جرم شناسی انتقادی از دیدگاه مارکسیست، فمنیست و پست مدرن

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 24 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17

جرم شناسی انتقادی از دیدگاه مارکسیست، فمنیست و پست مدرن

مقدمه

عبارت جرم شناسی انتقادی، به عنوان چتری که سلسله ای از دیدگاه هایی در حال تکامل و در حال شکل گیری را زیر پوشش دارد توصیف شده است.

جرم شناسی انتقادی، رادیکال، انقلابی هرچند هر کدام از طرز تلقی های متفاوتی در مقابله با پدیده مجرمانه نسبت به هم برخوردارند اما در هر حال هدف همه آنها واحد است و از یک آرمان که همان انتقاد از وضع موجود به معنای کلان در همه علوم اجتماعی و در سطح خرد نسبت به جرم شناسی که موضوع بحث ما است سود می برند.

قبل از دهه 70 و 80 قرن بیستم میلادی، عموم دیدگاه های انتقادی و افراطی منتسب به دادیگا ه های مختلف مارکسیستی بود ولی پس از این با ظهور مکتبهای مختلف انتقادی مثل جرم شناسی صلح طلب، فمنیسم، پسا مدرن و رئالیستی … بر منتقدان جدی محصولات عصر سرمایه داری افزوده شده است. به همین خاطر شاید تمامی تفکراتی که ما امروزه در برابر اندیشه های ماتریالیستی و سرمایه داری می بینیم را بتوان به نحوی انتقادی دانست انتقاد و اعتراض به وضع موجود نظام سرمایه داری و انتقاد از تمامی ساختارها و اصولی که جوامع پول محور برآن متکی هستند. از این رو نگارنده با علاقه خاص و دنبال کردن جدی به نقد گفتمان مدرن و به چالش کشیدن دستآوردهای جهان مترقی علاوه بر شناخت آموزه های جرم شناسی انتقادی کلاسیک و دستیابی به مفاهیم مدرن از جرم شناسی انتقادی سعی در آشنا ساختن مکاتب مختلفی که در این راستا گام نهاده اند را دارم.

از جمله این مکاتب بنیادین که در این تحقیق سعی شده تا مسیر حرکت فکری تعیین کننده آنها در حوزه علوم انسانی مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از: مارکسیسم، فمنیسم، و مکتب پسا مدرن. لازم به ذکر است که در بخش مربوط به تحلیل مکتب مارکسیسم از فرزند خلف این مکتب یعنی مکتب فرانکفورت نیز اشاره ای داشته باشیم.

1- مارکسیسم

دنیای امروز و شکل گیری تمدن مدرن مرهون سه حرکت مهم می باشد. چارلز داروین در قرن نوزدهم نخستین آنها بود که نظریه انواع را به چاپ رساند و افق دید مردم را از آسمان به سوی زمین معطوف نمود. حرکت بعدی که در روانشناسی انقلابی به پا کرد زیگموند فروید بود که توانست با افکار خود یکی از سنگ های بنای تمدن امروزی را به نام خود کند اما شاید مهمترین و بحث انگیزترین و در عین حال ملموس ترین جنبش ذهنی و اجتماعی را کارن مارکس و انگلس در سال 1848 با انتشار بیانیه کمونیسم بنا نهادند. با وجود تمامی مخالفت ها و موافقت هایی که با این جریان فکری در طول یکصد و پنجاه سال اخیر وجود داشته اما این جنش فکری هیچ گاه از پا در نیامده است و هرروز در قالبی جدید جلوه می کند. حرکت ها و مکاتب اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دنیای غرب بدون شک از این مکتب فکری دستآوردهای زیادی بدست آورده اند.

2- فمنیسم

ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن خود بیان می کند که در جوامع نخستین نظام های قبیله ای، زن سالار بوده اند و این بدان دلیل بود که مردها در جنگ و درگیری ها شرکت می کردند و اغلب در سنین جوانی می مردند بنابراین برای حفظ هسته مرکزی خانواده قبیله و جوامع کوچک نیاز به فردی مسن تر و پخته تر و باتجربه تر احساس می شد از این رو زنان در طول تاریخ توانستند نقش اجتماعی بپذیرند البته این امر برمی گردد به جوامع کاملاً بدوی زیرا با پیشرفت انسان در همه زمینه ها و بیدار شدن حس قدرت طلبی در مردها کم کم برمرکزیت مرد افزوده شد و متقابلاً نقش زن رنگ باخت و مردها به عنوان هسته های اصلی خانواده به شمار آمدند که نمونه صادق آن را می توان درنظام شاهنشاهی که در طول تاریخ وجود داشته مشاهده نمود. تا آنجا که تاریخ مکتوب اجازه می دهد و از آن بر می آید تمامی شاهان با اکثریت قریب به اتفاق آنها را مردان تشکیل می دهند. مردانی که از قدرت جنگ آوری و مدیریتی برخوردار بودند موفق تر بودند. با گذشت زمان این نکته در ذهن بشرشکل گرفت که مردان صاحب قدرت هستند و رهبری بایستی در دست مردان باشد و زن ها تبدیل به جنس دوم شدند که در دنیای امروز از زنان به عنوان (دیگران) یاد می کنند.

با صنعتی شدن جوامع در طول چند صد سال اخیر احساس نیاز سرمایه داران به استفاده از نیروی کار ارزان، زنان پا در عرصه تولید نهادند که این نقش پس از جنگ دوم جهانی بسیار پررنگ تر شد و حضور زنان بیش از پیش جلوه گرشد. در دنیای مدرن بوسیله انقلاب های فکری و عملی فراوان زنان با چشمان بازتری به جهان نگاه کردند و با دید دیگری شخصیتشان و به جایگاه اجتماعی و نقش و هویت خویش نگریستند. آنچه که امروزه به عنوان فمنیسم مشهور است یک جریان خودجوش بوده و هیچ گاه در زمان شکل گیری اش نامی برای خود برنگزیده بود اما با گذشت زمان انسان ها توان طبقه بندی کردن تاریخ را می یابند از این رو در مورد فمنیسم نیز می توان از این قانون تبعیت کرد. نمونه های صادق این طبقه بندی عبارتست از موج اول و دوم فمنیسم که به صورت مکاتب مختلفی از لیبرال تا فمنیست مارکسیستی و اگزستانسیالیستی و در نهایت فمنیست جنسیت گرا ختم می شود.

فهرست مطالب صفحه

مقدمه. 1

1- مارکسیسم. 2

2-1- مکتب فرانکفورت.. 4

1-2- جرم شناسی انتقادی مارکسیست.. 5

2- فمنیسم. 6

2-1- نگاه انتقادی مکتب فمنیسم به جرم. 8

3- پست مدرنیسم. 9

3-1- نکاه پست مدرنیست ها به جرم شناسی انتقادی.. 11

نتیجه گیری.. 13

تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله کرج در ارتباطات خانوادگی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 359 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 92

تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله کرج در ارتباطات خانوادگی

در 92 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

خلاصه:

در بین تست های متداول شخصیت که معمولاً در مراکز روانشناختی،

روانپزشکی به کار بسته می شوند تست ترسیم خانواده از جایگاه خاصی برخوردار است.

3 دلیل برای این اهمیت وجود دارد: نخست آنکه اجرای آن سریع و آسان است،

دوم آنکه، به منزله شیوه بیان خیالپردازی و خلاقیت کودک، بهتر از هر تست دیگر می توان محتوای عمیق شخصیت را،

که بر اساس وارسی مستقیم دست یافتنی نیست، منعکس کند و سوم بدلیل اینکه اغلب اختلالات روانشناختی سازشی

تابع تعارض های روانی کودکانه اند (تعارض های ناشی از رقابت برادرانه و تعارض های ادیپی)،

شیوه ای که یک کودک بر اساس آن خود را در قلب خانواده منتخب قرار می دهد،

ما را به عمق مسائل و مشکلات وی هدایت می کند (کرمن-1381)

تحقیقات قبلی تا حد زیادی مؤید فرافکنی کودک در تست ترسیم خانواده است

که البته با بررسی محتوا می توان به کشف و تحلیل آنچه در ذهن کودک است نائل آمد.

در این تحقیق سعی شده است که بار دیگر به بررسی ارزش تشخیصی این آزمون پرداخته شود

و آن را در یک نمونه ای از یک جامعه اجرا و با مصاحبه ای که با کودک و خانواده اش صورت پذیرفته مقایسه نمود.

یافته های این پژوهش در اکثر فرضیات مؤید این است که تا حد زیادی می توان بر این تستها اعتبار کرد

علی الخصوص به ارزنده سازی و نا ارزنده سازی افراد در این تست باید توجه نمود.

ولی در خصوص ترغیب ترسیم و اهمیت این ترتیب باید گفت

عوامل مختلف می تواند این حالات را تغییر دهد که باید در ضمن درک دلایل آن به قضاوت پرداخت.

در ضمن اینکه می توان تا حدی بر این نقاشی ها اعتبار کرد ولی از این آزمون می توان بعنوان

ابزاری بالینی برای تسهیل گفتگو با فرد استفاده کرد و لذا انجام آزمون فرافکنی می تواند

در یک مصاحبه بالینی اولیه به «شکستن یخ» رابطه کمک کند، و چارچوب مناسبی برای انجام گفتگوی اولیه فراهم آورد.

فهرست مطالب

الف) فصل اول: طرح تحقیق (کلیات) 1

ب) فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع (Literature Review) 28

ج) فصل سوم: آشنائی با قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری) 43

د) فصل چهارم: روش تحقیق 45

ه) فصل پنجم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها 49

و) فصل ششم: خلاصه تحقیق و پیشنهادها 65

پیوستها 69

عنوان صفحه

فصل اول: 1-مقدمه 2

(کلیات) 2-بیان مسئله 4

3-تاریخچه و سابقه موضوع 5

4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق16

5-اهداف تحقیق 18

6-چهارچوب نظری تحقیق 20

7-مدل تحلیلی تحقیق 23

8-فرضیه های تحقیق 24

9-روش تحقیق 27

10-قلمرو مکانی تحقیق 27

11-قلمرو زمانی تحقیق 27

12-روش نمونه گیری 27

13-ابزارهای گردآوری داده ها 27

14-روش تجزیه و تحلیل 27

فصل دوم: اطلاعاتی در خصوص پیشینه موضوع و تحقیقات انجام شده 28

(مروری بر ادبیات موضوع)

فصل سوم: آشنایی با قلمرو مکانی تحقیق 43

(قلمروی مکانی تحقیق)

فصل چهارم: آشنایی با روش تحقیق در این پایان نامه 45

(روش تحقیق)

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 49

(تجزیه و تحلیل)

فصل ششم: خلاصه تحقیق، پیشنهادها و پیوستها 65

بانک شماره های معتبر تلگرامی با بیش از یک میلیون شماره اعتبار سنجی شده

دسته: افزایش بازدید و رتبه سایت

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 3727 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1

بانک شماره های معتبر تلگرامی با بیش از یک میلیون شماره اعتبار سنجی شده

همین حالا بازار محصولتو هرجور که دوست داری بدست بگیر با تهیه این بانک شماره های تلگرامی معتبر و فعال که صددرصد صحت سنجی شده بازار فروشتو میلیونی رقم بزن این بانک تلگرامی طی چندماه اخیر بروزرسانی و تکمیل و تهیه شده تنها با استفاده ازش متوجه موفقیت بازاریابیت خواهی شد تاجایی که حتما پس از تست عدم نیازتو به بازار یابها به مراتب احسای میکنی بازم میگم تنها باید تیراندازیتو بدون هدف گیری دقیق با این بانگ با ارزش شروع کنی که ببینی تعداد شکار تجاریتو اگه نیاز به پرش داری بسم الله این گوی و اینم میدون بقیش باشماست تا که معجزه و جادوی شبکه اجتماعی محبوب تلگرام رو ببینی و تجربه کنی …

مطالعه اثر هیومیک پرایمینگ بذر کدوی تخم طبی

دسته: کشاورزی

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 164 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 43

طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا

دسته: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 502 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 119

طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا

در 119 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چکیده

این پایان نامه درباره پروژه طراحی و پیاده سازی صفحات پویای وب برای یک فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری، صحبت می کند.

