پاورپوینت مسایل جاری در حسابداری

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 335 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 65

پاورپوینت مسایل جاری در حسابداری

•پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه های متنوعی مانند سد سازی، راه سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می دهد. فرآیند پیمانکاری دارای جزئیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می شود و تا تحویل قطعی کار به کار فرما ادامه می یابد.

•مهم ترین مسئله حسابداری برای پیمانهای بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود و یا به عبارت دیگر تخصیص درآمدها و هزینه های پیمان به دوره هایی است که در آن دوره ها عملیات موضوع پیمان اجرا می شود.

•اجرای یک پیمان توسط پیمانکار ممکن است در دوره های حسابداری مختلف واقع شود اگر پیمانکار درآمد پیمان را پس از تمکیل پیمان شناسایی کند و در طول اجرای پیمان از شناسایی درآمد خودداری کند صورت سود و زیان پیمانکار در دوره اجرای پیمان، نتایج عملکرد را متناسب با کار انجام شده نشان نمی دهد.

•استاندارد حسابداری شماره 9 برای حسابداری پیمان های بلند مدت در صورت های مالی پیمانکار بکار گرفته می شود و برای حسابداری در صورت های کارفرما کاربرد ندارد. کارفرما برای حسابداری دارایی در جریان ساخت معمولاً از ضوابط استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود) و شماره 8 (موجودی مواد و کالا) تبعیت می کند. اگر چه به عنوان استاندارد «پیمان بلند مدت» است و به طور معمول پیمان بلند مدت بیش از یکسال به طول می انجامد. اما الزامات استاندارد برای پیمانهای که مدت آن از یک سال کمتر است نیز کاربرد دارد.

تعـاریف

•پیمان بلند مدت: پیمانی است که برای طراحی، تولید یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات منعقد می شود و مدت زمان لازم برای تکمیل پیمان چنان است که فعالیت پیمان در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد.

•پیمان مقطوع: پیمان بلند مدتی است که به موجب آن پیمانکار با یک مبلغ مقطوع برای کل پیمان یا یک نرخ ثابت برای هر واحد موضوع پیمان که در برخی موارد ممکن است بر اساس مواردی خاص مشمول تعدیل قرار گیرد توافق می کند.

•پیمان امانی (پیمان با حق الزحمه مبتنی بر مخارج): پیمان بلند مدتی است که به موجب آن مخارج قابل قبول یا مشخص شده در متن پیمان به پیمانکار تادیه و درصد معینی از مخارج مزبور یا حق الزحمه ثابتی نیز به پیمانکار پرداخت می شود.

•صورت وضعیت: صورتحسابی است که وضعیت کارهای انجام شده را، از ابتدای کار تا تاریخ صورت وضعیت، به صورت انباشته نشان می دهد و به طور ادواری (معمولاً ماهانه) برای کارفرما فرستاده می شود.

پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 677 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 206

پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری

فصل بندی

فصل 1 مقدمه – تعریف واژه ها

فصل 2 نحوه ثبت حسابداری

فصل 3 حسابداری تغییر قیمتها یا حسابداری آثار تورم

فصل 4 ساختمان اجاره به شرط تملیک

پیمان اعم ازکوچک وبزرگ، یک توافق دو جانبه است که به موجب آن پیمانکار می تواند عملیاتی را تعهد واجرا نماید. مانند ساختن پل، ساختمان، کشتی، جاده سازی یاریل گذاری راه آهن. پیمانهای بزرگ نیاز به مدت وزمان طولانی برای تکمیل دارند.

تعریف واژه ها

کارفرما: اشخاص حقیقی ویا حقوقی که عملیاتی را برای اجرا وساخت وساز به اشخاص دیگری واگذاری می نمایند

پیمانکار: اشخاص حقیقی ویا حقوقی که عملیاتی رااجرا نماید وطرف دیگر قرارداد می باشند

قرارداد: توافق بین پیمانکار وکارفرما برای تکمیل ویا ساخت وساز یک عملیات را قرارداد نامند

پاورپوینت حسابداری اجاره ها

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 606 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 18

پاورپوینت حسابداری اجاره ها

اجاره ابزاری است که واحد تجاری از طریق آن حق خرید یا استفاده از داراییها را به دست می آورد.

