پاورپوینت جوشکاری

دسته: صنایع

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 2692 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 131

پاورپوینت جوشکاری

تاریخچه جوشکاری:

آثار باقیمانده از گذشته های بسیار دور نشانگر این واقعیت است که انسان های اولیه با استفاده از اصول فیزیکـی که امـروزه اساس جوشکـاری مدرن را تشکیـل می دهد قطعـات فلزی را بـه یکدیگر متصل می کردند. تجزیه و تحلیل ابزارهای کشف شده از قرون اولیه نشان می دهد که برای اتصال دو قطعه فلزی به یکدیگر، لبه های گداخته شده این قطعات را روی یکدیگر قرار داده و با ضربات چکش بهم متصل می کردند.

مهمترین اصول فیزیکی که سنگ زیربنای متدهای معمولی جوشکاری در قرن حاضر را تشکیل می دهد در اواخر قرن نوزدهم کشف و ابداع شده و به تدریج در صنعت مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1887 یکی از دانشمندان روسی بنام Bernadas اختراع متدی را به ثبت رساند که به وسیله آن قادر بود تا یک قطعه فلزی را با الکترود ذغالی به صورت موضعی با ایجاد قوس الکتریکی بین قطعه و الکترود ذوب نماید.

در ایـن زمان نامبــرده دو قطعه فلزی را در فاصله معینی از یکدیگر قرار داده و با استفاده از پدیده فـوق الذکر و حرکت الکترود ذغالی در طول شکاف بین دو قطعه و وارد نمودن همزمان میله ای فلزی از جنس قطعه در داخل قوس الکتریکی، حمام مذابی به وجود آورد که بعد از منجمد شدن شکاف موجود را پر نموده و باعث به هم پیوستن این قطعات گردید.

چند سال بعد یعنی در سال 1891 دانشمند دیگر روسی بنام Slavjaniv روش الکترود ذوب شونده را اختراع نمود. در این روش به جای الکترود ذغالی از یک الکترود فلزی استفاده شده که همزمان وظیفه فلز پرکننده را نیز به عهده داشت.

در روش الکترود ذوب شونده ذوب حاصل از الکترود فلزی در فاصله بین نوک الکترود و شکاف دو قطعه در معرض هوا قرار می گرفت که این امر باعث اکسیده شدن مذاب و در نتیجه در جوش ایجاد اشکال می کرد. از طرف دیگر قوس الکتریکی نیز ناپایدار بود که خود به خود غیر یکنواختی جوش را به دنبال داشت.

برای برطرف نمودن این عیوب در سال 1905 یک صنعتگر سوئدی بنامOscar Kjellberg الکترود فلزی پوشش دار را اختراع نمود. پوشش این الکترود را مخلوطی از مواد معدنی مختلف تشکیل می داد که قادر بود با تولید گاز و ایجاد سرباره، مذاب حاصل از ذوب الکترود را در مقابل آثار نامطلوب تماس با هوا محافظت نماید. علاوه بر این، پوشش الکترود باعث پایداری قوس الکتریکی و یکنواخت شدن جوش می گردید …

فهرست:

_تاریخچه جوشکاری

_جوشکاری قوس الکتریکی

_جوشکاری زیر آب

_جوشکاری زیر پوری

_جوشکاری مقاومتی

_انواع جوشکاری مقاومتی (نقطه ای. نواری. زائده ای. فرکانس بالا. جرقه ای. سر به سر. ضربتی. له کردنی.

نقطه ای – غلتکی. پل واره)

_جوشکاری حالت جامد

_انواع جوشکاری جامد (جوشکاری انفجاری. ضربان مغناطیسی. اصطکاکی. سرد. نفوذی. مافوق صوت)

جوشکاری با گاز

_جوشکاری با لیزر

_جوشکاری با اشعه الکترونی

_جوشکاری ترمیت

_جوشکاری پلاسما

_جوشکاری tig

_جوشکاری Mag

_جوشکاریmig

_جوش وانواع اتصلات و اصطلاحات جوش

_الکترود

_ابزار مورد نیاز کارگاه جوشکاری

_خطرات تهدید کننده سلامتی در جوشکاری و راههای پیشگیری

_اصطلاحات انگلیسی جوشکاری

_منابع

مدیریت زمان

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 308 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 40

مدیریت زمان

مدیریت زمان موضوعی است اساسی که در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در عمل اهمیت خود را به اثبات رسانیده است. نقش مدیریت زمان از آنجا حائز اهمیت است که سایر روشهای مدیریت بدون تأکید بر اجرای مدیریت زمان ناکارآمد بودن خود را نشان داده اند.

از همین رو، مدیریت زمان، از یک سو برای پیشبرد کار و از سوی دیگر برای انجام مراحل مختلف آن در مدت زمان معین نقش محوری ایفاء می کند، چنانچه زمان به گونه ای مناسب برای انجام امور یک سازمان مدیریت نشود فعالیت در محیط کار بازدهی لازم را نخواهد داشت.

مدیریت زمان موضوعی است اساسی که در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در عمل اهمیت خود را به اثبات رسانیده است. نقش مدیریت زمان از آنجا حائز اهمیت است که سایر روشهای مدیریت بدون تأکید بر اجرای مدیریت زمان ناکارآمد بودن خود را نشان داده اند.

از همین رو، مدیریت زمان، از یک سو برای پیشبرد کار و از سوی دیگر برای انجام مراحل مختلف آن در مدت زمان معین نقش محوری ایفاء می کند، چنانچه زمان به گونه ای مناسب برای انجام امور یک سازمان مدیریت نشود فعالیت در محیط کار بازدهی لازم را نخواهد داشت.

مدیریت ژاپنی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 21 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 30

مدیریت ژاپنی

(تئوری z)

فریدون کرامتی

یکی از تئوری های مهمی که امروزه در زمینه مدیریت و سازمان وجود دارد و نسبت به سایر تئوری ها در زمینه مدیریت از موفقیت چشمگیر و بالایی برخوردار است تئوری z می باشد. تئوری z چگونگی اداره مؤسسات و سازمانهای ژاپنی را توضیح می دهد. بر اساس این تئوری سعی می شود که به منظور ایجاد همبستگی و علاقه متقابل بین افراد در یک سازمان، سازمان را به صورت یک خانواده درآورند و نفوذ و رسوخ افراد را در یکدیگر هرچه بیشتر افزایش دهند.

(ویلیام اوچی) استاد دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس که تئوری (z) را ارائه داده است می گوید: مدیران مؤسسات و سازمانها باید همان رویه و رفتار پدرانه با کارکنان را که در سازمانهای ژاپنی راه یافته است اعمال کنند. به نظر وی حکایت از کارکنان در تمام دوران خدمت، ایجاد صمیمیت و تفاهم عمیق در میان آنها، تشریک مساعی در تصمیم گیری ها، مسئولیت مشترک و خودداری از کنترل و نظارت نزدیکی بر کار اعضای سازمان سبب می شود که کارکنان، سازمان را متعلق به خودشان بدانند و صادقانه تمام نیروی فکری، جسمی و روانی خود را به منظور بازدهی بیشتر در سازمان به کار بگیرند. هدف اصلی تئوری z تقویت اعتماد سازمان به کارکنان و تحکیم اطمینان کارکنان نسبت به یکدیگر است تا از این طریق بازدهی و کارآیی به حداکثر ممکن افزایش یابد. مهم ترین ویژگی های مدیریت ژاپنی و تئوری z عبارتند از:

1- استخدام مادام العمر و تأمین امنیت شغلی برای هر یک از کارکنان در سازمان وجود دارد.

2- تصمیم گیری مبتنی بر رضایت و توافق دسته جمعی که در این جا مدیر به طور انفرادی تصمیم گیری نمی کند بلکه به افراد تحت سرپرستی خود دستور می دهد تا موضوع را بررسی کنند و نتیجه را قبل از اتخاذ تصمیم توسط وی، مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند و پس از آن اظهار نظر و تصمیم گیری گروهی صورت می گیرد.

3- مسئولیت جمعی که بر اساس این تئوری مسئولیت نظارت بر پروژه ها و اعمال پاداش ها یا تنبیهات مسئولیت جمعی تمام کارکنان واحدهای اصلی و فرعی سازمان است که از تصمیم گیری مبتنی بر رضایت و توافق ناشی می شود.

4-ارزشیابی و ترفیع از دیگر ویژگی های این تئوری است. اگر ترفیع به کندی صورت گیرد، مدیران فرصت می یابند که با افراد در آداب و رسومشان که کارشان را تحت تأثیر قرار دهد آشنا شوند. کارکنان با فرهنگ سازمان بار می آیند و سرانجام از حیث فرهنگی، همانند می شوند و این باعث ارتقاء فرد و در نتیجه رشد و تکامل سازمان خواهد شد.

5- کنترل غیررسمی (ضمنی) که در این تئوری توقعات سازمان از رفتار یا بازدهی کارکنان به طور صریح ذکر شده است. اما این توقعات از فلسفه کلی سازمان قابل درک و استنتاج است.

6- (کاریر) شغل غیر تخصصی که این خود موجب علاقمندی کارکنان به محیط کار می شود، وفاداری به سازمان را افزایش می دهد و از انتقال کارکنان مؤسسه ای به مؤسسه دیگر جلوگیری می کند و همچنین موجب تسهیل عمل و هماهنگی می شود.

7- توجه به تمام جنبه های زندگی کارکنان که خود به معنای نگرشی است که سرپرست نسبت به کارکنانش دارد. در این حالت مدیر نیز نسبت به کارکنان و خصوصیات شخصی آنان آگاهی و توجهی عمیق دارد.

هنگامی که در یک همه پرسی از رؤسای شرکت های معتبر ژاپنی سئوال شد که به عنوان مدیر عامل شرکت، نسبت به چه کسانی احساس مسئولیت می کنید؟ 85 درصد پاسخ دادند که نسبت به کارکنان مسئولند.

مجموع عوامل هفت گانه مذکور در بالا، چارچوب تئوری z را تشکیل می دهد به اعتقاد (ویلیام اوچی) همین عوامل هستند که سبب ایجاد تحکیم همبستگی بین فر و سازمان می شوند یعنی به آن چه (مازلو Maslow) در سلسله مراتب نیازها، نیاز به همبستگی می خواند تحقق می بخشند.

بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1918 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 152

بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

چکیده

هدف اساسی این پژوهش بررسی تأثیر روشهای تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین می باشد. جامعه این پژوهش شامل تمامی کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی در سال 1393 است، که تعداد آنها 147 نفر می باشد. از این جامعه طبق جدول کرجسی و مورگان 107 نفر بعنوان گروه نمونه بصورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی از شاخه پیمایشی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه¬ی محقق ساخته تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان بانک می¬باشد. که پایایی و روایی مورد تأیید اساتید و خبرگان در زمینه تأمین مالی قرار گرفت اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.81 است. با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که ‘استقراض’، ‘جریان نقدینگی’ و ‘ استفاده از سهام رایج ‘ بر بهبود عملکرد کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی تاثیر گذار است.

