پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 43 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 71

پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

بانک و صندوق:

این حساب مخصوص ثبت وجه نقدی است که در مؤسسات برای دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری یا پرداخت های نقدی آتی نگهداری می شود در برخی موارد، وصول وجه نقد از مشتریان اجتناب نا پذیر است و همچنین پرداخت های مؤسسه نیز در برخی موارد باید نقدی صورت پذیرد به همین جهت در برخی از مؤسسات، شخصی به عنوان صندوق دارد استخدام می گردد و متناسب با حداکثر وجهی که در اختیار او قرار خواهد شد از او تضمین های لازم اخذ خواهد شد لازم به یادآوری است که علاوه بر حساب صندوق که در دفتر کل افتتاح شده، در صورت تعدد، حسابهای معین نیز نگهداری می شود یک دفتر مخصوص به نام دفتر صندوق توسط صندوقدار نگهداری می شود که جنبه آماری و اطلاعاتی دارد و از سیستم حسابداری دو طرفه پیروی نمی کند این دفتر دریافت ها و پرداخت های نقدی را بلافاصله ثبت خواهد نمود در پایان هر روز وجه موجود در صندوق شمارش شده، با دفتر صندوق مطابقت داده می شود تا صحت انجام امور دریافت و پرداخت به اثبات برسد. ج صندوق در دفاتر حسابداری بر اساس اسناد حسابداری تکمیل می گردد بدین صورت که به ازای دریافت های نقدی، حساب صندوق بدهکار و در مقابل پرداخت های نقدی حساب صندوق بستانکار می شود وجوه نقد، ضمن آنکه برای معاملات نقدی بسیار اهمیت دارد و در دسترس بودن آن در اسرع وقت از امتیازات این دارایی می باشد به همان نسبت نیز می تواند در معرض سوء استفاده قرار گیرد وبنابر این مؤسسات کوچک مب توانن با اعلام آئین نامه های داخلی نسبت به صحت عمل صندوق اطمینان حاصل نمایند.

فهرست مطالب

لیست حساب های ایران بتون ساز

«دارائیهای جاری»

بانک و صندوق

ح تخواه گردان

ح دریافتنی

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

اسناد دریافتنی

ح پیش پرداخت

ح سپرده حسن انجام کار

«دارائیهای ثابت»

دارائیهای ثابت مشهود

دارائیهای ثابت نامشهود

«بدهی ها»

بدهی ها

حسابهای پرداختنی

اسناد پرداختنی

پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

سرمایه

در آمدها

هزینه ها

ح پیمان

ح کارگواهی شده

روشهای متداول حسابداری پیمانکاری

ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

دعاوی و تغییر ناشی از قراردادهای پیمانکاری

تعیین سود پیمان تکمیل شده

انتقال سود بستن حسابپیمان تکمیل شده

محاسبه سود پیمان های ناتمام

الف) محاسبه سود پیمان نا تمام بر اساس مخارج واقعی

ب) محاسبه سود پیمان ناتکمام بر اساس مخارج بر آوردی

نحوه محاسبه پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

نحوه محاسبه استهلاک اموال، مالیات و تجهیزات

مالیات پیمانکاری

مالیات مقطوع

مالیات بر در آمد پیمانکاری

مالیات مؤسسات پیمانکاری

نحوه نگهداری حسابهای مالیاتی

پیش پرداخت مالیات

مالیات قطعی پیمان ها

ذخیره مالیات بر در آمد

گزارش های مالی

ترازنامه

گزارش های عملیاتی

گزارش پیشرفت کار

صورت حساب سود و زیان

شرکت آبادانی و مسکن الهیّه خراسان

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1045 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 34

ترازنامه

2

صورت سود و زیان

3

گردش سود (زیان) انباشته

3

صورت جریان وجوه نقد

4

یادداشتهای توضیحی:

الف) تاریخچه فعالیت شرکت

5

ب) مبنای تهیه صورتهای مالی

5

پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری

6

ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

تاریخچه فعالیت و وضعیت عمومی شرکت:

11) کلیات: شرکت آبادانی ومسکن الهیّه خراسان (سهامی خاص) در تاریخ 21/11/1377 طی شماره 13688 در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسیده است. موضوع فعالیّت شرکت طبق اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/1377 عبارتست از انجام سرمایه گذاری بطور مستقیم و غیرمستقیم درکلیه بخشها و فعالیتهای اقتصادی, مالی و بازرگانی, خدماتی, عمرانی, تولیدی, صنعتی, کشاورزی, دامپروری, معادن وطراحی, نظارت و ارائه خدمات مشاوره مهندسی و اجرای پروژه های عمرانی ساختمانی, راهسازی و تأسیسات, سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق مشارکت و یا مبادرت به خریدوفروش سهام از طریق اشخاص حقیقی وحقوقی.

