مقاله مقاله مهندسی نفت

مقاله کامل مهندسی نفت برای ارایه به دانشگاه ها و با قیمت عالیفهرست1 کلیات2 بررسی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی و مخزنی سازند های کنگان و دالان3 منطق فازی4 استفاده از منطق فازی در پیش بینی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی سازندهای کنگان و دالان5 نتیجه گیری و پیشنهادات

دسته: مهندسی پلیمر

بازدید: 8 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 5508 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 129

مقاله کامل مهندسی نفت برای ارایه به دانشگاه ها و … با قیمت عالی

فهرست

1- کلیات

2- بررسی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی و مخزنی سازند های کنگان و دالان

3- منطق فازی

4- استفاده از منطق فازی در پیش بینی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی سازندهای کنگان و دالان

5- نتیجه گیری و پیشنهادات

تحقیق جابجایی امتزاجی نفت در مخازن ترک دار

دسته بندی: مهندسی» مهندسی نفت و گاز

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 137

دانلود تحقیق در مورد جابجایی امتزاجی نفت در مخازن ترک دار، در قالب doc و در 137 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، فصل اول: معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل، 1- روابط حرکت در محیط متخلخل، 1-1 معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل همگن …

دانلود تحقیق در مورد جابجایی امتزاجی نفت در مخازن ترک دار،

در قالب word و در 137 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

فصل اول: معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل

1- روابط حرکت در محیط متخلخل

1-1 معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل همگن

1-1-1 معادله ناویر- استوک

1-1-2 معادله استوک

1-1-3 معادله دارسی

1-1-4 معادله جریان های غیر دارسی

1-2 معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل ترک دار

1-2-1 معادله جریان همگن از میان یک ترک

1-2-2 قانون توام سوم

1-2-3 معادله ناویر- استوک در جریان سیال از میان ترک ها

1-3 مدل سازی جریان آرام در یک ترک با سطح صاف

1-4 معادله جریان ناآرام در یک ترک با سطوح صاف

1-4-1 تاثیر ناصافی دیواره های ترک در حرکت سیال

1-5 مدل سازی جریان ناآرام

1-6-1 مدل کاظمی

1-6-2 مدل وارن- روت

1-7 عدد رینولد در سیستم ترک

1-8 مدل سازی حرکت هم زمان سیال در محیط ماتریس و ترک

1-9 عوامل مؤثر در حرکت سیال در محیط متخلخل ترک دار

1-9-1 تأثیر بازشدگی ترک

1-9-2 تأثیر سطح تماس ویژه ماتریس و ترک (s)

1-9-3 تأثیر تخلخل و تراوایی ماتریس

فصل دوم: جابجایی امتزاجی

مقدمه

2-1 اختلاط در محیط متخلخل

2-1-1 مکانیزم های اختلاط در محیط های غیر همگن (دیسپرژن)

2-2 دیسپرژن طولی و عرضی

2-2-1 دیسپرژن طولی

2-2-2 دیسپرژن عرضی

2-3 بحث پیرامون امکان انجام مکانیزم های مختلف با توجه به عدد پکلت

2-4 معادلات موجود جهت تعیین غلظت در ناحیه اختلاط

2-5 جابجایی امتزاجی در محیط های همگن

2-6 مدل سازی جابجایی امتزاجی در محیط های غیر همگن

2-6-1 انتخاب شرایط مرزی و اولیه و حل معادله کوتس- اسمیت

2-6-2 عوامل موثر بر جابجایی امتزاجی

2-7 جابجایی امتزاجی در مخازن ترک دار

2-7-1 مدل کاردناس و همکاران

فصل سوم: آزمایشات

3-1 طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی مناسب

3-2 آماده سازی نمونه ها

3-3 سیال های مورد استفاده

3-4 چگونگی انجام آزمایشات

3-4-1 چگونگی انجام آزمایش آنالیز ردیاب

3-4-2 نحوه انجام آزمایشات جابجایی امتزاجی

3-5 نحوه انجام محاسبات

3-5-1 محاسبات مربوط به آنالیز ردیاب

3-5-2 محاسبات مربوط به جابجایی امتزاجی در محیط همگن

3-5-3 محاسبات مربوط به جابجایی امتزاجی در محیط ترک دار

3-6 نتایج حاصل از آزمایشات

3-6-1 نتایج آزمایشات آنالیز ردیاب

فصل چهارم: مدل جابجایی امتزاجی

4-1 مدل جابجایی امتزاجی در محیط ماتریس

4-2 مدل جابجایی امتزاجی در محیط ترک دار

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1 نتایج

5-2 پیشنهادات

مراجع

چکیده تحقیق:

پارمترهای مؤثر در جابجایی امتزاجی در مخازن همگن عبارت اند از ضریب دیسپرژن، ضریب دیفیوژن و نسبت حجمی فضای خالی در جریان به کل حجم منافذ سنگ، روش های تجربی و مدل های ریاضی بسیاری جهت به دست آوردن این پارمترها ارائه گردیده است. مدل سازی جابجایی امتزاجی در مخازن ترک دار مورد مطالعه کمی قرار گرفته و مدل های معدودی برای این گونه مخازن ارائه گردیده است. در مدل های موجود، همانند مدل های مخازن همگن، پارامترهای تعیین کننده چگونگی رفتار سیال در جابجایی امتزاجی به عنوان پارامترهای تطابق به کار رفته و با تغییر این پارامترها، تطابق مناسب بین نتایج تجربی و نتایج حاصل از مدل حاصل گردیده است.

در طی تحقیق حاضر ضمن مطالعه پیرامون عوامل و پارامترهای مؤثر بر حرکت سیال در محیط های متخلخل و نیز جایجایی امتزاجی، دستگاه مناسب طراحی و ساخته شد. سپس با استفاده از نمونه سنگ رخنمون از جنس کربناته، آزمایشات دقیق آنالیز ردیاب و جابجایی امتزاجی بر روی آن ها انجام پذیرفت. با استفاده از تکنیک آنالیز ردیاب، ضمن شناخت درصدی از حجم فضای خالی سنگ که در مکانیزم جابجایی امتزاجی شرکت می نمایند، ضرایب دیسپرژن و دیفیوژن مولکولی در محیط را اندازه گیری نموده و سپس با استفاده از اندازه و قطر بازشدگی ترک، سرعت حرکت سیال از میان ترک شناسایی و با استفاده از روابط تجربی و منحنی های ارائه شده پارامترهای مربوط به ترک که در مکانیزم جابجایی امتزاجی مؤثر می باشد، اندازه گیری می شود. در پایان با استفاده از پارامترهای به دست آمده و به کارگیری مدل های پیشنهادی مناسب، مدل جابجایی امتزاجی برای نمونه مورد آزمایش ارائه می گردد. با مقایسه بین نتایج تجربی و نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی، می توان به دقت مدل که همانا دقت پارامترهای تعیین شده می باشد، پی برد.

تحقیق اقتصاد نفت

دسته بندی: علوم انسانی» اقتصاد

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 21

دانلود تحقیق در مورد اقتصاد نفت، در قالب doc و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، دلایل قیمت های بالای نفت چیست؟ ، غرب نگران قطع نفت ایران نیست، تقاضا برای بشکه های ایران، ارزیابی مواجهه، ژاپن: بزرگ ترین مصرف کننده نفت ایران، توزیع …

دانلود تحقیق در مورد اقتصاد نفت،

در قالب doc و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

دلایل قیمت های بالای نفت چیست؟

غرب نگران قطع نفت ایران نیست

تقاضا برای بشکه های ایران

ارزیابی مواجهه

ژاپن: بزرگ ترین مصرف کننده نفت ایران

توزیع جغرافیایی صادرات نفت ایران

درآمد نفتی ایران در سال گذشته: 45 میلیارد و 615 میلیون دلار

تقاضای جهانی نفت دو برابر خواهد شد

نفت، ایران و آمریکا

منابع

مقدمه تحقیق:

بازارهای جهانی نفت و گاز، براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمی کنند و در پشت هر معامله ای ترس و تردید قرار گرفته است. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت شده است و این (نظریه هوبرت) که کل ذخایر قابل استخراج نفت امریکا حتی اگر نفت آلاسکا را در نظر بگیرید، فقط تا 8 سال دیگر (2013) کفاف می دهد، نیز تقویت گشته است. به زودی قیمت نفت به بشکه ای 120 دلار خواهد رسید. اگر چه هنوز تردیدهایی برای قیمت 120 دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، و وجود موارد ژئوپلتیک متعدد همگی به یک معنی خواهند بود و آن افزایش قیمت نفت است. عموم مسایل ژئوپلتیک حول محور خاورمیانه می گذرد. این بدان دلیل است که سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در این منطقه قرار گرفته است. این سه منبع در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی واقع هستند که هر کدام دست خوش مشکلاتی بوده اند. با توجه به تمامی شرایط گفته شده، این گونه به نظر می رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بیشتر در جهت افزایش قیمت و نه کاهش آن دیده خواهد شد.