این پروژه، دو دیدگاه دارد: دیدگاه مدیریتی و دیدگاه کاربری، دردیدگاه کاربری،

امکان جستجوی رسانه ها، دیدن جزئیات هر یک و سپس صدور درخواست خرید آنها وجود دارد.

سبد خریدی برای کاربر تشکیل شده و پس از خاتمه انتخاب محصولات،

خرید انجام می شود و سفارش کاربر به نشانی محل سکونت وی ارسال می گردد.

در دیدگاه مدیریتی سیستم، مدیر سایت پس از وارد کردن نام و رمز عبور خود،

منوی مدیریتی را مشاهده می کند و با دیدن لیست مورد نظر، امکان ویرایش، حذف و افزودن هر آیتم رادارد.

لازم به ذکر است که قبل از شرح عملکرد پروژه، فصل هایی در رابطه با آشنایی با

PHP, MySQL, Apache, HTML و JavaScript.

واژه های کلیدی: پویا، خرید، PHP, MySQL, Apache, HTML و JavaScript.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه .. 1

1-1: عنوان تحقیق.. 2

2-1: مکان تحقیق.. 2

فصل دوم: نصب آپاچی، پی-اچ-پی و مای-اس-کیو-ال . 3

2-1: نصب وب سرور آپاچی.. 4

2-1-1: دلیل استفاده از وب سرور آپاچی.. 4

2-1-2: نصب برنامه آپاچی.. 4

2-1-3: اطمینان از صحت نصب برنامه آپاچی.. 8

2-2: نصب پی-اچ-پی.. 9

2-2-1: اهمیت زبان اسکریپت نویسی پی-اچ-پی.. 9

2-2-2: نصب پی-اچ-پی.. 10

2-2-3: اطمینان از صحت عملکرد پی-اچ-پی.. 12

2-3 نصب MYSQL. 13

2-3-1: مقدمه ای بر MYSQL. 13

2-3-2: نصب MYSQL. 14

فصل سوم: گاه کلی بر زبان های برنامه نویسی اچ-تی-ام-ال، جاوا اسکریپت و پی-اچ-پی . 16

3-1: نگاه کلی بر دستورات اچ-تی-ام-ال. 17

3-1-1: شکل کلی دستورات.. 17

3-1-2: تعریف جدول. 19

3-1-3: فرم ها و پرسش نامه ها 20

3-2: نگاه کلی بر زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت.. 26

3-2-1: ویژگی های جاوا اسکریپت در سرویس گیرنده. 27

3-2-2: جاوا اسکریپت چه کارهایی را انجام نمی دهد. 28

3-2-3: ساختار لغوی جاوا اسکریپت.. 29

3-3: نگاه کلی بر دستورات زبان PHP. 29

3-3-1: مقدمات زبان PHP. 29

3-3-2: به کارگیری آرایه. 34

3-3-3: شکل کلی تعریف تابع. 37

3-3-4: کار کردن با دایرکتوری ها 41

3-3-5: اتصال با سرویس دهنده MYSQL. 43

3-3-6: پیاده سازی تماس های ساده. 46

فصل چهارم: پیاده سازی سایت فروشگاه رسانه صوتی و تصویری .. 48

4-1: مقدمه. 49

4-1-1: ساخت کاتالوگ آن لاین.. 49

4-1-2: ردیابی خرید مشتری در فروشگاه. 49

4-1-3: جستجوی رسانه. 50

4-1-4: ورود و خروج کاربر. 50

4-1-5: واسط مدیریتی.. 50

4-1-6: اجزای سیستم. 50

4-2: پیاده سازی بانک اطلاعاتی.. 53

4-3: پیاده سازی کاتالوگ آن لاین.. 54

4-4: جستجو. 55

4-5: ورود و خروج کاربر. 56

4-6: تغییر کلمه عبور. 62

4-7: پیاده سازی خرید. 73

4-8: مشاهده کارت خرید. 76

4-9: افزودن رسانه به کارت.. 79

4-10: انجام تغییرات در کارت خرید. 81

4-11: صفحه خروج از فروشگاه. 81

4-12: پیاده سازی واسط مدیریتی.. 86

4-12-1: افزودن آیتم ها 88

4-12-2: مشاهده لیست ها 94

4-12-3: ویرایش … 100

4-13: نمایش تصویر. 108

نتیجه گیری … 110

منابع و ماخذ. 111

پاورپوینت فیبر نوری

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 129 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 22

پاورپوینت فیبر نوری

نکته ای کوتاه …

ایران در راه اصلی طولانی ترین مسیر فیبرنوری جهان قرار دارد؛ مسیری به نام جاده ابریشم که شانگهای را از شرق به فرانکفورت در غرب وصل می کند. از سوی دیگر، از فیبرنوری به عنوان یکی از اصلی ترین راه های انتقال دیتا در کشورمان استفاده می شود.

مبانی از فیبر نوری …

بعد از اختراع لیزر در سال 1960 میلادی، ایده بکارگیری فیبر نوری برای انتقال اطلاعات شکل گرفت. خبر ساخت اولین فیبر نوری در سال 1966 همزمان در انگلیس و فرانسه اعلام شد که عملا درانتقال اطلاعات مخابراتی قابل استفاده نبود تا اینکه در سال 1976 با کوشش فراوان محققین فیبر نوری تولید شد.

مقاله هوش مصنوعی

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 60 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 36

مقاله هوش مصنوعی

تعریف هوش

بطور کلی تعاریف متعددی را که توسط روان شناسان برای هوش ارائه شده است، می توان به سه گروه تربیتی (تحصیلی)، تحلیلی و کاربردی تفسیم کرد.

تعریف تربیتی هوش

به اعتقاد روانشناسان تربیتی، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می کنند که کودکان باهوش نمره های بهتری در دروس خود می گیرند و پیشرفت تحصیلی چشم گیری نسبت به کودکان کم هوش دارند. مخالفان این دیدگاه معتقدند کیفیت هوش را نمی توان به نمره ها و پیشرفت تحصیلی محدود کرد، زیرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام آن است و به گونه کلی پیشرفت در بیشتر موقعیتهای زندگی بستگی به میزان هوش دارد.

تعریف تحلیلی هوش

بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیده های رمزی و یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه و یا تشخیص حالات و کیفیات محیط است. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله «دیوید وکسلر»، روان شناس امریکایی، پیشنهاد شده باشد که بیان می کند: هوش یعنی تفکر عاقلانه، عمل منطقی و رفتار موثر در محیط.

تعریف کاربردی هوش

در تعاریف کاربردی، هوش پدیده ای است که از طریق تستهای هوش سنجیده می شود و شاید عملی ترین تعریف برای هوش نیز همین باشد.

تاریخچه مطالعات مربوط به هوش

مساله هوش به عنوان یک ویژگی اساسی که تفاوت فردی را بین انسانها موجب می شود، از دیرباز مورد توجه بوده است. زمینه توجه به عامل هوش را در علوم مختلف می توان مشاهده کرد. برای مثال زیست شناسان، هوش را به عنوان عامل سازش و بقا مورد توجه قرار داده اند. فلاسفه بر اندیشه های مجرد به عنوان معنای هوش و متخصصان تعلیم و تربیت، بر توانایی یادگیری تاکید داشته اند.

فهرست مطالب:

تعریف هوش … 1

تعریف تربیتی هوش … 1

تعریف تحلیلی هوش … 1

تعریف کاربردی هوش … 2

تاریخچه مطالعات مربوط به هوش … 2

عوامل موثر بر هوش … 3

انواع آزمونهای هوش … 3

طبقات هوش … 4

هوش چندگانه … 4

پوستر … 4

صوت … 4

نمایش دادن … 5

موسیقی … 5

هوش هیجانی … 5

اندازه گیری هوش هیجانی … 6

هوش معنوی … 7

هوش مصنوعی … 10

فلسفۀ هوش مصنوعی … 13

مدیریت پیچیدگی … 14

سیستم های خبره … 16

عامل های هوشمند … 16

آینده هوش مصنوعی … 17

تاریخ هوش مصنوعی … 17

جان مک کارتی … 19

هدف هوش مصنوعی … 20

هوش مصنوعی و هوش انسانی … 20

ویژگی های هوش مصنوعی … 21

هوش مصنوعی ترکیبی … 23

دین و هوش مصنوعی … 27

اشاره … 27

بررسی آزمون … 30

دستکاری نمادها … 31

دو فرضیه در هوش مصنوعی … 32

استدلال اتاق چینی … 33

دین و برداشت مکانیکی از تفکر … 38

منابع … 42

ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

دسته: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 86 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12

ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند):

رویکرد سازمان به عنوان یک نظام یادگیرنده در اوایل قرن بیستم مطرح شد. فردریک وینسلور تیلور معتقد است، وقتی واقعیت های مدیریتی، برای یک مدیر بیان و سنجیده شوند، وی براحتی می­تواند آموخته­های خود را به دیگران منتقل نموده و در نتیجه کارآئی سازمان را افزایش دهد. در سال 1950، رویکرد سازمان­های یادگیرنده توسط نظریه پردازانی چون ریچارد سایرت، جیمزمارچ (1963) و هربرت سایمون اصلاح و بازنگری شد. بنا به گفته اکثر محققان، مفهوم سازمان یادگیرنده، از سال­های پایانی قرن بیستم، از جانب محققان و رهبران سازمان­ها توجه بیشماری را به خود جلب کرده است (شهایی، 1384) از دهه 1980 به بعد نیز صاحبنظرانی چون پدلر، آرجریس و شون، مارسیک، واتکینز، و جفارت وارد صحن سازمان یادگیرنده شدند و هر یک به نوعی و با رویکرد خاص به تعریف و تشریح این مفهوم پرداختند. البته همگان اذعان می­کنند که انتشار کتاب اصل پنجم: هنر و عمل سازمان یادگیرنده، نوشته پیتر سنگه، مهمترین روند فکری این پارادایم می­باشد و سنگه پایه گذار تفکر علمی سازمان یادگیرنده در سال­های گذشته بوده است.

طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 19 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 15

طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه

موضوع طرح: خدمات آموزشی در زمینه علوم رایانه

محل اجرای طرح: قابل اجرا در سراسر کشور

سرمایه گذاری کـل: 61/467 میلیون ریال

سهم آورده متقاضی: 61/47 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 420 میلیون ریال

دوره بازگشـت سرمایه: 5/1 سال

مـقـدمـه:

افزایش روزافزون کاربرد رایانه در عصر حاضر، منجر به ورود آن به حریم زندگی روزمره افراد شده است. چنانکه امروزه بکارگیری کامپیوتر در زندگی عادی تنها معطوف به زمانی نیست که صرف کار با یک دستگاه رایانه شخصی می شود بلکه با استفاده از هر یک از وسایل الکترونیکی منزل یا محل کار یا حتی رانندگی با خودرو، مشغول بکارگرفتن یک یا چند پردازنده هستیم

استفاده از سایت های اجتماعی و افسردگی

دسته: پژوهش ها

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 148 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 148

استفاده از سایت های اجتماعی و افسردگی

دانلود پایان نامه

در 65 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسئله 4

1-3- اهداف پژوهش 6

1-4- سوالات پژوهش 6

1-5- فرضیه های پژوهش 7

1-6- مفاهیم نظری 7

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1- دوره جوانی 9

2-2- شبکه های اجتماعی 12

2-3-اینترنت و جوانان در ایران 36

2-6-شبکه های اجتماعی اینترنتی در ایران 50

فصل سوم

روش تحقیق

31 مقدمه 67

3-2- روش تحقیق 67

3-3- جامعه آماری 67

3-4- روش نمونه گیری 67

3-5- ابزار جمع آوری 67

3-6- پایائی پرسشنامه 68

3-7- روش تجزیه وتحلیل داده ها 68

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- آمار توصیفی 70

4-2- آمار استنباطی 83

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث 90

5-2- نتیجه گیری 91

منابع وماخذ 94

چکیده

استفاده از اینترنت امروزه نسبت به سایر رسانه ها از فراوانی بیشتری برخوردار گردیده است کما اینکه رسانه های قبلی نیز در موقع ظهور خود، مشکلاتی را برای جوامع ایجاد نمودند اما بحث اینترنت به جهت تنوع و استفاده از مکانیسم های تصویری و صوتی، توانسته اخبار واطلاعات را بدون فوت ارائه نموده و در بسیاری از مواقع با دخالت دادن تحلیل های شخصی، مسیر وهدف خبررسانی را نیز تحت الشعاع قراردهد. ضمن آنکه قریب به اتفاق موسسان سایت های اجتماعی در کشورهای اروپایی و یا با فرهنگ غربی رشد یافته و خوراک فکری جوامع شرق و آفریقا را با معیارها و ارزشهای جامعه خود تغذیه می نمایند و این تفاوت بین فرهنگ ها و ارزش ها، موجب گردیده که جوانان به جهت عدم تجربه و پویایی و سرشار بودن از انرژی، نسبت به ارزش های خود بی توجه و رغبت بیشتری به استفاده از سایتهای مذکور داشته باشند. تحقیق حاضر که از روش توصیفی پیمایشی اجرا گردیده است با طرح فرضیه هایی قصد بررسی میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اردبیل را نسبت به استفاده از شبکه های اجتماعی اینترتی داشته است که با استفاده ازپرسشنامه محقق ساخته به این نتیجه دست یافت که دانشجویان دختر و پسر به صورت فراوان از این سایتهای اجتماعی استفاده می نمایند ودراین میان دختران با رتبه میانگین 07/62 بیشتر از پسران از سایت های اجتماعی استفاده می نمایند. در سایر فرضیه ها نیز اثرات و تبعات استفاده غیر اصولی از سایت اجتماعی از سوی دانشجویان پسر ودختر مورد اثبات واقع گردیده است.

کلید واژه : سایت های اجتماعی – اینترنت- جوانی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

اینترنت رسانه ای جدید با ماهیتی متفاوت از رسانه های پیش از خود است و در عین حال تقریبا همهء آن رسانه ها را در خود دارد. اینترنت با خود تغییرات اجتماعی به همراه می آورد و این تغییرات بیش از همه در میان جوانان که بیشترین تعداد کاربران اینترنت را تشکیل می دهند، رخ می دهد. اینترنت در فاصلهء سال های 1380 تا 1385 در ایران رشدی حدود 2500 درصد داشته است. این وضعیت امکان ایجاد یک نسل را در ایران مطرح می کند، نسلی که در سال های نوجوانی با تکنولوژی های نوین ارتباطی آشنا شده و در حال حاضر به سمت سنین میانسالی حرکت می کند.

از طرفی دیگر جوانان ایرانی از قابلیت های ارتباطی اینترنت به طرز مؤثری بهره گرفته اند. گروه های اجتماعی مختلف بنا به ویژگی های خاص جامعهء ایران، اینترنت را مکان خوبی برای خودابرازی و ایجاد ارتباط یافته اند. زنان ایرانی برای دستیابی به اهداف اجتماعی و گروهی خود پابه پای مردان و گاهی پیش از آن ها از امکانات اینترنت استفاده کرده اند. اینترنت در ایران امکان نوع خاصی از هنجارشکنی را پدید آورده که امکان برخورد با آن به روش های سنتی وجود ندارد. اینترنت در سال های اخیر به عنوان رسانه ای برای تأثیرگذاری مذهبی و ترویج مذهب در میان جوانان ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس تغییر و تحولات چند سال اخیر در فضای سایبری و اضافه شدن سایت های اجتماعی و از سویی دیگر جذابیت این سایت ها توانسته قشری از جوانان ایرانی را به سمت و سوی خود جذب نموده و در پاره ای از مواقع در سبک زندگی و تفکر جوانان اثرگذار باشد. از آنجایی که قریب به اتفاق جامعه ایران اسلامی را جوانان تشکیل می دهد لزوم بررسی پدیده هایی که می تواند در جوانان اثرگذار باشد از اهمیت بالایی برخوردار است.

بررسی اصول حسابداری دولتی (موانع و راهکارها)

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 87 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 115

بررسی اصول حسابداری دولتی (موانع و راهکارها)

مقدمه:

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور اراده مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد که در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.

طرح مسئله:

در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یک نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی را به عنوان زیر بنای محکم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأکید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند. بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی کشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای کامل یک نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد کفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد که اهم آنها به شرح زیر است:

1- آیا سیستم کنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای کنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه کل کشور را دارد؟

2- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعکاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.

3- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت اطلاعات مورد نیاز در خصوص کنترل و استفاده صحیح از دارائیهای ثابت عمومی ارائه می نماید.

4- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان در جهت ارزیابی وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی اعم از داخلی یا خارجی را ارائه می نماید.

5- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت مالی دولت، در قالب ترازنامه ارائه می نماید.

6- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نتایج عملیات مالی در قالب صورت درآمد و هزینه و تغییرات در مازاد را ارائه می نماید.

7- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت دارائیها و میزان سرمایه گذاری های دولت در شرکتهای دولتی را در قالب ترازناممه ارائه می نماید.

برای یافتن پاسخ سؤالهای تحقیقی فوق، باید عواملی کلیدی تشکیل دهنده یک نظام حسابداری دولتی مطلوب را شناسایی و به عنوان معیارهای قابل قبول جهت مقایسه و کشف نارسائیها وقابلیتهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار داد. به همین منظور و برای فراهم نمودن زمینه های لازم جهت انجام اصلاحات بنیادی در سیستم های حسابداری و گزارشگری مالی دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تابعه و همچنین تدوین یک چارچوب نظری مناسب و استانداردهای ملی حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، مطالعه تطبیقی تحولات و اصلاحات اساسی ایجاد شده در حسابداری دولیت کشورهای توسعه یافته امری اجتناب ناپذیر می باشد. بدین ترتیب مسئله اصلی در این پژوهش عدم توسعه حسابداری و گزارشگری دولتی به عنوان ابزار عملی صحقق نمودن اهداف گزارشگری مالی دولتی خصوصاً مسئولیت پاسخگوئی دولت است که باعث شده است موانع موجود در این رابطه مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.

هدف تحقیق:

در کشور ما عدم پیشرفت مناسب حسابداری دولتی به دلایل متعدد، اثرات منفی همه جانبه ای داشته است و بنظر می رسد انجام چنین تحقیقات با هدف بررسی موانع و مشکلات بازدارنده توسعه حسابداری دولتی و تبیین اثرات و تبعات آن در سطح اقتصادی و اجتماعی، برای جامعه، دولت و حرفه ضروری باشد. بطوری که هدف پژوهش حاضر در نهایت کمک به دولت و مدیران آن، حرفه و دست اندرکاران تدوین و تعیین خط مشی ها حسابداری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری منطقی و مؤثر، تدوین استانداردهای مناسب و هماهنگ از طریق زمینه سازی رفع موانع و مشکلات موجود است بعبارت دیگر با توجه به اینکه استقرار سیستم حسابداری دولتی مناسب، تهیه اطلاعات، آمار و گزارشات مناسب را نیز در پی دارد، بررسی موانع عدم توسعه و شناختن آن گام مهمی در پیشرفت این حرفه خواهد بود. طبعاً ضعف نظام حسابداری دولتی یا کارکرد نا مناسب آن می تواند باعث ضعف دولت و دستگاههای اجرائی در اجرای اهداف گردد و با این اوصاف قاعدتاً دولت و سیاستگذاران می بایستی از اهمیت حسابداری دولتی در جامعه و اثرات منفی ناشی از نبود آن آگاهی یابند و این تحقیق با هدف شناختن موانع و شناساندن آن به دولت و جامعه برای رفع آنها و نهایتاً دستیابی به سیستم مناسب دولتی طراحی گردیده است. و در راستای هدف پژوهش به بررسی فرضیه هائی در این خصوص پرداخته شده و در آن از نظرات افرادی که از نظر تئوری وم عملی گریبانگیر مشکلات موجود بوده اند استفاده گردیده است.

