آشنایی با تاسیسات الکتریکی

دسته: برق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 31 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 36

آشنایی با تاسیسات الکتریکی

بخش اول: آشنایی با تاسیسات الکتریکی

بخش دوم: وسایل کنترل ساده

بخش سوم: کلیدهای مرکب

بخش اول: آشنایی با تاسیسات الکتریکی

آشنایی با جریان سه فاز

جریان سه فاز در مداری که سیم بندی القاء شونده آن (آرمیچر) از سه دسته سیم پیچ جدا که هر کدام نسبت به هم 120 درجه الکتریکی اختلاف فاز دارند تهیه می شود.

انواع اتصال در سیستم سه فاز

در سیستم سه فاز معمولاً از سه نوع اتصال استفاده می شود:

الف- اتصال ستاره

ب- اتصال مثلث

ج- اتصال مختلط

محاسبه جریان و ولتاژ در اتصال ستاره

همانطور که می دانیم در اتصال ستاره اختلاف سطح هر فاز با سیم نول ولتاژ فازی (UP) و اختلاف سطح هر فاز با فازی دیگر ولتاژ (Ul) را تشکیل می دهند. مقدار ولتاژ خط از مجموع دو ولتاژ فازی بدست می آید. به همین جهت برای بدست آوردن مقدار Ul باید برآیند دو ولتاژ فازی را رسم و مقدار آن را محاسبه نماییم. بدین ترتیب که یکی از بردارها را در امتداد و به اندازه خودش رسم کرده و سپس بردار را با بردار پهلویش رسم می کنیم. رابطه روبرو برقرار است:

بررسی نقش مادردرتربیت فرزندان در دوره نوجوانی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 128 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 60

بررسی نقش مادردرتربیت فرزندان در دوره نوجوانی

مقدّمه:

مسئله تربیت ازضروری ترین مسا ئل حیاتی وازاساسی ترین برنامه های زندگی است.

تربیت واهمیّت وارزش آن برکسی پوشیده نیست وکسی نیست که ازارزش والای ادب وتربیت بی خبرباشد.

تربیت عالی ترین فصل ممیّزانسان ازحیوان، علّت پیروزی، دلیل بهروزی، شعارآزادگی، عزّت جامعه وبهترین راه انسان برای رسیدن به قرب خدای منّان است.

مادرمهمترین نقش را درتربیت نوجوان برعهده دارد. مادر مربّی فرزند ومظهرعاطفه ومحبّت و دل سوزی است، بودن او وانجام درست مسئولیّت های مادری اهمیّت بسزایی درتربیت صحیح واسلامی نوجوان دارد.

بخش اوّل: تربیت ونقش مادر درتربیت نوجوان

فصل اوّل: تربیت

برای تربیت تعاریف متفاوتی ارائه شده واین تفا وت ها ناشی ازاختلاف درمورد ریشه این کلمه است، برخی تربیت را مشتق از «ربّ» می دانند وبه معنای فراهم نمودن بستری برای برانگیختن ورشد هرگونه استعداد بالقوّه دریک موجود، وبرخی تربیت را ازمادّه «رَبَوَ» به معنای افزودن ورشدونمو کردن می دانند. درکتب روایی روایات زیادی درمورد تربیت آورده شده است. 1

پسربچّه بوسیله رفتارپدرش درس زندگی، زن داری وبچّه داری می آموزد وبا رفتارمادرش زن ها را می شناسد وبرای آینده خویش تصمیم می گیرد. 2

اگرنوجوان نتواند به والدین خود اعتماد کند به طورطبیعی ازحوزه اثرپذیری وتربیت آنها خارج می شود. 3

قاطعیّت ازشرایط لازم درتربیت است، منظورازقاطعیّت، محکم، جدّی واستواربودن شخص دررأی وتصمیم خویش است. لازم به یادآوری است که قاطعیّت غیرازخشونت است وآن دورا نباید باهم اشتباه کرد. 4

تنبیه بدنی آثارسوئی دارد، چه ازجانب اولیاء خانواده یا مدرسه صورت گیرد. 5

فصل دوّم: مادرونقش اودرتربیت

آیات 27تا29 و33 سوره مریم، مقام مادررا به زیبایی بیان می کند.

مادربارزترین منشأآسایش ومهروعالی ترین منبع سعادت خانوادگی است. مادرمظهرعاطفه ومهر وچهره دوست داشتنی خانه است، اوست که درچهاردیواری خانه، مدینه فاضله می سازد وبه پرورش وسازندگی شخصیّت ها می پردازد.

اهمیّت مقام مادرآن گاه معلوم می شود که سری به پرورش گاه ها وزندان کودکان ونوجوانان بزنیم وچهره های بزهکاررا که اغلب معرّف وجود مادران تبهکارونالایق و … هستند، ببینیم. درآن صورت برخود فرض خواهیم دید که به مادران واقعی تعظیم واززحماتشان تشکّرکنیم، زیرا آنان منشأ کرامت ها وپدید آورنده هرگونه خیروسعادتی هستند. 1

دانلود فصل دوم مقاله ارشد مدیریت با موضوع تاثیر ابعاد TQM بر سفارشی سازی انبوه

فصل دوم این مقاله عالی رشته مدیریت با موضوع شناسایی و استخراج تاثیر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارشی سازی انبوه؛ با فرمت word و قابلیت ویرایش به صورت کامل و بدون کم و کاست (هم در مورد TQM و هم سفارشی سازی) در 33 صفحه مطلب با ارزش و 10 صفحه رفرنس کامل، در اختیار شما قرار میگیرد این فایل طوری تهیه شده که دارای فهرست و

دسته: مدیریت

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 126 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 43

فصل دوم مقاله فصل ادبیات پژوهش است، دراین فصل مقاله به سابقه تاریخی، مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می شود که نیاز به صرف وقت زیاد و کار بیشتر دارد. و جمع آوری یک سری مقاله که در باره موضوع مورد پژوهش ما باشد چه مقاله نویسی یا حتی نوشتن مقالات ISI (که بخش ادبیات پژوهش یک بخش مهم و اساسی آن است) کار بسیار وقت گیر و پر هزینه ای است. مطالب ارائه شده در بخش ادبیات پژوهش همه باید استناد داشته باشد و معمولا از گذشته دور و نزدیک شروع و به آینده می رسد؛ که در این بخش باید با رفرنس دادن به مقالات معتبر، اعتبار کار پژوهشی را بالا برد. مبانی و یا چارچوب نظری باید به مفاهیم و متغیرها و ارتباط مشترک آنها با هم بپردازد که این بسیار مهم است.

فصل دوم این مقاله عالی رشته مدیریت با موضوع شناسایی و استخراج تاثیر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارشی سازی انبوه؛ با فرمت word و قابلیت ویرایش به صورت کامل و بدون کم و کاست (هم در مورد TQM و هم سفارشی سازی) در 33 صفحه مطلب با ارزش و 10 صفحه رفرنس کامل، در اختیار شما قرار میگیرد. این فایل طوری تهیه شده که دارای فهرست و رفرنس بوده و دانشجویان در خصوص ارایه آن مشکلی نخواهند داشت. در واقع، هدف از در اختیار گذاشتن ادبیات تحقیق فصل دوم مقاله این است که دیگر دانشجویان و محققین گرامی می توانند از این فایل در ادبیات پژوهش مقاله خود یا جهت تهیه مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی خود استفاده نمایند تا فرایند تحقیق آنان کاهش یابد. در واقع با دسترسی به فایل مذکور میتوانید بخش بزرگی از زمان و هزینه تحقیق را کاهش دهید. http: //parsdanesh. sidonline. ir/

فهرست مطالب به این شرح است:

2-1 مقدمه. 15

2-2 مدیریت کیفیت جامع. 15

2-3 فلسفه مدیریت کیفیت جامع. 16

2-4 تاریخچه مدیریت کیفیت جامع در ژاپن.. 16

2-5 دیدگاه جوران در باب مدیریت فرآیندها 18

برنامه ریزی کیفی.. 18

کنترل کیفی.. 18

بهبود کیفی.. 19

2-6 کیفیت از منظر دمینگ … 19

1-2-6 الزامات مدل دمینگ … 20

2-2-6 اصول چهارده گانه دمینگ … 21

3-2-6 چرخه کیفیت.. 23

2-7 مشخصات کیفیت از دیدگاه مشتری.. 24

2-8 فاکتورهای مدیریت کیفیت جامع. 25

2-9 چابکی، پارادایم قبل از سفارشی سازی انبوه 29

2-10 تعاریف سفارشی سازی انبوه 30

2-11 قابلیت سفارشی سازی انبوه 36

2-12 ارتباط میان توانایی سفارشی سازی انبوه و مدیریت کیفیت جامع. 38

1-2-12 تئوری بازار محوری و تمرکز بر مشتری.. 39

2-2-12 تئوری مدیریت عملیات و بهبود مستمر. 39

2-13 پیشینه تحقیق. 41

2-14 نتیجه گیری: 43

جدول 2-2. متغیرهای تحقیق. 44

دانلود کامل مقاله عالی ارشد مدیریت با لیزرل (با موضوع شناسایی و استخراج تاثیر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارشی سازی انبو

این فایل فوق العاده، یک مقاله عالی رشته مدیریت با موضوع شناسایی و استخراج تاثیر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارشی سازی انبوه می باشد، این مقاله با فرمت word و قابلیت ویرایش به صورت کامل و بدون کم و کاست در اختیار شما قرار میگیرد ضمنا فصل 4 این مقاله عالی رشته مدیریت یعنی همان فصل تجزیه و تحلیل داده ها و بیان

دسته: مدیریت

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 698 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 131

این فایل فوق العاده، یک مقاله عالی رشته مدیریت با موضوع شناسایی و استخراج تاثیر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارشی سازی انبوه می باشد، این مقاله با فرمت word و قابلیت ویرایش به صورت کامل و بدون کم و کاست در اختیار شما قرار میگیرد. ضمنا فصل 4 این مقاله عالی رشته مدیریت یعنی همان فصل تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل از تحقیق، می تواند بسیار در تدوین مقاله شما راهگشا باشد؛ مشابه اینچنین فایلی که مقاله ای کامل با فصل تحلیل آماری آن با نرم افزار لیزرل را در اختیار شما قرار دهد را در کمتر جایی میتوانید بیابید. ضمنا مقاله بیس این مقاله و تمامی خروجی نرم افزار لیزرل در فایلی جداگانه در همین پکیج در اختیار شما قرار میگیرد. که با داشتن این فایل ها به عنوان نمونه میتوانید این فصل مقاله را به راحتی انجام داده و از هزینه های زیاد جلوگیری کنید.

در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. آماره های توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین می باشد و در سطح استنباطی نیز از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه 18 و بسته نرم افزاری LISREL نسخه 8.54 تحت ویندوز می باشند.

ت وجه: ضمنا اگر به دنبال موضوع خوب برای مقاله خود هستید، و یا به دنبال مقالات مرتبط با موضوع انتخابی تان برای غنی کردن کار پژوهش خود هستید حتما به این آدرس بروید و مقالات عالی آن را ببینید:

(از جمله: دانلود 190 مقاله ISI عالی برای تعیین موضوع مقاله مدیریت و دانلود 180 مقاله ISI عالی با موضوع TQM و … یا جستجو کنید: مقاله مقاله، و یا فصل 4 مقاله و یا مقاله مدیریت و … حتی مقاله های عالی با متن کامل آنها): http: //parsdanesh. sidonline. ir/

طرح توجیهی آموزشگاه حسابداری

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 19 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 13

طرح توجیهی آموزشگاه حسابداری

موضوع طرح: خدمات آموزشی در زمینه حسابداری دستی و رایانه ای

محل اجرای طرح: قابل اجرا در سراسر کشور

سرمایه گذاری کـل: 91/381 میلیون ریال

سهم آورده متقاضی: 91/41 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 340 میلیون ریال

دوره بازگشـت سرمایه: 21 ماه

مـقـدمه:

انجام هر فعالیت اقتصادی، مستلزم ایجاد سازوکاری برای نگهداری و ثبت گردش های انواع مالی، اعم از وجوه نقد، اعتبارات، تسهیلات و … است. به این منظور از فن حسابداری در وهله نخست به عنوان ابزاری برای سنجش عملکرد مالی فعالیت های اقتصادی و در مرحله بعد به عنوان مستندی برای اتخاذ تصمیمات مدیریت عالی در مورد انجام سرمایه گذاری ها یا فعالیت های جدید یاد می شود.

