پاورپوینت مسایل جاری در حسابداری

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 335 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 65

پاورپوینت مسایل جاری در حسابداری

•پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه های متنوعی مانند سد سازی، راه سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می دهد. فرآیند پیمانکاری دارای جزئیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می شود و تا تحویل قطعی کار به کار فرما ادامه می یابد.

•مهم ترین مسئله حسابداری برای پیمانهای بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود و یا به عبارت دیگر تخصیص درآمدها و هزینه های پیمان به دوره هایی است که در آن دوره ها عملیات موضوع پیمان اجرا می شود.

•اجرای یک پیمان توسط پیمانکار ممکن است در دوره های حسابداری مختلف واقع شود اگر پیمانکار درآمد پیمان را پس از تمکیل پیمان شناسایی کند و در طول اجرای پیمان از شناسایی درآمد خودداری کند صورت سود و زیان پیمانکار در دوره اجرای پیمان، نتایج عملکرد را متناسب با کار انجام شده نشان نمی دهد.

•استاندارد حسابداری شماره 9 برای حسابداری پیمان های بلند مدت در صورت های مالی پیمانکار بکار گرفته می شود و برای حسابداری در صورت های کارفرما کاربرد ندارد. کارفرما برای حسابداری دارایی در جریان ساخت معمولاً از ضوابط استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود) و شماره 8 (موجودی مواد و کالا) تبعیت می کند. اگر چه به عنوان استاندارد «پیمان بلند مدت» است و به طور معمول پیمان بلند مدت بیش از یکسال به طول می انجامد. اما الزامات استاندارد برای پیمانهای که مدت آن از یک سال کمتر است نیز کاربرد دارد.

تعـاریف

•پیمان بلند مدت: پیمانی است که برای طراحی، تولید یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات منعقد می شود و مدت زمان لازم برای تکمیل پیمان چنان است که فعالیت پیمان در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد.

•پیمان مقطوع: پیمان بلند مدتی است که به موجب آن پیمانکار با یک مبلغ مقطوع برای کل پیمان یا یک نرخ ثابت برای هر واحد موضوع پیمان که در برخی موارد ممکن است بر اساس مواردی خاص مشمول تعدیل قرار گیرد توافق می کند.

•پیمان امانی (پیمان با حق الزحمه مبتنی بر مخارج): پیمان بلند مدتی است که به موجب آن مخارج قابل قبول یا مشخص شده در متن پیمان به پیمانکار تادیه و درصد معینی از مخارج مزبور یا حق الزحمه ثابتی نیز به پیمانکار پرداخت می شود.

•صورت وضعیت: صورتحسابی است که وضعیت کارهای انجام شده را، از ابتدای کار تا تاریخ صورت وضعیت، به صورت انباشته نشان می دهد و به طور ادواری (معمولاً ماهانه) برای کارفرما فرستاده می شود.

پاورپوینت حسابداری اجاره ها

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 606 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 18

پاورپوینت حسابداری اجاره ها

اجاره ابزاری است که واحد تجاری از طریق آن حق خرید یا استفاده از داراییها را به دست می آورد.

در قراردادهای اجاره به شرط تملیک ، اجاره دهنده موظف است در صورت عمل به شرایط قرارداد توسط اجاره کننده ، مالکیت قانونی دارایی مورد اجاره را در پایان مدت اجاره به وی انتقال دهد

اجاره: موافقتنامه ای است که به موجب آن ، اجاره دهنده در قبال دریافت مبلغ یا مبالغ مشخصی حق استفاده از دارایی را برای مدت مورد توافق به اجاره کننده واگذار می کند.

اجاره سرمایه ای: عبارت است از اجاره ای که به موجب آن تقریباً تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتاً انتقال یابد یا انتقال نیابد.

اجاره عملیاتی: به اجاره ای غیر از اجاره سرمایه ای اطلاق می شود.

