تحقیق اسپرانتو و گفتگوی تمدن ها

بخشی از متن سال 2001، از طرف سازمان ملل، و در استقبال از پیشنهاد رئیس جمهورِ اندیشمند ما، سال گفتگوی تمدن ها اعلام شده است برای ما ایرانیان، مایه خوشوقتی است که دنیا ما را پرچمدار گفتگوی تمدن ها، در فضایی عاری از تعصب و زورگویی برای رسیدن به درک متقابل و تفاهم بین المللی بداند اهمیت این

دسته: فقه و حقوق اسلامی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 13 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 11

بخشی از متن:

سال 2001، از طرف سازمان ملل، و در استقبال از پیشنهاد رئیس جمهورِ اندیشمند ما، سال گفتگوی تمدن ها اعلام شده است. برای ما ایرانیان، مایه خوشوقتی است که دنیا ما را پرچمدار گفتگوی تمدن ها، در فضایی عاری از تعصب و زورگویی برای رسیدن به درک متقابل و تفاهم بین المللی بداند.

اهمیت این دیدگاه، زمانی ارزشی ویژه یافته است، که در مقابل تئوری ایدئولوگ آمریکایی ‘ هانتینگون ‘ قرار گرفته است که بر نزاع وجنگ تمدن ها تاکید دارد.

در دنیایی که انتظار می رفت با پایان یافتن دوران جنگ سرد، تهدید سلاح های اتمی و خطر جنگ جدید جهانی نیز به پایان برسد، دولت آمریکا با اعلام پروژه جنگ ستارگان و ‘ نظم نوین جهانی’ خود تلاش می ورزد به دور از چشمِ رقیب اصلی خود، یعنی دنیای سوسیالیسم، منطقِ زور و آقایی خود را بر جهان دیکته کند. تئوری پردازان دنیای سرمایه، اکنون از پیروزی تمدن برتر و قطعیت نابودی و اضمحلال تمدن های ضعیف سخن به میان می آورند. اما درست در چنین حال و هوایی، یک بار دیگر، آقای خاتمی، منحط بودن این دیدگاه را اعلام داشته و از ضرورت ایجاد فضایی جهانی برای داشتن دیالوگ و گفتگو، به عنوان راه کاری برای رفع سؤتفاهمات بین المللی و تلاش برای رسیدن به تفاهم، صلح و دوستی صحبت به میان آورده است. این دیدگاه، خوشبختانه با استقبال پرشور جهانی روبرو گردیده است.

تحقیق اومانیسم

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 132

بخشی از متن: اومانیسم واژه ای است که در طول تاریخ، معانی گوناگونی به خود دیده است. تاریخ پیچیده آن در دنیای غرب دامنه معانی و تعاریفش را گسترده کرده است. با وجود این، می بایست ضمن تأکید بر تکثر، پیچیدگی و سیال بودن معانی اومانیسم، تعریف امروزی آن را ارائه نماییم. ریشه این واژه humble (humilis) …

بخشی از متن:

