فتوشاپ (نکاتی که در طراحی در یک سیستم مالتی مدیا باید در نظر بگیریم)

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 16 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 11

فتوشاپ (نکاتی که در طراحی در یک سیستم مالتی مدیا باید در نظر بگیریم)

نکاتی که در طراحی در یک سیستم مالتی مدیا باید در نظر بگیریم

1) eye flow رنگ بندی و تکنیکهایی که موجب جلب توجه می شوند. (در مورد ترتیب ارائه اطلاعات بحث می کند)

2) vsal Appeal (جنبه های دیداری) کلا ساختار چگونه طراحی شود که مطالب به چه ترتیبی جلب نظر داشته باشد.

3) consistency (پایداری یا ثبات سیستم) سیستم اطلاعات چند رسانه ای طوری طراحی شود که تغییر platfrom موقعیت نمایش ابزارهای نمایش و یا هر شرایط دیگری تغییری در ترتیب دلخواه ارائه اطلاعات ایجاد کند.

بررسی پرورش شترمرغ

دسته: علوم پایه

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 23 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17

بررسی پرورش شترمرغ

پرورش شتر مرغ

مطابق جدول زمانی ارائه شده با خرید 2 قطعه شتر مرغ نر و 5 قطعه شتر مرغ ماده و خرید 10 قطعه شتر مرغ یک ساله و خرید 125 تخم شتر مرغ فعالیت پرورشی شروع شده و در سال اول تعداد شتر مرغ های مولد را افزایش می دهیم تا بتوانیم ظرفیت مزرعه را به 200 قطعه برسانیم، که در نهایت در پایان سال پنجم مزرعه به ظرفیت کامل می رسد.

پرورش شتر مرغ دارای مراحلی به قرار زیر است:

1- خرید شتر مرغ های مولد و یکساله و تخم تشر مرغ

2- ایجاد تأسیسات و ساختانهای جهت نگهداری شتر مرغ

3- ایجاد مزرعه شتر مرغ جهت تغذیه شتر مرغ ها

1- شتر مرغ های خریداری شده برای شروع کار:

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

2

2

شتر مرغ بالغ ماده

5

3

شتر مرغ یکساله

10

4

تخم شتر مرغ

125

سال شروع (1384)

با توجه به 5 ماده مولد خریداری شده که هر کدام 60 عدد تخم می گذارند و 125 عدد تخم شتر مرغ خریداری شده و همچنین در نظر گرفتن 60 الی 70 درصد قدرت باروری، متوسط 85 درصد و 20 درصد تلفات جوجه، 324 جوجه خواهیم داشت که از این تعداد 160 عدد جوجه ماده و 160 عدد جوجه نر می باشند.

پایان سال 1384

در پایان سال 1384 تعداد شتر مرغ ها بر اساس جدول زیر می باشد.

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

2

2

شتر مرغ بالغ ماده

5

3

شتر مرغ یکساله

290

4

جوجه یکروزه

300

فروش از سال 1384

با توجه به تولید و جهت بدست آوردن قسمتی از سرمایه گذاری مطابق جدول فروش زیر را خواهیم داشت.

ردیف

نوع

کل

جهت فروش

باقی مانده

1

جوجه یکروزه

300

200 قطعه

100 قطعه

2

شتر مرغ یک ساله

290

250 قطعه

40 قطعه

سال اول 1385

تعداد بالغین ما با توجه به خریداری 7 قطعه شتر مرغ بالغ در سال قبل و خریداری 1 قطعه شتر مرغ نر و 4 قطعه شتر مرغ ماده، تعداد شتر مرغ های بالغ در این سال به 12 قطعه خواهد رسسید (3 قطعه نر و 9 قطعه ماده) که با این شرایط تا پایان سال 1385 انتظار تولید زیر را خواهیم داشت.

پایان سال 1385

تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زیر می باشد.

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

3

2

شتر مرغ بالغ ماده

9

3

شتر مرغ یکساله

100

4

جوجه یک روزه

540

فروش از سال 1385

با توجه به تولید و جهت به دست آوردن قسمتی از سرمایه گذاری مطابق جدول فروش زیر را خواهیم داشت.

ردیف

نوع

کل

جهت فروش

باقی مانده

1

جوجه یکروزه

540

400 قطعه

140 قطعه

2

شتر مرغ یک ساله

100

50 قطعه

50 قطعه

سال دوم 1386

تعداد بالغین ما با توجه به خریداری 10 قطعه شتر مرغ یکساله (مطابق جدول -3) در سال 1384 که در سال 1386 به سن بلوغ رسیده اند و خریداری 2 قطعه شتر مرغ بالغ و 6 قطعه شتر مرغ ماده، تعداد کل شتر مرغ های بالغ 10 نر و 20 ماده می باشد که تا پایان سال 1386 انتظار تولید بر اساس زیر را خواهیم داشت.

پایان سال 1386

تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زیر می باشد.

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

10

2

شتر مرغ بالغ ماده

20

3

شتر مرغ یکساله

140

4

جوجه یک روزه

600

ساختمان و تاسیسات

برای نگهداری شتر مرغ ها از حصار و سایه بان (پناهگاه) به همراه چراهگاه مناسب می گردد. برای هر شتر مرغ بالغ 4300 متر (5 عدد چراگاه 17 هکتاری که در هر چراگاه 39 شتر مرغ مولد نگهداری می شود) و برای شتر مرغ های پرواری حدوداً 11 متر (5 عدد چراگاه 2500 متری که در هر چراگاه 240 شتر مرغ پرواری نگهداری می شود). همچنین در این طرح برای مولد ها بطور جداگانه محل عراضی کشت علوفه نیز در نظر گرفته شده است که حدوداً 80 هکتار می باشد. سایبان پیش بینی شده برای 39 شتر مرغ مولد و برای پرواری ها حدوداً 240 قطعه در نظر گرفته شده است. بدهی است محوطه نگهداری بایستی عاری از هر گونه اشیاء براق و تیز باشد. حصار کشی ها در دو نوع شیمی و فنس (توری ها با چشمه ریز) با ارتفاع 5/1 تا 2 متر در نظر گرفته شده است که نوع اول عمدتاً برای چراگاه و نوع دوم برای بهار بند استفاده خواهد شد. برای تغذیه پرنده ها از آبشخور و دان خوری ها مناسب و قابل شستشو استفاده شده است. جهت جوجه کشی محلی برای نگهداری تخم ها و دستگاه آنکوباتور، هچر و نیز محل پرورش جوجه با تجهرزات لازم و قابلیت ضو عفونی در نظر گرفته شده است و همچنین 5 دستگاه آنکوباتور و 1 دستگاه هچر در نظر گرفته شده است. بطور کلی سطح مورد نیاز برای تاسیسات و تجهیزات همراه با سایر اماکن پیش بینی شده از قبیل ساختمان های اداری، کارگری و نیز قرنطینه و امور بهداشتی و کشت دانه برای تغذیه، شتر مرغ ها حدوداً 200 هکتار می باشد که محوطه چراه گاه ها و یونجه زار ها و بهار بند ها فنس کشی می شود.

عددی 2000: ظرفیت ستر (5 دستگاه 400 عددی)

عدد 400: ظرفیت هیچر (یک دستگاه 400 عددی)

هزینه خرید و انتقال شتر مرغ به تفکیک سال

شرح

سال شروع

سال اول

سال دوم

سال سوم

شتر مرغ بالغ

189.000.000

54.000.000

216.000.000

شتر مرغ یکساله

120.000.000

تخم شتر مرغ

50.000.000

هزینه قرنطینه و حمل شتر مرغهای بالغ

35.000.000

25.000.000

40.000.000

هزینه قرنطینه و حمل شتر مرغ های یکساله

40.000.000

هزینه حمل تخم شتر مرغ ها

5.000.000

جمع

439.000.000

79.000.000

256.000.000

بررسی جامع کمکهای اولیه

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 81 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 80

بررسی جامع کمکهای اولیه

ردیف

موضوع

صفحه

1

باز کردن راه هوایی

2

دادن تنفس مصنوعی

3

ماساژ قلبی

4

خونریزی

5

اهداف کلی در خونریزی

6

اثرات خونریزی در بدن

7

انواع خونریزی

8

روشهای مهار خونریزی

9

مسمومیت ها

10

مسمومیت گوارشی

11

مسمومیت تنفسی

12

مسمومیت تماسی

13

گزش و گاز گرفتگی

14

سوختگی ها

15

سوختگی با آتش

16

سوختگی با مواد شیمیایی

17

سوختگی با جریان برق

18

سوختگی ناشی از شعله

19

صرع

20

شوک

21

غش

22

رعد و برق

23

سرمازدگی

24

گرمازدگی

25

یخ زدگی

26

مارگزیدگی

27

گزش حشرات

28

عقرب گزیدگی

29

انواع آسیبهای وارده به دستگاه اسکلتی

30

آسیب استخوان

31

معاینه دستگاه اسکلتی

32

کمکهای اولیه در آسیب های اسکلتی

33

غرق شدگی

34

دفاع اتمی

35

یک انفجار اتمی چه مشکلاتی را به وجود می آورد

36

مراحل گسترش انفجار اتمی

37

علائم بیماری های پرتو

38

درلحظه انفجار اتمی چه باید کرد

39

بعد از انفجار

40

بعد از کم شدن آلودگی یا خارج شدن از منطقه آلودگی چه باید کرد

41

چگونه یک جان پناه اتمی خانگی بسازیم

باز کردن راه هوایی Air way

اولین قدم بازکردن راه هوایی فرد است. در فرد بیهوش تمامی ماهیچه ها شل شده اند. عضلات زبان و گردن هم از این قاعده مستثنی نیستند و احتمال دارد که زبان به طرف حلق برگردد و راه هوایی را مسدود کند.

کف دست را روی پیشانی مصدوم گذاشته و سر او را به طرف عقب برگردانید. همزمان با این کار دست دیگر را زیر چانه او قرارداده و به سمت بالا فشار دهید به طوریکه دندانهای فک بالا و پایین در مقابل هم قرار گیرند. در صورت انجام صحیح این مراحل شما موفق به بازکردن راه هوایی مصدوم خواهید شد.

مراقب باشید که، دهان فرد را بیش از حد باز نشود در این صورت ممکن است زبان به عقب برگردد و راه هوای را

دادن تنفس مصنوعی Breathing

پس از باز کردن راه هوایی باید از وضعیت تنفس مصدوم آگاه باشید، ابتدا قفسه سینه فرد را برهنه کنید.

اگر صورت مصدوم کبود و رنگ بریده باشد.

نه جریان هوا از بینی و دهان فرد حس شود و نه صدایی که نشانگر جریان هوا باشد به گوش برسد. قفسه سینه حرکت نداشته باشد.

تنفس وی قطع شده است و باید تنفس مصنوعی را آغاز کند حتی اگر نتوانستید تشخیص دهید که فرد مذکور تنفسی دارد یا نه نفس دارد یا نه نفس مصنوعی را آغاز کنید چون اگر فرد تنفس داشته باشد شما در هنگام تنفس مصنوعی متوجه می شوید.

تکنیک دادن تنفس مصنوعی

سر را به عقب متمایل کنید به صورتیکه دهان کمی بازتر باشد (نحوه باز کردن راه هوایی در مبحث قبل آمده است) با انگشتان دستی که روی پیشانی مصدوم است سوراخهای بینی فرد را ببندید.

دهان فرد را روی دهان مصدوم بگذارید بطوریکه، لبهای شما کاملا اطراف دهان او را بگیرد، با یک بازدم عمیق هوا را وارد دهان مصدوم کنید. همزمان از گوشه چشم خود به قفسه سینه فرد نگاه کنید و ببینید آیا با هنگامی که درون مجاری هوایی او می دمید قفسه سینه بالا می رود یا نه؟

سه سینه فرد بالا می آید تنفس را قطع کنید و دهان خود را از دهان فرد دا کرده و بینی او را آزاد بگذارید و خودتان برای تنفس بعدی نفس بگیرید.

هنگام تنفس موثر سینه و شکم مصدوم بالا و پایین می آید، احیاگر حس می کند که بادکنکی را پر می کند و پس ازدمیدن حجم معینی، مقابل ورود هوای اضافه تر مقاومت احساس می کند. به تدریج رنگ پوست فرد از زردی و کبودی به صورتی تغییر می یابد.

ماساژ قلبی Circulation

پس از دادن یک یا دو تنفس مصنوعی در صورتیکه فرد تنفس خود را باز نیابد باید نبض فرد را کنترل کرد.

طریقه کنترل کردن نبض:

پس از آنکه تنفس مصنوعی تمام شد کف دست را از روی پیشانی فرد برندارید و دو انگشت دست دیگر را در وسط گردن بالای نای و حنجره روی برآمدگی جلوی گردن

(سیب آدم) بگذارید.

انگشتان خود را به آرامی به سمت پایین و کنار آن قسمت بلغزانید و سپس کمی فشار دهید. به مدت 5-10 ثانیه این کار را ادامه دهید تا مطمئن شوید که نبض را حس می کنید یا نه؟

کنترل کردن نبض احتیاج به مهارت و دقت خاصی دارد شما نیز می توانید با تمرین کردن و شرکت در کارگاههای عملی احیا تنفسی این مهارت را کسب نمایید.

اگر فرد نبض داشت به تنفس مصنوعی با اندازه دوازده بار در دقیقه ادامه دهید.

اگر فرد نبض نداشت باید بی درنگ ماساژ قلبی را همراه با تنفس مصنوعی آغاز کنید، زیرا فرد دچار است قلبی شده و احتمال دارد صدمات جبران ناپذیری به مغز وی برسد.

برای دادن یک ماساژ قلبی موثر علاوه بر اینکه باید ماساژ را با تکنیک صحیح انجام داد لازم است که وی را در وضعیت مناسبی بخوابانید.

بیمار را به پشت خوابانده، مطمئن شوید که وی روی یک سطح سخت قرار گرفته است، اما اگر فرد در رختخواب با هر سطح نرم دیگری است وقت را تلف نکنید و فقط کافیست که او را روی زمین بلغزانید یا اینکه یک تخته با هر شی و سخت را از بین پشت او و محلفه قرار دهید.

کنار مصدوم زانو بزنید.

آخرین حد دنده های او را با دو انگشت دستی که بالای فرد نزدیکتر است بیایید انگشتان خود را بسمت بالا بلغزانید تا یک فرورفتگی محل اتصال دنده های دو طرف برسید.

یک انگشت را در محل فرورفتگی بگذارید و انگشت دیگر را کنار آن قرار دهید و سپس ته دست دیگر را در کنار آن دو انگشت قرار دهید بعد ته دست دوم را روی دست اولی بگذارید.

موقعیت بدن خود را طوری تنظیم کنید که بازوها خم نشوند و نشانه ها در امتداد نقطه اتکا دستها باشند. به اندازه ای بر جناغ فرد فشار وارد کنید که 4-5 سانتی متر پایین برود.

پس از انجام 15 عدد ماساژ پشت سر هم (این 15 ماساژ در مدت 11 ثانیه خواهد بود) دو عدد تنفس مصنوعی به فرد بدهید شما برای انجام این دو تنفس 4 ثانیه فرصت دارید. این سیکل باید چهار بار در دقیقه تکرار شود برای اینکه بتوانید نسبت 2: 15 را در هر دوره رعایت کنید بهتر است با هر ماساژ شماره آن را بلند بگویید.

بعد از یک دقیقه وضعیت مصدوم را ارزیابی کنید.

اگر ضربان مداوم رگ گردن باز نگشته باشد دوباره احیای قلبی یدی را با دو تنفس و 15 ماساژ قلبی از سربگیرید. شما برای انجام این دو تنفس و 15 ماساژ، 15 ثانیه فرصت دارید.

این کار را برای مدت 3 دقیقه دیگر ادامه دهید.

اگردر این مدت تنفس منظم فرد بازگشت نیازی به تکرار احیای قلبی ریوی نیست بلکه باید مرتب تنفس و نبض فرد را چک کنید.

اگر تنفس منظم فرد برنگشت تنفس مصنوعی را با سرعت 12 دقیقه شروع کنید و همزمان نبض فرد را چک کنید.

اگر تنفس منظم فرد بازگشت نیازی به تکرار توجه داشته باشید که وقفه در انجام مراحل احیای قلبی ریوی بیشتر از 5 ثانیه نشود.

خونریزی Bleeding

اهداف کلی در خونریزی ها

1- شناسایی وضعیت مصدوم و شدت از دست رفتن خون

2- مهار خونریزی

3- تمیز نگه داشتن زخم و پوشاندن آن با گاز استریل جهت به حداقل رساندن خونریزی از بروز عفونت

4- انتقال مناسب مصدوم به بیمارستان

کمک های اولیه در خونریزی ها

در ارائه کمکهای اولیه سرعت عمل به خرج دهید اما خونسردی خود را حفظ کنید.

تأخیر ممکن است به قیمت از دست رفتن جان مصدوم تمام شود- علایم جیاتی را کنترل کنید.

مصدوم را به پشت بخوابانید و پاها را در وضعیت زانو خمیده بالا ببرید.

خونریزی را کنترل کنید.

مصدوم را گرم نگه دارید.

مصدوم را در وضعیت استراحت قرار داده و اندام زخمی را بی حرکت کنید.

لباس مصدوم را شل کنید.

مراحل حملات صرع:

مرحله اول:

تمام عضلات فرد منقبض شده و مثل چوب خشک شده و در پی آن به زمین می خورد.

مرحله دوم:

چند ثانیه بعد از مرحله اول دچار تشنج ها و تکانهای متعدد در تمام بدن می شود. در این مرحله کف از دهان بیمار خارج شده و ممکن است ادرار و مدفوع وی دچار بی اختیاری گردد.

مرحله سوم:

پس ازحدود یک دقیقه به حالت اغما می رود. در انتها فرد بهوش آمده و ممکن است به خواب طبیعی برود.

کمک های اولیه:

اولین شیوه درمان به وسیله ابن سینا دانشمند برجسته ارانی ارائه شد، بدین گونه که وی با کشیدن دایره ای به دور بیمار به اطرافیان بیمار می گفت که جن در بدن بیمار رفته است و اجنه او را می آزارند و هر کس وارد این دایره بشود مورد هجوم جن ها واقع می شود. ابن سینا با این شیوه تنها می خواسته تا از ورود مردم به حیطه خط رسم شده در اطراف بیمار جلوگیری کند تا اکسیژن کافی به بیمار رسیده و بیمار به وضع عادی خود برگردد. و حال اینکه امروزه تنها کاری که از یک امداد گر بر می آید به شرح ذیل می باشد:

1) در حین حمله مریض را از نقاط خطرناک دور کنید و به آرامی شانه ها و سراو را بگیرید تا دامنه حرکت وی کم شود و به سر وی آسیب نرسد.

2) در اثر تکانهای شدید ممکن است مریض دچار ضربه مغزی شود وبهتر است زیر سر وی چسم نرمی مثل بالشت و غیره بگذارید.

3) اگر دهان بیمار بسته بود سعی در باز کردن آن نکنید، ولی اگردهان بیمار باز بود جسم نرمی مانند لاستیک یا دستمال را بین دندانهای بیمار قرار دهید تا از گاز گرفتن احتمالی زبانش جلوگیری شود، در ضمن اینکار باید توجه داشته باشید که زبان مریض به عقب نیفتاده و راههای هوایی را مسدود نکند.

4) بدلیل عدم اختلال در تنفس نیازی به تنفس مصنوعی نمی باشد.

5) بعد از رفع حمله به بیمار استراحت داده وهمچنین مایعات شیرین به او بخورانید.

6) در ضمن در صورتی که بیمار کنترل ادار و مدفوع خود را از دست داد واو رابا چیزی بپوشانید تا پس از بهبودی، از اینکه دیگران وی را در آن وضع دیده اند، ناراحت نشود.

شوک

تعریف: ناتوانی دستگاه گردش خون در رساندن خون کافی به تمام اعضای بدن را شوک گویند. در این حالت چون خون کافی به اعضای بدن نمی رسد بدن شروع به مقابله با وضع موجود (کاهش خون رسانی) می کند. دفاع بدن در این حالت بصورتی است که باید حداکثر خون به اعضای حیاتی مثل مغز و قلب رسیده و در مقابل به اعضا کم اهمیت تر مثل پوست، روده و عضلات خون کمتری برسد زیرا سلامت قلب و مغز ضروری تر است؛ و در حقیقت شوک دفاع بدن در برابر این کاهش خون رسانی است، شوک به سه دلیل زیر می تواند بروز یا پیشرفت کند:

1- کاهش قدرت قلب 2- کشاد شدن رگها 3- کاهش حجم خون

انواع شوکها

انواع شوک را براساس علت آن تقسیم بندی می کنند که عبارتند از:

1- شوکهای قلبی مثل موارد سکته قلبی

2- شوکهاهی ناشی از کاهش خون مثل موارد خونریزی شدید یا سوختگی شدید

3- شوکهای عصبی مثل قطع نخاع

4- شوکهای روانی مثل شنیدن خبرهای بد

5- شوکهای حساسیتی، مثل تزریق داروئیکه فرد به آن حساسیت دارد.

6- شوکهای عفونی وغیره

علائم

شوک و علائم آن به تدریج به تدریج پیشرفت می کنند. علائم آن را به سه مرحله تقسیم می کنندد که عبارتند از:

مرحله اول: افزایش تعداد نبض و تنفس، اضطراب و ترس.