کلمات کلیدی: روشهای تأمین مالی، استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 ضرورت واهمیت تحقیق 8

1-4 اهداف تحقیق 8

1-4-1 هدف کلی 8

1-4-2 اهداف جزئی 8

1-5 فرضیه های پژوهش 9

1-5-1 فرضیه اصلی 9

1-5-2 فرضیه های فرعی 9

1-6 تعاریف واژه ها و اصطلاحات 9

1-6-1 تعاریف نظری 9

1-6-1-1 تأمین مالی 9

1-6-1-2 استقراض 9

1-6-1-3 جریان نقدینگی 10

1-6-1-4 استفاده از سهام رایج 10

1-6-1-5 بهبود عملکرد 10

فهرست مطالب

1-6-2 تعاریف عملیاتی 11

1-6-2-1 تأمین مالی 11

1-6-2-2 استقراض 11

1-6-2-3 جریان نقدینگی 11

1-6-2-4 استفاده از سهام رایج 11

1-6-2-5 بهبود عملکرد 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2- ادبیات پژوهش 13

2-1 بخش اول: روش های تأمین مالی 13

2-1-1 انواع روشهای تامین مالی 13

2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی 14

2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت 14

2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی 15

2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی) 15

2-1-1-4-1 فاینانس 16

2-1-1-4-2 یوزانس 17

2-1-1-4-3 خطوط اعتباری 17

2-1-1-4-4 وامهای بین المللی 18

فهرست مطالب

2-1-1-5 روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری) 18

2-1-1-6 منابع داخلی تأمین مالی 19

2-1-1-7 منابع خصوصی تأمین مالی 19

2-1-1-8 منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام 20

2-1-2 نقش و جایگاه مالی در تأمین مالی بانک ها 20

2-1-2-1 سرمایه و سرمایه گذاری 22

2-1-2-2 نقش سرمایه در رشد و توسعه 23

2-1-2-3 اهمیت پس انداز در تشکیل سرمایه 25

2-1-2-4 عوامل مؤثر بر پس انداز 26

2-1-2-3-1 توزیع درآمد 27

2-1-2-3-2 رشد درآمد سرانه 27

2-1-2-3-3 تورم 28

2-1-2-3-4 نرخ بهره 29

2-1-2-5 پویایی راهبر و توسعه 29

2-1-3 نقش و جایگاه نظام مالی در تأمین مالی 30

2-1-3-1 مروری بر ساختار بازار مالی 32

2-1-3-1-1 سیستم مالی 32

2-1-3-1-2 بازار مالی 33

فهرست مطالب

2-1-3-2 ساختار بازار مالی در یک نگاه ساده 35

2-1-3-2-1 بازار پول 35

2-1-3-2-1-1 بانک 37

2-1-3-2-1-2 بازار سرمایه 38

2-1-3-2-2 بورس اوراق بهادار 42

2-1-3-2-3 بازار تأمین اطمینان 44

2-1-3-2-3-1 بیمه 45

2-1-4 بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانکها 46

2-2 بخش دوم: بهبود عملکرد 48

2-2-1 مفهوم عملکرد بانک 49

2-2-1-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات 51

2-2-1-1-2 مهارتهای نیروی انسانی 51

2-2-1-1-3 تنوع خدمات بانکی 51

2-2-1-1-4 کیفیت خدمات بانکی 52

2-2-1-1-5 رضایت مشتریان از کارکنان بانک 53

2-2-1-1-6 مطلوبیت محیط داخلی بانک 53

2-2-1-1-7 مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها ومؤسسات مالی 54

2-2-2 استفاده از شاخصهای CAMEL 54

فهرست مطالب

2-2-2-1 کفایت سرمایه 55

2-2-2-2 کیفیت داراییها 55

2-2-2-3 کیفیت مدیریت 55

2-2-2-4 درآمدها 56

2-2-2-5 نقدینگی 56

2-2-3 مدیریت ریسک 57

2-2-3-1 ریسک اعتباری 57

2-2-3-2 ریسک نقدینگی 57

2-2-3-3 ریسک نرخ سود مالی 58

2-2-3-4 ریسک توانایی 58

2-2-4 بهینه گزینی 58

2-2-4-1 اندازه بانک 58

2-2-4-2 کنترل هزینهها 59

2-2-4-3 ساختار سپردهها 59

2-2-4-4 بهرهوری کارکنان 59

2-2-4-5 اهرم مالی 60

2-2-4-6 توسعه درآمدهای کارمزد 60

2-2-4-7 رشد 61

فهرست مطالب

2-3 بخش سوم: چهارچوب نظری پژوهش 62

2-3-1 مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی 62

2-3-4 تئوری رشد آدام اسمیت 62

2-3-5 نظریه سایمون کوزنتس 63

2-3-6 نظریه کوزنتس و کلارک 64

2-3-7 نظریه لوئیس 64

2-3-8 نظریه روستو 65

2-3-7 نظریه کینز 66

2-3-7 نظریه ریکاردو 67

2-3-8 ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملکرد بازارهای مختلف طبق مدل ریکاردو 69

2-3-9 آزمون مدل مکینون شاو دراقتصاد ایران 69

2-3-9-1 نظریات مکینون شاو، استیگلیتز و ساختارگرایان جدید 73

2-3-10 نگرش سنتی 75

2-3-11 نظریه میلر و مودیلیانی (M-M) 75

2-3-12 نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت 76

2-3-13 تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی 76

2-3-14 تئوری ایستا یا پایدار 76

2-3-15 تئوری زمانبندی بازار 77

فهرست مطالب

2-3-16 مدل تأمین مالی پویا 77

2-4 تئوری تحقیق 78

2-5 مدل مفهومی پژوهش 79

2-6 بخش پنجم: پیشینه پژوهش 79

2-6-1 تحقیقات انجام شده در ایران 79

2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 81

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه 85

3-2 روش پژوهش 85

3-3 جامعه آماری 86

3-4 نمونه و روش نمونه گیری 86

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات 86

3-5-1 پرسشنامه تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک 87

3-6 پایایی و روایی 87

3-7 روش تحلیل داده ها 88

3-7-1 آمار توصیفی 88

3-7-2 آمار استنباطی 88

3-8 قلمرو پژوهش 89

فهرست مطالب

3-8-1 قلمرو موضوعی 89

3-8-2 قلمرو زمانی 89

3-8-3 قلمرو مکانی 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

4-1 مقدمه 91

4-2 توصیف داده ها 91

4-2-1 سن 91

4-2-2 جنسیت 92

4-2-2 سطح تحصیلات 93

4-2-4 سابقه کار 94

4-2-5 توصیف سوالات پرسشنامه 95

4-2-5-1 استقراض 95

4-2-5-2 جریان نقدینگی 96

4-2-5-3 استفاده از سهام رایج 97

4-3 تاثیر 98

4-4 بررسی نرمال بودن 99

4-5. تحلیل نتایج 101

فهرست مطالب

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه 107

5-2 تفسیر یافته ها 108

5-3 نتیجه گیری 110

5-4 محدودیت های تحقیق 111

5-4-1 محدودیت هایی که توسط محقق اعمال می شود 111

5-4-2 محدودیت هایی که از اختیار محقق خارج می باشند 112

5-5 پیشنهاد های پژوهش 112

5-5-1 پیشنهاد های بر گرفته از یافته های پژوهش 112

5-5-2 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی 113

منابع 114

منابع فارسی 115

منابع لاتین 121

پیوست ها 125

فهرست جداول

جدول 3-1 روش های تأمین مالی 87

جدول 4-1 توزیع سنی کارکنان 91

جدول 4-2 توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنس 92

جدول 4-3 توزیع فراوانی سطح تحصیلات کارکنان 93

جدول 4-4 توزیع فراوانی سابقه کار کارکنان 94

جدول 4-5 میانگین و انحراف استاندارد سوال های مربوط به مؤلفه استقراض (107=n) 95

جدول 4-6 میانگین و انحراف استاندارد سوال های مربوط به جریان نقدینگی (107=n) 96

جدول 4-7 میانگین و انحراف استاندارد سوال های مربوط به استفاده از سهام رایج (107=n) 97

جدول 4-8 میانگین و انحراف استاندارد مولفه روشهای تأمین مالی (107=n) 98

جدول4-9 خلاصه آزمون شاپیرو ویلکز (107=n) 99

جدول 4-10 خلاصه آزمون t جهت سنجش استقراض 102

جدول 4-11 خلاصه آزمون t جهت سنجش جریان نقدینگی 103

جدول 4-12 خلاصه آزمون t جهت سنجش استفاده از سهام رایج 103

جدول 4-13 خلاصه آزمون فریدمن جهت الویت بندی تأثیر هر یک از روشهای مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان (107=n) 104

فهرست اشکال

شکل 2-1 مدل پویایی راهبر و توسعه 29

شکل 2-2 میزان سرمایه گذاری عمومی نسبت به کل سرمایه گذاری داخلی (درصد) 1970ـ1989 30

شکل 2-3 سرمایه گذاری و پس انداز (منبع: لافورت و همکاران، 2008، ص81) 30

شکل2-4 ساختار بازار مالی (منبع: ناید، 2007، ص75) 35

شکل 2-5 نمودار عوامل موثر بر عملکرد بانکها (مبصر، 1388، ص30) 61

شکل 2-6 ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عکلگرد بازهارهای مختلف 69

شکل 2-7 مدل روشهای تأمین مالی (کوهن و توماس، 2006) 78

شکل4-1 نمودار ستونی دامنه سنی کارکنان 92

شکل4-2 نمودار ستونی کارکنان بر اساس جنس 93

شکل4-3 نمودار ستونی کارکنان بر اساس سطح تحصیلات 94

شکل4-4 نمودار ستونی سابقه کار کارکنان 95

شکل4-5 نمودار مقایسه ای میانگین سوالات مربوط به استقراض 96

شکل4-6 نمودار مقایسه ای میانگین سوالات مربوط به جریان نقدینگی 97

شکل4-7 نمودار مقایسه ای میانگین سوالات مربوط به استفاده از سهام رایج 98

شکل4-8 نمودار مقایسه ای میانگین مولفه های روشهای تأمین مالی 99

شکل 4-9 هیستوگرام مربط به مولفه استقراض 100

شکل 4-10 هیستوگرام مربوط به مولفه جریان نقدینگی 100

شکل 4-11 هیستوگرام مربوط به مولفه استفاده از سهام رایج 101

شکل 4-12 نمودار راداری مربوط به میانگین رتبه هر یک از مولفه های روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان 105

عنوان: بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

فرمت: doc

تعداد صفحات: 152

بررسی تصفیه آب

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 584 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 115

بررسی تصفیه آب

مقدمه

گسترش روز افزون جوامع بشری و پیشرفت در زمینه های صنعتی، هرچند که امتیازات ویژه ای بهمراه داشته است ولیکن مشکلات عدیده ای را نیز برای اجتماعات به ارمغان آورده است. یکی از این مشکلات، فاضلاب حاصل از اماکن مسکونی و فعالیت واحدهای صنعتی می باشد. از آنجا که دفع غیر صحیح فاضلابهای خانگی و صنعتی اثرات نامطلوبی بر روی محیط زیست دارد، تصفیه هرچه کاملتر فاضلابها اهمیت بیشتری می یابد. فاضلابهای خانگی و از آن مهمتر فاضلابهای صنعتی بعلت داشتن مواد آلی و معدنی، در صورت دفع در محیط باعث آلوده شدن آبهای سطحی و زیرزمینی گشته و در نتیجه استفاده مجدد از آب برای بهترین کاربرد آن با مشکل مواجه می گردد. همچنین استفاده از آب برای مصارف مختلف و نیاز شدید به آب در هر منطقه از ایران، ما را برآن می دارد که از به هدر رفتن آب به هر شکل جلوگیری کرده و با تصفیه فاضلابهای خانگی و صنعتی که از حجم زیادی نیز برخوردار هستند در جهت تأمین آب مورد نیاز قدم برداریم.

حجم فاضلاب یک واحد صنعتی بستگی به عواملی همچون نوع محصول، نحوه تولید، ابزار و وسایل و … بستگی دارد. از واحدهای صنعتی که دارای فاضلاب با حجم نسبتا’ بالا و آلودگی بسیار شدید می باشند، واحدهای کشتاری گاو و گوشفند می باشند. در حال حاضر در اکثر شهرهای ایران کشتارگاهی جهت ذبح گاو و گوسفند وجود دارد. فاضلاب این کشتارگاهها بیشتر به چاهها، رودخانه ها، قنوات متروکه بدون کوچکترین عملیات تصفیه دفع می گردند و در بهترین حالت، فاضلاب پس از عبور از یک حوضچه ته نشینی ساده به محیط دفع می شود. علاوه بر اینکه آلودگی معدنی و آلی از این طریق بوجود می آید، انتشار بیماریهای مشترک بین انسان و دام نیز از طریق دفع فاضلاب کشتارگاهها بعلت عدم رعایت مسائل بهداشتی وجود دارد.

تاکنون روشهای بیولوژیکی گوناگونی چه هوازی و غیر هوازی در رابطه با تصفیه فاضلابها بکار گرفته شده است. هر یک از این روشها از امتیازات و بعضا’ معایبی برخوردار هستند. مثلا’ روش هوازی (لجن فعال، فیلترهای چکنده و … ) در تصفیه فاضلابهای خانگی و صنعتی دارای کارائی بالا در کاهش مواد آلی و معدنی موجود بوده و این خود یک مزیت عالی است. لیکن همین روش هوازی نیاز به وسایل هوادهی و مکانیکی در مراحل مختلف تصفیه دارد و ضمنا’ با لجن زیادی که تولید می گردد مشکل هضم لجن آغاز کار است. در روش غیر هوازی تصفیه فاضلاب، هرچند که BOD پساب خروجی از واحد تصفیه کننده بیشتر از BOD پساب خروجی در روش هوازی است، ولی امتیازاتی از قبیل عدم نیاز به وسایل هوادهی، لجن تولیدی بسیار کمتر، تولید گاز متان قابل استفاده و … برای روش غیر هوازی متصور می باشد. (1)

تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی

بر اساس اطلاعات موجود و به نوشته M. N. Baker در کتاب ‘ در جستجوی آب خالص و بهداشتی’ قدمت این مقوله به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح میرسد. اما آنچه از نقطه نظر تاریخی مدون شده به 400 سال پس از میلاد مسیح تعلق دارد که در آن برای بهداشتی کردن آب، جوشانیدن آن بر روی آتش و یا فروکردن میله سرخ آهنی در درون آب را توصیه نموده است. گرم کردن آب بوسیله آفتاب و یا صاف نمودنش، با عبور دادن آن از میان لایه های شنی نیز آمده است.

