تحلیل سیستمی – پیچیدگی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 25 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 20

تحلیل سیستمی – پیچیدگی

مقدمه

یکی از وجوه اساسی علم که آن را از هنر و ادبیات متمایز می کند امکان بیان آن به کمک اعداد و کمی کردن آن با استفاده از روابط ریاضی است. این پدیده چنان فراگیر شده است که بسیاری از اوقات کار علمی براساس کیفیت ریاضیات آن سنجیده می شود و نه محتوای تجربهاش. بهکارگیری روابط ریاضی، علاوه بر ایجاد شرایط جدید برای نگرش به پدیدهها (نوآوری)، نوعی سیستم ارزشی برای اندازهگیری و کمی کردن نیز بهوجود می آورد.

نظریه پیچیدگی مطمئناً راه جدیدی برای نگاه کردن به پدیدههاست و به تدریج در حال تغییر دادن تکنیکهای ریاضی سنتی است. به همین دلیل نیز برخی از دانشمندان نظریه پیچیدگی را گنگ و مبهم میدانند و آن را شایسته عنوان علم نمی شناسند.

نیاز به تکنیکهای جدید ریاضی جهت مواجهه با علوم جدید، موضوع تازه ای نیست (ریاضیات نیوتونی و لایبنیتز، توپولوژی پوآنکاره، هندسه غیر اقلیدسی ریمان، آمار بولتزمن و نظریه مجموعههای کانتور). تمام این دیدگاههای جدید در ریاضیات به دلیل نیاز به کمی کردن نظریه های جدید علمی که در آن زمان پا به عرصه وجود گذاشته بودند ابداع شدند.

استرس شغلی و سلامت روانی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 10 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 5

استرس شغلی و سلامت روانی

مشاغل و حرفه ها بخش مهمی از زندگی ما هستند. همراه با ایجاد یک منبع درآمد، مشاغل به ما کمک می کنند تا خواسته های شخصی خود را برآورده کنیم، شبکه های اجتماعی شکل دهیم و به جامعه خدمت نماییم.

استرس در کار:

حتی «شغل های رویایی» هم دارای لحظه هایی پراسترس، انتظارات کاری و سایر مسئولیت ها می باشند. برای برخی افراد، استرس محرکی است که انجام بعضی کارها را حتمی می سازد. به هرحال، استرس محیط کاری می تواند براحتی زندگی شما را تحت تأثیر قرار دهد. ممکن است بطور مداوم در مورد یک پروژه خاص نگران باشید، از رفتار نادرست یک همکار یا سرپرست (مدیر گروه) احساس ناخوشایندی داشته باشید یا آگاهانه و به امید کسب یک ترفیع، بیش از حد توانتان کاری را بپذیرید. چنانچه شغل تان را در رأس همه امور خود قرار دهید، روابط شخصی تان تحت تأثیر قرار گرفته و با فشارهای کاری ادغام می شود.

احتیاجات روحی کارگر

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 17 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 19

احتیاجات روحی کارگر

مقدمه

روان شناسی صنعتی دانش بررسی رفتار انسان در محیط کار است. این دانش می کوشد تا با به اجرا گذاشتن نتایج و روش های روان شناختی به کارگران و سازمان ها کمک نماید. به این شاخه از روان شناسی گاه روان شناسی کار و روان شناسی شغلی هم گفته می شود. از جمله مباحث مطرح در این شاخه از روان شناسی می توان به رفتار سازمانی، توسعه و بالندگی سازمان، مشاوره شغلی وحرفه ای، روان شناسی مصرف کنندگان، روان شناسی تبلیغات و بازاریابی، روان شناسی منابع انسانی، روان شناسی استخدامی، روان شناسی بهره وری اشاره کرد.

این رشته را در امریکا تحت عنوان industrial and organizational psychology و در اروپا تحت عنوان work psychology می شناسند.

این رشته یکی از رشته های کاربردی در دانشگاه ها می باشد. فارغ التحصیلان این رشته می توانند کمک زیادی به صاحبان صنایع و سازمانها در جهت تعالی و رشد سازمانی واحد آن ها بکنند.

تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 805 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 142

تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده بوده است که بدین منظور 385 نفر از مصرف کنندگان مواد شوینده ای که از فروشگاه های زنجیره ای در سطح شهر تهران خرید می کنند به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه استاندار برگرفته از مقاله لوئیس و لومبارت (2010) پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون رگرسیون خطی دومتغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری (p<0/01) دارد. کلید واژه ها: شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی، تعهد به نام تجاری، صنعت مواد شوینده. فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه 3 1-2-بیان مسئله 4 1-3-اهمیت پژوهش 6 1-4-اهداف پژوهش 7 1-5-سوالات پژوهش: 7 1-6-فرضیه های تحقیق: 8 1-7-مدل تحقیق: 9 1-8-قلمرو تحقیق 10 1-9-ابزار گردآوری اطلاعات: 10 1-10-تعریف متغیرها و واژه های کلیدی تحقیق 11 1-11-ساختار پژوهش 11 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1-مقدمه 14 بخش اول: مبانی نظری تحقیق 15 2-2-تاریخچه برند 15 2-3-تعریف برند 17 2-4نام تجاری و مدیریت برند 21 2-5-پیدایش ارزش ویژه برند 22 2-6-تعاریف ارائه شده از ارزش ویژه برند 22 2-7-مدلهای اندازه گیـری نام تجاری 24 2-7-1-تحقیقات اندازه گیری ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه بازاریابی (مصـرف کننده) 24 2-7-2-مدل های اندازه گیـری ارزش ویژه نام تجاری (ابعاد ادراکی مصـرف کننده) 26 2-7-3-مدل های اندازه گیـری ارزش نام تجاری، (ابعاد رفتاری مصـرف کننده) 32 2-8-رابطه شخصیت نام تجاری و وفاداری نسبت به نام تجاری 33 2-9-گونه شناسی روابط برند 34 2-10-تأثیر رسانه ها در توسعه رابطه برند 35 2-11-ساخته شدن شخصیت نام تجاری 36 2-12-تشخیص شخصیت برند و روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند 37 2-13-تبلیغات به عنوان یک محرک برند 38 2-14-مروری بر دیدگاه های مرتبط با نام تجاری 40 2-15-ساخت نام تجاری شرکت 42 2-16-گرایش به نام تجاری 45 2-17-رهبری نام تجاری 47 2-18-مدیریت دارایی نام تجاری 50 2-19-ارتباط بین مفاهیم عملکرد کالا، شهرت نام تجاری، وفاداری و رضایت مشتریان 52 بخش دوم- پیشینه تحقیق 57 2-20-تحقیقات انجام شده داخلی 57 2-21-تحقیقات انجام شده خارجی 60 2-22-جمع بندی مبانی نظری و پیشینه و مدل مفهومی تحقیق 63 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1-مقدمه 66 3-2-روش شناسی تحقیق 66 3-3-متغیرهای تحقیق 67 3-4-روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 67 3-4- جامعه آماری تحقیق 67 3-5-نمونه آماری 68 3-6-روش نمونه گیری 69 3-7-قلمرو تحقیق 69 3-8-ابزار سنجش 69 3-9-بخش سنجش اعتماد 71 3-10-بخش سنجش دلبستگی 72 3-11-بخش سنجش تعهد 72 3-12-بخش سنجش شخصیت نام تجاری 73 3-13-اعتبار و روایی ابزار تحقیق 73 3-13-1-روایی پرسشنامه 74 3-13-2-پایایی پرسشنامه 74 3-14-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 75 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1-مقدمه 79 در این فصل از تحقیق، داده های گردآوری شده در راستای اهداف تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به این منظور در ابتدا به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه تحقیق پرداخته شده و سپس سؤالات اساسی تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. 79 4-2- بخش تحلیل توصیفی تحقیق 80 4-2-1- جنسیت 80 4-2-2- سن 81 4-2-3- تحصیلات 82 4-2-4- تأهل 83 4-2-5- نام تجاری 84 4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق 86 4-4- اولویت بندی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ابعاد متغیرهای اعتماد، دلبستگی و تعهد 101 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه 103 5-2- نتایج سؤالات تحقیق 103 5-3- پیشنهادات تحقیق 107 5-3-1- پیشنهادات اجرایی 107 5-3-2- پیشنهادات پژهشی تحقیقی 107 5-4- محدودیت های تحقیق 107 پیوست ها 109 منابع و مآخذ 150 فهرست منابع فارسی 151 فهرست منابع انگلیسی 152 چکیده انگلیس 155 فهرست جدول ها جدول 2-1- دیدگاه های مختلف در تعاریف برند 20 جدول2-2- تغییر نگرش مدیریت نام تجاری از دیدگاه تاکتیکی به استراتژیک 21 جدول 2-3- استراتژی بازاریابی 42 جدول 2-4- تغییر نگرش از مدیریت سنتی نام تجاری 50 جدول 3-1- متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه. 70 جدول 3- طیف لیکرت. 71 جدول 3-3- بخش اعتماد 72 جدول 3-4- بخش سنجش دلبستگی 72 جدول 3-5- بخش سنجش تعهد 73 جدول 3-5- بخش سنجش شخصیت نام تجاری 73 جدول 3-7- آلفای کرونباخ پرسش نامه ها 75 جدول 4-1- توزیع جنسیت 80 جدول 4-2- توزیع سن 81 جدول 4-4- توزیع تأهل 83 جدول 4-5- توزیع نام تجاری 84 جدول 4-6- آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف 86 جدول شماره 4-7- مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری 87 جدول 4-8- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و اعتماد به نام تجاری 87 جدول شماره 4-9- مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی 88 جدول 4-10- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و دلبستگی 88 جدول شماره 4-11- مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد 89 جدول 4-12- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد 90 جدول شماره 4-13- مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد اعتباری 90 جدول 4-14- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و اعتماد اعتباری 91 جدول شماره 4-15- مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد صفاتی 92 جدول 4-16- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و اعتماد صفاتی 92 جدول شماره 4-17- مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی رفتاری 93 جدول 4-18- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و دلبستگی رفتاری 93 جدول شماره 4-19- مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی نگرشی 94 جدول 4-20- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و دلبستگی نگرشی 94 جدول شماره 4-21- مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی 95 جدول 4-22- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد عاطفی 96 جدول شماره 4-23- مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری 97 جدول 4-24- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد هنجاری 97 جدول شماره 4-25- مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر 98 جدول 4-26- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد مستمر 99 جدول 4-27- نتایج مربوط به اولویت بندی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ابعاد متغیرهای اعتماد، دلبستگی و تعهد 101 فهرست شکل ها شکل 2-1): تأثیر نام تجاری بر ارزش محصول 18 شکل 2-2): چهارچوب مفهومی ارزش ویژه نام تجاری از منظر پرفسور آکر 23 شکل 2-3): تأثیر تصویر بر ارزش ویژه نام تجاری 27 شکل 2-4): سه جزء اصلی تصویر نام تجاری 29 شکل 2-5): عناصر ساخت نام تجاری شرکت 44 شکل 2-6) شش قرارداد ساخت نام تجاری شرکت 45 شکل 2-7): شش ضلعی نام تجاری 47 شکل 2-8): وظایف رهبری نام تجاری 49 شکل 2-9): فرآیندهای مدیریت دارایی نام تجاری 52 فهرست نمودارها نمودار 4-1: توزیع جنسیت 80 نمودار 4-2: توزیع سن 81 نمودار 4-3: توزیع تحصیلات 82 نمودار 4-4: توزیع تأهل 83 نمودار 4-5: توزیع نام تجاری 84 نمودار 4-6: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری 87 نمودار 4-7: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی 89 نمودار 4-8: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد 90 نمودار 4-9: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد اعتباری 91 نمودار 4-10: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد صفاتی 92 نمودار 4-11: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی رفتاری 93 نمودار 4-12: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی نگرشی 95 نمودار 4-13: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی 96 نمودار 4-14: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری 98 نمودار 4-15: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر 99 عنوان: تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده فرمت: doc تعداد صفحات: 169

اصول سرپرستی (فـروش)

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 30 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 40

اصول سرپرستی (فـروش)

هر سازمانی برای رسیدن به اهدافی فعالیت می کند. مهمترین هدف یک سازمان یا شرکت ارائه کار یا خدمات است. و باید کالاها، تولید یا خدمات را طوری ارائه دهد که برای مصرف کنندگان مقبول افتد. فروش با فنون متاقعد کردن طرف مقابل یا به اصطلاح عام با مشتری مرتبط است. مسلماً با خواندن کتاب درباره روشهای فورش می توان آنها را آموخت و به کار گرفت.

ما به بررسی مسایل خواضی که مبتلا به فروشندگی ایرانی است پرداخته ایم. شاهد مثالهای زیر نمایانگر این دو نکته اساسی است که اولاً (فروش مثل هر مهارت دیگر یک تخصص است و باید با آموزش و تمرین آموخته شود، باوری که در یارن ضعیف است. دوم اینکه مواردی پیش می آید که در آنها روشهای گفته شده در کتابها کارائی ندارند و مستلزم ابتکار و نو آوری هستند. تجربیات ما نشانگر انعطاف پذیری شرایط فروش و حضور مشکلات خاص در موقعیت اجتماعی ما می باشد.

احترام به مشتری از نکات کلیدی فروش است

یکی از فعالیتهای عمده شرکت ما، تولید یکنوع وسیله الکتریکی است. از آنجا که این وسیله بطور سفارشی برای مشتریان ما تولید می شود، لذا ضروری است که اکثر خریداران، قبل از خرید، یکبار از محل کارخانه ما بازدیدد کنند و امکانات و توانائیهای شرکت ما را بررسی نمایند.

از جمله مشکلات ما برای فروش اینگونه محصولات، وجود شرکتی رقیب بود. این شرکت 15 سال بیشتر از ما سابقه فعالیت داشت و با امکانات خاص آنموقع، موفق به دریافت مقادیر زیادی ارز، با نرخ بسیار ارزان جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات خود شده بود و با سرماه ای اندک امکانات فوق العاده زیادی فراهم آورده بود.

آموزه هایی از بهترین شرکت های ناشناخته جهانی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 67 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 23

آموزه هایی از بهترین شرکت های ناشناخته جهانی

چکیده

تفکر غالب برای تحلیل چگونگی شکل گیری و محتوای استراتژی شرکتهای کوچک و متوسط بر محور هایی استوار است که شکل گیری استراتژی ها را، حاصل انفعال و یا انباشت تدریجی تجربیات مدیرانی می پندارند که غالبا مالک شرکتها نیز هستند.

آشکار شدن رهبران بزرگ جهانی در بازارهای تخصصی کوچک، بازنگری در نگرشهای مربوط به شرکتهای کوچک و متوسط را ضروری ساخته است. شرکتهای کوچک گمنامی وجود دارند که از مفروضات مدیریت نوین پیروی نمی کنند و در عین حال رهبران پرمنفعت بازارهای خویش هستند. آنان استراتژی های دگرگونه ای را به کار می گیرند که مهمترین مشخصه آنها عدم انفعال در برابر محیط است.

ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

دسته: مدیریت

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 446 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 97

ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

چکیده

بیمه عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آید که میتوان برای توسعه خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش ها و خدمات رسانی بیشتر استفاده کرد. با وجود پیشرفت همه جانبه این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده های ایرانی جایگاه مطمئنی به دست نیاورده است.

پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بیمه عمر را بررسی میکند و مطالعه ای میدانی است که جامعه آماری آن شهرستان رشت است. در این راستا، با توجه به جدول مورگان و نمونه گیری داده های پرسشنامه طراحی شده توسط نویسنده جمع آوری و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرضیه ها تایید شد به این معنی که عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر تاثیر گذار می باشد نیز تایید گردید.

واژه های کلیدی: عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، بیمه عمر

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 2

1-2) بیان مسئله 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4) اهداف تحقیق 5

1-4-1) اهداف اصلی تحقیق 5

1-4-2) اهداف فرعی تحقیق 5

1-5) چارچوب نظری 5

1-6) پرسش های تحقیق 6

1-6-1) پرسش های اصلی تحقیق 6

1-6-2) پرسش های فرعی تحقیق 7

1-7) فرضیه های تحقیق 7

1-7-1) فرضیه های اصلی تحقیق 7

1-7-2) فرضیه های فرعی تحقیق 7

1-8) تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق 8

1-8-1) سطح درآمد و بیمه عمر 8

1-8-2) مقایسه بیمه عمر و دیگر روش های سرمایه گذاری 8

1-8-3) ترویج و شناساندن بیمه عمر در کنار حمایت های دولت 9

1-9) قلمرو تحقیق 11

1-9-1) قلمرو موضوعی 11

1-9-2) قلمرو مکانی 11

1-9-3) قلمرو زمانی 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: مبانی نظری

2) مقدمه 13

2-1-1) تعریف بیمه 15

2-1-2) ریشه لغوی بیمه 19

2-1-3) انواع بیمه 20

2-1-4) مفهوم بیمه عمر 20

2-1-5) تاریخچه بیمه عمر 21

2-1-6) تاریخچه ای از صنعت بیمه در ایران و جهان 23

2-1-7) تاریخچه بیمه های بازرگانی در ایران 26

2-1-8) نگاهی به تاریخچه بیمه عمر در ایران 27

2-1-9) عوامل موثر بر بیمه عمر 27

2-1-10) موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران 28

2-1-10-1) عوامل اقتصادی: 28

2-1-10-2) عوامل ساختاری 28

2-1-10-3) عوامل اجتماعی 29

2-1-10-4) عوامل فرهنگی 29

2-1-11) جایگاه بیمه عمر در اقتصاد کشور 29

2-1-12) تحلیل تاثیر تورم و تقاضای بیمه عمر 30

2-1-12-1) راهکارهای متداول خنثی سازی اثر تورم در بیمه نامه های عمر: 30

2-1-13) تحلیل تاثیر بار تکفل و تقاضای بیمه عمر 33

2-1-14) تحلیل تاثیر سطح درآمد و بیمه عمر 34

2-1-15) تحلیلی بر تاثیر دیگر روش های سرمایه گذاری و تقاضای بیمه عمر 36

2-1-16) فعالیت های ترویجی بیمه عمر 38

بخش دوم: پیشینه تحقیق

2-2-1) تحقیقات داخلی 41

2-2-2) تحقیقات خارجی 44

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه 48

3-2) فرآیند اجرای تحقیق 48

3-3) روش تحقیق 49

3-4) جامعه آماری 49

3-5) حجم نمونه و برآورد آن 50

3-6) روش گرد آوری اطلاعات 50

3-7) ابزار اندازه گیری 51

3-7-1) پرسشنامه جهت اندازه گیری عوامل اقتصادی و اجتماعی (متغیر مستقل) 51

3-7-2) پرسشنامه جهت اندازه گیری تمایل برای تقاضای بیمه عمر (متغیر وابسته) 51

3-8 تعیین روایی پرسشنامه 52

3-9) اعتبار و پایایی (اعتبار پذیری) پرسشنامه 52

3-7) روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4-1) مقدمه 56

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 56

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق 59

4-4) آزمون فرضیات تحقیق: 66

4-4-1) فرضیه های اصلی 66

4-4-2) فرضیه های فرعی 67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه 71

5-2) نتایج آمار توصیفی 71

5-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش 72

5-4) پیشنهادات مبتنی بر نتیجه آزمون فرضیات پژوهش 74

5-5) پیشنهادات برای محققین آتی 75

5-6) محدودیتهای تحقیق 75

منابع و ماخذ 77

ضمائم 81

فهرست جداول

جدول 2-1) نماگرهای جمعیت کشور در سال های 85-1365 33

جدول 2-2) نماگرهای جوانی و سالمندی جمعیت کشور در سالهای 85- 1365 33

جدول 2-3) برآورد جمعیت کشور در سالهای 88- 1384 34

جدول 3-1) توزیع سوالات پرسشنامه 52

جدول3-2) آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق 53

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 56

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان 57

جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 58

جدول4-4) توصیف متغیر درآمد پایین 59

جدول4-5) توصیف متغیر قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه گذاری 60

جدول4-6) توصیف متغیر عوامل اقتصادی 61

جدول4-7) توصیف متغیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با حمایت دولت 62

جدول4-8) توصیف متغیر ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان 63

جدول4-9) توصیف متغیر عوامل اجتماعی 64

جدول4-10) توصیف متغیر میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 65

جدول4-11) آزمون رگرسیون بین عوامل اجتماعی و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 66

جدول4-12) آزمون رگرسیون بین عوامل اقتصادی و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 66

جدول4-13) آزمون رگرسیون بین سطح پایین درآمد و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 67

جدول4-14) آزمون رگرسیون بین قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه گذاری و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 67

جدول4-15) آزمون رگرسیون بین عدم فرهنگ سازی در جامعه و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 68

جدول4-16) آزمون رگرسیون بین ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 69

فهرست نمودارها

نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 56

نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 57

نمودار4-3) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان 58

نمودار4-4) هیستوگرام متغیر درآمد پایین 59

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه گذاری 60

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر عوامل اقتصادی 61

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با حمایت دولت 62

نمودار4-8) هیستوگرام متغیر ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان 63

نمودار4-9) هیستوگرام متغیر عوامل اجتماعی 64

نمودار4-10) هیستوگرام متغیر میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 65

فهرست اشکال

شکل 1 –1) مدل تحلیلی تحقیق – تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر 6

عنوان: ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

فرمت: doc

تعداد صفحات: 97

استرس کارکنان

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 22 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14

استرس کارکنان

مواردی چون فرهنگ سازی، جایگاه سازمانی و … از جمله رفتارهای سازمانی هستند که همواره در تحلیل های کلان از یک موسسه و بنگاه اقتصادی، مورد توجه قرار می گیرند. برای یررسی و شناخت رفتار ها، مطالعات و روش های فراوانی وجود دارد که در چارچوب روش های علمی و تخصصی انجام می شود. از این رو با توجه به اهمیت موضوع توصیه می شود.

سازمان ها، موسسات و بنگاه های اقتصادی با مشاوره کارشناسان به بررسی رفتار های فردی، گروهی و یا سازمانی خود اقدام نمایند. در این بخش، برخی از نتایج کلی مطالعات رفتار شناسی را درباره استرس و اضطراب کارکنان و مدیران را پی می گیریم.