پاورپوینت حسابداری مدیریت

پاورپوینت حسابداری مدیریت در 23 صفحه قیمت4600 تومان

دسته: حسابداری

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: pptx

حجم فایل: 197 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 23

پاورپوینت حسابداری مدیریت در 23 صفحه

مناسب برای دانشجویان رشته حسابداری

حسابداری مدیریت یا حسابداری مدیریتی بر استفاده از اطلاعات حسابداری برای مدیران در سازمانها، جهت مهیا کردن آنها برای تصمیم سازی کسب و کار آگاهانه تاکید دارد که به آنها اجازه میدهد تا کارکردهای کنترل و مدیریت شان را بهتر تجهیز نمایند.

یک دیدگاه جایگزین نسبت به حسابداری مدیریت که بسیار به ندرت مطرح میشود این است که خنثی است یا دارای اثر خوش خیم در سازمان نیست، بلکه یک سازوکار برای کنترل مدیریت از طریق نظارت است.

حسابداری ارزش افزوده مهم ترین جهت گیری اخیر در حسابداری مدیریتی حسابداری ارزش افزوده است. که وابستگی فرایندهای تولید نوین را به رسمیت میشناسد و برای هر محصول، مشتری یا تامینکننده، ابزاری است برای اندازه گیری سهم هر واحد از منابع محدود. ¢قیمت گذاری انتقالی حسابداری مدیریت یک نظام کاربردی مورد استفاده در صنایع مختلف است و کارکردها و اصول خاص به دنبال آن میتواند بست ه به نوع صنعت متفاوت باشد

پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 رشته حسابداری

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 5818 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 257

پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 رشته حسابداری

طرح درس

در این درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهای مرتبط استفاده شایسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد.

اهداف درس

آشنایی با مهمترین مفاهیم اقتصادی نظیر هزینه فرصت، کمیابی، منحنی امکانات تولید، نظامهای مختلف اقتصادی، عرضه، تقاضا، تولید، رفتار مصرف کننده و مطلوبیت، کشش، بازارهای مختلف و … و بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در زمره مهمترین اهداف این درس میباشند.

جایگاه درس

درس اصول علم اقتصاد 1 بعنوان نخستین درس در سلسله دروس اقتصادی رشته حسابداری بوده و چون بسیاری از مفاهیم بنیادی که در سایر دروس اقتصادی این رشته ها از جمله اقتصاد کلان، پول و ارز و بانکداری، توسعه اقتصادی و مالیه عمومی مطرح خواهند شد برای اولین بار در این درس مورد بررسی قرار میگیرند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

چون آشنایی و معارفه دانشجو با علم اقتصاد از این درس آغاز میشود، ضرورت تعمق و دقت بیشتر در جهت تفهیم مفاهیم و اصطلاحات مربوطه بیشتر احساس میشود.

پاورپوینت بازاریابی بین المللی

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 2092 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 294

پاورپوینت بازاریابی بین المللی

فهرست

فصل اول

کلیات بازاریابی بین المللی

هدف کلی این فصل، آشنایی دانشجو با فرآیند بازاریابی بین المللی و تفاوت آن با بازاریابی داخلی است. همچنین به دانشجو کمک می کند تا عضو بهتر و موفقتری در بازاریابی بین المللی باشد. این هدف از طریق تهیه کردن اطلاعات در مورد اینکه چه اتفاقی در بازار بین المللی می افتد و با کمک آن ها در انتقال دانش در زمینه معاملات تجاری موفق به انجام می رسد.