در کتاب مقدس تورات نیز درارتباط با چگونگی تصفیه آب آلوده در آن زمان تصویری از روش مبادله یونی ارائه شده، عملا’ از روشهای طبیعی مبادله یونی در آن موقع سخن به میان آمده است. این تصویر توسط داشگاه فیلادلفیا واقع در ایالت پنسیلوانیای آمریکا انتشار یافته وقدمتش را به مارس یا آوریل سال 1335 قبل از میلاد مسیح نسبت داده اند.

البته، روش صنعتی تصفیه آب در قرن نوزدهم و در زمان انقلاب صنعتی رشد و تکامل یافت و پایه های اصلی آن عملا’ نضج گرفت. این صنعت، همزمان با بهره گیری از دیگ های بخار جهت تولید بخار، به کار گرفته شد و شکل صنعتی به خود گرفت. عمدهء فعالیتهای اولیه به منظور تصفیه آبها برای رفع مشکلات دیگ های بخار بوده است.

Nodell آغاز این روش را به نخستین روزهای پیدایش ماشین وات و تمیزکردن دیگ بخار و پرکردن مجدد آن نسبت داده است. در همان زمان بر حسب اتفاق دریافتند که استفاده از سیب زمینی در دیگهای بخار کار جمع آوری لجن را راحت کرده و از چسبیدن رسوبات به جداره های دیگ جلوگیری می کند.

در سال 1857 اطلاعیه هایی در باره کنترل مقدار رسوبات با مواد آلی تانن دار، و نیز در سال 1962 استفاده از فسفات دی سدیک جهت جلوگیریاز ایجاد رسوب در دیگ بخار به ثبت رسیده است و از آن زمان همه روزه روش ها و مواد گوناگونی برای تصفیه های مختلف به ثبت میرسد.

از حدود یکصد سال پیش که رابطه بین اثر باکتریها و میکروبهای بیماریزا در واگیری و شیوع بیماریها آشکار گشت، انسان به فکر پاکسازی آبهای آلوده افتاد. به عبارت دیگر تصفیه آبو فابضلاب در روند امروزی خود بیشتر در اثر پیشرفت علم زیست شناسی، پزشکی و شیمی بوجود آمده است. به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، در نتیجه توسعه شهرها و صنایع، خطر آلودگی محیط زیست و در نتیجه نیاز به تصفیه فاضلاب با شدت بی سابقه ای افزایش یافت و همزمان با آن روشهای بسیاری برای تصفیه فاضلاب پیشنهاد و به کار گرفته شد. بویژه استفاده از فاضلاب برای آبیاری در کشاورزی به علت خاصیت کودی آن از یکصد سال پیش تا کنون در کشورهای اروپائی متداول بوده است.

در ایران نیز همانگونه که از گذشته به یاد داریم، بیشتر فاضلابها بویژه فاضلاب توالت ها، لجن ته استخرها و … به مصرف کشاورزی می رسید. ولی امروزه بواسطه آلودگی های ناشی از بوی بد، و تولید حشرات مثل پشه و … در دیگر اکثر مناطق و حتی روستاها فاضلاب ناشی از توالتها و … به مخازن زیرزمینی (چاهها) سرازیر شده و در اثر آمیخته شدن با پسآب حاصل از شستشوی ظروف و حمام های خانگی از ارزش این لجن ها برای استفاده در مصارف کشاورزی تا حد زیادی کاسته شده است.

علاوه بر پسآب های متداول ذکر شده با پیشرفت تکنولوژی هسته ای، امروزه، پسآب حاصل از راکتورهای هسته ای که حاوی فلزات رادیواکتیو هستند و از آب اطراف راکتورها حاصل می شود، مشکلی اساسی بوده و بواسطه ماهیت ویژه چنین پسآب هایی، باید تسریع در تصفیه و حذف این مواد رادیواکتیو به عمل آید. یکی از روشهای متداول در تصفیه فلزات رادیواکتیو استفاده از مبادله کننده های یونی معدنی میباشد.

استفاده از زوائد کشاورزی برای گرفتن یون فلزات سنگین از دهه قبل بویژه مورد توجه قرار گرفته است. Web and Leach در 1971 کار خود را روی پشم تمییز و رنگ نشده برای جذب جیوه بر روی آن مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که پشم طبیعی و هم پشت عمل شده، تصفیه کننده های مؤثرتری نسبت به رزینهای سنتزی Dowex 1*8,Dowex 1-A آزمایش شده برای جیوه می باشند. این دو محقق سپسبه مطالعه روی زوائد کشاورزی پرداختند و دریافتند که جذب جیوه توسط این مواد از پشم و مشتقات آن بیشتر است.

در ایران نیز در سال 1367 تحقیقی روی میزان جذب یون مس، سرب و کرم شش ظرفیتی، روی خاک اره صورت گرفته و نتایج خوبی در پی داشته است. (7)

ملاحظات راهبری

راه اندازی تکنولوژی های متفاوت و کاربری های متفاوت به تجربیات متفاوت نیاز دارد. باید بدانید که یادگیری راه اندازی و تعمیرات و نگهداری یک سیستم ارزان قیمت ولی نا آشنا مفید و ارزنده است. مثلا’ ممکن است با صرف 1000 دلار، روزی صد گالن فاضلاب را با یک سیستم ترسیب شیمیایی تصفیه کنید. در حالی که یک سیستم تبخیری 3000 دلار و یک سیستم اولترافیلتراسیون 5000 دلار هزینه می برد که فقط با کسب دانش در مورد سیستم ترسیب شیمیایی می توانید در هزینه و سرمایه خود بسیار صرفه جویی کنید.

عامل مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود ماهیت موادی است که در تصفیه مورد نیاز است، باید عوامل ایمنی و بهداشت کار، مواد شیمیایی را رعایت کنید.

دفع آب تصفیه

گزینه های دور ریز خود را مورد بررسی قرار دهید، مشخص کنید کدام یک از گزینه ها، فاضلابی تولید می کند که با روشهای دور ریز شما همخوانی داشته باشد، ممکن است امکان دفع به یک شبکه فاضلاب وجود نداشته باشد و یا به علت عدم تطابق با مجوزهای خروج مجبور به پرداخت جریمه های کلان باشد و در این صورت شاید مجبور باشید هزینه بیشتری برای سیستم بپردازید تا از این مشکلات خلاص شوید.

دفع مواد زاید حاصل از تصفیه فاضلاب

ماهیت و حجم لجن به نوع تکنولوژی که شما به کار می برید بستگی دارد مثلا’ سیستم ترسیب شیمیایی یک ماده آبکی تولید می کند که می توان برای کاهش حجم، آنرا از یک صافی عبور داد. ممکن است لجن یک آب روغنی باشد که بتوان آنرا به عنوان یک ضایعه روغنی دور ریخت و یا حتی لجن ممکن است حاوی مواد خطرناک باشد، این خطرات، هزینه دور ریز و حمل و نقل لجن را در نظر بگیرید.

یا یک سیستم پیش ساخته خریداری نمائید و یا خودتان کار را انجام دهید. برای نصب و توسعه یک سیستم تعداد زیادی انتخاب وجود دارد، می توانید همه کارها را خودتان عهده دار شوید و یا از یک فروشنده و یا مشاور بخواهید که کارها را انجام دهد و یا کارها را بین خودتان و یک مشاور تقسیم کنید.

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه و تاریخچه 1

مقدمه. 2

تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی.. 3

فصل دوم – اهمیت تصفیه پسابهای صنعتی.. 7

آب و پساب در صنعت … 8

پساب صنعتی (Industrial Wastewater). 8

مقدار مجاز برای آب مزروعی (عناصر محلول) 11

پارامترهای مهم.. 11

1- اندازه گیری جریان فاضلاب … 11

2- اندازه مواد جامد (Total Solid) TS … 11

3- اندازه مواد قابل ته نشینی.. 11

4- تعیین قلیائیت: 12

5- اندازه گیری مواد آلی.. 12

6-عوامل مؤثر بر غلظت O2 محلول در آب: 13

7- COD (Chemical Oxygen Demand): 14

8- TOC … 14

9- THOD … 14

فصل سوم- استاندارد خروجی فاضلاب ها 15

الف- تعاریف … 16

ب- ملاحظات کلی.. 16

ج- جدول استاندارد خروجی فاضلابها 19

فصل چهارم – انواع روشهای تصفیه فاضلاب … 22

1- روشهای تصفیه فیزیکی.. 23

2- روشهای تصفیه شیمیائی.. 23

3- روشهای تصفیه بیولوژیکی.. 23

روشهای متداول تصفیه فاضلاب صنعتی.. 24

1- تصفیه فیزیکی – شیمیایی.. 24

2- تصفیه بیولوژیکی.. 30

2-1 تصفیه بی هوازی.. 33

2-2 تصفیه هوازی.. 39

فصل پنجم- میکروبیولوژی فاضلاب … 44

الف – شرایط تغذیه و رشد در جمعیتهای مخلوط میکروبی.. 46

ب- اثر دما روی رشد میکروبی.. 47

ج- اثر درجه اسیدیته (PH) روی رشد میکروبی.. 50

د- نیاز رشد میکروبی به اکسیژن.. 52

ح- منحنی رشد میکروبی.. 52

و- سینتیک رشد بیولوژیکی.. 57

فصل ششم – تصفیه های پیشرفته. 59

1) فاضلابهای صنعتی ونحوه مقابله با آن.. 60

2) نقش پودر کربن فعال در بهینه سازی سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی.. 61

فصل هفتم- استفاده از تالابهای مصنوعی در تصفیه فاضلابهای صنعتی.. 82

1) تالابهای مصنوعی.. 83

2) ساختار تالابهای مصنوعی.. 83

3) وظایف اجزاء اصلی تالاب … 87

4) حذف فلزات سنگین در تالاب مصنوعی.. 90

5) تصفیه پساب های صنعتی توسط تالاب های مصنوعی.. 91

فصل هشتم- مناسب ترین گزینه فاضلاب صنعتی از دیدگاه مدیریت … 93

هزینه خرید و راه اندازی.. 100

راهبری و تعمیرات نگهداری.. 102

دفع مواد زاید. 103

ملاحظات راهبری.. 104

دفع آب تصفیه. 104

دفع مواد زاید حاصل از تصفیه فاضلاب … 105

مزایا وکمبودها 106

تجزیه و تحلیل منافع اقتصادی.. 107

فصل نهم – گزارش تصفیه خانه غرب مشهد (پرکند آباد) 109

الف- گزارش کلی مراحل تصفیه. 110

ب- توصیف … 111

ج- آزمایشات مهم انجام شده روی فاضلاب … 114

منابع.. 115

مدیریت توزیع فیزیکی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 9 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 13

مدیریت توزیع فیزیکی

چکیده

توزیع همواره یکی از مهمترین معضلات سازمانها بوده است. امروزه با اصلاح دیدگاه مدیران و گسترش مسئله توزیع و شاخه های آن، مفهوم توزیع فیزیکی و مدیریت بر آن مهمتر می شود.

تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، کنترل سطوح خدمات و هزینه و تعادل بین آنها ازجمله وظایف مدیریت توزیع فیزیکی است. بعد از مفاهیم آمیخته بازاریابی و آمیخته توزیع اکنون مفهوم آمیخته مدیریت توزیع فیزیکی مطرح می شود.

هدف این مقاله تشریح خلاصه ای از سیستم مدیریت توزیع فیزیکی (PHYSICAL DISTRIBUTION MANAGEMENT = PDM) است. در این بررسی عناصر و آمیخته آن موردبحث قرار می گیرد.

مفهوم لجستیک یا تدارکات و پشتیبانی و ارتباط آن با سایر قسمتهای سازمان نیز مطرح می شود.

مدیریت انگیزه

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 39 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 31

مدیریت انگیزه

یک مدیر به منظور درک آنچه موجب ایجاد انگیزش در دیگران می شود باید بسیار کوشا و جدی باشد تا بتواند تعامل مناسبی بین نیازهای:

درونی

اهداف شخصی

اهداف سازمانی

برقرار نماید.

انگیزه بعنوان یک حالت درونی فکر وجسم – آرزوهاوخواسته ها، نیازها ومشوق ها که افراد را منفعل نموده و وادار به عکس العمل می نماید توصیف شده است

ویلیام جیمز در تحقیقی در باره انگیزش به این نتیجه دست یافت که کارکنان ساعتی، تقریبا با میزان کاری در حدود 20 الی 30 در صد توانایی خود می توانستند شغل خود را حفظ کنند واخراج نشوند. این تحقیق همچنان نشان داد که اگر کار کنان انگیزش بیشتری داشته باشند تقریبا 80 الی90 درصد توانایی خود کار می کنند.

توجه واهمیت به انکیزه (محرکهای درونی افراد) وانگیزش (محرکهای بیرونی افراد) تاثیری شگفت آوری در نشاط عمومی وافزایش تولید دارد.