مقاله بررسی رابطه قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار

مقاله بررسی رابطه قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار (همراه پرسشنامه در انتهای مقاله و چکیده انگلیسی)، چکیده پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کار آفرینی، قابلیت بازار یابی، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار، با هدف ارائه راهکارهای جدید در اداره امور بنگاه های اقتصادی و

دسته: علوم انسانی

بازدید: 10 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 1121 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 236

پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کار آفرینی، قابلیت بازار یابی، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار، با هدف ارائه راهکارهای جدید در اداره امور بنگاه های اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار می باشد. تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ساخت یافته است. جامعه آماری شامل 1200 نفر از مدیران ارشد شهر صنعتی کاوه و جمعیت نمونه برابر 257 نفر می باشد. فرضیه اصلی تحقیق که عبارت بود از، قابلیتهای بازاریابی و قابلیتهای نوآوری تاثیر معنی داری بر مزیت رقابتی پایدار دارد مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین صحت و سقم فرضیه ها از نرم 18spss و برای مدل ساختاری (تحلیل مسیر) از نرم افزارلیزرل 8.54 استفاده گردید.

نتایج تجربی نشان دادند که:

1-کار آفرینی به طور مستقیم، به ترتیب قابلیت بازار یابی، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می دهد و به طور غیر مستقیم مزیت رقابتی پایدار را به ترتیب به وسیله قابلیت بازار یابی و قابلیت نو آوری تحت تاثیر قرار می دهد.

2- قابلیت بازاریابی به طور مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت نوآوری تاثیر دارد و به طور غیر مستقیم به وسیله قابلیت نوآوری، مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می دهد. به گونه ای دیگر می توان گفت که قابلیت نوآوری به طور مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر می گذارد.

بنابراین ما برای ارتقاء مزیت رقابتی پایدار پیشنهاد می دهیم که یک موسسه به توسعه فرهنگ سازمانی کار آفرینی و قابلیت های بازار یابی و نو آوری نیاز دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسأله

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق

1-4- سوالات تحقیق

1-5- فرضیه ها

1-6- اهداف تحقیق

1-7- پیشینه تحقیق

1-8- جامعه آماری و حجم نمونه

1-9- ابزار تحقیق

1-10- روش تحقیق

1-11- روشهای تجزیه و تحلیل

1-12- محدودیتها

1-13- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق

1-13-1-

1-13-2- قابلیت بازاریابی

1-13-3- قابلیت نوآوری

1-13-4- مزیت رقابتی پایدار

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه

2-2- بخش اول: مزیت رقابتی پایدار

2-2-1- انواع مزیت رقابتی

2-2-1-1- مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی

2-2-1-2- مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس

2-2-1-3- مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود

2-2-1-4- مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب

2-2-1-5- مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار

2-2-2- تعاریف و مفاهیم

2-2-3- منابع مزیت رقابتی

2-2-3-1- نگرش مبتنی بر منابع

2-2-3-2- نگرش رقابت بر مبنای شایستگی

2-2-3-3- نگرش قابلیتهای پویا

2-2-3-4- دیدگاه برخی دیگر از محققان

2-2-4- مدل پنج نیروی رقابتی پورتر

2-2-5- موضع یابی و راهبردهای عام پورتر

2-2-6- مدل الماس مزیت رقابتی پورتر

2-2-6-1- شرایط عوامل تولید

2-2-7- مدل وی. آر. آی. آو

2-2-8- مدل مبتنی بر منابع و کارکرد راهبرد

2-3- بخش دوم:

2-3-1- تعاریف و مفاهیم

2-3-2- گستردگی

2-3-3- ضرورت

2-3-4- سازمانی

2-3-4-1- تاریخچه و تعاریف سازمانی

2-3-4-2- فرایند سازمانی

2-3-4-3- تفاوت فردی و سازمانی

2-3-5- گرایشات کارآفرینانه و ابعاد

2-3-5-1- ابعاد از نظر هیستریچ

2-3-5-2- ابعاد از نظر لومپن و دس

2-2-5-3- ابعاد از نظر دانشگاه پرتوریا

2-3-6- ضرورت برای تحول سازمانهای امروزی

2-3-7- ویژگیهای کارآفرینان

2-3-7-1- ویژگیهای کارآفرینان از نگاه اسلام

2-3-7-2- مدیر به عنوان کارآفرین

2-3-8- فرهنگ سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه

2-3-8-1- تاثیر متقابل فرهنگ و

2-3-9- ویژگیهای سازمانهای کارآفرین

2-3-10- گام های موثر در مسیر کارآفرین نمودن سازمان

2-3-11- مدلهای

2-3-11-1- مدل رویدادی آلبرت شاپیرو

2-3-11-2- مدل روبرت هیستریچ و آنتونیک

2-3-11-3- مدل بوژان

2-3-11-4- مدل فرایند جونز

2-3-11-5- مدل شرکتی و ادراک مدیران میانی

2-3-11-6- مفهومی سازمانی

2-3-11-7- مدل تاثیر عوامل محیطی دس و لومپکین

2-3-11-8- مدل فرایندی احمد پور

2-3-11-9- تشابهات عوامل موثر بر سازمانی در مدلهای مختلف

2-3-12- فرصت

2-3-13- رابطه خلاقیت و نوآوری

2-4- بخش سوم: نوآوری

2-4-1- تعاریف و مفاهیم

2-4-2- مفاهیم سه گانه نوآوری

2-4-2-1- نوآوری به عنوان دستاورد فن آورانه

2-4-2-2- نوآوری بعنوان آثار تبعی دستاوردها

2-4-2-3- نوآوری به عنوان قابلیتهای پویا

2-4-3- ویژگیهای سازمانهای نوآور

2-4-3-1- ویژگیهای ساختاری

2-4-3-2- ویژگیهای فرهنگی

2-4-3-3- ویژگیهای انسانی

2-4-4- مهارتهای موسسات نوآور از نظر کمیسیسون اروپا

2-4-4-1- مهارتهای استراتژیک

2-4-4-2- مهارتهای سازمانی

2-4-5- منابع نوآوری در سازمانهای کارآفرین

2-4-5-1- منبع درون سازمانی

2-4-5-2- منبع برون سازمانی

2-4-6- فرآیند نوآوری

2-4-6-1- گامهای فرآیند نوآوری

2-4-7- مدلهای نوآوری

2-4-7-1- مدل فرآیندی نوآوری (فریستو)