مقاله سیستم های خبره (هوش مصنوعی)

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 175 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 150

مقاله سیستم های خبره (هوش مصنوعی)

چکیده:

هوش مصنوعی دانش ساخت ماشین ها یا برنامه های هوشمند است تعریف دیگری که ازهوش مصنوعی می توان ارائه داد به قرارزیراست:

هوش مصنوعی شاخه ا است ازعلم کامپیوترکه ملزومات محاسباتی واعمالی همچون ادراک (perception) –استدلال (reasoxing) –یادگیری (Learning) را بررسی می کندوسیستمی جهت انجام چنین اعمالی ارائه می دهد. وهمچنین مطالعه روش هایی است برای تبدیل کامپیوتربه ماشینی که بتواند اعمال انجام شده توسط انسان راانجام دهد. آیا تنها این نکته که هوشمندترین موجودی که می شناسیم انسان است کافی است تا هوشمندی را به تمام اعمال انسان نسبت دهیم اما حداقل توجه به این نکته کاملاً واضح، لازم است که برخی از جنبه های ادراکی انسان مثل شنیدن و دیدن کاملاً ضعیف تر از موجودات دیگر است.

هوش مصنوعی فن آوری پیشرفته ا است که اخیراً از سوی محققان علوم مختلف مورد توجه زیادی قرار گرفته است و هوش مصنوعی در واقع روشی است که زیربنای لازم برای انجام عملیات هوشمند توسط انسان توسط کامپیوتر را فراهم می آورد. یکی از کاربردهای عمومی هوش مصنوعی سیستم های خبره هستند

فهرست:

فصل اول: تاریخچه مختصری از سیستم های خبره و هوش مصنوعی

فصل دوم: مفاهیم اساسی سیستم های خبره

فصل سوم: نمــایــش دانــش

فصل چهارم: مهندســی دانــش

فصل پنجم: استنتـــاج

فصل ششم: نرم افزارهای ساخت سیستم های خبره

فصل هفتم: تأثیر متقابل انسان-کامپیوتر در سیستم های خبره

فصل هشتم: طراحی سیستم های خبره با استفاده از پوسته های مبتنی بر قانون

فصل نهم: چرخه عمر در توسعه سیستم خبره

فصل دهم: کاربردها، بازار و آینده سیستم های خبره

پیــوســت

ارتقاء کیفیت زندگی در فضاهای شهری با تاکید بر رویکرد

دسته: پژوهش ها

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 2938 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 60

پایان نامه ارتقاء کیفیت زندگی در فضاهای شهری با تاکید بر رویکرد

2-1 مقدمه

2-2بخش اول: مفاهیم پایه و رویکردهای نظری مربوط به کیفیت زندگی در فضاهای شهری

2-2-1 تعریف کیفیت

در فرهنگ لغات و منابع تخصصی علوم تربیتی از کیفیت تعاریف متفاوتی به عمل آمده است در لغت نامه دهخدا کیفیت صفت و چگونگی، چونی، چگونگی، و حالت وصفی که حاصل باشد در چیزی، معنی شده است. فرهنگ معین کیفیت را مترادف با چگونگی و چونی آورده است و در فرهنگ عمید نیز کیفیت به عنوان صفت، حالت و چگونگی چیزی آمده است. دانشنامه آزاد ویکی پدیا مفهوم واژه کیفیت را غیر پستی، برتری از چیزی، صفات یا یک استعداد بیان می کند. ( www. wikipedia. org )

2-2-2 کیفیت زندگی

واژه کیفیت زندگی سرچشمه روشنی ندارد و اگر چه جذابیت و معنی عام دارد، یک تعریف پذیرفته عام ندارد. فقدان یک تعریف استاندارد از این مفهوم، باعث شده است که گهگاه از واژه هایی نظیر رفاه، سطح زندگی، رضایت مندی از زندگی و … نیز به جای واژه کیفیت زندگی در ادبیات مطروحه در این زمینه استفاده شود کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم توسعه رفاه جامعه به کار میرود و در بیان کلی به مولفه های کامیابی یا رضایتمندی بیشتر یا کمتر در زتدگی مردم مربوط می شود. (لطفی، صدیقه).

کیفیت زندگی (موضوعی) چند رشته ای و چند شاخه ایست، از این رو مفهومی چند بعدی است.

) Ulengin,2001p342 ).

مفاهیم پایه و رویکردهای نظری

2-1 مقدمه

2-2بخش اول: مفاهیم پایه و رویکردهای نظری مربوط به کیفیت زندگی در فضاهای شهری

2-2-1تعریف کیفیت

2-2-2 کیفیت زندگی

2-2-3 رویکردهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری

2-2-3-1رویکرد ذهنی

2-2-3-2رویکرد ذهنی

2-2-4کیفیت زندگی در فضاهای شهری

2-2-4-1فضاهای شهری

2-2-4-2فضاهای عمومی شهری و شکلگیری تعاملات اجتماعی

2-2-4-3فعالیت در فضاهای عمومی

2-2-5کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی

2-2-6 منشا و آغاز توجه به کیفیت زندگی شهری

2-2-7 تفاوت استاندارد زندگی و کیفیت زندگی

2-2-8 شاخص های کیفیت زندگی برای برنامه ریزی

2-2-9 ارتقاءکیفیت زندگی شهری با توجه به الگوی طبقه بندی کارمونا

2-2-9-1کیفیت و بعد ادراکی

2-2-9-2 کیفیت و بعد اجتماعی

2-2-9-3 کیفیت و بعد عملکردی

2-2-9-4 کیفیت و بعد بصری

2-2-9-5 کیفیت و بعد ریخت شناسی

2-2-9-6 کیفیت و بعد زمان

2-2-10 مروری بر تجارب بکارگیری شاخص های کیفیت زندگی

2-2-10-1شاخص های مورد استفاده در سنجش کیفیت زندگی در شهرهای آمریکایی

2-2-10-2شاخص های مورد استفاده در سنجش کیفیت زندگی درنیوزلند

2-2-10-3 شاخص های مورد استفاده در سنجش کیفیت زندگی در تورنتو

2-2-10-4 شاخص های مورد استفاده در سنجش کیفیت زندگی در آمستردام

2-2-10-5 شاخص های مورد استفاده در سنجش کیفیت زندگی درسنگاپور

2-3 فصل دوم: مفاهیم مربوط به الگوهای کلی رشدو توسعه شهری

2-3-1 جنبش نوشهر گرایی

2-3-1-1 الگوی توسعه واحد همسایگی

2-3-1-1-1 تعریف

2-3-1-1-2 اصول توسعه واحد همسایگی سنتی

2-3-1-2 توسعه با محوریت حمل و نقل عمومی

2-3-1-2-1 تعریف

2-3-1-2-2 اصول توسعه حمل و نقل محور

2-3-2 هسته های سازمند شهری

2-3-3 افتراقات و اشتراکات نوشهر گرایی و هسته های سازمند شهری

2-3-4 رشد افقی یا پراکنده

2-3-4-1 مفهوم پراکنش شهری

2-3-5 رشد هوشمند

2-3-5-1 تعریف

2-3-5-2 اصول رشد هوشمند

2-3-5-3 مزایای رشد هوشمند

2-3-5-3-1 مزایای کالبدی و فضایی رشد هوشمند

2-3-5-4 مقایسه رشد هوشمند و پراکندگی شهری

2-3-6 شهر فشرده

2-3-6-1 شهر فشرده و کیفیت زندگی

2-4 بخش سوم: توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی

2-4-1 تعریف واژه

2-4-2 مقیاس

2-4-3 اهداف توسعه حمل و نقل محور

2-4-4 اصول توسعه حمل و نقل محور

2-4-4-1 توسعه فشرده

2-4-4-1-1 ویژگی بلوک

2-4-4-1-2 شدت و تراکم ساختمانی

2-4-4-2 اختلاط کاربری ها

2-4-4-3 پیاده مداری

2-4-4-4 تسهیلات جابجایی

2-4-5 رابطه بین و توسعه های شهری

2-4-5-1 توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و توسعه پایدار

2-4-5-2 رابطه بین الگوهای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی، نوشهر گرایی و رشد هوشمند

2-4-6 تاثیرات و مزایای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی

2-4-7 ابعاد برنامه ریزی و طراحی شهری در توسعه حمل و نقل محور

ترجمه مقاله تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی)

دسته: پژوهش های دانشگاهی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 129 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12

ترجمه مقاله تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی)

دانلود ترجمه مقاله تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی)

در 12 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

به همراه مقاله انگلیسی در 8 صفحه پی دی اف pdf

چکیده فارسی

کانون اصلی توجه OA برای مدیریت عبارتند از تعیین مراحلی که می توان به واسطه آن ها به بهبود بهره وری دست یافت. تحقیق در عملیات به عنوان ابزار ارزشمندی در این تحقیق به شمار می رود و می توان از آن به عنوان رشته ای یاد کرد که به ایجاد و مدیریت بهبود بهره وری تخصیص یافته است. پژوهشگران عملیاتی روش های دستیابی به سطوح بالای عملکرد را شناسایی می کنند. آن ها از طریق ادراک مشکلات در سطح سازمانی به بهبود بهره وری دست می یابند. راه حل های آن ها به طور طبیعی از روشی نشات می گیرد که به واسطه آن می توان این مشکلات را توصیف، درک و ارائه کرد. روش یک پژوهشگر عملیاتی عبارتند از تجزیه و تحلیل خصوصیاتی چون سود، هزینه، راندمان و سایر موارد عملی و قابل سنجش. تحقیق در عملیات یا به عبارت دیگر به کاربردن روش های تحلیلی پیشرفته در جهت اتخاذ تصمیمات بهتر تحت عنوان علم برتر نامیده می شود. سازمان هایی که در شناسایی فرصت هایی که می توان از آن ها در جهت بهبود بهره وری ذاتی موجود در ساختار شرکت استفاده کرد به O. R (تحقیق در عملیات) اعتماد نمی کنند احتمالا کمتر از توان بالقوه خود به فعالیت می پردازند. دامنه اندوخته های حاصله به واسطه الگوهای O. R بسیار گسترده است (از مبالغ نسبتا کم تا مبالغ چند میلیارد دلاری) نمونه هایی از بهبود بهره وری که بدون وجود O. R هرگز امکان پذیر نبود در مطالعه شرکت هایی چون سیرز، ویرهالر، تاکوبل، HP ، پروکتر و گمبل مشاهده می شود.

چکیده انگلیسی

OA key focus for management is determining steps that can achieve Productivity Gain – and doing it before the competition. A valuable tool in this quest is operations research (O. R.) , a field devoted to the creation and management of productivity gain. Operations researchers identify ways to achieve high levels of performance. They approach productivity gain by uniquely conceptualizing problems at the organizational level. Their solutions flow naturally from the way they describe, understand, appreciate, and represent these problems. An operations researchers’ approach is to analyze traditional quantities, such as profit, cost, efficiency, and other practical, measurable items. Operations research, the discipline of applying advanced analytical methods to help make better decisions, has come to be known as the science of better. Organizations that don’t rely on O. R. to identify the opportunities to improve productivity that are inherent in their firms’ structure will likely operate below potential. The range of savings generated by O. R. models is broad, from modest to billions of dollars. Examples of productivity gains that would not otherwise have existed are seen in case studies of Sears, Weyerhaeuser, National Car Rental, Taco Bell, HP, and Procter & Gamble

مشخصات استنادی

Pringle, L. (2000). Operations Research: The Productivity Engine. ORMS Today, 28-31

دانلود اصل مقاله

10002 icon

ویژگی های مقاله تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی): ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

مقاله تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی): ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی در سال 2000 در مجله ORMS Today چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار نمایه شده است. این مقاله به بررسی تحقیق در عملیات، روش های دستیابی به سطوح بالای عملکرد، تجزیه و تحلیل خصوصیاتی چون سود، هزینه، راندمان و سایر موارد عملی و قابل سنجش در تحقیق در عملیات پرداخته است. همچنین براساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار این مقاله 3 بار مورد استناد قرار گرفته است.

8 مقاله ISI رفتار شهروندی سازمانی

در این مجموعه 8 مقاله انگلیسی ISI که کلا 160 صفحه میشود، در زمینه شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی جمع آوری شده است که در درس رفتار سازمانی در دوره کارشناسی و رفتارسازمانی پیشرفته در دوره کارشناسی ارشد بسیار مورد استفاده قرار میگیرد

دسته: مدیریت

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 1693 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 160

در این مجموعه 8 مقاله انگلیسی ISI در زمینه شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی جمع آوری شده است که در درس رفتار سازمانی در دوره کارشناسی و رفتارسازمانی پیشرفته در دوره کارشناسی ارشد بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. این مقالات در دوران تحصیل خودم با زحمت فراوان و جستجو از میان بسیاری مقالات دیگر از سایت های معتبر خارجی مثل Emeraldو Elsevier گزینش شده اند و مطمئنا مورد استفاده دوستان دانشجوی مدیریت قرار خواهد گرفت. با این مجموعه از سردرگمی در میان انبوه مقالات رها می شوید و انتخاب راحت تری برای گزینش مقاله مورد نظر خواهید داشت.