فصل اول

کلیات بازاریابی بین المللی

فصل دوم

محیط فرهنگی در بازاریابی بین المللی

فصل چهارم

محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بین المللی

فصل پنجم

تحقیقات بازاریابی بین المللی

فصل ششم

استراتژی های ورود به بازارهای جهانی در بازاریابی بین المللی

فصل هفتم

سیاست های تولید در بازاریابی بین المللی

فصل هشتم

کانال های توزیع در بازاریابی بین المللی

فصل نهم

تبلیغات در بازاریابی بین المللی

فصل دهم

قیمت گذاری در بازارهای بین المللی

پاورپوینت تعیین قیمت محصول

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 1598 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 15

پاورپوینت تعیین قیمت محصول

قیمت گذاری را چگونه انجام خواهید داد؟

قیمت گذاری هنوز یک هنر است

تعریف: قیمت عبارتست از ارزشی که مشتریان احتمالا برای محصول یا خدمتی قائل می شوند

پاورپوینت حسابداری

پاورپوینت حسابداری

دسته: حسابداری

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 8551 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 68

سرمایه پرداخت شده، سود تقسیم نشده

(سود یا زیان انباشته) و سود سهام

صرف سهام

نحوه تشکیل شرکت های سهامی در ایران

ثبت شرکت های سهامی خاص در ایران

سهام عادی و سهام ممتاز

خصوصیات سهام ممتاز

سهام ممتاز جمع شونده و سهام ممتاز غیر جمع شونده

سهام ممتاز قابل تبدیل

سهام ممتاز قابل (مطالبه) بازخرید با اختیار صادر کننده

سهام ممتاز قابل بازخرید با اختیار دارند سهم

ویژگی سهام ممتاز به هنگام انحلال

سهام با ارزش اسمی و بدون ارزش اسمی

عملیات حسابداری مربوط به معاملات سرمایه

حساب صرف سهم

نحوه ارائه در ترازنامه

حقوق صاحبان سهام:

کل سرمایه پرداخت شده

کسر سهام

پذیره نویسی سهام در شرکت های سهامی

ثبت های روزنامه

قصور در پرداخت تعهدات توسط پذیره نویسان

ماهیت حساب بدهکاران بابت پذیره نویسی سهام

دفتر کل ثبت سهام، دفتر روزنامه انتقال سهام و دفتر گواهینامه موقت سهام

صدور دو نوع اوراق بهادار در قالب یک واحد

صدور سهام در قبال دارایی و یا ارائه خدمت

سهام آبدار و اندوخته های مخفی

تجزیه سهام

سود یا زیان انباشته

محدودیت هایی در سود یا زیان انباشته.

پرداخت سود سهام به شکل دارایی های غیر نقدی

سود سهام انحلالی

عملیات حسابداری سود سهمی

پاره سهام

ترکیب شرکت های سهامی از طریق خرید و اتحاد منافع

شبه تجدید سازمان

مراحل انجام عملیات شبه تجدید سازمان

نحوه عملیات حسابداری شبه تجدید سازمان

مجموعه پاور پوینت های رشته حسابداری (سری اول)

این مجموعه شامل بیست پاورپوینت رشته حسابداری میباشد

دسته: حسابداری

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 35572 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 20

فهرست مجموعه پاورپوینت های رشته حسابداری

پاورپوینت حسابرسی رشته حسابداری 299 اسلاید

پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمایه 15 اسلاید

پاورپوینت سمینار مسائل مالی – وضعیت بازنشستگی 13 اسلاید

پاورپوینت سیستم های هزینه یابی 100 اسلاید

پاورپوینت قانون رقابت 59 اسلاید

پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش 40 اسلاید به همراه فایل ورد

پاورپوینت کلیات بازاریابی بین المللی 293 اسلاید

پاورپوینت مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها 191 اسلاید

پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری 206 اسلاید

پاورپوینت مدیریت حسابداری 239 اسلاید

پاورپوینت مدیریت مالی 1 – 262 اسلاید

پاورپوینت مدیریت مالی 2 – 616 اسلاید

پاورپوینت مسایل جاری حسابداری 66 اسلاید

پاورپوینت مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی 9 اسلاید

پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاران ایران 26 اسلاید

پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل 23 اسلاید

پاورپوینت نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران 17 اسلاید

پاورپوینت هدفمندی یارانه ها 70 اسلاید

پاورپوینت راهنمای استانداردهای حسابداری

پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش

پاورپوینت حسابرسی رشته حسابداری 299 اسلاید

پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمایه 15 اسلاید

پاورپوینت سمینار مسائل مالی – وضعیت بازنشستگی 13 اسلاید

پاورپوینت سیستم های هزینه یابی 100 اسلاید

پاورپوینت قانون رقابت 59 اسلاید

پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش 40 اسلاید به همراه فایل ورد