مرحله دوم: رنگ پریدگی، نبض سریع و ضعیف، تنفس مشکل، ضعف و تشنگی و گاهی تهوع.

مرحله سوم: کاهش سطح هوشیاری، کاهش فشار خون، نبض و تنفس ضعیف

مصدوم اغلب قدرت سرپا ایستادن نداشته و روی زمین می افتد. مردمکهای چشمهایش گشاد شده و چشمهایشان حالت خماری دارد.

کمک های اولیه

بهترین درمان شوک پیشگیری از آن است. بنابراین اگر برای کسی حادثه ای اتفاق افتاده (مثلا تصادف کرده) که احتمال می دهید دچار شوک شود ول هنوز علائم شوک را نشان نمی دهد، با این اقدامات عبارتند از:

1- کنترل راههای هوایی مصدوم وجلوگیری و آسپیره کردن مواد استفراغی

2- دادن اکسیژن

3- کنترل خون ریزی

4- آتل بندی محل شکستگی

5- مریض را به پشت دراز کرده و پاهایش را حدود 20-30 سانتی متر بلند کرده نکتهم هم اینکه اگر با اینکار تنفس مصدوم مشکل شد فوراً هایش را پایین آورده و یا اگر احتمال شکستگی پا یا ستون فقرات می رود پاها را بلند نکنید.

6- جلوگیری از دفع حرارت بدن مصدوم به وسیله پیچیدن وی درون پتو یا لحاف یا چیز مشابه آن، توجه داشته باشید که با حرارت خارجی (بخاری) مصدوم را گرم کنید.

7- در صورتیکه مصدوم بیهوش یا استفراغ ندارد به او مایعات بدهید.

8- در کنترل علائم حیاتی را هر 5 دقیقه یکبار به عمل آورید.

وضعیت اغماء – بهبودی

مصدوم که زخمهای وسیع در پائین صورت یا فک دارد، یا آنها که بیهوش هستند به پهلو خوابیده و سر روی را به پائین خم کنید تا مایعات استفراغ شده و خونیکه از صورت خارج می شوند باعث انسداد مجازی تنفس و خفگی نشود. در اینگونه مصدومین باید توجه به این وضعیت بهبودی می گویند.

بررسی مشکلات دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی

دسته: علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 153 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 35

بررسی مشکلات دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی

مقدمه

در هر جامعه ای برای کنترل و پیشبرد آن سازمان های مختلفی بوجود می آیند. یکی از مهمترین و حساسترین و سازنده ترین سازمان هر جامعه ای سازمان آموزش و پرورش می باشد. تمامی سازمان ها در حالت کلی از دو نوع سازمان رسمی و غیر رسمی تشکیل می شوند که این دو با هم و مکمل و پیش برنده اهداف سازمانی می باشد و هر کدام لازم و ملزوم یکدیگرند. سازمان های رسمی بر اساس سلسله مراتب سازمانی بوجود آمده است و این سازمان از سه منطقه مدیران عالی منطقه عملیاتی (استادان و دبیران) و منطقه اجرائی (دانش آموزان) تشکیل می شوند.

سازمان غیر رسمی آموزش و پرورش از برقراری روابط عاطفی بین اعضای سازمان حاصل می شود مانند روابط حسنه بین سه منطقه سازمان و سازمان غیر رسمی آن. سازمان غیر رسمی برخاسته از ارمان ها و تمایلات درونی اعضاست که در تحقق اهداف سازمان و یا رکود و ایجاد فضای نامساعد در آن اثر زیادی دارد اگر مدیران و عوامل عملیاتی آموزش و پرورش بتوانند با دانش آموزان رابطه خوبی داشته و به بررسی مشکلات آنان پرداخته و در صدد رفع و کاهش آن برآیند می توانند برای رسیدن به اهداف سازمان آموزش و پرورش که تربیت دانش آموزان فرهیخته مومن و دانشمند است برسند.

بیان مسئله

کسی که به تدریج ظرفیت یادگیری او کاهش یافته و در آزمون های کلاس و امتحانات پایانی موفق نمی شود می گوئیم دچار افت تحصیلی شده است. افت تحصیلی در بعضی از دانش آموزان به حدی می رسد که تحصیلات خود را نیمه کاره رها می کنند و یا دچار مردودی و تکرار پایه تحصیلی می شوند.

علل و عوامل افت تحصیلی: وضعیت نامطلوب فیزیکی، جسمانی و عاطفی دانش آموزان، تغییرات ناگهانی از نظر اقتصادی، خانوادگی، روانی، آموزشی، ضعیف بودن پایه درسی، شکست های متعدد تحصیلی و درسی، ضعف در برنامه ریزی، وجود الگوهای درسی نا مناسب

شناخت علائم تنها اولین قدم است زیرا در قدم بعدی باید فهمید که این نشانه ها وقتی کنار هم می آیند چه چیزی را نشان می دهند وقتی نشانه ها و علامت های یک مشکل را کنار هم بچینیم یک رفتار بوجود می آید که به عنوان یک رفتار غیر عادی قلمداد می شوند بنابراین با یک یا دو علامت نمی توان به یک رفتار ناسازگار دست یافت پس باید ریشه ها و علت ها را جستجو نمود تا علت یک رفتار مشکل دار را فهمید.

باید علت های مشکلات را بررسی کرد تا فهمید که این مشکلات مربوط به محیط زندگی، محیط اجتماعی یا ریشه عاطفی و درونی دارند آیا ریشه در مشکلات والدین دارند که در رفتار کودکان منعکس شده اند. آیا نظام خانواده دچار مشکل است و سیستم خانواده بیمار است یا علل دیگری دارد.

توجه به جایگاه مشکل و محل اسقرار آن نشان دهنده آن است که در کجا باید دنبال علل مشکل و ریشه های مشکلات بگردیم و پیدا کردن ریشه ها و تبیین ناراحتی و مشکل بوجود آمده نشان می دهد که مشکل چه ماهیتی دارد. و این امر ما را در فعالیت تشخیص و کمک به رفع مشکل یاری می کند. این جریان پر پیچ و خم و دشوار که ممکن است بسیاری از افراد حوصله و صبر و شکیبایی لازم آن را نداشته باشند ما را متوجه می سازد که برای حل یک مشکل مشکل به ظاهر ساده چه راه دشواری را باید پیمود.

فهرست مطالب

مقدمه. 5

بیان مسئله. 7

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 8

اهداف تحقیق.. 9

فرضیه ها تحقیق.. 9

تعریف نظری موضوع تحقیق.. 9

تعریف نظری مشکل.. 10

پیشینه نظری تحقیق.. 11

مسئولیت خانواد از نگاه اسلام. 15

نوجوان و جوان از دیدگاه اسلام. 16

انس و الفت با جوان. 16

مدارا با جوان. 18

خانواده به عنوان سیستم. 18

خانواده به عنوان کانون محبت و امنیت … 20

نقش اقتصاد و خانواده 21

موقعیت اجتماعی – اقتصادی و یادگیری.. 22

وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین.. 24

تجزیه و تحلیل داده ها 26

بخش دوم آمار توصیفی.. 31

محدودیت های پژوهش … 32

پیشنهادات … 34

منابع.. 35

بررسی برنج (خصوصیات، کاشت، داشت)

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 66 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 57

بررسی برنج (خصوصیات، کاشت، داشت)

فصل اول:

مقدمه:

برنج از گیاهان زراعی مهم قاره آسیاست. دانه برنج و فراورده های حاصل از آن نزدیک به 40 درصد غذای مورد نیاز نصف مردم جهان را تشکیل می دهد و از لحاظ تولید جهانی نیز می تواند با گندم برابری کند (1).

برنج شامل دو گروه زراعی آسیایی و افریقایی است. در برنجهای گروه آسیایی برنج معمولی یا اوریزا ساتیوا [1] وجود دارد که بومی آسیاست (تصویر 1-1). در گروه برنج آفریقایی اوریزا گلابریما [2] را می توان نام برد که بومی آفریقاست (تصویر 2-1). حدس زده می شود که زراعت برنج تقریبا 3000 سال قبل از میلاد مسیح در کشورهای هندوستان و چین متداول بوده است. گونه ساتیوا از لحاظ سطح زیر کشت، تولید، و تغذیه اهمیت جهانی دارد. ولی زراعت و مصرف برنج گونه گلابریما بسیار کم است. و عمدتا به نقاط پراکنده ای در آفریقا محدود می شود (1).

سطح زیر کشت برنج پس از گندم از سایر غلات بیشتر است. نزدیک به 90 درصد سطح زیر کشت و تولید برنج به کشورهای خاور دور اختصاص دارد. بیش از نصف محصول سالانه برنج در جهان نیز در دو کشور هندوستان و چین تولید می شود. سطح زیر کشت و تولید منطقه آن به شرح جدول (1-1) است.

کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری برمه، تایلند، ویتنام، لائوس، اندونزی، فیلیپین، پاکستان، هندوستان، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، ایتالیا، مصر، اسپانیا، چین، برزیل، کوبا، مکزیک و استرالیا از جمله کشورهای تولید کننده برنج به شمار می رود. میزان تولید برنج در تایلند، برمه، ویتنام و لائوس بیش از مصرف داخلی است. نزدیک به 90 درصد برنج موجود در بازارهای بین المللی مربوط به این چهار کشور است. ایالات متحده امریکا، برزیل، ایتالیا و مصر از دیگر کشورهای صادر کننده برنج هستند. (1)

جدول (1-1) توزیع منطقه ای سطح زیر کشت و تولید شلتوک در جهان در سال 1971 برحسب درصد (1)

منطقه

سطح زیر کشت

تولید

اروپا

6/0

1/1

آمریکای شمالی

6/0

2/1

آمریکای لاتین

2/4

5/3

خاور نزدیک

5/0

6/0

خاور دور

8/90

0/90

آفریقا

8/2

5/2

استرالیا

کمتر 05/0

1/0

زراعت برنج در شمال ایران به ویژه در شهر رودسر، و استان خوزستان تاریخچه طولانی دارد ; بنا به بعضی از روایات کشت این محصول قرن ها پیش از میلاد مسیح در زمان هخامنشیان رواج داشته است (1).

سطح زیر کشت، تولید و عملکرد برنج در استانهای مختلف ایران برابر آمار منتشر شده از طریق وزارت کشاورزی در جدول (2-1) درج شده است. این جدول نشان می دهد که نزدیک به 80 درصد محصول برنج ایران در دو استان گیلان و مازندران تولید می شود. زراعت برنج در استانهای فارس، خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، و نیز گرگان و گنبد متداول است. در سطوح کوچکی از مناطق بسیار خشک کشور مثل بلوچستان نیز برنجکاری دیده می شود (1).

مهمترین مناطق تولید کننده برنج در استان گیلان عبارت انداز: آستارا، بندر انزلی، فومن، زیبا کنار، رضوان شهر، خمام، لشت نشاء، هشت پر طوالش، لولمان، کوچصفهان، صومعه سرا، آستانه اشرفیه، رودبار، رودسر، رشت، سیاهکل، لاهیجان و لنگرود.

مهمترین مناطق تولید کننده برنج در استان مازندران عبارت انداز: چالوس، تنکابن، قائم شهر، نوشهر، ساری، آمل، بابل، نور، محمود آباد، علمده (رویان) گرگان گنبد (3).

تولید برنج ایران تا اوایل دهه 1340 می توانست نیازهای داخلی کشور را تا حدی تامین کند اما در حال حاضر با توجه به افزایش سریع جمعیت و بهبود قدرت خرید مردم محصول داخلی کفاف نیازها را نمی دهند و مقادیر قابل توجهی برنج همه ساله به ناچار از خارج وارد کشور می شود (1).

جدول (2-1) سطح زیر کشت و میزان تولید شلتوک در سال 1366 در ایران (1)

ردیف

استانها

سطح زیر کشت

1000) هکتار)

تولید کل

(تن1000)

1

آذربایجان شرقی

7/7

25

2

آذربایجان غربی

8/0

4/1

3

اصفهان

5/6

9/28

4

ایلام

5/1

7/2

5

چهار محال و بختیاری

5/2

7

6

خراسان

6/0

5/1

7

خوزستان

9/36

7/104

8

زنجان

8/4

6/14

9

سیستان و بلوچستان

9/2

4/5

10

فارس

28

1/106

11

کردستان

1/0

1/0

12

کرمان

1/0

3/0

13

کهکیلویه و بویراحمد

8/4

3/13

14

گرگان و گنبد

17

2/53

15

گیلان

3/208

9/645

16

لرستان

4/0

9/0

17

مازندران

1/204

3/792

کل

527

3/1803

کل سطح زیرکشت برنج در کشور ایران از 377 هزار هکتار در سال 1351 به 588 هزار هکتار در سال 72-1371 و به میزان 56 درصد افزایش یافته است، در صورتی که کل تولید برنج در این مدت به حدود 2/2 برابر رسیده است. در این مدت میانگین تولید در واحد سطح از 2679 کیلوگرم در هکتار به 3886 کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است، جدول (3-1) (2).

جدول 3-1 سطح زیر کشت و تولید برنج در ایران

آمار نامه کشاورزی (51-1372) (2)

سال

سطح زیر کشت

(هزار هکتار)

عملکرد

(کیلوگرم در هکتار)

کل تولید

(1000 تن)

1351

377

2670

1008

1356

308

2440

752

1358

318

2900

919

1361-1360

483

3322

1600

1363-1362

429

2830

1215

1367-1366

465

3051

1418

1368-1367

518

3572

1854

1369-1368

524

3779

1981

1370-1369

573

4112

2356

1371-1370

597

3960

2364

1372-1371

588

3876

2280

در سال 1372 سطح زیر کشت برنج 588466 هکتار در کل کشور برآورده گردیده است که از این مقدار 1/37 درصد مربوط به استان مازندران و 8/34 درصد مربوط به استان گیلان و بقیه سهم سایر استانها بوده است. از 2280768 تن کل تولید شلتوک کشور که در سال زراعی 72-1371 بر آورد گردیده است، استانهای مازندران و گیلان به ترتیب با 8/40 و 1/32 درصد بیشترین مقدار تولید را داشته اند و استانهای فارس، گرگان و گنبد به ترتیب مقامهای سوم و چهارم را دارا می باشند. بیشترین مقدار عملکرد را استان اصفهان با 6214 کیلوگرم و کمترین را استان لرستان با 1351 کیلوگرم در هکتار داشته اند (2).

واژه برنج

نام عمومی: Rice نام عملی: Oryaza sativa. l

نام برنج از زبان هندی گرفته شده است که به آن اریس (Arisi) می گویند. در زبان انگلیسی به برنج Rice گفته می شود که همان نام عمومی برنج است و در زبان فرانسه Riz، ایتالیا Rizo، روسی Ris و در زبان آلمانی به برنج Rise می گویند. در استان گیلان به برنج (بج) به خوشه آن ورزه (Vorze) و به شلتوک آن جو می گویند. کلمه شلتوک از کلمه هندی چلتو (Chalto) گرفته شده است. در زبان انگلیسی به شلتوک (دانه برنج همراه با پوست آن) Rice paddy گفته می شود (3).

کشت برنج در ایران از 2000 سال پیش متداول بوده است. در زمان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان نیز در ایران برنج کشت می شده است. هم اکنون استانهای گیلان و مازندران از مناطق مهم تولید برنج در کشور هستند. در این دو استان برنج به عنوان یکی از عمده ترین اقلام منابع محسوب می شود و در حدود 13 نوع غذای محلی از آن درست می شود. در استان گیلان از آرد برنج نوعی نان پخته می شود که تحت عنوان برنجی نامیده می شود. در ایران غذایی که از برنج درست می شود (پلو (نام دارد، که این واژه در زمانهای قدیم از جمله عهد صفویه نیز استفاده می شود (3).

آمونیومی نسبت به ازت نیتراته برتر تشخیص داده شده است (2).

متداولترین کود ازته مصرفی در برنجکاری سولفات آمونیم است. زیرا احتمالا گوگرد حاوی این کود به لحاظ تاثیرش در افزایش اندازه برگها، سرعت پنجه زدن و تعداد پانیکل و دانه در واحد سطح، اثر مساعدی بر رشد و نمو و عملکرد برنج دارد ; با این حال، شرایط غیر هوازی خاک، سولفات کود مزبور ممکن است در اثر احیاء تبدیل به ترکیب سمی هیدروژن سولفوره (H2S) گردد. بدین سبب در چنین شرایطی در شالیکاریها اکثرا از کلرور آمونیم استفاده می شود.

مصرف اوره نیز اخیرا رو به فزونی نهاده و در ارتباط با آن نتایج بسیار جالبی گزارش شده است. همچنین فسفات آمونیم، کود مرکب بسیار خوبی برای برنج بوده است و نیاز آن را به خوبی و کارآیی سولفات آمونیم تامین می کند (2).

آمونیاک مایع نیز کودی بسیار موثر تشخیص داده شده و استعمال آن در مناطقی که برنجکاری در نزدیکیهای کارخانه سازنده ازت صورت می گیرد رو به تزاید است. مصرف این کود به صورت تزریق در خاک سبب پخش یکنواخت تر آن شده و عملکرد بیشتری را در مقایسه با هنگامی که کود مزبور در زمان غرقاب کردن مزرعه در آب آبیاری ریخته می شود، حاصل می کند.

طبق پژوهشهای انجام شده، هنگامی که خاک غرقاب می شود و عمل احیاء شیمیایی در آن صورت می گیرد، غلظت فسفر قابل استفاده تدریجا فزونی می یابد و بیشتر آن توسط گیاه برنج جذب شده و منجر به استفاده و کارآیی بیشتر از مقادیر زیاد فسفر به کار رفته می گردد. در عین حال مواقع نیاز به فسفر، معمولا 40 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار به زراعت داده می شود زیرا مقادیر زیادتر آن عموما سبب بالا رفتن عملکرد نمی گردد. به نظر می رسد که در شالیزارهای اراضی پست سوپر فسفات منبع خوبی برای فسفر باشد. به استثنای خاکهای فوق العاده اسیدی، فسفر را معمولا به صورت کود اصلی و بعد از اتمام کاشت برنج در خاک به حالت دستپاش و یا نواری به طور ردیفی به زمین می دهند.

در سایر مناطق برنجکاری شده، فسفر را معمولا به حالت دستپاش (مخلوط با گل سطح مزرعه یا به تنهایی) در حین مراحل تهیه نهائی زمین و یا اندکی قبل از کاشت به زمین می دهند.

مصرف پتاسیم در زراعت برنج عمدتا به منظور افزایش مقاومت گیاه به بعضی بیماریها صورت

می گیرد که در این مورد تفاوتی بین تاثیر افزودن کلرورپتاسیم و سولفات پتاسیم نیست (2).

واکنش برنج به کودهای شیمیایی در نمونه هایی از کشورهای دارای آب و هوای خشک در کالیفرنیا و تگزاس نیز دیده شده است، بدین گونه که واکنش برنج به ازت عموما تا حدود 75-85 کیلوگرم در هکتار به طور خطی افزایش نشان می دهد و در این میان حدود هرکیلوگرم ازت مصرفی عملکرد شلتوک را تقریبا تا 20 کیلو گرم در هکتار بالا برده است. لیکن در مناطق مزبور واکنش گیاه به فسفر متغیر تشخیص داده شده است یعنی گاهی زیاد بوده، ولی در موارد دیگر افزایش حاصله قابل توجه نبوده است. در اینجا نیز عدم واکنش محصول به کود مزبور ناشی از اثرات بقایای کودهای سوپر فسفاتی است که در زاعتهای پیشین به زمین داده شده است.

مصرف مقدار متوسطی از ازت حداکثر کارآیی خود را در برنج ژاپونیکا در دو مرحله، اواخر پنجه زدن و مرحله باروری گل نشان می دهد.

در مواقعی که باید مقدار زیادی ازت به کار رود بهترین نتیجه با دادن آن به دفعات به دست می آید، بدین ترتیب که قریب دو سوم کود مزبور را قبل از غرقاب کردن زمین و یک سوم دیگر بعدا و به صورت سرک به زراعت می دهند.

زمان توصیه شده در دادن کود به حالت سرک در کشورهای مختلف متفاوت است، از زمان باروری گل تا اندکی قبل از ظهور خوشه در کالیفرنیا توصیه می شود که آخرین قسمت کود ازت را در اوائل مرحله ساقه رفتن به شالیزار بدهند.

70-80 % در ابتدای کاشت (قبل از کاشت) و 20-30 % بقیه در مرحله رویشی، در مرحله 7-9 برگه، یعنی در ابتدای ورود گیاه به مرحله زایشی در زراعت برنج مصرف می گردد. در استان گیلان کود ازته مورد مصرف از منابع اوره به میزان 100 کیلوگرم در هکتار است که 70 درصد آن قبل از کاشت و 30 درصد بقیه قبل از وجین دوم و یا یک هفته پس از پنجه زنی مصرف می گردد. میزان کود فسفر مورد نیاز در شمال کشور 100 کیلوگرم فسفات آمونیوم می باشد که همراه با آخرین شخم به زمین داده می شود. گاهی نیز لازم است که مقداری از ازت اضافی به حالت سرک دیروقت، پنجاه تا شصت روز بعد از بذر پاشی، به شالیزار داده شود. در مواقعی که رشد و نمو علفهای هرز مشکلاتی به بار می آورد معمولا بهتر است مصرف کود از ته تا مادامی که علفهای هرز در اثر استفراق خاک از بین نرفته اند به تعویض افتد، در غیر اینصورت، بخصوص علفهای هرز تک لپه ای قسمت قابل ملاحظه ای از کود از ته را مورد استفاده قرار خواهند داد، و بدین ترتیب رقابت بین محصول و علفهای هرز شدت پیدا خواهد کرد. مصارف کودهای NPK در زراعت برنج در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است (جدول 3-5) (2).

