پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 43 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 71

پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

بانک و صندوق:

این حساب مخصوص ثبت وجه نقدی است که در مؤسسات برای دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری یا پرداخت های نقدی آتی نگهداری می شود در برخی موارد، وصول وجه نقد از مشتریان اجتناب نا پذیر است و همچنین پرداخت های مؤسسه نیز در برخی موارد باید نقدی صورت پذیرد به همین جهت در برخی از مؤسسات، شخصی به عنوان صندوق دارد استخدام می گردد و متناسب با حداکثر وجهی که در اختیار او قرار خواهد شد از او تضمین های لازم اخذ خواهد شد لازم به یادآوری است که علاوه بر حساب صندوق که در دفتر کل افتتاح شده، در صورت تعدد، حسابهای معین نیز نگهداری می شود یک دفتر مخصوص به نام دفتر صندوق توسط صندوقدار نگهداری می شود که جنبه آماری و اطلاعاتی دارد و از سیستم حسابداری دو طرفه پیروی نمی کند این دفتر دریافت ها و پرداخت های نقدی را بلافاصله ثبت خواهد نمود در پایان هر روز وجه موجود در صندوق شمارش شده، با دفتر صندوق مطابقت داده می شود تا صحت انجام امور دریافت و پرداخت به اثبات برسد. ج صندوق در دفاتر حسابداری بر اساس اسناد حسابداری تکمیل می گردد بدین صورت که به ازای دریافت های نقدی، حساب صندوق بدهکار و در مقابل پرداخت های نقدی حساب صندوق بستانکار می شود وجوه نقد، ضمن آنکه برای معاملات نقدی بسیار اهمیت دارد و در دسترس بودن آن در اسرع وقت از امتیازات این دارایی می باشد به همان نسبت نیز می تواند در معرض سوء استفاده قرار گیرد وبنابر این مؤسسات کوچک مب توانن با اعلام آئین نامه های داخلی نسبت به صحت عمل صندوق اطمینان حاصل نمایند.

فهرست مطالب

لیست حساب های ایران بتون ساز

«دارائیهای جاری»

بانک و صندوق

ح تخواه گردان

ح دریافتنی

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

اسناد دریافتنی

ح پیش پرداخت

ح سپرده حسن انجام کار

«دارائیهای ثابت»

دارائیهای ثابت مشهود

دارائیهای ثابت نامشهود

«بدهی ها»

بدهی ها

حسابهای پرداختنی

اسناد پرداختنی

پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

سرمایه

در آمدها

هزینه ها

ح پیمان

ح کارگواهی شده

روشهای متداول حسابداری پیمانکاری

ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

دعاوی و تغییر ناشی از قراردادهای پیمانکاری

تعیین سود پیمان تکمیل شده

انتقال سود بستن حسابپیمان تکمیل شده

محاسبه سود پیمان های ناتمام

الف) محاسبه سود پیمان نا تمام بر اساس مخارج واقعی

ب) محاسبه سود پیمان ناتکمام بر اساس مخارج بر آوردی

نحوه محاسبه پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

نحوه محاسبه استهلاک اموال، مالیات و تجهیزات

مالیات پیمانکاری

مالیات مقطوع

مالیات بر در آمد پیمانکاری

مالیات مؤسسات پیمانکاری

نحوه نگهداری حسابهای مالیاتی

پیش پرداخت مالیات

مالیات قطعی پیمان ها

ذخیره مالیات بر در آمد

گزارش های مالی

ترازنامه

گزارش های عملیاتی

گزارش پیشرفت کار

صورت حساب سود و زیان

بررسی ارتباط صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

این فایل پی در اف 60 صفحه ای به مبحث ارتباط صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام پرداخته و بطور کامل مسئله را تشریح می کند

دسته: حسابداری

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 439 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 60

این فایل پی در اف 60 صفحه ای به مبحث ارتباط صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام پرداخته و بطور کامل مسئله را تشریح می کند.

حسابداری پیمانکاری پاورپوینت

بر اساستجارب حرفه ای و مطالعه کتب مختلف حسابداری

دسته: حسابداری

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pptx

حجم فایل: 467 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 45

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از سالها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.


پروژه در مورد حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارایه آن در صورت های مالی مطرح می گردد

دسته: حسابداری

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 45 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 25

حسابداری منابع انسانی یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارایه آن در صورت های مالی مطرح می گردد.

تعریف حسابداری منابع انسانی

منابع انسانی عبارت است از شناسایی و ارزیابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص ذینفع. در این تعریف سه بخش اساسی پیرامون منابع انسانی وجود دارد:

• شناسایی: تشخیص کمیت و کیفیت آن و تهیه آمار مناسب.

• ارزیابی: اندازه گیری ارزش اقتصادی و تعیین میزان مالی آن.

• گزارشگری: تنظیم و ارایه گزارش های مالی مناسب در مورد آن.

درباره مفاهیم مدیریت و وظایف مدیران، در ادبیات مدیریت بسیار بحث شده است. در سالهای اخیر تحولا ت بسیاری در فنون مدیریت رخ داده و رویکردهایی نوین در مدیریت سازمانها مطرح شده و نقش مدیر از نقشهای فرماندهی و کنترل به نقش مربیگری تغییر یافته و دو مقوله کارایی و اثربخشی محور توجه مدیران قرار گرفته است. روند تحولا ت در اقتصاد دانش محور موجب رشد فزاینده پدیده های جهانی شدن و جامعه اطلا عاتی شده است و در راستای این تحولا ت، الگوی مدیریت تغییر یافته و توجه به رویکرد مشتری مداری، توان ا فزایی کارکنان و تغییر در سبکهای رهبری، الزام آور شده است.

کارگاه حسابداری تعهدی

دسته بندی: علوم انسانی» حسابداری

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 26

کارگاه حسابداری تعهدی، در قالب پاورپوینت و 26 اسلاید …

کارگاه حسابداری تعهدی

در قالب پاورپوینت و 26 اسلاید

بررسی اصول حسابداری دولتی

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 48 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 109

تحقیق اصول حسابداری دولتی

تعریف حسابداری:

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:

حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.

تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.

بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.

صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:

نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.

2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور به اطلعات کافی نیاز دارند.

3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.

در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.

یکی دیگر از اصول مهم و لازمه الرعایه در حسابداری دولتی اصل کنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذکور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساست که بدون رعایت آن جلوگیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملاً امکان پذیر نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از اتخاذ بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیب قانون مقرر می دارد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد

گزارش کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 58 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 63

گزارش کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب در 63 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطا لب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات

اهداف تشکیل سازمان آب وفاضلاب 2

امورمالی سازمان آب وفاضلاب 3

سرفصلهای هزینه تشکیلاتی اداره کل 9

مثال مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه گردان 11

فصل دوم: سیستم حسابداری

درآمدها 18

حقوق ودستمزد 19

مفهوم استخدام عمومی 20

حقوق ودستمزد سازمان آب وفاضلاب 26

حسابداری طرح 35

نحوه محا سبه استهلاک 39

فصل سوم: دارائی های ثابت

جریان عملیات هنگام تحصیل دارایی ها 50

نحوه کد گذاری وتعریف استقرار وتحویل گیرنده دارایی 55

صورت برداری پایان سال دارایی های ثابت 60

نحوه کد گذارایی اموال جزئی 64

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه گیری 65

ضمائم 66

منابع ومآخذ 67

مقدمه :

ازسال 1937میلادی که ((نظریه عمومی سیستمها)) توسط ((لودویک فون برتالنفی)) دانشمند برجسته اتریشی مطرح گردید واژه ((سیستم)) درصدرهمه مفاهیم جاری وتکیه کلامهای متداول قرار دارد.

این مفهوم درهمه رمینه های علوم رواج ریافته ورفته رفته در اصطلاحات فنی وحرفه ای ورسانه های همگانی نیز نفوذ کرده است.

از اواخر دهه 1960میلادی تغیرات وتحولات عمده ای در دانش حسابداری پدید آمده که مهمترین آنها نگرش به ((حسابداری به عنوان یک سیسم اطلاعاتی)) است. درپی این تحولات یکی از رشته های تخصصی ایجاد شده در حسابداری، طرح واجرای سیستمهای حسابداری می با شد.

((به نام خدا))

فصل اول: کلیات

موقعیت جغرافیایی منطقه گرگان و گنبد

منطقه گرگان و گنبد با وسعتی بیش از 22هزار کیلو متر مربع وبا بر گرفتن جلگه شرقی دریای خزر حدود 48% مساحت استان مازندران قدیم را شامل می گردد. شرایط اقلیمی از معتدل تا خشک و نیم خشک وبارندگی 800-250 میلیمتر در دشت وسیعی در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز واقع است این منطقه از شمال به ترکمنستان، از جنوب به استان سمنان (رشته کوههای البرز) از غرب به دریای مازندران و شهرستان بهشر واز شرق به استان خراسان (کوههای بینالود و آلاداغ) محدود می شود. واقع شدن منطقه گرگان و گنبد در محدوده 3 حوزه مهم آبخیز رودخانه های گرگان رود –و قره سو اترک و سایر رودخانه هایی که به خلیج گرگان می ریزند این منقطه را به عنوان یکی از مناطق پر آب می سازد.

کارآموزی حسابداری

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 230 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 27

کارآموزی حسابداری

مقدمه

در نظام عالی آموزش کشور ما یکی از دوره هایی که برای دانشجویان در جهت ارتقای سواد و مهارت آنها در نظر گرفته اند دوره کارآموزی است این دوران به نظر من یکی از بهترین دوران و جذابترین دورانی است که یک دانشجو می تواند طی کند تا مهارت خود را افزایش دهد تا بعد از فارغ التحصیلی و ورود به بازار کار بتواند از آن استفاده نماید و بهره لازم را از آن کسب نماید.

چون دروسی که در دانشگاه می گذرانیم علی رغم مطالعه زیاد و سرفصلهای فراوان برای ما زیاد قابل فهم و ادراک نیستند و این دوره بهترین زمان برای زیاد کردن قدرت علمی و مهارتی ما است.

من دانشگاه را به این منظور برای کارآموزی انتخاب کرده ام چون سیستم حسابداری و محیط سراسر علم و دانش دانشگاه و نو اوری و تغییرات دائمی برای من جذاب است و می توانم بگویم این دوره کارآموزی بهترین دوره کارآموزی است که من در دوران تحصیل داشته ام چون مطالب زیاد حسابداری یاد گرفته ام و به صورت عملی حسابداری و تمام سیستمهای مالی مرتبط با آن را به چشم دیده ام بر خلاف دوره کاردانی کا از ما فقط برای بایگانی استفاده کرده اند و پرونده های چند ساله خود را با دست ما بایگانی کرده اند.

تعریف حسابداری

حسابداری یا به تعبیری دیگر زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان، کارشناسان و یا انجمن های حرفه ای حشابذاری تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرار گرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از ان جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فرآیند، تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مذبور امکان قضاوت و تصمیم گیری های آگاهانه را فراهم می سازد.

حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیری های آگاهانه انجام می پذیرد.

حسابداری عبارتست از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی، در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است با بنیانگذاری یکسری ضوابط و قرارداد ها اطلاعات لازم برای حل مسائل مالی یک موسسه بدست آورید.

