انرژی هسته ای و کاربرد های صلح آمیز آن

دسته: علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 615 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 90

انرژی هسته ای و کاربرد های صلح آمیز آن

مقدمه:

نه تنها جهان دنش و دنیای امروز متوجه ذره که همه اشیاء عالم خلقت را تشکیل می دهد، می باشد و نیرو و خاصیت آنرا مورد بررسی قرار داده است، بلکه بشر همواره در این امر تعلق داشته و تا آنجا که محیط و وسعت دانش او اجازه میداده در شناسائی و کشف آن کوشیده است. یونانیان قدیم در طریق کشف ذره پیشقدم بوده اند. اولین فردی که در مطالعه و بحث راجع به اتم پرداخت، دمکریتوس یونانی آن هم در 2500 سال پیش بوده است.

اما دانشمندان ایرانی از قبیل ابوعلی سینا فیلسوف نامدار و طبیب حاذق و ملاصدرا و امام غزالی و غیره نسبت به ذره و خاصیت آن شرح و بسط داده اند و با عبارت طنز ادبی حقیقت علمی و تغییر ناپذیر اتم را آشکار ساخته اند.

اتم یعنی ذره کوچکترین جز شیء مادی است که منشأ تشکیل اشیاء است. همه چیز از اجتماع ذرات کوچک اتم متشکل گردیده جهان و موجودات در آن هسته مجموع اجتماع ذرات اتم هستند اتم یا ذره خود از هسته مرکزی و ذرات ریز دیگری بنام الکترون تشکیل شده اند. ذرات موجود در هسته اتم پروتون نام دارند (بار الکتریکی مثبت) اما چون طبق قانون جاذبه (هم نام دافعه) نیرویی این ذرات را به یکدیگر متصل کرده است که به آن نوترون گویند. نوترون بار الکتریکی ندارد. الکترون ها که به دور هسته در حال گردش اند دارای بار منفی اند، اگر تعداد پروتون ها و الکترون های درون یک اتم مساوی باشد، آن اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است.

امنیت کشورها و انرژی هسته ای

دسته: علوم سیاسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 67 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 62

امنیت کشورها و انرژی هسته ای

مقدمه:

امنیت از نیازهای اساسی و اولیه بشر و دستیابی کامل به آن بارهایی از بلایایی چون گرسنگی، بیماری و جنگ از آرزوهای انسان اولیه، انسان عصر حاضر بوده است. بهترین نوع امنیت از انواع مختلف اقتصادی، شغلی، تحصیلی و … فاقد معناست. در طول قرنها زندگی بشر آمیخته با جنگ بوده و امنیت را از او دریغ داشته است. نشانه آن نتایج جنگهای مختلف از نوع تن به تن تا ظهور سلاحهای هسته ای و خسارتها و تحولات ناشی از آن که تلاشی جهانی را جهت مهار زمانی تلاشهای بشر برای خلع سلاح هسته ای آغاز شده که فجایع بسیاری متاسفانه که توسط کشورهای مدعی حقوق بشر و صلح امنیت جهانی در تاریخ جامعه بین المللی به وقوع پیوسته، بدین ترتیب یکی از این اقدامات انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای در قالب 1 قدمه و 11 ماده مصوب 1968 میلادی است که در سال 1970 میلادی لازم الاجرا گردیده است. معاهده دیگر مربوط به منع اجرای آزمایشهای هسته ای است که در سال 1996 میلادی به تصویب رسید.

علیرغم تبعیضات موجود در این معاهدات نسبت به کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای در حال توسعه؛ و دسته بندی های موجود- طبق معمول جامعه بین الملل- اجرای معاهده و ابزارهای اجرایی آن می توانند نقش مهمی در چگونگی اجرا و نتیجه حاصله از معاهده به جا بگذارند. در این مقال سعی خواهیم کرد ضمن بررسی دو معاهده مذکور به جهت ارتباط تنگاتنگ آنها با هم و اهداف آنها، اجرای این معاهدات این سلاحها پس از جنگ دوم و قضیه اتمی هیروشیما ایجاب نمود را با توجه به حضور مرجع ثالث- آژانس بین المللی انرژی هسته ای- و نوع همکاری کشورها مورد بررسی قرار دهیم.

طبق اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای آژانس دارای وظایفی علاوه بر وظایف مندرج در عهدنامه منع گسترش آزمایش های هسته ای می باشد که بر اساس تعهدات، ما بین آژانس و دول عضو در قالب موافقتنامه هایی متضمن روشهایی جهت اجرای تعهدات اعضا شکل می گیرد. این موافقتنامه ها دارای نواقصی هستند که به ظاهر سعی شده با پروتکل الحاقی 2 + 93 رفع شود، لیکن این پروتکل نیز مغایر با اصل حاکمیت دولتها بوده و باری از دوش مشکلات بر نمی دارد. گرچه عده ای لزوم الحاق کشورها را جهت اجرای پروتکل فوق الذکر در خصوص هر یک از کشورها جدی می دانند.

در نگارش این کار تحقیقی سعی در بررسی و پاسخ به این سوال شده که مکانیسم دول عضو بر اجرای معاهده و عمل به تعهدات چیست و راه حل های جهانی جامعه بین المللی برای منع گسترش و انجام آزمایشات هسته ای و پایان رقابت تسلیحاتی چه بوده و چشم انداز آینده راهی که آغاز گردیده چگونه است و اهداف این معاهدات چه بوده و تا چه حد به آن نزدیک شده ایم؟ در بخش اول طرح گفتاری در خصوص خلع سلاح و کنترل تسلیحات پرداخته، در بخش دوم نگرشی داریم بر روند شکل گیری معاهدات NPT, CTBT در بخش سوم مروری بر تعهدات کشورهای هسته ای و غیر هسته ای داریم و نهایتاً در بخش چهارم نظامهای نظارت و بازرسی اجرای معاهدات فوق الذکر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. اولین اقدام تاسیس کمیسیون انرژی اتمی در 1946 م با هدف برچیدن کامل سلاحهای هسته ای و استفاده کنترل شده از آن جهت اهداف صلح آمیز و غیر نظامی بود. و مجدداً کشورهایی که نسبت به این عمل واکنش نشان دادند آمریکا در قالب طرح باروخ و شوروی در قالب طرحی در مقابل طرح آمریکا بود.

کلمات کلیدی:

خلع سلاح

امنیت کشورها

انرژی هسته ای

معاهدات NPT, CTBT

آژانس بین المللی انرژی هسته ای

فهرست مطالب

مقدمه: 2

در پیشنهادات دو کشور دارای قدرت هسته ای- آمریکا و شوروی- دو نظر به وجود آمد: 4

بخش اول: کنترل تسلیحات و خلع سلاح 6

گفتار اول: تعاریف کنترل تسلیحات 6

فصل دوم: خلع سلاح 7

گفتار اول: تعریف خلع سلاح 7

مصادیق خلع سلاح را میتوان در سه دسته خلاصه کرد: 8

1- خلع سلاح کمی و کیفی 8

2- خلع سلاح عمومی و منطقه ای 8

3- خلع سلاح دو یا چند جانبه 9

بخش دوم: روند تدوین معاهدات هسته ای 10

فصل اول: روند تدوین معاهده NPT 10

گفتار اول: اجرای معاهده NPT وحق استفاده صلح جویانه 11

کاربرد دو واژه در نگارش این ماده دارای اهمیت می باشد: 11

الف- غیر قابل تفویض 11

ب- بدون تبعیض 11

گفتار سوم: امکان ایجاد مناطق عاری از سلاح های هسته ای 15

گفتار چهارم: اجرای بندهای 1 و 2 عهدنامه وین در خصوص NPT 15

فصل دوم: روند تدوین معاهده CTBT 17

بخش سوم: حقوق و تعهدات کشورهای عضو در خصوص اجرای معاهدات هسته ای 18

فصل اول: تعهدات دول هسته ای 18

فصل دوم: تعهدات دول غیر هسته ای بر اساس معاهدات NTP, CTBT 28

بخش چهارم: نظام نظارت و بازرسی بر معاهدات NPT, CTBT 33

گفتاراول: قراردادهای بازرسی آژانس بین المللی انرژی هسته ای 34

انواع قراردادها صرفنظر از تفاوتشان بر حسب الحاق یا عدم الحاق طرفین آنها به معاهده NPT و داشتن یا نداشتن سلاح هسته ای به شرح ذیل میباشند: 34