تحقیق نفت در خاورمیانه

دسته بندی: مهندسی» مهندسی نفت و گاز

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 50

دانلود تحقیق در مورد نفت در خاورمیانه، در قالب word و در 50 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، خاورمیانه، منطقه تولید کننده نفت، امتیازات نفتی، حوزه های نفتی، لیبی، مصر، عراق، عربستان سعودی، کویت، منطقه بی طرف بین عربستان سعودی و کویت، منطقه …

دانلود تحقیق در مورد نفت در خاورمیانه،

در قالب word و در 50 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

خاورمیانه، منطقه تولید کننده نفت

امتیازات نفتی

حوزه های نفتی

لیبی

مصر

عراق

عربستان سعودی

کویت

منطقه بی طرف بین عربستان سعودی و کویت

کشورهای خلیج فارس

ترکیه

سوریه

اسرائیل

ایران

ذخایر نفتی

حمل و نقل خام و فرآورده های نفتی

عایدات نفتی

آینده نفت

منابع و مأخذ

بخشی از متن تحقیق:

امتیازات نفتی:

در دوره قبل از جنگ جهانی دوم، کشورهای تولید کننده نفت در اطراف خلیج فارس، امتیازات انحصاری کشف و توسعه منابع نفتی خود را به شرکت های نفتی غرب واگذار می کردند. این امتیازات بیشتر کشورهای مربوط یا همه آن ها را شامل می شد. در این زمان، هشت شرکت اصلی که تحت نظارت سهام آمریکا، بریتانیا، هلند و فرانسه قرار داشت، همه محصول نفت منطقه را تولید می کرد.

این شرکت ها عبارت بودند از: استاندارد اویل (نیوجرسی) (NEW Jersy) Oil Standard، استاندارد اویل (کالیفورنیا)، California) Standar Oil)، موبیل اویل، (Mobil Oil)، تگزاکو (Texaco)، گالف اویل (Gulf Oil)، بریتیش پترولیوم (British Petrolouim)، رویال داچ / شل (Royal Dutch / Shell) و شرکت نفت فرانسه (Compagnie Francaise des Petroles). اگر چه از آن زمان تاکنون، این وضع مشخصاً تغییر کرده است، اما حتی در اواخر دهه 1960 همین هشت شرکت بیشتر از 90 درصد از تولید نفت منطقه را در انحصار خود داشتند.

اولین امتیاز مهم خاورمیانه، امتیاز نفت ایران بود که در سال 1901 به یک مقاطعه کار انگلیسی به نام «ویلیام ناکس دارسی» واگذار شد. در سال 1909، این امتیاز به «شرکت نفت ایران – انگلیس» تعلق گرفت. این شرکت از همه نقاط کشور بجز پنج استان شمالی می توانست نفت استخراج کند. از سال 1954، پس از ملی شدن صنعت نفت ایران در سال 1951، تولید نفت توسط یک کنسرسیوم بین المللی صورت می گیرد (می گرفت). این کنسرسیوم از چهارده عضو شامل هشت شرکت اصلی که قبلاً نام برده شد و نیز چند شرکت دیگر به وجود آمده است. در تواقفی که بین حکومت ایران و شرکت های نفتی حاصل شد، وسعت منطقه مورد بهره برداری به 259000 کیلومتر مربع کاهش یافت. قرار شد که این توافق به مدت 25 سال تا سال 1979 ادامه داشته باشد و هم چنین کنسرسیوم در صورت تمایل بتواند قرارداد را سه بار و هر بار به مدت پنج سال، تحت همان شرایط قبلی تمدید کند …

مقاله مهندسی نفت

دسته: مهندسی پلیمر

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 5508 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 129

پایان نامه کامل مهندسی نفت برای ارایه به دانشگاه ها و … با قیمت عالی

فهرست

1- کلیات

2- بررسی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی و مخزنی سازند های کنگان و دالان

3- منطق فازی

4- استفاده از منطق فازی در پیش بینی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی سازندهای کنگان و دالان

5- نتیجه گیری و پیشنهادات