پروژه کارآفرینی لامپ های کم مصرف

دسته: طرح های توجیهی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 511 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 38

پروژه کارآفرینی لامپ های کم مصرف

مقدمه:

همانگونه که اطلاع دارید قیمت لامپ کم مصرف در بازار به مراتب بالاتر از لامپ های رشته ای معادل آن می باشد. در عوض مصرف برق کم و راندمان بالا به همراه عمر طولانی در این لامپها در مقایسه با لامپهای رشته ای معمولی باعث تشویق مصرف کنندگان به استفاده از این لامپ ها گردیده است. از آنجایکه نوردهی یک لامپ 20 وات کم مصرف معادل یک لامپ 100 وات رشته ای معمولی است، در صورت تعویض یک لامپ رشته ای با یک لامپ کم مصرف که به طور متوسط 5 ساعت در شبانه روز روشن است. طی یک سال حدود 140 کیلووات ساعت صرفه جویی انرژی شده معادل 21000 ریال ازهزینه مصرف برق کاسته خواهد شد که با احتساب طول عمر لامپ کم مصرف (8000 ساعت معادل 4 سال) در مجموع بیش از 84000 ریال نفع اقتصادی داشته و از چندین بار تعویض لامپ رشته ای نیز جلوگیری می شود.

1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن:

تولید لامپ های کم مصرف

محل اجزا:

استان

شهرستان

بخش

روستا

1 – 3 – مشخصات متقاضیان:

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

1 – 4 – دلایل انتخاب طرح:

کمبود انرژی در تمامی کشور های و مخصوصا کشور ها ایران باعث گرایش جامعه به استفاده از لامپ های کم مصرف در جهت استفاده بهینه از نیروی برق شده است

1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه:

بهره وری اقتصادی و نیاز جامعه به این طرح در حدی است که این طرح را در کشور به عنوان یکی از طرح های اول اولویت بندی شده است، تولید لامپ های کم مصرف علاوه بر سوددهی و اشتغالزایی مناسب می تواند کشور را در رشد اقتصادی مناسبی قرار دهد و موجبات شکوفایی اقتصادی آن را فرآهم آورد.

1 – 6 – وضعیت و میزان اشتغالزایی:

وضعیت اشتغالزایی این طرح 87 نفر میباشد.

صنایع الکتریکی به عنوان یکی از صنایع پیشرو دنیای صنعت توانسته است موجب تحول عظیمی در اقتصاد بسیاری از کشور ها منجمله کشور های خاور دور گشته است، اشتغالزایی مناسب، سودآوری بالا و دوره کوتاه بازگشت سرمایه، این صنعت را به یکی از جذابترین حوزه های سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

لامپهای فلورسنت به عنوان یکی از محصولات الکتریکی برای روشنایی بسیاری از امکان به کار می رود. مزیت اصلی لامپای فلورسنت ایجاد نور یکنواخت بدون ایجاد خیرگی می باشد، و به دلیل مصرف اندک برق درسطح وسیلی مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده فراوان از انواع و اشکال مختلف این لامپها (میله ای، حلقوی و … ) در روشنایی محیط کارگاهها و کارخانه ها و بیمارستانها و مدارس، دانشگاهها و تابلوهای برق فروشگاهها، اهمیت تولید این محصول و لوازم جانبی آن مانند ترانس و استارت را عیان می سازد.

مضافا اینکه ترکیب نور لامپای فلورسند و نور زرد لامپهای رشته ای برای حفظ بهداشت و سلامت چشم مورد تائید پزشکان می باشد.

از دیگر سو نیاز این طرح برای بکارگیری نیرویهای متخصص و فاقد تخصص فرصت مناسبی را برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی بلاخص در زمینه های مهندسی برق و آموزش افراد کم تخصص، در حسن کار ایجاد نماید، ضمن اینکه با توجه به ماهید این فعالیت تولیدی، می توان از نیروی کار بانوان در رده های تخصصی و کارگری نیز به نحو مقتضی استفاده کرد.

پیشگفتار:

لامپ مهتابی، لوله تخلیه الکتریکی گازی است که نورش به شیوه تازه ای افزایش داده شده است و می توان از آن برای روشنایی منازل استفاده نمود.

مصرف زیاد لامپ های رشته ای و نیز داغ شدن سریع آنها که خرابی زودرس و سوختن لامپ را سبب می شد، باعث شد که لامپهایی با کیفیت و بازده بالایی تولید گردد. لامپهای جدیدی ساخته شدند که مشکل لامپهای رشته ای را نداشتند. این لامپها با توان خروجی بالا و نور زیاد، درصد بیشتری از انرژی الکتریکی را به نورانی تبدیل می کنند. امروزه این لامپها تحت عنوان لامپهای مهتابی معروف هستند.

ساختمان لامپ

لامپ مهتابی، لوله تخلیه الکتریکی گازی است که نورش به شیوه تازه ای افزایش داده شده است و می توان از آن برای روشنایی منازل استفاده نمود. سطح داخلی جدار لامپ با نمکهای فلزی فلورنست یا فسفرسنت مانند تنگستات کلسیم، سولفید روی، سیلیکات روی، و … پوشیده شده است. لامپ از بخار جیوه با فشار خیلی کم پر شده است.

مکانیزم کار لامپ

الکترونهایی که از الکترودهای گداخته لامپ خارج می شوند با اتمهای جیوه داخل لامپ برخورد کرده و باعث تابشی آنها می شود. بخش عمده ای از این تابش، پرتوهای نامرئی فرابنفش می باشد. بخش قابل روئیت پرتوهای بخار جیوه در ناحیه سبز و آبی طیف مرئی واقع است که نور ضعیفی را می دهد. نور فرابنفش با ماده فلورسنت که دیواره لوله از این ماده پوشیده شده، برخورد کرده و موجب خروج نور با طول موج بلندتر و در ناحیه قابل روئیت طیف می شود. به عبارت دیگر پوشش داخلی لامپ، پرتوهای نامرئی را به نور مرئی تبدیل می نماید.

بررسی کاربرد زبان در ایجاد ارتباط در جوامع مختلف

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 26 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 43

بررسی کاربرد زبان در ایجاد ارتباط در جوامع مختلف

جامعه شناسی، و انسان شناسی بر روی شماری از موضوعات آن صورت می گیرد که بسیاری از آنها را در این مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در این فصل توجه خود را معطوف به کاربرد اصلی زبان، یعنی ارتباط، خواهیم کرد. خواهیم دید ارتباط چه مشکلاتی برای کاربرد شناسی ایجاد می کند و دارای کدام ساخت است. در نهایت به برخی موضوعات ویژه در کاربرد شناسی خواهیم پرداخت.

طرح مسئله

شاید رایج ترین ویژگی تعامل انسان که به سختی آن را قابل ملاحظه می دانیم، این است که ما صحبت می کنیم. بعضی اوقات با اشخاص خاص، بعضی اوقات با هر کس که گوش می دهد، و در زمانی که کسی را برای گوش کردن نمی بابیم، با خودمان صحبت می کنیم. اگرچه زبان انسان، نقش های بسیار متنوعی را ایفاء میکند- از بیدار کردن کسی در صبح زود با گفتن تا نامگذاری یک کشتی با گفتن ولی در اینجا به آن کاربرد های زبان خواهیم پرداخت که برای ارتباط انسان، ابزاری است. برای مثال، متکلمین ماهرزبان انگلیسی حقایقی از قبیل زیر را می دانند:

الف- برای سلام به کارمی رود.

ب- برای خداحافظی به کار می رود.

ج – گروه به طور صحیح می تواند توسط متکلم در یک موقعیت خاص برای اشاره به میز خاصی بکار برود.

د – گروه به طور صحیح می تواند توسط متکلم در یک موقعیت خاص برای اشاره به میز خاصی بکار برود.

ه – برای درخواست نمک به کار می رود.

و – برای پرسیدن سن شخصی به کار می رود.

ز – برای بیان اینکه باران می بارد، مورد استفاده قرار می گیرد.

ح – برای قول دادن مورد استفاده قرار می گیرد.

ما از این فهرست می توانیم به شمه ای از انواع گسترده کاربردهای احتمالی زبان دست یابیم، ولی قبل از مرور این کاربردهای گوناگون، نخست باید بین استفاده از زبان برای انجام دادن کاری، واستفاده از زبان در انجام کاری تمیز قایل شویم، بدون شک یک حقیقت بسیار مهم درباره انسان این است که ما زبان را در اکثر افکارمان به کار می بریم. احتمال دارد که برخی از افکار راکه به آن می اندیشیم، و به ویژه افکار مجرد و انتزاعی را، اگر زبانی در دسترس نداشتیم، نمی توانستیم به آنها بیاندیشیم. این حقیقت ممکن است برای حیات شناختی ما مهم باشد، ولی برای مفهوم کاربرد شناختی کاربرد زبان، یعنی استفاده از زبان برای انجام کارها، مهم نیست. وقتی توجه خود را بر اینکه مردم با استفاده از زبان می خواهند چه بکنند، معطوف می کنیم، در واقع توجه خود را معطوف به این می کنیم که شخص با کلمات درمواقع خاصی چه می مند، در واقع بر نیات، مقاصد، تاورها، و آرزوها یی که یک متکلم در صحبت کردن دارد، متمرکز می شویم.

صحبت کردن همواره بدون تلاش وامری عادی است، ولی کاربرد موفق زبان عملی فوق العاده پیچیده است، همانطور که این موضوع را هرکس به عنوان فردی بزرگسال که سعی کرده است تا زبان دومی را یاد بگیرد، می داند. افز ون بر این ، کاربرد یک زبان بیش از دانستن آن وقادر به تولید وفهم جملات آن است. ارتباط همچنین امری اجتماعی است، که معمولاَ در درون بافت نسبتاَ به خوبی تعریف شده موقعیت اجتماعی صورت می گیرد. در چنین بافتی ما به دیگران اتکا می کنیم تا در درک ما از اینکه آن موقعیت چیست، سهیم باشند. با مردمی که می شناسیم، به فهمیدن مشترک متکی هستیم تا ارتباط تسهیل شود. ولی این فرایند، چگونه فرآیندی است؟ ارتباط زبانی به آسانی حاصل می شود ولی مسلم است که به آسانی قابل توصیح نیست، هر نظریه ارتباط زبانی که شایستگی این عنوان را داشته باشد، باید سعی ن ماید تا به سؤالات زیر پاسخ دهد:

1- ارتباط زبانی (موفق) چیست؟ 2- ارتباط (موفق) چگونه صورت می گیرد؟ برای مثال، فرض کنید که یک متکلم قصد د ارد تا به شنونده ای گزارشکند که جاده یخ زده است. چه چیزی متکلم را قادر می سازد تا بتواند این موضوع را به شنونده بگوید؟

(جای تعجب است که این سوالات در پیشینه هیچ رشته اصلی بطور جامع مورد بررسی قرار نگرفته اند. زبان شناسی با توجه به ویژگی ساختاری زبان، سعی کرده است تا پدیده های ارتباطی را در خارج از قلمرو اصلی آنها بداند. به همین منوال، می توان آن علایق فلسفی درباره معنی، صدق، وارجاع را بدون بررسی جزئیات امر ارتباط دنبال کرد. روانشناسی سنتی توجه خود را معطوف به پردازش جمله ها می کند، اما علاقه زیادی به ویژگی های پدیده های ارتباطی ندارد. در نهایت، برخی جامعه شناسان و انسان شناسان شروع به بررسی گفتگوها و مکالمات کرده اند، با این وجود مسئله ماهیت خود ارتباط را نادیده گرفته اند (یا فرض کرده اند که پاسخ آن را داده اند). بنابراین، چیزی که مورد نیاز است، رویکردی منسجم به پدیده ارتباط است که در آن مسئله ماهیت ارتباط مرکز تحقیق و بررسی باشد.) فقط در سالهای اخیر شکل یک نظریه بسنده ارتباط شروع به شکل گیری کرده است، و. زمان و پژ وهش بیشتری مورد نیاز است تا مفصلاً آن را کشف کند.