1- قرارداد بازرسی INFCIRC/26 34

2- قرارداد بازرسی INFCIPC/66 34

3- قرارداد بازرسی INFCIRC/ 153 36

گفتار دوم: نظامهای بازرسی آژانس بین المللی انرژی هسته ای 39

انواع بازرسی ها عبارتند از: 39

1- بازرسی تاییدی یا عادی: 39

2- بازرسی ویژه 41

3- بازرسی داوطلبانه 42

گفتار سوم: ایرادات اجرایی قراردادها و نظامهای بازرسی 43

1- الحاق اختیاری به آژانس 43

2- اعمال تعهدات پادمان به مواد هسته ای 43

3- مشکل فعالیتهای مخفی 44

4- عدم دسترسی آژانس به اطلاعات مکمل و تبعات آن 44

5- عدم اشاره موافقت نامه پادمان به تولید اورانیوم قبل از غنی سازی 44

6- عدم توانایی پادمان در علنی ساختن مقادیر کمتر از تعداد موثر 45

فصل دوم: نظام نظارت و بازرسی اجرای پیمان منع جامع آزمایشهای هسته ای 45

گفتار اول: سازمان ناظر 45

ب) شورای اجرایی 46

پ) دبیرخانه فنی 48

گفتار دوم: روشهای نظارت 49

الف) سیستم نظارت بین المللی 51

نتیجه گیری: 52

فهرست منابع: 58

1- کتب 58

2- مقالات: 60

3- پایان نامه 61

پروژه بررسی انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 980 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 40

پروژه بررسی انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

طرح تحقیق

بیان مسئله

امروزه سرعت پیشرفت اختراعات و اکتشا فات گویای آن است که زندگی بشر با علم ودانش گره خورده است به گونه ای که انسان بافعالیت های علمی وتحقیقاتی خود هر روز پرده از اسرار خلقت برداشته، بیشتر به رمزوراز کائنات دست می یابد و هر روز دنیای جدیدی رافراروی خود می گشاید بشر با دست یافتن به درون ذرات اتم ها به توانایی و انرژی نهفته در آن پی برده است به نحوی که می تواند از آثار سازنده آن بهره جوید.

چرا که انرژِی هسته ای نقش موثری را در جامعه ایفا می کند وکاربرد های بسیاری در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، پزشکی وصنعت دارد. مو ضوع پژوهش ما نقش انرژی هسته ای در بخش کشاورزی است که می توان از آن برای بالا بردن عمر محصولات کشاورزی، تاثیر وفواید اشعه گاما بر محصولات وبالا بردن مقاومت گیاهان مورد استفاده قرارداد. که اگر بشر بتواند به طریق صلح آمیز ومفید از آن استفاده کند به رفاه اقتصادی وسیاسی دست می یابد.

سوالات تحقیق

1 -کاربردانرژی هسته ای درکشاورزی چیست؟

2-تاثیر اشعه گاما بر روی محصولات کشاورزی چیست؟

3-چگونه می توان محصولات کشاورزی را از آسیب مصون داشت؟

اهداف واهمیت موضوع تحقیق

اهداف کلی: هدف از این تحقیق آشنایی بیشتر با انرژِی هسته ای وآثار کاربردهای آن در کشاورزی است

در راستای این هدف کلی اهداف جزئی طرح گردیده است. که از جمله آنها:

بررسی نقش فن آوری هسته ای در:

 • تغییرات ژنتیکی گیاهان
 • افزایش طول عمر محصولات کشاورزی
 • بالا بردن مقاومت گیاهان
 • ساخت کود و آبیاری محصولات کشاورزی

نوع تحقیق

نوع تحقیق ما از نوع تحقیق کتابخانه ای، به صورت مراجعه به کتابخانه، فیش برداری، قرائت فیش ها، نسخه برداری و خلاصه کردن ویادداشت برداری استفاده شد.

ما با مراجعه به سایت های مختلف و انتخاب بهترین مطالب که قابل فهم وانتقال برای ما باشد نیز استفاده کرده ایم.

روش تحقیق

روشی که در این تحقیق از آن استفاده کرده ایم روش توصیف نظام مند موقعیت انرژی هسته ای با دقت وحفظ عینیت موضوع آن بوده است به طور کلی می توان گفت ما از روش توصیفی و تا حدودی مورد کاوی و میدانی به صورت مطالعه فشرده ومتمرکز بررسی تاریخچه وتحولات انرژی هسته ای استفاده کرده ایم که از تقسیم بندی انواع روش های تحقیق می باشد.

پیشینه تحقیق

در این تحقیق سایت هایی مورد استفاده قرار گرفت به خصوص سایت مهندسی پزشکی که مطالب مفیدی در این باره استخراج کردیم هم چنین سایت پروفسور آفریده بسیار سودمند بود.

سایت کشاورزی و سایت پژوهشکده های هسته ای ایران نیز منبع اصلی این تحقیق بود و کتاب حقایقی در مورد انرژی هسته ای و کتاب انرژی اتمی نوشته دکتر اریک و بلا کر ترجمه بهروز بیضا یی پیشینه خوبی در این زمینه داشت.

تعریف واژه ها و اصطلاحات

انرژی Energy: به معنای نیرو، قوه، قدرت، توانایی واستعداد کار وکوشش است.

انرژی هسته ای: انرژی حا صل از شکافت هسته

کشاورزی: به معنای کشت ورزی – زراعت – کاشت وبرداشت محصول است.

تکنولوژی: فناوری –علم صنایع و حرفه ها –به کار بردن، ترکیب کردن امور، استعمال کردن

چکیده:

تحقیق و پژوهش را باید پایه توسعه و تعالی دانست که یکی از مهم ترین و حیاتی ترین برنامه های جوامع و سازمان ها برای با لندگی و شکو فایی است.

بنابراین وظیفه پژوهشگران این است که با پژوهشهای دائمی وکار بردی نمودن آن ها مشخص کنند که ((چه چیز)) یا ((چه کار))، ((به چه مقدار و میزان))، ((چگونه))، ((برای چه کسانی)) و ((کجا)) انجام شود که به هدف نزدیک تر شویم.

در این تحقیق هدف بررسی انرژی هسته ای در کشاورزی ایران، و استفاده کلی این انرژی سودمند در کشاورزی مورد تحقیق و بررسی است.

استفاده از این انرژی در کشوری هم چون ایران که بیشتر مناطق آن خشک وکویری هستند و با کمبود آب مواجه است بسیار سودمند است وبا تکنیک های هسته ای می توان این کمبودها را جبران نمود.

به طور کلی انرژی هسته ای در کشاورزی کاربردهای مفیدی داشته و با پرتو دهی بسیاری از مضرات روش های قبل جبران شده وبا استفاده بهینه از این تکنیک ها می توان از آسیب های وارده بر محصولات کشاورزی جلو گیری کرد.

مقدمه

انرژی هسته ای کاربرداری زیاد در کشاورزی دارد. لازم به ذکر است انرژی هسته ای به تمامی انرژی های دیگر قابل تبدیل است ولی هیچ انرژی به انرژی هسته ای تبدیل نمی شود .

انرژی هسته ای خدمات برجسته ای در زمینه های مختلف دارد که مهمترین خدمت آن را می توان در بخش کشاورزی در نظر گرفت؛ افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به غذا، آب و حتی صادرات محصولات غذایی محتاج علمی است که بتواند به این نیازها پاسخ دهد.

امروزه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه متداول است و ایران نیز مانند خیلی از کشورهای در حال توسعه، تحقیقات هسته ای خود را دنبال می کند.

امروزه با بالا رفتن جمعیت جهان کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار شده است وتامین و امنیت غذایی از مهمترین دغدغه های هر کشور می باشد. یکی از مهمترین چالش های کشاورزی خسارات ضایعاتی است که به محصولات کشاورزی وارد می شود بطوریکه گفته می شود امروزه بیش از یک سوم محصولات کشاورزی در جهان از بین می روند. وجودآفات گوناگونی که به محصولات کشاورزی حمله ور شده وباعث نابودی آنها می گردد باعث شده از دیربازانسانها بفکر یافتن روشهای گوناگون برای از میان برداشتن این آفات ودر بدست آوردن محصولات کشاورزی سالم باشند تا با بالابردن سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی را توسعه ببخشند.

