Grid 6-1 از دید برنامه نویسان

27

7-1 پیچیدگی ها

30

8-1 مقدمه ای بر محاسبات توری

31

9-1 مسأله گرید

33

10-1 گرید و مفاهیم دیگر از محاسبات توزیعی

34

11-1 فواید محاسبات توری

37

1-11-1 بهره برداری از منابع مورد استفاده

37

2-11-1 ظرفیت پردازنده موازی

39

3-11-1 منابع مجازی و سازمانهای مجازی

40

4-11-1 دستیابی به منابع اضافی

42

5-11-1 توازن منابع

44

6-11-1 قابلیت اطمینان

45

7-11-1 مدیریت

47

12-1 استانداردها برای محیط های گرید

48

1-12-1 استاندارد OGSI

49

2-12-1 استاندارد گرید FTP

50

3-12-1 استاندارد WSRF

51

4-12-1 استانداردهای مرتبط با سرویس های وب

51

فصل دوم

امنیت و طراحی گرید

52

2 1 معرفی امنیت گرید (گرید Security)

53

1-1-2 نیازهای امنیتی گرید

53

2-1-2 چالش های امنیتی موجود در گرید

54

3-1-2 دامنه های امنیتی گرید

54

4-1-2 اصول امنیت

56

5-1-2 اصطلاحات مهم امنیت گرید

58

6-1-2 مجوز اعتبارسنجی

61

2-2 طراحی گرید

68

1-2-2 اهداف راه حل

69

2-2-2 توپولوژی گرید

73

1-2-2-2 Intra گرید

74

2-2-2-2 Extra گرید

76

3-2-2-2 Inter گرید

77

3-2 بررسی برخی از پروژه های گرید

78

SETI @ Home 1-3-2

78

NAREGL 2-3-2

78

3-3-2 Floding@Home

79

Google 4-3-2

80

BLAST 5-3-2

81

4-2 مقایسه ونتیجه گیری

82

فصل سوم

زمانبندی در گریدهای محاسباتی

83

1-3 زمانبندی در گریدهای محاسباتی

84

2-3 توابع هدف

93

3-3 زمانبندی سیستم های توزیع شده و گرید

96

منابع

101

فهرست جداول و اشکال

عنوان

صفحه

شکل 1-1

سیستم های Gird از دید استفاده کنندگان

22

شکل 1-2

GSI در Gird

23

شکل 1-3

موقعیت سرویس های MDS در Gird

24

شکل 1-4

موقعیت زمانبند ها در Grid

25

شکل 1- 5

GASS در Gird

26

شکل 1-6

بخش مدیریت منابع در Grid

27

شکل 1-7

ساختار معماری باز سرویس های Grid

28

شکل 1-8

کنترل گرید توسط Middleware

32

شکل 1-9

دسترسی به منابع اضافی

42

شکل 1-10

Job ها به منظور توازن بار به قسمتهایی ازگرید که کمتر مشغولند مهاجرت داده شده اند

43

شکل 1-11

پیکربندی افزونه گرید

46

شکل 1-12

تخصیص منابع توسط راهبر

47

شکل 1-13

اجزای زیر بنای سرویس های گرید

50

شکل 2- 1

رمزگشایی با کلید متقارن

59

شکل 2- 2

اعتبارسنجی دیجیتالی

63

شکل 2-3

یک نمونه از اعتبارسنجی و تصدیق

65

شکل 2-4

معماری پایگاه داده

73

شکل 2- 5

توپولوژی Intra گرید

75

شکل 2- 6

توپولوژی Extra گرید

76

شکل 2-7

توپولوژی Inter گرید

77

شکل 2- 8

جدول مقایسه

82

شکل 3-1

مراحل کلی اجرای یک کار داده موازی در یک سیستم گرید

90

شکل 3-2

طبقه بندی زمانبندهای گرید

94

شکل 3- 3

توابع هدف

95

مقدمه

Computing Grid یا شبکه های متصل کامپیوتری مدل شبکه ای جدیدی است که با استفاده از پردازشگرهای متصل به هم امکان انجام دادن عملیات حجیم محاسباتی را میسر می سازد. Gridها در واقع از منابع کامپیوترهای متصل به شبکه استفاده می کنند و می توانند با استفاده از برآیند نیروی این منابع، محاسبات بسیار پیچیده را به راحتی انجام دهند. آن ها این کار را با قطعه قطعه کردن این عملیات و سپردن هر قطعه به کامپیوتری در شبکه انجام می دهند. به عنوان مثال وقتی شما از کامپیوترتان برای مدتی استفاده نمی کنید و کامپیوتر شما به اصطلاح به وضعیت محافظ نمایشگر یا Screensaver می رود، از پردازشگر کامپیوتر شما هیچ استفاده ای نمی شود. اما با استفاده از شبکه های Grid می توان از حداکثر توانایی های پردازشگر ها استفاده نمود و برنامه ای را در کامپیوتر قرار داد که وقتی از سیستم استفاده ای نمی شود، این برنامه بتواند از نیروی بلااستفاده دستگاه بهره بگیرد و قسمتی از محاسبات بزرگ عملیاتی را انجام دهد. در این مقاله این پدیده در فناوری اطلاعات مورد بحث قرار می گیرد و اهمیت استفاده از این فناوری، پیچیدگی ها، اجزای تشکیل دهنده و استانداردهای این مدل بررسی می شود و نشان داده خواهد شد که با استفاده از این مدل چگونه در وقت و زمان شما صرفه جویی می شود. گفتنی است در حال حاضر بزرگ ترین شبکه Grid جهان در خدمت پروژه SETI@home برای یافتن حیات هوشمند فرازمینی قرار دارد. امروزه فناوری جدیدی به نام Grid به عرصه ارتباطات الکترونیک قدم نهاده است که براساس آن با دانلود کردن یک محافظ نمایشگر مخصوص می توانیم به کامپیوترهای شخصی خود اجازه دهیم که وقتی از آن استفاده نمی کنیم، به شبکه جهانی متصل شوند و به سیستم های بزرگ تحقیقاتی اجازه دهند از منابع آزاد و بلااستفاده سیستم ما استفاده نمایند.

2 بررسی برخی از پروژه های گرید:

: SETI @ Home 1-3-2

جستجو برای یافتن هوش فرازمینی است که هدف از آن یافتن پاسخ سؤالاتی مانند این که آیا ما تنها هستیم می باشد. تلسکوپ رادیویی Are Ibo به قطر 300 متر در پورتوریکو می باشد. برای پردازش و تحلیل یافته ها نیز از قوی ترین ابرکامپیوتر دنیا استفاده می کند. در حال حاضر حدود 4/5 میلیون کامپیوتر در سراسر دنیا به SETI@Home پیوسته اند و بزرگترین ابرکامپیوتر روی زمین را تشکیل داده اند. سرعت کاری این ابرکامپیوتر در حدود 70 ترافلاپس (70 میلیارد عملیات ممیز شناور در ثانیه) است. این رقم یعنی این که یک کامپیوتر منفرد به مدت دو هزار سال به طور مداوم و هر روز کار کند. این 4/5 میلیون کامپیوتر در حال حاضر در 226 کشور جهان پراکنده هستند و می توان گفت که در ضمن بزرگ ترین پروژه گرید Computing جهان را نیز شکل داده اند.

NAREGL 2-3-2:

پروژه ملی ژاپن به اسم (National Research) NAREGL گرید می باشد.

هدف اصلی پروژه NAREGL این است که به قدرت محاسباتی (10 به توان 15) پتافلاپ بر ثانیه دست بیابند. این میزان قدرت محاسباتی معادل یک میلیون پینتیوم 4 است.

3-3-2 Floding@Home:

این پروژه به F@H و همچنین به FAH نیز معروف است. یک پروژه محاسباتی توزیعی طراحی شده جهت انجام شبیه سازی های محاسباتی از پروتئین و مولکول های پویای دیگر می باشد. این پروژه در سال 2000، انجام شد و در حال حاضر نیز توسط گروه Pande، در دانشکده شیمی از دانشگاه Stanford، تحت نظارت پروفسور Vijay Pande، مدیریت می شود.

Floding@Home یکی از قوی ترین کلاسترهای محاسبات توزیعی در سرتاسر دنیا می باشد. هدف از این پروژه، «فهمیدن Protein Folding، Misfolding و بیماریهای مرتبط دیگر» می باشد.

بر طبق شبیه سازی هایی که از Protein Folding، Misfolding انجام می شود، دانشمندان را قادر می سازد تا فهم بهتری از توسعه و بهبود بیماری ها، از قبیل بررسی شکل مولکول بیماری جنون گاوی، انواع سرطان ها و بیماری های مشابه، پیدا کنند.

Floding@Home جهت انجام پردازش داده نیاز به سوپرکامپیوترها ندارد، در عوض یک سری شرکت کننده های ابتدایی در پروژه F@H شرکت می کنند که عبارتند از صدها هزار از کامپیوترهای شخصی کاربرانی که یک برنامه کوچک را در سمت Client روی کامپیوتر شخصی خود نصب می کنند. هنگامی که کاربر سمت Client پای سیستم خود نیست و یا از Cpu استفاده کمتری می کند، توان Cpu خود را در اختیار این پروژه با اجرا کردن یک محافظ صفحه، قرار می دهد.

در حقیقت F@H, از توان پردازشی بلااستفاده در سمت Client ها استفاده مفید می کند.

در سال 2007، پروژه F@H یک سطح کارایی بیشتر از یک پتافلاپ به دست آورد که یکی از اولین سیستم های محاسباتی با چنین توان محاسباتی محسوب می شد.

دانه بندی مکانیکی خاک

دسته: معماری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 161 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 7

دانه بندی مکانیکی خاک

هدف از انجام آزمایش:

منظور از دانه بندی خاک عبارت است از جدا سازی دانه های خاک در اندازه مختلف است که هر قسمت به صورت درصدی از ذرات نسبت به کل نمونه خاک بیان می شود.

اثر توام پیریدین و یدید پتاسیم به عنوان باز دارنده خوردگی فولاد

دسته بندی: مهندسی» مهندسی متالورژی

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

در این مقاله اثر توام پیریدین و یدید پتاسیم به عنوان باز دارنده خوردگی فولاد مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. …

در این فایل pdf اثر توام پیریدین ویدید پتاسیم به عنوان باز دارنده خوردگی فولاد مورد بررسی قرار گرفته است

شناخت عوامل مؤثربر آگاهی ورفتار دانش آموزان دختر نسبت به حجاب

دسته: روانشناسی، علوم تربیتی واجتماعی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 400 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 114

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با عنوان شناخت عوامل مؤثربر آگاهی ورفتار دانش آموزان دختر نسبت به حجاب

چکیده:

همه میدانیم حجاب وپوشش یکی ازمو ضوعات مهم فرهنگی است ودین اسلام بعنوان دژی محکم در مواجهه با مفاسدو بی بندوباریهای اخلاقی وجنسی بآن نگریسته و مسلمانان را به رعایت آن سفارش نموده است. پر واضح است که عدم رعایت آن زمینه از بین رفتن ارزش های اخلاقی دیگر را دربر دارد. بی اقبالی و کم توجهی به این موضوع مهم که در سالهای اخیر محسوس و ملموس است ما را بر آن داشت ریشه یابی نموده ومیزانآگاهی دانش آموزان دختررا بررسی کنیم و برای محدود کردن دامنه تحقیق و دقیق بودن پژوهش دو دبیرستان دخترانه واقع در منطقه18 را انتخاب نمودم.

برای این منظور80نفراز کل جامعه آماری بعنوان نمونه وبه طور تصادفی انتخاب شدند واز طریق پرسشنامه نظرات آن ها درخصوص شناخت نسبت به حجاب یاعلل گرایش به بدحجابی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه علت اصلی بی توجهی به پوشش مناسب در بین دختران جوان بترتیب: وجود روحیه خودنمایی در بین آنان، ضعف شناخت آنان نسبت به موضوع حجاب، آشنا نبودن اولیاء با شیوه برخورد با جوانان و نوجوانان و کم توجهی وسایل ارتباط جمعی به حدود حجاب می باشد امید آن است که نتایج این پژوهش بتواند مسئولین آموزش و پرورش را در جهت برنامه ریزی دقیق برای رفع این مشکل یاری نماید.