اومانیسم واژه ای است که در طول تاریخ، معانی گوناگونی به خود دیده است. تاریخ پیچیده آن در دنیای غرب دامنه معانی و تعاریفش را گسترده کرده است. با وجود این، می بایست ضمن تأکید بر تکثر، پیچیدگی و سیال بودن معانی اومانیسم، تعریف امروزی آن را ارائه نماییم. ریشه این واژه humble (humilis) از واژه لاتین ‘humus’ به معنای خاک یا زمین است. از این رو ‘homo’ به معنای هستی زمینی و ‘humanus’ به معنای خاکی یا انسان است. این واژه در آغاز در مقابل سایر موجودات خاکی یعنی حیوانات و گیاهان و همچنین مرتبه دیگری از مخلوقات یعنی ساکنان آسمان یا خدایان (divihnus , deusldivus) به کار می ر فت. در اواخر دوران باستان و قرون وسطای غرب، محققان و روحانیان میان ‘divinitas’ به معنی حوزه هایی از معرفت و فعالیت که از کتاب مقدس نشأت می گرفت و اومانیتاس (humanitas) یعنی حوزه هایی که به قضایی عملی زندگی دنیوی مربوط می شد، فرق گذاشتند. از آنجا که این حوزه دوم بخش اعظم مواد خام خود را از نوشته های رومی و به طور فراینده یونان باستان می گرفت، مترجمان و آموزگاران این آثار که معمولاً ایتالیایی بودند خود را ‘umanisti’ یا «اومانیست ها» نامیدند. بر این اساس ‘humanity’ به آن حوزه از معارف درسی اطلاق می شد که صنایع بیان، منطق، ریاضیات و مطالعه آثار نویسندگان یونانی و رومی را در بر می گرفت و «اومانیست» فردی بود که این مموضوعات را ترجمه یا تدریس نموده و یا امکانات تدریس آنها را فراهم می کرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: اومانیسم چیست