21) اعضای هیأت مدیره, مدیرعامل و دوره تصدی:

بر اساس تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مورخ 19/4/1392 اعضاء هیأت مدیره بشرح ذیل برای مدّت دوسال انتخاب شدند:

1 آقای غلامرضا خطیب زاده 2 آقای محمدحسن آذرنیوا 3 آقای اکبر صابری فر

و بر اساس صورتجلسه مورخ 19/4/1392 هیأت مدیره آقای غلامرضا خطیب زاده بعنوان رئیس هیأت مدیره, أقای محمد حسن آذرنیوا بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای اکبر صابری فر بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند.


پروژه مالی شرکت توزیع برق همراه با ترازنامه

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 54 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 44

پروژه مالی شرکت توزیع برق همراه با ترازنامه

مقدمه

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است. دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه می شود. استانداردهای حسابداری در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد.

واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آنها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری، واحد فرعی یک واحد سرمایه گذار ایرانی باشد، تهیه صورتهای مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری است.

کلمات کلیدی:

ترازنامه

پروژه مالی

حسابهای بودجه ای

شرکت توزیع برق

تاریخچه

صنعت برق قدیمی ترین و بزرگترین بخش صنعتی است که صاحب یکی از اولین و منسجم ترین تشکیلات در مجموعه نظام اداری کشور می باشد. چنانچه سال 1278 شمسی را که عملیات حفاری برای اولین بار در مسجد سلیمان به نتیجه رسید و برق از عمق 1180 پایی زمین فوران کرد تاریخ آغاز حیات صنعت برق در ایران محسوب نمائیم، تا به امروز بیش از 81 سال از عمر این کاراترین پدیده صنعتی قرن حاضر، در کشورمان سپری گردیده است. بررسی تحولات مختلف طی این سالها نشان می دهد که صنعت برق ایران از اولین روزهای تولدش با تمامی رویدادها و حوادث سیاسی – اقتصادی و اجتماعی کشورمان همراه گردیده و در بسیاری موارد نیز خود عامل و محرک اصلی جریاناتی تاریخ ساز بوده است که پرداختن به این مسائل از جمله اهداف مجموعه حاضر نیست و خود به فرصت و رخصتی شایسته نیازمند است.

اما آنچه در ارتباط با این مجموعه شایان ذکر می باشد، این است که طی دهه های متمادی پس از آغاز حرکت چرخهای صنعت برق در ایران، سازمان و تشکیلات آن نیز همپای تاسیسات فنی و عملیاتی گسترش یافته و امروزه آن هسته کوچک اولیه که از یک دکل حفاری و تعدادی کارگر ساده محلی تحت امر چند تکنیسین خارجی و در راس آنها سوداگری بین المللی بنام «ویلیام ناکس دارسی» انگلیسی پا گرفته بود، به تشکیلاتی عظیم مبدل گردیده که با نام وزارت برق هدایت کلیه عملیات مربوط به صنعت برق کشور، در بخش های برق ، گاز و پتروشیمی را عهده دار می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه 2

تاریخچه 4

تهیه و ارائه صورتهای مالی در شرکت برق 5

انحراف از استانداردهای حسابداری در شرکت برق 6

امور تدوین و کنترل مقررات مالی 8

امور برنامه ریزی و بو دجه 10

حسابداری شرکت برق 13

نمودار سازمانی و تشکیلاتی 18

آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت تولید و توزیع برق ایران توانیر 19

ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان برون سازمانی شرکت برق 23

شرکت تولید و توریع برق ایران توانیر 26

سرمایه گذاری بلند مدت 27

اموال و ماشین آلات و تجهیزات: 26

ترازنامه 28

صورتحساب سود و زیان 30

امور جاری در دست اقدام: 32

طبقه بندی حسابهای درآمد 33

طبقه بندی حسابهای هزینه 35

شماره گذاری حسابها در موسسات دولتی 35

حسابهای تنخواه گردان 36

ثبت ارقام در حسابهای بودجه ای 36

1- ثبت ارقام پیش بینی شده در بودجه 36

2) ثبت ارقام مربوط به وصول وجوه: 41

3) ثبت ارقام مربوط به پرداخت وجوه و انجام شدن مخارج 41

پروژه بودجه 2

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 21 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1

پروژه بودجه 2

این فایل شامل پروژه فایل اکسل در رابطه با بودجه می باشد.

فهرست مطالب :

اطلاعات اولیه

بودجه فروش

بودجه تولید

بودجه مواد مستقیم

بودجه خرید مواد مستقیم

بودجه دستمزد مستقیم و سربار

بهای تمام شده یک واحد

بودجه بهای تمام شده فروش رفته

بودجه موجودیهای آخر دوره

بودجه سایر هزینه ها

بودجه سود و زیان

بودجه نقدی

ترازنامه

پروژه بودجه 3

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 13 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1

پروژه بودجه 3

این فایل شامل پروژه فایل اکسل در رابطه با بودجه می باشد.