2-4-7-2- مدل نوآوری پاسکلا

2-4-7-3- مدل نوآوری کوپر

2-4-8- انواع نوآوری

2-4-8-1- نوآوری بنیادی

2-4-8-2- نوآوری مبتنی بر توسعه عملکرد محصول

2-4-8-3- نوآوری مبتنی بر ساختار فناوری

2-4-8-4- نوآوری در زمینه نام محصول و شهرت آن برچسب کالا

2-4-8-5- نوآوری در فرایند

2-4-8-6- نوآوری در طراحی

2-4-8-7- نوآوری در زمینه تجدید فرمول سازی

2-4-8-8- نوآوری در ارائه خدمات

2-4-8-9- نوآوری در بسته بندی

2-4-9- تفاوت خلاقیت و نوآوری

2-4-10- راه های تقویت خلاقیت و نوآوری

2-5- بخش چهارم: بازاریابی

2-5-1- تعاریف و مفاهیم

2-5-2- ابعاد گوناگون بازاریابی

2-5-3- بررسی و تحلیل سیستم بازار

2-5-3-1- هدف

2-5-3-2- اجزاء

2-5-3-3- منابع

2-5-3-4- محیط

2-5-3-5- مدیریت

2-5-4- محیط شناسی در بازار

2-5-4-1- عناصر محیط بازار

2-5-5- برنامه های ورود به فعالیتهای جدید و توسعه

2-5-5-1- موقعیت رشد داخلی

2-5-5-2- موقعیت رشد خارجی همگون

2-5-5-3- موقعیت رشد خارجی ناهمگون

2-5-6- استراتژی های کلی و تبیین خط و مشی کلی بازاریابی

2-5-6-1- قیمت گذاری

2-5-6-2- توسعه

2-5-6-3- توزیع

2-5-6-4- محیط

2-5-6-5- مشتری

2-5-6-6- فرهنگ کار در سازمان

2-5-7- قابلیتهای بازاریابی

2-5-8- و بازاریابی

2-6- بخش پنجم پیشینه تحقیق

2-6-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی

2-6-2- سابقه پژوهشها و مطالعات انجام گرفته خارجی

2-7- بخش ششم جامعه آماری

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- روش تحقیق

3-2-1- تحقیق توصیفی

3-3- نوع تحقیق

3-3-1- تحقیق کاربردی

3-3-2- ویژگیهای تحقیق کاربردی

3-4- متغییرهای تحقیق و مدل مفهومی

3-4-1- متغیر وابسته

3-4-2- متغیرمستقل

3-4-3- مدل مفهومی تحقیق

3-5- جامعه آماری

3-5-1- قلمروی مکانی تحقیق

3-5-2- قلمروی زمانی تحقیق

3-6- حجم نمونه

3-6-1- روش نمونه گیری

3-6-2- نمونه اماری

3-6-3- تعیین حجم نمونه

3-7- ابزار تحقیق

3-7-1- روش کتابخانه ای

3-7-2- روش میدانی

3-7-3- شاخص ها و تطبیق سوالات پرسشنامه با فرضیات

3-7-3-1- شاخص سازی

3-7-3-2- جدول ارتباطات سوالات پرسشنامه با فرضیات

3-8- پایایی و روایی پرسشنامه

3-8-1- پایائی

3-8-2- روائی

3-9- تجزیه و تحلیل داده ها

3-9-1- رگرسیون

3-9-2- تحلیل واریانس فریدمن

3-9-3- ضریب همبستگی

3-9-4- آزمون میانگین یک جامعه آماری

3-9-5- مدل ساختاری

3-9-5-1- تفسیر ارقام تحلیل مسیر

3-9-5-2- ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر

3-9-5-3- مراحل مدل معادلات ساختاری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه

4-2- بخش اول: تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی به کمک آمار توصیفی

4-3- بخش دوم: تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق به کمک آمار استنباطی

4-3-1- آزمون میانگین یک جامعه آماری (آزمون تی استیودنت)

4-3-2- آزمون همبستگی

4-3-3- آزمون کولمو گروف – اسمیرنف

4-3-4- آزمون فرضیات

4-4- بخش سوم: آزمون یکسان بودن اولویت بندی (رتبه بندی)

4-5- بخش پنجم: بررسی مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل ساختاری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه

5-2- مرور و نتایج فرضیات

5-3- نتیجه گیری و پیشنهادات

5-4- محدودیتهای تحقیق

منابع و ضمائم

منابع و مأخذ فارسی

منابع و مأخذ لاتین

پرسشنامه تحقیق

پیوستها

چکیده انگلیسی

فهرست نمایشگرها

فهرست جدول ها

تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه

دسته: معماری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 37 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 31

تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه

پیشگفتار

ذخایر معدنی کشور ودیعه ای الهی است که می بایستی با حزم و دور اندیشی و برنامه ریزیهای هماهنگ، مولد و معقول، برای بهبود و توسعه اقتصادی کشور، بصورتی مؤثر مورد بهره برداری قرار گیرد. در توجیه و تعلیل این امر، کافیست بیاد داشته باشیم که این سرمایه های الهی از یک سو محدوداند و از سوی دیگر به همه نسلهای این مرز و بوم تعلق دارند. از این جهت منطقی آن است که این ذخایر، در تقویت، توسعه صنایع مادر و مولد، بنحوی خداپسندانه با بیشترین بازدهی بکار گرفته شود.

بسیاری از صنایع کشور از قبیل صنایع فولاد، دفاع، ماشین سازی، کشاورزی، الکترونیک، دارویی، رنگسازی، ساختمانی، نسوز، سیمان و … به نحوی مواد خام مصرفی را از مواد معدنی تهیه می نمایند. شیشه نیز یکی از با ارزش ترین صنایع محسوب می شود که مواد خام مورد مصرف آن از مواد معدنی تهیه می شود.

امروزه، رشد جمعیت و توسعه کشور و متعاقب آن تأمین فراینده مسکن و احداث محتمعهای مسکونی، اداری و صنعتی جایگاه ویژه ای را برای تولید و بهره وری از این صنعت (صنعت شیشه) منظور داشته است. شیشه به عنوان ماده ای مهم در بخشهای مختلف زندگی انسان کاربرد دارد. کاربرد شیشه در صنایع ساختمانی به صورت شیشه در و پنجره بر همگان روشن است. به راستی اگر شیشه نبود اتاقهای بدون پنجره و تاریک مسلماً نمی توانست برای انسان خوشایند باشد. تعداد ساختمانی زیبایی که نمای خارجی آنها از شیشه است روز به روز افزایش می یابند.

مقاله موانع تحول اداری

این مقاله کامل در 43 صفحه تنظیم و ویرایش شده است جهت مشاهده قسمتی از مقدمه چکیده، در قسمت توضیحات مراجعه نمایید

دسته: آزمون ارشد

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 48 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 43

چکیده:

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است. 1) از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛ 2) از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون (1357 تا 1380).

مقدمه

پیام اکثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان، آن بوده است که تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود، بلکه نیازمند «مدیریت تحول» است.

«مدیریت تحول» به مجموعه فعالیت ها و رفتار هدفداری تأکید دارد که طی آن زیر ساخت های تحول مورد توجه و متناسب با شرایط و ویژگی های سازمان، برنامه ریزی وجهت شروع تحول صورت می پذیرد.

موفقیت تحول اداری، در صورتی تضمین می شود که مدیریت و راهبری آن بر عهده کسانی باشد که عزمی راسخ و دیدگاهی روشن و مقبول نسبت به آینده و مسیر حرکت اصلاحات داشته باشند.

نقش مدیریت تحول همانا انتقال این عزم و دیدگاه روشن نسبت به آینده در سازمان می باشد، همچنین ایجاد هماهنگی های لازم نسبت به ایجاد درک روشن نسبت به اثرات و اهمیت تحول از دیگر نقش های مدیریت تحول به شمار می رود.

مدیریت تحول خود حرکتی را طراحی می نماید که نسبت به تمامی ارکان و ابعاد و ملزومات آن حرکت درکی روشن و شفاف دارد. که ضمن این آگاهی تمامی عوامل تقویت کننده و بازدارنده را نیز به طور دقیق شناسائی خواهد نمود وبر اساس آنها مراحل بعدی را گام خواهد برداشت.

در این مقاله می خواهیم پیرامون موانع و عوامل بازدارنده تحول اداری بحث کنیم، باشد که بتوانیم با بازکردن زمینه این بحث به گونه ای امکان تحقق تحول اداری را تسریع نمائیم.

شناسائی موانع عمده تحول اداری خود به عنوان یک بحث آسیب شناسانه مورد توجه

اصول کنترل کیفیت جامع (دمینگ)

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 7 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 4

اصول کنترل کیفیت جامع (دمینگ)

ایجاد فضای مناسب برای هضم فلسفه جدید مدیریتی در سازمان- فضای مناسب برای برخورد مثبت و توجیهی با چالشهای ناشی از تغییرات تدریجی در اثر اجرای TQM فراهم شود.

3- عدم اتکاء صرف به بازرسی نهایی برای نیل به کیفیت برتر- کنترل، پیشگیری و خودکنترلی در مراحل مختلف کار برای جلوگیری از بروز ضایعات و تولید محصول (خدمات یا نتیجه مطالعات) معیوب لازم است.