1-1 تعریف اومانیسم

1-2 تاریخچه اومانیسم

1-3 اومانیسم یعنی

1-4 اگر بخواهیم نگاهی داشته باشیم به تاریخچه اومانیسم باید به چه دوره ای برگردیم

1-5 اومانیسم در غرب

1-5-1 اومانیسم در سروده های دانته و میلتون

1-6 انواع اومانیسم

فصل دوم: اومانیسم و دین شناسی

2-1 تاثیر اومانیسم بر دین

2-2 تاثیر اسلام و فرهنگ تئوکراتیل بر شکل گیری اومانیسم

2-3 دو وجه فرهنگ اومانیسم و بیان نظریه های متفاوت نسبت به تعریف دین

2-4 فرهنگ زمینی از دیدگاه دین

2-5 جوهره اصلی تفکر و فرهنگ معاصر غربی

2-6 تفاوت فرهنگ ما با فرهنگ غرب

2-7 ملاک سودمندی از نظر اومانیست ها

2-8 اومانیسم اسلامی در اندیشه شریعتی

2-8-1 شریعتی و ماهیت پویای انسان

2-8-2 انسان جمعی از خدا و خاک

2-8-3 مقایسه دیدگاه اومانیسم غربی و اومانیسم شریعتی

2-8-4 کاربرد اندیشه شریعتی در جامعه امروز

2-9 اومانیسم ها و پیامبران و اولیای الهی

2-10 اومانیست ها چگونه وارد مباحث دینی می شدند

2-11 نظر اسلام درباره تفکر اومانیست

2-12 اومانیسم در اسلام با اومانیسم غربی چه تفاوت هایی دارد

2-13 اومانیسم در ایران

فصل سوم: اومانیسم در دیدگاه جامعه شناختی

3-1 نظریه آگوست کنت و اومانیسم

3-2 به فردیت رسیدن انسان تحت چه عواملی باعث رشد و تقویت انسان می شود

3-3 نگاه انسان به خود در غرب (جامعه جدید) و در قرون وسطی

فصل چهارم: اومانیسم در فلسفه

4-1 معنای فلسفی اومانیسم

4-2 جریان نقد اومانیسم

4-3 اومانیسم مکتب است یا گرایش

4-4 انسانگرایی و اومانیسم در مارکسیسم و پراگماتیسم واگزیستانسیالیسم

4-5 آیا می توان اومانیسم را یک مکتب فلسفی فرض کرد

4-6 اومانیسم در قرن 19-20 و نظریه نیچه

4-7 تحلیل انسان به خرد در غرب و فلسفه کانت

4-8 دیدگاه سقراط، افلاطون و ارسطو نسبت به انسان

4-9 اساس و اندیشه مارکس و بیگانگی از دیدگاه مارکس

4-10 مروری بر زندگی و اندیشه هگل

4-11 هگل و نظریه تجلی روح و کتاب پدیدار شناسی

4-11-1 پدیدار چیست

4-11-2 پدیدار شناسی هوسرل

4-11-3 پدیدار شناسی براساس فلسفه هایدگر

4-11-4 پدیدار شناسی براساس تعریف هگل

4-11-5 هگل و نظریه او در تجلی روح و تعالی شعور در کتاب پدیدار شناسی

4-11-6 هگل و رابطه بین جسم و چهره فرد با خصایص و ویژگیهای روح

4-11-7 هگل و تحلیل و برررسی عقل در حوزه فلسفه پدیدار شناسی

4-12 نگاهی به نامه هایدگر در باب اومانیسم

4-12-1 نظریه هایدگر درباره سرچشمه اومانیسم

4-12-2 نظریه هایدگر درباره نسبت بین متافیزیک و اومانیسم

4-12-3 تفکر آینده در فلسفه هایدگر

فصل پنجم: اومانیسم در دیدگاه روانشناختی

5-1 رفتار انسان منتج و متاثر از افکار اوست

5-2 نظریه کارل یونگ

5-3 نظریه آلفرد آدلر

5-4 نهضت انسان گرا از دید انجمن روانشناسان انسان گرای آمریکا

5-5 شرح حال و بررسی عوامل موثر در اندیشه کارل راجرز

5-5-1 عقاید عمده راجرز

5-6 شرح حال و بررسی عوامل موثر در اندیشه ابراهام مزلو

5-6-1 عقاید عمده مزلو

5-7 هدف از فکر کردن چیست

5-8 فروید فیلسوف بود یا روانشناس

5-9 برداشت فروید از ماهیت انسان

5-10 بیگانگی و توهم از دیدگاه فروید

5-11 ضمیر ناخودآگاه فروید

5-11-1 احساسات ناخودآگاه

5-12 پیش درآمدی بر خود شیفتگی

نتیجه گیری

گزارش کار عملی

فهرست منابع

تحقیق بازنمایی از مهاجرت بین المللی سرمایه های انسانی

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 80

بخشی از متن: در آخرین سال های قرن بیستم , فرار مغزها , کمبود مهارت ها و فقدان فرصت های شغلی مسایل عمده ای هستند که سیاست گذارانی را که با تحقیق و توسعه در دولت , دانشگاه و صنعت ارتباط دارند , نگران کرده اند. اگرچه حرکت نیروی کار , به خصوص در بین نیروی کار بسیار ماهر , در عرض مرزهای سیاسی راه حلی …

بخشی از متن:

در آخرین سال های قرن بیستم , فرار مغزها , کمبود مهارت ها و فقدان فرصت های شغلی مسایل عمده ای هستند که سیاست گذارانی را که با تحقیق و توسعه در دولت , دانشگاه و صنعت ارتباط دارند , نگران کرده اند. اگرچه حرکت نیروی کار , به خصوص در بین نیروی کار بسیار ماهر , در عرض مرزهای سیاسی راه حلی را در ارتباط با نگرانی های مذکور به بعضی از دست اندرکاران ارایه می دهد , اما باعث ایجاد مشکلاتی برای دیگران می شود.

در این مقاله , با استفاده از تحقیقات مختلف تجربی ومطالعات زمینه ای سعی شده است تا بازنمایی از انواع مختلف حرکت منابع انسانی در عرض مرزهای ملی ارایه شود و در این باره که گروه های متنوع افراد بسیار ماهر تحت تاثیر چه عواملی دفع و جذب می شوند , بحث خواهد شد. در یک دیدگاه کلی , مقررات مهاجرت , سیستم مالیات بندی , امکانات مطالعاتی خارج از کشور , کیفیت کار , گستردگی ارتباطات , توسعه تجارت خارجی و علایم عرضه و تقاضای بازار نیروی کار در تصمیم گیری نقل مکان مهاجران بسیار ماهر به کشورهای خارجی نقش مهمی را ایفا می کنند.