فهرست مطالب:

داده ها

فروش

تولید

مصرف مواد

خرید مواد

دستمزد

سربار

بهای تمام شده واحد

موجودی پایان دوره

بهای تمام شده فروش رفته

هزینه عملیاتی

نقد

سود و زیان

ترازنامه

گردش وجوه نقد

تحقیق ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه، سود و زیان و حجم مبادلات با بازده سهام

دسته بندی: علوم انسانی» اقتصاد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 48

دانلود تحقیق در مورد ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه، سود و زیان و حجم مبادلات با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب doc و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، بیان مسأله، ادبیات و چارچوب نظری، مروری بر …

دانلود تحقیق در مورد ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه، سود و زیان و حجم مبادلات با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،

در قالب doc و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

ادبیات و چارچوب نظری

مروری بر تحقیقات قبلی

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

ارتباط بین صورت های مالی اساسی

روش های محاسبه بازده سهام

روش نسبت درآمد به قیمت

روش بازده واقعی

رابطه ریسک و بازده

تبیین نظری رابطه بین اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان و حجم مبادلات با بازده سهام

فرضیه ها و متغیرهای تحقیق

روش تحقیق و تعریف متغیرها

روش های آماری

حجم نمونه و روش اندازه گیری

حجم نمونه انتخابی تحقیق

ضریب همبستگی پیرسون

مدل های آماری (معادله رگرسیون) با توجه به هر یک ضریب زاویه ها

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات تحقیق

بخشی از چکیده تحقیق:

سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در سهام عادی را دارند، در هنگام سرمایه گذاری باید بررسی های وسیعی را انجام دهند، چرا که آن ها دارایی سریع المعامله خود (وجه نقد) را به سهام عادی تبدیل می نمایند. در واقع چنان چه آن ها بدون توجه به دسته ای از عوامل، اقدام به سرمایه گذاری نمایند، نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری عاید آن ها نخواهد شد. این موضوع در کشورهایی که بازار اوراق بهادار از کارایی برخوردار است، نیاز به بررسی موشکافانه و کارشناسی کمتر احساس می شود، چرا که قیمت بازار اوراق بهادار در چنین بازارهایی بسیار نزدیک به ارزش ذاتی (واقعی) آن است، به عبارت بهتر، قیمت بازار اوراق بهادار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق است. اصلی ترین عاملی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند، نرخ بازده است. به عبارت دیگر هدف اصلی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری کسب سود است …

پاورپوینت حسابداری2

دسته بندی: علوم انسانی» حسابداری

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 404

دانلود پاورپوینت حسابداری2، در قالب ppt و در 404 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: دفاتر روزنامه اختصاصی: در سیستم حسابداری دستی مؤسسا ت بزرگ، هر رویداد مالی یا در دفتر روزنامه عمومی و یا در یک دفتر روزنامه اختصاصی که برای ثبت و پردازش …

دانلود پاورپوینت حسابداری2،

در قالب ppt و در 404 اسلاید، قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:

دفاتر روزنامه اختصاصی:

در سیستم حسابداری دستی مؤسسا ت بزرگ، هر رویداد مالی یا در دفتر روزنامه عمومی و یا در یک دفتر روزنامه اختصاصی که برای ثبت و پردازش نوع خاصی از رویدادهای مالی پیش بینی شده است، ثبت می گردند.

برای رویدادهای مالی تکراری، می توان از یک دفتر روزنامه اختصاصی استفاده نمود. تسریع در ثبت بخشی از رویدادهای مالی خاص در دفتر روزنامه اختصاصی و میزان زمان صرفه جوئی شده برای نقل به حساب های معین و دفتر کل از موارد استفاده دفتر روزنامه اختصاصی است.

اکث ررویداد های مالی (حدود 90 تا 95 درصد) که در مؤسسات بزرگ به تعداد زیادی واقع می شوند، شامل چهار نوع رویداد مالی زیر است …

کارآموزی موضوع: صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان و …)

صورت های مالی به طور کلی هر واحد اقتصادی به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی آینده، اطلاعات و گزارشهای حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد و از آنجا که اطلاعات حسابداری به خودی خود قابل استفاده نیستند باید ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورتهای مالی خلاصه گردند

دسته: حسابداری

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 85 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 21

فهرست

صورت های مالی 3

ترازنامه 3

ارقام مندرج در ترازنامه 4

صورت سود و زیان 6

صورت حقوق صاحبان سرمایه 9

دفاتر روزنامه عمومی 10

دفاتر روزنامه اختصاصی 11

دفاتر روزنامه ترکیبی 11

دفتر کل 12

فعالیتهای مالی 13

سیستم حسابداری 14

صورتهای مالی شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) … 17

ترازنامه

ترازنامه عبارتست از صورتی که وضع مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین (غالبا آخرین روز ماه یا سال) نشان می دهد و به همین دلیل به آن صورت وضعیت مالی نیز گفته می شود. ترازنامه در واقع همان معادله حسابداری است که در آن ارقام مربوط به هریک از دو طرف معادله تفکیک و با طبقه بندی جزییات نمایش داده شده است. به عبارتی ترازنامه صورتی از مایملک و بدهیهای یک موسسه می باشد.