4- هزینه منابع (منابع انسانی و مواد اولیه) عامل تعیین کننده در انتخاب آنها نباشد- هدف مدیریت باید کاهش هزینه تمام شده از طریق کاهش هزینه ها در کل فرآیند و واحدهای تابعه باشد، منابع ارزان قیمت ممکن است خود باعث هزینه های بالاتر، ضایعات بیشتر و کار معیوب باشند.

برنامه ریزی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 40 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 16

برنامه ریزی

چکیده

برنامه توسعه فردی یک برنامه زمان بندی شده مکتوب برای برآورده شدن نیازهای حرفه ای افراد در جهت رشد و توسعه آنهاست. در این برنامه سعی می گردد تا کارکنان با توجه به توانائیها و قابلیتهای خود، در راستای اهداف سازمان و شغل خویش توسعه یابند و بین نیازهای توسعه فردی و وظایف شغلی خویش ارتباطی پویا برقرار کنند.

برنامه ریزی توسعه فردی به عنوان یک «ابزار کاربردی» باعث رشد و ارتقای دانش و مهارت کارکنان ازطریق مشارکت فعال سرپرستان و مدیران می شود که مهمترین ویژگی آن تعامل دو سویه کارکنان و سرپرستان (مدیران) است.

در این مقاله مفاهیم مربوط به برنامه توسعه فردی (ضرورت، تعریف، اهداف و مزایا) اشاره می شود و در ادامه فرایند 6 مرحله ای از برنامه توسعه فردی (شناسایی اولویتهای عملکرد، تعیین ارزیابی نیازهای مهارتی و اهداف توسعه ای، شناسایی گزینه های توسعه و انتخاب فعالیتها، در میان گذاشتن اهداف توسعه با سرپرستان و بحث با آنها پیرامون اهداف توسعه، اجرا ونظارت بر پیشرفت فرایند)، به تفصیل تشریح می گردد.

روانشناسی انگیزش

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 43 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 30

روانشناسی انگیزش

رفتارهای انسان به استثنای برخی بازتاب های ساده به «انگیزه» (Motive) بستگی دارد. به عبارت دیگر، ظهور رفتار انسان تنها به وجود محرک و متغیرهای ژنتیک وابسته نیست، بلکه شدت و فرکانس متغیرهای مداخله گر درون ارگانیزمی (درون انسان) در پدیدآیی رفتارهای انگیزشی سهم بسزایی دارد.

رفتارهای انسان به استثنای برخی بازتاب های ساده به «انگیزه» (Motive) بستگی دارد. به عبارت دیگر، ظهور رفتار انسان تنها به وجود محرک و متغیرهای ژنتیک وابسته نیست، بلکه شدت و فرکانس متغیرهای مداخله گر درون ارگانیزمی (درون انسان) در پدیدآیی رفتارهای انگیزشی سهم بسزایی دارد. فرایندهای انگیزشی جهت و شدت رفتارهای هدفمند را تعیین می کنند و افراد این فرایندها را در ذهن خود به صورت امیال آگاهانه تجربه می کند.

● تعریف انگیزش

تعریف انگیزش (Motivation) بستگی به مفاهیم نظری روان شناسی دارد. در واقع تعریف یک روان شناس از انگیزش به دیدگاه او بستگی دارد. فروید، کتل، مورفی، هب و … تعارفی را در مورد انگیزش ارائه کرده اند، اما در یک جمع بندی کلی می توان انگیزش را به صورت «مجموع متغیرها پیچیده ارگانیزمی و محیطی که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت دار احساس و رفتار منجر می شود.» تعریف کرد.

ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 3096 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 142

ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده:

هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت وبازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی می شود بستگی دارد. ضرایب قیمت مورد استفاده دراین تحقیق EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E می باشد در روش ضرایب، با مقایسه ضریب قیمت سهام با ضریب قیمت توجیه شده، نسبت به ارزانی و یا گرانی سهام، تصمیم گیری می کنیم، بدین صورت که اگر ضریب قیمت یک سهم خاص نیست به ضریب قیمت توجیه شده کمتر با شد آن سهم ارزان است. تحقیق در بازه زمانی هفت ساله 83 تا89 اجرا شده است. روند مطالعاتی از نوع کتابخانه ای و پس رویدادی است که با استفاده از آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و استفاده از تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه پانلی، مدلها برآورد شده و فرضیات آزمون گشته اند. نتایج حاصله در مورد آزمون فرضیات اول تا پنجم بیانگر این است که بازده سهام با متغیرهای EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E رابطه معنادار ومعکوس و یا متغیر P/CFO رابطه معنا دار ندارد و در مورد فرضیه ششم متغیرهای EV/EBITDA, P/B,P/E به ترتیب دارای بیشترین اثر در تعیین بازده سهام صنعت سیمان می باشد.

واژگان کلیدی: روش های ارزشگذاری، ضرایب قیمت وبازده حقوق صاحبان سهام

فهرست مطالب

چکیده …

فصل اول: کلیات تحقیق …

1-1مقدمه … 1

1-2تعریف و بیان مساله … 4

1-3اهمیت و ضرورت تحقیق … 6

1-4اهداف … 8

1-5فرضیه ها … 9

1-6روش انجام تحقیق … 10

1-7جامعه ونمونه آماری … 10

1-8متغیرهای تحقیق … 11

1-9 قلمرو تحقیق … 12

1-9-1 قلمرو تحقیق … 12

1-9-2 قلمرو زمانی … 12

1-9-3- قلمرو مکانی … 12

1-10 تعریف واژه های کلیدی تحقیق … 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق … 16