تولید محصولات کشاورزی از جنبه های مختلف آسیب پذیر است. به طور معمول عوامل مختلفی مانند شرایط آب وهوایی، میزان بارندگی، وضعیت خاک کشاورزی، تجهیزات تکنو لوژی کشاورزی می تواند میزان تولید وکیفیت تولید ما را تحت تاثیر خود داشته با شد. در بین این مجموعه عوامل یکسری عواملی هستند که تولیدات ما را تهدید می کنند که این مجموعه عوامل زنده ای که محصولات کشاورزی را تهدید می کنند. استفاده کردن از روش هسته ای یا پرتو تابی وابسته به مجموعه دانش هسته ای می شود تکنولوژی نسبتا جدیدی هست.

کشاورزی هسته ای هیچ ارتباط خاصی با مقولات اورانیوم، غنی سازی، سانتریفوژ، باز فرآوری و غیره ندارد، بلکه هر نوع فعالیت کشاورزی که در آن به نوعی از ایزوتوپ و رادیو ایزوتوپ مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده کند، زیر مجموعه کشاورزی هسته ای محسوب می شود.

فعالیتهای پژوهشی در دست اجرا در ایران :

 • القاء موتاسیون در نارنگی بمنظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانتهای با صفات کیفی برتر،
 • ایجاد لاینهای زودرس و مقاوم به خشکی در گلرنگ با استفاده از تکنیک موتاسیون،
 • القاء موتاسیون به منظور ایجاد صفت زودرسی در 8 لاین پنبه بوسیله پرتوتابی با اشعه گاما،
 • راه اندازی آزمایشگاه مارکرهای مولکولی و تعیین RAPDs در لاینهای موتانت گندم،
 • ایجاد مقاومت به ریزش دانه در کلزا با استفاده از تکنیک های موتاسیون و بیوتکنولوژی،
 • ارزیابی پتانسیل روش عقیم سازی در کنترل کرم گلوگاه انار،
 • بررسی کارایی تثبیت بیولوژیک ازت سویه های ریزوبیوم در همزیستی با دو رقم لوبیا به روش رقت ایزوتوپی ازت – 15،
 • بهبود کیفیت نانوائی و ارزش غذایی گندم نان (استفاده از مارکرهای مولکولی برای انتخاب گیاهان برتر)،
 • القاء موتاسیون توسط اشعه گاما در پرتقال تامسون ناول به منظور ایجاد ژنوتیپهای با صفات برتر،
 • ایجاد تنوع ژنتیکی و ارزیابی لاینهای متحمل به شوری در کلزا با استفاده از روش جهش زایی،
 • کاربرد تکنیک ردیابی علف کش D2.4 نشاندار به کربن 14 جهت تعیین مناسبترین زمان کنترل انتخاب علفهای هرز یکساله خرفه، هفت بند، تاج خروس و سلمه تره،
 • بررسی کاهش آلودگی میکروبی میگو با استفاده از پرتو گاما و اندازه گیری باقیمانده کلرا مفنیکل در آن محصول با استفاده از روش الیزا،
 • مطالعه اثر سطوح مختلف گوگرد و مایه تلقیح باکتریهای ریزوبیوم و تیوباسیلوس بر عملکرد، توان تثبیت ازت و جذب برخی عناصر غذایی ارقام سویا به روشهای ایزوتوپی ازت 15 و فسفر32،
 • تهیه واکسن بیماری تب برفکی از طریق غیر فعال سازی ویروس FMD type A87/IRN با پرتو گاما،
 • بررسی تاثیر اشعه گاما کبالت – 60 بر روی افزایش باروری اسپرم خروس،
 • طراحی کیت تشخیصی رادیوایمونواسی جهت تشخیص بیماری بروسلوز،
 • استفاده از رادیوایزوتوپ فسفر-32 در بررسی کارائی همزیستی سویه های مختلف قارچ میکوریزا با ژنوتیپ های گندم تحت شرایط شور،
 • تأثیر مصرف نیکل بر فعالیت آنزیم اوره آز، متابولیسم ازت و افزایش کارائی مصرف کود اوره در گندم و ذرت با استفاده از رادیوایزوتوپ 15
 • اثرات سطوح مختلف کود نیترات آمونیوم بر جذب نیتروژن، عملکرد کمی و کیفی نیشکر و و نیز تعیین کارائی مصرف کود با استفاده از ایزوتوپ سنگین 15
 • بررسی تأثیر منابع مختلف کود نیتروژنی و تعداد تقسیط بر عملکرد کمی و کیفی کلزا با استفاده از 15
 • امکان سنجی تعیین نسبت ایزوتوپی 14N و 15N عصاره خاک به روش ریزانتشار با استفاده از دستگاه اسپکترومتر گسیلی NO17.
 • اایجاد تنوع ژنتیکی به وسیله تابش پرتو گاما بر روی جوانه های نارس زعفران
 • بررسی پایداری رادیکالها آزاد ایجاد شده تحت فرایند ضد عفونی کردن با پرتو های الکترونی 10mevدر سبزیجات خشک و ادویه به روش ای پی آر
 • تعیین دز مناسب پر تو های گاما برای ایجاد موتاسیون در ریز نمو نه های موز
 • بررسی آلودگی میکروبی گوشت قرمز و پرتو دهی آن جهت کاهش بار میکروبی واز بین بردن بار میکروبی در دمای 18-و4 درجه سانتی گراد.

فهرست

تقدیر وتشکر … 1

تقدیم به … … … … . 2

طرح تحقیق… 3

چکیده… 5

فصل اول: مقدمه… 6

فصل دوم: مقدمه علمی… 8

فصل سوم: تاریخچه… 13

فصل چهارم: کاربردهای کشاورزی… 15

فصل پنجم: پرتو دهی و مزایای آن… 23

فصل ششم: کشاورزی در ایران… 25

فصل هفتم: مصاحبه… 30

فصل هشتم: محافظت در برابر پرتوها… 33

نتیجه گیری… 36

منابع و ماخذ… 37

پایان نامه انرژی هسته ای حق مسلم ماست؟

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 180 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 160

پایان نامه انرژی هسته ای حق مسلم ماست؟

پیشگفتار

پیوسته یاد می کنیم مهربان پروردگاری را که نامش مزین کننده نامها و آرامش بخش دل هاست. شکر و سپاس از آن اوست چرا که ندای دین حقش را آخرین فرستاده اش در داد. او که قدرت جاودانگی خویش قلم را به دستانمان داد تا بنویسیم و بخوانیم از اقتدار کشوری مقتدر بنویسیم از کاوشگرانی که در قلبشان عشق به وطن موج می زند و از این هوش و توانایی خویش به نحو احسن استفاده می کنند تا این مهد دانش شهرتی جهانی پیدا کند. ایران است این سرای دانش سرای عشق خانه ای عظیم دوستی ها و مهد علم.

ایران ای مادر همیشه هشیار ای که صاحب خاکی هستی که از دانش سنگهایی بیرون می آید که ذهن هر متفکری را از آن خود می کند به یاد می آوری روزهایی که خورشید آسمان تو شاهد پیروزی فرزندانت بود خاطرت هست شب هایی که مهتاب نظاره گر حرکات دستان پرتکاپوی تلاشگرانی بود که در کارخانه ها کار می کردند تا شاید خدمتی کوچک به این ملت شریف تو کنند. می دانم که می دانی حرکت چرخ انرژی پدید اورنده تمام نیروها فقط به دست یکتا پروردگار من هست و بس انرژی عظیم که در دل کوچک هر ذره نهفته است. نیرویی که در کوچکترین ذره ای از این هستی جای گرفته و بزرگترین کار در دنیای علم انجام میدهد. بله انرژی اتمی.

صنعت اتمی جای خودش را در چرخ صنعت یافته و یکی از سکانسهای کشتی کشور به دست گرفته متخصصان کشور محبوب با بهره گیری از علم و دانش خویش کشور ایران را با دنیای نوین علم و انرژی اتمی همگام ساخته اند. امیدوارم شاهد پیروزی روز افزون کشورمان در علم باشیم.

مراحل تحقیق:

1-انتخاب موضوع و تعریف آن:

موضوع انرژی هسته ای حق مسلم ماست ایران باید در فناوری هسته ای جایگاه بالایی داشته باشد.