از نتایج آزمایشهای انجام شده در کشورهای متعدد چنین بر می آید که بهتر است ازتی که قبل از غرقاب شدن مزرعه به زمین داده می شود با خاک مخلوط گردد، زیرا در مقایسه با پخش سطحی، کارآیی آن ممکن است تا 50 درصد یا بیشتر افزایش یابد.

به طور کلی ارقام زیر گونه ژاپونیکا در مقایسه با ارقام زیرگونه ایندیکا قادرند از عناصر غذایی گیاهی به مقدار زیاد و به نحو بهتر و با کار آیی بیشتر استفاده کنند.

در عین حال از این جهت حیث اختلافات قابل ملاحظه ای بین گونه های یک گروه وجود دارد و حتی توانسته اند از بین گونه های ایندیکا تعدادی را برگزینند که واکنش خوبی به کودهای از نه نشان می دهند. با بالا رفتن مقدار کودهای ازته، نسبت خوشه های عقیم فزونی یافته نسبت دانه به کاه تقلیل می یابد. لیکن در گونه هایی که از مقادیر زیاد کودهای ازته به نحو خوبی استفاده می کنند، این اثرات منفی، در مقایسه با گونه هایی که واکنش جزئی به کودهای مزبور نشان می دهند، کمتر به چشم می خورد (2).


جرم شناسی انتقادی از دیدگاه مارکسیست، فمنیست و پست مدرن

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 24 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17

جرم شناسی انتقادی از دیدگاه مارکسیست، فمنیست و پست مدرن

مقدمه

عبارت جرم شناسی انتقادی، به عنوان چتری که سلسله ای از دیدگاه هایی در حال تکامل و در حال شکل گیری را زیر پوشش دارد توصیف شده است.

جرم شناسی انتقادی، رادیکال، انقلابی هرچند هر کدام از طرز تلقی های متفاوتی در مقابله با پدیده مجرمانه نسبت به هم برخوردارند اما در هر حال هدف همه آنها واحد است و از یک آرمان که همان انتقاد از وضع موجود به معنای کلان در همه علوم اجتماعی و در سطح خرد نسبت به جرم شناسی که موضوع بحث ما است سود می برند.

قبل از دهه 70 و 80 قرن بیستم میلادی، عموم دیدگاه های انتقادی و افراطی منتسب به دادیگا ه های مختلف مارکسیستی بود ولی پس از این با ظهور مکتبهای مختلف انتقادی مثل جرم شناسی صلح طلب، فمنیسم، پسا مدرن و رئالیستی … بر منتقدان جدی محصولات عصر سرمایه داری افزوده شده است. به همین خاطر شاید تمامی تفکراتی که ما امروزه در برابر اندیشه های ماتریالیستی و سرمایه داری می بینیم را بتوان به نحوی انتقادی دانست انتقاد و اعتراض به وضع موجود نظام سرمایه داری و انتقاد از تمامی ساختارها و اصولی که جوامع پول محور برآن متکی هستند. از این رو نگارنده با علاقه خاص و دنبال کردن جدی به نقد گفتمان مدرن و به چالش کشیدن دستآوردهای جهان مترقی علاوه بر شناخت آموزه های جرم شناسی انتقادی کلاسیک و دستیابی به مفاهیم مدرن از جرم شناسی انتقادی سعی در آشنا ساختن مکاتب مختلفی که در این راستا گام نهاده اند را دارم.

از جمله این مکاتب بنیادین که در این تحقیق سعی شده تا مسیر حرکت فکری تعیین کننده آنها در حوزه علوم انسانی مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از: مارکسیسم، فمنیسم، و مکتب پسا مدرن. لازم به ذکر است که در بخش مربوط به تحلیل مکتب مارکسیسم از فرزند خلف این مکتب یعنی مکتب فرانکفورت نیز اشاره ای داشته باشیم.

1- مارکسیسم

دنیای امروز و شکل گیری تمدن مدرن مرهون سه حرکت مهم می باشد. چارلز داروین در قرن نوزدهم نخستین آنها بود که نظریه انواع را به چاپ رساند و افق دید مردم را از آسمان به سوی زمین معطوف نمود. حرکت بعدی که در روانشناسی انقلابی به پا کرد زیگموند فروید بود که توانست با افکار خود یکی از سنگ های بنای تمدن امروزی را به نام خود کند اما شاید مهمترین و بحث انگیزترین و در عین حال ملموس ترین جنبش ذهنی و اجتماعی را کارن مارکس و انگلس در سال 1848 با انتشار بیانیه کمونیسم بنا نهادند. با وجود تمامی مخالفت ها و موافقت هایی که با این جریان فکری در طول یکصد و پنجاه سال اخیر وجود داشته اما این جنش فکری هیچ گاه از پا در نیامده است و هرروز در قالبی جدید جلوه می کند. حرکت ها و مکاتب اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دنیای غرب بدون شک از این مکتب فکری دستآوردهای زیادی بدست آورده اند.

2- فمنیسم

ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن خود بیان می کند که در جوامع نخستین نظام های قبیله ای، زن سالار بوده اند و این بدان دلیل بود که مردها در جنگ و درگیری ها شرکت می کردند و اغلب در سنین جوانی می مردند بنابراین برای حفظ هسته مرکزی خانواده قبیله و جوامع کوچک نیاز به فردی مسن تر و پخته تر و باتجربه تر احساس می شد از این رو زنان در طول تاریخ توانستند نقش اجتماعی بپذیرند البته این امر برمی گردد به جوامع کاملاً بدوی زیرا با پیشرفت انسان در همه زمینه ها و بیدار شدن حس قدرت طلبی در مردها کم کم برمرکزیت مرد افزوده شد و متقابلاً نقش زن رنگ باخت و مردها به عنوان هسته های اصلی خانواده به شمار آمدند که نمونه صادق آن را می توان درنظام شاهنشاهی که در طول تاریخ وجود داشته مشاهده نمود. تا آنجا که تاریخ مکتوب اجازه می دهد و از آن بر می آید تمامی شاهان با اکثریت قریب به اتفاق آنها را مردان تشکیل می دهند. مردانی که از قدرت جنگ آوری و مدیریتی برخوردار بودند موفق تر بودند. با گذشت زمان این نکته در ذهن بشرشکل گرفت که مردان صاحب قدرت هستند و رهبری بایستی در دست مردان باشد و زن ها تبدیل به جنس دوم شدند که در دنیای امروز از زنان به عنوان (دیگران) یاد می کنند.

با صنعتی شدن جوامع در طول چند صد سال اخیر احساس نیاز سرمایه داران به استفاده از نیروی کار ارزان، زنان پا در عرصه تولید نهادند که این نقش پس از جنگ دوم جهانی بسیار پررنگ تر شد و حضور زنان بیش از پیش جلوه گرشد. در دنیای مدرن بوسیله انقلاب های فکری و عملی فراوان زنان با چشمان بازتری به جهان نگاه کردند و با دید دیگری شخصیتشان و به جایگاه اجتماعی و نقش و هویت خویش نگریستند. آنچه که امروزه به عنوان فمنیسم مشهور است یک جریان خودجوش بوده و هیچ گاه در زمان شکل گیری اش نامی برای خود برنگزیده بود اما با گذشت زمان انسان ها توان طبقه بندی کردن تاریخ را می یابند از این رو در مورد فمنیسم نیز می توان از این قانون تبعیت کرد. نمونه های صادق این طبقه بندی عبارتست از موج اول و دوم فمنیسم که به صورت مکاتب مختلفی از لیبرال تا فمنیست مارکسیستی و اگزستانسیالیستی و در نهایت فمنیست جنسیت گرا ختم می شود.

فهرست مطالب صفحه

مقدمه. 1

1- مارکسیسم. 2

2-1- مکتب فرانکفورت.. 4

1-2- جرم شناسی انتقادی مارکسیست.. 5

2- فمنیسم. 6

2-1- نگاه انتقادی مکتب فمنیسم به جرم. 8

3- پست مدرنیسم. 9

3-1- نکاه پست مدرنیست ها به جرم شناسی انتقادی.. 11

نتیجه گیری.. 13

بررسی نقش گیاهان در علم پزشکی

دسته: علوم پزشکی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 44 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 45

بررسی نقش گیاهان در علم پزشکی

مقدمه:

گیاهان اولین موجودات خلقت و این جاندارن خاموش و نمودارهای زیبایی در طبیعت پس از گذشت میلیون ها سال که از پیدایش آنها برروی زمین می گذرد، در طی چند قرن اخیر، آثار و خواص اعجاز انگیز خود را توسط دست بشر به منصه ظهور رسانده اند.

طب و طبابت و به طور اعم معالجات از اولین مسائلی است که بشر برای حفظ اعتدال و توازن مزاج در بروز امراض جهت اعاده سلامتی به آن روی آورده نسبت به وضع قوانین، امکانات، تحقیقات و گردآوی لازم ومسائل مربوطه نهایت باریک بینی و دقت را معمول داشته، زیرا به هر صورت جان آدمی گنجیه ودیعه ای است که حفظ آن ذاتی و غریزی است.

در طی قرون و اعصار متمادی مردم به خواص درمانی گیاهان پی برده اند و دانشمندان بزرگی در اقصی نقاط جهان، دراین زمینه تحقیق و کار کرده اند و کتا بها نوشته اندو همزمان با سایر نقاط دنیا در ایران نیز استاتید و دانشمندان بلند پایه ای چون اوبو علی سینا، محمد زکریای رازی، سید اسماعیل جرجانی و ابونصر موفق هروی قرن های متمادی علم پزشکی ئ درمانی جهان را تحت تاثیر قرار داده و به حدی ارتقاء علمی یافته اند که آثار آنها به اروپا رفته وتا قرون شانزده و هفده، تعلیمات منحصر به فرد دانشگاهی را تشیکل داده وهنوز مضامین آن مورد تتبع و ترجمه و استفاده است.

فارماکوکنوزی که معنی تحت الفظی آن داروشناسی (علم الادویه) است، جزئی از هنر و علم پزشکی به شمار می آید و آغاز آن از زمانی است که بشر ب درمان بیماری ها پرداخته است. فارماکوگنوزی از تمدن های کهن، که در آنها از اجزای حیوانات و گیاهان، محلول های شفا بخش وتهیه می کردند و آنها را برای از بردن آلام و کاستن رنج ومقابله با بیماری ها به کار می بردند و ریشه گرفته است. منشا اولیه فارماکوگنوزی را می توان در اسرار جادوگری قبایل بشری دانست که توانسته است دوره ثبت نشده اسرار طب انسانی را پشت سر بگذارد وسیر تکاملی خود را از مرحله بدوی تا به امروز که عصر استفاده از عوامل اختصاصی است به خوبی طی نماید.

با آنکه امروزه درمان بیماری ها بیشتر از طریق مصرف داروهای صورت می گیرد که منشاء صنعتی دارد واختصاصا در آزمایشگاه تهیه می شوند و اثرات قاطع آنها نیز در درمان بیماری ها موجب توسعه مصر ف آنها گردیده است، معهذا چون با مصرف بعضی از داروها زیانهایی به بدن می رسد، روز به روز به اهمیت گیاهان دارویی و فرآورده های آنها بیشتر توجه می شود و اعتقاد عمومی درباره آنها پیوسته تقویت می گردد.

دارچین معمولاً به عنوان پوست درخت Cinnamomum zeylanicum شناخته می شود. در پرتغال و اسپانیا به عنوان Canela، در فرانسه Cannelle و در آلمانی به عنوان Zimt شناخته می شود. در هند و ایران دراچین خوانده می شود که بمعنی چوب درخت چینی است که درقیق ترین توضیح برای دارچین است. اسم آن از «kayumanisk» به معنای چوب شیرین زبان مالاکا گرفته شده که معادل عبری آن «qinnkmn» است که منشا کلمه cinnamon است. کلمه Canolla توسط ایتالیایی ها استفاده می شده تا دارچین را توضیح بدهند به عنوان «little cannan tubes» (لوله های توپی کوچک) که شبیه پوست ساقه لوله شده دارچین است. تجارت دارچین در قرن ها سیرزدهم و چهاردهم در کنترل ونیس بود که به همین علت این شهر بسیار ثروتمند شده بود (67)

مصری های دارچین را به همراه مر درمومیایی کردن استفاده می کردند، شاید به خاطر سینامیک اسید که خاصیت آنتی باکتریال دارد. عبری ها از دارچین درمراسم مذهبی استفاده می کردند و در همین حال در مکزیک، کشورهای آسیایی، عربستان و در شمال آفریقا دارچین در آشپزی استفاده می شده ولی بع عنوان ادویه د آشپزی استفاده نمی شده است.

در قرون رسطی و بعد از آن دارچین از مصر صادر می شد که خود توسط تاجران عرب از سیلان آورده می شد. دارچین تبدیل به یک طعم محبوب در تعدادی زیادی از غذاها شد و به عنوان محرک اشتها، هاضمه و درمان برای سرفه و گلو درد شناخته شد. در حال حاضر در آمریکا دارچین به طور عمده برای طعم دادن به دسرها و چاشنی ها استفاده می شود. در حالیکه پودر آن در ترکیبات گرانی که به نوشیدنی ها و قهوه اضافه می شود استفاده می شود. (68)

دارچین حقیقی در آشپزی مکزیکی و در قهوه و چای بسیار محبوب است.

احتمالا دارچینی که مصری ها در زمان فراعنه استفاده می کردند و به طور عمده از چین می آمده جایی که درختستان هایی از دارچین در جایی اطراف شهر kweikin که اکنون Guilin (Kwei به معنای دارچین و lin به معنای جنگل است) خوانده می شود و روئید. دارچین حقیقی سیلان که اکنون سریلانکا نامیده می شود توسط پرتغالی ها در اوایل قرن شانزدهم کشف شد و بعد از آن تجارت آن به طور ظالمانه ای توسط آنها کنترل شد. (65)

درخواست رو به رشد برای دارچین منجر به جنگی بین هلندی ها و پرتغالی ها شد و در اواسط قرن هفدهم هلندی ها تجارت سیلانی تحت کنترل درآوردند. در قرن هفدهم خیلی از هلندی ها در سریلانکا درتلاشی برای شکستن قوانین ظلمانه مستعمره نشین های جدید قتل عام شدند. اما این منجر به تلافی و پیشرفت پرتغالی ها درکنترل کاشت دارچین جزیره شد.

هلندی ها به زور امتیاز انحصاری دارچین را گرفتند. برای اینکه قیمت ها را بالا نگهدارند در سال 1760 مقدار زیادی دارچین را در آمستردام سوزاندند تا دارچین کم یاب شود. شاید این رفتارخصمانه دوستداران خیالباف دارچین را در سایر کشورها قانع کرد که آن ادویه بیش از اندازه در خوراک پزی استفاده شده. (68)

در هر حال در سال 1795 انگلیسی ها کنترل سیلان را با این امید که علاقه مردم را نسبت به دارچین دوباره زنده کنند به دست گرفتند خیلی قبل از این نهال های دارچین توسط هلندی ها برای کاشت در اندونزی منتقل شد. اهمیت دارچین به طور مستمر و تدریجی رو به کاهش گذاشت چون استفاده از این ادویه در آشپزی و ساختن شراب از مد افتاد اکنون علاقه به دارچین در مصر روبه رشد است. در قرن نوزدهم در مصر دارچین توسط فرانسوی هایی که نهال های آن را در Jardin de plantes پاریس می کاشتند و معرفی شد. درهرحال بعد از آن اهمیت دارچین در آشپزی فرانسوی کاهش یافت با این حال هنوز در غذهای سنتی فرانسوی کانادا استفاده می شود.

امروزه دارچین به عنوان یک ماده معطر فوق العاده در غذهای پخته شده مصرف می شود. ولی مزه آن تعداد محدودی را جذب می کند. و به طور مشابه دارچین به طور گسترده به عنوان دارو یا نگه دارنده غذا یا بخور استفاده می شود. ولی تعداد محدودی را جذب می کند از نظر محبوبیت زیاد و جدال های فراوان برای تجارت آن در هزاره گذشته، این ادویه باستانی بدون شک امروزه شایستگی بیشتری برای تحسین دارد.

مصرف غذایی

انواع مختلف دراچین مثل دارچین سیلان و کاسیا، استفاده های یکسانی دارند. اما به دلیل دارچین سیلان طعم و مزه بهتری دارد معمولاً در دسرها و غذاها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد (62)

به طور معمول دارچین در کیک ها و یا دیگر فرآورده های نانوانی و شیرینی پزی، شیربرنج، انواع پودینگ ها و دسرهای شکلاتی و میوه ای به خصوص دسر سیب و گلابی استفاده می شود. (64)

در بسیاری از غذاهای خاورمیانه ای و هم چنین غذاهای شمال آفریقا، برای طعم دادن برای مثل در خوراک گوشت و یا بادمجان پرشده وانواع سوپ به عنوان ادویه استفاده می شود.

هم چنین دارچین برای طعم دادن و گرم کردن مزه شراب ها، کرم ها و شربت ها به کار می رود.

بزرگترین واردکننده دارچین سری لانکا، مکزیک می باشد، در کشور مکزیک دارچین به صورت چای با قهوه، شکلات و یا آبجو نوشیده می شود (64)

به علت وجود نوعی از انواع فنول ها، دارچین دارای خاصیت آنتی باکریال می باشد که باعث کندکردن فاسد شدن گوشت می شود، بنابراین استفاده آن به عنوان ادویه درغذاهای گوشت داره به ویژه در مناطقی که دارای آ ب و هوای گرم می باشند، موثر است. (60)

دارچین در طب سنتی

علما و بزرگان طب سنتی، خواص متعدد و بی شماری را برای گیاه دارچین برگزیده اند. شیخ ابوعلی سینا در کتاب معروف «قانون در طب» خود در مورد دارچین چنین گفته است: (2)

چندین نوع دارچین است و نامهای متعدد دارد: دارچین خوب که به سیاهی زند و کوهی و ستبر است (غلیظ). دارچین سفید و سست که ریشه اش از هم پاشیده و سیاهرنگ است و صاف است وکمتر گرده دارد. دارچینی که به سبزرنگی مایل و مزه اش و همان مزه (سلیخه، دارچین ختایی) است و پوستش به پوست آن شبیه و برنگ سرخ است که این نوع تا مدتها قوتش می ماند و بویژه اگر کوبیده شود و به وسیله محلولی قرص گردد. دیسقوریدوس گوید: نوعی از دارچین بوی خوش دارد که تقریبا به بوی فیجن یا بوی زیره سیاه شباهتی دارد. گرم است و زبان گز و کمی شوری و گرمی در آن موجود است. اگر با ناخن حک کنی زود خرد نمی شود. و هرگاه شکست آنچه در میان شاخه هاست ریز است و به خاک نرم می ماند. و اگر خواهی بیازمایی یک حبه – قطعه کوچک – از ساقه ای جدا کن و بیازمای که آسان تر است. زیرا خرده ها با هم شاید با مواد دیگری مخلوط باشند و آمیزه بیگانه در آن موجود باشد. همو گوید: نوعی دارچین هست که آنرا دارچین دروغین گویند. تا اندازه بویی هم دارد. زبر است و کم تأثیر. دارچینی هست که آنرا دارچین زنگی نامند. سیمای دارچین می دهد ولی فرق در میان آنها تندبویی است. دارچین که به (قرفه) مشهور است در اصل و فراوانی گره همان دارچین است. (2)

ولی دارچینی است چوبی که چوبهای دراز و محکم دارد و بوی خوش آن از بوی دارچین کمتر است. برخی عقیده دارند که قرفه از تیره دارچینی ها نیست و مزاجش نیز با دارچین تفاوت دارد. گاهی از دارچین دروغین روغن گیرند و نگاه دارند. گزینش: بهترش آن است که بودی خوش دارد و تندمزه است و زبان را نیازارد، رنگش صاف و بدون آمیزه است. دیسقویدوس گوید: در میان این قسمت از دارچینها بهترش آن نوع است که تازه باشد و رنگش میانه ای از خاکستری و سیاه و سرخ باشد، صاف و دور از زبری است. شاخه ها باریک و به هم نزدیک، درمزه اش شیرینی و شوری و کمی سوزش حس شود. چندان کم مایه نباشد. و یکی از علامت خوبی آن است که بویش بر سایر دارچین ها چیره باشد و با وجود او بوی دیگر حس نشود. نوع بد دارچین، دارچین (اسنی) یا کندری یا (دارچین ختایی) یا دارای بوی بسیار تند است. همچنین سفید و زودشکن، سنگینی که در آب ته نشین می شود، صافی که تنه زبر دارد. خوب نیستند. دارچین را باید کوبیده واز آن قرصها ساخت و گرنه بعد از مدت پانزده سال و بیشتر قوت خود را از دست می دهد. بهتر آن است که ریشه صحیح را بکار برند و قرص سازند. و به خرده ها اهمیت ندهند. بهترین دارچین آن است که در ابتدای آزمایش بینی را از بوی خود چنان پرکند که نگذارد نوع بدتر از آن راحس کنیم. مزاج: در سوم گرم وخشک است. خاصیت: دیسقوریدوس گوید: همه دارچین ها گرمی بخش، بازکن و زادینده عفونت و بسیار لطیف و جذب کننده هستند. وعلاج همه نیروهای تباه، خطهای زنگاری و فاسد می باشند. روغن دارچین گدازنده، بسیار گرم و تحلیل برنده است. آرایش: محلول آنرا بر لکه ها و نقطه های عدسی مالند و باسرکه علاج جوشهای شیری است. (2)

مفاصل: در علاج لرزه روغن دارچین تاثیر عجیب دارد. سر: برای زکام خوب است. روغنش سرگرانی آورد. دماغ را می پلاید ورطوبات دماغ را برچیند. مسکن درد گوش است و ضمن داروهای آن است. چشمک خوردن و به چشم کشیدنش تم و تیرگی چشم را می برد. و رطوبت غلیظ چشم را می زداید. سینه: داروی سرفه است. سینه را می پالاید. ورمها را می رساند. کبد: بندآمدنیهای کبد را باز کند و کبد را توان بخشد. اندامان غذا: رطوبت معده را برچیند و معده را قوی کند و داروی استسقا است. (2)

خاصیت: بادهای متراکم را می پراکنند، اندکی قبوضیت دارد، زیاد تند است، بسیار لطیف است، و تندی را تکه تکه کند – از قبوضیتی که دارد مواد گیرنده و از تحلیلی که در او است کمک مواد اسهالی است. و چون گدازنده و گیرندگی و لطافت دارد اندامان را تقویت می نماید.