2-1مقدمه … 17

2-2 فرایندارزش گذاری … 19

2-3 کاربردهای ارزش گذاری سهام … 20

2-3-1 مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی … 20

2-4پیش بینی عملکرد آتی شرکت … 20

2-4-1 پیش بینی اقتصادی … 20

2-4-2 پیش بینی مالی … 21

2-5 انتخاب مدل ارزش گذاری … 21

2-5-1 مدل های ارزش گذاری مطلق … 21

2-5-2 مدل های نسبی ارزش گذاری … 23

2-6 انتخاب مدل … 23

2-7 نقش تحلیلگر مالی … 23

2-8 ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت … 24

2-8-1 محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده … 24

2-8-2 ضرایب دنباله رو و پیشرو … 25

2-8-3 نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت … 26

2-9 ضریب قیمت به سود (P/E) … 27

2-9-1روش های محاسبه ضریب P/E توجیه شده … 29

2-9-2-1 مدل بنیادی تنزیل جریان های نقدی … 30

2-9-2-2 روش شرکتهای قابل مقایسه … 31

2-9-2-2-1 مشکلات روش شرکتهای قابل مقایسه … 32

2-9-2-3 برآورد ضریب P/E با استفاده از روش رگرسیون … 33

2-9-2-3-1 مشکلات روش رگرسیون … 33

2-10 ضریب قیمت بر ارزش دفتری هر سهم (P/B) … 34

2-10-1 روشش های محاسبه ضریب P/B توجیه شده … 36

2-10-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار … 37

2-10-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای … 37

2-11 ضریب قیمت به فروش (P/S) … 38

2-11-1 محاسبه فروش … 39

2-11-2 روش های محاسبه ضریب P/S توجیه شده … 39

2-11-2-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار … 40

2-11-2-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای … 41

2-12 ضریب قیمت به جریان نقدی عملیاتی (PC/CFO) … 41

2-12-1 روش های محاسبه ضریب P/CFO توجیه شده … 43

2-12-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار … 43

2-12-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای … 44

2-13 ضریب ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک EV/ EBITDA 44

2-13-1 روش های محاسبه ضریب EV/ EBITDA توجیه شده … 46

2-13-1-1 ارزش گذاری به روش مقایسه ای … 46

2-13-1-2 روش ارزش گذاری بر اساس مقایدر بنیادی مورد انتظار … 46

2-14 بازده سهام … 47

2-14-1 تفاوت قیمت … 48

2-14-2 سود نقدی هر سهم … 48

2-14-3 مزایای ناشی از حق تقدم … 48

14-4 مزایای ناشی از پرداخت سود سهمی (سهام جایزه) … 49

2-15 مروری بر تحقیقات انجام شده (داخلی وخارجی) درباره ضرایب قیمت … 49

2-15-1 تحقیقات داخلی … 49

2-15-2 تحقیقات خارجی … 56

فصل سوم: روش تحقیق … 61

3-1- مقدمه … 62

3-2 روش تحقیق … 62

3-3 فرضیه ها … 63

3-4 متغیرهای تحقیق … 66

3-4-1 متغیر وابسته تحقیق ونحوه محاسبه آن … 66

3-4-2 متغیرهای مستقل تحقیق ونحوه محاسبه آن … 67

3-5 جامعه و نمونه … 68

3-6 نحوه جمع آوری اطلاعات … 68

3-7 روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها … 68

3-8 روش آزمون … 69

3-8-1 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف … 70

3-8-2 آزمون معنی دار بودن … 70

3-8-3 آزمون t … 71

3-8-4 همبستگی … 71

3-8-5 ضریب تعیین … 72

3-8-6 آزمون خود همبستگی … 73

3-8-7- مدل رگرسیون … 74

3-9 نرم افزارهای مورد استفاده … 75

فصل چهارم «یافته های پژوهش» … 76

4-1مقدمه … 77

4-2 آمار توصیفی … 78

4-3 آزمون نرمال بودن … 79

4-4 بررسی اعتبار مدل … 81

4-5 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها … 81

4-6 خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش … 82

4-7 تحلیل پانلی مدل به روش اینتر … 85

4-8 رگرسیون چندگانه … 96

فصل پنجم «نتیجه گیری و پیشنهادها» … 101

5-1مقدمه … 102

5-2خلاصه، اهداف ویافته های تحقیق …

5-3 پیشنهادها … 106

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی … 106

5-3-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی … 106

پیوست ها … 107

منابع وماخذ … 122

فهرست جداول

جدول4-1 آمار توصیفی متغیرهای وابسته و مستقل … 77

جدول 4-2 آزمون نرمال بودن کلی داده ها بر اساس آزمون کولموگوروف-اسمیر نوف … 79

جدول4-3 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ضرایب قیمت وبازده سهام … 81

جدول 4-4 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/E … 85

جدول4-5 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت P/E وعرض از مبدأ … 85

جدول4-6 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/B … 88

جدول 4-7 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت P/B و عرض از مبدأ … 88

جدول4-8 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/S … 90

جدول4-9 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت P/S وعرض از مبدأ … 90

جدول4-10 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/CFO … 92

جدول 4-11 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت P/CFO وعرض از مبدأ … 92

جدول4-12 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و EVA/EBITDA 94

جدول 4-13 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت EVA/EBITDA وعرض از مبدأ … 94

جدول4-14 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام وضرایب قیمت … 96

جدول 4-15 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت های ضرایب قیمت وعرض از مبدأ … 96

جدول4-16 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام وضرایب قیمت … 98

جدول4-17آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت های ضرایب قیمت و عرض از مبدأ … 98

جدول5-1 روابط بین متغیر های وابسته ومستقل مربوط به فرضیات اول تا پنجم … 104

عنوان: ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فرمت: doc

تعداد صفحات: 142

تنش

دسته: معماری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 890 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 36

تنش

تعریف تنش

در حالت کلی همانطور که در اشکال 1-1- ب و 1-1-ب، نشان داده شد، نیروهای داخلی که در روی سطوح بینهایت کوچک یک مقطع عمل می کنند، از لحاظ مقدار و جهت با یکدیگر متفاوت می باشند. این موضوع دوباره در شکل 3-1، نمایش داده می شود.

نیروهای داخلی از لحاظ طبیعت، کمیتهایی برداری هستند و نیروهای مؤثر خارجی را در تعادل نگه می دارند. در مکانیک جامدات تعیین شدت این نیروها در نقاط مختلف یک مقطع بسیار مهم می باشد.

در حالت کلی شدت این نیروها از نقطه ای به نقطه دیگر فرق می کند و نسبت به سطح مقطع مایل هستند.

رسم بر این است که این شدتها به مؤلفه های قائم و موازی مقطع تحت مطالعه، تجزیه شوند. به عنوان مثال، ؟ مؤلفه های بردار نیروی که روی سطح عمل می کند در شکل 3-1-ب، نشان داده شده است. در این مثال بخصوص، چون منطقی که جسم را به دو قسمت تقسیم کرده، عمود بر محور x می باشد، امتداد منطبق بر امتداد عمود بر می باشد. نیروی وارد بر واحد سطح که همان شدت نیروی گسترده بر روی سطح می باشد، تنش نامیده می شود. در شکل 3-1-ب، تنش متوسط نیروی برابر می شود. حال اگر به جای تنش متوسط، تنش در یک نقطه را خواسته باشیم باید در رابطه تنش متوسط، را به سمت صفر میل دهیم.»

خلاقیت در مدیریت (2)

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 182 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 19

با شتاب روز افزون تحولات و دگرگونیها در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات است و به دلیل بی ثباتی و تغییر پذیری و نیز غیر قابل پیش بینی بودن این تغییرات، آنچه که کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه را در جهت افزایش بهره وری و پیشرفت و ترقی آنها مدد می رساند، همانا استفاده از فرصتها در رقابت با سایر کشورهاست.

تاریخچه هنر معرق روی چوب

دسته: معماری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 639 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 31

تاریخچه هنر معرق روی چوب

مقدمه تاریخی

معرق در معنای کلام «اصولاً هر چیز رگه دار را گویند» ولی مفهوم آن در این نوع بخصوص هنر، ایجاد نقش ها و طرح های زیبایی است که از دوربری و تلفیق چوب های رنگی روی زمینه ای از چوب یا پلی استر سیاه شکل می گیرد.

تاریخ پیدایش این هنر به درستی مشخص نیست؛ ولی از تطبیق آن با هنر کاشی کاری، بدون شک رابطه این دو هنر را درمی یابیم. برای آشنایی با ریشه این هنر، صحبت از تاریخ تکوین به میان می آید و به عنوان مقدمه می توان از گنبد سرخ مراغه که در زمان ایلخانیان ساخته شده است، یاد کرد؛ این گنبد نوع بسیار ساده کاشی کاری بدین سبک است.

کاشی کاری معرق در دوران مغول نیز به همین منوال بود و تداول آن در عصر صفوی به اوج شکوفایی خود رسید و آثار ارزنده ای در هنر کاشی کاری پدید آمد. این شکوفایی در زمان افاغنه و زندیه رو به افول نهاد. در دوران قاجاریه نیز کاشی کاری معرق، تقلیدی ناقص از آثار گذشتگان بود. تا این دوران نقشهایی که در کاشی کاری معرق به کار برده می شد نقش های اسلیمی بود.

اما با سفر عده ای از هنرمندان به اروپا و گرایش آنان به هنر و فرهنگ اروپایی، تغییرات و دگرگونی های بسیاری در نقشهای کاشی کاری به عمل آمد و از آن پس طرح انسان و دیگر اشکال مانند اسلحه جنگی در هنر کاشی کاری دوران قاجاریه نمایان شد.