فهرست:

فصل اول:

مقدمه … 1

مقدمه حسابداری … 2

تاریخچه حسابداری … 1-6

فصل دوم:

مقاله حسابداری … 6-58

نتیجه گیری … 59

فصل سوم:

گزارشات کارآموزی

بیمه پاسارگاد

امروز دیگر تصوراین که گونه ای از فعالیت انسان بدون وجود بیمه شکل پذیردمشکل است به ویژه آن که در قرن بیستم تحولات تکنولوژی، حمل و نقل وارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام پذیرفته است برجسته ترین نمونه این موضوع پیشرفت موتور اتوموبیل است که متعاقب آن بیمه اتوموبیل به یکی ازمهم ترین بخش های صنعت بیمه تبدیل شده است توسعه مهم دیگر، افزایش تعداد

دسته: حسابداری

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 180 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 46

مقدمه:

امروز دیگر تصوراین که گونه ای از فعالیت انسان بدون وجود بیمه شکل پذیردمشکل است. به ویژه آن که در قرن بیستم تحولات تکنولوژی، حمل و نقل وارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام پذیرفته است. برجسته ترین نمونه این موضوع پیشرفت موتور اتوموبیل است که متعاقب آن بیمه اتوموبیل به یکی ازمهم ترین بخش های صنعت بیمه تبدیل شده است. توسعه مهم دیگر، افزایش تعداد ریسک های یگانه خیلی بزرگ است. نفتکش های غول پیکر و هواپیماهای بسیار بزرگ نمونه هایی هستند که نشان می دهند سرمایه تحت پوشش بیمه ممکن است صدها میلیون تومان ارزش داشته باشد. مشکلات مربوط به پوشش چنین سرمایه های عظیمی باعث شده است که بیمه گران به پشتیبانی یکدیگر، یک خطر بزرگ را در سطح داخلی و بین المللی به صورت بیمه اتکایی مجدد بین خود توزیع کنند و از عهده جبران خسارت های هنگفت برآیند. همراه با ارتقا و پیچیدگی بیشتر زندگی انسان امروز، بیمه ها نیز از زوایای مختلف و با شتاب توسعه یافته اند. زیان هایی که ممکن است به طور ناخواسته در جریان فعالیت و زندگی عادی هر فردی به دیگران وارد آید و در قبال آن ها مسؤول واقع شود بابیمه مسؤولیت تحت پوشش قرار می گیرند. در این خصوص، می توان به بیمه مسؤولیت پزشکان و بیمه مسؤولیت تولید کنندگان اشاره کرد. نمونه های جدیدتر، بیمه افترا برای روزنامه نگاران و ایستگاه های رادیو و تلویزیون و بیمه آلودگی ناشی از نشت نفت از تانکرهاست. بیمه های سیل، زلزله و خرابی کامپیوترنیز بر همین منوال ظهور کرده اند. بیمه های زندگی نیز پیشرفت های شگرفی یافته و مجموعه متنوعی از انواع این نوع بیمه را ارائه کرده است. در این زمینه انواع بیمه های مستمری و عمر و پس انداز به طور چشم گیری افزایش یافته است. در ادامه، بیمه گران رشته زندگی مجبور شده اندکه با مشکلات جدیدی نظیر بیماری ایدز مواجه شوند و درباره پیشرفت علم ژنتیک بیندیشند

مقدمه2

مشخصات کلی با مکان کارآموزی3

تعهدات وحمایتهای شعبه4

چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد6

فصل دوم:

(شرح کار کارآموز)

واحد حسابداری11

بانک تعهدات قانونی11

بانک کارگشایی13

حقوق ودستمزد15

محاسبه حقوق ومزایای کارکنان15

محاسبه و واکاوی در مزایای کارکنان16

بهره وری18

کارانه22

کارانه موقت 27

کلیاتی از مزایا29

هزینه اولاد 29

کمک هزینه عائله مند29

کسورات حقوق ومزایا34

ثبت اسناد 34

امور سیستمی مربوط به بیمه پاسارگاد35

فصل سوم

(آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات)

مشکلات و نارسائی های کارآموزی46

نظرات و پیشنهادات مربوط به دوره کارآموزی46

پروژه اهمیت بخش درحسابرسی گروه (صورتهای مالی تلفیقی)

این پروژه در 28 صفحه و کاملا مرتب و منظم و طبق فرمت دانشگاهی تنظیم و ویرایش شده است که در قالب فایل word می باشدجهت مشاهده فهرست و چکیده این پروژه به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید

دسته: آزمون ارشد

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 167 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 28

فهرست

مقدمه.

ویژگیهای حسابرسی های گروه (صورتهای مالی تلفیقی)

رهنمودهای استانداردهای حسابرسی.

اهمیت در سطح صورتهای مالی گروه

سطح اهمیت بخش برای حسابرسی گروه

مجموع اهمیت بخشها

حداکثر مجموع اهمیت بخشها

یک مدل احتمالی تعیین اهمیت بخش برای حسابرسی گروه

رهنمودهای بیشتر برای تعیین اهمیت بخشها

رویکردهایی برای تخصیص حداکثر مجموع اهمیت بخشها

نتایج بررسی به کارگیری راهکار پیشنهادی..

نتیجه گیری.

ضمیمه 1- تابع محاسبه توزیع دوجمله ای تجمعی مشروط (Critbinom)

منابع:

پانویسها:

چکیده

هدف این مقاله، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مفهوم اهمیت حسابداری و رابطه آن با خطر حسابرسی است. حسابرس در هر کار حسابرسی باید اهمیت و رابطه آن را با خطر حسابرسی ارزیابی کند. از دیدگاه این استاندارد، اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود که عدم ارائه یا ارائه نادرست آن بتواند قضاوت و تصمیم گیری یک استفاده کننده منطقی از صورتهای مالی را درباره امور واحد اقتصادی تغییر دهد. درجه اهمیت اقلام، به کمیت، ماهیت و شرایط ایجاد آنها و نوع و اندازه واحد اقتصادی بستگی دارد.

تعیین سطح اهمیت گروه و سطح اهمیت برای بخشهای منفرد یکی از موارد پیچیده است و این پیچیدگی در حسابرسی گروه های بین المللی بیشتر می شود. استانداردهای حسابرسی و سایر اسناد حرفه ای، رهنمودهای عملی اندکی در مورد این موضوع ارائه می دهند.

بررسی ها نشان می دهد که حسابرسان درگیر حسابرسی های گروه، رویکردها و رویه های متفاوتی را در این حوزه به کار گرفته اند و اغلب آنها تمایل دارند که رهنمودهای نظری بیشتری را در این زمینه داشته باشند. این مقاله سعی دارد رویکردی عملی را که تیم حسابرسی گروه بتواند در تعیین و ارزیابی اهمیت در نظر بگیرد، به طور اجمالی بیان کند.

کلمات کلیدی: حسابدار، حسابداری، گروه، صورتهای مالی، استاندارد

مقاله ترجمه شده حسابداری هزینه

حسابداری هزینه، پروسه ردگیری، ثبت و تجزیه و تحلیل هزینه های اخنصاص یافته به محصولات یا خدمات یک شرکت استدر حسابداری مدرن، هزینه ها بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) اندازه گیری میشوند (GAAP) رویدادهای تاریخی را ثبت میکند و یک ارزش پولی را برای آنها در نظر میگیرد هزینه ها بر مبنای ارز رایج اندازه گیری میشود حسابداری هزینه را میتوان به صورت

دسته: حسابداری

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 15 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12

 • Cost accounting

Cost accounting is the process of tracking, recording and analyzing costs associated with the products or activities of an organization. In modern accounting, costs are measured in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). GAAP reporting records historical events and assigns a monetary value to each event that has taken place. Costs are measured in units of currency by convention. Cost accounting could also be defined as a kind of management accounting that translates the Supply Chain (the series of events in the production process that, in concert, result in a product) into financial values. Managers use cost accounting to support decision making to reduce a company’s costs and improve its profitability.

حسابداری هزینه

حسابداری هزینه، پروسه ردگیری، ثبت و تجزیه و تحلیل هزینه های اخنصاص یافته به محصولات یا خدمات یک شرکت است. در حسابداری مدرن، هزینه ها بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) اندازه گیری میشوند. (GAAP) رویدادهای تاریخی را ثبت میکند و یک ارزش پولی را برای آنها در نظر میگیرد. هزینه ها بر مبنای ارز رایج اندازه گیری میشود. حسابداری هزینه را میتوان به صورت نوعی حسابداری مدیریتی که زنجیره منابع (مجموعه ای از رویدادهای مرتبط با تولید محصول) را به مقادیر مالی تبدیل میکند، تعریف کرد. مدیران از حسابداری هزینه برای پشتیبانی از تصمیم گیری در مورد کاهش هزینه های شرکت و افزایش سوددهی استفاده میکنند.

حداقل چهار روش وجود دارد:

 • حسابداری هزینه یابی استاندارد
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 • حسابداری ظرفیت
 • هزینه یابی نهایی

تحقیق بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

بر کسی پوشیده نیست که بانک ها جز نهادهای مالی هر کشور می باشند نهادهای مالی دو گونه اند1 نهادهای مالی سیاست گذار موسساتی که مسئولیت پایه ریزی و تعیین خط مشی های اصلی مالی را عهده دارند و برنامه های کلی را در چهارچوب قوانین و مصوبات جاری دولت مشخص می کنند پس از تکمیل و تایید سیاست های مقرر توسط دولت این برنامه ها برای اجرا به دستگاههای مربوطه

دسته: حسابداری

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 233 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 215

مقدمه 1

شرح وظایف دایره حسابداری شعب 3

حسابداری شعب:

عملیات حسابداری پرداخت حقوق کارکنان از طریق دایره حسابداری 7

نحوه پرداخت مساعده به کارکنان 8

چک:

1- تعریف چک 9

2- ارکان چک 9

1-2- تاریخ صدور چک 10

2-2- مبلغ چک 11

3-2- محلی که چک در آنجا باید پرداخت گردد 11

4-2- نام گیرنده چک 11

5-2- امضاء صادر کننده چک 12

3- انواع چک 12

1-3- چکهای عادی 12

2-3- چک مسافرتی 13

3-3- چک بانکی 13

4-3- چک آزاد 13

چکهای فی مابین:

1- نکات قابل توجه جهت صدور چکهای بین بانکها 14

2- نحوه صدور و پرداخت چک بین بانکها 15

3- فقدان چک های بانکی 17

4- دستورهای متفرقه 21

5- عملیات حسابداری 22

ظهرنویسی، پشت نویسی و انتقال چک 23

مسئولیت صادر کننده چک 25

مسئولیت بانک (نحوه کنترل و پرداخت چک)

1- کنترل و پرداخت چک 27

2- برگشت چک و عدم پرداخت 28

دستور پرداخت چک بر حسب درجات شعبه 30

نحوه پرداخت وجه چکهای مشتریان سایر شعب به تقاضای صاحب حساب چک بر 33

چکهای انتقالی: 39

1- چکهای انتقالی داخلی 40

2- چکهای انتقالی عهده سایر بانکها 41

روش وصول چکهای انتقالی در شهرستانهای فاقد اطلاق پایاپای (کلرینگ) 42

نحوه وصول چکهای داخلی و عهده شعب سایر بانکها تحت پوشش کلر تهران:

1- چک های داخلی 47

2- چک های عهده سایر بانک ها 47

چگونگی واگذاری شعب شهرستانها عهده سایر شعب بانکهای تهران 48

نحوه وصول چک های انتقالی شعب تهران و شهرستان عهده سایر شهرستانها 49

نحوه وصول چک های انتقالی شعب بانک عهده یکدیگر در یک شهرستان 50

چک های بی محل و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاری 50

مراحل فروش چک 51

مراحل خرید چک 53

عملیات حسابداری بازخرید چک ها در شعبه: 54

سپرده:

سپرده قرض الحسنه جاری 57

1- چگونگی افتتاح حساب قرض الحسنه جاری 57

2- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی ایرانی 58

3- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای پزشکان 59

4- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری مشترک 60

5- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی خارجی 60

1-5- خارجیان مقیم ایران 60

2-5- خارجیان مقیم خارج از کشور 61

3-5- افاغنه 62

6- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای کسبه، بنگاهها، انجمن های فرهنگی

و خیریه 62

7- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی ایرانی 63

8- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های خصوصی 65

9- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت در شرف تاسیس 67

10- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های تعاون شهری 67

11- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های دولتی 69

12- افتتاح حساب قرض الحسنه برای دستگاههای دولتی 71

1-12-نحوه افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای دستگاههای دولتی 71