کلمات کلیدی:

حجاب

بد حجابی

قرآن و حجاب

مسئولیت های اجتماعی

مقدمه

مساله حجاب که یکی از موضوعات مهم و کلیدی جوامع اسلامی است با بسیاری از مسایل پیوند خورده است ودارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی گردیده است. این موضوع از جهتی که مورد خطاب آن بیشتر زنان جامعه اسلامی است، به نیمی از جمعیت جامعه ارتباط پیدا می کند ولی از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقشی مهم و اساسی را ایفا می کند در واقع به همه افراد جامعه مربوط می شود و کل جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. هرچند حجاب در تمام ادیان آسمانی مورد توجه بوده است ولی دین مبین اسلام بعنوان آخرین و کاملترین ادیان به موضوع حجاب توجهی خاص دارد.

دین اسلام بعنوان یک حکم الهی به زن می آموزد در برخورد با مرد و در پوشش خود حدودی را رعایت کند تا ضمن حضور خویش در فعالیت های مختلف جامعه اسلامی نقش اساسی خود را بعنوان مربی واقعی انسان بخوبی ایفا نماید. موضوع حجاب همواره بعنوان یک مساله جنجالی و پر هیاهو در بین طرفداران و مخالفین حجاب در داخل و خارج کشور مطرح بوده است و دشمنان ما به این مساله توجه زیادی دارند و علت توجه آنان عمدتا مبارزه با حجاب بعنوان یکی از مهمترین نشانه های اصالت فرهنگی در مقابل تجاوزگران و بیگانگان است.

دربین جوامع اسلامی برسر مساله حجاب ونیز تا حدودی چگونگی آن اختلاف نظر وجود دارد و همه آنها یکسان به این مساله نمینگرند و در رعایت و التزام به آن یکسان عمل نمیکنند به گونه ای که عده ای از مردم جوامع وکشورهای اسلامی کاملا به آن مقیدند، عده ای هم هیچ قیدوبندی به آن ندارند، وعده ای تا حدودی آن را رعایت می کنند. این همه اختلاف در رفتار مسلمین با وجود پیامبرواحد، کتاب آسمانی واحد و نزدیکی نظرات علما و فقهای مذاهب مختلف اسلامی درباره حجاب و پوشش ناشی ازچه عواملی است؟ چرا در یک جامعه اسلامی زنان و دخترانی وجود دارند که توجه کافی به پوشش اسلامی ندارند وازآن مهمتر اینکه در بسیاری از موارد مشاهده میشود مادران دارای پوشش مناسب هستند ولی دختران آنها در اجتماع بدحجابندوبعضادر مجالس خصوصی گرفتار بی حجابی می شوند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه … 2

2-1- بیان مساله … 3

1-3-اهمیت وضرورت تحقیق.. 4

1-4-اهداف تحقیق … 5

1-5-فرضیه هاوپرسشها … 5

فصل دوم: ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق)

2-1- ریشه پیدایش بد حجابی در جهان … 8

2-2-آثار مخرب بی حجابی در جهان … 10

2-2-1 – از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی … 10

2-2-2-سستی بنیان خانواده … 11

2-2-3-گسترش فساد در جامعه … 12

2-2-4-آسیب پذیری فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی … 13

2-4-عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب … 19

2-5-تهاجم فرهنگی پس از انقلاب … 20

2-6- قرآن وحجاب … 23

2-6-1-وظائف مشترک بین زن و مرد … 26

2-6-2- دواستثناء … 26

2-6-3-بررسی اقوال30

2-6-4- کیفیت پوشش … 31

2-6-5-استثناءدوم.. 31

2-6-6-جلباب … 32

فصل سوم: طرح پژوهش

1-3- جامعه آماری … 34

2-3-نمونه آماری و روش نمونه برداری … 34

3-3- روش نمونه گیری … 35

3-4-روش گردآوری داده ها … 35

3-5- رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه … 37

3-6- طرح پژوهش … 38

3-7- روشها تجزیه و تحلیل داده ها … 39

3-8- محدودیتهای تحقیق … 39

3-9- متغیرهای مستقل و وابسته … 40

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1-توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب … 42

4-1-1-میزان پذیرش حجاب در بین دختران … 42

4-1-2- شناخت دانش آموزان نسبت به حجاب در ادیان دیگر … 43

4-1-3- آیا چادر همان پوشش کامل است؟ … 44

4-1-4- شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش … 45

4-1-5- شناخت نسبت به الگوهای حجاب … 46

4-1-6-تشویق خانواده برحجاب دختران … 47

4-1-7- تأثیر خانواده بر پوشش دختران … 48

4-1-8-تأثیر پوشش دوستان … 49

4-1-9-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه … 50

4-1-10-تأثیر رفتار مسئولین مدرسه برروی پوشش دختران … 51

4-1-11-تأثیر اقوام وهمسایگان بر پوشش دانش آموزان دختر … 52

4-1-12-تأثیر خودنمائی بر پوشش دختران … 53

4-1-13-لباس و مد … 54

4-1-14-عقده های روانی و کمبود عاطفی … 56

4-1-15-پوشش وعدم موفقیت در ازدواج … 57

4-1-16-پوشش وموفقیت در ازدواج … 58

4-1-17-نقش حجاب در ازدواج … 59

4-1-19-تأثیر حجاب در خودآرایی … 60

4-1-20-حجاب و حفظ معنویت … 62

4-1-21-حجاب و اعتدال روحی … 63

4-1-22-مدگرایی و اقتصاد خانواده … 63

4-1-23-تأثیر از مراکز بزهکاری در پذیرفتن پوشش … 64

4-1-24-میزان اعتقاد فرد به حجاب … 65

4-1-25-نقش فیلمهای سینمائی در ترویج بدحجابی … 66

4-1-26-نقش برنامه های تلویزیون در ترویج بدحجابی … 67

4-1-27-ماهواره و ترویج بدحجابی یا بی حجابی … 68

4-1-28-نقش فیلمهای ویدئوئی، سی دی درترویج بد حجابی یابی حجابی … 69

4-1-29-برنامه های تلویزیونی و ارائه الگوهای برتر پوشش … 70

4-1-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب … 71

4-2-تحلیل داده ها … 72

تحلیل استنباطی … 87

فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج

5-1-بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها … 89

5-1-1-بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش … 89

5-1-2-بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش … 90

5-1-3-بحث و تفسیر در خصوص سئوال سوم پژوهش … 92

5-2-سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها … 94

5-3- توصیه ها و پیشنهادات … 98

پیوست ها101

پرسشنامه102

فهرست منابع … 106

برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 34 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 20

برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

چکیده

در ادبیات نوین مدیریت هر یک از وظایف مدیران مانند برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و … جلوه ای از نوعی تصمیم گیری هستند. در این میان تصمیم گیری راجع به انتخاب عناصر آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع، ترفیع) و تعیین اولویت نسبی هر کدام که شالوده اساسی سیستم بازاریابی را تشکیل می دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چرا که علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف باید با اهداف سازمانی و بازاریابی موسسه نیز منطبق باشد. این مقاله انتخاب آمیخته بازاریابی با رویکرد استراتژیک در نظر می گیرد که بدنبال ارزیابی همزمان شرایط فعلی و احتمالی آینده محیط داخلی و خارجی می باشد، مطالعه در شرکت کاشی مرجان انجام گرفته و با توجه به ساختار مسأله از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است

تحقیق ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و سیره نبوی به ویژه مصادیق آن در جامعه

دسته: فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 506 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 143

تحقیق ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و سیره نبوی به ویژه مصادیق آن در جامعه

پژوهش ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و سیره نبوی به ویژه مصادیق آن در جامعه

پیشگفتار

پژوهش ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و سیره نبوی به ویژه مصادیق آن در جامعه

پیشگفتار

انسان تا وقتی که در خانه و کاشانه خود زندگی می کند، و در کوچه بازار برای تهیه امرار معاش زندگی با مردم سر و کار پیدا می کند، با افکار مختلفی روبرو می شود، که این افکار غالبا در محور مادیات دور می زند. گرچه جامعه اسلامی ما ایرانیان از یک رشد عقلی و انسانی و اسلامی خاصی برخوردار است که نظریش را در تمام ملتهای جهان کمتر می توان یافت. با وجود این چون بر اثر نیاز به کالاهای روزمره زندگی تا حدودی مادیات بر افکار مردم اثر گذاشته و هر کسی را به نحوی به خود مشغول ساخته، لذا هر کسی در شعاع محدوده زندگی خود فکر می کند و سخن می گوید. در مقابل این افکار مختلفی که در کوچه و بازار با آن برخورد می کنیم به قدمی فراتر می نهیم، و سری به جبهه های جنگ حق علیه باطل می زنیم و رزمندگان اسلام را که در مرزهای مملکت اسلامی مان ایران بر علیه لشکر کافر کمونیستی عراق جنگیدند، آن ها را از نزدیک زیارت می کنیم و به روحیه و افکارشان برخورد می کنیم، می بینیم در آن میدان نبرد، در آن صحرای پرآتش و خون، در زیر سلاح های درون مخرب دشمن، روح وحدت و انسجام و صفا و صمیمیت در بین حکمفرما بود، و یار و یاور هم بودند برای اسلام و مملکتشان به امر رهبر عزیزمان امام خمینی مدظله (که به حق فرمان رهبرمان، فرمان ولی عصر امام زمان ارواحنافداه است) عشق می ورزیدند و جان خویش را نثار می کردند و برای شهادت در راه خدا از یکدیگر سبقت می گرفتند. به راستی می توان گفت زندگی اگر هست همان است که آن ها داشتند و دارند. نه ما زیر وقتی که روح صفا و ایمان در جامعه ای زنده باشد و هر کس دیگری را از دیدگاه محبت و ایمان بنگرد و ذهن خود را از تمام مفاسد اخلاقی و عیوب نفسانی پاک گرداند، آن وقت است که هر چه را می بیند به آن عشق می ورزد و با هر که سخن می گوید از آن لذت می برد. رزمندگان ما که در جبهه های جنگ می جنگیدند، چنین حالتی داشتند، آن ها همه نسبت به هم عشق می ورزیدند و همدیگر را دوست می داشتند. دلهایشان از تمام کینه ها و خود پسندیها پاک بود و دنیا در نظرشان کوچک و آخرت بزرگ … اما چرا اینگونه بودند؟

برای اینکه وقتی در میدان جنگ هدف فقط خدا باشد و نابودی حکومت طاغوت و استقرار حکومت قرآن، آن زمان است که میدان جنگ آنچنان روحانیت و معنویت خاصی پیدا می کند که نور را نسبت و عظمت خدا در آن جا مشاهده می شود آن وقت است که سرباز اسلام در جبهه های جنگ تصفیه می شود، خالص می شود، ساخته می شود، بنده خاص خدا می شود، دنیا در نظرش کوچک و آخرت بزرگ جلوه می کند. دلش از خانه و کاشانه اش کنده می شود، از زن و فرزندش فراموش می کند. او چیز دیگری را می بیند که همه چیز در مقابل او هیچ است، و او خداست. او جلوه خدا را در جبهه های جنگ می بیند نه در خانه و کاشانه خویش لذا مجنون وارمی جنگد تاشربت شهادت را بنوشد و به لقای محبوبش واصل شود. به خاطر همین است که جبهه رفته ها دل از جبهه نمی کنند، وقتی که از جبهه برمیگردند و به شهر و دیارشان باز می آیند و چند روزی می مانند، خسته می شوند، کسل می شوند، دلشان می خواهد زود به جبهه برگردند. چرا چنین است؟ برای آنکه آن ها در جبهه عاشق خدا شده اند و جلوه خدا را در آن جا دیده اند. مانند پروانه ای می مانند که باید خود را به شمع بزند و بسوزاند و به حق واصل شود. سخن از عشق است و عاشقی پرواز به سوی ملکوت، پرواز از این متن خاکی، پرواز از این بند و قفس است و پاکی زندگی، پرداز از همه وابستگیهای مادی، زمینی، پرواز به سوی تنها معشوق و تنها معبود، یگانه مقصد و مقصود، که اگر نبود اجل معین روح الهی انسان حتی چشم بر هم زدنی آرام نمی گرفت و پر می کشید و به سوی معشوقش پرواز می کرد.

چنین قفس زنرای من خوش الحان است.

روم به روضه رضوان که مرغ آن چمنیم.