سیستم حسابداری و گزارشگری دولتی مناسب و پیشرفته، بازوی توانای دولت، مدیران دولتی و عام مردم تلقی می شود و لذا توفیق دولت و مدیران دستگاههای دولتی بمیزان قابل ملاحظه ای منوط به استقرار سیستم حسابداری فعال، پویا و پیشرفته است که ارائه اطلاعات مربوط، صحیح و بموقع را امکانپذیر سازد. نیاز به چنین اطلاعاتی در دستگاههای دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی به دلیل محدودیت در منابع و بودجه ها و نیز لزوم کنترل اعتبارات مصوب و چگونگی مصرف آنها بسیار احساس می گردد، چرا که انتظارات جامعه و نیز قوه مقننه بعنوان نظارت پارلمانی در راستای نیل به اهداف انسانی و عدالت اجتماعی باید برآورده شود و هدف نهائی این تحقیق زمینه سازی تحقق موارد یاد شده است.

بدیهی است اطلاعاتی که یک سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مناسب دولتی در اختیار دولت و مردم یک جامعه قرار می دهد، آنها را با چگونگی اجرای برنامه ها آشنا می سازد و تا چنین آگاهی و آشنائی حاصل نگردد، هیچ حکومتی نمی تواند ادعا کند که بر اصول و موازین دموکراسی بنا گردیده است.

نهایتاً هدف این تحقیق بررسی علت عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران و شناسائی موانع این وضعیت می باشد. تا در صورت امکان ارائه پیشنهادات عملی برای رفع این موانع انجام شود و دولت بتواند در راستای انجام وظائف و مسئولیت های خود که همانا عمدتاً پاسخگوئی در قبال منابع و امکانات تحت اختیار و اجرای عدالت اجتماعی است، موفقیت حاصل نماید.

اهمیت موضوع:

سیستم حسابداری دولتی متداول در ایران در حال حاضر برای چارچوب حسابداری دولتی سنتی که در آن سیستم حسابداری برای برآوردن نیازهای پاسخگویی و کنترل اداری اعتبارات مصوب طراحی شده است مناسبت دارد در این سیستم، کارگزاران دولتی مسئول مخارج، گزارشهایی درباره وظیفه مباشرتی خود، به منظور نشان دادن اینکه وجوه طبق مجوز دریافتی از قانونگذار هزینه شده است تهیه و تنظیم می کنند در حال حاضر بخوبی پذیرفته شده است. که اطلاعات ارائه شده به وسیله این نوع سیستم حسابداری و مدیریت مالی، با اینکه ممکن است نگرانیهایی پاسخگویی سنتی را برطرف سازد، اما برای هدفهای برنامه ریزی و تصمیم گیریهای مدیریت کافی نیست و اجازه پاسخگو کردن مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوعشان را نمی دهد با استفاده از سیستم بودجه بندی و حسابداری فعلی کنترل اثر بخشی برنامه های دولت و ارزیابی آن ناممکن است اطلاعاتی که به وسیله سیست حسابداری دولتی ارائه می شود، ابتدایی و ناکافی است و نمی توان آن را برای دستیابی به هدفهای کارایی و اثر بخشی تجزیه و تحلیل کرد بنابراین، سیستم حسابداری فعلی توانایی ارائه اطلاعات لازم بخش دولتی، علاوه برسایر موارد مورد لزوم را ندارد.

حسابداری دولتی در ایران با توجه به نقش مهمی که در تصمیم گیری دولت و پاسخگوئی آن دارد از پیشرفت لازمه برخوردار نبوده است و از طرف دیگر ضرورت وجود سیستم حسابداری دولتی پیشرفته، محقق را بر آن داشته که به بررسی موانع و مشکلات پیشرفت این حرفه بپردازد چرا که عدم توسعه حاسبداری دولتی، باعث کمبود منابع اطلاعاتی مالی شده و مشکل بزرگی بر سر راخ برنامه ریزی مؤثر و همه جانبه ایفاء می کند دولت منابع عمده ای در اختیار خود دارد و روشن است که انجام عملیات حسابداری مربوط به چنین حجم عظیمی از دریافت و پرداخت، مستلزم داشتن یک سیستم حسابداری کارا است و نگفته پیداست که اگر چنین سیستمی در سازمانهای دولتی نباشد وضعیت مالی دولت دچار اختلال خواهد شد.

2 – موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران

کلیات

اگر به تحولاتی را که پس از انقلاب در سیستم اقتصادی – تجاری کشور بوجود امده است، نگاه کنیم پی می بریم که به دلیل دولتی شدن بسیاری از واحدهای تجاری و صنعتی، عملات پاسخگویی و پاسخ خواهی، و در نتیجه نیاز با اطلاعات حسابداری کمتر شده و این چگونگی سبب شده است که این رشته کمتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. برای ورود به بحث موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران لازم است که به یکی از نظریات موجود درباره پیشرفت یا عقب ماندگی یک پدیده در جوامع بشری اشاره داشته باشیم. بر طبق نظریه علیت متقابل، تحول، پیشرفت یا عقب ماندگی یک پدیده اقتصادی، اجتماعی و حتی فیزیکی به یک عامل بستگی ندارد، بلکه آن وابسته به مجموعه ای از علل و عواملی است که در یک دور تسلسلی بر هم اثر متقابل دارند و موجبات بروز تحول و توسعه آن را بوجود می آورد و از سوی دیگر پیشرفت حسابداری دولتی، به زیرساختهایی چون خصوصیات فرهنگی و اجتماعی، چگونگی و مرحله توسعه اقتصادی و درجه پاسخ خواهی مردم بستگی داشته و سایر عواملی چون قوانین و استانداردهای مناسب، آموزش کافی و گسترده و نیروی انسانی کارآمد نیز زمینه های لازم برای توسعه حسابداری دولتی را فراهم می سازند. بر طبق نظریه علیت متقابل هر یک از عوامل یاد شده بگونه ای بر دیگری مؤثر است.

بدین ترتیب با در نظر گرفتن اینکه موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران هر یک به نوعی بر دیگری مؤثر هستند، ذیلا به توضیح و بررسی اهم موانع که در واقع شاخصهای عدم توسعه تلقی می گردند، می پردازیم که به شرح زیر می باشند:

1- پایین بودن انگیزه پاسخگویی و حسابدهی در بخش دولتی

2- عدم توسعه مسئولیت پاسخ خواهی مردم و نمایندگان آنها

3- ابهام در وضعیت آتی اقتصادی کشور و نارسائیهای ساختار اقتصادی فعلی

4- عدم تدوین استانداردهای حسابداری دولتی

5- نقص در قوانین و فقدان قوانین الزام آور برای گزارشگری کامل و شفاف

6- نارسائیهای بنیادی در نظام آموزشی حسابداری دولتی، ناکافی بودن کتب و نشریات تخصصی و پایین بودن سطح تعلیمات.

در راستای ایفای مسئولیت مهم پاسخگویی و حسابدهی دولت، حسابداری دولتی ابزار کارآمد و اساسی تلقی می گردد که متأسفانه در کشور ما علیرغم سهم عمده دولت در بخش اقتصادی جامعه و تحت اختیار داشتن منابع مالی فراوان این امر مورد توجه قرار نگرفته و قسمتی از این کم توجهی ناشی از ضعف فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی در بخش دولتی است.

ضعف فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی در بخش دولتی با توجه به توضیحاتی که در خصوص نظریه علیت متقابل مطرح گردید، هم به عنوان یک علت برای عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران مطرح است و از سوی دیگر به عنوان یک معلول و ایجاد شده ناشی از متغیرها دیگر.

ضعف در فرهنگ، پاسخگویی زمانی به عنوان یک علت مطرح می شود به دلیل تلقی یکی بودن مالکیت و مدیریت در حیطه اقتصاد بخش دولتی و نیز وجود این باور و اعتقاد و سیاستگذاران و مسئولین که چون از طریق دموکراتیک و انتخابات برگزیده شده و امین هستند، انگیزه کافی برای حسابدهی و پاسخگویی نداشته باشند با این تفکر که مردم به آنها اعتماد دارند و پاسخ خواهی ننموده و کلیه امور را به خود آنها واگذار می نمایند. بعبارتی کلی، آنها حسابدهی مدیریتی را همچون حسابدهی سیاسی تلقی کرده و تمایل چندانی به پاسخگویی ندارند. هر چند که این اعتقاد نیز می تواند وجود داشته باشد که سیاستگذاران که به عنوان متولی اجرای عدالت اجتماعی هستند، ملزم به پاسخگویی کامل نیستند.

از سوی دیگر ضعف در فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی، به عنوان یک معلول نیز مطرح است بطوری که عواملی چون قرار گرفتن چهارچوب نظری حسابداری دولتی بر مبنای مباشرت و نه پاسخگویی، فقدان قوانین الزام آور و جدی برای حسابدهی شفاف و به موقع و حساب خواهی، ضعف در عملکرد دستگاههای نظارتی و حسابرسی و دریافت مبالغ عمده و بعضا بی حساب و کتاب از طریق بودجه و درگیری دولت در مسائل سیاسی، و اوضاع نامناسب اقتصادی منطقا انگیزه و امکان پاسخگویی را تقلیل می دهد که هر یک از این متغیرها نیز به عنوان یک علت برای عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران مطرح است.

مسئولیت پاسخ خواهی مردم از دولت به عنوان یک مسئولیت مهم اجتماعی شهروندان و نمایندگان آنان از دولت بر این عقیده بنا نهاده شده است که مردم حق دارند که از مجریان در زمینه چگونگی کارکرد و انجام وظایف، پاسخ خواهی نمایند و مجریان نیز موظف هستند که به حق پاسخ خواهی مردم و نمایندگان آنان ارج نهاده و زمینه لازم برای تحقق حق پاسخ خواهی مردم را فراهم آورند و بدیهی است که حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مناسب و کارآمد، ابزار محقق گردیدن هر دو مسئولیت پاسخگویی دولت و پاسخ خواهی مردم از دولت خواهد بود.