2-12- طرز استفاده از حساب قرض الحسنه جاری دستگاههای دولتی 73

3-12- طریقه انسداد حسابهای دولتی 75

4-12- ممنوعیت قبول سپرده ها 75

13- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شهرداری ها 75

14- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی 75

1-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران 76

2-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور 76

15- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی 76

حساب قرض الحسنه جاری درگیر 77

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب:

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب در حالت عادی 78

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب به دلیل مفقود شدن چک یا دسته چک 78

حسابهای مطالبه نشده 80

فصل در گذشتگان 82

فصل ورشکستگان 85

فصل جاری راکد 86

فصل انتقالی از بستانکاران 87

حساب قرض الحسنه پس انداز 88

نحوه افتتاح قرض الحسنه پس انداز 89

انواع حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز 89

1- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی، رشید و

باسواد 89

2- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی بی سواد 90

3- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه عادی برای اشخاص صغیر 91

4- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز با وکالت یا قیومیت یا وصایت رسمی از طرف اشخاص 91

5- افتتاح حساب قرض الحسنه مشترک عادی 92

6- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی 93

نحوه پرداخت حساب قرض الحسنه پس انداز 94

حساب سپرده قرض الحسنه ویژه: 95

افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه 96

عملیات حسابداری حساب قرض الحسنه ویژه 100

حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان 102

امتیازات و جوائز حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان 103

عملیات حسابداری حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان 106

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 109

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت: 110

1- افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی 110

2- افتتاح حساب مشترک 111

3- افتتاح حساب با وکالت 113

4- افتتاح حساب برای شرکت های دولتی 114

5- افتتاح حساب به نام صغیر توسط قیم 114

6- افتتاح حساب توسط افراد غیر از ولی، وصی و قیم 115

7- افتتاح حساب توسط وصی 115

نرخ سود و طریقه محاسبه آن 116

سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 116

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 118

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری برای شرکت های دولتی 124

نرخ سود و طریقه پرداخت آن 124

عملیات حسابداری سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 126

سپرده های بیش از یک سال 135

حوالجات 136

نحوه صدور و حواله های عهده شعب 137

فقدان چک های بانکی 145

1- وظایف صاحب چک بانکی 145

2- وظایف شعبه صادر کننده چک بانکی 145

3- وظایف شعبه پرداخت کننده چک در رابطه با اعلام پاسخ استعلام 146

پرداختهای چکهای بانکی (چک حواله) و ابزار شبه پول صادره بانکها قبل از قبولی 148

حواله های صادره مشروحه ذیل فاقد کارمزد یا هزینه می باشد 150

حواله های عهده ما: 151

حواله های عهده ما به نشانی محل اقامت 153

حواله های عهده ما جهت واریز به حساب 154

مسائل متفرقه پول رسانی 156

وصول بها آب، برق، تلفن و گاز 156

صندوق امانات 159

باجه ها: 163

عملیات نقدی و انتقالی 164

انعکاس عملیات باجه در حسابهای شعبه 167

دو وقته نمودن ساعات کار شعب (باجه عصر) 169

رسیدگی به موجودی روزانه صندوق و طریقه بستن خزانه شعبه و نگهداری

کلیدها 174

اضافه موجودی صندوق و خزانه 179

تعدیل نقدینگی و بیمه وجوه صندوق و در راه 181

تفکیک و شمارش اسکناس 188

نکات مهم قبل از بستن حسابها در پایان سال مالی 188

دستورالعمل بستن حسابها در پایان سال مالی 189

الف- کلیات وظایف شعب، حسابداری های مناطق و ادارات کل قبل از تهیه صورتهای مالی پایان سال 190

ب- مدارک لازم در پایان سال 198

نحوه ارسال مدارک از طریق شعب 200

ج- مدارک ارسالی حسابداری های مناطق به اداره کل حسابرسی وامور مالی 204

د- تذکر چند نکته 205

مجموعه ضمائم و پیوست ها (از 1 الی 89)

فهرست مطالب

منابع و مآخذ:

بدیع الزمانی- سیمین- قانون تجارت- 1378- انتشارات سیانوش

بدیع الزمانی- سیمین- قانون چک- 1378- انتشارات سیانوش

علیزاده- علی اصغر- درسنامه علوم بانکی- 1382- انتشارات گپ

دوانی- غلامحسین- مجموعه مالیاتهای مستقیم- 1384- انتشارات کیومرث

اداره امور بین الملل و شعب بانک سپه

اداره آموزش بانک ملت

مقدمه

بر کسی پوشیده نیست که بانک ها جز نهادهای مالی هر کشور می باشند. نهادهای مالی دو گونه اند:

1- نهادهای مالی سیاست گذار: موسساتی که مسئولیت پایه ریزی و تعیین خط مشی های اصلی مالی را عهده دارند و برنامه های کلی را در چهارچوب قوانین و مصوبات جاری دولت مشخص می کنند پس از تکمیل و تایید سیاست های مقرر توسط دولت این برنامه ها برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می گردد. هدف این مؤسسات دستیابی به راههایی است که گردش پولی و مالی را افزایش، نقدینگی را کاهش، سرمایه گذاری ها را افزایش و در نهایت به پویایی اقتصاد کشور منجر گردد.

2- نهادهای مالی عملیاتی: موسساتی هستند که به طور مستقیم به ارائه خدمت به مردم می پردازند مانند مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و بانک ها

این مؤسسات ملزم به اجرای برنامه های اعلام شده توسط نهادهای مالی سیاست گذار هستند و در واقع بخش عملیاتی و اجرا به عهده این مؤسسات است.

هدف اصلی آنها علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در کمترین زمان ممکن به مراکز صنعتی، دولتی، خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است.

بانک ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند.

بانک ها برای نیل به هدف های مذکور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است که ممکن است کارکنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشکل و جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایری در شعب مشخص شده که مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است.

این بخش نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است که باید در حیطه قوانین اجرا شود.

این مجموعه به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است.

امید است مفید واقع گردد.

شرح وظایف دایره حسابداری شعب:

 1. جمع آوری اسناد: جمع آوری کلیه اسناد روزانه شعب، از نقدی و انتقالی
 2. اطمینان از صحت صدور اسناد:

1/2٫ اطمینان از صحت و اصالت اسناد از نقطه نظرهای اعضاء و تاریخ، نام شعبه، موضوع سرفصل، شرح کامل و واضح بودن سند، کامل بودن ضمائم مربوطه، طرف حساب سند و محاسبات مربوطه

2/2٫ اطمینان از مطابقت شرح و محتوی اسناد صادره با سر فصل مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل موجود و اصول حسابداری

 1. تفکیک و توازن اسناد:

1/3٫ پشت نمره نمودن و تفکیک اسناد بدهکار و بستانکار اعم از نقدی و انتقالی به ترتیب سرفصل های مندرج در خلاصه دفتر کل

2/3٫ تهیه نوار جمع از اسناد پشت شماره شده به تفکیک بدهکار و بستانکار هر فصل و توازن آنها

3/3٫ تهیه روکش از کلیه اسناد بدهکار و بستانکار روزانه به تفکیک هر سرفصل برحسب مورد و اطمینان از تطابق مبلغ روکش با جمع اجزاء (اسناد) تشکیل دهنده آن

 1. صدور اسناد:

1/4٫ صدور کلیه اسناد و نامه های مربوطه به حسابداری و امضاء دوم آنها توسط مسئول مربوطه

2/4٫ تنظیم و صدور اسناد مربوط به لیست حقوق و مزایا و دیگر پرداخت های پرسنلی کارکنان

3/4٫ تنظیم و صدور اسناد هزینه با توجه به بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مقررات بانک

 1. ثبت اسناد:

1/5٫ ثبت اسناد و روکش ها در نمونه گردش عملیات روزانه و مانده خلاصه دفتر کل شعبه و انجام عملیات مربوط به توازن خلاصه مزبور.

2/5٫ ثبت اسناد در دفاتر یا کارتهای معین و فهرست حساب بین واحدها و تهیه شیفریه روزانه

3/5٫ کنترل و تطبیق شیفریه روزانه با اقلام مندرج در ستون گردش حسابها ()

4/5٫ انتقال کارکرد روزانه از نمونه به دفتر کل اصلی و توازن آنها

 1. نظارت و کنترل:

1/6٫ کنترل و تطبیق مانده فهرست بین واحدها با مانده خلاصه دفتر کل همان روز

2/6٫ کنترل و تطبیق مانده های دفاتر معین با خلاصه دفتر کل و بررسی و پیگیری و کشف هر گونه مغایرت احتمالی و اقدام جهت تصحیح آنها با اطلاع و تأیید مقام مافوق.

3/6٫ کنترل مانده کلیه آمار و ارقام و صورت های تهیه شده با خلاصه دفتر کل

4/6٫ کنترل و پیگیری در جهت رفع ارقام باز کلیه حسابهای شعبه با توجه به تاریخ ایجاد آنها

5/6٫ کنترل و نظارت در امر رسیدگی به حساب پیش پرداخت ها و تسویه این اقلام از پرداخت های بعدی مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل های جاری

6/6٫ اعلام هر گونه وضعیت مشکوک در مورد اسناد صادره و حسابها به مسئولین مافوق به ترتیبی که نهایتاً موضوع روشن شده و موجب اصلاح و اقدامات بعدی گردد.

7/6٫ تهیه صورت گردش ماهیانه حسابهای معین و کنترل آن با گردش ماهیانه حسابهای مربوطه در دفتر کل.

8/6٫ تهیه و نگهداری نوارتراز از کلیه سرو فصل های مختلف دفتر کل به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات ماهیانه و تطبیق مانده آن با خلاصه دفتر کل

9/6٫ انجام کلیه کنترل های داخلی مربوط به سرفصل های مختلف دفتر کل

10/6٫ کنترل مانده و گردش بدهکار و بستانکار تریل ها با گردش و مانده روزانه خلاصه دفتر کل

11/6٫ کنترل جمع بدهکار و بستانکار شیفریه یا ژورنال روزانه با گردش بدهکار و بستانکار حسابهای مربوطه در خلاصه دفتر کل

12/6٫ نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از صحت صدور اصلاحیه های صادره از طرف دایره صندوق و حساب جاری

 1. تهیه آمار:

1/7٫ تهیه و ارسال کلیه آمارهای درخواستی جهت واحدهای ذیربط

2/7٫ تهیه حساب سود و زیان و تراز اختتامیه، افتتاحیه و ضمائم آن و صدور اسناد لازم با توجه به دستورالعمل مربوطه

3/7٫ پیش بینی و تهیه بودجه سالانه شعبه با در نظر گرفتن دستورالعمل های صادره از طرف اداره کل امور مالی

8. سایر امور:

1/8. مطالعه دقیق کلیه دستور العمل ها، بخشنامه ها، اطلاعیه ها و حفظ و نگهداری آنها

2/8. رفع مغایرت ها و ایرادات مربوطه به کلیه حسابهای شعبه

3/8. دریافت به موقع اسناد از سایر واحدهای بانک

4/8. انجام کلیه امور مربوط به بستن دفاتر پایان سال و تهیه دفاتر جدید و انتقال ارقام صحیح آنها طبق دستورالعمل های مربوطه

5/8. انجام مکاتبات لازم با شعب و ادارات مختلف بانک برحسب مورد و در چهارچوب مقررات حاکم در بانک

6/8. مراقبت در حفظ و نگهداری دفاتر به نحوی که افراد غیرمسئول به آن دسترسی نداشته از این نظر مقررات و ضوابط مربوطه رعایت گردد.

7/8. تحویل کلیه اسناد روزانه پیش از ثبت طبق دستورالعمل مربوطه (موضوع بخشنامه 057/061/275) به بایگانی شعبه

8/8. انجام سایر امور در حدود وظایفی که از طرف مافوق ارجاع می شود.