پاورپوینت کلیات بازاریابی بین المللی 293 اسلاید

پاورپوینت مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها 191 اسلاید

پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری 206 اسلاید

پاورپوینت مدیریت حسابداری 239 اسلاید

پاورپوینت مدیریت مالی 1 – 262 اسلاید

پاورپوینت مدیریت مالی 2 – 616 اسلاید

پاورپوینت مسایل جاری حسابداری 66 اسلاید

پاورپوینت مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی 9 اسلاید

پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاران ایران 26 اسلاید

پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل 23 اسلاید

پاورپوینت نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران 17 اسلاید

پاورپوینت هدفمندی یارانه ها 70 اسلاید

راهنمای استانداردهای حسابداری

مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش

پاورپونیت پول کثیف

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 309 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12

پاورپونیت پول کثیف

مقدمه:

•پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است.

پاورپوینت تئوری حسابداری بین المللی

دسته بندی: علوم انسانی» حسابداری

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 54

دانلود پاورپوینت در مورد تئوری حسابداری بین المللی، در قالب ppt و در 54 اسلاید، قابل ویرایش. مقدمه پاورپوینت: به طور کلی، در واکنش به تقاضاهای سیستم اقتصاد جهانی، افزایش تعداد شرکتهای چندملیتی و استفاده کنندگان بین المللی از اطلاعات، حسابداری …

دانلود پاورپوینت در مورد تئوری حسابداری بین المللی،

در قالب ppt و در 54 اسلاید، قابل ویرایش.

مقدمه پاورپوینت:

به طور کلی، در واکنش به تقاضاهای سیستم اقتصاد جهانی، افزایش تعداد شرکتهای چندملیتی و استفاده کنندگان بین المللی از اطلاعات، حسابداری بین المللی دارای نقشی مهم می شود. اگر چه هنوز هم درباره درون مایه رشته حسابداری بین المللی توافق نظر کاملی وجود ندارد، اما صاحب نظرانی که از دیدگاه تئوری و تجربی در باره مسیل مربوط به تدوین استانداردها تحقیق می کنند این موضوع را مورد توجه خاص قرار داده اند.

موضوعات و مسایل حسابداری بین المللی:

برخی از مسایل که در رابطه با تجارت بین المللی مطرح می شوند مسایلخاص حسابداری به وجود می آورند. این مسائل حسابداری بین المللی را به صورت یکی از واحدهای وظیفه ای و ضروری تجارت بین المللی در می آورند و توانسته اند آنها را به شیوه ای اثربخش به چندین حوزه به شرح زیر تقسیم کنند …

پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون

دسته بندی: علوم انسانی» حسابداری

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: PPT

تعداد صفحات: 31

دانلود پاورپوینت با موضوع حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون، در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مفهوم پارادایم، پارادایم انسان شناختی- استقرا، پارادایم سود حقیقی- قیاس، پارادایم سودمندی …

دانلود پاورپوینت با موضوع حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون،

در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

مفهوم پارادایم

پارادایم انسان شناختی- استقرا

پارادایم سود حقیقی- قیاس

پارادایم سودمندی در تصمیم گیری ها

پارادایم مدل تصمیم گیری کل بازار

پارادایم مدل تصمیم گیری شخص استفاده کننده

پارادایم ارزش اقتصادی اطلاعات

علم حسابداری

بخشی از متن پاورپوینت:

تحقیقات حسابداری بر مجموعه ای از مفروضات مرتبط با علوم اجتماعی و جامعه مبتنی است. این تحقیقات شباهت هایی را بین علوم فیزیکی و اجتماعی و حسابداری مشخص کرده است تعریف علم از دیدگاه Buzzell حسابداری: مجموعه دانستنی های طبقه بندی شده و سیستماتیک که برپایه یک یا چند تئوری مرکزی و تعدادی اصول کلی بنا شده است. معمولاً به صورت مقداری بیان می شود. این دانستنی ها، پیش بینی و در برخی شرایط، کنترل رویدادهای آتی را امکان پذیر می سازد. در نتیجه و با توجه به مباحث و مطالب گفته شده، حسابداری موضوعات متفاوتی دارد و شامل نظامی است که از طریق مشاهده ارتباطات و تعمیم های دستوری به مفاهیم، اصول، روش ها و قوانین و تئوری ها منتج می شود و با توجه به پارادایم مختلف حسابداری و تحقیقات گسترده حسابداری را قطعاً می توان یک علم تلقی کرد …

پاورپوینت مدیریت مالی 2

دسته: حسابداری

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 538 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 616

پاورپوینت مدیریت مالی 2

مقدمه:

برای بسیاری از شرکتها سهم سرمایه گذاری در دارایی های جاری از کل دارایی ها بیش از 50% است.

مدیریت دارایی های جاری بیشتر از مدیریت هزینه ماشین آلات و تجهیزات نیازمند دقت است.

سه جنبه هریک از دارایی ها:

1- ویژگیهای اصلی دارایی مورد نظر و چگونگی کاربرد آن در شرکت

2- هزینه و فایده سرمایه گذاری در دارایی ها

3- مخاطره سرمایه گذاری در دارایی ها

اصول سرمایه گذاری در دارایی های جاری 1-2

1- اگر چه مقدار سرمایه گذاری در دارایی های جاری روزانه متغییر است به منظور تجزیه و تحلیل دارایی جاری متوسط میزان سرمایه گذاری در دوره زمانی خاص مورد استفاده قرار دارد.

2- میزان سرمایه گذاری و همچنین نوع دارایی جاری مورد نظر، متغیر های تصمیم گیری مهمی هستند.

3- تصمیم در مورد سرمایه گذاری در یک نوع دارایی جاری معمولاٌ از تصمیم در مورد سرمایه گذاری در نوع دیگری ازدارایی جاری مستقل نیست.

مجموعه پاور پوینت های رشته حسابداری (سری دوم)

این مجموعه شامل بیست پاورپوینت رشته حسابداری میباشد

دسته: حسابداری

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 44859 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 20

فهرست مجموعه پاورپوینت های رشته حسابداری

بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی 24 اسلاید به همراه فایل ورد

پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه 28 اسلاید

پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 رشته حسابداری 257 اسلاید

پاورپوینت اهداف بنیادین، ماموریتها اساسی وزارت امور اقتصادی و دارائی 9 اسلاید

پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای 51 اسلاید

پاورپوینت بورس اوراق بهادار 42 اسلاید به همراه فایل ورد

پاورپوینت پول کثیف 13 اسلاید

پاورپوینت تعیین قیمت محصول 15 اسلاید

پاورپوینت توزیع نرمال و نمونه های تصادفی 44 اسلاید

پاورپوینت توسعه دانش و فناوری در ایران عوامل – موانع و راهکارها 22 اسلاید

پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب 49 اسلاید

پاورپوینت حسابداری صنعتی 2 – 296 اسلاید

پاورپوینت حسابداری اجاره ها 18 اسلاید

پاورپوینت حسابداری صنعتی 44 اسلاید

پاورپوینت حسابداری صنعتی 1 – 24 اسلاید

پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن 81 اسلاید

پاورپوینت حسابداری صنعتی 1 – 303 اسلاید

پاورپوینت حسابداری پیشرفته 2رشته حسابداری – 317 اسلاید

پاورپوینت حسابداری صنعتی 2 – 27 اسلاید

پاورپوینت حسابداری مالیاتی 221 اسلاید