بعضی چنین پنداشته اند که دارچین ختایی سبب برانداختن بچه می شود. زهرها: برای دفع گزند از نیش مار می خورند. (2)

خواص دارویی و درمانی

اثر فیزیولوژیکی دارچین، مربوط به اسانس و تانن آن است از این جهت به علت دارا بودن این دو ماده، اثر محرک و قابض ظاهر می کند.

دارچین دارای خاصیت تقویت کننده اعمال هضم و جریان گردش خون است واز آن برای رفع سوء هضم ها مخصوصا در مواردی که با نفخ همراه باشد و به عنوان بادشکن استفاده می شود. دارچین به علت دارا بودن تانن، برای رفع اسهال، ضعف عمومی بدن و همچنین بند آوردن خون مصرف می گردد مانند آنکه به پوسیون های بند آرونده خون افزوده شود و بعلاوه برای درمان خونروی در فواصل قاعدگی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. (6)

دارچین را معمولاً به مسهلهائی که مصرف آنها با ناراحتی هائی همراه است و همچنین به مقوی های تلخ به منظور مخفی ساختن طعم آنها، می افزاید. اسانس دارچین دارای اثر ضدعفونی کننده ملایم است. (6)

آثار ثابت شده سینام آلدئید شامل آثار تحریک سیستم عصبی (در دوزکم)، آرامبخش (در دوز زیاد)، کم کردن حرارت بدن و ضد تب می باشد آثار ضد باکتریایی و ضدقارچی، تسریع در آزاد شدن کاتکولامین (به طورعمده آدرنالین) از غدد آدرنال، اثر شبه پاپاورینی ضعیف، افزایش در جریان خون محیطی، کاهش فشار خون، برادی کاردی و کاهش قند خون گزارش شده است. بایستی متذکر شد که تمامی این آثار با قدرت کم بوده و علاوه بنظر می رسد که بیشتر محتوای سینام آلدئید طی جوشاندن داروی خام با فرآیند بخار شدن و آکسیداسیون خودبخودی از دست می رود. بنابراین دخالت سینام آلدئید در اثر بخش درمانی کلی داچین مشکوک می باشد. (4)

تانن ها به عنوان ترکیباتی با خواص قابض شناخته شده اندو ممکن است علت اثر ضداسهالی دارو باشند. دو ترکیب سینزیلانین و سینزیلانول دارای آثار حشره کشی اند. (4)

روغن آن بسیار گرم و خیلی خشک است، و برای سنگینی و سردرد دردهای رحمی مفید است. به علاوه به عنوان تب بر در موارد سرماخوردگی و کاهش درد مفاصل و کمر توصیه می شود. (10)

خاصیت ضد میکروبی دارچین

آثار ضد میکروبی، ضد انگل و ضد قارچی که در مورد دارچین مشهور است احتمالا بواسطه اسانس آن است، اسانس دارچین دارای آثار ضدمیکروبی و قارچی است که احتمالا این آثار مربوط به محتوای ارتو – متوکسی سینام آلدئید آن است (4 و9).

افزون بر این اسانس دارچین دارای آثار ضد ویروسی و لاروکشی می باشد. ثابت گردیده است که عصاره دی اکسید کربنی از پوست دارچین (به میزان 1/0 درصد) به طور کامل رشد میکروارگانیزم های مختلفی شامل Escherichia coli، Candida albicansc , Staphylococus aureus را مهار می کند. آثار و بی حس کنندگی اوژنال به اثبات رسیده است، افزون بر این اثر تومورزایی خفیف برروی پوست موش و بر اثر ضعیف. کشنده سلولی بر علیه سلولهای هیلا ثابت شده است. (6 و 8)

فعالیت میکروبی دارچین یا اسانس فرار سینامالدهید طی تحقیقات مختلفی بررسی شده است. انتشار ترکیبات مذکور بر روی آگار و آزمایشات رقیق سازی متوالی نشان می دهد که کلیه این ترکیبات در مقابل باکتری و قارچ اثر ضدمیکروبی دارند (8 و 6). Keilner گزارش داده است که فعالیت ضدمیکروبی اسانس دارچین و سینامالدهید درحالت بخار ظاهر می شود (11 – 9). علاوه بر خواص ضد میکروبی، Deininger گزارش داده شده است که روغن گل کاسیا و سینامالدهید به طور In vitro در مقابل هرپس و آدنوویروس اثر ضد ویروسی نشان می دهد. محدوده فعالیت آن تقریبا باریک است. در خرگوش خوراندن سینامالدهید قبل و بعد از عفونی شدن اثر محافظتی در برابر ویروس Ps. R ایجاد می کند. (21) نتایج مذکور تأئید و تثبیت بیشتری لازم دارد.

بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا… مستوفی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 17 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 26

بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا … مستوفی

مقدمه

در قرن هشتم و در عهد حکومت ایلخانان در سال 685 هجری، ادیب و مورخ و جغرافی دانی برجسته به نام حمد الله مستوفی دیده به جهان گشود. وی از آغاز جوانی بنابر سیرت آبادی و اجداد خود به خدمت دیوانی اشتغال داشت. از آثار ارزنده وی کتاب تاریخ گزیده است که آن را در سال 730 هـ. در خلاصه تاریخ عالم بنام خواجه غیاث الدین محمد تالیف نمود. این کتاب در تاریخ عمومی و تاریخ اسلام و تاریخ ایران تا عهد مولف (دوره ایلخانان) است و در پایان آن دو باب در تاریخ علما و شعرای عرب و عجم و دیگری در تاریخ قزوین و ذکر تراجم رجال آن شهر بر کتاب افزوده شد که خاص از باب اطلاع بر احوال و رجال و علم و ادب دارد. [1]

از مراتب اهمیت این کتاب آن است که ادوارد برون [2] و نیکلسن [3] ترجمه خلاصه یی از آن را به انگلیسی ارائه داده اند و نیز ادوارد برون قسمت مربوط به احوال شعرای ایران را از این کتاب جداگانه در سالهای 1900-1901 به انگلیسی ترجمه و در مجله انجمن پادشاهی انگلیس منتشر کرد.

حمد الله مستوفی در آثار خویش در خصوص خود و خاندانش اطلاعات ارزنده ای ارائه داده است و در کتاب تاریخ گزیده شرح نسبتاً دقیقی در مورد اصل و خانواده خود بدست داده است و اصل خود را عرب معرفی می کند و شجره خود را به حربن یزید ریاحی می رساند. [4] وی از یک خاندان کهن مستوفیان قزوین بود که یکی از اجداد او به نام فخرالدوله ابومنصور کوفی در سال 223 هجری به حکومت قزوین منصوب شد و از آن پس، خاندانش در این شهر باقی ماندند و همه به عنوان مستوفی قزوین ادامه حیات دادند. پدر وی نیز با همین سمت مستوفی دستگاه ایلخانان بود. وی از حواشی رشیدالدین فضل الله بود و با سمت استیفاء کارهای دیوانی می کرد و برادرانش متصدی مشاغل دولتی و صاحب ثروت و دستگاه بودند و چون استیفاء و مشاغل مهم دیوانی در آن زمان نیاز به داشتن تعلیمات کافی در ادب و تاریخ بود پس افراد خانواده وی و خود او از چنین تربیت با ارزشی بهره مند بودند.

از وی سه اثر برجای مانده که در جای خود به ویژگیهای آنها اشاره می شود ولی کتاب تاریخ گزیده وی یک اثر تاریخی و ادبی محسوب می گردد که در این مقاله سعی شده است تا به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.

وضعیت اجتماعی و ادبی عصر حمدالله مستوفی

دکتر ذبیح الله صفا وضع اجتماعی این دوره را اینگونه بیان می کند: وضع اجتماعی قرن هشتم هجری با اختلافات سران مغول در عهد ایلخانان و علی الخصوص بعد از مرگ ابوسعید بهادر و کشاکش های پیاپی امرای مختلف بر سر فرمانروایی نواحی ایران، همراه بود. [5]

البته باید خاطر نشان نمود که در عهد ایلخانان، اگر چه برخی از آنان کوشش داشتند که موجبات آرامش اوضاع را فراهم آورند لیکن چون سرداران و سپاهیان آنان همه از مغول بودند، هر وقت و هر جا که لازم می دانستند شدت عمل سابق را تجدید می کردند.

بنابراین استقرار حکومت ایلخانان در ایران که به ظاهر دوره یی آرام تصور می شد هم، خالی از محنت های دوران حمله و هجوم مغول نبود. [6] دوره حکومت ایلخانان [7] مغول از لحاظ ادبی و فرهنگی یکی از دوره های روشن حیات عقلی ایران است. هرچند در نتیجه حمله خونین مغول و انهدام آثار تمدن و فرهنگ، سطح علم و معرفت در ایران به صورت چشمگیری تنزل کرد؛ اما، براستی چراغ نبوغ ایرانی حتی در آن روزگار هولناک خاموش نگردید و پس از مدتی رکود و تنزل و بهت زدگی، بار دیگر ادبا و علما در رشته های گوناگون شعر و ادب و ترجمه و تفسیر و … استعداد خود را به کار گرفتند و در زمینه های مختلف درخشیدند تا جایی که حتی خود را به دوره پیش از مغول رساندند، از آن جمله در زمینه ادبی و تاریخی.

بررسی اثر از لحاظ سبک شناسی

سبک و سیاق کلام وی در کتابش مبین این مطلب است که وی از اطناب خودداری نموده و هرگز به دنبال چنین شیوه ای در نثر خود نبوده است. در قرن هشتم هجری نثر فارسی از حیث رواج و انتشار در وضعیت بسیار مطلوبی قرار گرفت و از علل عمده آن بود که ایرانیان ارتباطشان با انقراض بنی عباس و سقوط بغداد با زبان و فرهنگ و ادب عربی بسیار کاسته گردید و با به قدرت رسیدن ایلخانان، ایران به عنوان مرکز حکومت در آمد و حاکمان و دبیران و مدیران امور در عراق و الجزیره و روم از ایران تعیین شدند و یا تحت فرمانروایی دولتمردان ایرانی درآمدند و ناگزیر زبان دیوانهای انشاء در این نواحی، پارسی شد. و نامه های فارسی جایگزین رسائل عربی گردید. از طرف دیگر چون حاکمان اولیه مغول هیچیک قدرت اداره امور دیوانی و اداری مملکت های تابعه خود را نداشتند مجبور شدند وزیران و مستوفیان ایرانی را به کار بگمارند و در نتیجه نه تنها زبان فارسی و انشاء نامه ها بدان زبان از میان نرفت بلکه احتیاج بدان بیشتر از پیش احساس گردید. [8] و این مطلب را می توان در تاریخ گزیده حمد الله مستوفی مشاهده کرد، هر چند که در اثر وی هم ابیات عربی، هم لغات و القاب و اصطلاحات عربی مشاهده می گردد اما با کمی مقایسه با عصر خود و وضعی که از آغاز قرن ششم به بعد در ایران ایجاد شده بود که زبان عربی، زبان نوشتاری و دیوانی محسوب می گردید این مطلب قابل فهم می گردد و دیگر اینکه حمد الله مستوفی در اصل یک فردی بود که از نظر نژاد و تبار عرب محسوب می گردید

موضوع ها و انواع نثر فارسی در دوره ایلخانان

در این دوره در انواع مختلفی از قبیل: ادب، داستانهای قهرمانی، رمان ها، قصه ها و حکایت ها، کتاب های رجال ادب و تصوف و سیاست و علم و حکمت، تاریخ های عمومی، تاریخ های محلی، جغرافیا، تصوف و عرفان مسائل دینی، منطق، حکمت، ریاضیات، نجوم، موسیقی، اخلاق، فنون ادب و لغت کتابهای متعدد تالیف شد. [9]

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه … 3

وضعیت اجتماعی و ادبی عصر حمد الله مستوفی … 5

علل برتری کتاب تاریخ گزیده … 7

مباحث و قسمت های تشکیل دهنده تاریخ گزیده … 9

مآخذ تاریخ گزیده … 11

نام و موضوع تاریخ گزیده … 11

چگونگی نثر تاریخ گزیده … 12

بررسی اثر از لحاظ سبک شناسی … 16

موضوع ها و انواع نثر فارسی دردوره ایلخانان … 17

بررسی مضامین و موضوعات اثر … 19

چند نکته در مورد اثر حمد الله مستوفی … 21

فهرست منابع و مآخذ … 24

بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 89 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 48

بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف

«بسم الله الرحمن الرحیم»

وَالْسَّماءِ ذاتِ الْبُروُجِ (1) وَالْیَومِ الْمَوعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَ مَشهُودٍ (3) قُتِلَ اَصحابِ الأُخدودِ (4) اَلّنَارِ ذَاتِ الوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَیها قُعودٌ (6) وَهُم عَلی ما یَفْعَلونَ بِالمُومِنینَ شُهُودٌ (7) وَ ما نَقَموا مِنهُم اِلاّ اَن یُومِنوا بِاللهِ العَزیزِ الحَمید (8) اَلَّذی لَه ملکُ السَّمواتِ وَالاَرضِ وَاللهُ عَلی کلِّ شَی ءٍ شَهیدٌ (9) اِنَّ الَّـذینَ فَتَـنُوا المُـؤمِنـینَ وَالمُؤمِناتِ ثُمَّ یَتوبوا فَلَهُم عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُم عَذابُ الحَریقِ (10) اِنَّ الَّذینَ ءامَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُم جَنّاتٌ تَجری مِن تَحتِهَا الاَنهارُ ذلِکَ الفَوزُ الکَبیرُ (11) اِنَّ بَطشَ رَبِّکَّ لَشدیدُ (12) اِنَّهُ هُوَ یُبدِیُ وَیُعیدُ (13) وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ (14) ذُوالعَرشِ المَجیدُ (15) فَعّالٌ لِما یُریدُ (16) هَل اَتیکَ حَدیثُ الجُنودِ (17) فِرعونَ وَثَمودَ (18) بَلِ الَّذینَ کَفَروا فی تَکذیبٍ (19) وَاللهُ مِن وَرائِهِم مُحیطٌ (20) بَل هُوَ قَرءانٌ مَجیدٌ (21) فی لَوحٍ مَحفوظٍ (22)

«صَدَقَ اللهُ العَلِیُّ العَظیم»

به نام خدای بخشاینده مهربان

قسم به آسمانی که دارای برجها است و قسم به روز موعود و قسم به شاهد و شهادت دهنده، کشته و نابود گردیدند آن قومی که آتش افروختد. آتش که از هیزم ها افروخته شده، و خود آنان بر کنار آتش نشسته و آنها بر آنچه به مؤمنین آزار می رسانند گواهند. و کس بر عمل زشت آنها سرزنش نکرد مگر آنهائیکه ایمان آوردند به خدای غالب ستوده آن کسی که مرا و راست پادشاهی و سلطنت آسمانها و زمین و او بر هر چیزی گواهست.

آنها که به مکر و تدلیس به فتنه انداختند مردها و زنهای مؤمن را و از این عمل زشت ناروا توبه نکردند، پس برای آنان است آتش دوزخ و عذاب آتش سوزان.

و انان که ایمان آورده و عمل صالح کردند، برای آنهاست بهشت هایی که زیر درختانش آبها جریان دارد و این حقیقتاً سعادت و فیروزی بزرگی است.

و محققاً انتقام کشیدن پروردگار تو بسیار امر سخت و بزرگی است زیرا که او می آفریند و خلق به سوی او بازگشت می نماید. و اوست آمرزنده و دوست و صاحب عرش و بااقتدار و عزّت است. و آنچه بخواهد ( با کمال قدرت و اقتدار) انجام می دهد، (ای پیامبر) آیا خبردار شدی از حکایت لشکرهای فرعون و ثمود. آری آنان کافر شدند و تکذیب (پیمبران) نمودند و خداوند محیط بر آنان است، بلکه ابن کتاب قرآن بزرگی است که در لوح محفوظ ثبت و محفوظ است [1].

فرضیه تحقیق:

«سوره مبارکه بروج، بیان اختصاری سرنوشت اقوامی خاص، اثر تربیتی عمده ای دارد.»

سؤالات تحقیق:

1- اصحاب الاخدود چه گروهی بودند؟

2- شکنجه مسلمانان در صدر اسلام برای چه هدفی صورت پذیرفته بود؟

3- اثر بیان اختصاری داستان فرعون و ثمود در این سوره چیست؟

4- اثر این سوره بر تربیت اخلاقی جوامع چگونه است؟

پیشینه تحقیق:

اکثر تفاسیری که تا انتهای قرآن به تفسیر سور قرآن پرداخته اند، به تفسیر این سوره نیز پرداخته اند.

چکیده ای در مورد سوره بروج:

سوره بروج مکی است و بیست و دو آیه دارد.

بیان آیات این سوره مشتمل بر انذار و بشارت است، و در آن به سختی کسانی را انذار کرده که مردان و زنان مسلمان را به جرم این که به خدا ایمان آورده اند شکنجه می کنند. نظر مشرکین مکه که با گروندگان به رسول خدا (ص) چنین می کردند، آنان را شکنجه می کردند تا از دین اسلام به شرک سابق خود برگردند.

بعضی از این مسلمانان صبر می کردند و برنمی گشتند و لو شکنجه به هر جا که خواست برسد. و بعضی برگشته و مرتد می شدند و اینها افرادی بودند که اینها افرادی بودند که ایمان ضعیفی داشتند، همچنان که در آیه وَمِنَ النّاسَ مِن یَقول امنا بِالله فاذا اوذی فی الله جَعَل فتنه الناس کعذاب الله، وَ مِن الناسُ مِن یعبد الله علی حرف فَاِنَّ اصابَه خیر اطمَان به وَ اِن اصابته فتنه انقلب علی وَجهَهُ به وضع آنان اشاره می کند. خدای سبحان در این آیات قبل از اینکه اشاره ای به اصحاب اخدود می کند و این خود تشویق مؤمنان به صبر در راه خدای تعالی است، دنبال این داستان، اشاره ای هم به سرگذشت لشکریان فرعون و ثمود دارد، و این مایه دلخوش رسول خدا و وعده نصرت به آن جناب و تهدید مشرکین است و این سوره به شهادت سباق آیاتش درمکّه نازل شده است [2].

در کل این سوره به دو بخش می تواند تقسیم شود: بخش اوّل: پیروان اخدود ( از آیه یکم تا شانزدهم) و بخش دوّم: حدیث سپاه (از آیه هفدهم تا بیست و دوّم) در بخش اول این سوره قسم به ستارگان و روز موعود و شاهد و مشهود است و جواب این قسم در آیه چهارم آمده که به اصحاب اخدود و لعنت فرستاده شده [3] تناسب نامگذاری این سوره به سوره بروج نیز به تناسب سوگندی است که در آیه اوّل آمده است. [4]

اهمیت این سوره:

این سوره بیست و دو آیه دارد و رسول خدا (ص) فرمود، هر کس سوره بروج را بخواند خداوند به عدد هر روز آدینه و روز عرفه که در دنیا بوده ده حسنه برای او بنویسد و هر کس در نماز فریضه بخواند، موقف حشروی با انبیاء مرسلین باشد.

از مصباح کفعمی است: کسیکه این سوره را در رختخواب بخواند یا موقع بیرون رفتن از منزل، خانه و اثاث البیت و اهل و عیال همه محفوظ مانند [5].

روی هم رفته این سوره، سوره استقامت و پایمردی در برابر فشارهایی است که از ظالمان و مستکبران بر مؤمنان وارد می شود و در لابلای آن وعده نصرت الهی نهفته است.

در فضیلت این سوره همین بس که رسول خدا فرمود: هر کس این سوره را بخواند، خداوند بر تعداد تمام کسانی که در نماز جمعه اجتماع می کنند و تمام کسانی که در روز عرفه در عرفات جمع می شوند، ده حسنه به او می دهد و تلاوت آن انسان را از ترسها و شدائد رهایی می بخشد [6].