حسابداری شعب:

عملیات حسابداری پرداخت حقوق کارکنان از طریق دایره حسابداری:

 1. اسناد حسابداری مربوطه به واریز حقوق کارکنان شعبه

بدهکار: حساب هزینه کل، معادل جمع حقوق و مزایای کارکنان به موجب لیست حقوق و دستمزد

بستانکار: حساب بستانکاران متفرقه- حقوق کارکنان

 1. بدهکار: حساب هزینه کل معادل مبلغ بازنشستگی، بهداری، بیمه و سایر موارد (سهم بانک)

بستانکار: حساب بستانکاران متفرقه- حقوق کارکنان معادل مبلغ بازنشستگی، بهداری، بیمه و سایر موارد (سهم بانک)

 1. بدهکار: حساب بستانکاران متفرقه- معادل خالص حقوق کارکنان (قبل از کسر مساعده)

بستانکار: حساب جاری اشخاص- معادل خالص حقوق کارکنان (پس از کسر مساعده)

بستانکار: حساب بدهکاران متفرقه- معادل مساعده کارکنان

به منظور تسویه باقی مانده، حساب بستانکاران متفرقه شعب بایستی طی سند بستانکار بین واحدها (نمونه) نسبت به صدرو یک فقره سند بین واحدها به نام حسابداری منطقه به شرح زیر اقدام و نسخ اول و دوم سند را به اداره حسابداری منطقه ارسال نمایند.

لیست کسورات حقوق کارکنان شعبه در…

جمع کسورات

بیمه درمانی سهم بانک

بازنشستگی سهم بانک

5% پس انداز

1% صندوق تأمین اجتماعی

بیمه عمر

جم کل

نحوه پرداخت مساعده به کارکنان:

هنگام پرداخت مساعده حقوق به کارکنان از نمونه 1395 استفاده شده و اسناد جاری مربوط به کارکنان بابچ جداگانه با کد 31 به اداره کامپیوتر ارسال می گردد. هنگام واریز مساعده قبل از موعد مقرر حساب جاری کارکنان معادل مبلغ واریزی بدهکار شده و اسناد جاری بابچ جداگانه با کد 30 به اداره کامپیوتر ارسال می گردد.

توضیح اینکه پرداخت مساعده حقوق تا 80% خالص حقوق و مزایای کارکنان می باشد.

نحوه تنظیم پیشنهاد بودجه:

برای مشخص نمودن و تنظیم بودجه مانده هر سرفصل در ماه موردنظر (اشاره شده در اطلاعیه) را به تعداد ماه تقیسم نموده و پس از بدست آوردن هزینه یک ماه عدد بدست آمده را در 12 ضرب کرده، بودجه یک سال مشخص می شود. لازم به ذکر است که در مورد هزینه هایی که احتمال انجام آن درسال آینده می رود نیز بایستی پیش بینی بودجه شود به عنوان مثال هزینه تعمیرات و هزینه پایه سنواتی و گروه معوق حقوق کارکنان.

مثال: اگر ماه مورد نظر آذر باشد برای تنظیم بودجه بایستی مانده آذر ماه را در مورد هر سرفصل به طور جداگانه ملاک قرار داد. و آن را تقسیم بر 9 نمود. و در عدد 12 (یکسال) ضرب کنیم (به عبارتی دیگر مانده هر سرفصل را ضرب در نموده، بودجه یکسال هر سرفصل مشخص می شود.

چک

1٫ تعریف چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند وجوهی را که نزد بانک دارد کلاً یا مقداری از آن را دریافت و یا به دیگری واگذار نماید.

از تعریف فوق فهمیده می شود که:

الف: تمام یا قسمتی از وجوه سپرده شده نزد بانک بوسیله صدرو چک قابل برداشت می باشد.

ب: صاحب حساب سپرده قرض الحسنه جاری می تواند بنام خود، یا در وجه حامل و یا شخص معین چک صادر نماید.

ج: در تنظیم چک نیز مانند برات معمولاً سه نفر (1) صادر کننده چک (محیل یا متعهد) (2) دارنده چک (متعهدله) و (3) پرداخت کننده چک (بانک یا محال علیه) دخالت دارند.

2٫ ارکان چک

برای اینکه چک خصوصیات خود را حفظ نموده و دارای اعتبار باشد بایستی شامل یک سلسله مندرجات الزامی باشد. ارکان چک از نظر بانک بدین جهت مهم است که هنگام پرداخت آن بایستی دقیقاً این ارکان را کنترل نمود تا از مشکلات احتمالی آتی جلوگیری گردد.

این ارکان عبارتند از:

1-2- تاریخ صدرو چک

هر چند که قانون در مورد چگونگی نوشتن تاریخ روی چک ساکت است ولی بهتر است تاریخ به حروف نوشته شود تا امکان دست کاری و تغییر آن وجود نداشته باشد.

طبق قانون تجارت وجه چک باید بمحض ارائه کارسازی شود. مفهوم این جمله اینست که چک باید حال باشد و صادر کننده چک نمی تواند تاریخ مؤخر بر تاریخ صدور چک (مثلاً امروز چکی برای سه یا شش ماه بعد صادر نماید) قید نماید. مضافاً اینکه طبق ماده 13 قانون صدور چک، صدور چک وعده دار ممنوع می باشد. بدیهی است در صورت ارائه چکهای وعده دار و در خواست مشتری می بایستی صرفاً نسبت به صدور گواهینامه عدم پرداخت باستناد تقدم تاریخ اقدام نمود و پرداخت وجه اینگونه چکها تا تاریخ سررسید امکان پذیر نمی باشد.

همینطور تاریخ صدور چک از این نظر مهم است که طبق قانون اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت گردد مثلاً صادرکننده و دارنده چک و بانک پرداخت کننده هر سه در تهران باشند، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را از بانک مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل وپنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

بنابراین اگر دارنده چک در مدت تعیین دشه در فوق نسبت به دریافت وجه چک اقدام نکند. دیگر دعوی او برعلیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود.

بعلاوه اگر دارنده چک ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک وجه آن را از بانک دریافت ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدرو گواهی عدم پرداخت از جانب بانک شکایت نکند دیگر حق تعقیب کیفری صادر کننده چک بدون محل را نخواهد داشت.

مطالب گفته شده در مورد تاریخ مربوط به موارد قانونی بود که هر کارمند بانک بایستی نسبت به آنها آگاهی داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم مشتریان شعبه را راهنمایی نماید در هر صورت اگر دارنده چکی به شعبه مراجعه نمود و از تاریخ صدور چک بیش از ده سال نگذشته باشد و حساب سپرده قرض الحسنه جاری صادر کننده چک مفتوح بوده و دارای مانده باشد، بانک موظف به پرداخت آن می باشد.

2-2- مبلغ چک

مبلغ چک بایستی به حروف و به عدد هر دو نوشته شود. اگر مبلغ بیش از یکدفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر ملاک اعتبار است. اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر می باشد.

ضمناً هر گونه شرطی که از جانب صادر کننده چک برای پرداخت چک در متن آن نوشته شده باشد به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

3-2- محلی که چک در آنجا باید پرداخت گردد

محل پرداخت چک روی ورقه چک از جانب بانک قید می گردد. مثلاً بانک سپه شعبه حافظ تهران – 1396

4-2- نام گیرنده چک

طبق قانون تجارت (ماده 312) چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. همینطور ممکن است به صرف امضاء درظهر (پشت) چک به دیگری منتقل شود.

اگر در متن چک هیچگونه اشاره ای به گیرنده نشده باشد چک در وجه حامل محسوب می شود.

اگر در متن چک نام شخص معین و کلمه حامل متفقاً نوشته شود چک حامل محسوب نمی شود.

5-2- امضاء صادرکننده چک

چک بایستی حتماً توسط صادر کننده (دارنده حساب قرض الحسنه) امضاء شده باشد لذا لازم است هنگام ارائه چک به بانک امضاء چک با نمونه امضاء صاحب حساب مطابقت داده شده و صحت آن احراز گردد.

3- انواع چک

بانکها برای ارائه خدمات بیشتر به مشتریان خود و تسهیل در امر دریافت و پرداخت، انواع چک را پیش بینی نموده اند.

در کشورهای خارج چکهای مختلف از جانب بانکها بکار گرفته می شود لکن در ایران هنوز چک و انواع آن بصورت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است، لذا در اینجا چکهای شناخته شده و مورد عمل تشریح می گردد.

مالی حسابداری کالا در شرکت گاز

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 141 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 85

مالی حسابداری کالا در شرکت گاز

تاریخچه مصرف گاز طبیعی در جهان:

متصاعد شدن گاز از زمین هم در مکتوبات قدیم و هم در نوشته های عصر جدید تحریر شده است شعله ور شدن گازها توسط رعد و برق و یا عوامل طبیعی دیگر همیشه قابل مشاهده بوده است وجود پدیده های مشتعل طبیعی نظیر آتش جاویدان باکو در دریای خزر و چشمه سندان در نزدیک کارستون در ایالت ویرجینیای غربی و … همه نمایشی از وجود گاز طبیعی در گذشته است که عموماً هم وقوع انها توام با ترس و خرافات طرح می گردیده اند و بر همین مبنا تا اواخر قرن هفده اعتقاد بر این بوده است که گاز متصاعد شده از حبابهای سطح آب باعث می شود تا اب مانند نفت بسوزد و ان را آب جادویی می دانستند

اعتقاد بر این است که اول بار چینی ها در 3000 سال قبل استفاده عملی از گاز را برای تبخیر آب نمک ه عمل آورده اند این گاز بنابر شواهد تاریخی از عمق 300 تا 600 متر خارج می گشته و مورد استفاده بوده است اما استفاده صنعتی از گاز به اوایل قرن هجدهم می رسد.

در این سال اول بار شخصی انگلیسی به نام (مرداک) از گاز حاصل از زغال سنگ به صورت مجزا در محل مسکونی خود استفاده نموده است که این تجربه باعث شد از گاز برای روشنایی در فضای باز استفاده نمایند که این امر در سالهای 4-1802 در انگلیس انجام شد. همچنین در سال 1855 با اختراع مشعل بنسن که توسط یک شیمیدان آلمانی به همین نام ابداع شده بود اختلالات و نوسانات شعله های گاز کنترل و مهار شد که این اختراع توسط دانشمند آلمانی دیگر (فن ولزباخ) تکمیل شد.

علیرغم کشف مخازن گاز در اواخر قرن 19 در امریکا بدلیل مشکلات حمل استفاده از گاز تا 1930 رونق نداشت البته سابقه حمل گاز با لوله به سال 1870 برمی گردد.

یعنی به عبارتی گازرسانی به محوطه کارخانه سوهر که با استفاده از گاز تمامی محوطه ان روشن شد همچنین در این هنگام در خانه شخصی و محوطه کارخانه رئیس یکی از کارخانه های پارچه بافی منچستر از گاز برای روشنایی استفاده شده است.

در این سال سعی گردید با استفاده از لوله هایی که از تنه درخت کاج ساخته شده بود گاز را عبور دهند اولین لوله چدنی در سال 1872 در امریکا برای انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفته است.

اما با پیشرفت در امر لوله سازی در سال 1924 اولین خط لوله چدنی به طول 350 کیلومتر در آمریکا بین دو شهر مورد استفاده قرار گرفت اولین سال استفاده از گاز طبیعی در امریکا به سال 1821 باز می گردد و اولین چاه گاز با عمق 9 متر در شهر فردونا به بهره برداری رسیده است همچنین اولین شرکت در این خصوص در همان کشور در سال 1865 تاسیس و در سال 1885 نود واحد صنعتی در ناحیه پنسیلیوانیا از گاز طبیعی استفاده کرده اند.

تاریخچه صنعت گاز در ایران:

بر اساس برخی نوشته های تاریخی ایرانیان در امر استفاده از گاز و دیگر مشتقات نفتی بر سایر اقوام معاصر خود پیشی گرفته اند وجود بقایای اتشکده ها و معابدی نظیر (آتش جاودانی) نزدیک کرکوک که به مشعل بخت النصر معروف بوده در نزدیکی یک مخزن گاز طبیعی واقع بوده است همچنین بقایای معابد زرتشتیان در نزدیکی مسجد سلیمان، آتشکده آذر گشسب در آذربایجان و … گواهی بر این امر می باشند و روشن نگه داشتن آتشکده ها در فلات مرکزی و جنوبی ایران و سایر مناطق که محروم از جنگلهای انبوه بوده اند در دوران باستان نیز گواهی بر استفاده از منابع طبیعی دیگر از جمله نفت و گاز بوده است.