با توجه به مطالب یاد شده عوال مختلف سیاسی و اجتماعی در کاهش مسئولیت پاسخ خواهی مردم مؤثر واقع شده است و این ضعف در مسئولیت پاسخ خواهی، نوعا در کاهش مسئولیت پاسخگویی دولت نیز مؤثر واقع شده است و بدین جهت توجه به عوامل اجتماعی و سیاسی بوحود آودنده ضعف یاد شده، حائز اهمیت است. در وهله اول می توان گفت که آشنایی مردم با نقش و وظیفه دولت و حجم منابع و امکانات در اختیار این نهاد، از عواملی است که می تواند حس پاسخ خواهی را در مردم تقویت نماید و این در حالی است که به نظر می رسد مردم و نمایندگان آنها اطلاع کافی از نقش دولت در یک نظام دموکراتیک و مردم سالار نداشته و در نتیجه پاسخ خواهی جدی را در نظر نداشته اند. از سوی دیگر با توجه به انیکه مردم در کشور ما دولت و مسئولین دولتی را با در نظر گرفتن شرایط مذهبی و سیاسی انتخاب می نمایند و با تلقی این موضوع که منتخبین دارای خصوصیات مذهبی از جمله صداقت، امین و عادل بودن و غیره می باشند، دولت و مسئولین منتخب را نوعا در کلیه امور آزاد گذاشته و لذا مسئولیت پاسخ خواهی خود را محدود نموده اند. همچنین مشکلات سیاسی ناشی از انتقاد یا درخواست اقدامات اصلاحی از دولت که عکس العمل طبیعی مردم یا نمایندگان آنان از دولت در مرحله بعد از پاسخ خواهی و ارزیابی عملکرد است، باعث شده است که امکان تحقق مسئولیت پاسخ خواهی مردم بطور کامل میسر نگردد.

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول

1-1) مقدمه…

1-2) طرح مسئله…

1-3) هدف تحقیق…

1-4) اهمیت موضوع…

1-5) فرضیه های تحقیق…

1-6) پیشینه تحقیق…

1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی…

فصل دوم

2-1) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی…

2-2) استفاده کنندگان حسابداری دولتی…

2-3) مبنای حسابداری…

2-3-1) مبنای نقدی…

2-3-2) مبنای تعهدی کامل…

2-3-3) مبنای نیمه تعهدی…

2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده…

2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده…

2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی…

2-4-1) اصل قابلیت های حسابداری و گزارشگری مالی…

2-4-2) اصل حسابهای مستقل…

2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل…

2-4-2-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی…

2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی…

2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه…

2-4-2-2-3) حسابهای مستقل برای وجوه امانی…

2-3-4) اصل تعداد حسابهای مستقل…

2-4-4) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه ای…

2-4-5) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت…

2-4-6) اصل معیار اندازه گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت

2-4-7) اصل بودجه بندی و کنترل بودجه ای…

2-4-8) اصل طبقه بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه…

2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه…

2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه…

2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی…

2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی…

2-8) دامنه مسئولیت پاسخگوئی…

2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی…

2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران…

2-11) پاره ای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی

2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران…

فصل سوم

3-1) مقدمه…

3-2) جامعه آماری…

3-3) روش نمونه گیری…

3-4) ابزار اندازه گیری…

3-5) روش جمع آوری اطلاعات…

3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق…

فصل چهارم

4-1) مقدمه…

2-4) فرضیه های تحقیق…

4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق…

4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق…

4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یک…

4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو…

4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه…

4-3) آزمون آماری فرضیه ها…

4-3-1) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها…

4-3-2) آزمون آماری فرضیه ها بر طبق قانون t استیودنت…

4-3-2-1) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یک…

4-3-2-2) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو…

4-3-2-3) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه…

4-3-2-4) آزمون t برای فرضیه اصلی…

4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیه ها…

فصل پنجم

5-1) مقدمه…

5-2) نتیجه گیری از فرضیه فرعی شماره یک…

5-3) نتیجه گیری از فرضیه فرعی شماره دو…

5-4) نتیجه گیری از فرضیه فرعی شماره سه…

5-5) نتیجه گیری از فرضیه اصلی تحقیق…

5-6) نتیجه گیری کلی…

5-7) پیشنهادات…

5-8) منابع و مأخذ…

5-9) پیوستها…

فهرست جداول:

عنوان صفحه

جدول 4-1: وضعیت پاسخگوئی به سوالات فرضیه ها…

جدول 4-2: جمع بندی اطلاعات مربوط به آزمون آماری t برای فرضیه های

فرعی تحقیق…

جدول 4-3: فراوانی و درصد سمت پاسخ دهندگان…

جدول 4-4: فراوانی و درصد تجربه کاری پاسخ دهندگان…

جدول 4-5: فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان…

جدول 4-6: فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیه فرعی شماره یک

جدول 4-7: فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیه فرعی شماره دو

جدول 4-8: فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیه فرعی شماره سه

جدول 4-9: جمع بندی فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات فرضیه های

فرعی برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق…

پاورپوینت حسابداری اجاره ها

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 606 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 18

پاورپوینت حسابداری اجاره ها

اجاره ابزاری است که واحد تجاری از طریق آن حق خرید یا استفاده از داراییها را به دست می آورد.

در قراردادهای اجاره به شرط تملیک ، اجاره دهنده موظف است در صورت عمل به شرایط قرارداد توسط اجاره کننده ، مالکیت قانونی دارایی مورد اجاره را در پایان مدت اجاره به وی انتقال دهد

اجاره: موافقتنامه ای است که به موجب آن ، اجاره دهنده در قبال دریافت مبلغ یا مبالغ مشخصی حق استفاده از دارایی را برای مدت مورد توافق به اجاره کننده واگذار می کند.

اجاره سرمایه ای: عبارت است از اجاره ای که به موجب آن تقریباً تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتاً انتقال یابد یا انتقال نیابد.

اجاره عملیاتی: به اجاره ای غیر از اجاره سرمایه ای اطلاق می شود.

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

دسته: روانشناسی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 64 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 92

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سئوالات تحقیق

فرضیه ها

تعاریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم

تاریخچه فشار روانی

تعاریف و نظریه های فشار روانی

علل استرس

عوامل موثر در تشدید فشار روانی

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی

تحقیقات انجام در داخل و خارج

فصل سوم

مقدمه

جامعه

نمونه و نمونه گیری

ابزار جمع آوری اطلاعات

روائی و اعتبار مقایس سنجش احساس فشار روانی

روش تحقیق

یافته های پژوهش

فصل چهارم

جداول

فصل پنجم

نتیجه گیری

پیشنهادات

محددیت ها

منابع

منابع و مآخذ

1- آزاد، حسین، (1372)، آسیب روانی، تهران، انتشارات بعثت.

2- احمدی، احمد، (1371)، روانشناسی نوجوانان و جوانان، تهران، انتشارات تومه.

3- پارسا، محمد، (1375)، نظریه های یادگیری و آموزشی، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.

4- پاول، تروورجی و انرایت، سیمون جی، ترجمه بخشی پور رودسری و صبوری مقدم، حسن، (1380)، فشار روانی، اضطراب و راههای مقابله با آن، مشهد، شرکت بهنشر.

5- جعفری مررخه، فرامرز، (1379)، بررسی رابطه بین رضایت از انتخاب رشته تحصیلی با پیشرفت تحصیلی.

6- زندی پور، طیبه، (1383)، برنامه ریزی تحصیلی و شغلی، تهران، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.

7- سالمی، شهلا، (1375)، بررسی تاثیر پاره ای از متغیرهای اجتماعی و اقتصادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم نظام جدید شهر تهران.

8- سمپوزیم، استرس، (1372)

9- سیف، علی اکبر، (1373)، اندازه گیری پیشرفت تحصیلی، انتشارت آگاه، تهران

10- شاملو، سعید، (1378)، بهداشت روانی، تهران، انتشارات رشد

11 شفیع آبادی، عبدالله، (1383)، راهنمائی تحصیلی و شغلی، تهران، انتشارات

12- طالب زاده، علیرضا، (1382)، نشریه پیوند، ماهنامه آموزشی پیوند.

13- علیزاده، مریم گل، (بهمن 1383)، ماهنامه موفقیت.

14- گروسی، اعظم، (1378)، بررسی رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی.

15- مرتضوی زاده، سیدحشمت ا..، (مهر 1382)، نشریه ماهنامه آموزشی پیوند، شماره 288

16- مقدم، بدری، (1379)، کاربرد روانشناسی در آموزشگاه (روانشناسی آموزشگاهی)، تهران، انتشارات سروش.

17- موسویان، میترا، (1374) ترنسندنتال، مدیتیشن و تاثیر آن بر کاهش فشارهای عصبی.

18- نریمانی، محمد، (1382)، اضطراب و راههای مقابله با آن، اردبیل، انتشارات نیک آموز.

19- نظری، مرتضی، (1374)، عوامل موفقیت در تحصیل، تهران، انتشارات مدرسه.

20- هیلگارد، واتکینسون، (مترجم براهنی، محمد تقی و همکاران، 1372)، زمینه روانشناسی جلد 2، انتشارات رشد.

چکیده تحقیق:

در این تحقیق به بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه پرداخته ایم. نمونه تحقیق 372 نفر (191 نفر دختر و 181 پسر) از دانش آموزان مذکور را شامل می شود، که در سال تحصیلی 87-86 مشغول به تحصیل بوده اند. روش این تحقیق توصیفی و از نوع میدانی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات، برای متغیر فشار روانی، پرسشنامه اورسولا مارکهام است که احساس فشار روانی را می سنجد. برای گردآوری اطلاعات متغیر پیشرفت تحصیلی، ضمن مراجعه به کارنامه های تحصیلی دانش آموزان درسال تحصیلی87-86، معدل آنان ثبت شده است. داده های به دست آمده با استفاده از روشهای آماری تجزیه و تحلیل گردیده و فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حکایت از آن می کند که میزان فشار روانی دختران بیشتر از میزان فشار روانی پسران است. همچنین میزان پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از میزان پیشرفت تحصیلی پسران است. ولی رابطه ای بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی دختران دیده نشده، همچنین بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی پسران رابطه معناداری مشاهده نشده است. اثر متقابل جنس و پایه های تحصیلی بر روی فشار روانی دانش آموزان نیز معنی دار نیست.