بسم الله الرحمن الرحیم»

وَالْسَّماءِ ذاتِ الْبُروُجِ (1)

«نخست می فرماید: سوگند به آسمان که دارای برجهای بسیار است.

بروج جمع «برج» در اصل به معنی قصر است و بعضی آن را به معنی «شی ء ظاهر و آشکار» می دانند. و نامگذاری قصرها و عمارتهای بلند و مرتفع را به این نام به خاطر وضوح و ظهورشان دانسته اند. به همین جهت قسمت مخصوص از دیوار اطراف شهر یا محل اجتماع لشکر که بروز و ظهور خاصی دارد «برج» نامیده می شود.

و هنگامی که زن زینت خود را آشکار سازد، تبرجت المرأ ه می گویند. برجهای آسمانی یا به معنی ستارگان درخشان و روشن آسمان است و یا به معنیصورتهای فلکی، یعنی مجموعه ای از ستارگان که در نظر ما شباهت به یکی از موجودات زمینی دارد، و برجهای دوازده گانه دوازده صورت فلکی است که خورشید حرکت نمی کند، بلکه زمین به دور آن می گردد.

(ولی به نظر می رسـد کـه خورشـید جابه جا می شود و محاذی یکی از صورتهای فلکی می گردد.)

سوگند به هر یک از این معانی باشد حکایت از عظمت آن می کند، عظمتی که شاید در آن زمان در نظر عرب روشن نبود، ولی امروز برای ما کاملاً شناخته شده است، هر چند بیشتر به نظر می رسد که منظور همان ستارگان درخشان آسمانی باشد. لذا در حدیثی آمده است که از پیغمبر (ص) تفسیر این آیه را خواستند، فرمود: منظور کواکب و ستارگان است. [7]

وَالْیَومِ الْمَوعُودِ (2)

سپس می افزاید: و سوگند به آن روز موعود، (روز رستاخیز) همان روزی که تمام انبیاء و پیامبران الهی آن را وعده داده اند و صدها آیه قرآن مجید از آن خبر می دهد، همان روزی که میعاد و وعده گاه همه اولین و آخرین است و روزی است که باید حساب همگان تصفیه شود. [8]

این جمله عطف است برکلمه «اسماء» یعنی سوگند به آسمان داریث برج ها و سوگند به روز موعود. [9]

وَشَاهِدٍ وَ مَشهُودٍ (3)

و در سومین و چهارمین سوگند می فرماید: و قسم به شاهد و مشهود در اینکه منظور از شاهد و مشهود چیست؟ تفسیرهای بسیار فراوانی ذکر کرده اند که بالغ برسی تفسیر می شود، و مهمترین آنها تفسیرهای زیر است:

1- «شاهد» شخص پیغمبر (ص) است. چنانکه قرآن می گوید: یا اَیُّها النَبی اِنّا ارسلناکَ شاهِداً و مُبَشِّراً وَنَذیراً: ای پیغمبر ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم0 (احزاب/45) و «مشهود» همان روز قیامت است، چنانکه قرآن می فرماید: ذلِکَ یَوم مجموع لَه الناش وَ ذلک یوم مشهود: روز قیامت روزی است که همه مردم در آن جمع می شوند و روزی است کاملاً مشهود و آشکار. (هود/103).

2- شاهد گـواهان عمل انـسانند، مـانند اعضـای پـیکر او چنـانکه در آیه 24 سوره نـور می خوانیم: «یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون: روزی که زبانها و دستها و پاهایشان به اعمالی که انجام داده اند گواهی می دهد و مشهود انسانها و اعمال آنها هستند.

3- «شاهد» به معنی روز جمعه است که شاهد اجتماع مسلمین در مراسم بسیار مهم نماز آن روز است. و «مشهود» در روز عرفه است که زائران بیت الله الحرام شاهد و نظارت کننده و نظارت کننده آن روزند. در روایتی از رسول خدا و امام باقر (ع) و امام صادق (ع) این تفسیر نقل شده است.

اِنَّهُ هُوَ یُبدِیُ وَیُعیدُ (13)

اوست که آفرینش را آغاز می کند و اوست که باز کی گرداند.

مقابله انداختن بین پدیدآورنده و برگشت دهنده، قرینه است بر این که منظور از کلمه ابداء همان واژه بدأ است، که به معنی افتتاح و آغاز کردن چیزی است، چون از عرب شنیده نشده کلمه «ابداء» را استعمال کنند، تا در نتیجه مضارع آن «یبدی» به ضمه یاء باشد، ولیکن در قرائت چنین آمده. و در بعضی قرائتای متروک به جای یبدی، «یبدا» به فتحه یاء و فتحه دال آمده. به هر حال آیه شریفه شدت بطش خدای تعالی را تعلیل می کند. به این بیان که خدای تعالی مبدء و پدید آورنده است و معلوم است که هر چه را بخواهد ایجاد می کند، به این بیان که خدای تعالی مبدأ و پدید آورنده است، و معلوم است که هر چه را بخواهد ایجاد می کند، بدون اینکه از چیزی و یا کسی غیر از خودش کمک بگیرد. و او است که هر چیزی را به عین آن وضعی که قبل از فوت داشت برمی گرداند. پس خدای تعالی از هیچ امری که اراده اش را کرده باشد جلوگیر ندارد. و هیچ چیزی که فوت شده و از بین رفته برای او فوت شده نیست، و وقتی مطلب بدین قرار باشد. پس او قادر است براینکه بربنده ای که از حد خود تجاوز کرده عذابی را تحمیل کند که خارج از حد و طاقت او باشد، و نیز می تواند او را همچنان زده نگه دارد تا عذاب را بچشد، همچنان که فرمود: «وَالَّذینَ کَفَروا لَهُم نار جَهَنَّمَ

لا یقضی علیهم فَیَموتوا وَ لا یَخفَف عَنهم مِن عذابِها». و او قادر است بر اینکه آنچه به سبب عذاب، فاسد شده به حالت اولش برگرداند، تا مجرم، همچنان عذاب را بچشد، بدون اینکه لحظه ای در بین دو عذاب استراحت داشته باشد، همچنان عذاب را بچشد، بدون اینکه لحظه ای در بین دو عذاب استراحت داشته باشد، همچنانکه فرمود: «اِنَّ الَّذین کَفَروا بِآیاتِنا سوف نصلیهم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب» با این بیان چند نکته روشن می گردد:

اوّل اینـکه: سیـاق آیـه می فهـماند کـه جمـله «انه هو…» در مقام افاده قصر است، یعنی می خواهد بفهماند ایجاد بدون ابزار و مصالح موجودات و نیز اعاده آنها تنها و تنها کار خدای سبحان است، چون در صنع و ایجاد، هیچ کسی دخالت ندارد.

دوّم اینکه: حدود هر چیزی به دست خداست، اگر بخواهد محدود نمی کند، و اگر بخواهد حد چیزی را به حدی دیگر مبدل می سازد.

پس اوست که عذابها و شکنجه های دنیا را به مرگ محدود کرده، و او می تواند در آخرت این حد را بردارد، و معذب در دوزخ الهی الی الأبد شکنجه ببیند، و هر چه آرزوی مرگ کند بدان نرسد.

سوّم اینکه: مراداز شدت بطش این است که هیچ کس نمی تواد بطش او را جلوگیری کند، و کسی نیست که حکم او را رد کند. حال هر حکمی که رانده باشد – مگر آنکه حکم دیگری از او، جلو حکم اوّلش را بگیرد. [10]

بررسی مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر

دسته: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 52 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 58

بررسی مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر

1- بررسی وضعیت موجود

1-1- بازدید محلی، مذاکره با رئیس و مسئولین فنی فرودگاه

فرودگاه در شمال شهرستان رامسر و در مرکز شهر و حاشیه دریای خزر در سال 1342 بصورت باند خاکی تأسیس و در سال 1347 عملیاتی گردیده است. این فروگاه توسط شرکت نفت و دولت تأسیس گردیده است. در گذشته استقبال بسیار خوبی از این فرودگاه بعمل می آمده است بطوری که روزی چهار پرواز در این فرودگاه انجام می شده است.

در حال حاضر باند فرودگاه آسفالت و دارای 1500 متر طول و 45 متر عرض می باشد و از دو طرف باند پرواز نیز توسط جاده تنکابن بلوار مرکز تفریحی فدک احاطه گردیده است و از انتهای باند هر دو سو کمتر از 100 متر فاصله جهت تطویل و توسعه باند وجود دارد اطراف فرودگاه در سمت شمال شرقی پر از درختان میوه و مرکبات و باغهای شخصی می باشد و در سمت جنوب غربی نیز مناطق مسکونی در فاصله بسیار کمی از باند و فنس فرودگاه وجود دارند و فرودگاه کاملاً از هر سمت محاصره گردیده است و کار توسعه را با مشکلات زیادی مواجه خواهد نمود. در مذاکرات بعمل آمده با مسئولین فرودگاه این نکته مشخص گردید که فرودگاه بدلیل محدودیت اراضی و ملاحظات اقتصادی نتوانسته در مقیاس بالا به پردازش مسافر و بار بپردازد و بدلیل کمبود امکانات هوانوردی و غیر هوانوردی و قدیمی بودن دستگاهها و تجهیزات حتی قادر به ارائه خدمات مطلوب مخصوصاً در شرایط جوی و آب هوایی نامساعد نگردیده است.

قسمتی از تملک اراضی برای توسعه و تطویل باند صورت پذیرفته اند که باعث امیدواری برای توسعه آتی می باشد البته بایستی به این نکته اشاره گردد که طرح تطویل باند بسیار محدود بوده و بسیار پرهزینه و از لحاظ فنی نیز با مشکلات زیادی توام خواهد بود. در حال حاضر هدف از ادامه فعالیت این فرودگاه آن است که پروازهای داخلی مسافر به مقصد تهران در آن پردازش گردیده و جهت رونق و ازدیاد تعداد پرواز این فرودگاه در زمینه صادرات گل و محصولات کشاورزی و مرکبات و توسعه صنعت توریست گام برداشته شود. که در این صورت مسلماً با مرتب بودن پروازها می توان با توجه به اقلیم فرودگاه به آینده آن تا حدودی امیدوار بود. از کلیه ساختمانهای فرودگاه شامل ساختمان ترمینال، برج مراقبت- ساختمان فنی- مهمانسرا- ساختمان ایمنی زمینی- ساختمان برق اضطراری و موتورخانه و محوطه های مربوطه، اراضی محدود فرودگاه در داخل و خارج فنس حفاظتی، پست نگهبانی در بدو ورود و منبع هوایی آب بازدید بعمل آمده و کیفیت کلیه این ابنیه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که در بندهای بعدی مطالعات به آنها اشاره خواهد شد.

1-1-1- کمبودها از دیدگاه کارکنان فرودگاه

قدیمی بودن دستگاههای ناوبری

آسفالت نامطلوب باند و توقفگاه هواپیما

کمبود خودرو فرودگاه

جاده حفاظتی کنار فنس بسیار نامطلوب و خاکی می باشد.

عدم وجود تسمه نقاله جهت انتقال بار مسافرین

ازدحام پرندگان مخصوصاً در فصل بهار و تابستان

جایگاه نامناسب و فرسوده شدن برج مراقبت پرواز و سیستم های ناوبری و پوسیده شدن کابلها

1-1-2- کمبودها از دیدگاه اینجانب و استفاده کنندگان

نامناسب بودن فنس کشی فرودگاه

رویش گیاهان و بوته های بلند در جاده حفاظتی اطراف فرودگاه

نزدیکی منازل مسکونی اطراف به باند فرودگاه

فاصله بسیار اندک باند از ساحل دریای خزر

عدم وجود دیوار حفاظتی جهت جلوگیری از پیشروی آب به سمت فرودگاه

عدم وجود قسمت سوخت رسانی

عدم وجود هر گونه فعالیت بازرگانی در فرودگاه

عدم وجود تعداد مسافر کافی بدلیل گرانی بلیط، فاصله کم رامسر تا تهران و وجود راههای زمینی تا تهران از شهرستانهای چالوس- و لاهیجان که حوزه نفوذ فرودگاه محسوب می شود.

کوتاهی طول باند پرواز

وجود رودخانه ای در آستانه باند 31 بفاصله تقریبی 50 متر از اورران Over RUN باند

1-2- تعیین سطوح پایانه مسافری و کلیه ساختمانهای جنبی و عملیاتی و همچنین سطوح عوامل پرواز (باند و تاکسیوی و توقفگاه هواپیما)

فرودگاه رامسر کلاً یک فرودگاه غیرنظامی است و برای فعالیتهای نظامی ساخته نشده است و تا بحال برای اهداف مختلف توسط ارگانهای هواپیمائی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله سازمانهایی که از این فرودگاه در طول چندین سال استفاده کرده اند می توان از شرکتهای هواپیمائی ذیل نام برد.

1-3-2- نوع و ظرفیت هواپیماها

فرودگاه رامسر در دوران قبل از انقلاب اسلامی روزانه حدود 4 پرواز را پذیرا بوده است و در حال حاضر نیز هفته ای 4 پرواز در روزهای دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه به مقصد تهران را پردازش می نماید و با توجه به طول باند هواپیماهای مورد استفاده فوکر 28 با ظرفیت 80 نفر مسافر را دارا می باشد و در ماههای مختلف از سال تعداد و ظرفیت مسافرین متفاوت بوده و معمولاً هواپیما با ظرفیت کامل 100% و یا 80% اقدام به پرواز می نماید.

بزرگترین هواپیمایی که در این فرودگاه عملیات پرواز را انجام داده است شامل هواپیمای C130، B737 مسافری ایران ایر در دوران قبل از انقلاب می باشد.

1-4- بررسی وضعیت اراضی حوزه داخلی فرودگاه و مساحت آن و راههای دسترسی به فرودگاه

1-4-1- بررسی محدودیتها و امکانات توسعه آتی اراضی داخل و خارج فرودگاه

یکی از سئوالاتی که هر طرح جامعی پاسخگوی آن است، چگونگی و امکان گسترش و توسعه احتمالی در افقهای زمانی متفاوت می باشد که البته در حین انجام این کار باید محدودیتها بررسی گردند و برای پاسخگویی به احتمال تقاضای گسترش، عوامل زیر را باید مورد نظر قرار داد که عبارتند از:

1- شرایط زیست محیطی

2- عوامل طبیعی و توپوگرافی منطقه

3- روند توسعه شهری

4- عملکرد در نظر گرفته شده برای فرودگاه

5- امکانات اقتصادی و مالی

6- وضعیت سیاسی و اجتماعی منطقه فرودگاه

اراضی داخلی فرودگاه رامسر متعلق به سازمان هواپیمائی کشوری بوده و اطراف آن را باغ مرکبات و در بخشی دریای خزر و در قسمتی دیگر جاده و بلوار مرکز تفریحی فدک و منازل مسکونی شخصی احاطه نموده است.

در داخل فنس فرودگاه چندین دستگاه پلاژ و ساختمانهای متروکه دیده می شود لازم به ذکر است که اخیراً چند باب باغ مرکبات خریداری و به امکانات فرودگاه افزوده شده است و در صورت توسعه و تطویل باند بایستی اراضی دو قسمت باند و در راستای آن را خریداری و با انحراف محور جاده تنکابن و یا با استفاده از تقاطع غیر هم سطح بتوان طرح تطویل باند را اجرا نمود.

اراضی داخلی عموماً پوشیده از پوشش گیاهی بوده و حتی تعداد زیادی درخت میوه نیز در محوطه و اطراف باند دیده می شود. رودخانه نسبتاً عریضی در آستانه باند 31 قرار داشته که از قسمت جنوبی به محوطه فرودگاه وارد گردیده و با فاصله بسیار اندکی از آستانه باند 31 عبور نموده و به داخل دریای خزر می ریزد.

منازل مسکونی ضلع جنوب غربی فرودگاه نیز بسیار نزدیک به فنس فرودگاه بدون توجه به حریم فرودگاه ساخته شده و این ساخت و ساز نیز متعلق به چند سال گذشته بوده و خیلی قدیمی نمی باشد در سمت شمال نیز مرکز تفریحی فدک متعلق به سپاه پاسداران کاملاً چسبیده به فنس فرودگاه می باشد و این همجواری خطرات زیادی را بدنبال خواهد داشت که نادیده گرفته شده و توسعه فرودگاه را با مشکل زیادی مواجه نموده است.

اراضی متعلق به فرودگاه حدود 75 هکتار را شامل می شود و فرودگاه در دل و حاشیه شمالی شهر بنا گردیده و راه دسترسی آن از طریق بلوار منتهی به فرودگاه و جاده تنکابن – رامسر انجام می پذیرد.

1-4-2- راههای دسترسی عمومی تسهیلات فرودگاه

این راهها عمدتاً دسترسی به پایانه و مسیر ورودی ساختمان هواشناسی و بخش های مختلف فرودگاه و خانه های سازمانی را میسر می سازند مسیر ورودی از طریق بلور منتهی به میدان شهید خلعتبری انجام گردیده و در ضلع شمال غربی میدان اراضی فرودگاه واقع گردیده است.

در داخل فرودگاه توسط خیابان کوتاهی به محوطه میدان اصلی مقابل پایانه مسافری و ساختمان هواشناسی می رسیم در سمت چپ خیابان ورودی دسترسیهای داخلی عموماً آسفالت بوده و از کیفیت نسبتاً خوبی برخوردار است.

برآورد ترافیک و سطوح مورد نیاز در دوره طرح

2-1- برآورد تعداد مسافر و حجم بار و پروازهای بازرگانی بر اساس نوع هواپیمای طرح و اطلاعات موجود و قضاوت کارشناسی تا پایان سال 1400 (در دو مقطع 10 ساله و نهائی)

بطوریکه می دانیم هر فرودگاه در رابطه با سطوح فعالیت با توجه به نیازهای مشخصی، طراحی و احداث می گردد لذا هر گونه تغییرات در طراحی آن بستگی به میزان تقاضاها در آتی خواهد داشت و این تغییرات مستلزم انجام اصلاحاتی در ساختمانها و تسهیلات هر فرودگاه می باشد و میبایستی برنامه ریزی کامل و جامعی در ارتباط با ارائه سطح خدمات مناسب جهت استفاده کنندگان بوجود آید و هدف اصلی و واقعی از تهیه طرح جامع نیز تأمین نیازهای آتی اجزای مختلف فرودگاه و گزینه های مختلفی در ارتباط با توسعه فرودگاه مورد نظر همچنین بررسی و ارزیابی گزینه های مختلف و در نهایت انتخاب بهترین آنها می باشد.

پیش بینی فعالیتهای حمل و نقل هوائی در هر فرودگاه همچنین سطوح و تسهیلات لازم جهت ارائه خدمات در سطح مطلوب و مناسب در واقع هدف نهائی از یک طرح جامع می باشد بدین ترتیب پیش بینی فعالیت فرودگاهها با توجه به آمارها در ارتباط با تعداد مسافر و حجم بار و پرواز های بازرگانی و نوع هواپیماها در دو دوره 10 و 20 ساله (1390 و 1400) در این مطالعات مورد ارزیابی و کارشناسی قرار خواهد گرفت. پیش بینی های لازم در مطالعات طرح جامع فرودگاهها بطور کلی شامل موارد زیر می باشند.

برآورد تعداد مسافرین سالیانه به تفکیک داخلی و بین المللی و ساعت اوج مسافر در دوره های طرح.

برآورد میزان تناژ بار هوائی در دوره های طرح

آمار تعداد نشست و برخاستهای هواپیماها به تفکیک کشوری، بازرگانی، آموزشی و غیره …

مشخص نمودن تعداد توقفگاههای مورد نیاز هواپیماها در دوره های طرح

پیش بینی های لازم جهت پارکینگ و شبکه های جابجائی وسائل نقلیه زمینی

فهرست

شرح مطالب صفحه

بخش اول- بررسی وضعیت موجود …

1-1- بازدید محلی و مذاکره و تبادل نظر با کارکنان …

1-2- تعیین سطوح پایانه مسافری و ساختمانهای جنبی …

1-3- جمع آوری آمار تعداد پرواز …

1-4- بررسی وضعیت اراضی حوزه داخلی فرودگاه …

1-5- بررسی تسهیلات فرودگاهی به لحاظ آب و برق و تلفن …

1-5-10- بررسی تأسیسات مکانیکی وضع موجود …

1-6- جمع آوری آمار شرکتهای هواپیمائی و هواپیماهای آموزشی …

اطلاعات AIP و نقشه های فرودگاه …

بخش دوم- برآورد ترافیک و سطوح مورد نیاز در دوره طرح …

2-1- برآورد تعداد مسافر و حجم بار …

2-1-3- پیش بینی نوع هواپیما و تعداد نشست و برخاست …

2-1-6- پیش بینی پارکینگ زمینی …

جدول سطوح کاربری طرح جامع …

2-5-2- تأسیسات برق …

برآورد مصرف آب و گاز مورد نیاز …

نمونه سوالات درس مدار های الکتریکی 1 با جواب – 108 سوال – 61 صفحه

نام درس مدار های الکتریکی 1تعداد سوال تشریحی 108وضعیت جواب با جواب

دسته: برق

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 3597 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 61

نام فایل:

نمونه سوال

نام درس:

مدار های الکتریکی 1

تعداد سوال:

تشریحی: 108

وضعیت جواب:

با جواب

فرمت فایل:

PDF

در هنگام خرید حتما آدرس ایمیل معتبر خود را وارد کنید، زیرا یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال می شود.