2- تحدید موضوع تحقیق:

علت مخالفت های کشورهای خارجی دربرخورداری ایران از فناوری هسته ای چیست؟ و چرا ایرن باید از فناوری هسته ای برخودار باشد؟

3-جستجو و مطالعه منابع تحقیقی:

ضمن مطالعه مقالات در رابطه با انرژی هسته ای و نقش ایران در فعا لیت های هسته ای در روزنامه ها و مجلات با مراجعه به کتابها و سایتهای اینترنتی اطلاعات بیشتری دریافت نموده ایم.

4-ارائه فرضیه:

با توجه به این مسئله سوخت های فسیلی رو به اتمام است همه کشورهای جهان از جمله ایران باید حق استفاده از فناوری هسته ای را داشته باشند.

5- انتخاب فنون و روش تحقیق:

مجموه حاضر تحقیقی کتابخانه ایست و برای تکمیل آن از مطالعه استفاده شده است.

6- جمع آوری اطلاعات:

با مطالعه بر روی کتابها، مجلات، روزنا مه ها و منابع اینترنتی اطلاعات لازم را جمع آوری کرده ایم.

7- تجزیه و تحلیل اطلاعات:

اطلاعات جمع آوری شده بر اساس موضوع دسته بندی کرده و اطلاعات اضافی را حذف نموده ایم.

8- ارائه نظریه یا تئوری:

انرژی هسته ای حق مسلم تمامی مردم کشور عزیزمان است و برخورداری از این فناوری ما را به کسب موفقیت های بالایی می رساند.

مقدمه:

انرژی هسته ای در جهان

انرژی هسته ای از جمله انرژی هایی است که کاربرد زیادی در سطح جهان دارد. در حال حاضر، ظرفیت نیروگاه های هسته ای جهان بیش از 350 هزار مگاوات است که پیش بینی می شود تا سال 2020 به 359 هزار گیگاوات برسد. انرژی هسته ای دارای مزایایی است که کاربرد آن را افزایش می دهد. به عنوان مثال، این انرژی کمترین تاثیر را بر محیط دارد، همچنین به صرفه و اقتصادی است و در زمینه امنیت ملی انرژی نقش عمده ای دارد. نیروگاههای هسته ای را بر اساس راکتوری که در آن استفاده می شود تقسیم بندی می کنند. در حال حاضر 5 کشور جهان از انرژی هسته ای برای تولید الکتریسیته استفاده می کنند. اگر چه تعداد نیروگاههای هسته ای کمتر از تعداد راکتورهایی است که دردهه های 70 و 80 ساخته شده ولی میزان الکتریسیته تولیدی بیشتر است.

انرژی هسته ای حق مسلم ماست؟

دسته: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 180 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 160

پایان نامه انرژی هسته ای حق مسلم ماست؟

پیشگفتار

پیوسته یاد می کنیم مهربان پروردگاری را که نامش مزین کننده نامها و آرامش بخش دل هاست. شکر و سپاس از آن اوست چرا که ندای دین حقش را آخرین فرستاده اش در داد. او که قدرت جاودانگی خویش قلم را به دستانمان داد تا بنویسیم و بخوانیم از اقتدار کشوری مقتدر بنویسیم از کاوشگرانی که در قلبشان عشق به وطن موج می زند و از این هوش و توانایی خویش به نحو احسن استفاده می کنند تا این مهد دانش شهرتی جهانی پیدا کند. ایران است این سرای دانش سرای عشق خانه ای عظیم دوستی ها و مهد علم.

ایران ای مادر همیشه هشیار ای که صاحب خاکی هستی که از دانش سنگهایی بیرون می آید که ذهن هر متفکری را از آن خود می کند به یاد می آوری روزهایی که خورشید آسمان تو شاهد پیروزی فرزندانت بود خاطرت هست شب هایی که مهتاب نظاره گر حرکات دستان پرتکاپوی تلاشگرانی بود که در کارخانه ها کار می کردند تا شاید خدمتی کوچک به این ملت شریف تو کنند. می دانم که می دانی حرکت چرخ انرژی پدید اورنده تمام نیروها فقط به دست یکتا پروردگار من هست و بس انرژی عظیم که در دل کوچک هر ذره نهفته است. نیرویی که در کوچکترین ذره ای از این هستی جای گرفته و بزرگترین کار در دنیای علم انجام میدهد. بله انرژی اتمی.

صنعت اتمی جای خودش را در چرخ صنعت یافته و یکی از سکانسهای کشتی کشور به دست گرفته متخصصان کشور محبوب با بهره گیری از علم و دانش خویش کشور ایران را با دنیای نوین علم و انرژی اتمی همگام ساخته اند. امیدوارم شاهد پیروزی روز افزون کشورمان در علم باشیم.

مراحل تحقیق:

1-انتخاب موضوع و تعریف آن:

موضوع انرژی هسته ای حق مسلم ماست ایران باید در فناوری هسته ای جایگاه بالایی داشته باشد.

2- تحدید موضوع تحقیق:

علت مخالفت های کشورهای خارجی دربرخورداری ایران از فناوری هسته ای چیست؟ و چرا ایرن باید از فناوری هسته ای برخودار باشد؟

3-جستجو و مطالعه منابع تحقیقی:

ضمن مطالعه مقالات در رابطه با انرژی هسته ای و نقش ایران در فعا لیت های هسته ای در روزنامه ها و مجلات با مراجعه به کتابها و سایتهای اینترنتی اطلاعات بیشتری دریافت نموده ایم.

4-ارائه فرضیه:

با توجه به این مسئله سوخت های فسیلی رو به اتمام است همه کشورهای جهان از جمله ایران باید حق استفاده از فناوری هسته ای را داشته باشند.

5- انتخاب فنون و روش تحقیق:

مجموه حاضر تحقیقی کتابخانه ایست و برای تکمیل آن از مطالعه استفاده شده است.

6- جمع آوری اطلاعات:

با مطالعه بر روی کتابها، مجلات، روزنا مه ها و منابع اینترنتی اطلاعات لازم را جمع آوری کرده ایم.

7- تجزیه و تحلیل اطلاعات:

اطلاعات جمع آوری شده بر اساس موضوع دسته بندی کرده و اطلاعات اضافی را حذف نموده ایم.

8- ارائه نظریه یا تئوری:

انرژی هسته ای حق مسلم تمامی مردم کشور عزیزمان است و برخورداری از این فناوری ما را به کسب موفقیت های بالایی می رساند.

مقدمه:

انرژی هسته ای در جهان

انرژی هسته ای از جمله انرژی هایی است که کاربرد زیادی در سطح جهان دارد. در حال حاضر، ظرفیت نیروگاه های هسته ای جهان بیش از 350 هزار مگاوات است که پیش بینی می شود تا سال 2020 به 359 هزار گیگاوات برسد. انرژی هسته ای دارای مزایایی است که کاربرد آن را افزایش می دهد. به عنوان مثال، این انرژی کمترین تاثیر را بر محیط دارد، همچنین به صرفه و اقتصادی است و در زمینه امنیت ملی انرژی نقش عمده ای دارد. نیروگاههای هسته ای را بر اساس راکتوری که در آن استفاده می شود تقسیم بندی می کنند. در حال حاضر 5 کشور جهان از انرژی هسته ای برای تولید الکتریسیته استفاده می کنند. اگر چه تعداد نیروگاههای هسته ای کمتر از تعداد راکتورهایی است که دردهه های 70 و 80 ساخته شده ولی میزان الکتریسیته تولیدی بیشتر است.

پروژه ساختار انرژی هسته ای

استفاده اصلی از انرژی هسته ای، تولید انرژی الکتریسته است این راهی ساده و کارآمد برای جوشاندن آب و ایجاد بخار برای راه اندازی توربین های مولد است بدون راکتورهای موجود در نیروگاه های هسته ای، این نیروگاه ها شبیه دیگر نیروگاه ها زغال سنگی و سوختی می شود

دسته: برق

بازدید: 12 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 554 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 76

چکیده

استفاده اصلی از انرژی هسته ای، تولید انرژی الکتریسته است. این راهی ساده و کارآمد برای جوشاندن آب و ایجاد بخار برای راه اندازی توربین های مولد است. بدون راکتورهای موجود در نیروگاه های هسته ای، این نیروگاه ها شبیه دیگر نیروگاه ها زغال سنگی و سوختی می شود. انرژی هسته ای بهترین کاربرد برای تولید مقیاس متوسط یا بزرگی از انرژی الکتریکی به طور مداوم است. سوخت اینگونه ایستگاه ها را اورانیوم تشکیل می دهد. چرخه سوخت هسته ای تعدادی عملیات صنعتی است که تولید الکتریسته را با اورانیوم در راکتورهای هسته ای ممکن می کند. اورانیوم عنصری نسبتاً معمولی و عادی است که در تمام دنیا یافت می شود. این عنصر به صورت معدنی در بعضی از کشورها وجود دارد که حتماً باید قبل از مصرف به صورت سوخت در راکتورهای هسته ای، فرآوری شود.