بررسی بازار سبزیجات خشک

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 56 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 91

بررسی بازار سبزیجات خشک

بررسی وضعیت بازار سبزیجات خشک (داخلی و خارجی) مشکلات این بازار و راهکارهای توسعه و پیشرفت بازار این محصول.

هدف و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه در ایران انوع آب و هوا وجود دارد و شرایط و اقلیم نیز متنوع می باشد در نتیجه تنوع سبزیجات آن بسیار می باشد و همچنین سبزیجات ایران بواسطه نحوه عملیات کاشت و داشت و برداشت و وجود خاک بسیار غنی و حاصل خیز در جهان مطلوبیت زیادی دارا می باشد.

در همین راستاها بایستی در سدد صدور این محصولات به خارج از کشور به بهترین نحو ممکن کوشید و لذا نگهداری و عرضه داخلی آن نیز یکی دیگر از هدفهای این رشته می باشد و برای محقق کردن این ارزشها ابتدا باید روشی یافت که توانایی نگهداری بهینه در زمان طولانی بصورت مطلوب و تازه را داشته باشد. لذا خشک کردن سبزیجات راهی است مناسب برای این امر.

طی برقراری ارتباط با تعدادی از صنایع مرتبط و مذاکرات انجام شده ضرورت بررسی بازار جهت انجام سرمایه گذاری های تولیدی در ایران ضروری می باشد، لذا با توجه به کاربردی بودن طرح نسبت به بررسی بازارهای داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای ورود به این بازارها لازم می باشد.

فرضیه تحقیق:

  1. صادرکنندگان و تولید گران سبزیجات خشک از دانش و فنون بازاریابی آگاهی لازم را دارند.
  2. سبزیجات خشک از کیفیت مناسب برای صادارات برخوردار می باشند.
  3. روشهای نوین تولید سبزیجات خشک از سوی تولیدکنندگان مورد استفاده قرار می گیرد.

روش تحقیق:

با توجه به وجود انواع روشهای تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی مورد استفاده قرار گرفته است به این نحو که پیشینه تحقیق ابتدا بر حسب مطالعات اسنادی جمع آوری شده و سپس از طریق مصاحبه با افراد مرتبط با این رشته می باشد.

تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه [1]

تجارت خارجی معمولاً به کل واردات و صادرات کشور اطلاق می شود که ارتباط متقابل با دنیای خارجی را اقتضا می کند، ارتباط با دنیای خارجی هم از لحاظ واردات و هم از لحاظ صادرات در بررسی احتمال ایجاد وابستگی اهمیت پیدا می کند. می دانیم که صادرات جزئی از تقاضای کل برای تولیدات داخلی به شمار می رود و حاصل آن کسب درآمد ارزی برای کشور است که پس از انتقال و تبدیل به ریال می تواند منشاء مخارج القایی و افزایش تکاثری درآمد ملی گردد. صادرات بویژه زمانی که با مزیت های نسبی کشور در تولید آنها مطابقت داشته باشد راهی برای افزایش رفاه اقتصادی داخلی و استفاده بهینه از منابع است. هدایت منابع اقتصادی به تولید کالاهای صادراتی از یک سو باعث تقسیم کار و تخصیص می شود و از سوی دیگر تولید کنندگان داخلی را به بازار خارجی وابسته می کند.

بنابراین در تجارت خارجی نوع ارتباط مهم است. اگر ارتباط به گونه ای ایجاد شود و نشو و نما یابد که با کمترین خواست و آگاهی یا قدرت کنترل به ادغام در اقتصاد و بازار جهانی منتهی شود تجارت خارجی کشور را وابسته می کند.

بسیاری از کشورهای روبه توسعه به تجارت با دنیای خارجی و بویژه تجارت با کشورهای پیشرفته صنعتی وابسته اند و علت پابرجایی این وابستگی از یک سو نیاز آنها به دانش فنی و امکانات عملی در بکارگیری آن در تولید داخلی و بخصوص تولید کالاهای صادراتی و از سوی دیگر استفاده از مزیت کشور در تولید کالاها و خدمات است که به صرفه جویی های مقیاس و بازار وسیع فروش وابسته می باشند.

لذا تک محصولی بودن از بارزترین اشکال وابستگی به تجارت خارجی است و در عوض کمترین وابستگی به کشورهایی بر می گردد که کالاهای متنوع، عمدتاً از نوع صنعتی و با ارزش افزوده بالا صادر می کنند.

در مقوله سبزیجات خشک که ما به آن پرداخته ایم. کلاً می توان سبزیجات را به دو دسته عمده تقسیم کرد.

1. سبزیجات معطر و آبدار 2. غده ها

که هر کدام به تفکیک زیر تقسیم می شوند:

  1. سبزیهای معطر و آبدار مانند: تره، جعفری، شوید، ترخون، اسفناج، شمبلیله و …
  2. غده ها: پیاز، پیازچه، سیر، موسیر و …

بحث اصلی و عمده این تحقیق در راستای قسمت اول می باشد و اشاره ای به قسمت دوم در این تحقیق نمی شود که در جای خود حایز اهمیت می باشد زیرا ریز کردن و تمیز کردن این نوع سبزیجات در خانه با سختی و مشکلات فراوان انجام می شود و زمان زیادی از وقت خانه را می گیرد.

اکنون در بازار ایران سبزیجات خشک از هر دو نوع یافت می شود ولی به علت اینکه به خواسته های مردم توجهی نمی شود فروش زیادی ندارد. مثلاً پیاز خشک تولیدی در این صنعت در ابعاد درشت و با خلالهای درشت تولید می شود که مورد پسند همگان نخواهد بود.

مصاحبه با آقای کاظمی تاجر موقت در زمینه خشکبار:

نظر ایشان در لزوم تولید سبزیجات خشک در ایران:

در ایران و کشورهای جهان سوم به علت تغییر و تحول فرهنگی و اجتماعی که بوجود آمده است مدل زندگی خانواده ها (life stile) نیز تغییر کرده و به سوی مکانیزه شدن و سرعت گراییده است و با در نظر گرفتن اینکه به دلیل همین مکانیزه شدن مشکلات جامعه افزایش پیدا کرده است و در اکثر مواقع هر دو نفر (زن و شوهر) در خانواده برای رفع امورات خود بایستی مشغول به کار باشند و نیز همچنان در سرعت و کمبود وقت به سر می برند. برای ایجاد وقت فراغت و سهولت کار به دنبال راهکاری می باشند لذا اگر محصولاتی وجود داشته باشد که به ارضای نیاز آنها پاسخ دهد از سوی خانواده ها حمایت می شود.

تحول فرهنگی (با در نظر گرفتن اقتصاد):

از پنجاه سال پیش تاکنون تحولات بسیار زیادی در نحوه زندگی جوامع شکل گرفته از جمله اینکه در زمانهای قدیم اکثر مردم خانه های بسیار بزرگ و وسیعی داشتند و برای نگهداری آن نیز خدمه و خدمتکار در آن زمان به علت وجود چنین امکاناتی شستشو و پاک کردن و خشک کردن سبزیجات بسیار آسان و با سرعت بسیار خوبی انجام می گرفت.

ولی هم اکنون که به علت گرانی، کمبود کمک و مشکلات مکانیزه شدن، خانواده ها حتی برای تهیه یک آپارتمان کوچک در رنج و سختی هستند پس تهیه این نوع سبزیها به آن صورت که در قدیم میسر و مقدور بوده نمی باشد. در زمانهای قدیم با صرف وقت بسیار و اشغال کردن فضای بزرگی از خانه به انجام عمل شستشو و پاک کردن سبزیجات مبادرت می ورزیدند و هم اکنون که خانم خانه حتی وقت لازم را برای انجام امور عادی خانه را ندارد چگونه می توان گفت که لزومی برای بوجود آوردن این صنعت نیست.

نکته قابل توجه دیگر کمبود وقت خانواده ها می باشد و چون هر خانواده بایستی برای تهیه سبزی لازم خود به بازارهای مختلف رجوع کند تا آن را تهیه کنند و چون ممکن است فرصت آن را نداشته باشند که سبزی را به خانه برسانند و تمیز کنند به همراه خود می برند و شب پس از گذراندن تمام روز آنرا به خانه می برند که احتمال از بین رفتن سبزیجات در طی روز بسیار بالا می باشد، لذا هم خانواده ها از جهت زمانی و هم مالی موجب ضرر می شوند لذا این محصول می تواند کمکهای بهینه ای در جهت بالا بردن کیفیت زندگی خانواه ها بکند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول (طرح تحقیق). 1

هدف و ضرورت تحقیق.. 2

فرضیه تحقیق: 3

روش تحقیق: 3

فصل دوم (ادبیات تحقیق). 4

تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه 5

جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور 7

آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی.. 7

نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال.. 8

تعریف استراتژی.. 10

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی.. 10

الف- استراتژی جایگزینی واردات … 10

ب- استراتژی توسعه صادرات: 12

انواع استراتژی های رقابتی عام. 13

رهبری در هزینه. 15

تمایز محصول.. 16

تمرکز (محدودنگری) 18

میانه روی.. 20

تعریف بازاریابی: 22

استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار 23

1- استراتژی بازاریابی یکسان.. 24

2- استراتژی بازاریابی تفکیکی.. 24

3- استراتژی بازاریابی تمرکزی.. 25

ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار 26

تقسیم بندی بازار های بین المللی.. 29

استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی 30

آمیخته محصول.. 31

اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی 34

آمیخته تشویق و ترفیع.. 36

توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی 37

تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی.. 38

1- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل.. 39

2- تصمیم به فعالیت در سطح بین الملل) 49

3- تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین الملل.. 51

4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین المللی.. 53

5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین الملل.. 61

6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین الملل.. 68

فصل سوم (روش تحقیق). 72

تحول فرهنگی (با در نظر گرفتن اقتصاد): 74

بازار خارجی: 75

مصاحبه با خانم مهندس مدیر شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمالشرق: 77

فصل چهارم (تجزیه وتحلیل داده ها). 80

1- صادرکنندگان وتولیدگران سبزیجات خشک از دانش و فنون بازاریابی آگاهی لازم را دارند. 81

2- سبزیجات خشک از کیفیت مناسب برای صادرات برخوردار می باشند. 82

3- روشهای نوین تولید سبزیجات خشک از سوی تولیدکنندگان مورد استفاده قرارمی گیرد. 83

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات). 84

پیشنهادات: 86

منابع و ماخذ. 87

بررسی اختلالات بد شکلی بدنی (BDD)

دسته: علوم پزشکی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 4747 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 100

بررسی اختلالات بد شکلی بدنی (BDD)

چکیده

گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری ها و اختلالات بد شکلی بدنی (BDD) باعث ایجاد ارزیابی ها و مطالعات بسیار شده است.

این پژوهش پیرامون مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و ابزارهای ارزیابی و نتایج عملکردها مطالعاتی را انجام داده است و در آن به مقایسه شدت بدشکلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان ناحیه چهار مشهد براساس متغیرهای جنس، سن، وزن، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، آخرین معدل تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، تعداد اعضای خانواده چندمین فرزند و تعداد برادر و خواهر پرداخته ایم.

روش تحقیق در مطالعه توصیفی و روش نمونه گیری در دسترس می باشد. جامعه آماری را 260 نفر که 130 نفر دانش آموزان دختر و 130 نفر دانش آموزان پسر دبیرستانی تشکیل داده اند.

ابزار پژوهش پرسشنامه بدشکلی بدنی و چاقی که دارای 33 آیتم می باشد 19 سؤال ابتدائی در مورد اختلال دیس فیک و 14 سؤال بعدی در مورد اختلال چاقی در پژوهش استفاده شده است.

تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار spss انجام شده است و نتیجه پژوهش این بود که این روش تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) می باشد و روش آماری به صورت تصادفی از طریق نمونه گیری در دسترس می باشد.

فصل اول

کلیات

1-1مقدمه

سلامتی از بهترین موهبت های خداوندی است. از جمله علل و عواملی که به این سلامتی را هدید می کنند بیماریها و اختلالات مختلف هستند که اختلالات بدشکلی هراسی بدنی (body dismorphic disorder و احساس چاقی روانی Body Image از جمله آنها می باشد.

امروزه یکی از دغدغه ها و نگرانی های افراد مربوط به ظاهر و شکل بدن خود می باشد و به نوعی رسیدگی به وضعیت ظاهری خود را مورد توجه و دقت قرار می دهند. اما افراد و گروههای در جوامع مختلف از جمله در ایران وجود دارند که به این موضوع اهمیت و توجه بیشتری می دهند و به طور وسواس گونه ای وقت زیادی صرف این موضوع می کنند.