مقدمه:

فرار مغزها زمانی رخ می دهد که جریان خروجی دانشجویان ثابت است و با جریان ورودی مشابهی از دیگر کشورها جایگزین نمی شود. به نظر می رسد که رقابت برای کارکنان بسیار ماهر شدید و سخت باشد. جریان های سنتی مهاجرت افراد بااستعداد بین کشورها از جنوب به شمال , اینک در بعضی موارد معکوس می شود. بیشتر کشورهای واقع در جنوب , به خصوص در جنوب شرقی آسیا و شرق اروپا , از نظر فنی پیشرفت کرده اند و به میزان بالایی بر روی اقتصادهای مبتنی بر دانش قرار گرفته اند و بنابراین , جریان مهاجرت دانشمندان و مهندسان ماهر از آنجاها ممکن است متوقف شود. بنابراین , حرکت فرار مغزها و جذب مغزها ممکن است در تمام جهات صورت گیرد: شمال – شمال , شمال – جنوب , جنوب – شمال و جنوب – جنوب. این حرکت ممکن است کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا را که به میزان بالایی به افراد بااستعداد خارجی وابسته اند , تهدید کند. ملت ها به طور روز افزونی انتقال تکنولوژی را در درجه اول به عنوان پدیده ای با جهت گیری افراد در نظر گرفته و از این بیم دارند که مزیت رقابتی شان را در آنچه به نظر می رسد که یک رقابت جهانی برای مهارت های ویژه باشد , از دست بدهند. بنابراین , مهاجرت به میزان بالایی به یک بخش غیرقابل تفکیک سیاست های تکنولوژی ملی تبدیل می شود. قابل ذکر است که اندازه چنین تاثیری در بین کشورها تفاوت می کند. به عنوان نمونه , در حالی که انگلستان با گسیل داشتن ودریافت استعدادها فعالانه در حرکت بین المللی متخصصان شرکت می کند , اما کشورهایی مثل روسیه و اروپای شرقی از فرار مغزهاعمدتالطمه می بینندوخروج متخصصان ازاین کشورهابه پدیده ای کاملاجدی تبدیل شده است. به طور کلی , مقوله مهاجرت و حرکت بین المللی نیروهای بسیار ماهر یک موضوع پیچیده و متنوع است و بنابراین , نیازمند سیاست های بسیار مناسب و متنوع می باشد. هرگروه از متخصصان بسیار ماهر تحت تاثیر مجموعه ای از شرایط و تسهیلات مختلف جذب و کشیده می شوند. بنابراین , عوامل مختلف دفع و جذب در ارتباط با فرآیند نقل مکان و حرکت گروه های مجزای پرسنل بسیار حرفه ای در حوزه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (اروپا) , مورد بررسی قرار می گیرند.

تحقیق بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 64

مقدمه: تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم بندی قرار دهیم می توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار (Push Factors) می نامند که شامل غیراقتصادی شدن …

مقدمه:

تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم بندی قرار دهیم می توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار (Push Factors) می نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.

گروه دوم به عوامل کششی یا جذب (Pull Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری (خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می شود.

در بحث های تئوریک و نظری به این نتیجه می رسیم که نمی توان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیده آنها آنچه که واقعاَ مهاجرت نیروی کار را تسریع می کند همان دوگانگی منطقه ای است. این 2 معتقدند که مهاجرت در هر منطقه ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می یابد.

اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز می سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است. بطوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.

این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب می شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنکه بخش عمده ای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می دهند که هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده ای هستند لیکن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.

در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور- پمپ آب- کمباین- کود- سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد.

بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بکشد که این خود یکی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی کار از روستاها به مناطق و مراکز شهری می باشد.