الکتریسته با استفاده از گرمای تولید شده در راکتورهای هسته ای و با ایجاد بخار برای به کار انداختن توربین هایی که به مولد متصل اند تولید می شود. سوختی که از راکتور خارج شده، بعداز این که به پایان عمر مفید خود رسید می تواند به عنوان سوختی جدید استفاده شود. فعالیت های مختلفی که با تولید الکتریسیته از واکنش های هسته ای همراهند مرتبط به چرخه سوخت هسته ای هستند. چرخه سوختی انرژی هسته ای با اورانیوم آغاز می شود و با انهدام پسمانده های هسته ای پایان می یابد. دوبار عمل آوری سوخت های خرج شده به مرحله های چرخه سوخت هسته ای شکلی صحیح می دهد.

بررسی انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 980 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 40

بررسی انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی

طرح تحقیق

بیان مسئله

امروزه سرعت پیشرفت اختراعات و اکتشا فات گویای آن است که زندگی بشر با علم ودانش گره خورده است به گونه ای که انسان بافعالیت های علمی وتحقیقاتی خود هر روز پرده از اسرار خلقت برداشته، بیشتر به رمزوراز کائنات دست می یابد و هر روز دنیای جدیدی رافراروی خود می گشاید بشر با دست یافتن به درون ذرات اتم ها به توانایی و انرژی نهفته در آن پی برده است به نحوی که می تواند از آثار سازنده آن بهره جوید.

چرا که انرژِی هسته ای نقش موثری را در جامعه ایفا می کند وکاربرد های بسیاری در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، پزشکی وصنعت دارد. مو ضوع پژوهش ما نقش انرژی هسته ای در بخش کشاورزی است که می توان از آن برای بالا بردن عمر محصولات کشاورزی، تاثیر وفواید اشعه گاما بر محصولات وبالا بردن مقاومت گیاهان مورد استفاده قرارداد. که اگر بشر بتواند به طریق صلح آمیز ومفید از آن استفاده کند به رفاه اقتصادی وسیاسی دست می یابد.

سوالات تحقیق

1 -کاربردانرژی هسته ای درکشاورزی چیست؟

2-تاثیر اشعه گاما بر روی محصولات کشاورزی چیست؟

3-چگونه می توان محصولات کشاورزی را از آسیب مصون داشت؟

اهداف واهمیت موضوع تحقیق

اهداف کلی: هدف از این تحقیق آشنایی بیشتر با انرژِی هسته ای وآثار کاربردهای آن در کشاورزی است

در راستای این هدف کلی اهداف جزئی طرح گردیده است. که از جمله آنها:

بررسی نقش فن آوری هسته ای در:

 • تغییرات ژنتیکی گیاهان
 • افزایش طول عمر محصولات کشاورزی
 • بالا بردن مقاومت گیاهان
 • ساخت کود و آبیاری محصولات کشاورزی

نوع تحقیق

نوع تحقیق ما از نوع تحقیق کتابخانه ای، به صورت مراجعه به کتابخانه، فیش برداری، قرائت فیش ها، نسخه برداری و خلاصه کردن ویادداشت برداری استفاده شد.

ما با مراجعه به سایت های مختلف و انتخاب بهترین مطالب که قابل فهم وانتقال برای ما باشد نیز استفاده کرده ایم.

روش تحقیق

روشی که در این تحقیق از آن استفاده کرده ایم روش توصیف نظام مند موقعیت انرژی هسته ای با دقت وحفظ عینیت موضوع آن بوده است به طور کلی می توان گفت ما از روش توصیفی و تا حدودی مورد کاوی و میدانی به صورت مطالعه فشرده ومتمرکز بررسی تاریخچه وتحولات انرژی هسته ای استفاده کرده ایم که از تقسیم بندی انواع روش های تحقیق می باشد.

پیشینه تحقیق

در این تحقیق سایت هایی مورد استفاده قرار گرفت به خصوص سایت مهندسی پزشکی که مطالب مفیدی در این باره استخراج کردیم هم چنین سایت پروفسور آفریده بسیار سودمند بود.

سایت کشاورزی و سایت پژوهشکده های هسته ای ایران نیز منبع اصلی این تحقیق بود و کتاب حقایقی در مورد انرژی هسته ای و کتاب انرژی اتمی نوشته دکتر اریک و بلا کر ترجمه بهروز بیضا یی پیشینه خوبی در این زمینه داشت.

تعریف واژه ها و اصطلاحات

انرژی Energy: به معنای نیرو، قوه، قدرت، توانایی واستعداد کار وکوشش است.

انرژی هسته ای: انرژی حا صل از شکافت هسته

کشاورزی: به معنای کشت ورزی – زراعت – کاشت وبرداشت محصول است.

تکنولوژی: فناوری –علم صنایع و حرفه ها –به کار بردن، ترکیب کردن امور، استعمال کردن

چکیده:

تحقیق و پژوهش را باید پایه توسعه و تعالی دانست که یکی از مهم ترین و حیاتی ترین برنامه های جوامع و سازمان ها برای با لندگی و شکو فایی است.

بنابراین وظیفه پژوهشگران این است که با پژوهشهای دائمی وکار بردی نمودن آن ها مشخص کنند که ((چه چیز)) یا ((چه کار))، ((به چه مقدار و میزان))، ((چگونه))، ((برای چه کسانی)) و ((کجا)) انجام شود که به هدف نزدیک تر شویم.

در این تحقیق هدف بررسی انرژی هسته ای در کشاورزی ایران، و استفاده کلی این انرژی سودمند در کشاورزی مورد تحقیق و بررسی است.

استفاده از این انرژی در کشوری هم چون ایران که بیشتر مناطق آن خشک وکویری هستند و با کمبود آب مواجه است بسیار سودمند است وبا تکنیک های هسته ای می توان این کمبودها را جبران نمود.

به طور کلی انرژی هسته ای در کشاورزی کاربردهای مفیدی داشته و با پرتو دهی بسیاری از مضرات روش های قبل جبران شده وبا استفاده بهینه از این تکنیک ها می توان از آسیب های وارده بر محصولات کشاورزی جلو گیری کرد.

مقدمه

انرژی هسته ای کاربرداری زیاد در کشاورزی دارد. لازم به ذکر است انرژی هسته ای به تمامی انرژی های دیگر قابل تبدیل است ولی هیچ انرژی به انرژی هسته ای تبدیل نمی شود.

انرژی هسته ای خدمات برجسته ای در زمینه های مختلف دارد که مهمترین خدمت آن را می توان در بخش کشاورزی در نظر گرفت؛ افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به غذا، آب و حتی صادرات محصولات غذایی محتاج علمی است که بتواند به این نیازها پاسخ دهد.

امروزه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه متداول است و ایران نیز مانند خیلی از کشورهای در حال توسعه، تحقیقات هسته ای خود را دنبال می کند.

امروزه با بالا رفتن جمعیت جهان کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار شده است وتامین و امنیت غذایی از مهمترین دغدغه های هر کشور می باشد. یکی از مهمترین چالش های کشاورزی خسارات ضایعاتی است که به محصولات کشاورزی وارد می شود بطوریکه گفته می شود امروزه بیش از یک سوم محصولات کشاورزی در جهان از بین می روند. وجودآفات گوناگونی که به محصولات کشاورزی حمله ور شده وباعث نابودی آنها می گردد باعث شده از دیربازانسانها بفکر یافتن روشهای گوناگون برای از میان برداشتن این آفات ودر بدست آوردن محصولات کشاورزی سالم باشند تا با بالابردن سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی را توسعه ببخشند.