بیان مسأله:

همه معلمین در طول زندگی حرفه ای خود همواره با دانش آموزانی مواجه شده اند که علیرغم شروع خوب و مناسب فعالیتهای تحصیلی و کسب مدارج ممتاز و عالی در پایه های تحصیلی با افت عملکرد تحصیلی مواجه شده اند. و برای کمک به این دسته از دانش آموزان، دنبال علت و راهکار می گردند. والدین آنها نیز برای جلوگیری از افت هرچه بیشتر آنها طالب راهکارهای عملی هستند. حتی گاهی خود دانش آموزان نیز با مراجعه به مشاورین از وضعیت تحصیلی خود رضایت نداشته و ابراز ترس و نگرانی می کنند و افت تحصیلی و شکست تحصیلی، مسائل فردی و شخصی زیادی برای یادگیرنده ایجاد می کند، مسائلی از قبیل مشکلات عاطفی، روانی مانند استرس. در تحقیق موجود، محقق سعی دارد بداند که آیا رابطه ای بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر وجود دارد؟ و اگر رابطه ای وجود دارد، این رابطه تا چه حد و چگونه است؟


انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

دسته: مالی

فرمت فایل: pptx

حجم فایل: 775 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 18

انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

عنوان: دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

دسته: مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد

فرمت: پاورپوینت ( Powerpoint )

تعداد اسلاید: 18 اسلاید

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

این فایل شامل پاورپوینت فصل دوم این کتاب با عنوان انواع اوراق بهادار ‘ بوده و شامل بخشهای عمده زیر می باشد:

ساختار داراییهای مالی

داراییهای مالی غیر قابل معامله

اوراق بهادار غیر قابل معامله

اوراق بهادار قابل معامله

اوراق بهادار بازار پول

اوراق بهادار بازار سرمایه

فایل برش لیزر جعبه جواهرات

دسته: فایل های لایه باز

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 154 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1

دانلود فایل برش لیزر جعبه جواهرات

آرشیو کامل فایل های برش لیزری جعبه های جواهرات شامل انگشتر

3 مدل نیم ست طلا و نقره 2 مدل و سایز بزرگ طلا و نقره همراه

با فایل برش لیزری کفی جیر داخل جعبه

با دانلود این مجموعه کامل مخاطبین زیادی در شغل طلا و نقره

را جذب خواهید نمود و با داشتن آرشیو کاملی از جعبه های

این شغل به تولید این جعبه ها اقدام نمایید

فرمت فایل ها cdr میباشد

صورت جریان وجوه نقد

دسته: حسابداری

فرمت فایل: word

حجم فایل: 307 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 69

پروژه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

صورت جریان وجوه نقد

چکیده

از نظر اولویت ترتیب و تنظیم اجزاء صورتهای مالی اساسی چنانچه مشاهده می شود صورت سود (زیان) اولین مرحله است، به طوری که تا زمانی که این صورت تهیه نگردد، تنظیم صورت سود (زیان) انباشته میسر نخواهد بود و به همین ترتیب نیز بدون تهیه صورتهای سود (زیان) تنظیم صورت وضعیت مالی امکانپذیر نمی باشد و بر این اساس نیز تا موقعی که صورتهای سود (زیان) و ترازنامه تنظیم نشود تهیه وارائه صورت گردش وجوه نقد بی معنی است. وازنظرنحوه ارتباط مستقیم اجزاء صورتهای مالی نیز بطور خلاصه باید بیان داشت، که صورت سود (زیان) ازیک طرف، باحساب موجویهای موادوکالاباصورت وضعیت مالی درارتباط بوده وازسوی دیگرازطریق حساب سود خالص به حساب سود وزیان انباشته مرتبط میگردد، امّا ارتباط صورت گردش وجوه نقد باسایراجزاء صورتهای مالی ازجنس دیگری است زیرااولا ً ابعادارتباط در تمامی زوایای فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و مالی گسترده است، ثانیا ًنحوه ارتباط صورت جریان وجوه نقدبا ترازنامه وصورتهای سودوزیان بطور یکطرفه برقرارمیباشد، بطوریکه این صورت بدون آنکه اطلاعاتی به سایراجزاء صورتهای مالی ارسال نماید تنها اطلاعات مورد نیاز راازاین صورتها دریافت مینماید. ودرست به همین دلیل است که نقش واهمیت خاصیت کنترل کنندگی این جزء ازصورتهای مالی دربین سایراجزاء بیشتر نمایان میگردد. ثالثا ً سود نقدی بدست آمده ازصورت جریان وجوه نقد بمراتب نسبت به سودقابل محاسبه ازصورت سودوزیان به سود اقتصادی نزدیکترودرعین حال مربوط تراست.

فهرست مطالب:

پیش گفتار

فصل اول

مروری بر پیشینه تاریخی

مقدمه

دامنه کاربرد

تعاریف

تعریف صورت جریان از نظر کارشناس حسابداری

شکل و محتوای صورت جریان های نقدی

هدف صورت جریان وجوه نقد نقدی

سودمندی صورت جریان وجوه نقد

فصل دوم

مفهوم وجوه نقد

معادل وجه نقد

معادلهای وجه نقد را چگونه باید گزارش کرد

صورت گردش وجوه نقد

اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد

مقایسه صورت جریان وجوه نقد با سایر صورتهای وجوه نقد

مفهوم ورود وخروج وجوه نقد

طبقه بندی اطلاعات در صورت حساب گردش وجوه نقد

رویکرد مستقیم

رویکرد غیر مستقیم

مزایای روش مستقیم نسبت به روش غیر مستقیم

نحوه ارایه صورت گردش جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم

نحوه ارایه صورت گردش وجوه نقد به روش مستقیم

صورت گردش وجوه نقد به عنوان یک صورت مالی اساسی

محدودیت ترازنامه و صورتحساب سود و زیان

طبقه بندی در واحد تجاری

افشای مبادلات غیرپولی

در روش مستقیم

در روش غیر مستقیم

نمونه ای از صورت جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم

نمونه ای از صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم

مثال

فصل سوم

یک قاعده اساسیمسولیت صورتهای مالی اجزای صورتهای مالی

ملاحظات کلی

برای ارایه صورتهای مالی به نحو مطلوب رعایت مواردی الزامیست

برای ارزیابی ضرورت انحراف از استاندارد حسابداری

رویه های حسابداری

تداوم فعالیت

مبنای تعهدی

ثبات رویه در نحوه ارایه

اهمییت و تجمیع

تهاتر

اطلاعات مقایسه ای

ساختار ومحتوا

تشخیص صورتهای مالی

دوره گزارشگری

به موقع بودن

اطلاعاتی که در ترازنامه ارایه می شود

اطلاعاتی که در ترازنامه یا در یادداشتهای توضیحی افشا میشود

واحد تجاری باید مواردی را در ترازنامه و یا در یادداشتهای توضیحی افشا میشود

صورت سود وزیان

اطلاعاتی که در صورت سودو زیان ارایه

صورت سود و زیان جامع و تغییرات حقوق صاحبان سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

یادداشتهای توضیحی

ساختار

افشای رویه های حسابداری.

سایر مورد افشا اجرا

پیوست نمونه ای از ساختار ترازنامه و صورت سود وزیان

فصل چهارم,

صدر حساب

وجوه افتراق و تمایز فعالیتها در صورت سود و زیان

نتیجه گیری (خلاصه ای از مطالب گفته شده

منابع و مآخذ

میکروکنترلر ها

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2615 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 54

میکروکنترلر ها

مقدمه:

گر چه کامپیوترها تنها چند دهه است که با ما همراهند. ,با این حال تاثیرعمیق آنها بر زندگی ما با تاثیر تلفن , اتومبیل, و تلویزیون رقابت میکند. ما با انواع گوناگونی از کامپیوترها برخورد می کنیم که وظایفشان را زیرکانه و به طرزی آرام, کارا و فروتنانه انجام می دهند و حتی حضور آنها اغلب احساس نمی شود.

ما کامپیوترها را به عنوان جز مرکزی بسیاری از فرآورده های صنعتی و مصرفی از جمله در ماشینهای لباس شویی , ساعتهای اداری سیستم هوشیار, وسایل سرگرمی همچون اسباب بازی, تجهیزات صوتی, ماشینهای تایپ و فتوکپی و تجهیزات صنعتی مانند PLC , CLC و مته های فشاری می یابیم. در این مجموعه ها, کامپیوترها وظیفه کنترل را در ارتباط با دنیای واقعی برای روشن و خاموش کردن وسایل و نظارت بر وضعیت آنها انجام می دهند. میکروکنترلرها بر خلاف میکروکامپیوترها و ریز پردازنده ها, اغلب در چنین کاربردهایی یافت میشوند.

توان, ابعاد و پیچیدگی میکروکنترلرها با اعلام ساخت 8051 یعنی اولین عضو خانواده میکروکنترلرهای Mcs-51 در سال 1980 توسط اینتل پیشرفت چشم گیری کرد. امروزه انواع گوناگونی از IC وجود دارند.

شکل صفحه بعد برای نشان دادن و روشن ساختن تفاوت بین میکروکنترلها و ریزپردازنده ها رسم شده است. در حالی که ریزپردازنده یک CPU تک تراشه ای است، میکروکنترلر در یک تراشه واحد شامل CPU و بسیاری از مدارات لازم برای یک سیستم میکروکامپیوتری کامل می باشد. اجزای داخل خط چین در شکل زیر بخش کاملی از اغلب IC های میکروکنترلر می باشند. علاوه بر CPU میکروکنترلرها شامل RAM , ROM یک رابط سریال، یک رابط موازی، تایمر و مدارات زمان بندی وقفه می باشند که همگی در یک IC قرار دارند. البته مقدار RAM روی تراشه حتی به میزان آن در یک سیستم میکروکامپیوتری کوچک هم نمی رسد اما آن طور که خواهیم دید این مساله محدودیتی ایجاد می کند زیرا کاربردهای میکروکنترلر بسیار متفاوت است.

یک ویژگی مهم میکروکنترلرها، سیستم وقفه موجود در داخل آنهاست. میکروکنترلرها به عنوان ابزارهای کنترل گرا اغلب برای پاسخ بی درنگ به محرکهای خارجی (وقفه ها) مورد استفاده قرار می گیرند.

البته اغلب ریزپردازنده ها می توانند سیستم وقفه قدرتمند را به اجرا بگذارند. اما برای این کار معمولاً نیاز به اجرای خارجی دارند. مدارات روی تراشه یک میکروکنترلر شامل تمام مدارات مورد نیاز برای به کارگیری وقفه ها می باشد.

میکروکنترلها پردازنده هایی اختصاصی هستند. آنها به خودی خود در کامپیوترها به کار نمی روند، بلکه در فرآورده های صنعتی و وسایل مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده کنندگان این فرآورده ها اغلب از وجود میکروکنترلها کاملاً بی اطلاع هستند. از دید آنها اجزای داخلی وجود دارند اما جزو جزئیات بی اهمیت طراحی به شمار می روند. برای مثال اجاق های مایکروویو، ترموستات های قابل برنامه ریزی، ترازوهای الکترونیکی و حتی خودروها را می توانید در نظر بگیرید. قسمت الکترونیکی هر یک از این فرآورده ها عموماً شامل ارتباط میکروکنترلر با کلیدهای فشاری، سوئیچ ها، وسایل هشدار دهنده و لامپ های روی یک تابلو می باشد. در نتیجه به استثناء برخی امکانات اضافی، طرز استفاده آنها با فرآورده های الکترومکانیکی قبلی تفاوتی نکرده است و میکروکنترلر آنها از دید استفاده کنندگان مخفی است.

برخلاف سیستم های کامپیوتری که توسط قابلیت برنامه ریزی و دوباره برنامه ریزی شدن، باز شناخته می شوند، میکروکنترلر ها یک بار برای همیشه وبرای یک کار برنامه ریزی می شوند. این مقایسه به یک تفـاوت اسـاسی در معماری این دو سیستم منجر می شود. سیستم های کامپیوتری نسبت RAM به ROM بالایی دارند و برنامه های کاربران در یک فضای نسبتاً بزرگ RAM اجرا می شود در حالی که روال های ارتباط با سخت افزار در یک فضای کوچک ROM اجرا می گردد.