گرچه BDD به عنوان یک اختلال خوردن، اختلال وسواسی جبری و یا یک اختلال بدشکلی در نظر گرفته شده، اما در هر حال یک اختلال تصور بدنی با تأثیرات اجتماعی – روانشناختی و احتمالاً بیولوژیکی متصور می شود. ابزارهای ارزیابی همراه با خصوصیات قابل قبول زیست شناختی به منظور بررسی و مقایسه اختلالات BDD به وجود آمده اند. ارزیابی ها و نتایج نهایی از بررسی عملکردهای کنترل شده بیان می دارد که عملکردهای رفتاری شناختی در BDD می تواند به همان اندازه تأثیر نامطلوب نابهنجاری های مربوط به اختلال های وسواسی سری و پرخوری عصبی باشد.

عمده ترین شکایات شامل جنبه هایی مثل موی سر و بدن، خصویات صورت، لکه های پوستی، ران ها، شکم، پستان ها، کفل ها، و اندام های تناسلی می باشد. مشخص است که اکثر بیماران دارای چندین علامت بد شکل هستند. در سال های اخیر توجه بسیاری به مسائل و موضوعات تصور بدنی مربوط با BDD جلب شده است.

افراد مبتلا به BDD به علت ترس و هراس و نارضایتی که از بدشکلی و ظاهر بدن خود دارند درصدد رفع و از بین بردن آن به پزشکان و متخصصان تغذیه و لاغری و جراحان پلاستیک مراجعه می کنند. این گرایش روزافزون در خصوص نابهنجاری ها و اختلالات بدشکلی بدنی باعث ایجاد ارزیابی ها و مطالعات بسیاری شده است.

1-2طرح مسئله و اهمیت آن:

آیا شدت ابعاد مختلف بدشکلی هراسی بدنی وچاقی روانی در بین دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه تفاوت معنی داری دارد یا نه؟

اولین موضوعی که در مورد این مسئله مطرح می شود تفاوت بین دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه می باشد که تا حدودی متفاوت هستند و این تفاوت منجر به ارزیابی های مختلف در پژوهشهای علمی توسط محققین شده است که نگرشها و دیدگاه های افراد دو گروه را مورد سنجش و بررسی و مقایسه قرار داده اند.

در این پژوهش سعی بر آن است که چگونگی تفاوت و یا عدم تفاوت بین دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه را از لحاظ نگرش و ذهنیتی که راجع به ظاهر و شکل بدنی و جسمی خود دارند، براساس متغیرهای مختلف از جمله سن، وزن، رشته تحصیلی، پایه تحصیلی، آخرین مدل تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، رتبه تولد، تعداد برادر و خواهر مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته شود.

به وسیله پرسشنامه افراد را براساس معیارهای اختلال بدشکلی بدنی و چاقی روانی مورد مقایسه قرار داده ایم.

1-3اهمیت موضوع پژوهش:

اختلال بدشکلی بدنی توسط چهارمین ویرایش کتاب راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی (انجمن روانپزشکی آمریکا 1994 DSM-IV) به عنوان دقت و توجه به برخی اختلالات تصوری در ظاهر فیزیکی تعریف می شود و این دقت و توجه بسیار به ظاهر تا حدودی وقت گیر بوده و باعث ایجاد نواقص و اختلال در عملکرد می گردد. علائم و نشانه های نارضایتی در شکل و اندازه بدن که در واقع عملکرد اختلالات خوردن نیز می باشد، دلیل عمده اختلال بدشکلی بدنی می باشد.

گرچه BDD به عنوان یک اختلال خوردن، اختلال وسواسی سیری و یا یک اختلال بدنی شکل در نظر گرفته شده، اما در هر حال یک اختلال – تصور بدنی با تأثیرات اجتماعی – روانشناختی و احتمالاً بیولوژیکی تصور میشود.

با توجه به اختلال بد شکلی بدنی و چاقی روانی و عواقب ناشی از آن می توان به اهمیت موضوع پژوهش پی برد

فصل پنجم

نتایج بحث و پیشنهاد

5 -1مقدمه: برآورد ارزیابی ها در اختلال بدشکلی بدنی طبق مفاهیم گوناگون و متفاوت اختلال به وجود آمده است.

بنابراین ارزیابی های موجود و قابل دسترسی بیشتر متمرکز بر خصوصیات هم پوشی BDD با OCD و اختلالات خوردن، هذیان ها و ایده های پیش بها داده شده و اختلال بدشکلی به عنوان یک نشانگان اولیه در مقابل نشانگان ثانویه است. پیش از گسترش مقیاس وسواس – جبری Brown-Yaleکه در مورد اختلال بدشکلی بانی تنظیم شده بود تا به حال هیچ گونه مقیاس دیگری در این باره به وجود نیامده بود و این مقیاس به جهت شباهت های بین BDD و OCD انتخاب شده بود تست BDD-YBOCS میزان قابلیت قابل قبول؟ ؟ ؟ 88/0=r (همبستگی=88) و ثبات درونی=80 و پایایی درونی=100-87 در آیتم های واحد را نشان داده است. به علاوه امتیازات کلی بر تست مذکور مرتبط با ارزیابی شدت بیماری دارای همبستگی55/0 بوده است به ظاهر در ارزیابی تغییر و قابلیت درمان مفید و مؤثر بوده است.

در هر صورت این ارزیابی به دلیل توجه محدود آن به انواع نشانه های وسواس در بیماران BDD مورد انتقاد قرار گرفته است.

ارزیابی BDD صرفاً به منظور تشخیص این اختلال وبرآورد نشانه و علائم تصور منفی بدن طرح ریزی شده است.

انواع ارزیابی ها وبرآوردها بسیار متفاوت که شامل 33 آیتم تجویز شده توسط متخصصین بوده است، در این باره گزارش شده است. این ارزیابی به منظور تشخیص BDD و نیز تأمین برآوردهای متصل نشانه ها و علائم مورد هدف درعملکرد درمان تعیین شده است. همچنین آیتم های متعددی در تعیین موجودیت صحیح این اختلالات در نظرگرفته شده است.

بررسی تابع متغیر مختلط 1

دسته: علوم پایه

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1718 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 58

بررسی تابع متغیر مختلط 1

فصل 6

تابعهای متغیر مختلط 1

ویژگیهای تحلیلی نگاشت

عددهای موهومی پرواز شگفت انگیز روح خدایند. این اعداد هویت دو گانه ای بین بودن ونبودن دارند.

گاترفید ویلهلم فون لایب نیتس1702میلادی

نظریه تابع ها از یک متغییر مختلط شامل برخی از قوی ترین و مفید ترین وپر کاربرد ترین ابزارهای تحلیل ریاضی است. برای انکه دست کم تا هدودی اهمییت متغیر های مختلف را نمایش دهیم چند مبهث از کاربرد های انها را به اختصار بر می شمریم.

1. در مورد بسیاری از زوج تابع هایu v ,همuوهم vدر معادله لاپلاس در دو بعد واقعی صدق میکنند.

برای مثال یا vیاu را میتوان برای توصیف پتانسیل الکتروستاتیکی دو بعدی به کار برد. آن گاه میتوان از تابع دیگری برای توصیف میدان الکتریکی Eبهره گرفت که یک دسته از منحنی های عمود بر منحنی های مربوط به تابع اولیه را ارائه می کند یک موقعیت مشابه برای هیدرودینامیک از یک شاره ایده ال با حرکت غیر چرخشی نیز وجود دارد تابع uباید پتانسیل سرعت را توصیف کند در حالی که تابع vتابع جریان خواهد بود.

درمواردبسیاریکه تابع های u,vمجهولند می توانیم به یاری نگاشت یا تبدیل در صفحه مختلط دستگاه مختصات مناسب با مسئله مورد نظر بسازیم.

2. اعداد مختلط (در بخش 1-6) از زوج های اعداد حقیقی ساخته می شوند بنابر این حوزه اعداد حقیقی به طور طبیعی در حوزه اعداد مختلط جا سازی میشوند. در اصطلاح های ریاضی حوزه اعداد مختلط تعمیمی از حوزه اعداد حقیقی است و بعداً در جهت هر چند جمله ای به ترتیب n (در حالت کلی) صفر مختلط کامل میشود. این واقعیت ابتدا به وسیله گاوس اثبات شد و قضیه اصلی جبر نامیده شد (بخش 6-4و7-2 را ببینید) به صورت یک نتیجه تابع های حقیقی سری حقیقی بی نهایت و انتگرال ها معمولا میتوانند به طور طبیعی به اعداد مختلط ساده به وسیله نشاندن یک متغیر حقیقی x برای مثال به جای مختلط z تعمیم داده شوند.

در فصل 8خواهیم دید که معادله های دیفرانسیل مر تبه دومی که در فیزیک مطرح می شوند می توان به کمک سری توانی حل کرد.

اگر به جای x متغیر مختلط z را قرار دهیم همین سری توانی را میتوان در صفحه مختلط نیز به کار برد. وابستگی جوابدر نقطه معلوم 0 z، به رفتار در هر جای دیگر، نگرش گسترده تری درباره جواب به ما می دهدو ابزاری قوی (ادامه تحلیلی) برای گستردن ناحیه ای به شمار می آید که در آن جواب صادق است.

3. با تغییر پارامتر kازحقیقی به موهومی، ik → k معادله هلمهو لتر به معادله پخش

تبدیل می شود. همین تغییر جوابهای معادله هلمهولتر (تا بع های بسل و بسل کروی)

را به جواب ها معادله پخش (تابع های تعدیل یافته بسل و تعدیل یافته بسل کروی) تبدیل می کند.

4. کاربرد انتگرالهادر صفحه مختلط در موارد زیر متنوع و مفید است.

(الف) محاسبه انتگرا لهای معین (در بخش7-2)

(ب) وارون کردن سریهای توانی

(ج) تشکیل حاصلضربهای نامتناهی. ازتوابع تحلیلی (در بخش7-2)

(د) دستیابی به جواب های معادله های دیفرانیسل به ازای مقادیربز رگ متغیر

(جواب های مجانبی)

(ه) بررسی پایداری دستگاه های بالقوه نو سانی.

(و) وارون کردن تبدیل های انتگرالی. (درفصل 15)

در پایان باید بدانیم که درهنگام تعمیم یک نظریه یساده فیزیکی، بسیاری ازکمیتهای فیزیکی که در اصل حقیقی بودند، به مختلط تبدیل میشوند. ضریب شکست نور که کمیتی حقیقی است. با در نظر گرفتن جذب، به کمیت مختلطی تبدیل میشود. انرژی مربوط به یک تراز انرژی هسته ای که حقیقتی است، با در نظر گرفتن طول عمر محدود تراز انرژی، به صورت مختلط در میآید، . E=m±iΓ

مدارهای الکتریکی با مقاومت Rو ظرفیت خازن Cو خود القاییL به ا مپدا نس (مقاومت مختلط) تبدیل می شود (Cω/1-i (ω L+R=z.

ابتدا حساب مختلط را در بخش (1-6) و سپس تابع های مختلط و مشتق انها را در بخش (2-6) معرفی می کنیم. در ادامه بافرمول انتگرال بنیادی کوشی دربخش (3-6) وادامه تحلیلی، تکینه و بسط های لورن و تیلور تا بع ها دربخش (5-6) ونگاشت همدیس و نقطه فرعی تکینه ها و توابع چند ظرفییتی در بخش (6-6) و (7-6) آشنا خواهیم شد.

6. 1 جبر مختلط

به تجربه می دانیم که با حل کردن معادله های درجه دوم برای به دست آوردن صفر های حقیقی آ نها اغلب موفق نمی شویم حاصل جواب را به دست بیاوریم مثال زیر به این نکته اشاره دارد:

مثال 1-1-6 شکل درجه دوم مثبت

برای همه مقادیر حقیقیی xمثبت و معین است.

خلاصه

بسط تیلوراز تابعی تحلیلی در مورد نقطه منظم از فرمول انتگرال کوشی پیروی می کند. شعاع همگرایی سری تیلور در اطراف نقطه منظم با فاصله اش از نزدیکترین تکینه داده می شود. تابع تحلیلی را می توان در سری توانی با توانهای مثبت و منفی برای نقطه دلخواه، که سری لوران نامیده می شود، بسط داد، به طوریکه تابع تحلیلی در ناحیه حلقه ای (چنپره ای) اطراف نقطه تکینه همگرا شود و سری تیلور آن اطراف نقطه منظم باشد. اگر بی نهایت توان منفی در سری لوران آن باشد، تابع یک تکینه اصلی دارد. اگر سری لوران به توانهای محدود منفی بشکنیم آن قطبی از مرتبه در بسط نقطه دارد. ادامه تحلیلی در بعضی همسایگی نقطه منظم تا دامنه طبیعی آن است، به این معنی که سری تیلور یا سری لوران متوالی، نمایش انتگرالی، یا معادله تابعی است که مفهوم منحصر به فرد قضیه تابعهایی تحلیلی که با توانهایشان مشخص می شوند.

6-6 نگاشت

در بخشهای قبل توابع تحلیلی را تعریف و با برخی از جنبه های عمده آنها آشنا شدیم. در اینجا، به معرفی پاره ای از جنبه های هندسی تر توابع متغیر مختلط می پردازیم، که در تجسم بخشیدن به عملکردهای انتگرالی فصل 7سودمند خواهند بود و به جای خود در حل معادله لاپلاس در دستگاههای دو بعدی بسیار با ازرش اند.