آنچه که روشن است مناطق غرب و جنوب غرب ایران از منابع عمده نفت و گاز می باشند و در گذشته به دلیل عمق بسیار کم برخی از این سفره های زیرزمینی با فرسایش خاک و یا حرکت گسلها و … باعث تراوش مواد نفتی به بیرون شده و ایرانیان متفکر به استناد اسناد تاریخی بسیاری پیشتر از فلسطینی ها، سومری ها و چینی ها از نفت و گاز به گونه های ابتدایی و تصادفی و بدون برنامه ریزی استفاده می کرده اند که البته بیشتر این مصارف برای پایدار نگه داشتن آتشکده ها بوده است.

اما در دوران معاصر و پس از کشف اولین چاههای نفت در ایران رشد بسیار زیادی در صنعت نفت و گاز ایران مشاهده می شود که امارهای موجود گویای این امر می باشند.

نخستین اسناد تاریخ در مورد استفاده از گاز در ایران به زمان قاجاریه و سلطنت ناصرالدین شاه مربوط می شود موقعی که وی در سال 1873 میلادی به لندن سفر کرده بود چراغهای گازی که روشنی بخش معابر بودند تعجب وی را برانگیخت و او علاقه مند به بازدید از کارخانه چراغ گاز شد وی پس از بازگشت به ایران دستور احداث و استفاده از کارخانه چراغ گاز را صادر کرد در این رابطه گوشه هایی از کتاب منتظم ناصری گویای بیشتر اصل مطالب است.

اما استفاده محدود از گاز تا سال 1908 میلادی ادامه داشته است که گازهای همراه نفت در ان سالها سوزانده می شده است اما پس از رشد تدریجی صنایع نفت استفاده از گاز

طبیعی برای تامین سوخت و محرکه های کمپورسورها و مولدهای برق و مصارف داخلی منازل سازمانی در مناطق نفت خیز مورد توجه واقع شد و در کنار فعالیتهای اصلی مربوط به نفت کوششهای محدودی برای فراورش و استفاده از گاز نیز انجام گرفت.

اولین تجربه مستقل استفاده از گاز خارج از حوزه مناطق نفت خیز به تغذیه کارخانه جدید التاسیس مجتمع کود شیمیایی شیراز بر می گردد که توسط وزارت صنایع معادن وقت در سال 1344 احداث و بهره برداری شد و به همین منظور خط لوله ای به قطر 10 اینچ و طول تقریبی 215 کیلومتر از گچساران به شیراز احداث شد که با نصب یک واحد کوچک نم زدایی به بهره برداری رسید و سالها مورد استفاده بوده است

تاریخچه شرکت ملی گاز ایران:

آنجایی که قرار است در طول مقاله و در متن اصلی به حوادث گاز طبیعی پرداخته شود و در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران متولی اصلی تولید و فرآورش و توزیع این ماده حیاتی به عهده مسئولیت شرکت ملی گاز ایران می باشد و همچنین با توجه به فعالیتهای گسترده روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در خصوص پرداختن به امر تبلغ و اموزش فرهنگ بهینه مصرف به شکل وسیع در طول سالهای گذشته به ناچار باید در گوشه هایی از مطالب به تاریخچه فعالیت این شرکت نیز پرداخته شود.

شرکت ملی گاز ایران بعنوان یکی از چهار شرکت اصلی وابسته به وزارت نفت با سرمایه اولیه 25 میلیارد ریال در سال 1344 هجری شمسی مطابق 1965 میلادی تاسیس گردید این شرکت از اغاز کار متناسب با رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور و بهره گیری از گاز طبیعی به عنوان یکی از منابع مهم در تامین سوخت و تولید انرژی و تحصیل بخشی از ارز مورد نیاز تدریجاً به قابلیتها، توانمندیها و امکانات تولید خود (گاز طبیعی) افزوده است.

در سال 1344 بر اساس توافق کلی در زمینه توسعه همکاریهای متقابل ایران و اتحاد جماهیر شوروی با امضای پروتکلی با زمینه صدور گاز ایران بانی تاسیس شرکت ملی گاز ایران در همان سال شد که متعاقب ان قرارداد احداث خط لوله سراسری اول و پالایشگاه بیدبلند نیز اغاز گردید و در همین راستا بهره برداری از کارخانه لوله سازی اهواز در سال 1346 اغاز شد شروع قرار داد صدور گاز به شوروی از سال 1349اغاز می گردد اما در سالهای قبل از انقلاب اسلامی استفاده از گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری و حتی صنایع بسیار محدود بوده و مجموع مشترکین این شرکت به بیش از 50 هزار مورد نمی رسیده است.

اما هم اینک شرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از شرکتهای معتبر در عرصه فعالیتهای مربوط به صنعت گاز در جهان علاوه بر فعالیتهای داخلی و تامین سوخت صنایع، نیروگاهها و بخشهای تجاری، خانگی در ابعاد بین الملل نیز دارای تحرکات وسیعی شده است و برنامه ریزیهای گسترده و مدونی برای تامین بخش عمده ای از ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات و نیز سرمایه گذاری جهت رشد این صنعت داشته و با به کارگیری نیروهای متخصص در بخشهای مختلف، امکانات و تاسیسات پیشرفته در زمینه گاز فعالیت می نماید و پالایش روزانه نزدیک به 190 میلیون متر مکعب گاز در روز احداث و کنترل 730 و 12 کیلومتر خطوط انتقال بین شهری فشار قوی، 51 هزار کیلومتر شبکه گذاری و نصب حدود 3 میلیون انشعاب در حدود 346 شهر گازرسانی به 2400 واحد صنعتی، 18 شهرک صنعتی و بهره مند کردن 31 واحد نیروگاهی از گاز طبیعی به عنوان سوخت و نزدیک به 6 میلیون خانوار بهره مند از گاز طبیعی در کشور از جمله دلایل اهمیت توجه به فعالیت های شرکت ملی گاز ایران می باشندو در همین راستا دقت در برنامه های پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه در خصوص این شرکت موید اهمیت نقش ان در تامین سبد انرژی کشور می باشد.

نرم افزارها:

در سیستم حسابداری شرکت گاز دو نرم افزار موجود می باشد که در یک سطح به شکل موازی کار می کنند.

الف) سیستم جامع مالی

ب) سیتم جامع نفت

الف) سیستم جامع مالی:

این سیستم در هر منطقه بصورت شبکه بین واحدهای مختلف امور مالی به شکل شبکه ناول و تحت سیستم عامل داس بر قرار است و اسناد دستی ذکر شده از این سیتم استخراج می شود.

اسناد پس از ورود به امور مالی طی پرسه ای به حسابداری مربوطه رسیده و پس از سند رسی به سیستم تغذیه میشود. سپس چاپ و ضمائم اسناد الصاق میشود و جهت مراحل قانونی و امضاهای مجاز به واحدهای مربوطه ارجاع داده میشود. با توجه به نوع سند پرداخت، روزنامه یا دریافت در پایان به خزانه رفته قطعی شده و در حسابهای مربوطه ثبت شود. در پایان هر ماه اطلاعات تغذیه شده در طی ماه بصورت یک فایل از طریق شبکه اینترنت به ستاد تهران ارسال میشود. در ستاد تهران فایل را در سیستم مرجر (Merger) بازیابی نموده و دفتر کل پس ار 20 روز به هر منطقه ارسال میشود.

ب) سیستم جامع نفت:

سیتم جامع نفت به صورت آنلاین در کل واحدهای تابعه وزارت نفت با توجه به نوع و سطح دسترسی قابل رؤیت می باشد. این سیستم از بخشهای مختلفی برخوردار است مانند سیستم یکنواخت کالاو سیستم پرسنلی و …

اسنادی که از طریق این سیستم ثبت میشود اصطلاحا اسناد سیستمی میگویند.

این سیستم قابلیتهای بسیاری را دارد که در نوع خود بی نظیر است.

اطلاعات ثبت شده در این سیستم و سیستم جامع مالی در سیستم مرجر (Merger) ادغام شده و دفاتر کل در منطقه را شکل میدهد.

طبقه بندی کالا در شرکت گاز:

اقلام پر تحرک: اقلامی هستند که در 12 ماه گذشته در 6 ماه یا بیشتر مصرف داشته باشد.

اقلام کم تحرک: اقلامی که در 12 ماه گذشته در 5 ماه یا کمتر مصرف داشته باشند.

اقلام دوره ای/گروهی/فصلی: به اقلامی گفته میشود که در مدت زمان / فصل خاصی از سال مصرف داشته باشند.

اقلام با مصرف نامشخص: به اقلامی گفته میشود که روند مصرف آنهابرای کارشناس سفارش مشخص نبوده و عمدتا اقلامی هستند که جدیدا به موجودی انبار اضافه شده و اطلاعات کافی در خصوص روند مصرف آنها وجود ندارد.

اقلام برنامه ای: اقلامی هستند که با توجه به برنامه ریزی انجام شده در مقاطع زمانی خاص حتما به میزان پیش بینی شده باید در انبار موجود باشند. مانند اقلام تعمیرات اساسی، حفاری و بهره برداری.

اقلام طبق درخواست: اقلامی هستند که برحسب درخواست و با مسئولیت متقاضی سفارش شده و در انبار نگهداری میشود.

اقلام موقت: اقلامی هستند که برای یکبار سفارش و مصرف شده و مجددا سفارشی برای آنها صادر نمی گردد.

مراحل خرید کالا:

عملیات خرید کالا پرسه ای است که در آن اقلام مورد نیاز منطقه خریداری و در انبار نگهداری و یا مستقیما مصرف میشود. عملیات خرید کالا در شرکت گاز مراحل مختلفی دارد که قسمتی توسط امور کالا و قسمتی توسط حسابداری کالا انجام می پذیرد.

در سیستم کنترل موجودی اقلام انبارها نیاز به روش منظمی که بوسیله آن بتوان میزان مصرف و موجودی کالا در انبار را مشخص نمود و راهنمای کارشناسان کنترل کالا باشد از پیش احساس میگردد. بهمین لحاظ برای کلیه اقلام مورد نیاز واحدها که بصورت اقلام پروژه، خریدمستقیم و مصرف مستمر در انبارها نگهداری میشوند، فرمولها و روشهای خاصی به کار رفته که براساسآن کارشناسان کنترل کالا در انبارها می توانند پس از معرفی کالای مورد نظر به سیستم و تغذیه اولیه، از روند مصرف کالا در انبار مطلع گردیده و طبق اطلاعاتموجود در سیستم خدمات لازم را به متقاضیان کالا ارائه نمود. بهمین منظور لازم است جهت نگهداری اقلام مستمر موجودی در هر انبار مشخصات و پارامترهای مورد نیاز سفارشات و کنترل موجودی هر قلم

کالا سندی به سیستم تغذیه و سابقه اقلام کالا برای انبار مورد نیاز تعریف گردد.