تولید محصولات کشاورزی از جنبه های مختلف آسیب پذیر است. به طور معمول عوامل مختلفی مانند شرایط آب وهوایی، میزان بارندگی، وضعیت خاک کشاورزی، تجهیزات تکنو لوژی کشاورزی می تواند میزان تولید وکیفیت تولید ما را تحت تاثیر خود داشته با شد. در بین این مجموعه عوامل یکسری عواملی هستند که تولیدات ما را تهدید می کنند که این مجموعه عوامل زنده ای که محصولات کشاورزی را تهدید می کنند. استفاده کردن از روش هسته ای یا پرتو تابی وابسته به مجموعه دانش هسته ای می شود تکنولوژی نسبتا جدیدی هست.

کشاورزی هسته ای هیچ ارتباط خاصی با مقولات اورانیوم، غنی سازی، سانتریفوژ، باز فرآوری و غیره ندارد، بلکه هر نوع فعالیت کشاورزی که در آن به نوعی از ایزوتوپ و رادیو ایزوتوپ مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده کند، زیر مجموعه کشاورزی هسته ای محسوب می شود.

مقدمه علمی:

1-انرژی چیست؟

انرژی برای به حرکت در آ وردن، شتاب دادن، بلند کردن، گرم کردن ویانورانی کردن اشیاء لازم است. انرژی نه به وجود می اید ونه ازبین می رود. انرژی رانیز می توان از منابع طبیعی به دست اورد.

2- انرژی هسته ای چیست؟

انرژی که از هسته ام ها حاصل می گردد.

3-واپا شی هسته ای چیست؟

هسته بسیاری از اتم ها به ویژه ان هایی که خیلی سنگین وبزرگ اند پایدار نیستند، گاهی اوقات اتم ازه ساخته شده نیز ناپایدار است ودوباره فرو می پاشد وبه این ترتیب دوره کاملی از فروپاشی ها زنجیر های صورت می گیرد تا بلاخره این روند با ایجاد یک عنصر پایدار پایان می یابد.

واپاشی هسته ای به سه صورت:

1-شکافت هسته ای

2-جوش هسته ای

3- پرتو زایی

انجام می گیرد.

4-شکافت هسته ای

هسته یک اتم سنگین ناپایدار ممکن است به صورت طبیعی یامصنوعی واپاشی کند وتعداد نوترون اغلب بین 0تا5عدداست تبدیل شده وانرژی تولید میگردد.

شکل1: نمایی ساده از شکافت هسته ای

5-جوش هسته ای:

هنگامی که هسته دواتم سبک تحت فشار بسیار زیاد وگرما قرار گیرد این دو دو هسته یک هسته بزرگتر وسنگین تر را همراه با تعدادی نوترون ومقداری انرژی که البته این انرژی ازانرژی اولیه داده شده کمتر است.

مصاحبه:

رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی از تولید نخستین لاین (خط منشأ بذر) جو مقاوم به شوری و سرما با استفاده از فناوری هسته ای در ایران خبر داد.

به گزارش خبر گزاری فارس، جعفر خلقانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: فعلاً نام جو جدید که در زمینهای شور و کم حاصل جواب می دهد 30 – M4 – 73 می باشد که این جو در سال 73 به وسیله جهش (mutation) تولید شده و اکنون به کشاورزان داوطلب برای کشت معرفی شده است. خلقانی افزود: جو به دست آمده از فناوری هسته ای در فراگرد همکاری بین پژوهشگاه فناوری هسته ای سازمان انرژی اتمی و سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به دست آمده که بین 2/4 تا 3/5 تن در هکتار در شرایط سخت محیطی محصول می دهد. خلقانی تصریح کرد: اکنون جو یاد شده در 8 استان کشور به طور آزمایشی در مزارع تحقیقاتی کشت می شود.

خلقانی گفت: استفاده از فناوری هسته ای در کشاورزی موجب پاکی محصول، کاهش مصرف سموم و کود و کاهش آفات می شود.

خیام نکویی رئیس موسسه تحقیقاتی بیوتکنولوژی جهادکشاورزی در مصاحبه با سایت مهندس پزشکی می گوید: با استفاده از روش پرتوتابی گاما به بذر مرکبات یا میوه های هسته دار می توان با اصلاح ژنتیک میوه های با هسته کوچک یا بی هسته تولید کرد که علاوه بر خوش خوراک بودن می تواند در جذب بازارهای بین المللی و ارتقای کیفیت محصول مرکبات و میوه های هسته دار موثر باشد.

وی می گوید: کارشناسان و متخصصان کشورمان با استفاده از انرژی هسته ای و پرتوتابی گاما، آفات را عقیم می کنند.

صالحی جوزانی عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی نیز در مصاحبه با همین سایت می گوید: استفاده از پرتو دهی گلما در آفت زدایی از محصولات هیچ آسیبی به محصول نمی رساند، استفاده ازمواد شیمیائی و سموم در مبارزه با انواع آفت و قارچ ها علاوه برکاهش سلامت محصول سبب آلودگی محیط زیست و منابع آب و خاک میشود.

این عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح می کند: در کشور 20 میلیون تن انواع که با سم برای مبارزه با آفات مصرف می شود جایگزینی فناوری هسته ای این میزان کاهش چشمگیری خواهد داشت.

دکتر سر افرازی نیز در مصا حبه با همین سایت می افزاید: برای مدیریت کرم گلوگاه انار که کلیدی ترین آفت انار در کشور است و این برنامه قرار است در بخش تحقیقات آفات گیاهی استان یزد پیاده شود پیشنهادش داده شده ومورد تصویب هم قرار گرفته وانشاءالله برای امسال اجرا خواهد شد.

دکتر مظفری: روشهای دیگربرای ایجاد گیاه های مقاوم در مقابت بیماری آفات است به جای این که ما ازسم و کود استفاده کنیم می توانیم گیاه مقاوم به حشره ایجاد بکنیم گیاه مقاوم به کرم ساقه خوار برنج ایجاد کنیم یا گیاه مقاوم به گلوگاه انار ایجاد کنیم یا خیلی از موارد دیگر از تکنولوژی هسته ای استفاده می کنند تر کیب ژنتیکی مناسبی ایجاد کنند که دچار این آفت نشود ودر مقابل این بیماری مقاومت کند.

دکتر مرعشی: طرح استفاده از آب و خاک شور با کمک تکنیکهای هسته ای در کشاورزی، در 4 کشورمراکش، مصر، تونس و ایران اجرا شده و درایران 10 هزارهکتار زمین دراستانهای گلستان، خوزستان و یزد مورد تحقیق قرارگرفته که نتایج مثبتی داشته است.

چگونه خود را دربرابر پرتو ها ایمن کنیم ویااثررا به حدا قل برسانیم؟

1-فاصله گرفتن از منبع پرتو

2-زمان پرتو گیری کوتاه

3-استفاده حفاظ مناسب مثل لباس سربی، دیوار سربی

4-استفاده ازدزیمتر شخصی

الف-فیلم بج

ب-دزیمتر قلمی

الف-فیلم بج: وسیله ای کوچک است که به لباس وصل می کنند.

ساختار: یک قالب پلاستیکی رنگی (آبی، زرد و…) که در داخلش یک فیلم است که دارای یک حفاظ پلاستیکی است تا نور به

آن نرسد چرا که می سوزد وبعد از مدت یک یا دو ماه اشعه که به فیلم می خورد فیلم را سیاه می کند و بعد از مدت چند ماه فیلم ها را ظاهر می کنند واز روی سیاهی فیلم مشخص می شود که چه قدر به شخص اشعه خورده است این کار توسط سازمان انرژی اتمی صورت می گیرد که اگربه کسی بیشتر از حد مجازاشعه نخورده باشد باید مدتی از اشعه دور باشد که تجویز این کار هم به عهده سازمان انرژی اتمی است.

یکی از معایب فیلم بج این است که تا هنگامی که فیلم ظاهر نشود متوجه اشعه وارد شده بر بدن خود

نمی شویم.

ب-دزیمتر قلمی: همانند فیلم بج برای اندازه گیری پرتو خورده شده به شخص استفاده کننده به کار می رود این دزیمتر، قلمی است واز روی درجه بالای قلم می توان هر وقت بخوا هیم پی به اشعه دریافتی ببریم ولی این آشکار ساز به دقت فیلم بج نمی رسد.