از طرف دیگر میکروکنترلرها نسبت ROM به RAM بالایی دارند، برنامه کنترلی آنها که شاید نسبتاً بزرگ هم باشد در ROM ذخیره می شود، در حالی که RAM فقط برای ذخیره موقت مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که برنامه کنترلی برای همیشه در ROM ذخیره می شود در مرتبه میان افزار قرار می گیرد، یعنی چیزی بین سخت افزار (مدارهای واقعی) و نرم افزار (برنامه هایی در RAM که هنگام خاموش شدن سیستم پاک می شوند).

طرح توجیهی تولیــد نـان فانتـــــزی

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 22 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 19

طرح توجیهی تولیــد نـان فانتـــــزی

موضوع طرح: تولید نان فانتزی

ظرفیت: 750 تن در سال

محل اجرای طرح: قابل اجرا در سراسر کشور

سرمایه گذاری کـل: 35/1442 میلیون ریال

سهم آورده متقاضی: 35/152 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 1290 میلیون ریال

دوره بازگشـت سرمایه: 17 ماه

اشتغالزایی: 17 نـفر

مقدمــه:

بی شک غلات بیشترین سهم را در سبد غذایی جوامع بشری دارا هستند. در این میان گندم به لحاظ دارا بودن خواص ویژه خود که قابلیت تبدیل شدن به نان را دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است. به گونه ای که برخی از ارقام وحشی آن از حدود پانزده هزار سال قبل از میلاد مسیح در مصر و بین النهرین می روییده است و دانه های این گیاه مومیایی های فراعنه مصر از اهرام این کشور به دست آمده است.

در ایران، نمونه های گندم در کاوش های باستان شناسی انجام شده در دامغان، غارهای نزدیک به دریاچه مازندران و همدان به دست آمده است و باستان شناسان عقیده دارند که گندم از حدود 5 تا 6 هزار سال قبل از میلاد مسیح در این مناطق کشت می شده است.

تعالی سازمانی، از دیدگاه مولانا

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 44 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 10

تعالی سازمانی، از دیدگاه مولانا

تعالی سازمانی یا (EUROPEAN FOUNDATION OF QUALITY) EFQM که امروز نام آن را در گوشه و کنار سازمانهـــــا می شنویم، مجموعه ای از استانداردهاست که به عنوان مدل بنیاد کیفیت اروپا از 8 اصل بنیادین تشکیل شده است. این مدل که در ایران زیربنای دو جایزه ملی کیفیت و تعالی و بهره وری سازمانی قرار گرفته است، بسیاری از مدیران را بر آن داشته تا سازمان خود را درجهت مطابقت با اصول و استانداردهای آن به پیش رانند.

اما آنچه مـــــا را به عنوان یک ایرانی به تأمل وامی دارد، مقایسه تطبیقی اصول EFQMبا اشعار مولانا یا به عبارتی بررسی EFQMاز دیدگاه مولانا است. بدین معنی که سالها پیش در اشعار عارفی چون مولانا، بسیاری از مسائل امروزین سازمانها با زبانی نمادین بیان شده است. به همین منظور گوشه ای از این تطابق درجهت ایجاد رویکردی فعالانه برای استفاده از ذخیره مفاهیمی که در فرهنگ ایرانیمان داریم و نیز تبدیل آن به فرضیه های جدید و کارآمد، با حضور جمعی از اعضای خانه مدیران، در سازمان مدیریت صنعتی بررسی شد.

مقاله حل مسایل مقدار اولیه-مرزی دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه بالا غیرخطی بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی پیشخور

دسته: علوم پایه

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 13 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14

مقاله حل مسایل مقدار اولیه-مرزی دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه بالا غیرخطی بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی پیشخور در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله چند بعدی

حل مسایل مقدار اولیه- مرزی دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه بالا غیر خطی بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی پیشخور.

چکیده

در این مقاله روش جدید عمومی برای حل علمی مسایل مقدار اولیه- مرزی دستگاه معادلات جزئی بخصوص مراتب بالا و غیرخطی در یک ابرمکعب سیلندری ارائه می شود. این روش یک روش مش- فری بوده و جدایی بفرم بسته تحلیلی تولید میکند. ترکیبی از مفاهیم شبکه های عصبی مصنوعی و ابزارهای بهینه سازی چند بعدی در این روش بکار میرود. بوسیله مفاهیم تقریب توابع چندمتغیر، وابسته به مباحث شبکه های عصبی مصنوعی پیشخوار و نیز بکمک هم محلی در نقاطی مشخص، حل مسئله مقدار اولیه- مرزی به مسئله بهینه سازی نامتغیر یک تابع انرژی تبدیل میگردد. بعبارت دقیقتر یک جواب آزمون عصبی برای مسئله مقدار اولیه- مرزی متشکل از مجموع دو قسمت در نظر میگریم: قسمت اول در شرایط اولیه- مرزی (زمانی- فضایی) صدق میکند، درحالیکه قسمت دوم شامل متغیرهای لازم برای مینیمم سازی تابع خطای مسئله میباشد و بکمک یک شبکه عصبی سه لایه و پیشخور شبیه سازی گشته و برای صدق در دستگاه معادلات دیفرانسیل مسئله آموزش میبیند. این روش را میتوان بعنوان تعمیمی مناسب از روشهای معینی در نظر گرفت. کاربرد این روش جدید صرفنظر از نوع شرایط اولیه- مرزی در دامنه ای از یک معادله دیفرانسیل معمولی تا دستگاهی از معادلات دیفرانسیل جزئی متغیر است.

کلمات کلیدی:

دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی وابسته بزمان- مسایل مقدار اولیه- مرزی- شبکه های مصنوعی پیشخور- یادگیری نظارت بهینه سازی نامقید چندبعدی.

1. مقدمه:

در علوم مهندسی اغلب سیستمهای دنیای واقعی که با معادلات دیفرانسیل توصیف شده اند، شامل چندین شرط اولیه یا مرزی وابسته به شرایط فیزیکی مسئله نیز میباشند. مهمترین شاخص در مورد هر مسئله مقدار اولیه- مرزی برای یک دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی عبارتست از خوش خیمی آن یعنی وجود و یکتایی جواب مسئله بسته بنوع معادلات و نیز نوع شرایط اولیه- مرزی قابل بحث است. مانند سایر مسایل روشهای زیادی هر چند مشکل، برای حل غیرتحلیلی چنین مسایلی وجود دارد از قبیل روشهای جداسازی متغیرها، تبدیلات انتگرالی، تغییر مختصات، تغییر متغییر وابسته، معادلات انتگرال و … ارزش این روشها زمانی مشخص تر میشود که برای مسایلی بکار بروند که جواب تحلیلی نداشته یا جواب تحلیلی شان مستقیما قابل محاسبه نباشد. این ارزش در صورت توانایی بکارگیری روش برای دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی (وابسته بزمان) از مراتب بالا و غیرخطی، دوچندان میشود.

در ریاضیات کاربردی عبارتند از همگرایی، پایدار علمی، سازگاری و خوشحالی عددی آنها. سه دسته مجزا برای این روشهای حل غیرتحلیلی میتوان در نظر گرفت: روشهای تغییراتی، روشهای بسطی و روشهای علمی. در روشهای تغییراتی معادلات دیفرانسیل مسئله را بهمراه شرایط اولیه- مرزی آن بیک مسئله مینیمم سازی تابعکی مناسب در یک فضای تابعی تبدیل کرده و با حل این مسئله بهینه سازی جواب مسئله اصلی را بدست میاوریم. مهمترین مشکل چنین روشهایی تعریف مناسب تابعکهای مورد نیاز میباشد.

در روشهای بسطی (طیفی و شبه طیفی) مانند روشهای هم محلی و گالرکین یا روشهای سری فوریه، سری وزنوله متناهی جواب تقریبی مسئله را بکمک یک دسته از توابع پایه ای (چندجمله ایهای متعامد) در نظر گرفته و با تحویل مسئله اصلی بیک دستگاه معادلات (خطی) ضرایب مجهول سری مذکور را بدست میاوریم مهمترین مشکلات این روشها نحوه انتخاب توابع پایه ای و چگونگی محاسبه ضرایب مجهول، میباشد.

مهمترین کاربردهای انواع مختلف شبکه های عصبی عبارتند از: تشخیص گفتار، پردازش تصویر، سیستم کنترل، هوش مصنوعی، تشخیص چهره، جریان سیالات، سریهای زمانی، سیستمهای دینامیکی و …

مراجع متفاوتی شامل منابع نرم افزاری متنوع در مورد تئوری، ریاضیات، مدلسازی، الگوریتم، طراحی، معماری و کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی وجود دارد که برای مطالعه بیشتر میتوان بدانها مراجعه نمود.

شبکه های عصبی از واحدی محاسباتی بنام عصب تشکیل شده اند. هر عصب تعدای ورودی غددی دارد. درون عصب هر ورودی در ضریب عصبی متناظرش که بنانگر ارزش آنست ضرب شده و مجموع همه این مضارب با مقداری بنام اریب جمع میشود. نهایتاً تابع تحریک روی این مجموع اثر گذاشته و خروجی حقیقی عصب را بطور پیشخور تعیین میکند.

معمولا در اکثر کاربردها حداقل شرایط برای شکل تابع تحریک در کلیترین حالت عبارتست از اس- شکل (زیگموئید) تعمیم یافته بودن، یعنی یکنو (غیر تروپی) بودن تابع و اینکه حد تابع تحریک در مثبت و منفی بینهایت متنهای باشد. دو نوع مناسب از چنین توابعی، تانژانست هیپربولیک و اوژستیک با ضابطه میباشد که ما در استفاده از مورد دوم قرار میدهیم.

در چنین سازمانی برای عصب منظور از یادگیری عبارتست از تعیین مقادیر عددی بهینه ضرایب عصبی، بنحویکه با معلوم بودن ورودیها، خروجی عصب قابل محاسبه باشد. اولین روش یادگیری برای مدل عصبی مذکور به قانون یادگیری عصب معروفست. که چون براساس مینیمم سازی میزان اختلاف بین مقادیر محاسبه شده و مطلوب خروجی عصب کار میکند، یادگیری با سرپرست نامیده میشود. قدرت اصلی شبکه های عصبی، نشأت میگیرد. ساده ترین توپولوژی شبکه های عصبی بصورت گروهی از عصبهاست که در یک لایه سامان داده شده و یک یا چند ورودی مشترک دارند و شبکه تک لایه یا پرسپترون نامیده میشوند. (ممکن است خروجی یک عصب وردی عصب یا عصبهای دیگر بوده و شبکه بازگشتی باشد.)