پاورپوینت وظیفه یک حسابدار در اداره

این پاورپوینت از مطالب خیلی خوب و کاملا منظم و مرتب و همچنین دارای تصاویر مرتبط با مطالب در هر اسلاید برای دانشجوهای رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی طبق فرمت دانشگاهی تهیه و تنظیم شده است

دسته: حسابداری

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: pptx

حجم فایل: 767 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14

پروؤه حسابداری در صنعت برق

خرید تأسیسات برق تعمیر و نگهداری تأسیسات عمومی خسارات فوق العاده اموال شماره گذاری حسابها سایر هزینه های مربوط به تأمین نیروی برق حسابداری تاسیسات و گردش یک پروژه

دسته: مدیریت مالی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 54 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 39

خرید تأسیسات برق – تعمیر و نگهداری تأسیسات عمومی -خسارات فوق العاده اموال – شماره گذاری حسابها -سایر هزینه های مربوط به تأمین نیروی برق -حسابداری تاسیسات و گردش یک پروژه

مقاله شناخت بازارهای فرش

این مقاله کامل در 102 صفحه تنظیم و ویرایش شده است جهت مشاهده قسمتی از مقدمه، قسمت توضیحات مراجعه نمایید

دسته: حسابداری

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 194 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 102

مقدمه:

فرش مهمترین کالای غیر صادراتی کشور است که طی چهاردهه گذشته بیش از4/1 ارزش صادرات غیر نفتی را تشکیل داده است. متوسط سهم آن ازصادرات غیرنفتی از27/21درصد طی سالهای 1357-1338به 87/36درصد دردهه بعد از انقلاب (67-1358) رسیده است. طی سالهای برنامه اول ودوم توسعه حدود 87/38درصد ازارزش صادرات غیرنفتی از صدورفرش دستباف تامین شده است. اما درسالهای بعد از برنامه اول توسعه سهم آن ازصادرات غیر نفتی روبه نقصان گذاشته به نحوی که از44/2درصد درسال1373به 09/13 درصد درسال1380کاهش یافته است. به طور کلی طی چند دهه اخیرصادرات غیرنفتی کشور ازصادرات فرش دستباف تاثیر چشمگیری پذیرفته است. صادرات غیرنفتی با افزایش یا کاهش صادرات فرش دستباف نوسانهای شدیدی را تجربه نموده است وبا توسعه کمی وکیفی صادرات غیرنفتی ظهورکالاهای جدید درصادرات غیرنفتی، رکود بازار فرش دستباف ایران وجهان سبب شد که سهم فرش دستباف ازصادرات غیرنفتی رو به کاهش گذارد. بدین ترتیب صادرات غیرنفتی از شرایط تک محصولی صدور فرش دستباف رهایی یافته و ازتنوع کمی وکیفی کالای مختلف برخوردار شده است. (حسینی، 1383)

فرش دستباف به علت مرغوبیت کاربری وقیمت تمام شده آن بیشترمصرف خارجی داشته وبازارداخلی بسیارگسترده است. ازنظراقتصادی فرش دست باف کالایی لوکس وبا دوام است وازکشش درامدی بالایی برخوردارمی باشد، بنابراین با افزایش سطح درآمد ملی ورشد اقتصادی کشورهای واردکننده، چنانچه تبلیغات موثری برای ایجاد سلیقه مصرفی وجود داشته باشد، بازارجهانی مصرف فرش دستباف گسترش می یابد. درایران ازسال1362صادرات غیرنفتی بویژه فرش دست باف به تدریج دوران رکود خود راپشت سرگذاشت وسیرصعودی خودرابه طورناهماهنگ آغازکرد. دلیل این تحرک کاربرد برخی ازمکانیسم های تشویقی برای صادرات بود. ازجمله سیاست های تشویقی دراین سالهامی توان به افزایش مهلت واریزپیمان ارزی ومصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ ارزترجیحی اشاره کرد. مصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی درسال 1369باعث شد که درآمد صادرکنندگان ازجمله فرش به بیش ازسه برابرافزایش پیداکند، بطوریکه صادرکنندگان درازای تحویل هردلاربه جای 425ریال (نرخ ترجیحی) معادل 1350ریال دریافت می کردند. واین باعث افزایش صادرات درسالهای بعد شد.

ترجمه مقاله پیش بینی مدیریتی در ادوار تدلیس حسابداری، به همراه اصل مقاله

دسته بندی: علوم انسانی» حسابداری

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 28

مقاله ترجمه شده با عنوان پیش بینی مدیریتی در ادوار تدلیس حسابداری، به همراه اصل مقاله …

ترجمه مقاله پیش بینی مدیریتی در ادوار تدلیس حسابداری، به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان پیش بینی مدیریتی در ادوار تدلیس حسابداری، به همراه اصل مقاله

عنوان انگلیسی مقاله:

To Tell the Truth: Management Forecasts in Periods of Accounting Fraud

عنوان فارسی مقاله:

پیش بینی مدیریتی در ادوار تدلیس حسابداری

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل ترجمه شده: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 28

ترجمه سلیس و روان مقاله، آماده خرید می باشد.

خلاصه مقاله:

Using a sample of firms subject to Securities and Exchange Commission (SEC) enforcement actions, we compare changes in the frequency, news content, bias, and accuracy of fraud firms’ management earnings forecasts to the changes observed in a sample of control firms matched on industry, size, and fraud risk.

We find that although managers of control firms consistently increase the number of their earnings forecasts over time, managers of fraud firms provide more forecasts during the fraud period, but decrease the quantity of their earnings forecasts in both the post-fraud period before the fraud is revealed and after the fraud is publicly known. Relative to control firms, managers of fraud firms also issue a significantly greater proportion of bad news forecasts during fraud than either before or after the fraud period, and issue less ex post optimistically biased and more accurate forecasts during the fraud period than they did

prior to the fraud period. We also find that, relative to the control sample, the market responds more strongly to both the good news and bad news earnings forecasts of fraud firms, both during and after fraud, relative to the pre-fraud market response. Thus, public revelation of the fraud does not appear to taint the credibility of management forecasts. As a whole, our results suggest that managers of fraud firms use their earnings forecasts to mimic a high quality (traditionally defined) financial disclosure policy.

ترجمه خلاصه مقاله:

با استفاده از نمونه ای از نهادهای تجاری که اقدامات اجرایی قانون از سوی کمیسیون ارز و اوراق بهادار (SEC) بدان ها اعمال شده، قصد آن داریم تا به مقایسه تغییرات تواتر، گزارشات، غرض ورزی ها و دقت تدلیس در پیش بینی های سود و زیان مدیریت نهادهای تجاری با تغییرات مشاهده شده در نمونه نهادهای تجاری شاهد، منطبق با نوع صنعت، ابعاد و ریسک تدلیس بپردازیم. همچنین یافته های ما نشان از آن دارد که مدیران نهادهای تجاری شاهد به طور پیوسته با گذر زمان به تعداد پیش بینی های سود و زیان خود افزوده و مدیران نهادهای تجاری خاطی پیش بینی های بیشتری را طی دوره تدلیس ارائه می دهند؛ اما در سوی دیگر تعداد پیش بینی عایدی طی دوره پس از تدلیس و دوره عمومی را تقلیل می دهند. در قیاس با نهادهای تجاری شاهد، مدیران نهادهای تجاری خاطی نیز اخبار ناخوشایند نسبتاً قابل توجهی را طی دوره تدلیس تحت لوای پیش بینی های مدیریتی انتشار می دهند و همچنین در دوره ارتکاب تدلیس نسبت به دوره های پیشین از غرض ورزی خوش بینانه کم تری در پیش بینی های خود بهره می گیرند و در عوض بر دقت این پیش بینی ها می افزایند. علاوه بر این ها دریافتیم که در قیاس با نهادهای تجاری گروه شاهد در قیاس با ادوار پیش از تدلیس، طی دوره تدلیس و پس از آن بازار نسبت به اخبار موجود در پیش بینی های مدیریتی، اعم از خوشایند و ناخوشایند پاسخ قدرتمندتری را ارائه می کند. لذا به نظر نمی رسد که آشکارسازی عمومی تدلیس موجب خدشه دار شدن اعتبار پیش بینی های مدیریتی شود. در مجموع نتایج ما نشان از آن دارند که مدیران نهاهای تجاری خاطی از پیش بینی عایدی بهره می گیرند تا به ظاهر سیاست آشکارسازی کیفت بالایی را بروز دهند.

پروژه کارشناسی رشته حسابداری

پروژه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع نحوه سرمایه گذاری در تالار منطقه ای بورس

دسته: حسابداری

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 180 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 97

پروژه کارشناسی رشته حسابداری

با موضوع: نحوه سرمایه گذاری در تالار منطقه ای بورس

بورس اوراق بهادار» به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقرارت خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.

آسیب شناسی اجتماعی زنان (فرار دختران از خانه)

این تحقیق از مطالب خیلی خوبی استفاده شده که در قالب word و قابل ویرایش می باشدجهت مشاهده فهرست این تحقیق به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید

دسته: روانشناسی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 34 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 22

فهرست مطالب

مقدمه

مسئله شناسی فرار از خانه

تبیین عوامل موثر در فرار دختران

پیامدهای فرار دختران

نقد برخی عملکردها

پیشنهادات

عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دسته: حسابداری

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 332 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 117

عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده

کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه، نسبت بدهی به سرمایه، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا (فایفو) و سودآوری رابطه معنی داری وجود ندارد.

مقدمه

روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.

انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود. ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی 5

3-1 بیان مسئله 6

4-1 فرضیه های تحقیق 7

5-1 ضرورت انجام تحقیق 8

6-1 اهداف تحقیق 8

7-1 حدود مطالعاتی 10

8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 13

2-2 روشهای حسابداری موجودی کالا 13

1-2-2 روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا 14

3-2 عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا 15

4-2 فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده 17

1-4-2 محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات) 17

2-4-2 تئوری هزینه سیاسی 17

3-4-2 اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری 19

1-3-4-2 اثرات بحرانهای بالقوه 19

2-3-4-2 قانون نرخ 20

3-3-4-2 مالیاتها 21

4-3-4-2 قراردادهای استقراض 22

5-3-4-2نسبت های اهرمی (حسابداری و فعالیتهای اقتصادی) 25

5-2 کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا 27

1-5-2 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری 27

2-5-2سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری 27

3-5-2محدودیت های سود حسابداری 29

1-4-5-2مفهوم سود در گزارشگری مالی 30

2-4-5-2مفاهیم سود در سطح ساختار 32

3-4-5-2رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود 32

4-4-5-2رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود 33

5-4-5-2مفاهیم سود در سطح معانی 33

6-4-5-2سود به عنوان معیار کارایی 33

7-4-5-2سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی 34

8-4-5-2مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری) 34

9-4-5-2مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی 35

5-5-2 مفهوم اقتصادی سود 35

6-5-2 پیدایش نظریه کیفیت سود 36

7-5-2 مفهوم کیفیت سود 37

8-5-2 تحلیل کیفیت سود 40

9-5-2 تحلیل بنیادی کیفیت سود 41

10-5-2 واکنش سود 44

6-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 45

7-2 تعریف بورس اوراق بهادار 48

8-2 پیشینه تحقیق 49

1-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 49

2-8-2 در داخل کشور: 59

9-2 خلاصه فصل دوم 59

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 61

2-3 اهداف تحقیق 61

3-3 تهیه وتنظیم فرضیه 62

1-3-3 فرضیه اندازه 62

2-3-3 فرضیه اهرم 62

3-3-3 فرضیه سرمایه در گردش 63

4-3-3 فرضیه طبقه بندی صنعت 63

5-3-3 فرضیه مقایسه 64

4-3مدل تحلیلی تحقیق 64

5-3روش تحقیق 66

6-3 شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات 66

1-6-3اندازه گیری متغیر وابسته 66

2-6-3اندازه گیری متغیرهای مستقل 66

7-3جامعه آماری و نمونه گیری 67

8-3تعیین اندازه نمونه 67

9-3آزمون فرضیه ها 68

10-3خلاصه فصل 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه 73

2-4 آمار توصیفی 74

3-4 رابطه بین اندازه شرکت و روش حسابداری 75

4-4 رابطه بین میانگین اهرم و روش حسابداری 77

5-4 رابطه بین سرمایه در گردش و روش حسابداری 78

6-4 رابطه بین نوع صنعت و روش حسابداری 80

7-4 رابطه بین سودآوری و روش حسابداری 82

8-4خلاصه نتیجه آزمون آماری 84

9-4 خلاصه فصل 84

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 86

2-5نتیجه گیری 86

3-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی 88

4-5محدودیتهای تحقیق 88

پیوست ها

پیوست الف: جدول تحلیل واریانس 91

پیوست ب: آزمون ناپارامتری کروسکال والیس 92

پیوست ج: نمودار میانگین داده ها 93

پیوست د: جدول تعداد نمونه های انتخابی به همراه صنایع مربوطه 95

منابع و ماخذ

منابع فارسی 97

منابع لاتین 98

چکیده لاتین 103

فهرست جداول:

جدول 1-1 خلاصه مطالعات تجربی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا 5

جدول 1-3 جدول توافقی برای آزمون استقلال 69

جدول 1-4 میانگین داده ها به تفکیک هر فرضیه 74

جدول 2-4 داده های تجزیه شده فرضیه اول 75

جدول 3-4 تحلیل داده های فرضیه اول 76

جدول 4-4 داده های تجزیه شده فرضیه دوم 77

جدول 5-4 تحلیل داده های فرضیه دوم 77

جدول 6-4 داده های تجزیه شده فرضیه سوم 78

جدول 7-4 تحلیل داده های فرضیه سوم 79

جدول 8-4 داده های تجزیه شده فرضیه چهارم 80

جدول 9-4 تحلیل داده های فرضیه چهارم 81

جدول 10-4 داده های تجزیه شده فرضیه پنجم 82

جدول 11-4 تحلیل داده های فرضیه پنجم 82

جدول 12-4: نتایج کلی آزمون فرضیه ها 84

فهرست نمودار:

نمودار1-3: مدل تحلیلی تحقیق 65

نمودار2-3 سطح زیر منحنی توزیع کای مربع 68

نمودار3-3سطح زیر منحنی H0 وH1 در آزمون استقلال کای مربع 71

نمودار 1-4 ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه اول 76

نمودار 2-4 ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه دوم 78

نمودار 3-4ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه سوم 79

نمودار 4-4 ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه پنجم 83

عنوان: عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فرمت: doc

تعداد صفحات: 117

تحقیق مفاهیم تخصصی حسابداری صنعتی

دسته بندی: علوم انسانی» حسابداری

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 116

دانلود تحقیق در مورد مفاهیم تخصصی حسابداری صنعتی، در قالب word و در 116 صفحه، قابل ویرایش، شامل منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) چیست؟ ، اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست؟ ، وظایف حسابداری بهای تمام شده …

دانلود تحقیق در مورد مفاهیم تخصصی حسابداری صنعتی،

در قالب word و در 116 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) چیست؟

اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست؟

وظایف حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) چیست؟

کاربرد حسابداری بهای تمام شده چیست؟

منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟

کالای در جریان ساخت چیست؟

منظور از تولید چیست؟

اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است؟

بهای اولیه

بهای تبدیل

مقایسه جایگاه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در مؤسسات تولیدی

فهرست حساب ها در مؤسسات تولیدی و حسابداری صنعتی

ارتباط بین حساب های مالی و حسابهای صنعتی

گزارش های حسابداری صنعتی و روش تهیه آن ها

گزارش های درون سازمانی در مؤسسات تولیدی

هزینه یابی چیست و چند نوع می باشد

طبقه بندی هزینه ها چگونه است

وظیفه دایره برنامه ریزی تولید چیست؟

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست؟

منظور از شب کاری و نوبت کاری چیست؟

تعطیلات و مرخصی ها

عیدی و پاداش

فوق العاده مأموریت

منظور از تسهیم مستقیم سربار در حسابداری صنعتی چیست؟

مراحل تسهیم ثانویه چگونه است

گروههای هزینه سربار در حسابداری صنعتی کدامند؟

منظور از اضافه یا کسر جذب سربار چیست

هزینه های سربار در حسابداری صنعتی و تولید

سربار پیش بینی شده چیست و جذب سربار یعنی چه؟

روش هزینه یابی سفارش کار چگونه است؟

روش حسابداری در هزینه یابی مرحله ای

منظور از معادل آحاد تکمیل شده چیست؟

جریان گردش محصول در مؤسسات تولیدی چگونه می باشد؟

گردش موازی محصول یعنی چه؟

فوق العاده نوبت کاری چیست و چگونه محاسبه می شود؟

ثبت عیدی و پاداش در حسابداری مؤسسات تولیدی چگونه می باشد؟

منظور از کسورات چیست

منظور از کسر توافقی چیست

ضایعات چیست و انواع آن کدام است؟

وظیفه انبار چیست و چگونه عمل می کند

حد تجدید سفارش مواد و کالا یعنی چه

روش ثبت و حسابداری مواد مصرفی

برگشت مواد از خط تولید به انبار چگونه در حساب ها ثبت می شود؟

ارزیابی موجودی مواد و روش های قیمت گذاری مواد صادره از انبار

بخشی از ابتدای تحقیق:

حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل گزارش ها و بررسی راه های تولید روش های تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند. در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می باشد تا مدیران را در برنامه ریزی، کنترل و نظارت و بررسی نتایج فعالیت ها، یاری نماید. مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را بر روی هزینه های مواد، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال می کند. مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم گیری ها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهند شد. به عنوان مثال فرض کنید در صورتی که هدف تغییر نوع محصول تولید شده یا افزایش تولید باشد، باید اطلاعات دقیقی از هزینه تولید وجود داشته باشد تا بتوان تصمیم گرفت که اگر ماشین آلات جدید خریداری شوند مقرون به صرفه است و یا ماشین آلات تعویض شوند و یا این که ماشین آلات اجاره گرفته شوند و یا بهتر است حقوق پرسنل افزایش داده شود و یا باید مقدار پرسنل را کاهش و یا افزایش داد و بسیاری از انواع تصمیمات مدیریت در موارد مشابه فوق الذکر مشروط بر اطلاعات حسابداری بهای تمام شده می باشد.

گزارش کارآموزی حسابداری با موضوع اعتبارات، پست بانک

دسته بندی: علوم انسانی» حسابداری

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 77

تاریخچه پست بانک: پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکه وسیع پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب تصویب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف گردید تا سرویس «پست مالی» را با تدارکات مق …

تاریخچه پست بانک:

پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکه وسیع پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب تصویب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف گردید تا سرویس «پست مالی» را با تدارکات مقدمات آن پس از تهیه آیین نامه اجرائی مربوط و هماهنگی بانک مرکزی ایجاد کند. این مصوبه که شالوده کلی فعالیتهای پست مالی را تشکیل می دهد، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امکان را داد تا پست مالی را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سیستم بانکی کشور و در مراحل بعدی با هدف جذب سرمایه های مردم در سیستم پس انداز پستی ایجاد کند در ادامه با تشکیل «پست بانک» در سال 1374 به موجب تبصره 3 ماده 6 اساسنامه آن، وظایف پست مالی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منفک و به پست بانک منتقل گردید.

خدمات پست مالی در ایران با ارائه قرارنامه حواله ها و بروات پستی شروع شد که دارای مقاطع زمانی متعدد و جدا از هم می باشد. از آ‹ جمله می توان به قرارنامه حواله های پستی ایران و فرانسه در 21 فروردین ماه 1363، قرارنامه حواله پستی ایران و تونس در 20 دیماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستی با هندوستان در دی ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستی با بین النهرین در مهرماه 1333 اشاره نمود.

طی سالهای 1335 الی 1341 نیز در باجه های پست، بروات پستی با سقف 5000 ریال برای هر برات ارائه می شد. در سال 1362 گروهی از کارشناسان پستی مامور تحقیق در مورد راه اندازی مجدد خدمات پست مالی شدند ک پس از بررسی ها و مطالعات انجام شده، طرح اولیه حواله های پستی و آیین نامه های مربوط به آن تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران در سال 1365، از بهمن ماه سال 1366 به اجرا گذاشته شد. همچنین به موجب بند (4) ماده (4) قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1366، ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستایی پس از هماهنگی با بانک مرکزی از جمله وظایف شرکت پست تعیین و این وظیفه بر عهده «پست مالی» محول گردید. قانون تاسیس پست بانک بر اساس لایحه شماره 9570 مورخ 27/6/1373 هیئت محترم دولت در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 21/6/1374 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1374 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

مقاله حسابداری در تجارت الکترونیک

این مقاله کاملا با فرمت دانشگاهی و به صورت منظم و با محتوای مطالب خوب تهیه و تنظیم شده استمیتوانید در قسمت توضیحات فهرست مطالب این مقاله را مشاهده فرمائید

دسته: حسابداری

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 532 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 61

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول (تجارت الکترونیک). 6

1-1 تاریخچه تجارت الکترونیک … 7

1-2 تعریف تجارت الکترونیک … 8

1-3 مزایا و معایب تجارت الکترونیک … 9

1-4 بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک 10

1-5 محدودیتهای تجارت الکترونیکی 10

1-6 مدلهای تجارت الکترونیک: 11

1-7 راه اندازی یک تجارت الکترونیکی … 14

1-8 تجارت الکترونیک در ایران.. 18

فصل دوم (پرداخت آنلاین). 20

2-1 پرداخت الکترونیکی … 21

2-2 پول الکترونیکی … 22

2-3 ویژگی پول الکترونیکی … 23

2-4 انواع پول الکترونیکی … 24

2-5 پرداخت همراه. 24

2-6 پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه. 25

2-7 صورتحساب مستقیم موبایل … 26

2-8 موبایل وب (WAP). 26

2-9 صورتحساب مستقیم اپراتور. 27

2-10 کارت اعتباری … 27

2-11 کیف پول آنلاین … 28

2-12 بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات … 28

2-13 سرویس پرداخت 29

فصل سوم (حسابداری در عصر تجارت الکترونیک). 30

3-1 کاربرد فناوری در علوم مالی … 31

3-2 فرصتها و تهدیدهای تجارت الکترونیک برای حسابرسان.. 32

3-3 پیشرفت سریع در تجارت الکترونیک … 34

3-4 مفهوم تجارت الکترونیکی … 34

3-5 بررسی توامندی های تجارت الکترونیکی بر عملکرد شرکت ها 34

3-6 تهدیدهای تجارت الکترونیک برای حسابرسان.. 34

3-7 ریسکهای فناوری اطلا عات دادو ستد الکترونیک … 35

3-8 ریسکهای قانونی دادوستد الکترونیک … 36

3-9 حسابرسی مستمر؛ راهکاری برای حسابرسی تجارت الکترونیک … 38

3-10 مقایسه حسابرسی مستمر با حسابرسی سنتی … 39

3-10 ویژگیهای حسابرسی مستمر. 39

فصل چهارم (کاربرد تجارت الکترونیک). 40

4-1 کاربرد تجارت الکترونیک … 41

4-2 مسئله تحقیق … 41

4-3 اهداف تحقیق … 42

4-4 مفهوم تجارت الکترونیکی … 42

4-5 بررسی توامندی های تجارت الکترونیکی بر عملکرد شرکت ها 43

4-6 تاثیر اینترنت بر ساختار صنعت (محیط نزدیک) 43

4-7 پارادایم گزینشی دانینگ … 44

4-8 تاثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات … 44

4-9 راهکارهای تجارت الکترونیک برای تسهیل و تسریع فرآیندهای صادرات … 47

4-10 تحلیل تجربه موفق شرکت گز سکه. 47

فصل چهارم (نتیجه گیری). 49

منابع.. 50

چکیده انگلیسی … 51

گزارش کارآموزی حسابداری، شرکتهای تولیدی اشی مشی

دسته بندی: علوم انسانی» حسابداری

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 40

تاریخچه گروه شرکت های تولیدی اشی مشی: شرکت سهامی خاص گیلان سویا در سال 1371 تاسیس گردید. این شرکت با داشتن بیش از یک دهه فعالیت، یکی از مجهزترین واحدهای صنعتی تولید انواع ماکارونی، اسنک و نوشابه گازدار می باشد، در اواخر سال 1378 همزمان با راه اندازی خط تولید نوشابه گازدار در بطری یکبار مصرف (PET) و ن …

تاریخچه گروه شرکت های تولیدی اشی مشی:

شرکت سهامی خاص گیلان سویا در سال 1371 تاسیس گردید. این شرکت با داشتن بیش از یک دهه فعالیت، یکی از مجهزترین واحدهای صنعتی تولید انواع ماکارونی، اسنک و نوشابه گازدار می باشد، در اواخر سال 1378 همزمان با راه اندازی خط تولید نوشابه گازدار در بطری یکبار مصرف (PET) و نیز راه اندازی دستگاه بطری ساز (PET) با هدف تولید و عرضه نوشابه با کیفیت رسماً فعالیت تولید انواع نوشابه گازدار را با نام تجاری اشی مشی در شرکت سیرنگ زیبا کنار آغاز نمود. روند توسعه و به روز نمودن ماشین آلات آن برابر با آخرین تکنولوژی روز جهان در کلیه بخشهای تولید محصولات متنوع شرکت همواره استمرار داشته است.