(الگوی پیام ارتباط زبانی)

در چهل سال گذشته متداولترین و معروف ترین برداشت از ارتباط زبانی انسان، آن چیزی بوده که ما آن را الگوی پیام می نامیم. وقتی الگوی پیام به عنوان یک «فرستنده» و شنونده به عنوان یک گیرنده فر ض می شود، و مسیر کلامی – گوشی (یعنی موج صوتی) نیز کانال صحیح می باشد الگوی پیام در ارتباط انسانی در شکل 9ـ1 نشان داده شده و در (6) خلاصه شده است.

شکل 9ـ1 (الگوی پیام ارتباط متکلم پیامی در مغزش دارد که می خواهد به شنونده انتقا ل دهد و بتابراین متکلم از برخی صورت های زبان برای رمزگذاری پیام به منزله معنای آن سود می جوید وآن را تولید می کند. شنونده با شنیدن صحبت، شروع به تشخیص اصوات، نحو و معنا می کند، و سپس با دانش ربای خود این معانی را به صورت یک پیام رمز گشایی شده موفق تضنیف می نماید.

این الگو توجیه گر برخی ویژگی های متداول گفتگو است: یعنی این الگو پیش بینی می کند زمانی ارتباط موفق است که شنونده همان پیامی را رمز گشایی شده با پیام رمز گذاری شده متفاوت باشد، ارتباط مختلف می شود. به همین منوال، این الگو، زبان را به منزله پلی بین متکلم و شنونده می داند که اندیشه های «خصوصی» توسط اصوات «همگانی» منتقلش می شود، که در نتیجه این اصوات به عنوان وسیله آی برای انتقال پیام مربوطه عمل می کند.

الگوی پیام گرچه دارای شمای جدیدی است، ولی حداقل به سه قرن قبل و به فیلسوف معروف جان لاک بر می گردد، که در سال 1691 چنین نوشت:

بنابراین، انسان به طور طبیعی دارای چنان اندامی شد که مناسب تولید اصوات باشد، که آنها را کلمه می نامیم. ولی این به تنهایی برای تولید زبان کافی نبود. چون طوطیان و برخی پرندگان دیگر را می توان آموخت تا اصوات را به اندازه کافی قابل تشخیص ادا کنند، به هیچ وجه نمی توان آن را زبان دانست.

پس، افزون بر اصوات صوتی، لازم آمد تا بتواند این اصوا را به مثابه علایمی از برداشت های داخلی به کار برد، و آنها را به منزله نشانه هایی برای ایده های ذهنی خود قرار دهد، تا بدین وسیله این ایده ها ر بتوان برای دیگران نمایاند و افکار اذهان انسان ها بتواند از فردی به دیگری منتقل شود.

جهت راحتی و سود جامعه که بدون انتقال افکار نباشد، لازم شد که انسان برخی نشانه های خارجی قابل فهم وملموس را پیدا کند، که از طریق آن ایده های غیر ملموس، که افکارشان آنها را می ساخت، برای دیگران شناخته شود.

افزون بر این، بسیاری از گفته های معاصر وجود دارد که اساساً همین ایده را می رسانند:

متکلم: بنابه دلایلی که زبان شناختی نیست، پیامی را که مایل است به شنوندگانش منتقل سازد، بر می گزیند، یعنی افکاری را که می خواهد آنها دریافت کنند. یا دستوراتی را که می خواهد به آنها بدهد، با سئوالاتی که می خواهد از آنها بپرسد. این پیام به شکل نمایی آوایی از گفته ها به واسطه نظام قواعد زبانی، که متکلم مجهز به آن است، رمز گذاری می شود. پس این رمز گذاری تبدیل به سیگنالی برای اندام های تولید گفتار متکلم می شود، و او گفته ای را بیان می کند که دارای صورت آ وایی مناسب است، در عوض، اندام های شنیداری شنونده این صورت آوایی را دریافت می کند. اصوات گفتاری که این اندام های تولید گفتار متکلم می شود، و او گفته ای را بیان می کند که دارای صورت آوایی مناسب است.

در عوض، اندامهای شنیداری شنونده این صورت آوایی را دریافت می کند. اصوات گفتاری که این اندام های شنیداری را تحریک می کنند، تبدیل به سیگنال عصبی می شود که از آن یک نمای آوایی حاصی می شود که معادل با آن نمایی است که متکلم پیام خود را در آن رمز گذاری کرده است. این نمای آوایی، توسط نظام قواعد زبانی شنونده به صورت همان پیام که متکلم در اول برای انتقال انتخاب آوایی، توسط نظام قواعد زبا نی شنونده، همان نظام قواعد را برای رمز گشایی انتخاب می کند که متکلم برای رمز گذاری بر می گزیند، پس نمونه ای از ارتباط زبانی موفق ایجاد می شود. (کانز 1966، صص 103-104)

تردیدی وجود ندار که این الگو بسیاری از افراد علاقمند به پدیده ارتباط در انسان را مجذوب و مسحور کرده است، و تا حدودی در زبان ما جایگیر شده است. برای مثال، ردی (1979، صص 316-311) فهرستی از هشتاد استعاره را ارائه داده که براساس تصور زبان به منزله مجرایی برای اندیشه ها می باشد. در زیر برخی از این استعاره ها داده شده اند.

ارتباط مستقیم و تحت اللفضلی:

هنگامیکه به صورت مستقیم ارتباط برقرار می کنیم، فقط یک کنش ارتباطی انجام می دهیم، و هنگامیکه به صورت تحت اللفضلی سخن می گوییم، آنچه می گویم هماهنگ و سازگار با منظور ما است.

استراتژی مستقیم

اولین استراتژی ما، یعنی استراتژی مستقیم، شنونده را قادر می سازد تا از چیزی که متکلم بیان کرده و او شنیده است، استنتاج کند که متکلم به صورت مستقیم چه چیزی را می گوید.

(گام اول)

کردار زبانی

شنونده گفته ای را که متکلم بیان کرده، تشخیص می دهد.

اولین نقیصه الگوی پیام، ابهام دخیل در بود. الگوی پیام این حقیقت را در نظر نمی گیرد که گفته بیان شده ممکن است مبهم باشد و اینکه معمولاً از شنونده انتظار می رود (از سوی متکلم) که باند کدام معنا در آن موقعیت صحیح است. غالباً یک معنا از لحاظ بافتی نامناسب است، و فرض بر این خواهد بود که متکلم فقط معنای مناسب را مد نظر داشته باشد. برای مثال، جمله Give me a cheap gas can می تواند دارای معنای بالقوه: Give me a can for cheap gasیاGive me a gas can which is cheap باشد. ما معمولاً معنای دوم را در نظر می گیریم، چون از قوطی های یکسانی برای گازگران قیمت یا ارزان استفاده می شود.

بنابراین، شنونده با شنیدن لفظ باید تصمیم بگیرد که کدام معنای گفته همان معنای مورد نظر است.

(گام دوم)

معنای کاربردی

شنونده تشخیص می دهد کدام معنای گفته، همان معنای کاربردی در آن لحظه است.

حتی پس از اینکه شنونده لفظ را در بافت ابهام زدایی کرد، معمولاً کار دیگری قبل از تعیین آن کنش ارتباطی اجرا شده، باید از سوی شنونده باقی مانده باشد همچنانکه قبلاً ذکر شد، این کار مستلزم تعیین این موضوع است که متکلم به چه چیزی اشاره دارد. (البته اگر به چیزی اشاره داشته باشد).

این موضوع یک مشکل محسوب می شود، چون ارجاع به ندرت فقط با معنای گفته تعیین می شود. این موضوع روشن تر خواهد شد، اگر ما بخاطر بیاوریم که یک پیام غالباً در مورد شخص، مکان، یا چیزی خاصی در دنیای خارج است، اما معنای یک لفظ در زبان، به ندرت (اگر نگوییم هرگز) بطور دقیق مشخص می کند که ارجاع به کدام شخص، مکان، یا شیء بوده است.

در نتیجه گام بعدی استنتاج شنونده، همانا تعیین این خواهد بود که مورد اشاره متکلم کیست یا چیست.

ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 39 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 15

ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

ورشکستگی مرحله ای است که به حیات اقتصادی و تجاری تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه می دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادی هم گفته می شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکی از موارد انحلال آن می باشد

اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنی در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددی با ابهام و اشکال و مسائل متناقضی روبه رو می باشیم و علت آن روشن می باشد زیرا قانون تجارت که در سال 1311 شمسی تصویب شده است 163 ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده 412 تا 575) به علاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1314 نیز شامل 60 ماده می باشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگری تصریح دارد.

و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال 1318 تصویب شده دارای 67 ماده می باشد و هر کدام به تنهائی بحث و گفتگوی مفصلی را می طلبد

گزارش کارآموزی در تعمیرات موبایل

دسته: برق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 504 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 43

گزارش کارآموزی در تعمیرات موبایل

مقدمه:

تعمیرات موبایل شامل آشنایی با اصول کلی و نحوه عملکرد گوشی های تلفن همراه می باشد.

همچنین آشنایی با تاریخچه تلفن -ابزار و لوازم تعمیرگاه، سری بندی گوشی ها – نقشه خوانی- شناخت بخش ها – قطعات گوشی ها وانواع سیستم عامل هاو … میباشد.

البته این نکته لازم به ذکر است که تعمیرات موبایل بدون اطلاعات الکترونیک و دانستن روابط و شناختن قطعات و مخابرات سیارمنجر به اشتباهات در تعمیرات و عدم توانایی تعمیر کار خواهد شد و تعمیرکاری در کار خود پیشرفت خواهد کرد که با علم به روابط الکترونیکی و مخابراتی بخش های مختلف یک گوشی دست به تعمیر آن بزند. زیرا گوشی تلفن همراه دستگاهی بیش از اندازه حساس، پیشرفته و دقیق است که نمی توان به صورت تجربی و عملی تعمیرات آن را انجام داد. بنابراین در دوره های کارورزی، بخش تعمیرات موبایل زمان مفیدی است که شما به الکترونیک و مخابرات تسلط کافی داشته باشید.

تاریخچه تلفن همراه

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شگفت انگیز؛ فکر متحرک یا سیار کردن تلفن و بکارگیری آن در مکان های مختلف به منظور بهره گیری بیشتر از این وسیله، از دهه 1960 میلادی در کشور های اسکاندیناوی (سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند) پا گرفت و در اواخر آن دهه، اولین تلفن نقطه به نقطه به کار گرفته شد که نقطه پرتابی در روند مخابراتی به شمار آمد و یکی دیگر از ایده های دیرینه انسان به تحقق پیوست.. این فناوری در سال 1975میلادی از سوی کشورهای اسکاندیناوی با سیستم آنالوگ به دست مصرف کننده رسید.

اولین شبکه تلفن متحرک (NMT) Nordic Mobile Telephone نیز از سوی همین کشورها راه اندازی شد. پس از آن در سال 1977 میلادی کانادا اولین شبکه اطلاعات عمومی را با هدف اطلاع رسانی جهانی با استفاده از کامپیوتر، ماهواره و گیرنده ها و فرستنده های ماکروویو به وجود آورد.

آمریکا هم در این رقابت عقب نماند و در سال 1983میلادی بالاخره سیستم NMT Nordic Mobile Telephone را روانه بازار کرد.

کشور ژاپن سومین در جهان بود که سیستم سیار خود را با ویژگی های دو نوع اسکاندیناوی و امریکایی به نام HCMS عرضه کرد و سپس سیستم NTT با قابلیت اتصال به شبکه را ایجاد نمود.

هرچند نسل اول تلفن های همراه در سال 1979میلادی برای استفاده تجاری در امریکا و ژاپن به کار گرفته شده بود. این تلفن ها که از سیستم مخابرات سلولی استفاده می کردند، بعدها تکامل پیدا کردند که این تکامل منجر به پیدایش نسل دوم تلفن همراه و سیستم های دیجیتالی شد. تکامل این سیستم نیز که امکان شنود در آن کمتر بود و افزایش تعداد مشترکان را به همراه داشت، باعث پدید آمدن نسل سوم تلفن همراه شد، بطوریکه ْارتباطات سیار بین المللی 2000 ْ دیدگاه ITU درمورد ارتباطات سیار در قرن بیست و یکم است.

انگلستان هم در سال 1985 میلادی با عرضه سیستم TACS بود که به این گروه پیوست و سپس ایرلند نیز این سیستم را پذیرفت. پس از این تاریخ، سیستم NMT با فرکانس 450 مگاهرتز در کشورهای دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند مورد استفاده قرارگرفت و این کشورها نیز به شبکه استفاده کنندگان از این سیستم پیوستند.

هلند، لوکزامبورگ و بلژیک با تغییر جزئی، آن را پذیرفتند و در سال 1989میلادی، قبرس نیز به این شبکه پیوست. در این زمان بود که کانادا سیستم AMPSآمریکا راپذیرفت.