در هندسه تحلیلی معمولی می توانیم بگو ییم و سپس منحنی تغییراتy را بر حسبx ترسیم کنیم. مسئله در اینجا پیچیده تر است، زیرا z خود تابع دو متغیر x وy است. نمادگذاری زیر را به کار می بریم

(6.79)

در این صورت نظیر به هر نقطه در صفحه z (با مقادیر خاصx وy) می توان مقادیر خاصی برای u (x,y) وv (x,y) یافت، که یک نقطه در صفحه یω را بدست می دهد. با توجه به آنکه نقاط واقع در صفحه z به نقاطی در صفحه یω تبدیل شده یا نگاشته می شوند، خطها یا سطوح در صفحه zروی خطها و سطوح در صفحه یω نگاشته خواهد شد. اکنون هدف ما آن است که ببینیم برای تعدادی از توابع ساده، خطها و سطوح چگونه از صفحه z به صفحه ω نگاشته می شوند.

شکل 6-17: انتقال

انتقال

ω=z+z0 (6.80)

تابعω برابر است با متغیرz به اضافه یک ثابت، 0z0 = x0 + iy. با استفاده از معادله های

(6- 2) و (6-80)، داریم

u=x+x0 v=y+y0 (6.81)

که مطابق شکل (6-17) یک انتقال ساده محورهای مختصات را نشان می دهد.

شکل 6-18: چرخش

چرخش

(6.82)

در اینجا بهتر است نمایش قطبی را به کار بریم، با استفاده از

(6.83)

داریم

(6.84)

یا

(6.85)

دو رویداد پیش آمده است. اول آنکه، مدولr تعدیل یافته، یعنی با ضریب 0r، منبسط یا منقبض شده است. دوم آنکه، شناسه (آرگومان) به اندازه ثابت جمعی افزایش یافته است شکل (6

18) این عمل چرخش متغیر مختلط به اندازه زاویه را نشان می دهد. در حالت خاص، یک چرخش خالص به اندازه رادیان داریم.

فهرست مطالب

فصل 6.5

ویژگیهای تحلیلی نگاشت.. 5

6. 1 جبر مختلط.. 7

همیوغ مختلط.. 9

تابعهای متغییر مختلط.. 13

خلاصه. 16

6-2 شرایط کوشی _ریمان.. 17

توابع تحلیلی.. 22

خلاصه. 22

6-3 قضیه انتگرال کوشی.. 23

انتگرال های پربندی.. 23

اثبات قضیه انتگرال کوشی به کمک قضیه استوکس … 25

نواحی همبند چند گانه. 27

فرمول انتگرال کوشی.. 29

مشتقها 31

قضیه موره آ 32

خلاصه. 34

6-5 بسط لوران.. 34

بسط تایلور. 34

اصل انعکاس شوارتز. 36

ادامه تحلیلی.. 37

سری لورن.. 40

خلاصه. 43

6-6 نگاشت.. 44

انتقال. 45

چرخش … 45

انعکاس … 46

نقطه های شاخه و توابع چند مقدار. 48

خلاصه. 53

6-7 نگاشت همدیس … 53

خلاصه. 54

کربن

دسته: شیمی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 42 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 11

  • کربن
  • کربن عنصری شیمیائی در جدول تناوبی است، با نشان C و عدد اتمی 6. کربن عنصری غیر فلزی و فراوان، چهارظرفیتی ودارای سه آلوتروپ می باشد:
  • الماس (سخت ترین کانی شناخته شده)
  • گرافیت (یکی از نرم ترین مواد)
  • Covalend bound sp1 orbitals are of chemical interest only

فولریت (فولرین ها، مولکولهایی در حد بیلیونیوم متر هستند که در شکل ساده آن، 60 اتم کربن یک لایه گرافیتی با ساختمان 3 بعدی منحنی، شبیه به روروئک (روروئکی که قسمت جلوی آن مانند چوب اسکی خم شده)، تشکیل می دهند.

دوده چراغ از سطوح کوچک گرافیت تشکیل شده. این سطوح بصورت تصادفی توزیع شده، به همین دلیل کل ساختمان آن همسانگرد (ایزوتروپیک) است.

مدیریت علمی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 15 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12

مدیریت علمی

چکیده:

در مقاله زیر مطالبی در ارتباط با یکی از مهمترین عللی که باعث پیشرفت جهان صنعتی شده است را مد نظر قرار می گیرد. براستی چرا کشورها یی همچون ایلات متحده و ژاپن و کره و … پیشرفت کردند و چه عاملی سبب این پیشرفت گردید.

همچنین هیتلر به تاسی از چه عاملی به آمریکا اعلان جنگ کرد و او چه باوری نسبت به علم و صنایع خود و آمریکا داشت و وضعیت آمریکا در اعلان جنگ چگونه بود و چه عاملی باعث گردید که آمریکا در حالیکه ناوگان جنگیش در وضعیت بسیار نامطلوبی بسر می برد به وضعیتی مبدل گردد که پیروز جنگ گردد و به تاسی از آن عامل به یکی از بزرگترین قطبهای صنعتی جهان مبدل گردد.

و همچنین به برسی علم و صنعت قبل و بعد از مدیریت علمی و به نقش تیلور در این زمینه خواهم پرداخت. براستی تیلور کیست و چه نقشی را در صنعت ایفاء نموده است قطعا بازخوانی این ماجرا ما را باید به راهی که آنها رفتند باید بکشا ند چرا که این را ه توام با موفقیت بوده است.

مدیریت بازرگانی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 18 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14

مدیریت بازرگانی

رشته مدیریت بازرگانی در مفهوم عام آن شامل طیف وسیعی از مدیریت ها می شود، زیرا بیشتر سازمانهای تجاری، صنعتی و خدماتی مثل بانکها، شرکت های بیمه و یا کارخانجات صنعتی به دنبال سود هستند و در نتیجه یک موسسه بازرگانی محسوب می شوند.

و از همین رو در کشور ما تا چند سال پیش، گرایش مدیریت بازرگانی شامل گرایش های مختلف این رشته مانند مدیریت صنعتی، مدیریت بیمه و مدیریت جهانگردی و مدیریت بازرگانی بود. اما امروزه با پیشرفت علم مدیریت و تخصصی تر شدن این رشته، مدیریت بازرگانی کاربرد محدودتری پیدا کرده است. دروس تخصصی این رشته در زمینه شناخت بازار، مسائل بازاریابی، تجارت، داد و ستد، معاملات بین المللی و صادرات و واردات است

بررسی ادله اثبات دعوی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 59 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 77

بررسی ادله اثبات دعوی

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و …. و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می نماید: (دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند) [1] آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می رسیم که می گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می ورزد. [2]

گفتار دوم: اثبات

در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.

در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم. جسد شخصی را می یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می کنیم خانواده او را در جریان می گذاریم اظهار می دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می دهد دلایل به وقوع قتل به دست می آید.

برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین نیاز به دلیل داریم. خانواده او به چند نفر مشکوک اند. یکی مستاجری که مقتول داشته و یکماه قبل با حکم دادگاه خانه اش را تخلیه کرده و گفته که انتقام می گیرم. دیگری صادر کننده چکی که بلامحل بوده و مقتول حکم جلب او را گرفته مدتی در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چک دیگری گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوی شاگرد مغازه شاکی که بیش از ده سال برای او کار می کرده و در اختلاف با حقوق قهر کرده و در محل دیگر به کار اشتغال ورزیده و خود را مبالغی طلبکار می داند.

از محل وقوع جنایت رشته های مو و لکه های خون و دکمه مورد توجه قرار می گیرد. قرائن به شاگرد مغازه بیشتر تطبیق می کند تمامی لباسهای او مورد بازدید قرار می گیرد دکمه از آن کت شناخته می شود که کنده شده و بالاخره همسایه ای گواهی می دهد که او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول دیده است متهم وقتی در برابر آثار غیر قابل انکار قرار می گیرد اعتراف می کند و جریان را شرح می دهد و پرونده مراحل رسیدگی و صدور حکم تا قطعیت و اجرا را طی می نماید.

گفتار اول: انواع اماره

اماره بر دو نوع است اماره قانونی و اماره قضائی:

الف) اماره قانونی: اماره قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری شناخته، کسی که در جریان دعوی اماره قانونی به نفع اوست، از ابراز دلیل دیگر معاف است. و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را اثبات کند و دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد مگر اینکه دلیل خلاف امر موجود باشد، مثلا قانون کسی را که متصرف مالی است آن می شناسد اماره تصرف اماره ای است قانونی، هم در دعاوی حقوقی بکار گرفته می شود و هم در جرائم سارق که کیف دیگر را ربوده و در اختیار دارد و به استناد همین اماره تصرف، خود را مالک آن می شناسد پس این اماره به نفع اوست. در مقابل مالک واقعی، از اشیا متعلق به خود در کیف نام می برد در حالیکه سارق نمی توان آنها را نام برده و اساسا نمی داند در کیف چیست؟ و در این جا اماره قضائی شکل می گیرد و در مقابل اماره قانونی موثر واقع می شود.

ب) اماره قضائی: اماره قضائی اوضاع. و احوالی است که به نظر قاضی بدلیل بر امری و در این بحث دلیل بر وقوع جرم شناخته می شد، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال، نسبت به امر مجهولی قطع و تعیین پیدا می کند و اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی بوجود نیاورد، عنوان اماره قضائی پیدا نمی کند، اماره قضائی در اثبات جرائم و انتساب به متهم کاربرد زیادی دارد. در واقع دلایل معنونی از طریق اماره به دلایل قانونی و پیوند می خورد. در امر کیفری همه چیز می تواند در شرایطی از نظر قاضی به شکل اماره قرینه در جهت اثبات ارتکاب جرم به کار گرفته است. وقتی شبانه حجره ای باز شده و اموالی ره سرقت رفته و دو نفر به اتهام سرقت تحت نظرند یکی از آن دو کلید ساز است. طبعا همین کلید ساز بودن اماره قضائی است علیه او که بیش از نفر دیگر در مظان اتهام قرار می گیرد.

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی

از جهات مختلف اماره قانونی و قضائی تفاوت دارند که چند مورد را یاد آور می شویم:

1- اماره قانوئنی به حکم قانون مشخص می شود و معتبر می گردد مثل اماره در مواد 110، 109، 35 قانون مدنی در حالیکه اماره قضائی به نظر قاضی دلالت بر وقوع امری دارد.

2- اماره قانونی محدود و در قوانین مختلفی معرفی شده در حالیکه اماره قضائی تا محدود هر وضعی و هر تغییر وضعی می تواند به عنوان اماره قضائی چیزی را اثبات کند.

3- اماره قانونی شبیه به اصول عملیه است، کسی که اماره به نفع او جریان دارد از ارائه دلیل معاف است ولی همینکه اوضاع و احوال وضعی خلاف آن اصول عملیه یا اماره قانونی بوجود آوردند که به علم قاضی کمک کرد آن مبنای حکم قرار می گیرد.

مقدمه: 1

فصل اول – کلیات

مبحث اول: تعریف … 4

گفتار اول: دلیل.. 4

گفتار دوم: اثبات … 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص … 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. 10

مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل.. 15

مبحث اول: معاینه محل.. 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20

مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22

مبحث سوم: کارشناس … 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ … 26

بند اول: تشخیص هویت: 26

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27

بند اول: تکلیف متهم.. 28

بند دوم: تکلیف مجنی علیه. 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعریف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن.. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. 34

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد. 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. 40

گفتار دوم: استکتاب سند. 42

گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43

مبحث هفتم: شهادت … 44

گفتار اول: تعریف شهادت … 44

گفتار دوم: شرایط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ. 46

بند دوم: شرط عقل.. 47

بند سوم: شرط ایمان.. 48

بند چهارم: طهارت مولد. 48

بند پنجم: عدالت شاهد. 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص … 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52

بند اول: احضار شهود. 52

بند دوم: جلب شهود. 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت … 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص … 57

مبحث هشتم: امارات … 60

گفتار اول: انواع اماره 60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعریف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. 64

گفتار سوم: تعریف لوث … 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ . 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می شود؟ 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث … 67

مبحث دهم: علم قاضی.. 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70


روش تحقیق بررسی جامع جمعیت

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 60 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 43

روش تحقیق بررسی جامع جمعیت

چکیده تحقیق:

ب الا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم را گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم. بنابراین لازم است والدین، معلمان، استادان، مدیران نهادهای آموزشی و پرورشی و بطور کلی همه مسئولان کشور مهمترین و اساسی ترین وظایف خود را پیرامون رفع نیازهای ضروری و آینده این قشر عظیم متمرکز سازند روشن است که اگر حرکات تفکرات و تصمیمات بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسیر و جایگاه منطقی خود قرار نگیرند ممکن است این امر عواقب و عوارض وخیمی را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است دانش آموزان که گرفتار نارسایی اخلاقی و رفتاری هستند به کمک و یاری نیاز دارند لذا بایستی ریشه های این نارسائیها شناسایی شده و راههای کاهش و نهایتا درمان آنها مشخص گردد.