مقاله LCD

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 9 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 5

مقاله LCD

اگر از کاربران رایانه باشید، احتمالا اسمهایی از قبیل مانیتور فلت و LCD ها را شنیده اید. لغتهایی که امروزه به قدری باب شده اند که حتی کودکان 5 ساله هم که گاهی آنها را به زبان می آورند.

آیا صفحه های فلت، LCDو پلاسمایی یکی هستند یا معانی جدایی دارند و ما از روی ناآگاهی آنها را به جای هم به کار می بریم؟

آشنایی با تاسیسات الکتریکی

دسته: برق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 31 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 36

آشنایی با تاسیسات الکتریکی

بخش اول: آشنایی با تاسیسات الکتریکی

بخش دوم: وسایل کنترل ساده

بخش سوم: کلیدهای مرکب

بخش اول: آشنایی با تاسیسات الکتریکی

آشنایی با جریان سه فاز

جریان سه فاز در مداری که سیم بندی القاء شونده آن (آرمیچر) از سه دسته سیم پیچ جدا که هر کدام نسبت به هم 120 درجه الکتریکی اختلاف فاز دارند تهیه می شود.

انواع اتصال در سیستم سه فاز

در سیستم سه فاز معمولاً از سه نوع اتصال استفاده می شود:

الف- اتصال ستاره

ب- اتصال مثلث

ج- اتصال مختلط

محاسبه جریان و ولتاژ در اتصال ستاره

همانطور که می دانیم در اتصال ستاره اختلاف سطح هر فاز با سیم نول ولتاژ فازی (UP) و اختلاف سطح هر فاز با فازی دیگر ولتاژ (Ul) را تشکیل می دهند. مقدار ولتاژ خط از مجموع دو ولتاژ فازی بدست می آید. به همین جهت برای بدست آوردن مقدار Ul باید برآیند دو ولتاژ فازی را رسم و مقدار آن را محاسبه نماییم. بدین ترتیب که یکی از بردارها را در امتداد و به اندازه خودش رسم کرده و سپس بردار را با بردار پهلویش رسم می کنیم. رابطه روبرو برقرار است:

بررسی طراحی فرودگاه

دسته: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 23 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 25

بررسی طراحی فرودگاه

مدیریت سرمایه و ایمنی جهت ساختارهایی زیر بنایی با جلوه تر:

دریافت از راه دور و تکنولوژی اطلاعات فضایی، جهت کاهش در تاخیر، بهبود نگهداری ساختارهای زیربنایی و مدیریت در سرویس و نگهداری صحیح از مخترعین و ارزشیابی سرمایه ها ایجاد تنوع در ابزارهای جدید را پیشنهاد می کند.

درخواست تکنولوژی دریافت از راه دور پتانسیل خوبی جهت بررسی نواحی غیر پیشرفته برای آزاد کردن دارد که با دقت بیشتر و روشهایی با هزینه کمتر جهت تشخیص دارایی ها و ثبت موقعیت و میزان سرمایه های محلی و منطقه ای و یافتن محلهایی که در آن سرویسهای حمل و نقل حذف شود (احتیاجی به حمل و نقل نباشد)، اهمیت دارد.

امروزه روی زمین، سیستمهای واقعه نگاری تصویری مربوط به زمین در مکانهای مختلفی در حال استفاده می باشند. لیزر شرایط رویه جاده را ارزیابی می کند و محلی را که مشکلی وجود دارد مشخص می کند. تکنولوژی تشخیص این مورد، علامت را پیدا کرده، ارتفاع را اندازه گرفته و همچنین عرض شانه راه را اندازه گرفته و به طور خودکار اطلاعات زیربنایی ساختار را جمع آوری می کند. زیرا این می تواند خطرهای احتمالی جاده را برای رانندگانی که در اتوبان حرکت می کنند رفع کند. انتقال هوایی و ماهواره ها دارای ارزش افزوده و فوائد خوبی است. اغلب از چندین نقطه برای عکسهای هوایی و بررسیهای فتوگرامتری برای بررسی کار استفاده می شود. LIDAR یک تکنولوژی جدید است که در نمایندگیهای ایالتی مقدار تغییرات سیگنال که در مدار حرکت می کند را به طور سریع جمع آوری می کند (ثبت می کند).

گروه NCRST مطالعات برجسته و ویژه ای در مورد درخواست LIDAR انجام دادند که رویه هدایت پرواز را تکمیل می کند و اجرای آنرا (از لحاظ امنیت، هزینه و فواید) با روش فتوگرامتری مقایسه می کند. این مطالعات راه را بر ای نقاط مشخص شده با قبول این تکنولوژی که مثل کاتالیزوری در تحویل سریعتر پروژه است آسفالت می کنند – گروه NCRST همچنین فوائد مهم علمی دریافتن خواص فیزیکی جاده از ماهواره ها و شبیه سازی هوایی برای متمایز ساختن رویه های آسفالت و ساختار آن را به دست آورده اند. یک روش بصری جهت تشخیص هویت پلهای توسعه یافته است. Dots می توان اکنون صحت و دقت محل قرار گیری پلها را در فهرست اموال پلهای ملی (NBI) بازرسی و آزمایش کند. و طبق نیاز آنها را بهبود ببخشید.

نیروی جاذبه مولکولی بین ذرات و تغییرات آنها در منطقه وقوع، بررسی و شبیه سازی شده (در بوستن و لوس آنجلس) و برای ارزیابی کفایت ساختار زیربنایی و اطمینان آن گروه NCRST یک سیستم پشتیبانی شبیه سازی کوچک ترافیکی ساخته اند و در حال بررسی حالت ارتجاعی سیستم ترابری هستند. بالاخره اینکه نیاز به ساده کردن پیچیدگیهای مهم در تجزیه ها، مدلسازی اطلاعات، فهرست کردن شاخصها حس می شود. به علت پشتیبانی فوائد تصویرسازی و نمایش پردازنده ها تحقیقات NCRST جهت کارکرد با همکاری در ایالات ادامه دارد و ناحیه خصوصی خودکار که تولید و برگرفته از نقشه های GPS است و مدلهای اطلاعاتی را گسترش می دهد جهت ترابری و گسترش راه حلهای جاده سازی حمل و نقل و اطلاعات زیربنایی آن و دستیابی به اطلاعات ژئومتری آن ادامه دارد.

q مشاهدات مافوق طیفی شهری و نقشه برداری راهها:

دریافت از راه دور ساختارهای زیربنایی ترابری در مناطق شهری به مراتب چالش انگیزتر از مناطق روستایی است. به علت تنوع در مواد پوشاننده زمین و جاده که در آن یک نشانه مشخص گم می شود. به طور مثال جاده های آسفالتی خیلی شبیه مناطق با سقف مرکب است. برای آسان تر کردن شناسایی سطوح مثل سطوح بتنی و آسفالتی، NCRST یک کتابخانه وسیع از طیفهای شهری احداث کرده: جاده ها – پارکینگها_ زمین تنیس – سقفهای بتنی، مناطق مختلف سقف و انواع موارد مهم که اغلب در تجزیه و تحلیلها با مراتب بالای فوق طیفی امروزه در دسترس است.

تعداد زیادی از سلولهای تصویر ناهمگون هستند. مشخصه آنها با مولفه های مواد آنها مخلوط شده اند. این تحقیق بر جداسازی دو بخش آن یا ‘عضو آخر’ تاکید دارد یعنی بر تفکیک پذیری طیفی مواد مطالعه می کند.

شناسایی جاده ها اغلب توسط اطلاعات AV [R] S در مورد مناطق شهری تا حدودی موفق است. موفقیت در طرح جاده ها ممکن است با اطلاعات مفهومی اضافی بهبود پیدا کند. همان طور که موضوعات تصویری طبقه بندی شده بهبود پیدا کرده بخصوص از زمانی که تفکیک پذیری طیفی مواد سطح جاده های مختلف به طور مساعدی بهتر شده. روشهای مافوق طیفی باید در مناطق روستایی ساده تر و موفق تر باشد زیرا نشانه رویه جاده کمتر متمایل به از هم پاشیدگی از مواد اطرافش است میدان بررسی در مناطق روستایی کم هزینه تر است و روش دریافت از دور قدرت استدلال بهتری دارد.

تحقیقات نتایج جایی که مشروط به اثر شرایط سطح جاده و شرایط طیفی خواص جاده است را نشان می دهد. شرح کلی عمر رویه جاده و نقص سطح خصوص جاده در مواردی مثل از هم گسیختگی و ترک و تخمین خواص آنها از طریق AVIRIS ممکن است. سایر پارامترهای کیفیت رویه معمولی (مانند شکستگی و ترک) اغلب در راه حلهای AVIRIS یافت نشدنی است. زیرا سیستم روشهای مافوق طیفی مثل AVIRIS در حال حاضر دارای پیچیدگیهای خاص و هزینه های بالا است. این تحقیق مسئله را به استفاده از چند طیف نوری جهت درخواستهای عمومی تر تعمیم می دهد. در صورتی که نشانی یابی علمی مواد، قابل تمایز از اتحاد مواد سخت فرا طیفی است. امروزه سیستم چند طیفی، محدودیتهای طیفی معناداری در پیدایش نقشه برداری جاده های مناطق با محیطهای شهری نشان می دهد که ناشی از محدودیتهای طیفی و خاصیت پهن بالی آنهاست و جهت آنها جهت حل مشخصات طیفی متمایز از مواد جاده های شهری و انواع پوششهای مختلف است. این تحقیق نشان می دهد که پتانسیل خوبی در آینده جهت استفاده حس کننده ها با استفاده از چند طیف نوری طراحی شده جهت استفاده در مناطق شهری و نقشه های جاده ها در مقیاس بزرگتر و با ارزش افزوده بیشتر وجود دارد.

q مدیریت جاده های روستایی در شعبات محلی و زمینهای هندوستان:

جاده های بهبود پیدا نکرده و رده پایین به عنوان شریان های حیاتی در ایالتهای غربی آمریکا به مردم خدمت می دهند بهبود کیفیت و نگهداری این جاده های موجود جهت دولتها و ایالتها مشکلاتی را به همراه دارد. تحقیقات NCRST که با کارمندانش بر روی ایالت مک کیلی و نیومکزیکو و هوپی تریپ در آریزونا کار می کند. برنامه هایی تولید می کند که فرانگری تسهیلات و نگهداری از طرح ها و ارزیابی خطر جهت هزاران مایل از جاده های مستقیم که در جنوب آمریکا نیاز مردمان روستایی را برآورده می کند، انجام می دهند. سرویسهای شخصی و هزاران میلیون دلار هزینه جهت نگهداری جاده ها صرف می شود که مثل یک تجارت از دست رفته (اقتصاد مریض) است. فرانگری با زمان نزدیک به واقعیت هوا و شرایط جوی طوفانی و برخورد با جاده های روستایی به موقع و برخی وقتها اطلاعات حیاتی افراد ساکن در آنجا و سرویس نگهداری جاده ها و و اورژانس لازم است. اطلاعات حسگرهای از راه دور اطلاعات را جهت ارزیابی شرایط هوا و خطرات جاده و مدیریت شبکه راه های روستایی تهیه می کند. NCRST با همکاری ایالت مک کیلی و نیومکزیکو برنامه ای را اجرا کرد که به صورت مستقیم و از دور کار ارزشیابی شرایط آب و هوایی جاده را انجام می داد. ارزیابی خطرهای آب و هوایی و فرابینی سیستم (WRRHAMS) که اطلاعات را به صورت همزمان در جریان کاربران قرار داده و آب و هوای جاده شرایط احتمالی جاده را خبر می داد. (شکل 2) WRRHAMS بی درنگ تدارک این مسئله را دید و اطلاعات خود را جهت و سرویسهای اوژانس شخصی به روز درآورد. این اطلاعات به مسئول مربوط اجازه می داد تا شاهراه را خراب کند و مسیر مناسب را اختصاص دهد (برای سرویسهای اضطراری) علاوه بر این برای خطرهای در ارتباط با آب و هوا خطرهای قابل توجه وجود دارد که معمولاً در خیلی از مناطق شامل تفاوت در عرض جاده که ناشی از جایگذاری ساختار زهکش های کنار جاده است (آب گذرها)، نگهبانهای گله ها و احشام، پیچش شدید جاده، سقوط صخره ها و لغزش در مناطق خطرناک با شیب زیاد و چهار راه هایی که وسایل نقلیه با هم برخورد می کنند. هر کدام از این خطرها در طراحی ترابری یک فاکتور ریسکی هستند. یک برنامه گروهی در آریزونا تشخیص داد که جاده های بی کیفیت روستایی که از حس کننده های از راه دور بهره می برند (جهت آنالیز خطرهای احتمالی) را روی جاده های فرعی آنرا آزمایش کرد و جهت بررسی جاده های HOPLI از روشهایی با هزینه کم برای آنالیز خطر روی جاده های بی کیفیت استفاده می شود. این روشها که با سیستم GIS جهت یکپارچگی مستقیم تسهیلات ماهواره های تصویری با اشکال گوناگون و اشکال طبقه بندی مشبک شده مانند روشهای ارزیابی دیجیتال (شکل 3) با واگذاری احتمال خطر به لایه های GIS کاربران می توانند نقشه های مرکبی طرح کنند که خطرهای مقطع جاده را آشکار می کند (شکل 4)

این روشها برای جاده ها با عرض های مختلف و ژئوگرافی های مختلف گوناگون کاملاً مناسب است. که می تواند امنیت و قابلیت ترافیکی جاده ها را افزوده و میزان هزینه مدیریت را کاهش دهد.

q طراحی زیر سازه فرودگاه و پشتیبانی توسعه:

اطلاعات فضایی و تکنیکها می توانند جهت کمک به افزایش ظرفیت هوایی ملی ما کمک کنند. نگهداری از تجهیزات با امنیت بالا و افزایش اطمینان که نیاز حمل و نقل هوایی است. یک کسی که در تکنولوژی NCRST همکاری دارد این عمل را با افزایش حجم اطلاعات فضایی انجام داده است. مانند اطلاعات کنترل از راه دور جهت هواپیماها، ادارات حمل و نقل و وزارت هواپیمایی فدرال، که آن را بر پایه تکنولوژی سیستم های اطلاعات گرافیکی (GIS) صورت داده است GIS برای روشهای جهت برنامه ریزی و پشتیبانی فرودگاه و هماهنگی مدیریت هوایی و مسائل محیطی و مدیریت اقتصادی و امنیت فرودگاه و بسیاری از مسائل دیگر مناسب است اگر چه مناطق بسیاری وجود دارند که این روش می تواند برای آنها اعمال شود، لذا این روش برای مکانهای مختلف به اطلاعات مشابهی نیاز دارد.

بررسی آناتومی و جنین شناسی چشم

دسته: علوم پزشکی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 41 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 49

بررسی آناتومی و جنین شناسی چشم

آناتومی و جنین شناسی چشم

paul Riordan. Eva, FRCS, FCO phth & Khalid F. Tabbara, MD

الف- آناتومی طبیعی

کاسه چشم (THE ORBIT)

(شکلهای 1-1 و 2-1)

حفره کاسه چشم شبیه هرمی چهارضلعی است که راس آن در عقب واقع شده است. دیواره های داخلی راست و چپ کاسه چشم موازی اند و توسطی بینی از هم جدا شده اند. در هر کاسه چشم (اربیت) دیواره های داخل یو خارجی زاویه ای 45 درجه تشکیل می دهند، در نتیجه زاویه بین دو دیواره خارجی قائمه می شود. شکل اربیت را به گلابی ای تشبیه می کنند که عصب بینایی (optic nerve) دم آن را می سازد. قطر محیط قدامی قدری کوچکتر از ناحیه بلافاصله پشت لبه است، بنابراین حاشیه محافظ محکمی را می سازد.

حجم اربیت فرد بزرگسال تقریبا 30 ml است و کره چشم فقط در حدود یک پنجم این فضا را اشغال می کند عمده فضای باقیمانده را چربی و عضله اشغال می کنند.

حد قدامی حفره اربیت را سپتوم پیشانی در پایین با سینوس فکی و در سمت داخل با سینوسهای پرویزنی و پروانه ای (spenoid) مرتبط است. ضربه مستقیم به کره چشم براحتی موجب آسیب کف نازک اربیت می شود که بصورت ترک برداشتن (شکستگیblowout) شود و محتویات اربیت را گرفتار کند. خوردگی سقف اربیت (مانند نوروفیبروماتوز) ممکن است موجب ضربانهای آشکار کره چشم شود که از مغز منتقل می شوند.

دیواره های اربیت

سقف اربیت عمدتا توسط صفحه اربیتال استخوان پیشانی تشکیل می شود غده اشکی در حفره اشکی واقع در ضلع قدامی خارجی سقف قرار دارد. در خلف، بال کوچک استخوان اسفنوئید که کانال اپتیک را در خود جای می دهد، سقف را کامل می کند.

دیواره خارجی توسط شیار کاسه چشمی فوقانی از سقف جدا می شود این شیار بال کوچک استخوان پروانه ای را از بال بزرگ جدا می کند. قسمت قدامی دیواره خارجی توسط سطح اربیتال استخوان زیگوماتیک (گونه ای) تشکیل می شود که محکم ترین قسمت اربیت استخوانی است. لیگمان های آویزان کننده (suspensory) تاندون پلکی خارجی، و لیگان های گونه ای بوسیله بافت همبندی به دگمه اربیتال خارجی متصل می شوند.

کف اربیت بوسیله شیار اربیتال تحتنای از دیواره خارجی جدا می شود. صفحه اربیتال ماگزیلا، قسمت بزرگ مرکزی کف اربیت را می سازد که بخش اعظم شکستگی های blowout در آنجا اتفاق می افتد. زایده پیشانی ماگزیلا از سمت داخل و استخوان زیگوماتیک از سمت خارج لبه تحتانی اربیت را کامل می کنند. زایده اربیتال استخوان گام مثلث کوچکی ازقسمت خلفی کف اربیت می سازد. حدود دیواره داخلی کمتر مشخصند. استخوان پرویزنی بسیار نازک است اما در جلو که به استخوان اشکی (lacfrimal bone) می رسد، ضخیم می شود. بدنه استخوان پروانه ای (sphenoid b.) خلفی ترین بخش دیواره داخلی را می سازد، و زایده گوشه ای (angular) استخوان پیشانی بخش فوقانی ستیغ اشکی خلفی را می سازد. بخش تحتانی ستیغ اشکی خلفی از استخوان اشکی تشکیل می شود. ستیغ اشکی قدامی به آسانی از طریق پلک قابل لمس است و از زایده پیشانی استخوان ماگزیلا ساخته می شو، ناودان اشکی بین دو ستیغ قرار دارد و حاوی کیسه اشکی (lacrimal sac) است.

نوک اربیت (orbital apex)

شکل (3-1)

نوک اربیت مدخل تمام اعصاب و عروق چشم و مبدا تمام عضلات خارج چشمی بجز مایل تحتانی است. شیار کاسه چشمی فوقانی (superior orbital fissure) بین بدنه و بالهای بزرگ و کوچک استخوان پروانه ای قرار دارد. (trochlear) از بخش خارجی شیار عبور می کنند که خارج از حلقه zinn قرار دارد. شاخه های فوقانی و تحتانی عصب اکولوموتور را بدوسنس و اعصاب نازوسیلیاری از پخش داخلی شیار و از داخل حلقه زین می گذرند. عصب اپتیک و شریان افتالمیک از کانال اپتیک عبور می کنند که آنهم در داخل حلقه زین قرار دارد. ورید افتالمیک تحتانی ممکن است از هر یک از بخشهای شیار اربیتال فوقانی عبور کند از جمله بخش مجاور بدنه اسفنوئید که پایین و داخل تر از حلقه زین قرار دارد. ورید افتالمیک تحتنای ممکن است ازهر یک از بخشهای شیار اربیتال فوقانی عبور کند از جمله بخش مجاور بدنه اسفنوئید که پایین و داخل تر از حلقه زین قرار دارد. ورید افتالمیک تحتانی اغلب پیش از خروج ازاربیت به ورید افتالمیک فوقانی می پیوندد.

خونرسانی

(شکل های 4-1 تا 6-1)

خونرسانی شریانی اصلی اربیت و ساختمانهای آن از شریان افتالمیک تأمین میشود که اولین شاخه اصلی قسمت داخل جمجمه ای شریان کاروتید داخلی است. این شاخه از زیر عصب اپتیک عبور می کند و آن را در مسیر کانال اپتیک تا اربیت همراهی می کند. اولین شاخه داخل اربیتی، شریان مرکزی شبکیه است که در 8 تا 15 میلی متری زیر کره چشم وارد عصب اپتیک می شود. سایر شاخه های شریان افتالمیک عبارتند از شریان اشکی (lacrimal a.) که غده اشکی و پلک فوقانی را مشروب می کند؛ شاخه های عضلانی به عضلات مختلف اربیت؛ شریانهای مژگانی کوتاه و بلند؛ شریانهای پلکی داخلی (medial palpebral a. s) به هر دو پلک و شریانهای سوپرا اربیتال و سوپرا تروکلئار. شریانهای مژگانی خلفی کوتاه مشیمیه و بخشهایی از عصب اپتیک را مشروب می سازند. دو شریان مژگانی خلفی بلند، جسم مژگانی را مشروب می سازند و با یکدیگر و با شریانهای مژگانی قدامی آناستوموز می یابند تا حلقه شریانی اصلی عنبیه را تشکیل دهند. شریانهای مژگانی قدامی از شاخه های عضلانی به عضلات رکتوس جدا می شوند. آنها به قدام صلبیه اپی اسکلرا، لیمبوس، و ملتحمه خون می رسانند و در حلقه شریانی اصلی عنبیه شرکت می کنند. قدامی ترین شاخه های افتالمیک در تشکیل قوسهای شریانی پلک ها نقش دارند که از طریق شریان فاسیال با گردش خودن کاروتید خارجی ارتباط برقرار می کنند.