معماری شبکه های عصبی چند لایه از چند شبکه تک لایه بصورت آبشاری بدنبال هم قرار گرفته اند و عصبهای لایه های متوالی حداقل یک ورودی (خروجی) مشترک دارند، تشکیل میشود. در شبکه های عصبی چند لایه و پیشخور که در این مقاله در نظر گرفته میشوند، بازگشتی وجود نداشته و خروجیهای عصبهای هر لایه ورودیهای عصبهای لایه بعدی را تشکی میدهند. چنین شبکه ای از عصبها پرسپرترون چند لایه نامیده میشود. در معماری پرسپترونهای چند لایه، عصبهایی که به ورودیها متصلند لایه ورودی، عصبهایی که به خروجیها متصلند لایه خروجی و سایر عصبها لایه های میانی (پنهان) را تشکیل میدهند. بدین ترتیب چنین شبکه ای میتواند یک نکاشت غیرخطی از ورودیها به خروجیها برقرار کند. بعبارت دیگر شبکه های عصبی پیشخور بصورت یک جعبه سیاه توانایی برقراری ارتباطی نامعین بین ورودیها و خروجیهای یک سیستم را دارا میباشند و ایم امر مناسبست برای تحلیل سیستمهایی که با مسایل مقدار اولیه- مرزی توصیف شده اند که جواب تحلیلی نداشته یا جواب تحلیلی شان بسادگی قابل محاسبه نیست.

مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران

دسته: حقوق

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 172 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 60

مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران

در 60 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

چکیده . 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 6

فرضیه. 7

هدف پژوهش … 7

پیشینه پژوهش … 8

روش تحقیق.. 8

مبحث نخست- حقوق کیفری.. 8

گفتار اول: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی: 10

گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری.. 12

گفتار سوم: مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی.. 13

گفتار چهارم: مسئولیت اشخاص حقوقی.. 17

مبحث دوم- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 18

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران: 24

گفتار دوم: اعتیاد به مواد مخدر و قرص روانگردان.. 31

طرز تشخیص معتادین بجرم. 32

طرز مبارزه با اعتیاد بجرم. 34

تاریخچه اکستازی.. 39

اکستازی.. 42

عوارض اکستازی.. 43

علایم مصرف اکستازی.. 46

گرایش جوانان به اکستازی.. 47

. نظریه عدم انطباق حقوق کیفری.. 50

منابع و مآخذ.. 53

چکیده

اعتیاد بجرم از لحاظ نظم اجتماع نهایت درجه اهمیت را داراست. زیرا مجرمینی هستند

که ارتکاب بجرم را برای خود یکنوع عادت و حرفه کرده اند و خطر مستمری را برای امنیت عمومی ایجاد میکنند.

متأسفانه جامعه ما، نه تنها این افراد بدبخت را نمیتواند از مهلکه ای که در آن سقوط کرده اند نجات بخشد،

بلکه روز بروز بر عده آنها افزوده میشود. لذا قانون گذاران و مسؤلین امور ما باید بکمک این افراد آمده

و با وضع قوانین مجازاتی، خاصه این دسته از مجرمین، آنها را از این انحراف خطرناک نجات داده،

سعی نمایند که با روش های صحیح آنرا بزندگی درست در جامعه عادت دهند .

تعریف مجرم معتاد و علل اعتیاد بجرم: معتاد بجرم مجرمی است که پس از تحمل یک محکومیت قطعی جزائی

و کشیدن یا نکشیدن مجازان آن باز مرتکب بزه های جدید گردد، البته مقصود از اعتیاد بجرم آن تمایل غریزی

به ارتکاب جرم که مثبتییون ایتالیائی بدان معتقد هستند نیست. بلکه مقصود از معتادین بجرم آن دسته

از بزهکارانی است که در نتیجه شرایط نامطلوب و نامساعد محیط بطرف جرم رانده شده اند

و پس از ارتکاب جرم اولی، تمایل بارتکاب جرم در آنها تقویت یافته،

بنحوی که بزهکاری برای آنان یک نوع عادت، حرفه و وسیله امرار معاش گردیده است .

جامعه شناس معروف، گابریل تارد در کتاب خود بنام اتیلانمریک اظهارعقیده میکند که اعتیاد بجرم

نتیجه قانون «تقلید بشر از نفس خود» میباشد. یعنی بشری که یکبار مرتکب جرم گشته،

در اثر حس تقلید از خود که در او هست مرتکب سایر بزه ها نیز میگردد

و این تمایل به بزهکاری در او رفته رفته قوی گردیده تا وقتی که میشود این فرد را «بزهکار حرفه ای» دانست .

این نظر تا رد بطور مطلق صحیح نیست. زیرا شرایط زندگی در محیط اجتماعی است

که اعتیاد بجرم را باعث میشود. دلیل این ادعا آنست که مضرترین مجرمین مرتکبین جنایات مهم نیستند.

بر عکس تکرار جرم اغلب کار مرتکبین جنحه هائی است از قبیل دزدی کلاه برداری، ول گردی های خاص

(در کشورهائی که ولگردی جرم محسوب میشود) و غیره میباشد. مثلا در کشوری مثل سوئد

که در آن جنایت بسیار نادر و شماره مجرمین خیلی کم است، جمع محبوسین در زندانها، بعلت تکرار جرم،

را مرتکبین تکرار جرائم علیه مالکیت تشکیل میدهند. مثل دزدانی که بعلت احتیاج یا ضعف اراده

مرتکب جرم شده اند، یا کلاه بردارانی که مریض و معتاد جرمند. پس عامل اصلی تکرار جرم و بالنتیجه اعتیاد بجرم،

ضعف اراده اخلاق یا تنبلی و در بسیاری از موارد احتیاج است احتیاج است

که فرد را وادار میکند که بزهکاری را وسیله امرار معاش قرار دهد تا حدی که بزهکاری تنها حرفه او شود .

بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

دسته: فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 3090 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 172

معرفی اختصاری زبان Gpss

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 10 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 10

معرفی اختصاری زبان Gpss

مقدمه:

چندین مدل شبیه سازی از سیستم های صفی مورد بررسی قرار گرفت. اگر دقت کرده باشید متوجه می شوید که یک مدل شبیه سازی شامل دستورالعمل ها یا اعمالی از قبیل اضافه کردن، جستجو کردن، خارج ساختن عضوی از یک لیست، تولید اعداد تصادفی با توزین های مختلف، جمع آوری مشاهدات و محاسبه آماری آنها می باشد. بعضی از اعمال انجام شده در یک مدل شبیه سازی به سادگی به وسیله یک یا چند دستورالعمل از یک زبان معمولی کامپیوتری قابل پیاده سازی می باشند ولی بعضی دیگر نیاز به اطلاعات بیشتر از چگونگی ساختمان داده ها در آن زبان یا مهارت بیشتر در برنامه نویسی دارند. بنابراین یک محدودیت عملی محسوب می شوند.

وجود این محدودیت و همچنین مشترک بودن اعمال موجود در مدل های شبیه سازی موجب شد که زبان های مخصوص شبیه سازی نسبت به زبان های عمومی کامپیوتری مثل FORTRAN، تصمیم گیری در مورد انتخاب یک زبان عمومی یا اختصاصی به عوامل گوناگون از قبیل، آگاهی مدل ساز، پیچیدگی مدل، قابلیت دسترسی و … بستگی دارد.

فرهنگ و مدیریت استراتژیک

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 36 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 22

فرهنگ و مدیریت استراتژیک

علم مدیریت استراتژیک گرچه به لحاظ متاثربودن از شخصیت فردی مدیران به عنوان یک فن نیز مورد بررسی قرار می گیرد، اما با این حال پرورش، شناخت و به کارگیری آن نیازمند شاخهٔ بسیار کارآمدی از علم مدیریت است که تحت عنوان مدیریت استراتژیک در سازمان شناخته می گردد.

در این مقاله با ایده های نویسنده پیرامون ضرورت و چگونگی استراتژیک نمودن مدیریت فرهنگی کشور آشنا می شوید. علم مدیریت استراتژیک گرچه به لحاظ متاثربودن از شخصیت فردی مدیران به عنوان یک فن نیز مورد بررسی قرار می گیرد، اما با این حال پرورش، شناخت و به کارگیری آن نیازمند شاخهٔ بسیار کارآمدی از علم مدیریت است که تحت عنوان مدیریت استراتژیک در سازمان شناخته می گردد.

یک تفاوت اساسی میان نظام فرهنگی کشور ما با سایر کشورها وجود دارد که کار ساماندهی فرهنگ را مقوله ای سهل و ممتنع می نماید و آن این است که در بسیاری از کشورها فرهنگ (عمومی، تاریخی و دینی) در خدمت موفقیتهای سیاسی و اقتصادی قرار می گیرد، در حالیکه در نظام اسلامی ما همهٔ سازمانها و امکانات و توانمندیها در راستای یک هدف ایدئولوژیک و فرهنگی تعریف شده اند.

ذخیره و بازیابی اطلاعات

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 47 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17

ذخیره و بازیابی اطلاعات

هر سیستم کامپیوتری از یک (یا بیش از یک) کامپیوتر یا ‘ ماشین ‘و تعدادی تجهیزات جانبی تشکیل شده است. از این نقطه نظر می توان گفت که چنین سیستمی دارای دو محیط است:

  • محیط درون ماشینی
  • محیط برون ماشینی

محیط درون ماشینی، از خود کامپیوتر (ها) با اجزاء و عناصر داخلی اش و محیط برون ماشینی، از دستگاههای جانبی آن تشکیل شده است. از این تجهیزات، برخی برای ذخیره سازی اطلاعات و مرتبط کردن دستگاههای ذخیره سازی یا رسانه های ذخیره سازی با کامپیوتر، به کار می روند و برخی دیگر امکانات تماس انسان و به طور کلی محیط برون ماشینی هستند. چنین سیستمی آناتومی خاص خود را دارد.

رسانه های ذخیره سازی را، اعم از اینکه در محیط درون ماشینی باشند و یا در محیط برون ماشینی، اصطلاحاً حافظه می نامند.

تعریف حافظه: هر دستگاهی که قادر به نگهداری اطلاعات باشد (بتوان اطلاعات را در آن ذخیره کرد) به نحوی که استفاده کننده از آن بتواند، در هر لحظه که لازم باشد، به اطلاعات مورد نیازش دستیابی داشته باشد، حافظه نامیده می شود. که در این مبحث میتوان به موضوعات خصوصیات حافظه وسلسله مراتب حافظه ها نیز اشاره کرد.

با توجه به وجود دو محیط، می توان حافظه های موجود در یک سیستم کامپیوتری را به دو رده کلی تقسیم کرد: …