مقدمه

ایثار و شهادت در شمار عالی ترین مفاهیم الهی و حاصل متعالی ترین ارزش هایی هستند که یک انسان می تواندکسب کند. این مفاهیم اثر گذار و تعالی بخش می توانند فرهنگ یک جامعه را به غایت تحت تاثیر قرار دهندو والاترین برکات را به ان ببخشند. پیام و ارمان شهدا به دلیل عظمت مرتبه ای که شهدا بدان دست یافته اندعالی ترین پیام هایی است که به انسان می رسد و چون از نهاد پاک ترین و بلند مرتبه ترین انسان ها برخواسته اند پیامی از جنس پیام انبیاء الهی است. شهدا فرزانگان و برگزیدگان نسل خود بوده اند و اصلی ترین پیام انها برای نسل امروز پیمودن همان طریقی است که خود طی کرده اند که طریق الی الله است. معنای این مسیر تبلور همه ارمان ها و اندیشه هایی است که انسان خدا جو جستجو می کند و شهدا از این منظر رسولانی هستند که پیام خدایی شدن و خدایی زندگی کردن را ابلاغ می کنند.

پیشگفتار

مقدمه

1-1 مقدمه

2-1 بیان مسئله:

3-1 اهداف تحقیق:

4-1 اهمیت تحقیق:

5-1 سئوالات با فرضیات تحقیق:

6-1 تعریف واژگان اساسی تحقیق:

ب- معنا و مفهوم ایثار

ارزش و اهمیت ایثار

تاریخچه ایثار و شهادت

پیشینه تحقیق:

پیشینه نظری

زهد و ایثار

فرضیه 2: رابطه بین جهاد و شهادت

جهاد و تعریف آن

جهاد از نظر قرآن

اقسام جهاد:

شرایط جهاد ابتدایی:

جهاد دفاعی:

مقدمه ای بر رسالت تکامل انسانی

اصل اول – ایمان به مبدا و معاد

اصل دوم – تزکیه نفس

اصل سوم – حرکت مستمر

مفهوم شهادت و شهید

فرضیه 3: مفهوم شهادت و مقام شهید

شهید و شهادت

فرازی از سخنان و پیامهای حضرت امام خمینی (س)

شهادت

ارزش شهادت

شهادت

شهید

شاهد

اقسام شهادت

مقام و منزلت شهید

آیات و روایات در مقام شهید

روایات

جایگاه شهید و شهادت در نهج البلاغه و قرآن

سخنان و پیام های حضرت امام خمینی (س)

مقام شهدا

تعظیم از شهید در احادیث

قداست شهید

شهید در معانی مقدس

منشا قداست

شهادت قداست خود را از ناحیه چه امری دارد؟

حق شهید

بدن شهید

منطق شهید

7- یاد یاران شهید

شوق شهادت در کلام علی (ع)

چرا شهادت؟

مصادیق ایثار و شهادت در جامعه

ایثار در طبیعت

فرضیه 4: ایثار و رابطه اخلاقی و اجتماعی و سیاسی آن در جامعه

آغاز نگرش شیعه به مسئله ایثار و شهادت

بررسی مختصر علمی ایثار و گذشت

آثار عبادی ایثارگری و شهادت طلبی در جامعه

1- اثر روحیه ایثار و شهادت در تقویت ایمان

2- تاثیر ایثارگری و شهادت طلبی بر عبودیت و سازندگی انسان

3- احیاء فرضیه امر به معروف و نهی از منکر

4- تقویت روح ایثار در جامعه

آثار اخلاقی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

1- ایثار محور مسائل اخلاقی

2- تقویت روحیه صبر و استقامت در مومنین

بررسی فلسفی فرهنگ ایثار در اجتماع کنونی و کاربرد آن

آثار سیاسی ایثار در جامعه

آثار اجتماعی ایثار در جامعه

راهکارها و نتایج کاربردی

تفاوت منطق مصلحین با شهیدان

فرضیه 5: آثار فرهنگی ایثار و شهادت در جامعه

رابطه جهانی شدن و فرهنگ شهادت

2- 5 نتیجه گیری:

مشکلات تحقیق 3-5:

پیشنهادهای تحقیق 4-5:

الف- پیشنهادات به محققین

منـابـع و مـاخـذ

گرچه جامعه اسلامی ما ایرانیان از یک رشد عقلی و انسانی و اسلامی خاصی برخوردار است که نظریش را در تمام ملتهای جهان کمتر می توان یافت. با وجود این چون بر اثر نیاز به کالاهای روزمره زندگی تا حدودی مادیات بر افکار مردم اثر گذاشته و هر کسی را به نحوی به خود مشغول ساخته، لذا هر کسی در شعاع محدوده زندگی خود فکر می کند و سخن می گوید. در مقابل این افکار مختلفی که در کوچه و بازار با آن برخورد می کنیم به قدمی فراتر می نهیم، و سری به جبهه های جنگ حق علیه باطل می زنیم و رزمندگان اسلام را که در مرزهای مملکت اسلامی مان ایران بر علیه لشکر کافر کمونیستی عراق جنگیدند، آن ها را از نزدیک زیارت می کنیم و به روحیه و افکارشان برخورد می کنیم، می بینیم در آن میدان نبرد، در آن صحرای پرآتش و خون، در زیر سلاح های درون مخرب دشمن، روح وحدت و انسجام و صفا و صمیمیت در بین حکمفرما بود، و یار و یاور هم بودند برای اسلام و مملکتشان به امر رهبر عزیزمان امام خمینی مدظله (که به حق فرمان رهبرمان، فرمان ولی عصر امام زمان ارواحنافداه است) عشق می ورزیدند و جان خویش را نثار می کردند و برای شهادت در راه خدا از یکدیگر سبقت می گرفتند. به راستی می توان گفت زندگی اگر هست همان است که آن ها داشتند و دارند. نه ما زیر وقتی که روح صفا و ایمان در جامعه ای زنده باشد و هر کس دیگری را از دیدگاه محبت و ایمان بنگرد و ذهن خود را از تمام مفاسد اخلاقی و عیوب نفسانی پاک گرداند، آن وقت است که هر چه را می بیند به آن عشق می ورزد و با هر که سخن می گوید از آن لذت می برد. رزمندگان ما که در جبهه های جنگ می جنگیدند، چنین حالتی داشتند، آن ها همه نسبت به هم عشق می ورزیدند و همدیگر را دوست می داشتند. دلهایشان از تمام کینه ها و خود پسندیها پاک بود و دنیا در نظرشان کوچک و آخرت بزرگ … اما چرا اینگونه بودند؟

برای اینکه وقتی در میدان جنگ هدف فقط خدا باشد و نابودی حکومت طاغوت و استقرار حکومت قرآن، آن زمان است که میدان جنگ آنچنان روحانیت و معنویت خاصی پیدا می کند که نور را نسبت و عظمت خدا در آن جا مشاهده می شود آن وقت است که سرباز اسلام در جبهه های جنگ تصفیه می شود، خالص می شود، ساخته می شود، بنده خاص خدا می شود، دنیا در نظرش کوچک و آخرت بزرگ جلوه می کند. دلش از خانه و کاشانه اش کنده می شود، از زن و فرزندش فراموش می کند. او چیز دیگری را می بیند که همه چیز در مقابل او هیچ است، و او خداست. او جلوه خدا را در جبهه های جنگ می بیند نه در خانه و کاشانه خویش لذا مجنون وارمی جنگد تاشربت شهادت را بنوشد و به لقای محبوبش واصل شود. به خاطر همین است که جبهه رفته ها دل از جبهه نمی کنند، وقتی که از جبهه برمیگردند و به شهر و دیارشان باز می آیند و چند روزی می مانند، خسته می شوند، کسل می شوند، دلشان می خواهد زود به جبهه برگردند. چرا چنین است؟ برای آنکه آن ها در جبهه عاشق خدا شده اند و جلوه خدا را در آن جا دیده اند. مانند پروانه ای می مانند که باید خود را به شمع بزند و بسوزاند و به حق واصل شود. سخن از عشق است و عاشقی پرواز به سوی ملکوت، پرواز از این متن خاکی، پرواز از این بند و قفس است و پاکی زندگی، پرداز از همه وابستگیهای مادی، زمینی، پرواز به سوی تنها معشوق و تنها معبود، یگانه مقصد و مقصود، که اگر نبود اجل معین روح الهی انسان حتی چشم بر هم زدنی آرام نمی گرفت و پر می کشید و به سوی معشوقش پرواز می کرد.

چنین قفس زنرای من خوش الحان است.

روم به روضه رضوان که مرغ آن چمنیم.

مقدمه

ایثار و شهادت در شمار عالی ترین مفاهیم الهی و حاصل متعالی ترین ارزش هایی هستند که یک انسان می تواندکسب کند. این مفاهیم اثر گذار و تعالی بخش می توانند فرهنگ یک جامعه را به غایت تحت تاثیر قرار دهندو والاترین برکات را به ان ببخشند. پیام و ارمان شهدا به دلیل عظمت مرتبه ای که شهدا بدان دست یافته اندعالی ترین پیام هایی است که به انسان می رسد و چون از نهاد پاک ترین و بلند مرتبه ترین انسان ها برخواسته اند پیامی از جنس پیام انبیاء الهی است. شهدا فرزانگان و برگزیدگان نسل خود بوده اند و اصلی ترین پیام انها برای نسل امروز پیمودن همان طریقی است که خود طی کرده اند که طریق الی الله است. معنای این مسیر تبلور همه ارمان ها و اندیشه هایی است که انسان خدا جو جستجو می کند و شهدا از این منظر رسولانی هستند که پیام خدایی شدن و خدایی زندگی کردن را ابلاغ می کنند.

پیشگفتار

مقدمه

1-1 مقدمه

2-1 بیان مسئله:

3-1 اهداف تحقیق:

4-1 اهمیت تحقیق:

5-1 سئوالات با فرضیات تحقیق:

6-1 تعریف واژگان اساسی تحقیق:

ب- معنا و مفهوم ایثار

ارزش و اهمیت ایثار

تاریخچه ایثار و شهادت

پیشینه تحقیق:

پیشینه نظری

زهد و ایثار

فرضیه 2: رابطه بین جهاد و شهادت

جهاد و تعریف آن

جهاد از نظر قرآن

اقسام جهاد:

شرایط جهاد ابتدایی:

جهاد دفاعی:

مقدمه ای بر رسالت تکامل انسانی

اصل اول – ایمان به مبدا و معاد

اصل دوم – تزکیه نفس

اصل سوم – حرکت مستمر

مفهوم شهادت و شهید

فرضیه 3: مفهوم شهادت و مقام شهید

شهید و شهادت

فرازی از سخنان و پیامهای حضرت امام خمینی (س)

شهادت

ارزش شهادت

شهادت

شهید

شاهد

اقسام شهادت

مقام و منزلت شهید

آیات و روایات در مقام شهید

روایات

جایگاه شهید و شهادت در نهج البلاغه و قرآن

سخنان و پیام های حضرت امام خمینی (س)

مقام شهدا

تعظیم از شهید در احادیث

قداست شهید

شهید در معانی مقدس

منشا قداست

شهادت قداست خود را از ناحیه چه امری دارد؟

حق شهید

بدن شهید

منطق شهید

7- یاد یاران شهید

شوق شهادت در کلام علی (ع)

چرا شهادت؟

مصادیق ایثار و شهادت در جامعه

ایثار در طبیعت

فرضیه 4: ایثار و رابطه اخلاقی و اجتماعی و سیاسی آن در جامعه

آغاز نگرش شیعه به مسئله ایثار و شهادت

بررسی مختصر علمی ایثار و گذشت

آثار عبادی ایثارگری و شهادت طلبی در جامعه

1- اثر روحیه ایثار و شهادت در تقویت ایمان

2- تاثیر ایثارگری و شهادت طلبی بر عبودیت و سازندگی انسان

3- احیاء فرضیه امر به معروف و نهی از منکر

4- تقویت روح ایثار در جامعه

آثار اخلاقی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

1- ایثار محور مسائل اخلاقی

2- تقویت روحیه صبر و استقامت در مومنین

بررسی فلسفی فرهنگ ایثار در اجتماع کنونی و کاربرد آن

آثار سیاسی ایثار در جامعه

آثار اجتماعی ایثار در جامعه

راهکارها و نتایج کاربردی

تفاوت منطق مصلحین با شهیدان

فرضیه 5: آثار فرهنگی ایثار و شهادت در جامعه

رابطه جهانی شدن و فرهنگ شهادت

2- 5 نتیجه گیری:

مشکلات تحقیق 3-5:

پیشنهادهای تحقیق 4-5:

الف- پیشنهادات به محققین

منـابـع و مـاخـذ

طرح توجیهی بستـه بنـدی خــرمـا

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 22 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 19

طرح توجیهی بستـه بنـدی خــرمـا

موضوع طرح: بسته بندی خـرما

ظرفیت: دو هزار تن در سال

محل اجرای طرح: قابل اجرا در سراسر کشور بویژه استان های جنوبی

سرمایه گذاری کـل: 54/1405 میلیون ریال

سهم آورده متقاضی: 54/145 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 1260 میلیون ریال

میزان اشتغالزایی: 15 نفر

دوره بازگشـت سرمایه: پانزده ماه

مقدمـه:

درخت خرما درمیان ساکنین مناطق خرما خیز، درخت روزی وبرکت نامیده شده وبخش اعظم انرژی مورد نیاز آنان را تامین می کند. بعلاوه، در میان ساکنین سایر نواحی نیز به عنوان یک ماده غذایی خوشمزه وانرژی زا، علاقمندان بسیاری دارد. با عنایت به ترکیبات اصلی خرما، خصوصا میزان موادقندی آن که بطور متوســــط بین 75 تا80 درصد می باشد، به ارزش غذایی آن بیشتر پی می بریم

بررسی پارامترهای موثر بر تهیه پودر کامپوزیتی ZrO2/nano TiO2 به روش شیمیایی

دسته بندی: مهندسی» مهندسی متالورژی

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 10

در این مقاله بررسی پارامترهای موثر بر تهیه پودر کامپوزیتی ZrO2/nano TiO2 به روش شیمیایی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. …

در این مقاله کاربردی بررسی پارامترهای موثر بر تهیه پودر کامپوزیتی ZrO2/nano TiO2 به روش شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است

استرس شغلی و سلامت روانی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 10 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 5

استرس شغلی و سلامت روانی

مشاغل و حرفه ها بخش مهمی از زندگی ما هستند. همراه با ایجاد یک منبع درآمد، مشاغل به ما کمک می کنند تا خواسته های شخصی خود را برآورده کنیم، شبکه های اجتماعی شکل دهیم و به جامعه خدمت نماییم.

استرس در کار:

حتی «شغل های رویایی» هم دارای لحظه هایی پراسترس، انتظارات کاری و سایر مسئولیت ها می باشند. برای برخی افراد، استرس محرکی است که انجام بعضی کارها را حتمی می سازد. به هرحال، استرس محیط کاری می تواند براحتی زندگی شما را تحت تأثیر قرار دهد. ممکن است بطور مداوم در مورد یک پروژه خاص نگران باشید، از رفتار نادرست یک همکار یا سرپرست (مدیر گروه) احساس ناخوشایندی داشته باشید یا آگاهانه و به امید کسب یک ترفیع، بیش از حد توانتان کاری را بپذیرید. چنانچه شغل تان را در رأس همه امور خود قرار دهید، روابط شخصی تان تحت تأثیر قرار گرفته و با فشارهای کاری ادغام می شود.

مدیریت فرایند حوادث

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 35 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 13

مدیریت فرایند حوادث

یکی از وظایف مدیران در کنار تولید کالا یا خدمات، به حداقل رساندن حوادث، رعایت مسائل زیست محیطی، توجه به مسئولیت های اجتماعی و پرورش منابع انسانی است.

مدیریت فرایند حوادث، یعنی بررسی علل حوادث در حین کار و انجام اقدامات پیشگیرانه. براساس مدیریت صحیح حوادث، می توان روش هایی را به کار بست که هزینه های اقتصادی حوادث را به حداقل ممکن برساند.

هزینه های مربوط به حوادث و آسیب های شغلی، به حدی است که مدیریت جدی حوادث را طلب می کند.

مدیریت زمان

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 308 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 40

مدیریت زمان

مدیریت زمان موضوعی است اساسی که در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در عمل اهمیت خود را به اثبات رسانیده است. نقش مدیریت زمان از آنجا حائز اهمیت است که سایر روشهای مدیریت بدون تأکید بر اجرای مدیریت زمان ناکارآمد بودن خود را نشان داده اند.

از همین رو، مدیریت زمان، از یک سو برای پیشبرد کار و از سوی دیگر برای انجام مراحل مختلف آن در مدت زمان معین نقش محوری ایفاء می کند، چنانچه زمان به گونه ای مناسب برای انجام امور یک سازمان مدیریت نشود فعالیت در محیط کار بازدهی لازم را نخواهد داشت.

مدیریت زمان موضوعی است اساسی که در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در عمل اهمیت خود را به اثبات رسانیده است. نقش مدیریت زمان از آنجا حائز اهمیت است که سایر روشهای مدیریت بدون تأکید بر اجرای مدیریت زمان ناکارآمد بودن خود را نشان داده اند.

از همین رو، مدیریت زمان، از یک سو برای پیشبرد کار و از سوی دیگر برای انجام مراحل مختلف آن در مدت زمان معین نقش محوری ایفاء می کند، چنانچه زمان به گونه ای مناسب برای انجام امور یک سازمان مدیریت نشود فعالیت در محیط کار بازدهی لازم را نخواهد داشت.

بررسی هویت و عزت نفس

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 85 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 73

بررسی هویت و عزت نفس

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

1-2-موضوع تحقیق

1-3-اهداف تحقیق

1-4-اهمیت موضوع

1-5-دلایل انتخاب موضوع

1-6-سوالات تحقیق

1-7-تعاریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم: موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص موضوع

2-1-موضع گیری های نظری درخصوص هویت وعزت نفس

2-1-1-تعریف هویت وعزت نفس

2-1-2-شکل گیری هویت

2-1-3-نظریه های هویت

2-1-4-نظریه های عزت نفس

2-2-یافته های پژوهشی درخصوص موضوع

نتیجه گیری

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- روش تحقیق

3-2- جامعه و نمونه آماری

3-3- روش جمع آوری اطلاعات

3-4- ابزار اندازه گیری هویت

3-4- ابزاراندازه گیری عزت نفس

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

1-4- بررسی جمعیت شناختی

2-4- بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری

5-2- نتیجه گیری نهایی

محدودیتها

پیشنهادات

منابع

ضمائم

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

1-2-موضوع تحقیق

1-3-اهداف تحقیق

1-4-اهمیت موضوع

1-5-دلایل انتخاب موضوع

1-6-سوالات تحقیق

1-7-تعاریف عملیاتی واژه ها

1-1-مقدمه

انسان درزندگی به دنبال معنایی می گرددکه به خاطرآن زندگی می کندوبارشدعقلانی فرددردوره نوجوانی توجه اوبه ارزشهاواعتقادات، مفاهم حقیقت، زیبایی ومرگ ونیستی که درکل معنای زندگی است جلب می شود. نوجوان تمام روابط وباورهایی راکه دردوران کودکی بدون چون وچراپذیرفته است موردپرسش وتردیدقرارمی دهدوسعی می کندباتوجه به شخصیت شکل پذیرواستقلال جوی خودنظامی ازارزشها بدست آورد.

بسیاری ازنوجوانان همان طورکه ((آدلوم)) بیان می کند، وقتی برای اولین باربه دنیای اطراف خودمی نگرندوسعی می کنندتاشخصیت خودراارزیابی نماینداحساس می کنند که درباره جهان ومعنای وجودانسان وحتی خودشان نیازمندپاسخ هستند (احمدی، 1377)

بنابراین دوران نوجوانی به سبب تغییرات شدیدجسمانی وروانی وازطرف دیگرانتظاراتی که خانواده وجامعه ازنوجوان داردوسایرعواملی که درروندرشدوتکامل نوجوان تاثیرمی گذاردبرحساسیت این دوره می افزاید.

براین اساس مسئله پذیرش نوجوان، حمایت، راهنمایی ومساعدت به نوجوان درکسب هویتی مستقل وارزشمندازاهمیت فراوانی برخورداراست. نوجوان دراین دوره نیازمنددریافت رهنمودهای اساسی جهت دستیابی به یک زندگی هوقمنداست. انسانهابه حفظ یکتایی وحدت ومرکزیت خودتوجه دارنداما علاقمند به بیرون آمدن ازخودوارتباط باموجودات دیگروطبیعت هستند. انسانها برای کشف وجودخودعلاقمند ومایلندهویت شخصی خودراپیداکنندیاخلق کنندوآغازاین علاقمندی به دوران نوجوانی برمی گردد.

طبق نظریه اریکسون، دراین دوران است که فردنسبت به شخصیت خودآگاهی پیدامی کند ویک من [1] که وحدت بزرگتری ازگذشته داردودرارتباط بایک گروه، شغل، جنس، فرهنگ ومذهب است دراوشکل می گیرد.

دراین راستا، عزت نفس یاارزش گذاشتن به ویژگیهای خودکه یکی ازموضوعات مهم وقابل بحث درباره رشدخودمحسوب می شودمی تواندبه شکل گیری یکی دیگرازجنبه های مهم رشدخودکه همان شکل گیری وتکوین هویت فردی است بیانجامد (براهنی، 1378)

ورودبه نوجوانی رااغلب تولددوباره می نامندچراکه فردباپشت سرگذاشتن دنیای کودکی خودوجست وجوی فرمنهاوباورهای جدیدبه دنبال تغییرانتظارات خودوهماهنگی باانتظارات والدین واجتماع برمی آیندوسرانجام به سوال «من کیستم؟ » درزندگی خودپاسخ می دهند. (اکبرزاده، 1375)

احساس عزت نفس درنوجوان ازنگرش والدین ومعلمین وهمسالانشان نسبت به آنهانشات می گیرد. عزت نفس نتیجه ارزشیابی خودانگاره است. بیشترنوجوانان به طورفراینده ای یک خودایده ال راکه درمقایسه دایمی باخودواقعی انسان است درخویشتن رشدمی دهند. نتیجه این ارزشیابی، احساس خوب بودن یاخوب نبودن است.

همزمان بافاصله گرفتن ازبزرگسالان ومبارزه برای استقلال دراوایل نوجوانی خودآگاهی وانتقادازخوددرنوجوان زیادمی شود. خیال پردازی وآزمایشهای واقعی ورقابت پیشگی اواسط نوجوانی بتدریج به رشدعزت نفس منجرمی شود.

تجاربی که نوجوان درجریان ایفای نقشهابه دست می آورندورفتارهای مناسب وموردپذیرش وتقویت دیگران، موجبات تلفیق وهماهنگی عناصرتشکیل دهنده «خود» رادراواخردوره نوجوانی فراهم می آورد. (لطف آبادی، 1378)

درنهایت نوجوان می کوشدباتلفیق این ارزشهاوارزیابی هابه تصویریک پارچه ای ازخوددست می یابد. درصورتی هم که نظرهاوارزشهای والدین وهمسالان متفاوت ازهم باشنداحتمال پیدایش تعارض درنوجوان افزایش می یابدودچارحالت «سردرگمی هویت [2]» می شود. واین زمانی است که درنوجوان بحران هویت حل نشده باشدوفردمفهوم یک پارچه ای ازخودیاسلسله معیارهای ارزیابی ارزشمندی خویش درزمینه های عمده زندگی نداشته باشد. (براهنی، 1378)

همان طورکه گفته شد، تثبیت هویت درسنین جوانی رخ می دهد. دراین دوره معمولااستقلال کامل ازوالدین وتصمیم گیری شخصی برای قبول مسیولیت زندگی حاصل می شود. توانایی جوانان برای درنظرگرفتن تمام جوانب مسایل ویافتن دانش نسبتاوسیع درباره هنجارهای اخلاقی واجتماعی وآگاهی ازضرورت یکپارچه بودن شخصیت بزرگسالی، زمینه های لازم رابرای آنان فراهم آورده، تابه تثبیت هویت وانجام خودبرسند.

دراین دوره هویت شخصی آنان به صورت باورهای عملی وارزشهاوطرح وبرنامه مشخص زندگی جلوه گرمی شود (لطف آبادی، 1378)

به طورکلی، هویت نه تنهادارای بعدشخصی وفردی است بلکه دارای بعداجتماعی وجمعی نیزمی باشد. (هور، 1991، به نقل ازرایس، 2001)

اریکسون معتقداست درسنین نوجوانی، فردنسبت به هویت خود، آگاهی به دست می آوردوخودباوحدت بزرگتری ازگذشته درارتباط باگروه، شغل، جنس، فرهنگ ومذهب درنوجوانی شکل می گیرد. تعارض روانی این دوره مربوط به شکل گیری احساس هویت وپراگندگی اجزای مختلف آن است. وظیفه حیاتی دوره نوجوانی آن است که این تعارض راحل کندویک هویت واحد ومنسجم رابرای خویشتن ایجادنمایدواین کاروقتی مقدوراست که اوبرجوانب منفی این تعارض وبحران غالب شودوهماهنگی درونی ومداوم درایفای وظایف مختلف خودبدست آورد- رشدهویت جوانب مختلفی دارد- جنبه روانی آن – خوددرونی نوجوان راشکل می دهد. اوبایدبتواندزندگی گذشته وهویت دوره های قبلی زندگی خویش راباوضع حال جدیدش پیوندمناسبی بزند.