توکشنده های پلک

تو کشنده های پلک مسئول باز کردن پلک ها هستند. آنها از یک مجموعه عضلانی- فاشیایی ساخته می شوند که دارای هر دو نوع عضله مخطط و صاف است و در پلک فوقانی بنام کمپلکس بالا برنده، و در پلک تحتانی بنام فاشیای کپسولی- پلکی capsubpalpehral خوانده می شود.

در پلک فوقانی بخش عضله مخطط را عضله بالا برنده پلک فوقانی تشکیل می دهد که از نوک اربیت شروع می شود و در جلو به یک نیام و یک بخش عمقی تر تقسیم می شود که بخش اخیر حاوی الیاف عضله صاف مولر Muller (تارسی فوقانی) است (شکل 22-1).

نیام آن تیغه قدامی پلک را بلند می کند، و در سطح خلفی عضله حلقوی چشم و از آنجا در پوست روی آن فرو می نشیند تا چین پوستی پلک فوقانی را بسازد. الیاف عضله مولر به کناره فوقانی صفحه تارسی و فورنیکس فوقانی ملتحمه متصل می شوند، بنابراین تیغه خلفی را بلند می کنند.

در پلک تحتانی بخش اصلی توکشنده پلک را عضله راست تحتانی می سازد، از این عضله بافت فیبرویی کشیده می شود که عضله مایل تحتانی را در برگرفته و به کناره تحتانی صفحه تارسی و عضله حلقوی متصل میشود. الیاف عضلانی صاف از عضله تارسی تحتانی به این نیام کمک می کنند.

بخش عضلات صاف توکشنده های پلک توسط اعصاب سمپاتیک عصب دهی می شود. عضلات رکتوس تحتانی و بالا برنده توسط عصب جمجمه ای سوم (محرک مشترک چشم) عصب دهی می شوند. بنابراین پتوز از خصوصیات سندرم هورنر و نیز فلج عصب سوم است.

عضله بالا برنده پلک فوقانی

levator palpebral

superioris muscle

عضله بالا برنده پلک فوقانی از یک تاندون کوتاه از سطح زیرین بال کوچک استخوان پروانه ای، در جلو و بالای سوراخ اپتیک شروع می شود. این تاندون با مبدا عضله رکتوس فوقانی که در زیر آن است درهم می آمیزد. این عضله که بخشی از آن عضله صاف است (عضله مولر) همراه با نیام خود، بخش مهمی از توکشنده پلک فوقانی را می سازند. بخش پلکی عضله حلقوی چشم به عنوان متضاد آن عمل می کند.

دو انتهای نیام بالا برنده را شاخهای داخلی و خارجی آن می خوانند. شاخ داخلی ظریف است و در پایین به درز پیشانمی – اشکی و نیز به لیگامان پلکی داخلی متصل می شود. شاخ خارجی از بین بخشهای کاسه چشمی و پلکی غده اشکی می گذرد و به توبرکل کاسه چشم و لیگامان پلکی خارجی متصل می شود.

غلاف عضله بالابرنده پلک در پایین به عضله رکتوس فوقانی می چسبد. سطح فوقانی، در پیوستگاه شکم عضله و نیام، نوار ضخیمی می سازد که در داخل به قرقره و در خارج به دیواره کاسه چشمی خارجی وصل می شود، این نوار لیگامان مانع ckeck ligaments عضله را می سازد. آن را لیگامان ویتنال whitnall نیز می گویند.

عضله بالابرنده توسط شاخه فوقانی عصب سوم جمجمه ای عصب دهی می شود. خونرسانی آن توسط شاخه های عضلانی خارجی شریان افتالمیک انجام می شود.

اعصاب حسی

اعصاب حسی پلک از شاخه های اول و دوم عصب سه قلو (V) جدا می شوند. اعصاب کوچک اشکی، فوق کاسه چشمی، فوق قرقره ای، و بین خارجی lateral nasal منشعب از شاخه افتالمیک عصب پنجم اند. اعصاب زیر کاسه چشمی، صورتی وجنه ای zigomaticofacial و گیجگاهی وجنه ای zygomat icotemporal منشعب از شاخه فکی (دوم) عصب سه قلو هستند.

عروق خونی و لنفاوی

عروق خونی پلک ها از شاخه های پلکی داخلی و خارجی شریانهای افتالمیک و اشکی جدا می شوند. آناستوموزهای بین شریانهای پلکی داخلی و خارجی، قوسهای تارسی را می سازند که در بافت حفره ای فوق عضلانی قرار دارند.

تخلیه وریدهای پلک از طریق ورید افتالمیک و وریدهایی که به پیشانی و گیجگاه تخلیه می شوند صورت می گیرد. این وریدها بصورت شبکه های جلو و خلف تارسی ترتیب یافته اند (شکل 6-1).

عروق لنفاوی بخش خارجی پلک ها به گره های لنفاوی جلو گوش preauricular و بناگوشی parotid می ریزند. عروق لنفاوی بخش داخلی پلک ها به گره های لنفاوی تحت فکی submandibular تخلیه می شوند.

فتوشاپ (استفاده از ویژگی File Browser)

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 444 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 22

فتوشاپ (استفاده از ویژگی File Browser)

ویژگی جدید مرورگر فایل File Browser

به شما اجازه میدهد تا عملیات مشاهده دسته بندی و فایلهای تصویری را بسادگی و با سرعت بیشتر اجرا نمایید.

به کمک این ویژگی می توانید پوشه های جدید را ایجاد نموده. تغییر نام داده و جابجا کرده و فایلها راحذف نموده و تصاویر را بچرخانید. در ضمن می توانید اطلاعات مربوط به تک تک فایلها را مشاهده نموده و اطلاعات موجود در دوربین دیجیتالی را به فتوشاپ وارد کنید.

به منظور استفاده از ویژگی مرورگر فایل در فتوشاپ بترتیب Window/File/Browser یا File/Browser را کلیک کنید. مرورگر فایل بطور پیش فرض به شکل یک پالت آشکار خواهد شد.

سمت چپ بالای این پالت می توانید درایو یا پوشه دربرگیرنده فایلها یا پوشه های تصویری مورد نظر را جستجو و پیدا کرده و سپس انتخاب نمایید. پوشه ها یا فایلهای تصویری موجوددرقسمت راست پالت به شکل تصویری ظاهر می شوند. بر روی هر یک از این خانه ها کلیک کنید تا تصویر داخل فایل و اطلاعات فایلی در سمت چپ پالت ظاهر شوند.

بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیک

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 31 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 28

بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیک

مدیریت دانش، به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیک

چکیده

امروزه، مدیریت دانش به عنوان یک شاخص مهم و اساسی در متون تجارت جهانی تبدیل شده است. جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانهای رقابت طلب می توانند با استفاده از قدرت دانشی خود به برتری های بلند مدت در عرصه توسعه اقتصادی دست پیدا کنند، به عبارت دیگر مدیریت کردن دانش به عنوان یک تجارت و سرمایه استراتژیک مشخص کننده بهره برداری صحیح از اطلاعات، منابع دانش موجود و قابل دسترس در محیط تجاری یک شرکت و یا یک سازمان می باشد. در نتیجه می توان گفت مدیریت دانش برای همه شرکتهایی که خواهان ارتقاء و پیشرفت هستند، به عنوان یک نیاز استراتژیک مطرح می گردد. مقاله حاضر ضمن توضیح و تبیین دانش، مدیریت دانش و فرآیندهای مورد نظر، در تبدیل آن به عنوان یک تجارت و سرمایه استراتژیک، همچنین نقش و اهمیت آن در فعالیتهای مهم یک سازمان تجاری به منظور رسیدن به هدف مطلوب مورد نظر می باشد.

مقدمه:

دانش یک فاکتورحیاتی است که بر توانایی یک سازمان برای حفظ حالت رقابتی در بازار جهانی تأثیر گذار است. بنابراین سازمان ها نیاز دارند تا آن را به عنوان یک منبع ارزشمند، بشناسند و مکانیسمی را برای بهره برداری از آن بدست آورند. کانون های توجه کنونی در مدیریت استراتژیک و تئوری تجارتها، که اساساً بر مبنای فرضیه منابع و قابلیتها است (ورنر فیت، 1984)، بیان می کند که شرکت مدرن می بایست برمبنای نظامی مبتنی بر دانش توضیح داده شود (کیم و همکاران، 2003). بدرستی بیان می کنند که دانش حرکت دهنده استراتژی است و استراتژی حرکت دهنده مدیریت دانش می باشد. متخصصان فنی (مدیران تجارت استراتژیک و مدیران دانش) بنابراین باید به تأثیر اصل دانش بر شکل گیری استراتژی شرکت و موفقیت سازمانی توجه داشته باشد، بعلاوه سرمایه گذاری نیازمند این اطمینان است که استراتژی دانش با توجه به جاه طلبی شرکت، تکنیک و مهارت باید تدوین شود. براین اساس هیچ طرح کلی در مداخله شکل گیری استراتژی دانش در مرحله شکل گیری تجارت استراتژیک وجود ندارد، متأسفانه این امر منجر به این شده که مدیران تجاری همواره تصور نمی کنند که مدیریت دانش جدای از شکل گیری استراتژی تجاری است که منجر به ناتوانی اهداف مدیریت دانش با اهداف شرکت می باشد. ناتوانی مراحل شکل گیری استراتژی می تواند تا حد زیادی در ناتوانی تشخیص دانش به عنوان یک منبع استراتژیک برای تجارت و اختلاف در نقطه نظرها، با توجه به مراحل شکل گیری استراتژی تجاری و همچنین اختلاف در ایده ها با توجه به مدیریت دانش استراتژیک اشاره می کند. مدیریت دانش می تواند بر توانمندی، بهره برداری دانش و توزیع آن متمرکز باشد و همچنین می تواند بر فراگیری دانش، ایجاد فرصتهای یادگیری علمی و تواناییها برای بدست آوردن کارایی و موفقیت علمی دانش، متمرکز باشد. از این رو باید در جهت تجارت استراتژیک سازمان گام بردارد. مدیریت دانش نیازمند یک فرهنگ سازمانی و قوانینی است که از کارایی دانش حمایت می کند و به پیشرفت خود ادامه می دهد (باتر، 1999). تاکید می کند که استراتژی مدیریت دانش نیازمند است که برنامه های آن همراه با مزیت رقابتی است، که تکنیک ها، تکنولوژی ها، منابع، نقشها، مهارتها و فرهنگ ها با یک هدف تجاری منظم شده طرح و در یک ماهیت نشان می دهد که چگونه مدیریت دانش در بازگشت، توسط تکنولوژی اطلاعات [1] حمایت می شود. در نهایت توسعه، مداوم در صنعت و تجارت مشکلاتی قابل توجه و فزاینده در همه سازمانها محسوب می شود که از مدیریت کردن دانش سازمانی بعنوان یک استراتژی کاری و شغلی بطور همزمان برروی مرزهای چند گانه عمل می کند و نیز ابزاری جهت پیشرفت کلی برنامه یک سازمان محسوب می گردد و از داخل سازمان قدرت ایجاد می کند تا چالشهای خارجی را برطرف نماید و این امر با بهره برداری از منابع دانش موجود در کارمندان، منابع اطلاع رسانی، تکنولوژی اطلاعات و کاربردهای آن و همچنین ارتباط آنها با خریداران و دست اندرکاران بازار می باشد. و در آخر در این مقاله سعی بر این است بطور تفضیلی در مورد دانش، مدیریت کردن آن، و همچنین مدیریت دانش به عنوان یک سرمایه استراتژیک بحث شود.

تعریف دانش

به خاطر ماهیت ملموس و گنگ دانش، تعریف دقیق از آن مشکل است. انسان ها به طور ذاتی دارای دانش می باشند (مالهوترا، 1998). ما دانش را بعنوان درک، آگاهی، آشنایی اکتسابی از طریق مطالعه، بررسی، مشاهده یا تجربه در طی مسیر زمان تعریف می کنیم. دانش بعنوان، آن چیزی تعریف می شود که مردم در مورد مشتری ها، محصولات، روندها، اشتباهات و موفقیت ها می دانند (گریسون و همکاران، 1998). آنچه برای یک شخص دانش [2] است ممکن است برای دیگری اطلاعات [3] باشد. بنا براین ارزیابی دانش ریسک پذیر است. زیرا تولیدی که از دانش آزمایش نشده [4] بدست می آید، نمی تواند تضمین شود. دانش می تواند مشکل ساز شود اگر که نتایج مورد نظر فراهم نشود، برای مثال تکنیک های مدیریت که به وسیله چندین شرکت استفاده می شود، وقتی که رقابت طلبی شرکتها را افزایش می دهند در تضاد با اصول مدیریت سنتی است. در محیط کنونی، استفاده از این روش سنتی به عنوان یک چالش اساسی برای مدیران عالی محسوب می شود. این روش ها امتیازات ، رقابت طلبی برای شرکت ها را ارائه نمی دهد، بلکه موافق هستند که دانش ترکیب سازماندهی شده از ایده ها، قوانین، پروسه ها و اطلاعات است. به عبارتی تنها در راستای «سازماندهی» اطلاعات به مسیر خود ادامه می دهند و به دانش تبدیل می شوند. از سوی دیگر دانش بعنوان باور تأیید شده تعریف می شود، باورهایی که برای اداره کردن دانش به صورت کار آمد، یک شرکت به ساختار سازمانی انعطاف پذیر و سازگار نیاز دارد برای مثال پراهالد [5] و هامل [6] پیشنهاد می دهند، که در محیط حاضر سازمان ها باید بر پایه «قابلیت های هسته ای» [7] ساخته شود، زیرا این نوع ساختارها دینامیک و انعطاف پذیر هستند و آنها سطح بالایی از غیر قطعیت محیطی و آشفتگی را تحمل می کنند. دو پیش نیاز برای ارتباطات دانش، وجود دارد که به عنوان توانایی اشخاص برای انتقال دانش محسوب می شود که شامل: 1- حضور ارتباطات یا در خصوص یک ماهیت رسمی به گونه ای که در ساختار یک سازمان، معین، تعریف می شود و یا در خصوص یک ماهیت غیر رسمی، این ارتباط، تسهیل کننده ارتباطات میان اشخاص هستند و از این رو می توانند توسعه دانش سازمانی را پرورش دهند. 2-وجود یک توصیف از خویش که (لوهمان، 1990) آن را هویت می نامد. هویت می تواند در عقاید و ایده های استراتژیکی، مأموریت ها، اصول استراتژیکی، ارزش های راهنمایی کننده و غیره شامل شود. هویت، متمایز کننده دانش است که به چنین صورتی بایستی از آنچه، صرفاً زبان است، ارتباط داده شود. و جلو، غرق شدن سازمان در پیچیدگی اطلاعات را بگیرد، بنابراین بدون زبان و هویت این نظام می میرد. از این رو در محیط هایی که پویا، متغییر و پیچیده هستند. دانش نه تنها در عوامل بلکه در واکنش های متقابل یافت می شود (کامپوس و همکاران، 2003). دانپورت دانش را چنین تعریف می کند «ترکیب سیالی از تجربه های کسب شده ارزش ها و بینش تخصصی که چارچوبی برای ارزیابی، کسب تجربه ها و اطلاعات تازه فراهم می آورد.» بیشتر سازمان ها، امروزه از منبع عظیمی از دانش برخوردارند. این منبع عظیم دانش، بسیاری از گونه های مختلف فرآیندهای سازمانی، بهترین عملکردها، تخصص، جلب اعتماد مشتری، نظام های اطلاعات مدیریت، فرهنگ و هنجارها را در بر می گیرد. با این حال این دانش بسیار پراکنده و بیشتر اوقات ناشناخته است. اغلب فرهنگ های سازمانی، خود مانع از آن می شود که افراد در تلاش برای نگاه داشت پایگاه قدرت شخصی و کارایی خویش، دانسته های خود را تسهیم کرده و منتشر سازند. در حقیقت مرور بر انواع تعاریف و تقسیم بندی های دانش پیش نیازی برای مدیریت موفقیت آمیز می باشد یکی از پیشرفت های اصلی در مسیر تعریف دانش، شناخت تفاوت میان دانش و اطلاعات می باشد (آذری، 1380). اطلاعات همان اطلاعات به انجام رسیده در طی مراحل مختلف است و می تواند در درون کامپیوتر، جای داده شود. به خاطر تاثیرات دور از دسترس جهانی سازی، به صورت فزاینده، برای هر کس قابل دسترس می باشد (هراری، 1997). امروزه بسیاری از شرکتها دریافته اند که برای کسب موفقیت در اقتصاد دنیای کنونی به چیزی بیش از دستیابی اتفاقی و ناآگاهانه به دانشی یکپارچه نیاز دارند. دانش چیزی نیست مگر بصیرت و فهمیدن درست چگونه عمل کردن. دانش منبعی اصلی است که ما همچون رهنمونی هوشمندانه می پذیریم. این رهنمون اگر متناسب استفاده شودکارایی را افزایش می دهد. امروزه اگر به دانش توجه بیشتری می شود به دلیل تولید زیاد و گسترده اطلاعات است که برای غلبه و کنترل و استفاده صحیح از آن راهی جز تبدیل آن به دانش نیست. چرا که افراد در رویارویی با انفجار اطلاعات، به راحتی نمی توانند به اطلاعات صحیح و مناسب خود برای دانش ورزی و خرد ورزی در زمان مناسب دست پیدا کنند (امانتی، 1381). در واقع دانش درک، آگاهی یا شناختی است که در خلال مطالعه، تحقیق، مشاهده، یا تجربه نسبت به جهانی بیرونی در فرد ایجاد می شود. با این حال، ناباوری های فراوانی پیرامون دانش وجود دارد. نیازی مبرم به ایجاد معیار های دانش ایده آل برای مدیران اجرایی احساس می شود تا بدان وسیله در یابند آیا داشتن این دانش برای سازمان آنها اثر بخش است یا خیر، معین کنید چه ارزشی در حال افزوده شدن بر فزاینده ها و فرآورده هاست، و افزایش مشارکت و همکاری چه پیامدهایی در رقابت خواهد داشت. سازمان ها رفته رفته پی می برند که دانش یک امتیاز است شاید تنها امتیازی که به مرور زمان رشد می کند و چنانچه درست مهار شود، می توان به آن ها توانایی رقابت و نوآوری پیوسته را در هزاره جدید بخشید.

مدیریت دانش به عنوان یک تجارت استراتژیک

فنون و کاردانی کارمندان و فرهنگ سازمانی دارای مشخصات سرمایه های دانش است. فنون و کاردانی کارمندان یک جزء تشکیل دهنده دانش سازمانی و منبع استراتژیکی اساسی است (دی هوگ و همکاران، 1997). اگر روند مدیریت دانش یک بخش فرهنگ دانش و دانش جمعی کارمندان باشد پس متابعت از این می کند که دانش سازمانی، تقریباً به طور یقین یک سرمایه و دارایی استراتژیکی می باشد. از این رو برای آنکه یک سرمایه استراتژیکی باشد، منبع بایستی دارای چهار مشخصه، یعنی ارزشمند، نادر، بی نظیر و غیر قابل جانشین باشد. 1-ارزشمند است: دانش سازمانی جدید منجر به بهبود محصولات، روندها، تکنولوژی ها یا خدمات می شود و سازمانها را قادر می سازد تا رقابتی و قابل زیست، باقی بمانند. اول بودن برای کسب دانش جدید می تواند به سازمان، کمک کند تا مزیت استراتژیکی ارزشمندی، کسب کند. 2-نادر است: دانش سازمانی مجموع چه طور دانستن، چه چیز دانستن و چرا دانستن کارمند است از آنجا که دانش، وابسته به دانش و تجربیات کارمندان کنونی و گذشته است، بر مبنای دانش قبلی سازمانی ویژه، ساخته می شود، نادر است. 3- بی نظیر است: هر شخص در سازمان به دانش مبتنی بر تفسیر شخصی از اطاعات، کمک می کند تفسیرهای گروهی و شبیه و یکسان دانش، وابسته به همکاری و اشتراک مساعی عضویت کلی گروه هستند. به علاوه، دانش سازمانی بر مبنای تاریخچه گذشته منحصر به فرد، از تجربیات خود سازمان، تخصص و کارشناسی انباشته شده، ساخته می شود. بنابراین، دو گروه یا در سازمان به روش های مشابه، فکر و عمل نخواهند کرد. 4- غیر قابل جانشین است: همکاری و اشتراک مساعی گروههای ویژه را نمی توان مضاعف کرد بنابراین، گروه، نمایانگر لیاقت و شایستگی مجزایی است که غیر قابل جانشین می باشد. بر مبنای منطق پاراگراف های قبلی، دانش سازمانی، یک سرمایه استراتژیک است. پس این نتیجه گیری گویای آن می باشد که سازمانهایی که میل دارند رقابتی، باقی بمانند، بایستی مکانیسم هایی برای تسخیر دانش مربوط و منتشر کردن آن به صورت دقیق، یکنواخت، منحصر و در یک حالت زمانی برای تمام کسانی که به آن نیاز دارند، توسعه دهند. امروزه همه مدیران مکانیزم های متعددی را جهت بهبود کارآیی و مواجه شدن با چالشهای موثر و متعدد در رقابت تجاری در اختیار دارند. اما در اصل فقط دو عامل عمده و اساسی وجود دارد که مدیران را از دیگران به عنوان فردی بی نظیر و توانا متمایز می سازد. مشتریان و کارمندان، ما می دانیم که کیفیت کار کارمندان، چگونگی همکاری و در زمینه مشترکی که تصمیم گیری می کنند عوامل بهترین را از عوامل عادی و سازمان موفق را از ناموفق متمایز می کند، هم اکنون بیشتر سازمان ها استراتژی مدیریت دانش را به عنوان پایه اساسی توان قابل رقابت، و الگوی رشد پایدار را نیز به عنوان بخشی از استراتژی شغلی به کار می برند (ویگ، 1997) پنج استراتژی که به وسیله سازمانها برای اجرای سیستم های مدیریت دانش، استفاده می شوند را شناسایی کرده است.

بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 34 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 33

بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

مقدمه

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی، تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.

شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:

1- تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2- تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می باشد.

بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.

5- نخستین سالهای دهه 1950

علی رغم رشد و شکوفایی اقتصادی، ترس از رکود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شرکتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد.

6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه 1960

در این دوران میزان سودآوری شرکتها کمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوری شرکتها و صنایعی که در سطح ملی فعالیت می کردند باعث شد که تئوری بودجه بندی سرمایه ای مطرح شود.

7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه 1980

در این دوران نیز تحولات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در رشته مدیریت مالی گردید. مهمترین تحولات این دوران عبارتند از: افزایش رقابت در سطح جهانی، پیشرفت تکنولوژی، سازگاری با محیط، حذف قوانین، نوسانات نرخ ارز، نوآوریهای مدیریت مالی، افزایش نسبت بدهیها و تغییر در سیاستهای مالیاتی.

این تحولات اثراتی از قبیل؛ افزایش اهمیت مدیر به عنوان نماینده سازمان، تسریع به ادغام و کنترل شرکتها، پیدایش راههای تازه تأمین مالی، بروز روشهای جدید قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختیار خرید سهام)، کاربرد نرم افزارها و سیستم های رایانه ای و نوآوریهای مهندسی مالی و از این قبیل بر مدیریت مالی داشتند.

قبل از اینکه به مفهوم ساختار سرمایه بپردازیم لازم است تا با مفهوم هزینه سرمایه آشنا شویم.

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بادهی است که شرکت باید تحصیل کند تا در ارزش آن تغییری حاصل نشده، کماکان حفظ گردد.

مفهوم ساختار سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف شرکت عبارتست از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران. یعنی از آنجائیکه هر شرکت دارای ریسک و بازدهی مخصوص خود می باشد هر یک از گروههای سرمایه گذار، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که با ریسک مربوط متناسب باشد. پس شرکت می بایست حداقل آن بازدهی را ایجاد کند تا بازده موردنظر سرمایه گذاران تأمین شود.

اهمیت نرخ هزینه سرمایه ناشی از موارد ذیل است:

1- به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت، مدیریت آن باید هزینه همه منابع (از جمله هزینه سرمایه) را به حداقل برساند و به منظور به حداقل رساندن هزینه سرمایه، باید قادر به اندازه گیری آن باشد.

2- اگر مدیران مالی بخواهند با استفاده از بودجه بندی سرمایه ای تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند باید نرخ هزینه سرمایه را پیش بینی کنند.

3- در تصمیم گیری های دیگر مالی مانند تصمیمات مربوط به اجاره سرمایه ای، بازخرید اوراق قرضه، سیاست سرمایه در گردش آگاهی از نرخ هزینه سرمایه

4- ادعا بر سود

بهره وام و اوراق قرضه صرفنظر از میزان سود تحصیل شده توسط شرکت می بایست در سررسیدهای مقرر پرداخت گردد. سود سهامداران ممتاز نیز قبل از پرداخت سود سهامداران عادی پرداخت می شود و باقیمانده سود بین سهامداران عادی تقسیم می شود. اینکه سهم سود سهامداران عادی از سود سایرین بیشتر شود یا کمتر بستگی به نرخ بهره و سود تضمین شده اوراق قرضه و سهام ممتاز شرکت، و رابطه آن با نرخ بازدهی سرمایه گذاریهای شرکت دارد لذا شرکتی که خواهان ایجاد محدودیت در توزیع سود بین غیرسهامداران عادی است بهتر است با انتشار سهام ممتاز و ایجاد بدهی دیگران را نسبت به سود شرکت محدود کند.

همانگونه که گفتیم ایجاد بدهی و یا انتشار سهام جدید دارای محاسن و معایب خاص خود می باشد، با توجه به ویژگیهایی که در مورد اوراق بهادار نیز ذکر شد، می توان با شناخت اهداف و شرایط شرکت نسبت به انتخاب بین سهام یا بدهی به عنوان منابع جدید تأمین مالی اقدام نمود.

عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه

عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه آن دسته از شرایطی است که از درون شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر می گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از:

1- رفع نیازهای مالی گذرا از طریق منابع کوتاه مدت

واحد تجاری ممکن است تنها در فصل یا فصول خاصی از سال نیاز به منابع مالی فوق العاده داشته باشد. مثلا برخی صنایع مانند تولید کنندگان پوشاک، اسباب بازی و شیرینی فروشها، در ماههای پایانی سال درست قبل از سال نو فصل پرکاری را تجربه می کنند و به همین دلیل نیازمند منابع مالی آنی و ارزانقیمت هستند. استقراض بلندمدت یا دائمی با هزینه بالا برای اینگونه واحدهای اقتصادی مقرون به صرفه نیست، اینگونه واحدهایی سعی می نمایند نیازهای مالی کوتاه مدت خود را از محل وامهای کوتاه مدت مرتفع نمایند.

2- درجه ریسک

بدهی بیشتر، هم باعث تحمیل هزینه مالی بیشتر شامل هزینه بهره و هزینه های استقراض به واحد وام گیرنده می شود و هم درجه ریسک مالی واحدهای اقتصادی اهرمی، یعنی احتمال ناتوانی در پرداخت اصل و بهره بدهی ها در سررسید و نیز احتمال ورشکستگی اینگونه واحدها و مؤسسات را افزایش می دهد، در حالیکه استفاده از سهام نیاز به تجدیدشدن نداشته، عدم پرداخت سود آن نیز خطر ورشکستگی برای شرکت را بدنبال ندارد. اما بدهی ریسک شرکت را افزایش داده، باعث کاهش ارزش حقوق صاحبان سهام در درازمدت می شود.

3- افزایش سود سهامداران

اگر شرکت با سرمایه گذاری وجوه حاصل از وام 11 درصدی بتواند 16 درصد بازدهی کسب کند، ما به التفاوت 11% تا 16% پس از کسر مالیات، متعلق به سهامداران شرکت است. این معجزه وام است، افزایش درآمد سهامداران بدون اینکه سرمایه گذاری جدیدی در شرکت توسط سهامداران صورت بگیرد و این همان دلیلی است که شرکتها به خاطر آن استقراض می کنند. البته اگر شرکت نتواند از محل سرمایه گذاری بازدهی حداقل معادل نرخ هزینه وام کسب کند، درآمد سهامداران را کاهش خواهد داد.

4- از دست دادن کنترل عملیات شرکت

در برخی موارد شرکتها به قراردادهای وامی تن می دهد که به موجب آن در صورتیکه نتوانند اصل و بهره وام را در سررسیدهای معین پرداخت نمایند می بایست به وام دهندگان یک کرسی در هیات مدیره تقدیم نمایند. اینگونه شرایط اگرچه به ندرت پیش می آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقاتی شرکتها را در استفاده از وام به عنوان یکی از عوامل تأمین مالی محتاط می کند.

5- انعطاف پذیری های آتی

شرکت همواره تلاش می کند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار سازد. افزایش میزان بدهی باعث کاهش توان استقراض شرکت شده، انعطاف پذیری شرکت را کاهش می دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به منظور اطمینان از انعطاف پذیری مالی، باعث تنظیم ناخودآگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می گردد.

بانک شماره های معتبر تلگرامی با بیش از یک میلیون شماره اعتبار سنجی شده

دسته: افزایش بازدید و رتبه سایت

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 3727 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1

بانک شماره های معتبر تلگرامی با بیش از یک میلیون شماره اعتبار سنجی شده

همین حالا بازار محصولتو هرجور که دوست داری بدست بگیر با تهیه این بانک شماره های تلگرامی معتبر و فعال که صددرصد صحت سنجی شده بازار فروشتو میلیونی رقم بزن این بانک تلگرامی طی چندماه اخیر بروزرسانی و تکمیل و تهیه شده تنها با استفاده ازش متوجه موفقیت بازاریابیت خواهی شد تاجایی که حتما پس از تست عدم نیازتو به بازار یابها به مراتب احسای میکنی بازم میگم تنها باید تیراندازیتو بدون هدف گیری دقیق با این بانگ با ارزش شروع کنی که ببینی تعداد شکار تجاریتو اگه نیاز به پرش داری بسم الله این گوی و اینم میدون بقیش باشماست تا که معجزه و جادوی شبکه اجتماعی محبوب تلگرام رو ببینی و تجربه کنی …

تحقیق در مورد حافظه های فلش

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 107 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 25

تحقیق در مورد حافظه های فلش

انواع ROM

تولید تراشه های ROM مستلزم صرف وقت و هزینه بالائی است. بدین منظور اغلب تولید کنندگان، نوع خاصی از این نوع حافظه ها را که PROM) Programmable Read-Only Memory) نامیده می شوند، تولید می کنند. این نوع از تراشه ها با محتویات خالی با قیمت مناسب عرضه شده و می تواند توسط هر شخص با استفاده از دستگاههای خاصی که Programmer نامیده می شوند، برنامه ریزی گردند.

ساختار این نوع از تراشه ها مشابه ROM بوده با این تفاوت که در محل برخورد هر سطر و ستون از یک فیوز (برای اتصال به یکدیگر) استفاده می گردد. یک شارژ که از طریق یک ستون ارسال می گردد از طریق فیوز به یک سلول پاس داده شده و بدین ترتیب به یک سطر Grounded که نماینگر مقدار ‘یک’ است، ارسال خواهد شد. با توجه به اینکه تمام سلول ها دارای یک فیوز می باشند، درحالت اولیه (خالی)، یک تراشه PROM دارای مقدار اولیه ‘ یک’ است. بمنظور تغییر مقدار یک سلول به صفر، از یک Programmer برای ارسال یک جریان خاص به سلول مورد نظر، استفاده می گردد.

ولتاژ بالا، باعث قطع اتصال بین سطر و ستون (سوختن فیوز) خواهد کرد. فرآیند فوق را ‘ Burning the PROM ‘ می گویند. حافظه های PROM صرفا’ یک بار قابل برنامه ریزی هستند. حافظه های فوق نسبت به RAM شکننده تر بوده و یک جریان حاصل از الکتریسیته ساکن، می تواند باعث سوخته شدن فیوز در تراشه شده و مقدار یک را به صفر تغییر نماید. از طرف دیگر (مزایا) حافظه ای PROM دارای قیمت مناسب بوده و برای نمونه سازی داده برای یک ROM، قبل از برنامه ریزی نهائی کارآئی مطلوبی دارند.

طراحی صفحات سایت آتاپی شرق

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 42 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 58

طراحی صفحات سایت آتاپی شرق

مقدمه:

1. فراگیر شدن کامپیوتر و به دنبال آن حضور اینترنت در سازمانها و خانه ها لزوم استفاده از وب را دو چندان کرده است. صفحات وب الگوی ارتباطی قدرتمندی در اینتر نت هستند به طوری که از طریق آنها می توان هر نوع اطلاعاتی را در اینتر نت انتشار داد تا علاقمندان بتوانند از آن استفاده کنند.

2. دنیای امروز دنیای اینترنت و ارتباطات است و حضور در دنیا به معنی حضور در اینترنت از طریق صفحات وب صورت می گیرد.

3. وب سایت را می توان به عنوان کتاب الکترونیکی محاوره ای در نظر گرفت.

چکیده:

  1. صفحات وب سایت شامل تصویرهای گرافیکی متن پیوندها، طراحی ها و قالبهای مختلفی اند.

2. امروز طراحی و ساخت صفحات وب نه تنها برای سازمانها، موسسات، ادارات

و شرکتها یک امر ضروری است بلکه افراد نیز می توانند صفحات وبی را برای خودشان طراحی و در اینترنت انتشار دهند.

3. طراحی این سایت باعث شناساندن شرکت بطور کلی، عوامل و کارکنان و پروژه هایی که توسط شرکت به انجام رسیده است و کارهایی که در دست اجرا می باشد بهمراه اطلاعاتی از میزان پیشرفت کارها به بازدید کنندگان این سایت می شود.

فهرست:

فصل اول: نرم افزارهای به کارگرفته شده

فصل دوم: به کارگیری پایگاه داده در وب سایت ها

فصل سوم: visual interdev 6

فصل چهارم: نحوه طراحی وب سایت

استرس شغلی و سلامت روانی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 10 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 5

استرس شغلی و سلامت روانی

مشاغل و حرفه ها بخش مهمی از زندگی ما هستند. همراه با ایجاد یک منبع درآمد، مشاغل به ما کمک می کنند تا خواسته های شخصی خود را برآورده کنیم، شبکه های اجتماعی شکل دهیم و به جامعه خدمت نماییم.

استرس در کار:

حتی «شغل های رویایی» هم دارای لحظه هایی پراسترس، انتظارات کاری و سایر مسئولیت ها می باشند. برای برخی افراد، استرس محرکی است که انجام بعضی کارها را حتمی می سازد. به هرحال، استرس محیط کاری می تواند براحتی زندگی شما را تحت تأثیر قرار دهد. ممکن است بطور مداوم در مورد یک پروژه خاص نگران باشید، از رفتار نادرست یک همکار یا سرپرست (مدیر گروه) احساس ناخوشایندی داشته باشید یا آگاهانه و به امید کسب یک ترفیع، بیش از حد توانتان کاری را بپذیرید. چنانچه شغل تان را در رأس همه امور خود قرار دهید، روابط شخصی تان تحت تأثیر قرار گرفته و با فشارهای کاری ادغام می شود.

مقاله در مورد سخت افزار

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 27 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 42

مقاله در مورد سخت افزار

منبع تغذیه:

منبع تغذیه pc: همان طور که از نام آن پیدا است منبع تغذیه نیروی الکتریکی را برای دستگاه های داخل رایانه تامین می کند. تبدیل گر (Trans former) ممکن است نام مناسب تری باشد زیرا منبع تغذیه در واقع جریان AC را به DC تبدیل می کند و ولتاژ 120 یا 220 ولت AC برق شهر را به 12.5 ولت DC تقلیل می دهد. به عنوان یک قاعده عملی، باید بدانید که هر چه کامپیوتر شما جدیدتر باشد و یا وسایل جانبی بیشتری به آن متصل باشد توانی که منبع تغذیه کامپیوتر باید مهیا سازد بیشتر می شود.

توان مورد نیاز و اجزای مختلف کامپیوتر به صورت زیر است:

مادربرد: 20 تا 40 وات

انواع فلاپی درایو: هر کدام 5 وات

CD- ROM درایو: 25 وات

انواع هارد دیسک: هر کدام 10 وات

حافظه: 5 وات (به ازای هر واحد حافظه)

کارتهای توسعه: هر کدام 5 وات

مجموع توان مصرفی یک سیستم پنتیوم معمولی: 210 وات

مقاله شــات 3D

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 10 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 7

مقاله شــات 3D

مقدمه

شات (shout 3D) 3D

چیز بسیار جدید و بسیار مهیجی است. 3D روشی برای بیان، انیمیشن های گرافیکی سه بعدی تعاملی (interactive) بدون استفاده از برنامه های افزودنی (phugins) بر روی وب است. تکنولوژی بکار رفته بطور کامل از دیدکار بر نهائی پنهان مانده و او فقط به تماشای یک پنجره سه بعدی بر روی یک صفحه وب می پردازد.

این ویژگی چیز کوچکی نیست و دریچه ای به سوی پیشرفت و بهبود وضع گرافیک های سه بعدی تعاملی بر روی اینترنت است که مدتها طولانی در بلاتکلیفی بسر می بردند. اما ویژگیهای شات 3D واقعا بسیار بیشتر از این حرفها هستند.

انبرک های نوری

دسته: فیزیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 181 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 15

انبرک های نوری

مقدمه:

یوهانس کپلرمنجم المانی در حین مشاهداتش متوجه شد که انتها (دم) دنباله دارها همیشه از خورشید دور میشوند. این موضوع میتواند نشان دهنده ای این باشد که خورشید نوعی فشار تابشی وارد می کند. بر این اساس بود که او در سال1609م ایده سفر از زمین به ماه توسط نور را مطرح کرد که البته از ان زمان تاکنون در حد یک تخیل باقی مانده است ولی اکنون بعد از 400 سال ایده اولیه اومبنی بر حرکت دادن اجسام با نوربسیار به واقعیت نزدیک شده است.

در سال1873ماکسول بطورنظری اثبات کرد که نور میتواندبه ماده نیرو وارد کند (معمولا به عنوان فشار تابشی یا ‘نیروی نور’شناخته میشود). 60سال بعد فریسک توانست جریانی از اتم های سدیم رابا بمباران کردن ان توسط نور یک لامپ سدیم منحرف کند. در سال1975اسکاولوف و هنش ایده استفاده از لیزر برای به دام انداختن اتم ها را مطرح ساختند ویک دهه بعد استیون شو از ازمایشگاه بل موفق به دستیابی به تکنیک سرد کردن سه بعدی به نام optical molassesشد. (که برای اوجایزه نوبل سال1997را به ارمغان اورد). این تکنیک های اولیه همه یا از دو پرتونور استفاده می کردندویا به نیروی دیگر مانند میدان گرانش یا میدان الکتریکی برای به وجود اوردن تعدل پایدار نیاز داشتند

در سال1986 ارتور اشکین از ازمایشگاه بل موفق شد با استفاده از یک پرتونور لیزرکره های شفاف از جنس latexرا در اب معلق نگه دارد ویک سال بعد از ان نیز توانست موجودات بیولوژیکی (باکتری وپروتوزا) را با یک پرتو نور لیزر به دام بیندازد بدین ترتیب بود که انبرک های نوری ویا دام نوری به دنیای علم وارد شد. (بسیاری ارتور اشکین را پدر این شاخه میشناسند.

انبرک نوری به بیانی تحقق واقعی رویای برهمکنش نور و ماده است. ارتور اشکین برای اولین باربا استفاده از برایند نیروی پراکندگی نور و جاذبه توانست این کره دی الکتریک را در اب نگه دارد. در قدمهای بعدی با استفاده از یک نیروی گرادیانی توسط یک باریکه کانونی شده توانتست یک تله سه بعدی ایجاد کند که امروزه انبرک نوری نامیده میشود.

اساس کار انبرک نوری به این صورت است که نورپس از عبور از یک جسم شفاف که ضریب شکست ان اندکی با ضریب شکست محیط اطراف متفاوت است شکسته شده وزاویه ورود وخروج نور از این جسم متفاوت میشود این به معنای تغییرتکانه خطی نورو به تبع ان وجود یک نیروی خالص است. طبق قاتون سوم نیوتن این نیرو به جسم مقابل هم وارد میشود حال اگر چیدمان شرایط به گونه ای باشد که برایند این نیروها به سمت یک نقطه خاص باشد ذره در اثرعبور باریکه نوردر ان نقطه خاص به دام می افتد.

انبرک نوری قابلیت به تله انداختن ذراتی از مرتبه چند ده نانومتر تا چندمیکرون را دارد و میتوان برای اندازه گیری نیرو های در حد پیکونیوتون استفاده کرد.

امکان تله اندازی ذرات با استفاده از لیزر های دیودی با طول موج1064نانو متر انبرک نوری رابه یک وسیله محبوب و مفید برای تحقیقات علوم زیستی تبدیل کرده است. میدانیم که قسمت عمده محیط ها وسلول های زنده اب است و اب در این طول موج جذب بسیار پایینی دارد بنابراین نه تنها میتوان با تله کردن ذره به عنوان دستگیره برای بررسی نمونه های زنده استفاده کرد بلکه میتوان خود ذرات زنده از جمله باکتری ها وموجودات زنده میکرونی رانیز بدون به خطر افتادن حیاتشان بدام انداخت.

این روزها تحقیقات گسترده ای در زمینه کششDNAوRNAویا میکرودستکاری ارگانیزم های زنده همچون گلبول قرمز انجام میشود که در جهت شناخت خواص مکانیکی انها بسیار مفید است. با توجه به موارد اشاره شده در بالا اگر به انبرک نوری به عنوان ابزاری حساس برای اعمال واندازه گیری نیرو نگاه کنیم باید شناخت کاملی از نوع نیرویی که توسط ان وارد میشود داشته باشیم تا بتوان روند درست تغییرات در جسم مورد دستکاری را بر حسب نیروی وارده بدست اورد.