قابلیتهای تولیدی در گروه تولیدی اشی مشی:

شرکت گیلان سویاـ تولید انواع اسنک (غله حجیم شده)، اسنک خلالی، چیپس دریایی، چیپس زنگوله ای، اسنک فلفلی و مغز دار شکلاتی.

شرکت سیرنگ گیلان ـ تولید انواع ماکارونی فرمی و ساده.

شرکت هدیه شمال ـ تولید انواع ماکارونی فرمی و ساده.

شرکت سیرنگ پلاستیک ـ تولید انواع اندازه متنوع بطری PET (مظروف نوشابه گازدار)، بخش نوشابه سازی نمونه ای از قابلیتهای تکنولوژی تولیدات این گروه صنعتی است که در زیر به قسمتی از فرآوری و ساخت آن اشاره می شود.

تکنولوژی ساخت بطری PET و نوشابه:

تکنولوژی ماشین آلات تولید نوشابه تماماً از پیشرفته ترین نوع خود و مربوط به بعد از سالهای 2000 میلادی است در حالی که کنترل و تولید در سراسر خط بوسیله کامپیوترهای بسیار پیشرفته و تمام اتوماتیک جدید انجام می گیرد. تعداد محدودی از نیروی انسانی که همگی آموزش دیده خارج از کشور می باشند در این صنعت اشتغال دارند. این شرکت دارای پیشرفته ترین آزمایشگاه با تجهیزات لازم و سیستمهای دقیق اندازه گیری و سنجش می باشد که از آزمایشگاههای مرجع کشور می باشد. کنترل کیفیت تمامی مجموعه از ورود مواد اولیه تا ساخت محصول و ارائه محصول ساخته شده و خدمات بعد از فروش زیر نظر کارآمدترین افراد آموزش دیده، مجرب و تحصیلکرده اداره می شود. طعم دهنده ها و افزودنیهای مجاز از معتبرترین شرکتهای جهانی تهیه می شوند. درب بطری نوشابه اشی مشی توسط شرکتهای بزرگ بین المللی جهان تهیه می شوند. مواد اولیه ساخت بطری نوشابه به نام PET از شرکت های بزرگ و معتبر خارجی تهیه و در داخل کارخانه با استفاده از وجود ماشین آلات بسیار پیشرفته جدید ابتدا به پریفرم و سپس به اندازه های 300 سی سی و 5/1 لیتر و 2 لیتر تولید می شوند.

لیبل بطر نوشابه از جنس پلاستیکBOPP است که در برابر آب و تابش خورشید مقاوم بوده، پاره هم نمی شود و شکل و رنگ آن ثابت است.

از افتخارات

گروه تولیدی صنایع غذایی اشی مشی تاکنون برای کلیه محصولات خود موفق به اخذ علامت استاندارد ملی گردیده است.

در ژانویه 1998 تحت گواهی بین المللی صادره از سازمان خدمات گواهی بین المللی SGS به دریافت گواهی سیستم مدیریت کیفیت در شهر زوریخ کشور سوئیس نائل آمد. همچنین در نهم مارس 1998 گروه تولیدی صنعتی گیلان سویا تولید کننده اسنک جایزه و نشان بهترین مارک تجاری را اخذ نموده است.

در یازدهم ماه می 1998 گروه تولیدی صنعتی گیلان سویا موفق به اخذ نشان و جایزه کیفیت کشور فرانسه در شهر پاریس گردید.

در هشتن ژوئن 1998 در شهر برلین کشور آلمان شرکت گیلان سویا موفق به دریافت جایزه تکنولوژی و کیفیت گردید. جهت گیری برنامه های شرکت در راستای علائق و سلایق مشتریان و احترام به نظرات مصرف کنندگان محصولات این شرکت باعث گردیده تا جایگاه نام محصولات اشی مشی در تمامی اذهان جامعه کشور با حسن شهرت و اعتماد به محصولات آن تداعی شود.

روند توسعه با ارکان اصلی تامین کیفیت و اندیشه های مشتریان نسبت به محصول آموزش فن آوری و تکنولوژی مدرن و پیاده سازی برنامه مستمر ارزیابی نیروی انسانی و بهداشت مواد غذایی و اصول بازاریابی جدید یا مشتری گرانی همراه بوده است که راه این شرکت را از دوره تاسیس تاکنون در اخذ جوایز بزرگ بین المللی و ملی از سازمانهای بزرگ جهانی هموار نموده است.

پروژه مالی حسابداری کالا در شرکت گاز

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 141 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 85

پروژه مالی حسابداری کالا در شرکت گاز در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

تاریخچه مصرف گاز طبیعی در جهان:

متصاعد شدن گاز از زمین هم در مکتوبات قدیم و هم در نوشته های عصر جدید تحریر شده است شعله ور شدن گازها توسط رعد و برق و یا عوامل طبیعی دیگر همیشه قابل مشاهده بوده است وجود پدیده های مشتعل طبیعی نظیر آتش جاویدان باکو در دریای خزر و چشمه سندان در نزدیک کارستون در ایالت ویرجینیای غربی و … همه نمایشی از وجود گاز طبیعی در گذشته است که عموماً هم وقوع انها توام با ترس و خرافات طرح می گردیده اند و بر همین مبنا تا اواخر قرن هفده اعتقاد بر این بوده است که گاز متصاعد شده از حبابهای سطح آب باعث می شود تا اب مانند نفت بسوزد و ان را آب جادویی می دانستند

اعتقاد بر این است که اول بار چینی ها در 3000 سال قبل استفاده عملی از گاز را برای تبخیر آب نمک ه عمل آورده اند این گاز بنابر شواهد تاریخی از عمق 300 تا 600 متر خارج می گشته و مورد استفاده بوده است اما استفاده صنعتی از گاز به اوایل قرن هجدهم می رسد.

در این سال اول بار شخصی انگلیسی به نام (مرداک) از گاز حاصل از زغال سنگ به صورت مجزا در محل مسکونی خود استفاده نموده است که این تجربه باعث شد از گاز برای روشنایی در فضای باز استفاده نمایند که این امر در سالهای 4-1802 در انگلیس انجام شد. همچنین در سال 1855 با اختراع مشعل بنسن که توسط یک شیمیدان آلمانی به همین نام ابداع شده بود اختلالات و نوسانات شعله های گاز کنترل و مهار شد که این اختراع توسط دانشمند آلمانی دیگر (فن ولزباخ) تکمیل شد.

علیرغم کشف مخازن گاز در اواخر قرن 19 در امریکا بدلیل مشکلات حمل استفاده از گاز تا 1930 رونق نداشت البته سابقه حمل گاز با لوله به سال 1870 برمی گردد.

یعنی به عبارتی گازرسانی به محوطه کارخانه سوهر که با استفاده از گاز تمامی محوطه ان روشن شد همچنین در این هنگام در خانه شخصی و محوطه کارخانه رئیس یکی از کارخانه های پارچه بافی منچستر از گاز برای روشنایی استفاده شده است.

در این سال سعی گردید با استفاده از لوله هایی که از تنه درخت کاج ساخته شده بود گاز را عبور دهند اولین لوله چدنی در سال 1872 در امریکا برای انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفته است.

اما با پیشرفت در امر لوله سازی در سال 1924 اولین خط لوله چدنی به طول 350 کیلومتر در آمریکا بین دو شهر مورد استفاده قرار گرفت اولین سال استفاده از گاز طبیعی در امریکا به سال 1821 باز می گردد و اولین چاه گاز با عمق 9 متر در شهر فردونا به بهره برداری رسیده است همچنین اولین شرکت در این خصوص در همان کشور در سال 1865 تاسیس و در سال 1885 نود واحد صنعتی در ناحیه پنسیلیوانیا از گاز طبیعی استفاده کرده اند.

تاریخچه صنعت گاز در ایران:

بر اساس برخی نوشته های تاریخی ایرانیان در امر استفاده از گاز و دیگر مشتقات نفتی بر سایر اقوام معاصر خود پیشی گرفته اند وجود بقایای اتشکده ها و معابدی نظیر (آتش جاودانی) نزدیک کرکوک که به مشعل بخت النصر معروف بوده در نزدیکی یک مخزن گاز طبیعی واقع بوده است همچنین بقایای معابد زرتشتیان در نزدیکی مسجد سلیمان، آتشکده آذر گشسب در آذربایجان و … گواهی بر این امر می باشند و روشن نگه داشتن آتشکده ها در فلات مرکزی و جنوبی ایران و سایر مناطق که محروم از جنگلهای انبوه بوده اند در دوران باستان نیز گواهی بر استفاده از منابع طبیعی دیگر از جمله نفت و گاز بوده است.

آنچه که روشن است مناطق غرب و جنوب غرب ایران از منابع عمده نفت و گاز می باشند و در گذشته به دلیل عمق بسیار کم برخی از این سفره های زیرزمینی با فرسایش خاک و یا حرکت گسلها و … باعث تراوش مواد نفتی به بیرون شده و ایرانیان متفکر به استناد اسناد تاریخی بسیاری پیشتر از فلسطینی ها، سومری ها و چینی ها از نفت و گاز به گونه های ابتدایی و تصادفی و بدون برنامه ریزی استفاده می کرده اند که البته بیشتر این مصارف برای پایدار نگه داشتن آتشکده ها بوده است.

اما در دوران معاصر و پس از کشف اولین چاههای نفت در ایران رشد بسیار زیادی در صنعت نفت و گاز ایران مشاهده می شود که امارهای موجود گویای این امر می باشند.

نخستین اسناد تاریخ در مورد استفاده از گاز در ایران به زمان قاجاریه و سلطنت ناصرالدین شاه مربوط می شود موقعی که وی در سال 1873 میلادی به لندن سفر کرده بود چراغهای گازی که روشنی بخش معابر بودند تعجب وی را برانگیخت و او علاقه مند به بازدید از کارخانه چراغ گاز شد وی پس از بازگشت به ایران دستور احداث و استفاده از کارخانه چراغ گاز را صادر کرد در این رابطه گوشه هایی از کتاب منتظم ناصری گویای بیشتر اصل مطالب است.

اما استفاده محدود از گاز تا سال 1908 میلادی ادامه داشته است که گازهای همراه نفت در ان سالها سوزانده می شده است اما پس از رشد تدریجی صنایع نفت استفاده از گاز طبیعی برای تامین سوخت و محرکه های کمپورسورها و مولدهای برق و مصارف داخلی منازل سازمانی در مناطق نفت خیز مورد توجه واقع شد و در کنار فعالیتهای اصلی مربوط به نفت کوششهای محدودی برای فراورش و استفاده از گاز نیز انجام گرفت.

اولین تجربه مستقل استفاده از گاز خارج از حوزه مناطق نفت خیز به تغذیه کارخانه جدید التاسیس مجتمع کود شیمیایی شیراز بر می گردد که توسط وزارت صنایع معادن وقت در سال 1344 احداث و بهره برداری شد و به همین منظور خط لوله ای به قطر 10 اینچ و طول تقریبی 215 کیلومتر از گچساران به شیراز احداث شد که با نصب یک واحد کوچک نم زدایی به بهره برداری رسید و سالها مورد استفاده بوده است