نوجوان دراین تلاشهای خود، همچنین بایدبتواندبه پرسشهای مهم (جای من درهستی کجاست؟ ! اززندگی خودچه می خواهم؟ !) پاسخ گوید- برخلاف دوره های قبلی که کودک این پرسش راازبزرگترهاداشت – اینک اوازخودمی پرسدوخوداونیزبایدپاسخ مناسبی برای پرسش های خویش پیداکند- دراین سالهای نوجوانی. شکل گیری خودروانی وخود- امری جالب توجه وشوق آفرین است. اوخودراانسانی مخصوص خویش می یابدوطبیعی است که ازاین بابت نوعی احساس تنهایی نیزدرخودداشته باشدوهمین امرموجب می شودکه اوباخودبگویدهیچکس فکرواحساس مرانداردونتیجه چنین احساسی ازخود راضی بودن نوجوان است – درابتدای نبوغ، نوجوان به درستی نمی داندکه کیست؟ واززندگی چه می خواهد؟

برای اینکه اوبتواندبه وحدت هویت خویش برسد، زمان لازم است. این زمان، فاصله ای میان آغازنبوغ تاشروع زندگی شخصی وپایان تحصیلات ویازمان ازدواج وآغاززندگی خانوادگی است.

این زمان درگروههای مختلف اجتماعی وفرهنگ های مختلف، کم وزیادمی شود. دراین دوره نسبتا طولانی است که نوجوان، خودرامتعلق به سرزمین های بی نام ونشان می داند- گاه حالت کودکان وگاه حالت بزرگسالان رابه خودمی گیرد. درهمین زمان است که اوخودوزندگی ووظایف مختلف راتجربه می کند- درجریان این تجربه هاست که اوخودراباقهرمانمان مختلفی همانندمی کند. گاهی همانندباقهرمانان افسانه هاست، گاهی ورزشکاران بزرگ راالگوقرارمی دهدوگاهی ممکن است دوست یامعلم خودرانمونه مطلوب بداند- این همانندسازی هادیگرجنبه سمبولیک ندارد، یعنی برخلاف بازیهای نمایشی دوره کودکی، تجارب نوجوانی وکارهای اوحالت جدی دارد.

اودیگرنقش های مختلف رابابازی ایفانمی کندبلکه عملاً نقشهای مختلف رابه تجربه شخصی درمی آورد، بیشتراین نقشهاحالت افراطی دارد دراجرای همین نقشهای مختلف نوجوان به تدریج هویت فعلی خودراباگذشته هایش پیوندمی زند- درجریان تشکیل هویت، ، بویژه درآغازآن، نوجوان به نفی ارزشهای والدین نیزمی پردازد، اگروالدین صبروتحمل خودراازکف بدهندواورازیرفشارشدیدنظرهاومعتقدات خودبگذرانند- ممکن است مشکلات بیشتری بروزکند. این اختلاف بین نوجوان ووالدین رابرخی ازنویسندگان به تعارض نسلها (شکاف نسل ها) نیزتعبیر کرده اند- اماواقعیت این است که چنین دشمنی موهومی، بین نسلهاوجودنداردواین تعارض هادرصورتی که واکنش عاقلانه وصبورانه درمقابل آنهانتشان داده شودبه سودرشدنوجوان وشکل گیری درست هویت است.

بررسی شیوه های ساخت و تزئین قلمدان

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1186 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 105

بررسی شیوه های ساخت و تزئین قلمدان

بخش اول

مقدمه

در مقوله هنرشناسی اولین سوالی که مطرح می شود این است که هنر چیست؟ !

البته مسلم است که نمی توان تعریف مانع و جامعی که دربرگیرنده تمامیت این واژه باشد ارائه نمود و علت اصلی عدم توانمندی، همان تنوع و تکثری است که در سرتاسر این واژه سایه افکنده است. تنوع سلیقه ها و تکثر نظرها و عقاید از سویی و رفع نیازهای مادی و معنوی از سوی دیگر باعث گردید که هنر در قالبها، گونه ها، شیوه ها و سبک های بیشماری به منحصه ظهور برسد که هرکدام به گونه ای، دربرگیرنده بخشی از آمالها، آرزوها و گاهاً خواسته های درونی خالقان و آفرینندگان آن می باشد.

با تکامل اندیشه های اجتماعی ـ زیستی انسان، هنر نیز به رشد بالنده ای دست یافت که توانست خود را به تدریج از دیواره غارها بیرون کشد و در فضایی قرار گیرد که جنبه کاربردی تری را از خود به نمایش می گذاشت.

نیازها باعث ابدا شده بود و ابداعات نیز آراسته به سلیقه، ذوق، استعداد و در نهایت هنر بود.

هنری که روز به روز همگام با تکامل انسان به کمال ذاتی خود نزدیکتر می شد و همسان با این تکامل، تقسیم پذیری آن به شاخه های گوناگون و متفاوت نیز به وقوع پیوست. شاخه هایی که در عین وحدانیت هنری بودنشان هرکدام برای خود دارای سبک و سیاقی مشخص و هدفی معین وسازنده و ارزشی در خور توجه بود. این ارزشهای هنری که در قالبهای گوناگونی ظهور پیدا کرده بود، زمانی به اوج خود رسید که زندگی گروهی به زندگی قبیله ای مبدل گشت و سپس قومیت گرایی و ملیت های متعددی پا به عرصه حضور گذاشتند که هریک از اینها سابقه هنری خویش را سند معتبری در جهت عینیت بخشیدن به پیشینه تاریخی خود و سبقت از دیگر ملل، مطرح می کردند.

با بررسی سابقه هنری اقوام و ملل مختلف به وضوح می توان دریافت که هنر با تمامی کمی ها و کاستی های خود در سرزمینهای دور و نزدیکی چون بین النهرین، مصر، هند، یونان، رم باستان، خاور دور، ایران و بسیاری از نقاط دیگر به مرحله ظهور رسیده است و در همین سرزمینها بوده که از خود آثاری ارزشمند و گرانبها به جای گذاشته است.

قلمدان و هنر قلمدان سازی یکی از همین آثار ارزشمند و ارزنده است که امروزه دیگر از آن سخنی به میان نمی آید و کمتر کسی پیدا می شود که به ساخت آن، رغبتی نشان دهد و این در حالی است که این هنر زیبا و ظریف سالیانی نه چندان دور از این، مورد استفاده دانش پژوهان و دانش دوستان و اصحاب ذوق و هنر و قلم قرار می گرفته است و در راه تشویق و ترغیب دانش اندوزی و فراگیری علم و ادب رسالت مهم و ارزشمندی را ایفا می کرده است.

اگرچه در این زمان از آن همه ظرافت و اهمیت و ارزش کمتر اثری باقی مانده است ولی امید می رود با یاری اندیشمندان هنر دوست و هنرمندان اندیشمند، غبار فراموشی و غربت از وجود چنین هنرهایی زدوده شود.

در این مجموعه سعی شده است ضمن بزرگداشت مقام والای مجموعه هنرهای اصیل سنتی یادمانی از هنر ارزشمند قلمدان سازی شود تا شاید بدین وسیله ضمن شناسایی فنون قلمدان سازی که نزد بسیاری گمنام و ناشناخته مانده است، گامی گرچه کوچک و ناچیز نیز در راه اعتلای نام این هنر ارزشمند که زمانی مایه فخر و مباهات فرهنگ این مرزو بوم بوده است برداشته شود.

حسن ختام

در پایان این مجموعه، زیباتر به نظر آمد که زبان نثر خموشی پیشه سازد تا شاید گلواژه های نظم بتواند حق مطلب را ادا کند.

اوستادان هنر، کار نمایان کرده اند [1] زان کرامت ها که در کار قلمدان کرده اند

طرح در طرح ازدم مشکین قلم انگیخته نقش در نقش در سر کلک زرافشان کرده اند

دیده بر تذهیب بگشا زرنشان کاری نگر و آنهم جادو که این زرینه کاران کرده اند

بنگر آن نقشینه گلهای خطایی را درست کش میان چنگ اسلیمی بزندان کرده اند

بوم سازی را گهی از مرقش و گاه از زرک دلربا چو ذره الماس رخشان کرده اند

از گل وگلبوته گرداگرد هر تصویر را رشک گلزار ارم یا باغ رضوان کرده اند

آنچنان پرداز را بنشاده بر گلها لطیف کز صفایش ناز بر گلهای بستان کرده اند

داستان هفت گنبد را به نیکوتر نگار محفل آرا چون حدیث شیخ صنعان کرده اند

عارفان را گردهم با خلصه و شورو خلوص چهره سازی در نو آئین بزم عرفان کرده اند

شهریاران کیان با دلیران عجم د رکیانی نقش زیب تاج دوران کرده اند

صحنه آرایان جنگ اندر چکاچک نبرد زنده در تصویر نام پور دستان کرده اند

بس فراوان دام و دد کاورده در یک تنگنای و آدمی را زین نمایش مات و حیران کرده اند

شادبادا روح استادان این فن کز کمال خدمتی شایسته بر فرهنگ ایران کرده اند

هرچه در فرهنگ دیرین سال ایران جاگرفت حاصل از هرجای را، نقش قلمدان کرده اند

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تقدیر و سپاس الف

پیشـگفتار ب

فصل اول

بخش اول: مقدمه 1

بخش دوم: واژه شناسی 4

بخش سوم: تاریخچه 6

فصل دوم

بخش اول: مواد اولیه ساخت قلمدان 10

بخش دوم: کاغذ و کاغذ گری 13

فصل سوم

ساخت قلمدان 18

بخش اول: شیوه های سنتی ساخت قلمدان 19

بخش دوم: ساخت و سازهای ابتکاری 26

فصل چهارم

تزئینات قلمدان 34

بخش اول: مراحل قبل از نقش آفرینی 36

الف- آماده سازی سطح قلمدان (بوم سازی) 36

ب- رنگ و رنگ سازی 41

بخش دوم: مراحل نقش آفرینی 48

انواع تزئین 50

شیوه های دیگر تزئین 73

بخش سوم: استادان مزین ساز 76

بخش چهارم: مراحل بعد از نقش آفرینی 83

بخش پنجم: بازسازی و تعمیر قلمدان 88

فصل پنجم

تصاویر 93

حسن ختام 101

فهرست منابع 103

مدیریت چیست؟

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 33 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 19

مدیریت چیست؟

مقدمه

از زمانی که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد, برای رفع نیازهای خود همواره در کارهای دسته جمعی و گروهی نیاز به هماهنگی و رهبری و در بسیاری موارد برنامه ریزی و سازماندهی پیدا کرد.

در هر زمینه ای که برای تحقق اهداف دسته جمعی نیاز به همکاری پیدا می شد.

ولی واقعیتی که وجود دارد این است که بدون وجود اندیشه مدیریتی از بدو زندگی اجتماعی انسانها, یا از بدو تاریخ, عمل مدیریت وجود داشته است.

بررسی تاریخ ملل باستانی مانند مصر, چین, ایران و روم نشانگر آنست که بدون وجود سیستمهای منطقی از اعمال سازمان یافته و نظامدار و بدون مدیریتی دقیقی امکان اجرای سیستمهای آبیاری و کشاورزی منظم برای آبادانی سرزمینهای آنها, ساختن آثار معماری بسیار عظیم و دقیق و زیبا و بسیاری از موارد دیگر امکان پذیر نبود.

بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 14692 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 180

بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی

بیان مسئله

بحث پیام ها و الگوهای قرآن از جمله مباحثی است که اگر به درستی تبیین شود تأثیرات قابل توجهی بر زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان بلکه جوامع انسانی و بشریت خواهد گذاشت.