نتیجه گیری

دانشمندان علوم اقتصادی واجتماعی پنج عامل رابه عنوان منابع تولید ارزش افزوده مطرح نموده اند که یکی از آنها دانشی است که درطول زمان هر چه به زمان حال نزدیک تر می شویم نقشی محوری در بشردر میان دیگر منابع موثر در تولید دارد به نحوی که اقتصاد امروز حاکم در جهان را اقتصاد اطلاعاتی ودانشی محور خوانده اند. که سهم عمده در تولید ناخالصی از آن بخش دانش است. ویکی از مهم ترین

دانش های عصر حاضر که می تواند بیش ترین نقش را دراستقلال اقتصادی یک جامعه ایفاکند دست یابی

به انرژی هسته ای می باشد.

فهرست

تقدیر وتشکر …………………………………………………. 1

تقدیم به …………… ……………………………………….. 2

طرح تحقیق… 3

چکیده… 5

فصل اول: مقدمه… 6

فصل دوم: مقدمه علمی… 8

فصل سوم: تاریخچه… 13

فصل چهارم: کاربردهای کشاورزی… 15

فصل پنجم: پرتو دهی و مزایای آن… 23

فصل ششم: کشاورزی در ایران… 25

فصل هفتم: مصاحبه… 30

فصل هشتم: محافظت در برابر پرتوها… 33

نتیجه گیری… 36

منابع و ماخذ… 37

انرژی هسته ای و کاربردهای صلح آمیز آن

انرژی هسته ای و کاربردهای صلح آمیز آن را همین الان دانلود کنید

دسته: عمومی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 3387 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 130

نظر به اینکه شناخت مفهوم انرژی هسته ای و کاربرد های مختلف آن در قرن حاضر بسیار مورد توجه بشر قرار دارد و در صورت شناخت کاربردهای صلح آمیز آن می توانیم در زندگی روزمره از آن بهره بگیریم بنابر این هدف این پژوهش اینست که تاحد امکان انرژی هسته ای را به خوانندگان عزیز معرفی نماید وکاربردهای صلح آمیز آن را بشناساند.

بررسی جامع انرژی هسته ای

دسته: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 147 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 49

پایان نامه بررسی جامع انرژی هسته ای

فهرست مطالب

مقدمه … 4

فصل اول

شکافتن اتم … 6

پیشرفتهای حاصله در دهه 90 … 6

ژئوفیزیک پرتوهای کیهانی و عناصر سنگین … 10

شکافتن اتم … 12

پروژه های مانهاتان … 14

ساختار هسته ای اتم … 18

فصل دوم

گردش مواد سوختنی هسته ای یعنی چه؟ … 21

سنگ اورانیوم خام … 22

انواع اورانیوم … 22

اورانیوم چگونه به دست می آید؟ … 23

غنی سازی اورانیوم … 24

فصل سوم

با عناصر سوختی مصرف شده چه می کنند؟ … 28

تاسیسات «دوباره غنی سازی» چیست؟ … 29

فصل چهارم

سرنوشت زباله های اتمی چیست؟ … 31

آیا می توان زباله های اتمی را با اطمینان و ایمنی کامل انبار کرد؟ … 32

آیا انرژی اتمی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است؟ … 33

سهم انرژی اتمی در تولید برق … 35

انرژی هسته ای بیم ها و امید ها … 39

منابع … 43

انـرژی اتمی نیـاز امـروز ضـرورت فردا

مقدمه

تصور امکان ادامه زندگی امروزه بشر بدون وجود برق غیر قابل باور به نظر می رسد. در جهان کنونی قطع کوتاه مدت جریان برق می تواند لطمات جبران ناپذیری به روند زندگی وارد نماید. از این روی نیاز انسان به جریان الکتریسیته با نیاز به اکسیژن مقایسه

شده است.

افزایش جمعیت، توسعه صنایع و کارخانجات و تولید روز افزون محصولاتی که برای استفاده متکی به جریان الکتریسیته هستند.

تولید روز افزون برق را اجتناب ناپذیر می سازد. این نیاز در کشورهای در حال توسعه به دلیل تمایل به رفع وابستگی و ایجاد اشتغال نمود بیشتری پیدا می نماید.

توسعه فعالیت در بخش کشاورزی و صنعت مستلزم در اختیار داشتن نیروی الکتریسیته کافی است، علاوه بر آن که تامین برق مصرفی در بخش خانگی و شهری (روشنایی معابر و امکان تفریحی) که هر روز گسترش می یابد حجم زیادی از نیروی الکتریسیته را

طلب می نماید.

استفاده از سوخت های فسیلی، نیروی آب و انرژی اتمی سه روش اصلی در تولید الکتریسیته در جهان محسوب می شود و در کنار آن استفاده از نیروی باد و انرژی خورشیدی به عنوان روشهای مکمل در برخی از کشورها سهم ناچیزی از تولید برق را به خود اختصاص می دهد.

براساس آخرین آمارها 105 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران تمام یا بیش از 80 درصد انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را با استفاده از سوخت های فسیلی به دست

می آورند. در مقابل تنها 28 کشور تمام یا بیش از 80 درصد انرژی الکتریسیته مورد نیاز را با استفاده از نیروی آب ایجاد می نماید.

محدودیت منابع آبی یا عدم امکان احداث سد موجب گردیده تا تعداد کشورهای کمتری از نیروی آب برای تولید برق بهره گیرند. در مقابل بیشترین سهم در تولید الکتریسیته به سوخت های فسیلی اختصاص داده شده است که دسترسی به آن ساده تر به نظر می رسد

به دنبال افزایش قیمت نفت از یک سو و کاهش تدریجی ذخایر نفتی از سوی دیگر و در کنار آن محدودیت منابع آبی برخی از کشورها که به دنبال پیدا کردن منبع جایگزین برای تولید الکتریسیته بودند استفاده از انرژی اتمی را به عنوان بهترین راه برای به دست آوردن نیروی برق ارزان و مطمئن شناسایی نمودند.

براساس آخرین آمارها 31 کشور از انرژی اتمی به عنوان مولد بخشی از الکتریسیته مورد نیاز خود اقدام می نمایند.

فصل اول

شکافتن اتم

به نظر عامه مردم موفقیت های برجسته سالهای جنگ در زمینه فیزیک اتمی (که به ساختن بمب اتم و پدید آمدن نیروی اتمی انجامید) تا اندازه زیادی سایر پیشرفت های حاصله در علوم فیزیکی را تحت الشعاع قرار داد. البته صاحب نظران معاصر تنها از زاویه فیزیک اتمی به قضیه نگاه نمی کردند. با این که کشفیات جدید در مورد اتم بسیار جالب بود و جاذبه قابل ملاحظه ای داشت، اما به طور کلی به آنها به عنوان پدیده هایی می نگریستند که ارتباط چندانی با زندگی روزمره مردم ندارند. واقعیت آن بود که پیشرفت در جبهه وسیعی (از جمله در زمینه هایی مانند تکنیک های استخراج فلزات و ژئوفیزیک، هواشناسی و اقیانوس نگاری)، چه در سطح نظری و چه در سطح عملی، در شرف وقوع بود.

پیشرفت های حاصله در دهه 1930

مطالعات کلاسیک در مورد الکتریسیته به جریان الکتریسیته در اجسام هادی مربوط

می شد. اما با تحویل قرن بیستم، وسایلی که به جریان الکترونها بستگی داشتند (نمونه آن لامپ ترمیونیک اختراع جی. ای. فلمینگ است)، به طرز فزاینده ای اهمیت یافتند. در این زمینه پیشرفت عمده، اختراع میکروسکوپ الکترونی بود که در آن شعاع الکترونی که به طریقه الکترومغناطیسی متمرکز شده، جای اشعه نور و عدسی های شیشه ای میکروسکوپ های معمولی را می گیرد. این میکروسکوپ نقایصی دارد که بعضاً غیرقابل اجتناب است، اما قدرت درشت نمایی بسیار زیاد آن نسبت به میکروسکوپ معمولی باعث می شود که بتوان از این عیوب چشم پوشید.

بررسی انرژی هسته ای

بررسی انرژی هسته ای

دسته: فنی و مهندسی

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 147 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 50

مقاله انرژی هسته ای

مقدمه:

تصور امکان ادامه زندگی امروزه بشر بدون وجود برق غیر قابل باور به نظر می رسد. در جهان کنونی قطع کوتاه مدت جریان برق می تواند لطمات جبران ناپذیری به روند زندگی وارد نماید. از این روی نیاز انسان به جریان الکتریسیته با نیاز به اکسیژن مقایسه شده است.