در قراردادهای اجاره به شرط تملیک ، اجاره دهنده موظف است در صورت عمل به شرایط قرارداد توسط اجاره کننده ، مالکیت قانونی دارایی مورد اجاره را در پایان مدت اجاره به وی انتقال دهد

اجاره: موافقتنامه ای است که به موجب آن ، اجاره دهنده در قبال دریافت مبلغ یا مبالغ مشخصی حق استفاده از دارایی را برای مدت مورد توافق به اجاره کننده واگذار می کند.

اجاره سرمایه ای: عبارت است از اجاره ای که به موجب آن تقریباً تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتاً انتقال یابد یا انتقال نیابد.

اجاره عملیاتی: به اجاره ای غیر از اجاره سرمایه ای اطلاق می شود.

پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 279 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 79

پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن

هدف کلی فصل:

آشنایی با روند کنترل ورود (خرید) و خروج (مصرف) مواد و چگونگی تاثیر آن بر بهای تمام شده کالا در موسسات تولیدی

گفتار 1: خرید مواد

هدف: انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید:

1- سه نوع فرم مربوط به نگهداری اطلاعات سفارش و خرید موادرا مشخص کنید.

2-اطلاعاتی را که در هر یک از فرم های مربوط به سفارشو خرید مواد ثبت شده است، مشخص کنید

حسابداری مواد برای موسسات تولیدی معمولا با دو فعالیت اصلی ارتباط می یابد: خرید مواد و وصرف آن در جریان تولید. معمولا خرید مواد در موسسات تولیدی از طریق واحدی تحت عنوان «کار پردازی»، «تدارکات»، «واحدخرید»

یا نامهای مشابه انجام می سود. در صورتی که چنین واحدی هم وجود نداسته باشد در اکثر موارد فرد خاصی مسولیت خرید مواد را به عهده می گیرد. واحد خرید عهده دار سفارش مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید است.

پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها

دسته: برنامه نویسی

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 1571 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 191

پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها

طرح درس

درس مالیه عمومی و خط مشی دولت ها شامل

عناوین زیر می باشد که به 8 فصل تقسیم شده است.

. 1مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاست مالی

. 2روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی

. 3عدم کارایی مکانیسم بازار

. 4دولت و توزیع درآمد

. 5مالیات و انواع آن

. 6تاثیر مالیات در بازار

. 7بودجه

. 8سیاست های مالی دولت

اهداف درس

هدف کلی درس آشنایی با:

• علل و شرایط دخالت دولت در امور اقتصادی

•امور مالی دولت ها

•ابزار های تامین مالی اثرات سیاست های مالی در شرایط مختلف اقتصادی

پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 1628 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 49

پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب

عملکرد اقتصادی بعد از انقلاب: عوامل موثر بر عملکرد

•بعد از انقلاب چند عامل مهم موجب کاهش تولید اقتصادی کشور شد:

–خروج مدیران با تجربه و تصدی مدیران جوان، بی تجربه، و بدون دانش اداره مجمو عه ها، و بدون برنامه حساب شده در سطوح مختلف اداره کشور.

–خروج تعداد زیادی از مدیران، متخصصان، و کارآفرینان و سرمایه گذاران از چرخه فعالیت کشور

–شروع جنگ تحمیلی با عراق که خود تا حدودی ناشی از عامل اول بود

–مسائل و در گیری های مربوط به اسقرار نظام سیاسی جدید

–عوامل مزبور همدیگر را تشدید میکردند.

فهرست مطالب

روند های کلان جمعیتی و اقتصادی بعد از انقلاب

عملکردهای کلان صنعتی

موانع و چالش های استمرار توسعه

نقش ایرانیان خارج از کشور

پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 رشته حسابداری

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 5818 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 257

پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 رشته حسابداری

طرح درس

در این درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهای مرتبط استفاده شایسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد.