فهرست:

عنوان

مقدمه——————————————————————4

تاریخچه تلفن همراه——————————————————–5

ورود تلفن همراه در ایران—————————————————–7

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات موبایل———————————————11

لوازم موردنیاز برای تعمیرات سخت افزاری—————————————–15

اجزای اصلی و تشکیل دهنده تلفن همراه——————————————20

تعویض قطعه های موبایل—————————————————–26

شناسایی قطعه ها———————————————————-29

نکته ها و نشانه های خرابی باتری موبایل و راه رفع آن———————————-30

تست باتری———————————————————–31

انواع سیستم عامل های موبایل————————————————-32

قطعات داخلی موبایل——————————————————-38

نرم افزار اندروید تبدیل ایده به واقعیت

دسته: اندروید

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 757 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14

کتاب اندروید تبدیل کردن ایده به واقعیت (قابل اجرابرروی همه گوشی ها)

اگردوست دارید ایده خودرابه واقعیت تبدیل کنید 12راهکاربرای شما آوردیم

چکارکنم تا ایده خودم روعملی کنم وباموفقیت اجراکنم؟ ؟ ؟

آیا اصلاً میشه ایده روبه عمل رسوندش؟ ؟ ؟ ؟ ؟

حتمااین متن رابخوانید:

چند مرتبه تابحال در جلسات کسی به شما گفته است که، «این ایده فوق العاده است، باید دست به کار شوی و آن را به واقعیت تبدیل کنی»؟ معمولاً چه اتفاقی می افتد؟ بیشتر اوقات، هیچ! بیشتر ایده های عالی به این دلیل ناکام باقی می مانند که افراد شجاعت، منابع، زمان یا سرمایه به مرحله عمل رساندن آن را ندارند. و آنهایی که وارد عمل می شوند هم اکثراً آمادگی لازم را ندارند و درنتیجه بعد از مدتی می بینند که زمان و سرمایه باارزش خود را صرف آرزویی می کنند که در مسیر هدف نیست.

تبدیل کردن یک ایده به واقعیت (صرفنظر از زمان و سرمایه ای که نیاز دارد) کار ساده ای نیست. درواقع، خیلی هم سخت است. چه یک سرمایه گذار باشید و چه یک فرد اجرایی، روح دادن به ایده ها چیزی شبیه به بدنیا آوردن یک بچه است. و …

ادامه درداخل کتاب

حجم بسیارکم کتاب. فقط یک مگابایت

امکان تنظیم رنگ متن فونت وسایزمتن کتاب

امکان اشتراک گذاری مطالب دروات ساپ تلگرام و …

هرگونه کپی برداری وفروش شرعاحرام است

شادموفق وپیروزباشید

علم اسلامی، مدیریت اسلامی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 58 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 10

علم اسلامی، مدیریت اسلامی

تبیین مفهوم مدیریت اسلامی

استاد مصباح یزدی

تعبیر ‘مدیریت اسلامی’ حاکی از این است که مدیریت می تواند دارای دو وصف ‘اسلامی’ و ‘غیراسلامی’ باشد، و از اینروی این سؤال، مطرح می شود: چه ارتباطی بین مدیریت به عنوان یک علم و بین اسلام به عنوان یک دین، وجود دارد؟

این پرسش در واقع یکی از جزئیات پرسش عامتر و کلی تری است و آن این است: علوم و فنون مختلف، بویژه علوم انسانی، چه ارتباطی با ادیان خصوصاً دین اسلام دارند؟

پاسخ به این سؤال، نیازمند ارائه تعریف دقیقی از علم و دین است.

بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 51 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 70

بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

فصل اول

عنوان تحقیق: بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

تاریخچه

استفاده فراگیر از زبان انگلیسی در سطح جهان باعث شده است که جهانیان آنرا یک زبان بین المللی بنامند. در چهار دهه آخر قرن بیستم، پیشرفتهای سریع در تمام زمینه های عملی از یک سو و نیازهای روز افزون جوامع بشری به سبب همین پیشرفتها از سوی دیگر، ایجاد ارتباط با سایر ملل را بیش از پیش ضروری نموده است. به دنبال این دگرگونیها از دیر باز مردم جهان در تمام زمینه های صنعتی، پزشکی، اقتصادی، تجاری، تحصیلات دانشگاهی، سفرهای زمینی (دریایی هوایی) ورزشی، صنعت گردشگری و صدها موارد مشابه دیگر به یک زبان ارتباطی و اهداف رسیده اند.

اگر چه پیشنهادهایی برای فراگیر کردن یک زبان واحد مانند اسپرانتو مطرح شد و موفقیت هایی هم بدست آورده ولی از آنجا که زبان انگلیسی از بعد از جنگ جهانی دوم بتدریج در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران به سرعت گسترش یافت و حدود حمایت کشورهای قدرتمند جهان، بویژه ایالت متحده امریکا قرار گرفت هیچ زبان پیشنهادی مشخصی نتوانست بعنوان یک زبان واحد بین المللی به کار گرفته شود.

در بسیاری از کشورهای جهان که زبان انگلیسی زبان مادری آنها نمی باشد این زبان را بعنوان زبان دوم در سیستم آموزش مدارس و دانشگاههای خود گنجانده اند. و از دروس اصلی آنها به شمار می رود در کنار مدارس و دانشگاهها، مراکز آموزش یادگیری زبان زیادی در تمام کشورهای در امر آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به صورت مؤسسات خصوصی و نیمه خصوصی و دولتی فعالیت می نمایند.

با وجود چنین طیف وسیعی از نیاز به دانستن زبان انگلیسی، محققان و مدرسان بیشماری به تحقیق پیرامون آموزش و یادگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم پرداخته اند و سالانه نوشتن هزاران کتاب، مقاله، پایان نامه، کنفرانس های علمی و سمینارهای متفاوت تخصصی پیرامون آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در پی یافتن شیوه های مناسب تدریس زبان انگلیسی هستند. نظریه پردازان در حوزه های مختلف زبان شفاعی، روانشناسی و آموزش نظریه پردازی ـ می کنند و متخصصان و اهل فن در راستای نظریه های آنها روشهای گوناگون تدریس را با توجه به نیازهای روزآمد یادگیرندگان ارائه می دهند و با تعلیم مدرسین در مراکز مختلف آموزش زبان و تهیه کتب درسی و تولید مواد آموزشی و کمک آموزشی مناسب با نظریه های مطرح روز سعی می نمایند با ارائه تکنیکهای جدید راه یادگیری زبان را هموار و هموارتر نمایند.

بیان مسأله

از آنجایی که آموزش زبانهای خارجی موضوعی است که از اهمیت اجتماعی قابل ملاحظه ای برخوردار است و کشورها بخشی از امکانات آموزشی خود را بدان اختصاص می دهند. در نظام آموزشی کشورها نیز مسأله آموزش زبانهای خارجی حائز اهمیت است. و در برنامه مدارس و متوسطه و دانشگاه منظور شده است لذا ضرورت تجدید نظری در برنامه های مربوط به آموزش زبانهای خارجی روز به روز بیشتر اهمیت پیدا می کند.

از طرفی شاهد هستیم امروز هزاران دانش آموز و دانشجو پس از آنکه صدها ساعت را در زیر سقف کلاسهای زبان سپری می کنند باز هم در حوزه مهارتهای زبانی (گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن و ….) به سطح مطلوبی از توانایی دست نمی یابند. علت این ناکامیها بدرستی مشخص نیست زیرا برنامه درسی شامل عناصر مختلفی است و بایستی این عناصر در بررسی و ارزیابی یک برنامه درسی مورد توجه قرار گیرند. هر چند بررسی هر یک از عناصر در علل بدون در نظر گرفتن دیگری امکان پذیر است ولی معلوم نیست که تا چه اندازه مفید، مثمر الثمر و راهگذر است.

بنابراین در پژوهش حاضر عناصر مختلف برنامه آموزش زبان از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه هوایی شهید سناری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

اهمیت موضوع پژوهش

با توجه به ارتباط روز افزونی که جامع ما با جوامع غربی پیدا کرده، زبان انگلیسی بعنوان وسیله ای برای ایجاد این ارتباط اهمیت فوق العاده بدست آورده است. به گفته حداد عادل «نیاز ما به زبان خارجی فقط نیاز سیاسی و فرهنگی نیست بلکه برای اداره کشور و چرخاندن چرخهای کشور هم محتاج هستیم به اینکه زبان خارجی را یاد بگیریم، که در این میان امنیت ملی و بنیه دفاعی و اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند. زبان خارجی دری از دنیا به روی ما می گشاید و با استفاده از آن می توان از دستاوردهای دیگر ملل به نحو احسن استفاده نمائیم.

یبان مانند پلی است که بین ملل جهان ارتباط برقرار می کند و آنها را به هم نزدیک می کند و سبب تفاهم بین المللی و ایجاد یک جهان مسالمت آمیز می گردد.

زبان واسطه بین فکر و عمل است به بیان دیگر زیان گذرگاهی است که فکر آدمی را به عمل ارتباط می دهد. رشد فعالیتهای عالی ذهنی که رشد زبان هم یکی از آنهاست از جمله هدفهای عمده تعلیم و تربیت است.

آموزش زبان خارجی

در این بخش از پژوهش مطالبی درباره تاریخچه، اهداف، مهارتها، فرآیند یاددهی، یادگیری، منابع و ابزار یادگیری و ارزشیابی زبان خارجی ارائه شده است.

تاریخچه مختصر آموزش زبان خارجی:

آموزش زبان خارجی درازمنه باستان 2500 سال قبل از میلاد تا 900 سال بعد از میلاد بصورت مکالمه (شفاهی) و تحلیل متون انجام می گرفت. سرویسها، مصریها، روسیها و مکاتب اوایل قرون وسطی از انواع روشهای مستقیم استفاده می کردند. از رنسانس تا قرن نوزدهم زبانهای لاتین، یونانی، عربی، نقش اصلی را در نقاط مختلف جهات بعنوان زبانهای خارجی ایفا می کردند. از آنها بعنوان زبانهای فرهنگی، علمی و ارتباطات استفاده می شد. و نیز این زبانها، زبان های خداشناسی، فلسفه ادبیات و علوم بودند. این زبانها را بطور عمده از طریق خواندن متون نوشته شده یاد گرفته می شوند. در قرن نوزدهم روش ترجمه دوباره زنده شد و با شروع قرن بیستم، ایده ها و اصول جدید برای آموزش زبان بر اساس جهت؟ ؟ نظری، روش شفاهی، زبانشناسی ساختاری و روش ارتباطی ایجاد شد. امروز تماس روی ترکیب نظر و عمل است. تلاش بر این است که از روشهای مختلف آموزش زبان یک روش درهم شنیده انتخاب شود. در این قرن علوم ارتباطات و روانشناسی تربیتی تأثیر عمده ای روی متدلوژی زیان خارجی داشته است.

اهداف آموزش زیان خارجی

ویدگاریورز در کتاب خود به اهداف آموزش زبان خارجی اشاره کرده و معتقد است که این اهداف از یک کشور تا کشور دیگر، ا ز یک دوره تا دوره دیگر و از یک موقعیت تا موقعیت دیگر فرق می کند.

این اهداف عبارتند از:

1 ـ رشد قوای عقلانی زبان آوران از طریق تحصیل زبان دیگر.

2 ـ افزایش دانش شخصی از طریق مطالعه ادبیات و فلسفه گسترده ای که وسیله زبان جدید می آموزند.

2 ـ آموزش خواندن زبان همراه با درک مطلب به منظور آگاهی به متون نوشتاری، تحقیقی و اطلاعاتی جدید.

3 ـ تجربه دادن به زبان آموز تا بتوانند خود را در چارچوب نظری دیگری از لحاظ زبانی خویش ورزی و فرهنگی مطرح کنند.

5 ـ تفاهم افراد از مردم و محدوده های عملی و احساس همدردی به شیوه زندگی و تفجر مردمی که به زبانی صحبت می کنند که زبان آموز قصد یادگیری آنرا دارد.

6 ـ ایجاد نوعی مهارت در زبان آموزان که به آن بتوانند شفاهی با اصل زبان ارتباط برقرار کنند. و مهارتهای نسبی نوشتن در موقعیتهای شخصی یا شغلی پاسخگویان زبان دیگر و یا با سایر ملتهایی که این زبان را یاد گرفته اند، بیاموزند.

مهارتهای آموزش زبان

مهارتهای آموزش زبان چهار حوزه اصلی را در بر می گیرد که عبارتند از صحبت کردن، گوش دادن خواندن و نوشتن. از میان این چهار مهارت صحبت کردن و گوش دادن در مرحله نخست و خواندن و نوشتن در مراحل بعدی قرار می گیرند.

در بعضی روشهای آموزش زبان به صورتهای گفتاری زبان بیشتر اهمیت می دهند، به این دلیل که صورتی فعالتر است. و در زبان آموز انگیزه قوی را بوجود می آورد. در بعضی روشهای دیگر به صورتهای نوشتاری زبان اکتفا می کنند، زیرا زبان آموزان آنها تماس چندانی با صورت گفتاری زبان نخواهند داشت. اما بیشتر روشها هم صورت نوشتاری و هم صورت گفتاری زبان و آموزش می دهند. برای اینکه هر دو بطور مساوی ضروری اند و یادگیری یکی، یادگیری دیگری را تقویت می کند. یادگیری وجوه گفتاری و نوشتاری بیان مستلزم فراگیری قابلیتهای چند می شود که بعضی از آنها در هر دو وجه مشترک و برخی متفاوتند.

علاوه بر چهار مهارت اصلی، چهار مهارت جزئی یا درجه دوم هم کم و بیش در جریان یادگیری زبان قرار می گیرند که از این قرارند: تقلید، رونویسی، خواندن شفاهی و املاء.

فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی

فرآیند یادگیری زبان خارجی بطور کلی عبارت است از کلیه تلاشها، کنشها و واکنشهای آگاهانه یا ناخودآگاه زبان آور همراه با انواع حالات روانی و رفتاهای زبانی و غیر زبان او و نگرشهای مثبت و منفی اوست به زبان خارجی و بالاخره انگیزه های او برای اکتساب زبان خارجی

فرآیند یاددهی یا آموزش زبان خارجی آن دسته از رفتارها و فعالیتهای آموزش است که معلم زبان در شرایط خاصی و در محیطی رسمی (مانند کلاس، آزمایشگاه، سمینار) با استفاده از وسایل کمک آموزش و بر طبق یک برنامه درون انجام می دهد و طی آن سعی دارد مواردی از زبان خارجی را که یکی از صورتهای چاپی، نوار، فیلم یا مکالمه است به زبان آموز یاد دهد.

در فرآیند یاددهی یادگیری معلم و زبان آموز می تواند به دو روش فعال و غیر فعال عمل نمایند. روش فعال وقتی است که معلم شرایط را مساعد می کند و یادگیرنده با مشارکت خود یاد می گیرد. در واقع در این روش معلم تسهیل کننده یادگیری است. در روش غیر فعالتر معلم مخزن و منبع اطلاعات است که آنها را بطرق مختلف زبان آموز منتقل می کند. در واقع در این روش معلم منتقل کننده معلومات و دانش است.

فهرست مطالب

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع پژوهش

اهداف و سؤالات تحقیق

فصل دوم:

بخش اول:

ادبیات تحقیق

تاریخچه مختصری از برنامه درس

رویکردهای برنامه درسی

الگوهای طراحی برنامه درسی

ویژگیهای اصولی طرح یا الگوی برنامه درسی

نظریه برنامه درسی

دیدگاههای نظری در خصوص نظام / فرآیند برنامه ریزی درسی

سطوح تصمیم گیری در قلمرو برنامه درسی

بخش دوم:

آموزش زبان خارجی

مهارتهای آموزش زبان

فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی

منابع و ابزار های یادگیری

پژوهشهای عملی صورت گرفته

فصل سوم:

روش تحقیق

جامعه نمونه آماری

توصیف ابزار گردآوری اطلاعات

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل اطلاعات

1 ـ تعاریف

2 ـ روش نمره گرای پرسشنامه ها

3 ـ جداول

4 ـ بررسی تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم:

خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

فصل اول:

کلیات تحقیق

1 ـ مقدمه

2 ـ بیان مسأله

3 ـ اهمیت موضوع پژوهش

4 ـ اهداف و سؤالات تحقیق

دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی

نقشه هم تبخیر حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی، یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز خلیج فارس دریای عمان می باشد

دسته: جغرافیا

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 62 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 2

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه خطی هم تبخیر حوضه با پسوند ‘shp’

فرمت فایل اصلی:

Shp

حسابرسی وجوه نقد و بانک

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 23 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 18

حسابرسی وجوه نقد و بانک

وجوه نقد معمولا شامل وجوه نقد نزد بانکها و وجوه نزد صندوق و تنخواه گردانها می باشد

اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک:

1- کلیه وجوه نقد منعکس در صورتهای مالی در تاریخ ترازنامه موجود بوده است. (هدف اثبات وجوه)

2- مالکیت واحد مورد رسیدگی برکلیه وجوه نقد به استناد اسناد ومدارک موجود؟ بوده (هدف اثبات مالکیت)

3- ارزش وجوه نقد متعلق به شرکت در تاریخ ترازنامه متکی به اسناد ومدارک مثبته و برطبق استانداردهای حسابداری منعکس گردیده باشد. (هدف ارزشیابی و کامل بودن)

4- مبالغ مندرج در ترازنامه به نحو صحیح و طبقه بندی و افشاء شده است. (هدف اثبات افشاء وارائه)

نکته: حسابرسان در رسیدگی به حساب موجودی نقد وبانک و همچنین در سایردارایی ها می بایست توجه داشته باشند که نمی بایست دارایی ها بیش از واقع در حسابها و صورتهای مالی نشان داده شود و از آنجایی که؟ ذاتی موجودی نقد بانک بیشتراز سایر دارایی ها می باشد لذا از حساسیت خاصی در رسیدگی ها برخوردار است.

نقشه روستاهای حوضه آبریز دریاچه های طشک- بختگان و مهارلو

شیپ فایل روستاهای حوضه آبریز دریاچه های طشک بختگان و مهارلو (به صورت نقطه ای) حوضه آبریز دریاچه های طشک بختگان و مهارلو، یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز فلات مرکزی می باشد

دسته: جغرافیا

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 116 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 2

راهنمای استفاده:

این فایل یک فایل فشرده است که جهت استفاده، ابتدا باید آن را از حالت فشرده خارج کنید.

محتوای فایل:

لایه پولیگونی مرز حوضه + لایه نقطه ای روستاهای حوضه با پسوند ‘shp’

فرمت فایل اصلی:

Shp

گزارش کارآموزی شرکت راه ساختمانی تحکیم سازه

دسته بندی: مهندسی عمران» ساختمان و سازه

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 25

دانلود گزارش کارآموزی شرکت راه ساختمانی تحکیم سازه …

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

تشکر و قدردانی

مقدمه

فصل اول

مرحله اول تهیه زمین

مرحله دوم تهیه کروکی زمین

مرحله سوم تهیه نقشه

فصل دوم ساخت

آغاز بتن ریزی ستونها

فصل سوم

اعمال ضرایب

فصل چهارم

نقشه کشی با AUTO CAT

مقدمه

شرکت راه ساختمانی تحکیم سازه ابهر واقع در خیابان دکتر بهشتی پلاک 5 می باشد.

این شرکت دارای پرسنلی به شرح زیر عبارتند از: مدیر عامل شرکت جناب آقای مهندس غلامرضا خداوردی و کارمندان آقای مهندس میثم محمدی می باشد. این شرکت در زمینه راه سازی و ساختمان سازی مشغول به کار است. این شرکت در زمینه فوق موفق به اخذ گریده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان می باشد این شرکت در سال 1380 به نام یارادان تاسیس و با توجه به مشکلات از قبیل اخذ گرید شرکت در سال 1384 به نام شرکت تحکیم سازه تغییر نام داد ه شد و بر این اساس دارای سابقه 5 سال در زمینه ساخت ساز می باشد سوابق اجرای شرکت عبارتند از –احداث ساختمان اداری وسرایداری مدیریت جهاد کشاورزی هیدج –و احداث محوطه اداری مدیریت مذکور –احداث سوله دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، احداث سوله کارگاهی برق 6 دانشگاه آزاد واحد ابهر –تعمیرات اساسی مدارس ابهر عبارتند از: اندیشه، ارشاد، سپهر، آیت الله خامنه ای –عفیفه خرمدره، و شهامت روستای فلج می باشد.

بنده در این شرکت وظیفه انجام دادن کارهای عمرانی را در دو ماه اول داشته و به دلیل سردی هوا در ماه آخر به انجام کارهای اداری مشغول به کار شدم.

فصل اول

مرحله اول تهیه زمین

قطعه زمین را برای ساختمان مورد نیاز را در نظر گرفته و خریداری می شود ساختمان مذکور را از لحاظ مالکیت در اداره ثبت و اسناد املاک بررسی و مورد تایید قرار می گیرد سپس جهت مراحل بعدی ساخت و ساز ساختمان از طرف شهرداری آن شهر اقدام می شود.

مرحله دوم تهیه کروکی زمین

در شهرداری زمین مذکور را از لحاظ وضعیت شهر سازی و ابعاد دقیق زمین بررسی می گردد سپس کروکی دقیق از زمین تهیه می شود.

مرحله سوم تهیه نقشه

قطعه زمین مورد نظر از طرف شهرداری به سازمان نظام مهندسی جهت تهیه نقشه معرفی می گردد نقشه های ساختمان توسط مهندسین طراح تهیه وپس ازبررسی و تایید مهندس ناظر و تایید نهایی شهرداری و صدور پروانه ساخت جهت عملیات ساخت ساختمان آماده می شود.

فصل دوم ساخت

جهت شروع به ساخت و اقدامات مشابه ابتدا کارفرما با پیمانکارهای مربوطه اقدام به اخذ قرارداد می بندد که کارفرما آقای مهدی قربان نژاد که با شرکت تحکیم ساز به عنوان پیمانکار زیر نظر مهندس ناظر پروژه اقدام به عقد قرار داد نمود.

مرحله اول تحویل زمین از کارفرما به پیمانکار و پیاده کردن نقشه روی زمین توسط عوامل پیمانکار ابتدا بر وکف زمین را نسبت به کوچه یا معبر مشخص می شود (که این کار قبلاً بایستی در کروکی و توسط شهرداری مشخص می شد) بعد از مشخص شدن ابعاد دقیق زمین و معبر شروع به خاک برداری با لودر از زمین مذکور 1- برداشت خاک دج 2- رسیدن به سطح خاک

3- رسیدن به سطح صاف برای انجام عملیات قالب بندی و سپس محل دقیق ستونها روی زمین که بوسیله میلگرد 1 متری انجام می شود برای دقت بیشترو استقرار دقیق اکس ستونها در محل خود از دوربین تئودولیت استفاده شد بعد از استقرار محل ستونها ابعاد شناژها روی زمین دقیقاً ریسمان کشی و علامت گذاری شد با توجه به اینکه ساختمان مذکور دارای فنداسیون نواری است قالب بندی آن نیز به صورت نواری با سرعت زیادتری انجام شد ارتفاع قالب بندی نیز 75cmدر نظر گرفته شد که به مدت 3 روز طول کشید قالب بندی را با آجر فشاری و ماسه سرندی نرم انجام شد که از این ملات به خاطر اینکه بعد از اتمام قالب بندی بتوان به راحتی آجرهای کارکرده را سالم درآورد استفاده می شود باید توجه داشت قالب بندی 22cmکار شود چون حجم بتن ریزی زیاد است قالب در برابر فشار که بتن به دیواره های قالب می آورد مقاوم باشد در این پروژه همزمان با قالب بندی آرماتوربندی نیز بر اساس نقشه های موجود بعد از خریداری میلگرد انجام شد فنداسیونها نواری در چهار سایز می باشند بر اساس میزان بار وارده و محاسبات آیین نامه زلزله و غیره میلگردها جهت های A-2و D-2از سایزهای بالایی استفاده شده که در حین منتاژ کلاف نواری فنداسیون جهت Dو Aمی بایست دقت بیشتری شود همچنین به علت کسرت تعداد میلگرد بایستی فاصله های بین میلگرد ها کاملاً دقیق و با خطای بسیار کم نصب گردد تا بتن با سهولت و با کیفیت استاندارد انجام شود میلگردهای خریداری شده حتماً عاری از زنگ زدگی با رنگ و گل و غیره می باشد در صورت برخورد چنین اتفاقی حتماً باید میلگردها قبل از منتاژ توسط بروس سیمی کاملاً تمیز شده باشد. باید توجه به اینکه پروژه مذکور سازه بتنی می باشد نیاز به حجم زیاد میلگرد دارد در صورتی که میلگردهای موجود در کارگاه دچار زنگ زدگی زیادی شده باشد مثلاً پوسته داده باشد باید سند پلاست یا ماسه پاشی شود تا پوسته های زنگ زدگی از میلگرد جدا شود.

بعد از اتمام قالب بندی بایستی تراز روی سطح بتن مگر دقیقاً بر اساس ارتفاع بروکف روی دیوار قالب علامت گذاری می شود که این کار در چند نقطه و با دقت بسیار انجام می شود که برای ایجاد خط دقیق شیلنگ تراز استفاده شد. بتن مگر جزء سازه بتنی ساختمان نیست صرفاً جهت صاف کرده و تراز کردن زیر فنداسیون انجام می شود به همین جهت عیار این بتن پایین می باشد که 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب می باشد مصالح مورد نیاز بتن مگر از قبیل شن درشت دانه (نخودی و بادامی) و ریز دانه (ماسه شسته شکسته) تهیه می گردد سپس توسط پیمانه های تهیه شده ماسه و شن و سیمان داخل دستگاه بتن آماده می شود و توسط فرغون به محل مورد نظر ریخته می شود سپس به وسیله تخته ماسه سطح روی بتن مگر با توجه به خط تراز تعیین شده صاف و صیقلی و تراز می شود.

توجه شود در هنگام بتن ریزی بتن مگر همواره سطح آن توسط شیلنگ تراز کنترل شود تا سطحی کاملاً صاف تراز بدست آید.

مرحله بعد از سخت شدن بتن مگر آرماتور گذاری آغاز می شود و کلیه کلافها در محل خود قرار می گیرد.

اولاً امتداد میلگردها کلاف نسبت به امتداد قالب کاملاً موازی شود همچنین فاصله پوشش یا پوشش بتن (کاور) از همه جهات رعایت شود (پوشش بتندر داخل فنداسیون برای میلگرد ها حداقل 5cmمی باشد در قسمت زیر آرماتور ها یا بر روی سطح بتن میلگرد هم می بایست 5cmپوشش بتن ایجاد نمود لذا برای این کار از قلوه سنگ که به فاصله 2 متری از هم قرار می دهیم تا پوشش فوق ایجاد شود باید عملیات سنگ گذاری زیر آرماتور باید طوری شود که آرماتورها دچار قوس نشده به علت طولانی بودن طول شناژها نیاز به اورلب است که جهت اتصال میلگردهای راسته فنواسیون در محل انقطاع باید به اندازه 40 برابر قطر میلگرد روی یکدیگر قرار بگیرد که توسط سیم مفتول به همدیگر محکم بسته می شود بعد از اتمام مرحله آرماتور گذاری میلگردهای انتظار هر ستون در محل خود نصب شده که سایز میلگرد انتظار نیز همان سایز پایین تر از میلگردهای راسته ستون و تعداد آن نیز برابر تعداد میلگردها پایین تراز ستون 018 و 020 بود ارتفاع ذمیلگرد مورد نظر نیز باید طوری تنظیم شود که اندازه آن از روی سطح بتن تمام شده 50 برابر قطر میلگرد مورد نظر است خم میلگرد انتظاردر کف بتن مگر باید 50 سانتیمتر باشد که در کل میلگرد بریده شده برای انتظار220cmمی باشد که در 170cmآن به صورت عمودی و 50cmآن به صورت افقی در داخل بتن قرار می گیرد. جهت جلوگیری از خروج شیره بتن از قالب و بدست آوردن سطح صاف و همچنین استفاده مجدد از آجر قالب بندی بایستی حتماً دیواره خارجی قالب را عایق نمود که این کار با پوشش دیواره توسط نایلون کشی اقدام به علامت زدن خط تراز رو به بتن می نماییم بتن فنداسیون با عیار 350 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد که از مصالح زیر تشکیل شده است:

1- ماسه شسته و شکسته

2- شن نخودی و بادامی شکسته تمیز (عاری از هر گونه خاک و مواد زائد)

3- سیمان پرتلند تیپ یک و آب زلال و عاری از هرگونه ناخالصی (آب شورب شهری استفاده گردد.)

مواد تشکیل دهنده بتن با پیمانه های مشخص و طرح اختلاط بتن با هم ترکیب می شود که این کار توسط یک دستگاه بتون ریز که با ظرفیت 750-50 لیتر ساخته شده دارای موتور گازوئیلی است بتون ریز از یک مخلط کن، تیغه و پره ها فلز / مخلوط کن (حلزونی شکل) اهرم تخلیه و جا به جایی، پمپ آب و جام پر کننده و قیف تخلیه شده است بتن ریز را در موقع کار کردن می توان با جک زدن به هر صورت ثابت قرار داد صورت گرفت بعد از تهیه بتن توسط بتن ریز به وسیله فرغون به داخل قالبها ریخته می شود باید فاصله دستگاه بتن ریز تا محل مورد نظر تا حد امکان کم باشد تا از به هم خوردت ترکیب بتن جلوگیری شود همچنین هنگام تخلیه فرغون به داخل قالب توجه شود که تخلیه طوری انجام شود ذرات بتن در اثر برخورد با میلگرد و دیواره قالب از یکدیگر جدا نشود (اختلاط و یکنواختی بتن) نرود بعد از ریختن یک لایه 20-15 سانتیمتری بتن در یک قسمت اقدام به ویبره زدن بتن می نماییم که دستگاه ویبراتور بنزینی و برقی استفاده شد عمل ویبره در روی سطح بتن ریزی شده به این صورت انجام می شود که محل بتن ریزی شده به سطوح حدودی 60*60 تقسیم و هر قسمت مجزا ویبره می شود ویبره باید تا مرحله انجام شود تا حبابهای هوا در روی سطح بتن نمایان شود یا یک سطح طلایی روی بتن ایجاد شود در این مرحله باید ویبره حتماً قطع شود چون وبیره بیش از حد دانه بندی بتن را از بین می برد (یعنی ذرات درشت دانه به قسمتهای زیرین بتن و ذرات ریزدانه به قسمتهای میانه و شیر ه بتن روین بتن ظاهر می گردد) شیلنگ ویبره را هنگام پایان ویبره باید به آرامی از داخل بتن بیرون کشید تا محل قرارگیری شیلنگ آرام آرام پر شود به هیچ وجه ویبره به آرماتور میلگردهابرخورد نکند چون در اثر برخورد شیلنگ ویبره به آرماتورها میلگرد دچار لرزش شده و ذرات بتن را از خود دور می کند و دور میلگردها فقط شیره می ماند و کیفیت بتن سطح پایین می آید مجدداً بتن جدید روی بتن قبلی ویبره خود تا ارتفاع 20cmالی 15 ریخته می شود و مثل شکل قبل ویبره می شود این کار تا زمانی که بتن به ارتفاع خط ترازبرسد ادامه می یابد روز اول عملیات بتن ریزی حدوداً 50% فنداسیون بتن ریزی شد بتن ریزی شناژهای که به اتمام نرسیده باید شیب دار و کاملاً زبر و خشن باشد تا در بتن ریزی روزهای بعد بتن قبلی با بتن جدید با هم ترکیب شود روز بهد بتن ریزی به همین منوار ادامه داشت که ساعت 4 بعد از ظهر آن روز به پایان رسید باید توجه داشت که بتن محل ستونها زبر و کرمو باشد و به هیچ وجه صاف و صیقلی نباشد چون بتن در مجاورت هوا قرار گیرد اکسید شده و روی آن خاصیت خود را از دست می دهد به همین علت برای اجرای ستونها محل استقرار ستونها در شناژ را تراشیده و بتن ریزی ستونهارا انجام می دهند تا بتن زنده با بتن جدید با هم ترکیب شوند و مقاومت مورد نظر را بدست آورد.

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت

(word) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است)

تعداد صفحات: 25

بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه سازی ترکیب یافته و الگوریتم ژنتیک

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 77 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 27

بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه سازی ترکیب یافته و الگوریتم ژنتیک

خلاصه

این مقاله، توسط ترکیب کردن فلوچارت (نمودار گردش کار) براساس ابراز شبیه سازی با یک روش بهینه سازی ژنتیک قدرتمند، یک روش را برای بهینه سازی منبع نشان می دهد. روش ارائه شده، کمترین هزینه، و بیشترین بازده را ارائه میدهد، وبالاترین نسبت سودمندی را در عملکردهای ساخت و تولید فراهم می آورد. به منظور یکپارچگی بیشتر بهینه سازی منبع در طرح ریزی های ساخت، مدلهای شبیه سازی بهینه یافته (GA) الگوریتم های ژنتیکی گوناگون، عموماً با نرم افزارهای مدیریت پروژه بکار رفته شده ادغام می شوند. بنابراین، این مدلها از طریق نرم افزار زمان بندی فعال می شوند و طرح را بهینه می سازند. نتیجه، یک ساختار کاری تقلیل یافته سلسله مراتبی در رابطه با مدلهای همانندی سازی بهینه یافته GA است. آزمایشات گوناگون بهینه سازی با یک سیستم در دو مورد مطالعه، توانایی آن را برای بهینه ساختن منابع در محدوده محدودیتهای واقعی مدلهای همانند سازی آشکار کرد. این الگو برای کاربرد بسیارآسان است و می تواند در پروژه های بزرگ بکار رود. براساس این تحقیق، همانندسازی کامپیوتر وا لگوریتمهای ژنتیک، می توانند یک ترکیب موثر برای بهبود دادن بازده و صرفه جویی در زمان وساخت و هزینه ها باشند.

مقدمه

این امر کاملاً آشکار شده است که بازده کاری پایین، عدم آموزش، و کاهش تعداد معاملات، چالشهای بحرانی هستند که صنعت ساختمان (ساخت) با آن روبرو خواهد شد.

بهره دهی یا قدرت تولید در رابطه با مطالعه ها، برای مثال، دلالت بر زمان بیکاری (بیهوده) کاربران در ساخت (تولید) دارد که این زمان از 20 تا 45% متغیر است. این اتلاف وقت، که از طریق منابع ناکارآمد و طرح ریزیهای غیربسنده (نامناسب) ناشی می شود، تاثیر و پیامد فوق العاده ای در هزینه های ساخت دارد. همچنین، پیماناکاران که مهارتهای مدیریتی منابع کارآمد را ندارند، این رقابت کردن در بازارهای ساخت جهانی که آنها د ر آن فرصتها بسیاری را خواهند یافت، برای آنها کاری بس دشوار خواهد بود.

با ایجاد تجهیزات و نیروی کار برای امر ساخت و تولید، این امر آشکار است که تدبیرهای کاربرد نیروی کار متناوب و کاربرد بهتر از منابع کاری موجود، به منظور بهبود دادن، بهره دهی کاری و کاهش هزینه های ساخت، مورد نیاز است. استفاده کارآمد از منابع پروژه، هزینه های ساخت را برای مالکان و مصرف کنندگان کاهش می دهد، و در عین حال سودمندیهایی را برای پیمانکاران افزایش می دهد. با این وجود، برخی فاکتورها وجود دارند که، مدیریت منبع را امر دشواری می سازند، این فاکتورها در مراحل زیر توضیح داده شده اند:

سیاست جداسازی مدیریت منبع: در ادبیات، محققان گوناگون، تعدادی تکنیکها را برای پرداختن به جنبه های فردی مدیریت منبع، همانند تخصیص منبع، سطح بندی منبع، مدیریت نقدینگی، و تجزیه و هزینه و زمان معاملات (TCT)، ارائه داده اند. مطالعات تالبوت و پترسون (1979) و گاولیش و پیرکون (1991)، برای مثال، به تخصیص منابع مربوط بود، در حالیکه بررسیهای Easa (1989) و Shah et al (1993) به سطح بندی و تراز کردن منابع می پرداخت روشهای دیگر، تنها روی تجزیه TCT متمرکز شدند. همانطوریکه این بررسیها سودمند واقع شدند، آنها به ویژگیهای مجزایی پرداختند که یکی پس از دیگری برای پروژه ها بکار برده می شدند (نه بطور همزمان). بوسیله پیچیدگی اساسی پروژه ها و مشکلاتی در رابطه با الگوبرداری تمام ویژگیهای ترکیب یافته، تلاش بسیار کمی برای بهینه سازی منابع ترکیب شده به عمل آمد.

مدلهای همانندسازی بهینه سازی شده الگوریتم های ژنتیک

این مدلهای همانندسازی نشان داده شده در قبل، قادرند که اجرای فرآیند را در هنگام تغذیه شدن مدلها با مجموعه منابع منطقی تجزیه نمایند. معمولاً یک روش آزمون وخطا برای آزمایش ترکیبات منبع گوناگون در تلاش برای بهبود راه حل، یا کیفیتهای خروجی مدلهای همانندسازی بکار برده می شود. با این وجود، روش آزمون وخطا، ممکن است یک راه حل منطقی را آشکار نماید، آن می تواند وقت گیر باشد و یک راه حل بهینه و ارائه تعداد وسیعی ترکیبات منبعی ممکن را تضمین ننماید. به این منظور الگوریتم ژنتیک (Gas) بطور موفقیت آمیزی بصورت یک مکانیزم تحقیقی قدرتمند برای راه حلهای تقریباً بهینه در مشکلات بسیار بزرگ بکار برده می شود.

روش الگوریتم های ژنتیک برای مدلهای همانند سازی

سودمندی کاربردی الگوریتم های ژنتیک، با مدلهای همانندسازی، بررسی تحقیق یک مجموعه منبعهای بهینه است، که هزینه و تولید را تحت محدودیتهای گوناگون در رابطه با تولید مطلوب، وضعیتهای کار، و محدودیتهای موجودیت منبع بهینه می سازد. با

الگوریتمهای ژنتیک وسیع بکار برده شده تقریباً در هر دامنه ای، برخی مرجعها در ساخت، اطلاعات زمینه ای مفصل وروشهای مرحله به مرحله را فراهم می نمایند.

روش Gas که بهینه سازی منابع درمدلهای همانندسازی مناسب است، همانند دو مثال زیر، شامل پنج مرحله اصلی به شرح زیر می باشد:

مرحله (1): تعریف یک راه حل

یک راه حل برای بهینه سازی مشکل، توسط مجموعه ای از روشها (مقدارهای منابع) در رابطه با متغیرهای مشکل (تعداد متغیرها = تعداد انواع منابع) نشان داده می شود. آرایش Gas که راه حلی را در یک رشته با نام کروموزوم تنظیم می کند، دارای تعدادی عناصر (ژن ها) است که تعداد متغیرها را نشان میدهد. (شکل3)

مرحله (2): تنظیم متغیرها، تابع هدف، ومحدودیت ها

متغیرها: متغیرها، مقدار (ارزش) هر منبع بر کاربرد می باشند (برای مثال، مقدار داخل هر ژن)، همانطورکه در ساختار کروموزوم شکل (3) نشان داده شده است.

بررسی ساختمان بدنی اوگلنا

دسته: کتاب، مقاله و جزوه

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 11 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12

بررسی ساختمان بدنی اوگلنا

مقاله بررسی ساختمان بدنی اوگلنا دارای 12صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم و در صورت نیاز به داشتن کل این پاورپوینت می توانید آن را دریافت نموده و از آن استفاده نمایید

بخشی از متن:

افراد این شاخه آغازیان آب های شیرین هستند جزء تاژکداران معمولی و متعدد و مستقل می باشند که حدود یک سوم از هزار گونه شناخته شده این آغازیان کلروپلاست دارند و فتوسنتز کننده هستند و بقیه گونه ها کلروپلاست ندارند و هتروتروف اند. آن ها را می توان در آزمایشگاه به آسانی کشت داد و مطالعه کرد و جسم سلولی باریک و دراز و طول آن از 1/0 میلی متر است شکل اوگلنا ثابت و دارای یک انتهای قدامی کلفت و بی نوک است که معمولاً به طرف جلو حرکت می کند انتهای خلفی نوک دار می باشد. انتهای قدامی یک دهان سلولی یا سیتوستوم دارد که به گلوی سلولی کوتاه و لوله ای منتهی می شود. از سیتونستوم یک تاژک طویل به خارج می رود دارای کله چشمی است که نسبت به نور حساس است در مرکز سلول هسته بزرگی جای دارد.

حرکت در اوگلنا: تاژک برای کشاندن «اوگلنا» در آب به جلو و عقب می زند. حرکت تاژک به صورت چرخش مارپیچی است اوگلنا نسبت به نور واکنش می دهد به طوری که به سمت نور شنا می کند.

طرز تعذیه: تغذیه جانوری یا آلی در اوگلنا کمیاب یا نادر است اوگلنا دارای تغذیه گیاهی است. و بدان وسیله بعضی از مواد غذایی را در داخل بدن می سازد. این عمل از راه فتوسنتز انجام می گیرد. ولی اوگلنا معمولاً یا تغذیه گندیده خواری زیست می کند. این نوع تغذیه عبارت است از جذب مغذی محلول در آب اطراف.

تولید مثل این شاخه با تقسیم میتوز انجام می گیرد.

عنوان: بررسی ساختمان بدنی اوگلنا

فرمت: word

صفحات: 12 صفحه

روان شناسی یادگیری

دسته: روان شناسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 40 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 38

روان شناسی یادگیری

مشخص نیست که روان شناسی از چه زمانی به طور رسمی رشته ای علمی شناخته شد، اما پژوهشهای روان شناختی از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد. ویلهلک نخستین آزمایشگاه روان شناسی را در 1987 در آلمان و ویلیام جیمز چهارسال زودتر آزمایشگاه خود را در هاروارد ایجاد کرده بود.

پویایی آزمایشگاه روان شناسی، استقلال از فسلفه و نظریه پردازیهای فیلسوفان را به ارمغان آورد. و ونت در کتابی با عنوان اصل روان شناسی فیزیولوژیک، موضوع روان شناسی را مطالعه ذهن معرفی کرد و فرآیندهای مورد بررسی در روان شناسی را مهرکرمای کنترل شده و پاسخهای قابل اندازه گیری دانست که با آزمایش و درون نگری به دست می آید.

ساختارگرایی. و کارکردگرایی

دومکیت معروف ساختارگرایی و کارگرایی با شروع قرن بیستم شکل گرفت.

ادوارد تیچنر (1867 ـ 1927) از شاگردان وونت بود که مکتب روان شناسی او به ساختارگرایی شهرت یافت. ساختارگرایی ترکیبی است از تداعی گرایی و روش تجربی.

دیدگاه تداعی گرایی بر این باور بود که ضمیر خودآگاه انسان، حوزه مناسبی برای بررسی علمی است. بمنظور بررسی پیچیدگی های ذهن، این تداعیها تجزیه می شوند و آنگاه هر مفهوم به صورت منفرد مطالعه می شود.

روش تجربی مورد استفاده تیچنرهمانند وونت، روش درون نگری بود که نوعی تحلیل خود است در این روش شرکت کنندگان بطور شفاهی به گزارش کردن تجاربی می پردازند که اندکی قبل در معرض آن قرار گرفته بودند و از افراد خواسته می شود که آنچه در مواجهه با اشیاء یا رویداد تجربی کرده اند، گزارش کنند و آن پدیده را تفسیر نکند بعبارت دیگر از دانش خود درباره آن شیء یا رویداد استفاده نکنند.

روش درون نگری، اغلب دشوار غیرواقعی است زیرا به سختی می توان انتشار داشت که افراد، معانی را نادیده بگیرند، زیرا ذهن انسان طوری سازمان نیافته است که اطلاعات را بطور دقیق دسته بندی کند.

شکل دیگر اینست که ساختارگرایان، تداعی مفاهیم را مطالعه کرده اند اما درباره اینکه این تدعیها چگونه بودجود می آیند، کمتر بحث کردند، اگرچه درون نگری، روش مناسبی در مطالعه فرآیندهای ذهنی برتر، مانند استدلال و حل مسئله این فرآیندها از احساس و ادراک فوری کاملا متفاوت اند.

کارکرد گرایی ویلیام جیمز

در مکتب کارکردگرایی فرض بر این است که فرایندهای ذهنی و رفتارهای موجود زنده به او در انطباق با محیط کمک می کنند. این مکتب فکری در دانشگاه شیکاگو با کارجان دیولی (1900) ویلیام جیمز و آنجل (1907) توسعه یافت.

ویلیام جیمز از تاثیرگذارترین نظریه پردازان این مکتب است که کار مهم او در روان شناسی تالیف دو جلد کتاب با عنوان اصول روان شناسی است که خلاقان بعنوان کتاب درسی چاپ شد. او تجربه گرایی بود که باور داشت تجربه، نقطه شروع بررسی تفکر است. او بر این باور بود که مفاهیم ساده، رونوشتی منفعل از درون داده های محیطی نیستند، بلکه محصول افکر و تفکر انتزاعی انسان هستند.

از نظر دیویی فرآیندهای روان شناختی را نمی توان به اجزائی جدا از هم تقسیم کرد. از نظر او ضمیر خودآگاه را باید منظری کل نگر بررسی کرد محرک و پاسخ نقطه یابی را توصیف می کنند که بوسیله اشیاء و رویدادها ایفا شده است، ولی این نقشها را نمی توان از واقعیت کلی آنها جدا کرد.

افکار کارکرد گرایان متاثر ازآرائ داروین درباره تکامل بوده و سودمندی فرایندهای ذهنی در کمک به موجود زنده در انطباق با محیط و حفظ بقا را مطالعه کردند.

کارکردگرایان مخالف روش درون نگری بودند و علت آن را، نحوه مطالعه آگاهی می دانستند. درون نگری می کوشد آگاهی را به مطالعه عوامل جداگانه محدود کند. این امر از نظر کارکردگرایان غیرممکن است.

دیویی (1900) بر این اعتقاد بود که نتایج تجارب روان شناختی باید در آموزش و نیز در زندگی روزمره کاربرد داشته باشد اگرچه این هدف قابل تحسین است، مشکلاتی نیز به وجود آورد، زیرا صورت مسئله کارکردگریی، گسترده تر از آن بود که محور مشخصی داشته باشد. این نقطه ضعف، راه را برای شرد رفتاگرایی بعنوان نیرویی مسلط در روان شناسی هموار کرد.

بانک ایمیل گروه های یاهو 2

دسته: کسب و کار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: 447 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 6

بانک ایمیل گروه های یاهو 2

ایمیل مارکتینگ چیست؟

پست الکترونیک یا ایمیل قدیمی ترین و موفق ترین وسیله ارتباطی در اینترنت است که همواره یکی از ابزارهای بازاریابی و تبلیغات بوده و با افزایش روزافزون استفاده از پست الکترونیک این ابزار را به شیوه ای اثربخش و فراگیر برای تبلیغات اینترنتی تبدیل شده است.

تبلیغات از طریق ایمیل راهکاری مقرون به صرفه است که از نرخ پاسخگویی بالایی برخوردار می باشد و ضمن اینکه در جذب و نگهداری مشتریان نیز ابزار کارآمدی به حساب می آید وموجب تقویت نام تجاری می گردد.

بازاریابی با ایمیل، شامل تمام شکل های بازاریابی است که به نحوی با پست الکترونیک مرتبط است؛ تک تک پیامهایی که ارسال می کنید، قسمتی از عملیات مارکتینگ شما محسوب می شود. این پیام می تواند یک معرفی نامه، یک روزنامه، یک پیام پشتیبانی یا حتی یک سؤال باشد؛ مادامیکه در رابطه با کارتان با مردم در تماس باشید، در واقع کارتان را ارائه می دهید و این یعنی بازاریابی هوشمندانه.

برای انجام ایمیل مارکتینگ هدفمند به ایمیل های انبوه نیاز دارید.

ما سعی کردیم در این فایل فعال ترین ایمیل ها را برای شما آماده کنیم. هرچند که هیچ بانک ایمیلی کاملا فعال نیست، اما حدود 80 درصد ایمیل های این بانک ایمیل فعال می باشند.

بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری (فصل ششم کتاب اصول بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)

دسته: مدیریت

فرمت فایل: pptx

حجم فایل: 389 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 21

بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری (فصل ششم کتاب اصول بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)

عنوان: دانلود پاورپوینت بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری (فصل ششم کتاب اصول بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)

دسته: مدیریت (مدیریت بازاریابی)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 21 اسلاید

کتاب اصول بازاریابی تالیف فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده از جمله منابع مهم درس مدیریت و اصول بازاریابی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کامل و جامع فصل ششم این کتاب با عنوان ‘ بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری ‘ در 21 اسلاید می باشد که می تواند به عنوان سمینار در کلاس و ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد. این فایل شامل بخشهای عمده زیر است:

تعریف رفتار خریدار تجاری

خصوصیات بازارهای تجاری

مدل رفتار خرید تجاری

گونه های اصلی موقعیت خرید

خرید مجدد مستقیم ( Straight Rebuy )

خرید مجدد اصلاح شده ( Modified Rebuy )

وظیفه جدید ( New Task )

شرکت کنندگان در فرایند خرید تجاری

عوامل مؤثر بر رفتار خریدار تجاری

فرایند خرید تجاری

شناخت مشکل

تشریح نیاز عمومی

مشخصات محصول

جستجوی تأمین کنندگان

درخواست پیشنهاد

انتخاب تأمین کننده

مشخصات روند خرید

ارزیابی کارایی