افزایش جمعیت، توسعه صنایع و کارخانجات و تولید روز افزون محصولاتی که برای استفاده متکی به جریان الکتریسیته هستند.

تولید روز افزون برق را اجتناب ناپذیر می سازد. این نیاز در کشورهای در حال توسعه به دلیل تمایل به رفع وابستگی و ایجاد اشتغال نمود بیشتری پیدا می نماید.

توسعه فعالیت در بخش کشاورزی و صنعت مستلزم در اختیار داشتن نیروی الکتریسیته کافی است، علاوه بر آن که تامین برق مصرفی در بخش خانگی و شهری (روشنایی معابر و امکان تفریحی) که هر روز گسترش می یابد حجم زیادی از نیروی الکتریسیته را طلب می نماید.

استفاده از سوخت های فسیلی، نیروی آب و انرژی اتمی سه روش اصلی در تولید الکتریسیته در جهان محسوب می شود و در کنار آن استفاده از نیروی باد و انرژی خورشیدی به عنوان روشهای مکمل در برخی از کشورها سهم ناچیزی از تولید برق را به خود اختصاص می دهد.

براساس آخرین آمارها 105 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران تمام یا بیش از 80 درصد انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را با استفاده از سوخت های فسیلی به دست می آورند. در مقابل تنها 28 کشور تمام یا بیش از 80 درصد انرژی الکتریسیته مورد نیاز را با استفاده از نیروی آب ایجاد می نماید.

محدودیت منابع آبی یا عدم امکان احداث سد موجب گردیده تا تعداد کشورهای کمتری از نیروی آب برای تولید برق بهره گیرند. در مقابل بیشترین سهم در تولید الکتریسیته به سوخت های فسیلی اختصاص داده شده است که دسترسی به آن ساده تر به نظر می رسد.

به دنبال افزایش قیمت نفت از یک سو و کاهش تدریجی ذخایر نفتی از سوی دیگر و در کنار آن محدودیت منابع آبی برخی از کشورها که به دنبال پیدا کردن منبع جایگزین برای تولید الکتریسیته بودند استفاده از انرژی اتمی را به عنوان بهترین راه برای به دست آوردن نیروی برق ارزان و مطمئن شناسایی نمودند.

براساس آخرین آمارها 31 کشور از انرژی اتمی به عنوان مولد بخشی از الکتریسیته مورد نیاز خود اقدام می نمایند.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

شکافتن اتم

پیشرفتهای حاصله در دهه 90

ژئوفیزیک پرتوهای کیهانی و عناصر سنگین

شکافتن اتم

پروژه های مانهاتان

ساختار هسته ای اتم

فصل دوم

گردش مواد سوختنی هسته ای یعنی چه؟

سنگ اورانیوم خام

انواع اورانیوم

اورانیوم چگونه به دست می آید

غنی سازی اورانیوم

فصل سوم

با عناصر سوختی مصرف شده چه می کنند

تاسیسات «دوباره غنی سازی» چیست؟

فصل چهارم

سرنوشت زباله های اتمی چیست؟

آیا می توان زباله های اتمی را با اطمینان و ایمنی کامل انبار کرد؟

آیا انرژی اتمی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است؟

سهم انرژی اتمی در تولید برق

انرژی هسته ای بیم ها و امید ها

منابع

پایان نامه بررسی جامع انرژی هسته ای

دسته: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 147 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 49

پایان نامه بررسی جامع انرژی هسته ای

فهرست مطالب

مقدمه … 4

فصل اول

شکافتن اتم … 6

پیشرفتهای حاصله در دهه 90 … 6

ژئوفیزیک پرتوهای کیهانی و عناصر سنگین … 10

شکافتن اتم … 12

پروژه های مانهاتان … 14

ساختار هسته ای اتم … 18

فصل دوم

گردش مواد سوختنی هسته ای یعنی چه؟ … 21

سنگ اورانیوم خام … 22

انواع اورانیوم … 22

اورانیوم چگونه به دست می آید؟ … 23

غنی سازی اورانیوم … 24

فصل سوم

با عناصر سوختی مصرف شده چه می کنند؟ … 28

تاسیسات «دوباره غنی سازی» چیست؟ … 29

فصل چهارم

سرنوشت زباله های اتمی چیست؟ … 31

آیا می توان زباله های اتمی را با اطمینان و ایمنی کامل انبار کرد؟ … 32

آیا انرژی اتمی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است؟ … 33

سهم انرژی اتمی در تولید برق … 35

انرژی هسته ای بیم ها و امید ها … 39

منابع … 43

انرژی اتمی نیاز امروز ضرورت فردا

مقدمه

تصور امکان ادامه زندگی امروزه بشر بدون وجود برق غیر قابل باور به نظر می رسد. در جهان کنونی قطع کوتاه مدت جریان برق می تواند لطمات جبران ناپذیری به روند زندگی وارد نماید. از این روی نیاز انسان به جریان الکتریسیته با نیاز به اکسیژن مقایسه

شده است.

افزایش جمعیت، توسعه صنایع و کارخانجات و تولید روز افزون محصولاتی که برای استفاده متکی به جریان الکتریسیته هستند.

تولید روز افزون برق را اجتناب ناپذیر می سازد. این نیاز در کشورهای در حال توسعه به دلیل تمایل به رفع وابستگی و ایجاد اشتغال نمود بیشتری پیدا می نماید.

توسعه فعالیت در بخش کشاورزی و صنعت مستلزم در اختیار داشتن نیروی الکتریسیته کافی است، علاوه بر آن که تامین برق مصرفی در بخش خانگی و شهری (روشنایی معابر و امکان تفریحی) که هر روز گسترش می یابد حجم زیادی از نیروی الکتریسیته را

طلب می نماید.

استفاده از سوخت های فسیلی، نیروی آب و انرژی اتمی سه روش اصلی در تولید الکتریسیته در جهان محسوب می شود و در کنار آن استفاده از نیروی باد و انرژی خورشیدی به عنوان روشهای مکمل در برخی از کشورها سهم ناچیزی از تولید برق را به خود اختصاص می دهد.

براساس آخرین آمارها 105 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران تمام یا بیش از 80 درصد انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را با استفاده از سوخت های فسیلی به دست

می آورند. در مقابل تنها 28 کشور تمام یا بیش از 80 درصد انرژی الکتریسیته مورد نیاز را با استفاده از نیروی آب ایجاد می نماید.

محدودیت منابع آبی یا عدم امکان احداث سد موجب گردیده تا تعداد کشورهای کمتری از نیروی آب برای تولید برق بهره گیرند. در مقابل بیشترین سهم در تولید الکتریسیته به سوخت های فسیلی اختصاص داده شده است که دسترسی به آن ساده تر به نظر می رسد

به دنبال افزایش قیمت نفت از یک سو و کاهش تدریجی ذخایر نفتی از سوی دیگر و در کنار آن محدودیت منابع آبی برخی از کشورها که به دنبال پیدا کردن منبع جایگزین برای تولید الکتریسیته بودند استفاده از انرژی اتمی را به عنوان بهترین راه برای به دست آوردن نیروی برق ارزان و مطمئن شناسایی نمودند.

براساس آخرین آمارها 31 کشور از انرژی اتمی به عنوان مولد بخشی از الکتریسیته مورد نیاز خود اقدام می نمایند.

فصل اول

شکافتن اتم

به نظر عامه مردم موفقیت های برجسته سالهای جنگ در زمینه فیزیک اتمی (که به ساختن بمب اتم و پدید آمدن نیروی اتمی انجامید) تا اندازه زیادی سایر پیشرفت های حاصله در علوم فیزیکی را تحت الشعاع قرار داد. البته صاحب نظران معاصر تنها از زاویه فیزیک اتمی به قضیه نگاه نمی کردند. با این که کشفیات جدید در مورد اتم بسیار جالب بود و جاذبه قابل ملاحظه ای داشت، اما به طور کلی به آنها به عنوان پدیده هایی می نگریستند که ارتباط چندانی با زندگی روزمره مردم ندارند. واقعیت آن بود که پیشرفت در جبهه وسیعی (از جمله در زمینه هایی مانند تکنیک های استخراج فلزات و ژئوفیزیک، هواشناسی و اقیانوس نگاری)، چه در سطح نظری و چه در سطح عملی، در شرف وقوع بود.