تکنولوژی جدید در عایق کاری رطوبتی ساختمان

دسته: معماری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 16 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 21

تکنولوژی جدید در عایق کاری رطوبتی ساختمان

چکیده

یکی از مشکلات اساسی که در اکثر سازه ها به چشم می خورد مشکل نم و رطوبت می باشد که در بعضی مواقع خسارات جبران ناپذیری را به ساز ها و ساختمان وارد می نماید و یکی از راهکارهای مقابله با آن عایقکاری رطوبتی می باشد.

در ایران با توجه به اقلیم و آب و هوا و نیز وجود منابع عظیم نفتی متداولترین عایق رطوبتی قیر و گونی می باشد که با پیشرفت تکنولوژی این روش جای خود را به عایقهای پیش ساخته (ایزو گام) داده است.

اصول مدیریت

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 28 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17

اصول مدیریت

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.

واقعا باید گفت؛ که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟ دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است. و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن.»

اصول مدیریت کیفیت

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 9 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 9

اصول مدیریت کیفیت

اصل اول: تمرکز بر مشتری (Customer Focus)

هر سازمانی به مشتریان خود وابسته است و باید نیازهای حال و آینده آنان را درک نماید و نیازمندی های مشتریان خود را برآورده نماید. علاوه بر این سازمان ها باید برای عبور از انتظارات مشتریان خود برنامه ریزی و تلاش نمایند.

تمرکز بر مشتری و درک نیازهای حال و آینده او باعث پاسخگویی منعطف و سریع سازمان به فرصت های بازار و در نتیجه افزایش سود سهام و سهم بازار برای سازمان خواهد شد.

تاریخچه منبت

دسته: معماری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1436 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 85

تاریخچه منبت

یکی از ظرایف صنایع دستی ایران که همچون دیگر انواع این صنعت پر پیشینه، تلفیق بلیغی از هنر و حوصله محسوب می شود و دست اندرکاران آن از مواد اولیه ارزان محصولاتی گرانبها با ارزشهای مصرفی و هنری فوق العاده بالا به وجود می آورند.

منبت، کاری است که از گذشته های دور در ایران رواج داشته و به رغم کم دوام بودن چوب در برابر عوامل جوی، درب کاخها، صندوقچه های روی مقابر، منابر مساجد و … که از روزگاران قدیم به جا مانده است، دلیل خوبی بر گستردگی این هنر و رونق و رواجش در ادوار مختلف در کشورمان است.

بنا به اسناد و مدارک، منبت کاری در ایران متکی به سابقه ای بیش از 150 سال است و حتی عده ای از محققان به صراحت اظهار کرده اند که قبل از دوره ساسانیان نیز منبت کاری در ایران رواج داشته، ولی به خاطر عدم مقاومت چوب در برابر رطوبت و عوامل جدی آثاری از دوره های پیش از اسلام به دست نیامده است.

نگاهی به هنر منبت کاری در استان همدان بیانگر این واقعیت است که در استان همدان به دلیل وجود درختان فراوان و مساعد گردو، صنعت منبت کاری در شهرستانهای تویسرکان، ملایر و نهاوند رواج دارد.

در این مناطق عملیات کنده کاری تنها بر روی سرویس مبلمان کامل و سرویس خواب کامل صورت می گیرد و کالاهای دیگری همانند تابلو، قاب عکس و … در زمره تولید منبت نیستند و به طور کلی در استان همدان عملیات نجاری و منبت کاری در داخل استان صورت می گیرد و در صورتی که قرار باشد سرویس مبلمان یا سرویس خواب در محل به دست مصرف کننده برسد کارهای تکمیلی دیگر آن یعنی نقاشی و سپس رویه کوبی نیز صورت می پذیرد و کار به صورت آماده به فروش می رسد و در صورتی که قرار باشد کالا به خارج از استان ارسال شود، خریداران کالا ترجیح می دهند که کالا را بدون رنگ و پارچه و به همان حالت خام منبت شده به شهرستان مورد نظر خویش منتقل و سپس در آنجا تکمیل کنند.

کنترل کیفیت

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 667 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 65

کنترل کیفیت

فصل اول: تاریخچه

فصل دوم: مفاهیم

فصل سوم: ابزارهای کنترل کیفیت آماری

مقدمه

نگرش کیفیت دارای تاریخی به در ازای عمر انسان در روی زمین است. در مفهوم خیلی ساده و ابتدایی آن انسانهای نخستین غذاها ومیوه های سالم را از ناسالم جدا می کردند و از مصرف غذاها یا میوه های ناسالم پرهیز می نمودند. به مفهومی دیگر هر فرد مدیر ومسئول کیفیت محصول انتخاب شده بود.

بعدها که انسان در روستا سکونت می کند قسمتی از وظیفه رویکرد کیفیت بر عهده فروشندگان محلی و دوره گردها قرار می گیرد. که کالاها یا محصولات سالم را به دست مصرف کنندگان برسانند.

با گسترش وشکل گیری کارگاههای ابتدایی و دستی در روستاها انتظار تکرار پذیری به کارهای صنعتگران محلی شکل می گیرد و با گسترش تجارت به فراتر از مرزهای روستا، مسئله بازرسی وکنترل صادرات شکل می گیرد. با پیدایش انقلاب صنعتی و فراگیر شدن صنعت استاندارد سازی کالاهای تولیدی ومنطبق بودن کالاها مطابق با انتظارات مشتری اهمیت بیشتری می یابد. اما برای دستیابی به این مفهوم بیشتر بر بازرسی محصولات تولیدی در پایان خط تولید تاکید می شد چیزی که امروزه بعنوان بازرسی شناخته میشود نه فرآیند کیفیت.

در سال 1924 والتر شوارت از موسسه تلفن بل یک نمودار آماری به منظور بهبود ویژگیهای محصول ارائه داد. بعداً در همان دهۀ داج و دو مینگ که هر دو باز از موسسه بل بودند مفهوم نمونه گیریهای بازرسی 100 درصد را ارائه نمودند. در سال 1946 انجمن کنترل کیفیت در آمریکا شکل گرفت، این سازمان از طریق مقاله ها کنفرانس ها وکلاسهای آموزشی مفهوم کنترل کیفیت را برای همه محصولات و خدمات توسعه وبهبود داد. درسال 1950 ادوارد رمینگ که مفهوم کنترل کیفیت آماری را از شوارت اقتباس کرده بوده مجموعه ای از سمینارها در مصنوعات روشهای آماری ومسئولیت کیفیت به مهندسین و مدیران ژاپنی ارائه نمود

استانداردهای مدیریت پروژه

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 11 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 7

استانداردهای مدیریت پروژه

آشنایی مقدماتی با استانداردهای مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK2000

2- تعریف پروژه/ مدیریت پروژه/ برنامه ریزی و کنترل پروژه

3- چارچوب دانش مدیریت پروژه/ انواع مدیریت پروژه/ فرهنگ مدیریت پروژه

4- مراحل و چرخه حیات پروژه

5- سیستمها/ فرهنگ و انواع ساختار سازمانی

تعاریف:

استاندارد:

مدرک شناحته شده توسط مؤسسه ای شناخته شده برای استفاده مکرر و عمومی از راهنما و مشخصات یک محصول و قوانین مندرج در آن مدرک (مقبولیت عامه)

حسابداری مدیریت چیست؟

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 10 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 8

حسابداری مدیریت چیست؟

حسابداری مدیریت، یک سیستم اندازه گیری برای گرداوری اطلاعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزه ای را هدایت می کند و ارزشهای فرهنگی را که برای به دست آوردن هدفهای استراتژیک سازمان لازم است خلق و حمایت می کند.

در این تعریف از حسابداری مدیریت چهار عقیده کلیدی گنجانده شده است. این عقیده ها شامل: ماهیت، محدوده، هدف و شاخصهای حسابداری است.