چون الگوپذیری و پندگرفتن از فراز و نشیب های زندگی انسان ها و تاریخ گذشتگان راه را برای یک زندگی معنوی، بانشاط، امیدزا و کم هزینه، هموار خواهد کرد، چه آن که استفاده از پیام های قرآن و موارد عبرت آموز آن که به امت های گذشته، پیامبران و رهبران الهی باز می گردد، دانش دینی و متعاقب آن احساس مسئولیت و وظیفه شناس انسان ها چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی را افزایش داده و کارایی بیشتری را نتیجه خواهد داد.

3 -1 اهداف تحقیق

«و هذا کتب أنزلنه مبارک فاتبعوه و اتقوالعلکم ترحمون» «و این کتابی است پربرکت که ما (برتو) نازل کردیم، از آن پیروی نمائید و پرهیزگاری پیشه کنید تا مورد رحمت قرار گیرید» (سوره انعام- آیه 155)

این آیه اشاره به نزول قرآن و تعلیمات آن کرده و می گوید: «این کتابی است که ما نازل کرده ایم، کتابی است با عظمت و پربرکت و سرچشمه انواع خیرات و نیکی ها» (وهذا الکتاب انزلناه مبارک)

و «چون چنین است به طور کامل از آن پیروی کنید و پرهیزگاری پیشه نمائید و از مخالفت با آن بپرهیزید شاید مشمول رحمت خدا گردید» (فاتبعوه واتقوالعلکم ترحمون) (مکارم شیرازی- 1376: ص 42) در دنیایی که ظلم و ستم غوغا می کندو ظالمان و زورگویان سعی دارند به جهانیان ثابت کنند که قرآن سخن خدا نیست و سخن بنده خدا است و ما هم به پا خواستیم تا به جهانیان حقانیت قرآن را به اثبات برسانیم و به همه گان بگوییم: قرآن مشعل هدایت و جوهر درایت و گنجینه معرفت و پناهگاه موحدان و ضامن سعادت بشر در دنیا و آخرت است.

قرآن خورشیدی است که متحیّران وادی ضلالت را به نور خود هدایت می کند و دردمندان وادی جهالت را از داروی معرفت خویش بهره مند می سازد.

4-1 اهمیت تحقیق

در این پژوهش سعی شده است نقش قرآن در ابعاد گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و چون در این رابطه کتاب مستقلی نوشته نشده لازم است با استفاده از منابع دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

غربی ها به سرکردگی آمریکای جهان خوار، اسلام را به عنوان دشمن اصلی نشانه رفته است. آن ها با بهره برداری همه جانبه از وسایل ارتباطی و با برخورداری از پیشرفت صنعتی خویش قصد دارند تا جوامع اسلامی و به خصوص جوانان را از فرهنگ و ارزش های اسلامی نهی سازند. شکی نیست که قرآن به عنوان کتابی جامع و کامل از ذخایری بسیار ارزشمند و عمیق برخوردار است و ما باید با تفکر در آیات آن پرده از اسرار جهان کنار بزنیم و به علوم گسترده دست یابیم و بتوانیم بدین وسیله در راستای حفظ کیان مملکت اسلامی گامی برداریم.

5-1 ضرورت تحقیق

در هیچ نهادی از نهادی های اجتماعی و فرهنگی بشر نیست که قرآن در آن تأثیر نداشته باشد. تفاوت جوامع اسلامی با دیگر جوامع این است که در مکتب اسلامی از قرآن به عنوان یک الگوی کامل برای سعات انسان در دنیا و آخرت استفاده می شود. ضرورت دارد تأثیر قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان را بشناسیم.

6-1 سئوالات پژوهش

سئوال 1: چرا فقط قرآن می تواند بهترین کتاب هدایت برای انسان باشد؟

سئوال 2: جایگاه نماز دردین اسلام و قرآن و زندگی انسان چیست؟

سئوال3: آیا قرآن مثال هایی برای عبرت گرفتن و اسوه قرار دادن در زندگی دارد؟

سئوال 4: آیا آن چه به نام نظام اجتماعی قرآن و اسلام بر سر زبان هاست، همه لوازم و بایسته های یک نظام زندگی ساز را داراست؟

سئوال 5: به چه میزان قرآن در زندگی فردی و اجتماعی و حقوق بین الملل نقش دارد؟

سئوال 6: نقش قرآن در واقعه عاشورا چگونه بود؟

سئوال 7: آیا می توان قرآن را یک کتاب پزشکی دانست؟

سئوال8: آیا استفاده از قرآن در زندگی ما تحقق پیدا کرده است؟

فرضیات پژوهش

فرضیه 1: قرآن بهترین کتاب برای هدایت انسان ها است.

فرضیه 2: نماز در قرآن و دین اسلام و زندگی انسان ها نقس مهمی ایفا می کند.

فرضیه 3: قرآن اسوه هایی برای عبرت گرفتن و هدایت انسان ها دارد.

فرضیه 4: آن چه به نام اجتماعی در قرآن و اسلام بر سر زبان هاست همه لوازم و بایسته های یک نظام زندگی ساز را داراست.

فرضیه 5: قرآن در زندگی فردی و اجتماعی و حقوق بین الملل نقش فراوانی دارد.

فرضیه 6: قرآن نقش مهمی در واقعه عاشورا ایفا کرده است.

فرضیه 7: قرآن یک کتاب پزشکی کامل است.

فرضیه8: استفاده از فرامین قرآن در زندگی ما تا حدودی تحقق پیدا کرده است.

7 -1 تعریف واژگان اساسی تحقیق:

الف- قرآن: کتاب آسمانی مسلمانان که شامل صد و چهارده سوره است هشتاد و دو سوره آن در مکه نازل شده و به سوره های مکی معروف می باشد، سی و دو سوره آن هم در مدینه نازل شده و آن ها را سوره های مدنی می گویند. (عمید- 1361: 79)

ب- اجتماع: 1- گردآمدن- تجمع- انجمن شدن- فراهم آوردن 2- اتفاق کردن به چیزی 3- گروه فراهم آمده، دسته ای که برای هدفی مشترک گردهم آمده باشند. (معین- 1375: 146)

ج- اخلاق: ج خلق – خوی ها- طبیعت باطنی – سرشت درونی- یا تهذیب اخلاقی یا تهذیب نفس- یکی از شعب حکمت عملی است و آن دانش بد و نیک خوی ها و تدبیر انسان است برای نفس خود یا یک تن خاص (معین- 1375: 174)

د- جامعه: مؤنث جامع- توده مردم و علاقه (عمید- 1361: 365)

هـ – فرد: تک – تنها – یگانه – بی مانند – بی همتا- افراد و فرادی جمع- در اصطلاح ادب عبارت است از یک بیت شعر خواه هر دو مصراع آن قافیه داشته باشد یا مصراخ آخر (عمید – 1361: 763)

دلسوزی بسیار رهبران الهی

از آیات قرآن و تواریخ به خوبی استفاده می شود که رهبران الهی بیش از آنچه تصور شود از گمراهی مردم رنج می بردند؛ به ایمان آنها عشق می ورزیدند؛ از اینکه می دیدند تشنه کامانی در کنار چشمه آب زلال نشسته اند و از تشنگی فریاد می کشند، ناراحت بودند؛ اشک می ریختند؛ دعا می کردند؛ شب و روز تلاش و کوشش داشتند؛ در نهان و آشکار تبیلغ می کردند؛ در خلوت و اجتماع فریاد می زدند؛ و از این که مردم راه روشن و راست را گذارده، به بیراهه می رفتند، غصه می خوردند؛ غصه ای جانکاه که گاهی آن ها را تاسرحد مرگ پیش می برد!

براستی تا چنین نباشد «رهبری» در مفهوم عمیقش ادا نخواهد شد.

گاه این حالت اندوه به قدری شدید می شد که جان پیامبر به خطر می افتاد و خدا او را دلداری می داد. در سوره شعراء آیات 3 و 4 می خوانیم؛

گوهی می خواهی خود را هلاک کنی که چرا اینان ایمان نمی آورند! غم مخور ما آنان را آزاد قرار داده ایم و اگر بخواهیم آیه ای از آسمان فرو می فرستیم که گردن هایشان بی اختیار در برابر آن خاضع شود.

فروتنی با مؤمنان:

خدای متعال فرمود:

و در برابر مؤمنانی که از تو پیروی می کنند مهربان و فروتن باش

این تعبیر زیبا کنایه از تواضع توأم با محبت و ملاطفت است. همان گونه که پرندگان هنگامی که می خواهند به جوجه های خود اظهار محبت کنند، بالهای خود را گسترده، پایین می آورند و آنان را زیر بال و پر می گیرند تا هم در برابر حوادث احتمالی مصون بمانند و هم از تشتت و پراکندگی حفظ شوند، پیامبر نیز مأمور است مؤمنان راستین را زیر بال و پر خود بگیرد. (برجی- 1386: 224-231)

فرضیه 4: آن چه به نام نظام اجتماعی در قرآن واسلام بر سر زبانهاست همه لوازم و بایسته های یک نظام اجتماعی را داراست.

نظام وتفسیر اجتماعی:

همه میدانیم که توصیه، از برنامه و دستگاه است. البته برخی از از توصیه ها به گونه ای است که انگشت انتخاب را بر یکی از نظام ها می نشاند؛ یعنی در عین آن که توصیه و رهنمود است، اما یکی از راهکار های مناسب وموجود را بر می گزیند و به چشم می آورد. بنابراین بسیار ضروری است که قرآن شناسان ما ومفسران بزرگ حاضر، یکی ازسه گزینه زیرراگزینش اعلان می کنند:

الف) حضور قرآن در زندگی اجتماعی و دنیایی انسان، از رهگذر توصیه ها و رهنمود هایی است که در هر زمان ومکان، نظامی متناسب باآن زمان ومکان را تاب می آورد وخود نظام استانداردی را بخشنامه وترسیم نکرده است. به سخن دیگر، نظام اجتماعی در اسلام، امضایی است نه تأسیسی.

ب) جاودانگی وکامل بودن قرآن، ابای از آن دارد که نظام اجتماعی روشن وهمخوانی را تدوین نکرده باشد و مردم را در این مهم به خود وانهاده باشد. ازاین جهت، نظام اجتماعی وبرنامه زندگی قرآن، همانند دستگاه اعتقادی آن است؛ یعنی همه اجزای رئیسی و اساسی زنگی مطلوب و اسلامی، در قرآن به صراحت و یا حداقل به اشارت بیان شده است. به سخن دیگر، قرآن انسانها را با چند توصیه ورهنمود، تنها نگذاشته ودر جزئیات او را دستگیری وراهنمایی کرده است. پس نظام اجتماعی در اسلام، تأسیسی است نه امضائی.

ج) قرآن نظام خاصی را پیش ننهاده و به توصیه های پراکنده نیز بسنده نکرده است؛ بلکه توصیه های قرآن به گونه ای است که تا یک شکل ونظام اجتماعی- که در هر عصرو نسلی، با تغییرات جزیی همراه است- راه چندانی ندارد؛ یعنی قرآن بااعلان وابلاغ خطوط کلی و برجسته یک برنامه منسجم و نظام وار اجتماعی، برای هر جامعه ای شیوه ای خاص و قانونی جزیی نگر دارد.

تفاوت گزینه الف وب، روشن وبی نیاز از توضیح بیشتر است. اما گزینه ج، با دو فرد پیش از خود، تفاوت های ظریفی دارد که با اندکی توضیح، آشکارتر خواهد شد. نظریه الف، رأساً منکر آن است که اسلام و قرآن، شیوه و نظام خاصی را برای اداره زندگی به همه انسان ها در همه اعصار پیشنهاد کرده باشد.

سخن ب، درست مقابل دعوی الف است و قرآن را همان گونه که دستگاه اعتقادی لا یتغیر و ثابتی دارد، دارای نظامی نسبتا ثابت و فراگیر و جاودانه می داند. ج، راهی میان آن دو پیشه گرفته و قرآن راحاوی توصیه هایی میداند که در هر عصری و میان هر اجتماعی، تنها نوعی خاص از نظام جمعی و زندگی روزانه را می پسندد. به خلاف ب، که معتقد است قرآن از این جهت حساسیتی ندارد و همه گاه با هر نظامی که بتواند به توصیه های او عمل کند، سر آشتی دارد و دست دوستی می دهد، و میتواند در یک زمان با چندین برنامه متفاوت و مختلف الشکل کنار بیاید.