پرخاشگری که به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مشخص می شود ناشی از محرومیتها و کمبودهای فرد می باشد محیط و افرادی که فرد با آنها در ارتباط است نقش موثری در این فرآیند دارند هدف از این پژوهش شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و غیر روشهای مناسب جهت تعدیل این رفتار می باشد.

در این تحقیق به عوامل متعددی نظیر نقش والدین وضع اقتصادی خانواد ه سطح سواد آنها و روابط خانوادگی و شیوه رفتار دانش آموزان با همکلاسیها و معلم مورد توجه قرار گرفته است وبیشتر مطالعاتی که تا کنون انجام شده مربوط به عوامل ایجاد و تداوم پرخاشگری می باشد گاهی پرخاشگری حالتی هیجانی دارد و برای جلب توجه و یا هنگام خشم و ابزار می شود یا استفاده از اقدامات منطقی و منظم می توان پاسخهای پرخاشجویانه را از طریق رههای غیر مستقیم به رفتاری مطلوب تبدیل کرد نقش معلم در این فرایند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چون پرخاشگری از راه تقلید قابل یادگیری است لذا معلم و همکلاسیها می توانند نقش مناسبی را ایفا نمایند.

فصل یکم

مقدمه:

بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم را گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم و با توجه به اینکه کودکان سرمایه های ارزشمند و سازنده آینده جامعه هستند ارضائ نیازهای کودکان بطور مناسب راهنمایی و مشاهده کودک را ضرورت می بخشد و غفلت در رنج مشکلات آنان خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد.

هدف کلی این آموزش آشنایی با مفهوم پرخاشگری منشا و چگونگی کنترل آن است و همچنین پرخاشگری یک غریزه است که به طور کلی نمی توان آن را از بین برد باید به دانش آموزان و والدین آنها یاد داد که چگونه پرخاشگری خود و فرزندان خود را در راه مثبت ارضا کنند.

و همچنین پرخاشگری که به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مشخص می شود ناشی از محرومیتها و کمبودهای فردی می باشد و محیط و افرادی که فرد با آنها در ارتباط است نقش موثری در این فرایند دارند که پرخاشگری آنها را به نحوه صحیحی کنترل کنند و روشهای درست و منطقی در اختیار فرزندان آینده جامعه قرار دهند تا ما شاهد جامعه ای سالم و خوب باشیم.

بیان مساله پژوهش

با توجه به مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات مربیان سوالات زیر را عنوان نموده ام تا بتوانیم از طریق این سوالات پی ببریم که فرزندها تا چه اندازه پرخاشگر هستند تا از طریق استدلالهای منطقی میزان پرخاشگری آنها را در رابطه با محیط اطراف کودک والدین کودک و ناکامی کودک تماشای فیلمهای خشونت آمیز و امسال آنها و میزان پرخاشگری که در آنها هست کم کنیم.

مقدمه

براساس فرضیه ها اقدام به تهیه پرسشنامه نموده که شامل 20 سوال می باشد که در رابطه با پرخاشگری در مقابل هر سوال چهار گزینه کم متوسط زیاد و خیلی زیاد می باشد.

جامعه آماری معلمین مشهد

جمعیت نمونه 100 نفر از معلمین که پس از پر کردن پرسشنامه جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

روش آماری مورد استفاده در این تحقیق

1- رسم جدول فراوانی 2- رسم کردن نمودار درصد آن را نیز رسم می کنیم. بر اساس داده ها به تغییر و تفسیر و نتیجه گیری می پردازیم. معلمین گرامی ضمن عرض سلام و آرزوی سلامتی برای شما عزیزان با توجه به جدی بودن مسئله تعلیم و تربیت و تاثیر نقش معلمین در این امر مهم تحقیق در زمینه بررسی علل و عوامل پرخاشگری از دیدگاه شما معلمین گرامی صورت گرفته امید آن می رود گامی موثر در حل این مشکل برداریم و در این راه موفق تر گردیم با همکاری شما معلمین گرامی.

این پرسشنامه دارای 20 سوال می باشد که در مقابل هر سوال چهار حالت وجود دارد از شما تقاضا می شود نظر خود را فقط در یکی از چهار حالت با علامت × مشخص کنید.

لطفا به تمام سوالات پاسخ دهید چون ما را در تجزیه و تحلیل اطلاعات بیشتر کمک می کنید. نوشتن نام و نام خانودگی الزامی نیست فقط سابقه تحصیلی خود را ذکر کنید.

معلمین گرامی که بالای 8 سال سابقه تحصیلی دارند. مدرک حداقل فوق دیپلم و بالاتر دارند به سوالات پاسخ دهند. از معلمین تقاضا می شود با دقت پاسخ دادن به سوالات ذیل ما را در انجام کار تحقیق راجع به کودکان پرخاشگری یاری فرمائید.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق 1

فصل یکم

مقدمه 2

بیان مساله پژوهش 2

اهمیت و ضرورت مساله 3

ا هدف ویژه پژوهش 4

سوالات یا فرضیه 5

فرضیه 5

تعریف متغیرها 6

تعریف عملیاتی 9

فصل د وم

جامعه آماری 9

نمونه تحقیق 10

نوع تحقیق 10

روش نمونه گیری 10

ابزار اندازه گیری 10

طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل 11

فصل سو م

یافته های پژوهشی 11

مقدمه 12

جا م عه آماری معلمین مشهد 12

جدول سوالات پرسشنامه 13

جدول آماری یک 15

جدول آماری دوم 16

جدول آماری سوم 18

جدول آماری چهارم 19

جدول آماری پنجم 20

جدول آماری ششم 21

جدول آماری هفتم 21

جدول آماری هشتم 22

جدول آماری نهم 23

جدول آماری دهم 24

جدول آماری یازدهم 25

جدول آماری دوازدهم 26

جدول آماری سیزدهم 27

جدول آماری چهاردهم 28

جدول آماری پانزدهم 29

جدول آماری شانزدهم 30

جدول آماری هفدهم 31

جدول آماری هیجدهم 32

جدول آماری نوزدهم 33

جدول آماری بیستم 34

فصل چهارم

بیان مسئله پژوهش 35

تجزیه و تحلیل داده ها 39

محدودیت پژوهش 39

پیشنهاد و کاربردهای پژوهشی 40

مقاله در مورد کولر اتومبیل (به همراه تصاویر)

دسته: مکانیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1364 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 19

مقاله در مورد کولر اتومبیل (به همراه تصاویر)

شرح عملکرد سیستم کولر:

این سیستم شامل قطعاتی به شرح زیر می باشدکه در تصویر هم نمای کلی سیستم به همراه شماره قطعات دیده می شود:

1- شیر انبساط

2- مخزن رطوبت گیر (خشک کن) به همراه پرسوستات یا کلیدسه کاره

3- کندانسور (مایع ساز)

4- کمپرسور

5- فن (پنکه)

6- اواپراتور

7- ترموستات الکترونیکی

8- جعبه مجرای هیتر بخاری

روش تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 23 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 24

روش تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت

مقدمه:

فراغت پدیده ای است اجتماعی و فرهنگی و می توان گفت از آن هنگام که جامعه و فرهنگی به وجود آمده این پدیده نیز در زندگی مردمان به صورتی مورد یافته، مطرح گردیده است. در گذشته این اوقات به صورت کار وبازی تواما انجام می پذیرفته که بیشتر به خاطر مذهب و اعمال آن این زمان را می گذرانیدند ولی در طول تاریخ و تحولات جوامع، به تدریج کار و بازی از همدیگر جدا شدند و اهمیتی که بشر برای اوقات فراغت خود قائل شد انواع هنرها و بازیها و … بسط و توسعه باور نکردنی پیدا کردند.

در کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی ایران، شاپور راسخ خطاب به اوقات فراغت آن را چنین تعریف می کند:

((فراغت به اوقاتی اطلاق می شود که در ان آدمی نه تنها از تعهدات شغلی و اقتصادی بلکه از تکالیف شخصی و خانوادگی و اجتماعی آسوده باشد و آن را به طیب خاطر به امور صرف کند، چون تفریح، بازی، ورزش و کارهای ذوقی و تفننی فرهنگی، مصرف دارد.))

دانش آموزان مقطع اول در دبیرستان عطارکه در حال حاضر مشغول به تحصیل می باشند.

هدف تحقیق:

از آنجا که همواره به این مسئله که ((تشخیص، نیمی از شناخت موضوع است)) معتقد بوده ام و اصولاً هر تحقیقی با هدف خاصی آغاز می گردد و تحقیق بدون هدف نتیجه ای بار نمی آورد در این تحقیق هدف بدست آوردن آن سری از علاقه و خواسته های این دانش آموزان در چگونگی گذراندن اوقات فراغت خود می باشد.

بیان مسئله:

ما با تمدنی رو به رو هستیم که در آن فراغت نقش مهمی دارد زیرا از یک طرف تکنولوژی به تدریج کار توان فرسا را از دوش افراد بر می دارد مثل ((رایانه)) و از طرف دیگر زمان کار به علت افزایش حجم تولید، کاهش می یابد در نتیجه در آینده ای نه چندان دور افراد با ساعات فراغت زیادی روبرو خواهند بود.

براستی برای پرکردن ساعات طولانی فراغت چه باید کرد؟ ساعات فراغت به چه نحو گذرانده شود که در پرورش استعداد افراد موثر واقع گردد و از هدر رفتن وقت جلوگیری گردد؟

سوال 2) شما چند سال دارید؟

جدول توزیع فراوانی افراد جامعه مورد مطاله بر حسب سن

Xi*Fi

Xi

فراوانی نسبی

فراوانی مطلق Fi

طول دسته

54

5/13

8%

4

14-13

713

5/15

92%

46

16-15

767

100%

50

جمع

طبق جدول میزان سن افراد مورد بررسی نشان داده شده که از 50 نفر مورد مطالعه 4 نفر 8 در صد آنها به گروه سنی (14 – 13) متعلق می باشند و 46 نفر از آنها یعنی 92 درصد به گروه سنی (16 – 15) متعلق می باشند در نتیجه بیشترین درصد متعلق به گروه سنی (16 – 15) می باشد و میانگین سنی این افراد مورد مطالعه 34/15 می باشد.

Xi * Fi

Xi

فراوانی نسبی

فراوانی مطلق Fi

طول دسته

54

5/13

08/0

4

14-13

713

5/15

92%

46

16-15

767

100%

50

جمع

سوال 3) در طول شبانه روز چند ساعت وقت آزاد دارید؟

جدول توزیع فراوانی افراد جامعه بر حسب داشتن وقت آزاد

Fi*X

فراوانی نسبی

فراوانی مطلق Fi

طول دسته

5

1/0

5

1ساعت و کمتر

20

1/0

5

2 ساعت بیشتر

12

08/0

4

3ساعت بیشتر

144

72/0

36

4ساعت و بیشتر

179

100/0

50

جمع

طبق نتایج حاصل از جدول فوق و نمودار دایره ای که میزان ساعات وقت آزاد آنها را در طظول شبانه روز مورد بررسی قرار می دهد از 50 نفر 10% آنها یک ساعت و کمتر وقت آزاد دارند، 10 % دو ساعت و 8 % سه ساعت و 72 % آنها چهار ساعت و بیشتر وقت آزاد دارند که از این تعداد بیشترین درصد آنها 4 ساعت و بیشتر وقت آزاد دارند و کمترین درصد آنها متعلق به یک ساعت و کمتر از یک ساعت می باشد. و در بررسی میانگین این ساعات وقت آزاد فوق الذکر مشخص شده که میانگین آنها 58/3 می باشد.

بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1470 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 108

بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

چکیده:

در سال های گذشته روند مصرف انرژی برق به دلیل رشد و توسعه ملی روبه فزونی نهاده تا جایی که در سال 1390 میزان سوخت های فسیلی مصرفی گاز طبیعی و فرآورده های نفتی معادل 385.5 بشکه نفت خام بوده است. از این میزان معادل 306.1 بشکه نفت خام مستهلک شده است که معادل 79.4 درصد می باشد. این میزان سوخت فسیلی به هدر رفته و تبدیل به گازهای آلاینده زیست محیطی گردیده است. با ساخت نیروگاه های برق آبی می شود از این امر جلوگیری کرد زیرا انرژی برق آبی نیازی به سوزاندن سوخت های فسیلی ندارد.