اهداف درس

آشنایی با مهمترین مفاهیم اقتصادی نظیر هزینه فرصت، کمیابی، منحنی امکانات تولید، نظامهای مختلف اقتصادی، عرضه، تقاضا، تولید، رفتار مصرف کننده و مطلوبیت، کشش، بازارهای مختلف و … و بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در زمره مهمترین اهداف این درس میباشند.

جایگاه درس

درس اصول علم اقتصاد 1 بعنوان نخستین درس در سلسله دروس اقتصادی رشته حسابداری بوده و چون بسیاری از مفاهیم بنیادی که در سایر دروس اقتصادی این رشته ها از جمله اقتصاد کلان، پول و ارز و بانکداری، توسعه اقتصادی و مالیه عمومی مطرح خواهند شد برای اولین بار در این درس مورد بررسی قرار میگیرند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

چون آشنایی و معارفه دانشجو با علم اقتصاد از این درس آغاز میشود، ضرورت تعمق و دقت بیشتر در جهت تفهیم مفاهیم و اصطلاحات مربوطه بیشتر احساس میشود.

پاورپوینت تعیین قیمت محصول

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 1598 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 15

پاورپوینت تعیین قیمت محصول

قیمت گذاری را چگونه انجام خواهید داد؟

قیمت گذاری هنوز یک هنر است

تعریف: قیمت عبارتست از ارزشی که مشتریان احتمالا برای محصول یا خدمتی قائل می شوند

پاورپونیت پول کثیف

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 309 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12

پاورپونیت پول کثیف

مقدمه:

•پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است.

پاورپوینت حسابداری صنعتی 1

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 369 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 303

پاورپوینت حسابداری صنعتی 1

فهرست فصول

•فصل 1-کلیات ومفاهیم حسابداری بهای تمام شده

•فصل 2- روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده

•فصل 3- بهای تمام شده در مؤسسات خدماتی

•فصل 4- بهای تمام شده کالا در مؤسسات بازرگانی

•فصل 5- بهای تمام شده کالا در موسسات تولیدی (نظام ادواری)

•فصل 6- حسابداری مواد وبهای تمام شده آن

•فصل 7- گردآوری اقلام بهای تمام شده دستمزد (نیروی کار)

•فصل 8- گردآوری اقلام بهای تمام شده سربار

•فصل 9-نظام دائمی بهای تمام شده-هزینه یابی سفارش کار

•فصل 10-نظام دائمی بهای تمام شده –هزینه یابی مرحله ای

•فصل 11-سیستم هزینه یابی مرحله ای –کار در جریان ساخت

•فصل 12-سیستم هزینه یابی مرحله ای –روش میانگین درتعیین بهای تمام شده

•فصل 13-سیتم هزینه یابی مرحله ای –روش اولین صادره از اولین وارده

•فصل 14- بهای تمام شده استاندارد

پاورپوینت مدیریت مالی 2

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 538 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 616

پاورپوینت مدیریت مالی 2

مقدمه:

برای بسیاری از شرکتها سهم سرمایه گذاری در دارایی های جاری از کل دارایی ها بیش از 50% است.

مدیریت دارایی های جاری بیشتر از مدیریت هزینه ماشین آلات و تجهیزات نیازمند دقت است.

سه جنبه هریک از دارایی ها:

1- ویژگیهای اصلی دارایی مورد نظر و چگونگی کاربرد آن در شرکت

2- هزینه و فایده سرمایه گذاری در دارایی ها

3- مخاطره سرمایه گذاری در دارایی ها

اصول سرمایه گذاری در دارایی های جاری 1-2

1- اگر چه مقدار سرمایه گذاری در دارایی های جاری روزانه متغییر است به منظور تجزیه و تحلیل دارایی جاری متوسط میزان سرمایه گذاری در دوره زمانی خاص مورد استفاده قرار دارد.

2- میزان سرمایه گذاری و همچنین نوع دارایی جاری مورد نظر، متغیر های تصمیم گیری مهمی هستند.

3- تصمیم در مورد سرمایه گذاری در یک نوع دارایی جاری معمولاٌ از تصمیم در مورد سرمایه گذاری در نوع دیگری ازدارایی جاری مستقل نیست.