نگارنده به خود اجازه دواری و انتخاب یکی از سه گزینه پیش گفته را نمی دهد، اما از آن جا که این مشکل ویا شبیه آن در دیگر اجزای حیات بشری نیز رخنه گر شده است، ضروری میداند که هر چه زودتر صاحب نظران و اسلام شناسان بزرگ و معتبر جهان اسلام، در این باره اظهار نظر و یا دست کم بحث وبررسی کنند. زیرا این تردید که هر اندیشمندی را بر سر سه راهی قرار می دهد، در غیر برنامه زندگی و حیات اجتماعی بشرنیز چنگ و دندان نشان میدهد و صاحبان اندیشه وقلم را به چالش و مصاف با خود می خواند. این سه راهی، در مسیر اقتصاد، سیاست، فلسفه، عرفان وحتی علم تفسیر نیز قرار دارد. به حتم مشکلی با این ابعاد و گستردگی، اگر پاسخی در خور نیابد، ویرانگر و تشتت زا خواهد بود. بسا آشفتگی در فکر وعمل، که فرآورده این گونه تردید ها است، وچه بسیار منازعات که از محل خود-یعنی گرهگشایی از عقده بالا- آغاز نشده است واز همین روی پایانی نخواهد داشت.

شمار بالایی از نزاع هایی که میان دانشمندان اسلامی در مباحث اجتماعی و سیاسی روز است از آن روست که پیش تر تکلیف خود و پیروان خود را درباره پرسش روشن نکرده اند؛ یعنی بدون آن که نخست معلوم کنند که اسلام و قرآن را مشتمل بر چه نظام و یا توصیه هایی میدانند، به بحث و نظر می پر دازند وپیش ازآن که عقیده خود را در باره نظام مند بودن یا نبودن رویه اجتماعی اسلام، روشن کنند، درباره توصیه های قرآن به اجتماع وانسان ها سخن می گویند. این نقیصه آنچنان اساسی است که راه را بر هر گونه نتیجه سودمندی میبندد، و بلکه هر نتیجه ای را در دامی از تردیدهای بی حاصل وپرسش های بی پاسخ می اندازد.

مثلا در جهان فلسفه، هر سه مدرسه عمده فلسفی، یعنی فلسفه مشاء فلسفه اشراق، و حکمت متعالیه، به قرآن استشهاد و گاه از آن استظهار می کنند؛ البته با تفاوتی که در کمیت و کیفیت آنهاست. مرحوم علامه حلی آیه شریفه اَوَلَمْ یَکْفِ بِرَبّکَ أنَّهُ عَلا کلِّ شَیءٍشهیدٌ (سوره فضلت- آیه ی53) را اشاره به برهان ‹‹وجوب وامکان››میشمارد ومرحوم علامه طباطبایی آیه هفدهم سوره رعد را دلیل روشن بر اصالت وجود میداند. این در حالی است که برخی گنجاندن قرآن رادر قالب بحثهای نظری و اصطلاحات فنی، ناروا وناسزا میشمارند. حلقه ای از مباحث عرفا ن نظری و سلسله ای از سالکان رسمی وفرقه ای نیست که برای مبانی و آداب خود به آیه ای از قرآن دست نیازند، و این دست یازیدن ها ترجیع بند همه علوم و فنون جاری در میان مسلمان هاست. حتی کسانی گفته اند: این که حافظ در غزل های خود یک موضوع را اساس قرار نداده و هر بیت را به پیشگاه مضمونی برده است، اقتفا واثر پذیری از قرآن است. زیرادرآیات قرآن نیز چنین پراکندگی دیده میشود.

حال که از براهین فلسفی تا ساختمان ذوقی ترین غزلیات فارسی را می توان به قرآن نسبت داد، آیا این ضرورت احساس نمی شود که باید راجع به خود قرآن و صراحت ها و اشارت های آن، به گونه ای شفاف وخالی از اجمال وابهام نظریه پر دازی کرد و ازجمله معلوم داشت که قرآن گرامی در باره نوع زندگی و اجتماعات بشری، تا کجا وچگونه سخن گفته است؟ آیا قرآن به توصیه های ارشادی و یا مولوی بسنده فرموده یا این که اساس و بدنه یک نظام نیرومند و جاودانه را در اداره جامعه اندیشیده است؟ از طرفی، آشفتگی وتشتتی که در بالا ازآن سخن رفت، به نظر ناگزیر و حتی گاه مطلوب میرسد. یعنی قرآن خود بدین رضایت میدهد که ابشخور همه نحله ها و اندیشه ها باشد و اگر شاه خوبان است، منظور گدایان نیز باشد به قول حافظ:

زلف در دست صبا، گوش به فرمان رقیب این چنین با همه در ساخته ای یعنی چه

شاه خوبانی منظور گدایان شده ای قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه

هر کس از مهره مِهرتو به نقشی مشغول عاقبت با همه کج باخته ای یعنی چه

آنچه که نمی توان در آن تردید کرد، تحصیص بخش مهمی از آیات قرآن کریم به موضوعات اجتماعی ومربوط به زندگی است. این اهمیت ویژه را می توان دریافت، و ازهمه مهمتر و جاندارتر بخش قابل توجهی از خطبه های نهج البلاغه در باره اسلام و قرآن است. حضرت امیر مؤمنان، آنگاه که آثار بعثت پیامبر را بر میشمارد، بیشتر پیامدهای اجتماعی و زندگی ساز اسلام را گوشزد می فرمایند. ایشان در مقایسه میان زندگی انسانها پیش از بعثت و پس ازآن، بیشتر به تفاوتهای مربوط به زندگی انسانها، در این دوره توجه می کنند. حتی گاه بلافاصله پس ازآن که خاطر نشان میکنند قرآن واسلام برای انسانها توحید را به ارمغان آورد، بی درنگ از مواهب و داده های اجتماعی اسلام سخن به میان می آورند. از بابت نمونه، یک فراز از خطبه صد و نود و هشت نهج البلاغه را شاهد می آوریم. بااین توضیح که ازاین دست مطالب درنهج البلاغه به فراوانی یافت میشود و برخی آنها چنان شهرت دارند که نگارنده خود را از یادآوری آنها بی نیاز می بیند:

ثُمَّ انَّ االلهَ بَعَثَ محمداً (ص) بالْحقِّ حینَ دَنا مِنَ الذنیا الانْقِطاعُ واقْبل منَ الاخرهِالاطِّلاعُ. واَظْلَمَتْ بَهْجَتُها بعدَ اشراقٍ وقامَتْ بِاَهْلِها علی ساقٍ. وخَشُنَ مِنها مِعاد و اَزِفَ منها قیاد. انقطاعٍ من مُدِّتها، و اقترابٍ من اَشراطها وتصرُّمٍ مِِنْ اهلها وانْفِضامٍ من حلقَتِها، وانتشارٍ مِنْ سببها و عفاءٍ من اعلامِها وتکشُّفٍ مِنْ عوراتِها وَ قِصَرٍ طُولِها. جَعَلَهُ الله بلاغاً لرسالته، وکرامهً لاُمّتِهِ و ربیعاً لاهلِ زمانه، و رفعهً لاعوانِهِ وَ شَرفاً لِاَنصارِهِ. ‹نهج البلاغه-خطبه ی198›.

پس خدا محمد را- که درود وی بر او و خاندان اوباد- به حق بر انگیخت، آنگاه که پایان دنیا نزدیک بود و آخرت روی آور و جهان پس از روشنی و زیبایی، تاریک، زندگی مردمش، دشوار، و آرام جای آنان ناهموار. جهان به نیستی و فروریختن نزدیک گردیده مدت آن به سر رسیده، و نشانه های آن پدید و پیوند مردمش با آن بریده و حلقه های پیوندشان ازهم گسیختگی شان بسیار، ونشانه های رستگاری ناپدیدار، و زشتی های دنیا آشکار، رشته عمرش کوتاه و به سر رسیدنش نمودار. این هنگام خدا اورا مأمور رساندن شریعت ] به مردمان] کرد و موجب ارجمندی امت، و بهار مردم زمانش، و مایه سربلندی یارانش، و موجب شرف یارانش.

مدیریت ژاپنی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 21 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 30

مدیریت ژاپنی

(تئوری z)

فریدون کرامتی

یکی از تئوری های مهمی که امروزه در زمینه مدیریت و سازمان وجود دارد و نسبت به سایر تئوری ها در زمینه مدیریت از موفقیت چشمگیر و بالایی برخوردار است تئوری z می باشد. تئوری z چگونگی اداره مؤسسات و سازمانهای ژاپنی را توضیح می دهد. بر اساس این تئوری سعی می شود که به منظور ایجاد همبستگی و علاقه متقابل بین افراد در یک سازمان، سازمان را به صورت یک خانواده درآورند و نفوذ و رسوخ افراد را در یکدیگر هرچه بیشتر افزایش دهند.

(ویلیام اوچی) استاد دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس که تئوری (z) را ارائه داده است می گوید: مدیران مؤسسات و سازمانها باید همان رویه و رفتار پدرانه با کارکنان را که در سازمانهای ژاپنی راه یافته است اعمال کنند. به نظر وی حکایت از کارکنان در تمام دوران خدمت، ایجاد صمیمیت و تفاهم عمیق در میان آنها، تشریک مساعی در تصمیم گیری ها، مسئولیت مشترک و خودداری از کنترل و نظارت نزدیکی بر کار اعضای سازمان سبب می شود که کارکنان، سازمان را متعلق به خودشان بدانند و صادقانه تمام نیروی فکری، جسمی و روانی خود را به منظور بازدهی بیشتر در سازمان به کار بگیرند. هدف اصلی تئوری z تقویت اعتماد سازمان به کارکنان و تحکیم اطمینان کارکنان نسبت به یکدیگر است تا از این طریق بازدهی و کارآیی به حداکثر ممکن افزایش یابد. مهم ترین ویژگی های مدیریت ژاپنی و تئوری z عبارتند از:

1- استخدام مادام العمر و تأمین امنیت شغلی برای هر یک از کارکنان در سازمان وجود دارد.

2- تصمیم گیری مبتنی بر رضایت و توافق دسته جمعی که در این جا مدیر به طور انفرادی تصمیم گیری نمی کند بلکه به افراد تحت سرپرستی خود دستور می دهد تا موضوع را بررسی کنند و نتیجه را قبل از اتخاذ تصمیم توسط وی، مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند و پس از آن اظهار نظر و تصمیم گیری گروهی صورت می گیرد.

3- مسئولیت جمعی که بر اساس این تئوری مسئولیت نظارت بر پروژه ها و اعمال پاداش ها یا تنبیهات مسئولیت جمعی تمام کارکنان واحدهای اصلی و فرعی سازمان است که از تصمیم گیری مبتنی بر رضایت و توافق ناشی می شود.

4-ارزشیابی و ترفیع از دیگر ویژگی های این تئوری است. اگر ترفیع به کندی صورت گیرد، مدیران فرصت می یابند که با افراد در آداب و رسومشان که کارشان را تحت تأثیر قرار دهد آشنا شوند. کارکنان با فرهنگ سازمان بار می آیند و سرانجام از حیث فرهنگی، همانند می شوند و این باعث ارتقاء فرد و در نتیجه رشد و تکامل سازمان خواهد شد.

5- کنترل غیررسمی (ضمنی) که در این تئوری توقعات سازمان از رفتار یا بازدهی کارکنان به طور صریح ذکر شده است. اما این توقعات از فلسفه کلی سازمان قابل درک و استنتاج است.

6- (کاریر) شغل غیر تخصصی که این خود موجب علاقمندی کارکنان به محیط کار می شود، وفاداری به سازمان را افزایش می دهد و از انتقال کارکنان مؤسسه ای به مؤسسه دیگر جلوگیری می کند و همچنین موجب تسهیل عمل و هماهنگی می شود.

7- توجه به تمام جنبه های زندگی کارکنان که خود به معنای نگرشی است که سرپرست نسبت به کارکنانش دارد. در این حالت مدیر نیز نسبت به کارکنان و خصوصیات شخصی آنان آگاهی و توجهی عمیق دارد.

هنگامی که در یک همه پرسی از رؤسای شرکت های معتبر ژاپنی سئوال شد که به عنوان مدیر عامل شرکت، نسبت به چه کسانی احساس مسئولیت می کنید؟ 85 درصد پاسخ دادند که نسبت به کارکنان مسئولند.

مجموع عوامل هفت گانه مذکور در بالا، چارچوب تئوری z را تشکیل می دهد به اعتقاد (ویلیام اوچی) همین عوامل هستند که سبب ایجاد تحکیم همبستگی بین فر و سازمان می شوند یعنی به آن چه (مازلو Maslow) در سلسله مراتب نیازها، نیاز به همبستگی می خواند تحقق می بخشند.