توسعه سدها و نیروگاه های برق آبی در این راستا می باشد؛ اما یکی از چالش های مهم پیش رو تأمین مالی به هنگام جهت اتمام به موقع و بهره برداری از نیروگاه ها می باشد. در این تحقیق با بررسی مدل های به کار رفته در جهان برای تأمین مالی این گونه طرح ها در پی شناسایی روش های بهتر تأمین مالی ممکن می باشد و از طرفی با محاسبه هزینه فرصت از دست رفته اثر دیرکرد در به کارگیری این گونه طرح ها را نشان می دهد. روش تحقیق به کارگرفته شده توصیفی-پیمایشی می باشد. از نتایج به دست آمده استنباط می شود همان گونه که در جهان با آزادسازی نرخ برق تمایل سرمایه گذاری و مشارکت تأمین کنندگان مالی افزایش یافته.

در ایران نیز با واقعی شدن نرخ برق می توان منابع مالی لازم را در جهت ساخت نیروگاه های برق آبی هدایت کرد.

مقدمه:

یکی از نگرانی های کشورهای جهان دراین دوران، عقب افتادگی ازحرکت سریع وپر شتاب توسعه است. یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور ها توسعه اقتصادی و به تبع آن توسعه صنایع است، برای دستیابی به آن نیاز به تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز صنایع می باشد، کشورهای درحال توسعه جهان در پی افزایش تولید برق از راه احداث نیروگاه های جدید هستند.

کشور ایران که قرار است مسیر رشد وتوسعه را در قالب سند چشم انداز وبرنامه های توسعه بپیماید، احداث وتوسعه نیروگاه های جدید برای پاسخ گویی به تقاضای روزافزون انرژی برق (نرخ رشدآن در حال حاضر بین 7 تا 8 درصد درسال می باشد) را در دستور کار خویش قرار داده است.

اما زمان دسترسی به منابع مالی بدون هیچ کم وکاستی برای احداث نیروگاه های جدید گذشته است واکنون باید برای غلبه براین چالش راهکار دیگری پیدا کند اکنون باید باتکیه برعلم ودانش و به کارگیری فن آوری های جدید به دنبال حل مشکل ها ورفع چالش ها بود. درجهان امروزتأمین منابع مالی برای اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی از مهم ترین مسائل در زمینه مدیریت مالی است که همگام با سایر علوم با سرعت زیادی در حال پیشرفت و گسترش می باشد، به نحوی که تقریبا هیچ پروژه ای بدون کمک گرفتن از ابزارهای این دانش به نتیجه نمی رسد. با این دانش می توان از منابع موجود مالی استفاده بهینه نمود و جهت اجرای بهتر پروژه ها برنامه ریزی نمود.

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است وشیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، ودرنتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند.

امروزه جوامع بشری با سرعت بسیار زیادی به سوی توسعه در حال حرکت هستند. توسعه ای که در سایه آن امکان بهبود کیفیت و رشد بلندمدت اقتصادی و رفاه اجتماعی وجود داشته باشد. از این رو یکی از معیارهای اندازه گیری و ارزش گذاری کشورها، سرعت توسعه می باشد.

بی شک یکی از کلیدهای دست یابی به رشد بلندمدت اقتصادی، توسعه مالی است. مطمئناً کشورهایی در مسیرتوسعه قرارخواهند گرفت که با بررسی و مطالعه نیاز جوامع خود، پروژه ها و طرح های بزرگ و کوچکی را تعریف نموده و نسبت به اجرای آن ها اقدام نمایند. امروزه نیز شاهد آن هستیم که پروژه های بسیار بزرگ عمرانی، صنعتی، تحقیقاتی و … در گوشه و کنار جهان در حال اجراء می باشد و حجم زیادی از منابع مالی را به خود جذب نموده اند.

این پروژه ها نیز تنها درصورتی با موفقیت به تحقق خواهند پیوست که بتوان ابعاد مختلف آن را با ابزارها و روش های نوین علمی مدیریت نمود. یکی از این روش های نوین علمی ، علم مدیریت مالی است که همگام با سایر علوم با سرعت زیادی در حال پیشرفت و گسترش می باشد، به نحوی که تقریبا هیچ پروژه ای بدون کمک گرفتن از ابزارهای این دانش به نتیجه نمی رسد. با این علم می توان از منابع موجود مالی استفاده بهینه نمود و جهت اجرای بهتر پروژه ها برنامه ریزی نمود.

تأمین منابع مالی اولویت اصلی پیشرفت هرپروژه ای محسوب می گردد، با توجه به این که در سال های اخیراز راه های مختلف مانند فروش اوراق مشارکت با افزایش جذب نقدینگی بازار پول کشور روبه رو بوده است، طراحی و انتشار اوراق مشارکت، ابزاری مالی و شیوه ای جدید را در تأمین مالی طرح های عمرانی- انتفاعی دولت و طرح های سودآور شرکت ها و سایر مؤسسه های انتفاعی پدید آورد که در عین حال زمینه مشارکت عمومی را در سرمایه گذاری در این گونه طرح ها فراهم کرد. اما در عمل این روش ها هم نتوانسته اند به طور کامل نیازهای مالی پروژه ها را مرتفع سازند.

اندیشیدن راهکاری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه از مراحل اولیه اطمینان از به انجام رسیدن پروژه است. در این بین مسأله جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه ها با حجم مالی بالا می باشد. هر چه نیاز مالی، حجم مالی و حساسیت پروژه بالاتر باشد توجه طرفین معامله برای مهیا کردن شرایط بهتر و دقیق تر بیشتر می شود.

در کشور ما که براساس دسته بندی بانک جهانی کشوری درحال توسعه محسوب می شود و نیاز به ساختارهای زیربنایی دارد، مسأله جذب منابع خارجی مهم و موردتوجه است. نکته مهم در این زمینه اهمّیت نقش کشور میزبان پروژه در برقراری ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی می باشد. مسأله ریسک ها و مدیریت صحیح آن ها نیز مسأله ای است که می تواند در مورد تأمین مالی پروژه بسیار تأثیرگذار و مورد توجه باشد. این تأمین مالی می تواند در حالت کلی به شکل استقراض از بانک های خارجی یا مؤسسه های مالی بین المللی یعنی همان شکل وام که در اصطلاح به آن فاینانس می گویند باشد یا به شکل سرمایه گذاری خارجی باشد. استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی که در ایران به نام فاینانس متداول گردیده برای اجرای پروژه ها و خرید تجهیزها و کالاهای سرمایه ای طرح های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها، براساس قراردادهای مالی منعقده با اعتبار دهندگان خارجی صورت می پذیرد.

اکثر سرمایه گذاران دردنیا و اقتصادهای پیشرفته کمتر از 30 درصد منابع مالی پروژه ها را خود تأمین می کنند و 70 درصد مابقی آن را از طریق روش های مختلف تأمین منابع مالی تجهیز می کنند.

اما در ایران و پروژه های عمرانی که توسط دولت انجام می پذیرد، تنها منابع موجود، منابع عمومی و یا فروش اوراق مشارکت و فاینانس با اخذ سودهای کلان می باشد، که این مسئله سبب روبرو شدن با محدودیت منابع رو به رو است .

فهرست مطالب

مقدمه: 2

فصل اول 4

بیان مسأله پژوهش: 5

اهمّیت و ضرورت پژوهش: 5

اهداف پژوهش: 6

I. اهداف اصلی: 6

II. اهداف فرعی: 6

مدل: 7

فرضیههای تحقیق: 8

روش تحقیق: 8

قلمرو تحقیق (موضوعی- زمانی – مکانی) 8

جامعه آماری: 8

روش محاسبه تعداد نمونه: 9

روش نمونه گیری: 9

کتابخانه ای: 9

روش تحلیل دادهها: 9

تعریف واژهها و متغیّرها: 9

فصل دوم 11

بخش اول: 12

مقدمه 12

ساختار تأمین مالی جهت ا جرای طرح های نیروگاهی برق آبی درجهان: 13

طرح های توسعه ای: 15

طرح های ملی: 15

طرح های تجاری: 16

ساختار تأمین مالی جهت اجرای طرح های نیروگاهی برق آبی درشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران: 17

منابع عمومی : 17

سایر منابع: 18

درآمد اختصاصی: 18

مشارکت: 19

اوراق مشارکت: 19

فاینانس (تسهیلات بلند مدت مالی- تأمین منابع مالی ارزی- خطوط اعتباری خارجی) 21

2-1-2) مطالعات مالی طرح 27

3-1-2) اهداف کلی و اصولی مطالعات مالی طرح 29

4-1-2) هدف های خاص مطالعات مالی طرح 31

2-2) بخش دوم: فرایندهای اصلی مطالعات 32

1-2-2) اطلاعات ویژه و تحلیل های پایه: 32

2-2-2) ارزیابی منابع مالی طرح: 33

3-2-2) ارزیابی ظرفیت وام گیری: 33

4-2-2) تخصیص سرمایه گذاری ها: 34

5-2-2) باز پرداخت سرمایه گذاری ها: 34

3-2) تأمین منابع مالی: 35

1-3-2) معرفی روشهای مناسب جهت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های تملّک دارائی های سرمایه ای: (قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – مدیریت طرحهای عمرانی) 35

قراردادهای نوین مهندسی 35

الف- قرارداد احداث، بهره برداری، انتقال (ساخت– بهره برداری– واگذاری): 36

ب) قرارداد احداث، تملّک، بهره برداری (ساخت – تملک – بهره برداری): 38

ج) قرارداد احداث، (تملّک، بهره برداری، انتقال): 38

چ) قرارداد (احداث، انتقال، بهره برداری): 38

د) قرارداد (احداث، اجاره، انتقال): 38

ه) قرارداد ساخت و انتقال: 39

و) قرارداد بیع متقابل: 39

نقاط قوّت: 41

نقاط ضعف: 42

استفاده از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) 43

اصول و مبانی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) 43

کارکرد های ابزارهای مالی اسلامی 43

ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک) 45

أ. مالکیت صاحبان اوراق 45

ب. کیفیت توزیع سود 45

ج. تضمین اصل سرمایه 47

تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت) 49

مزایای شش گانه صکوک 50

2-3-2) سابقه تاریخی: 51

فصل سوم 53

1-3) مقدمه: 54

2-3) جامعه آماری و نمونه: 54

3-3) روش جمع آوری داده ها 55

4-3) متغیّرهای تحقیق: 56

5-3) نحوه انجام فعا لیت در این پایان نامه: 56

6-3) روش اجرای تحقیق: 56

1-6-3: طرح های تملّک دارائی های سرمایه ای که انتخاب شده اند 57

الف) معرفی طرح های خاتمه یافته: 57

1- نیروگاه برق آبی کارون3: 57

2- نیروگاه برق آبی کرخه: 58

3- نیروگاه برق آبی مسجدسلیمان: 58

4- نیروگاه برق آبی کارون4: 59

ب) معرفی طرح های نیمه تمام و در حال اجراء: 60

1- نیروگاه آبی گتوند علیا: 60

2- نیروگاه برق آبی سیمره: 61

3- نیروگاه برق آبی رودبار لرستان: 62

4- طرح سد و نیروگاه داریان 63

2-6-3- معرفی چند طرح در خارج از کشور 63

سد و نیروگاه’هووردام’در کشور آمریکا 63

سد و نیروگاه نم تئون 2 در کشور لائوس 64

3-6-3- استفاده از روش های تأمین منابع مالی موجود در بخشهای نیروگاه های برق آبیخارجی 65

فصل چهارم 67

1-4 ارائه اطلاعات و ارقام و بررسی آن ها 68

1-1-4) طرح تملّک دارائی های سرمایه ای نیروگاه کرخه 68

2-1-4) طرح تملّک دارائی سرمایه ای سد و نیروگاه مسجد سلیمان: 69

3-1-4) طرح سد و نیروگاه کارون3: 70

4-1-4) طرح سد و نیروگاه کارون4: 71

1- 2-4) طرح های تملّک دارائی های سرمایه نیمه تمام: 72

2-2-4) طرح سد و نیروگاه گتوند علیا 72

3-2-4) طرح سد و نیروگاه سیمره: 73

4-2-4) طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان: 74

طرح سد و نیروگاه داریان: 75

تجزیه و تحلیل داده ها: 76

فصل پنجم 90

1- 5- خلاصه: 91

2-5-نتایج مبتنی برفرضیه اصلی تحقیق: 91

3-5-نتایج مبتنی برفرضیه های فرعی تحقیق: 91

4-5-پیشنهادهای مبتنی برفرضیه ها: 92

5-5- محدودیتهای پژوهش: 96

منابع و مآخذ: 98

عنوان: بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

فرمت: doc

تعداد صفحات: 108

مدیریت مالی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 16 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 10

مدیریت مالی

مقدمه:

یکی از مباحث مهم در مدیریت مالی اندازه گیری و کاربرد هزینه سرمایه شرکت می باشد که معمولاً در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری و هم چنین راههای مختلف تامین مالی به عنوان اصل مهم تلقی می شود.

برای محاسبه سرمایه شرکت ابتدا بایستی راههای مختلف کسب مانع مالی را بشناسیم.