در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه ای و نابرابری در رابطه مبادله بین محصولات کشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

البته لازم به تذکر است که برخلاف گذشته که مهاجرت نیروی کار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراکز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده ای که پدیده عمومی و فراگیر نیروی کار مازاد شهری را دامن می زند و مشکلات جدی بی کاری شهری را وخیم تر می کند مورد توجه قرار می گیرد. این مشکلات بواسطه عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است.

تحقیق سرمشق و جامعه شناسی

دسته بندی: علوم انسانی» جامعه شناسی

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 20

دانلود تحقیق با موضوع سرمشق و جامعه شناسی، در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه تحقیق: پارادایم (paradigm) از جدیدترین مفاهیمی است که وارد حوزه علوم و جامعه شناسی شده است. این مفهوم با نام فیلسوف و مورخ علم، تامس کهن …

دانلود تحقیق با موضوع سرمشق و جامعه شناسی،

در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.

مقدمه تحقیق:

پارادایم (paradigm) از جدیدترین مفاهیمی است که وارد حوزه علوم و جامعه شناسی شده است. این مفهوم با نام فیلسوف و مورخ علم، تامس کهن (T. s. kuhn)، مقارن است و اولین بار توسط وی در کتاب معروف او، ساختار انقلاب های علمی (The structure of scientific Revolutions)، به کار گرفته شده است.

هدف کهن در این کتاب، اثبات این نظریه است که علی رغم تصور موجود درباره این که پیشرفت علوم از راه تراکم و انباشت صورت می گیرد، رشد و توسعه علوم از راه انقلاب (Revolution) به وجود می آید و در جریان انقلاب های علمی، پارادایم های جدید جای پارادایم های سابق را می گیرند.

در زبان فارسی، برای مفهوم پارادایم معادل های متعددی برگزیده اند، مانند نمونه، الگوی نظری، سرمشق، نمونه فرد اعلی و امثال آن که این امر حاکی از نوعی ابهام و پیچیدگی در این مفهوم است. کهن، که واضع این مفهوم است، به پیچیده بودن و ابهام آن اذعان دارد. وی در چاپ دوم کتابش، که موجب واکنش های انتقادی فراوانی در میان اندیشمندان شد، در پی نوشتی که بر آن افزود، ضمن تلاش برای پاسخگویی به انتقادات، چنین می گوید: «یک خواننده همفکر، که با من در این باره- که سرمشق (پارادایم) عناصر فلسفی این کتاب را معرفی می کند- شریک است،

یک فهرست تحلیلی جزئی فراهم آورده و چنین نتیجه گرفته بود که این اصطلاح، دست کم، از 22 راه در این کتاب به کار رفته است.» (1) البته کهن بر این باور است که برداشت های متفاوت از مفهوم پارادایم نتیجه ناسازگاری های برخاسته از روش نویسندگی است و به آسانی، می توان آنها را حذف کرد، ولی در عین حال، به ابهام این مفهوم اعتراف دارد.

تعریف سرمشق:

همان گونه که در مقدمه اشاره شد، به دلیل نوعی ابهام در این مفهوم، ارائه تعریفی جامع و مانع از سرمشق مشکل می نماید. لذا، بسیاری از کسانی که درباره این مفهوم سخن گفته اند، بدون ارائه تعریف، در مقام توضیح آن برآمده اند. ما ابتدا برخی از این تعاریف را مرور و سپس سعی خواهیم کرد تا تصویری کلی از این مفهوم نشان دهیم.

کهن می گوید: «یک سرمشق (پارادایم) چیزی است که اعضای یک جامعه علمی در آن با یکدیگر اشتراک دارند و بعکس، یک جامعه عملی از کسانی تشکیل یافته است که در یک سرمشق (پارادایم) با یکدیگر شریک اند. همه دورها باطل و خبیث نیست، ولی این یکی منبع دشواری های واقعی است. جامعه های علمی می توانند و باید بدون توسل به نمونه ها، جدا شوند و این نمونه ها پس از آن، با تحقیق و موشکافی در رفتار اعضای یک جامعه اکتشاف می شود.» …