مدیریت و رهبری در رسانه

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 22 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 13

مدیریت و رهبری در رسانه

مقدمه:

امروز هم از نظر درک مدیریت و رهبری و هم از نظر عمل کردن به آن روزگاری هیجان انگیز است. آنچنان که در گذشته بی سابقه بوده است، اینک شاهد این آگاهی فزاینده هستیم که توفیق سازمانهایمان مستقیماً به استفاده موثر از منابع انسانی متکی به علوم رفتاری کاربردی، بستگی دارد. و صاحبنظران علم مدیریت رمز موفقیت مدیر را در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی وی می دانند

مباحث مورد بحث در این کارگاه عبارت بود است، تعریف و تفاوت مدیریت و رهبری، مهارتهای رهبری ومدیریت، سبکهای رهبری و ایجاد انگیزه در کارکنان برای تحقق اهداف سازمانی. که در ادامه به این موارد پرداخته می شود.

پایان نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع: بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی

دسته: دامپزشکی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 111 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 70

پایان نامه

برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی

موضوع:

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی

پ ایان نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی

موضوع: بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فهرست مطالب … آ

فهرست جداول … ت

خلاصه فارسی … 1

مقدمه و اهداف پژوهش … 2

1- ارزش غذائی طیور … 2

2- سلامت گوشت طیور … 3

3- سرعت رشد … 3

4- بازده لاشه … 3

5-سهولت تغذیه … 3

6- عدم احتیاج به مرتع … 4

فصل اول:

کلیات … 5

مروری بر بیماری و اپیدمیولوژی کوکسیدیوز … 6

تداخل با سایر بیماریها … 7

راههای انتقال کوکسیدیوز … 10

عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بیماری … 12

ایمنی شناسی … 13

نشانه های بالینی … 13

تشخیص بیماری … 14

اهمیت پیشیگری … 14

راههای پیشگیری … 15

الف بهداشت و مدیریت … 15

ب ژنتیک … 15

ج استفاده از داروهای شیمایی … 16

د واکسن ها … 18

فصل دوم:

مواد و روش کار … 20

فصل سوم:

نتایج … 23

الف- میزان دفع ااسیست … 23

ب وزن بدن … 23

پ افزایش وزن بدن … 24

ت مصرف غذا … 26

ث ضریب تبدیل غذائی … 27

ج میزان تلفات … 29

فصل چهارم:

بحث … 36

خلاصه به زبان انگلیسی … 39

منابع … 40

خلاصه

به منظور مقایسه اثر استفاده از واکسن ضد کوکسیدیوز (ایراکوک) و داروی کوکسیدیواستات کلوپیدول در کنترل ضایعات ناشی از آلودگی تجربی به بیماری کوکسیدیوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یکروزه نر از سویه تجاری Ross 208 به شش گروه تقسیم شدند.

برای تغذیه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واکسینه شده) از جیره غذایی فاقد داروهای ضد کوکسیدی استفاده گردید. در جیره غذایی دو گروه دیگر به میزان 2/0 درصد داروی کلوپیدول به غذا اضافه گردید. در سن 26 روزگی از هر یک از گروههای شاهد، واکسینه شده دریافت کننده دارو، یک گروه از طریق خوراندن سوسپانسیون حاوی مخلوط چهار گونه ایمریا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گردید.

جهت بررسی میزان ااسیست دفع شده از طریق مدفوع، از روز هفتم پس از ایجاد آلودگی تجربی، نمونه های فضولات جمع آوری از نظر میزان OPG مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین نسبت به اندازه گیری شاخص های تولیدی در سنین 21، 42 و 49 روزگی اقدام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که استفاده از دارو (کلوپیدول) یا واکسن (ایراکوک) موجب کاهش معنی دار میزان دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0)، در حالی که بین دو گروه تحت درمان با دارو یا واکسن تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0P>).

ایجاد آلودگی تجربی موجب کاهش معنی دار میانگین وزن بدن و بازدهی غذا جوجه های آلوده در مقایسه با جوجه های غیر آلوده گردید (05/0). در ارتباط با اثر روش کنترل، نتایج حاصل بیانگر آن می باشند که تجویز دارو یا واکسن ضد کوکسیدی برای جوجه های آلوده سبب افزایش معنی دار وزن بدن (05/0) و بهبود نسبی بازدهی غذا گردید، اما اختلاف بین گروه تحت درمان با دارو (کلوپیدول) و گروه دریافت کننده واکسن (ایراکوک) از نظر شاخص های تولید معنی دار نبود (05/0P>).

به منظور بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی، تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی نو یکروزه از سویه تجاری Ross براساس طرح آماری کاملاً تصادفی و با آرایش فاکتوریل 2*2 به چها گروه مساوی تقسیم گردید. بطوریکه هر گروه شامل سه زیر گروه و هر زیر گروه مشتمل بر 40 قطعه جوجه بود. شرایط نگهداری برای تمامی گروهها یکنواخت و استاندارد بود. برای تغذیه دو گروه اول و سوم از مکمل ویتامین A استفاده گردید و نیز دو گروه سوم و چهارم در برابر عفونت تجربی کوکسیدیوز واکسینه گردیدند و گروه دوم بدون دریافت ویتامین A و واکسن به عنوان شاهد انتخاب شد.

جوجه های هر چهار گروه آزمایشی در سن 26 روزگی (سه هفته بعد از تجویز واکسن ضد کوکسیدیوز) با دریافت 100 میکرولیتر از سوسپانسیونه حاوی مخلوطی از چهار گونه ایمدیا بطور تجربی آلوده شدند.

در نهایت، میزان OPG در روزهای 7-13 و شاخصهای تولید در سنین 3، 6و7 هفتگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده، نقش واکسیناسیون در کاهش میزان OPG معنی دار بود لیکن با افزایش ویتامین A تأثیر مشخص و معنی داری بر کفایت و کارآیی واکسن مشاهده نگردید. مکمل ویتامین A میزان تلفات را در حد قابل قبولی کاهش داد. تجویز واکسن همراه با مکمل ویتامین A تا حدودی شاخصهای تولید را بهبود بخشید.

مقدمه

مسئله کمبود مواد غذایی و بخصوص پروتئین حیوانی یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای در حال توسعه می باشد. عوامل مختلفی از جمله ارزش غذایی، سلامت گوشت، سرعت رشد، بازده بالای لاشه و سهولت تغذیه باعث گردیده است که از نظر تأمین پروتئین، گوشت طیور نسبت به گوشت سایر حیوانات حائز اهمیت و برتری باشد. بنابراین باید گامهای موثرتری جهت پیشبرد صنعت طیور برداشته شود. یکی از مهمترین اقدامات، پیشگیری از بروز بیماریهای عفونی مانند بیماری کوکسیدیوز است.

کوکسیدیوز بیماری مهمی از لحاظ اقتصادی در صنعت طیور می باشد که باعث کاهش جذب غذا و به دنبال آن کاهش راندمان تولید می گردد. بطور معمول از داروهای مختلفی همراه با غذا یا آب برای مهار بیماری و افزایش میزان تولید استفاده می شود، لیکن گران بودن داروهای شیمیایی، بروز مقاومت دارویی و ایجاد گونه های مقاوم در مقابل داروهای شیمیایی، تضعیف سیستم ایمنی، مسمومیت های سلولی همراه با کاهش بازدهی در گله و نیز آثار سوء زیست محیطی ناشی از ورود مستمر داروهای شیمیایی در طبیعت و عواقب نامطلوب حاصل از حضور بقایای دارویی در فرآورده های غذایی از جمله مهمترین عوامل محدود کننده مصرف این ترکیبات می باشند. از طرف دیگر پیچیدگی چرخه حیات ارگانیسم و پاسخ ایمنی، توسعه واکسیناسیون را با مشکل مواجه کرده است. لذا با توجه به مشکلات فوق، اتخاذ یک روش کنترل نوین بدون عوارض سوء که مبتنی بر ایمنی، تغذیه و ژنتیک باشد، ضروری به نظر می رسد. در این طرح، اثرات استفاده از ویتامین A در خوراک همراه با انجام واکسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع کوکسیدیوز مورد مطالعه قرار گرفته است.

تحقیقی درباره ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر

دسته: مطالعات خانواده

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 58 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 69

تحقیقی پیرامون ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر

مقدمه

بسم اللّه الرحمن الرحیم

سپاس خدای را که تیرهای اندیشه درباره شگفتیهای آفرینش او به جایی نرسد، و عقل و خرد به هنگام تفکر در بدایع نخستینش جز آنکه سرگردان و متحیر بماند، راه به جایی نبرد، در صورتی که همواره نعمتهای لطیف او برای جهانیان یکی پس از دیگری، چه بخواهند و چه نخواهند استمرار دارد؛ و از جمله الطاف زیبایش آن است که از آب بشری را آفرید و او را وابسته و خویشاوند قرار داد و بر مخلوقات شهوت را مسلط کرد تا بدان وسیله ناخواسته وادار به تولید مثل شوند و از این راه به حکم جبر و بدون اختیار نسلشان باقی بماند؛ وانگهی مساءله انساب را مهم شمرده و به آن ارج نهاده است و بدان وسیله زنا را حرام داشته و به خاطر منع و جلوگیری از آن این عمل را سخت زشت شمرده و ارتکاب آن را هرزگی و کار زشت دانسته است و مردم را به ازدواج دعوت کرده و به صورت امری مستحب و فرمانی الهی بر آن تشویق کرده است.

پاک و منزه است خداوندی که مرگ را بر بندگان مقرر فرموده و بدان وسیله آنان را محکوم به مرگ و در هم شکستگی کرده و از طرفی بذر نطفه ها را در زمین رحمها پراکنده ساخته و افراد جدیدی از آن به وجود آورده و آن را وسیله جبران مرگ قرار داده است، تا آنان را آگاه کند که دریای مقدرات او از لحاظ سود و زیان، خیر و شر، دشوار و آسان، پیچیده و گسترده، برای جهانیان فیض بخش است.

و درود بر محمّد (ص) که برای بیم و امید دادن برانگیخته شده است و بر آل و اصحاب او، درودی که حسابگران از عهده شمارش و اندازه آن برنیایند و سلامی فراوان بر ایشان باد!

باری، براستی که ازدواج پشتوانه دین و خوار کننده شیاطین و در مقابل دشمن خدا دژ استواری است و وسیله زیاد شدن افرادی است ک سرور انبیا (ص) بدان وسیله بر دیگر پیامبران مباهات می کند. بنابراین چقدر بجاست که وسایل ازدواج را فراهم و آداب و سنن آن را حفظ کنند. از این رو باید اهداف و نیازمندیهای آن را شرح و فصول و ابواب آن را تفضیل داد و آن مقدار از احکام نکاح را که دارای اهمیت است در سه باب به شرح زیر بیان می شود:

باب اول در تشویق به ازدواج کرد و ازدواج نکردن.

باب دوم در آدابی که باید در عقد و عقد کنندگان رعایت شود.

باب سوم در آداب معاشرت پس از عقد تا زمان جدایی.

باب اول: در تشویق به ازدواج و یا ترک آن

ترغیب به ازدواج

اما از آیات؛ خدای متعال فرموده است: ((و انکحوا الا یامی منکم)) (215) که امر به ازدواج می فرماید، و نیز فرموده است: ((فلا تعضلوهن ان ینکحن ازواجهن، )) (216) که از ازدواج نکردن نهی می کند؛ و نیز در وصف و ثنای پیامبران می فرماید: ((و لقد اءرسلنا رسلا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، )) (217) که در معرض منت گذاری و اظهار فضل چنان فرموده است. و نیز به گونه درخواست در قالب دعا، اولیای خود را ستوده و می فرماید:

((والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین)) (218)

فهرست مطالب

مقدمه

باب اول در تشویق به ازدواج کرد و ازدواج نکردن.

ترغیب به ازدواج

اخباری که به ازدواج تشویق می کند

در اعراض از ازدواج

باب دوم: درباره آنچه از حالات زن و شرایط عقد، باید رعایت شود

و موانع نکاح نوزده چیز است:

باب سوم: در آداب معاشرت و آنچه در دوام ازدواج دخالت دارد و زن و مردباید مراعات کنند

اما شوهر:

اول، ولیمه:

قسم دوم از این باب درباره حقوق شوهر بر زن و بیان کافی راجع به آن

پاورقی ها: