مقاله در مورد اکسس (Access)

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 77 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 25

مقاله در مورد اکسس (Access)

فهرست:

فصل اول

مقدمه

تعریف کلی از اکسسAccess

تکنیک های کار در اکسس

Blank Database

طراحی جدولTable

قواعد نامگذاری فیلدها

Table Wizard

فصل دوم

آشنایی با خصوصیات فیلدها در محیط طراحی

Date/Time

Yes/No

انواع عملگرها

Edit روی محیط Design

فصل سوم

آشنایی با تنظیم خصوصیات محیط ورود دادهData sheet View

ادامه تنظیم خصوصیات محیط ورود داده

انواع فیلترها

طرز ایجاد Relationship

تعریف کلی از اکسسAccess

اکسس ابزاری برای تولید بانکهای اطلاعاتی رابطه ای است. بانکهای اطلاعاتی امکان گردآوری انواع اطلاعات را برای ذخیره سازی، جستجو و بازیابی فراهم می کند.

اجزا بانک اطلاعاتی اکسس عبارتند از:

DataBase:

1. Table

2. Query

3. Form

4. Report

5. Macros

6. Modules

بررسی آمار و کاربرد آن در مدیریت (مناسب برای دوره دبیرستان)

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 55 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 40

بررسی آمار و کاربرد آن در مدیریت (مناسب برای دوره دبیرستان)

مقدمه

بی هیچ گفتگوی برای آنکه تحقیقات اجتماعی عصر ما اساس استواری داشته باشد باید از کمک آمار برخوردار باشد بحث از اهمیت آمار در علوم اجتماعی و همبستگی دقیق و عمیقی که در حال حاضر میان تحقیقات اجتماعی و آماری وجود دارد زائد به نظر می رسد. از زمانی که روش های آماری در تحقیقات اجتماعی وارد شده است طرز تلقی و نحوه تبیین و توجیه مسائل دگرگون شده و در جنبه و جهت کمال و دقت بیشتر پیش رفته است.

مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی نیز از هنگامیکه پی افکنده شد این نکته را در نظر داشت و براساس همین طرز تفکر از یک طرف در برنامه دوره فوق لیسانس مؤسسه درس مقدمات آمار و نیز درس تخصصی آمار پیشرفته منظور شدو در دوره تکمیلی (فوق دیپلم) و همچنین دوره لیسانس علوم اجتماعی، درس آمار از دروس اساسی تلقی گردید. همچنین لزوم استفاده روز افزون از روشهای آماری در اقتصاد نوین موجب شده است، دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی کشور درس آمار را جزو دروس بنیادی در برنامه های آموزشی علوم اداری و بازرگانی، اقتصادی، اجتماعی، مهندسی، پزشکی و سایر رشته ها منظور نمایند.

کلیات

از واژه آمار سه معنی متفاوت استنباط می شود. در وهله اول از کلمه آمار اطلاعات آماری متبادر به ذهن است. مانند آنکه گفته شود «اداره کل گمرک آمار واردات و صادرات شش ماهه اول سال را منتشر نمود.» در این جمله واژه آمار و اطلاعات و ارقام مترادف است. مفهوم دیگر آمار تئوری آمار می باشد، که در آن اصول و قواعد ریاضی پایه محاسبات و فورمولهای آماری مطرح است. مفهوم آخری واژه آمار روشهائی است که در جمع آوری و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و تعبیر تفسیر حقایق و داده های آماری مورد استفاده واقع می شود.

موضوع این تحقیق مطالعه روشهای آمار در علوم اداری، بازرگانی، اقتصاد و اجتماعی است که بوسیله آن اطلاعات و حقایق لازم جهت تصمیم گیری جمع آوری طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرد. با وجود آنکه بکار بردن روشهای آمار در بسیاری از رشته های علوم و فنون چون روانشناسی، زیست شناسی، تعلیم و تربیت و علوم بهداشتی از مدتها پیش معمول و متداول بوده است، با این وجود در سالهای اخیر استفاده از آن در هیچ یک از رشته های مزبور به اندازه ای که در امور اداری، بازرگانی و اقتصاد و علوم اجتماعی و صنعت بکار می رود توسعه نیافته است.

امروزه مطالعه روشهای آمار برای اشخاصی که در فعالیتهای بازرگانی، صنعتی و اقتصادی کار می کنند اجتناب ناپذیر است و استفاده از وسایلی که اطلاعات متنوع و بیشمار مربوط به جنبه های مختلف عملیات تولید و توزیع را در دسترس قرار میدهد، برای اخذ تصمیمات مناسب و توفیق در رقابت بازرگانی، ضرورت یافته است. تا چندی قبل نقش آمار در مدیریت، جمع آوری اطلاعات مربوط به عملیات گذشته بود. با وجود آنکه اطلاعات مربوط به عملیات گذشته راهنمای حل مسائل موجود است، با این وجود در حال حاضر از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری در طرح ریزی های اقتصادی و اجتماعی استفاده می شود و بوسیله آن عملیات مقرون بصرفه را که در آینده باید انجام پذیرد پی ریزی می کنند.

دلیل اساسی استفاده روز افزون از روشهای آمار در علوم اجتماعی و امور اداری و بازرگانی و اقتصاد لزوم بکار بستن شیوه مدیریت علمی در فرایند تصمیمگیری است که باید بر پایه اطلاعات و حقایق و بطریق عینی و روش علمی انجام شود. بدین ترتیب پایه مدیریت صحیح را اطلاعات و حقایق آماری تشکیل می دهد. اطلاعات و حقایق آماری بصورت جدا از هم در هر مورد خاص قابل تجزیه و تحلیل و سنجش و مقایسه است و در فعالیتهای اداری، چون تعیین هدفها و ارزیابی عملیات و اندازه گیری پیشرفت کارها و تعیین نقایص و مشکلات، بکار می رود.

دلیل دیگر استفاده از آمار در مدیریت، توسعه و گسترش حجم عملیات در سازمانهای جدید است که موجب افزایش و عدم تمرکز و پراکندگی تشکیلات شده و نظارت و کنترل را برای مدیران امری دشوار ساخته است. محدودیت منابع و تنوع مواد خام و پیچیدگی روشهای تولید و ایجاد محصولات فراوان و اشکالات توزیع و لزوم استفاده از وسایل جدید و تسهیلات نوین در مؤسسات فروش، مسائل و مشکلات فراوانی برای اداره کنندگان سازمانهای دولتی بازرگانی و صنعتی بوجود آورده است.

در شرایط موجود حتی برای مدیران مجرب و متخصص نیز امکان ندارد بدون مطالعه و بررسی حقایق و اطلاعات مربوط، جزئیات امور مؤسسات خود را مورد نظارت و کنترل قرار دهند و سیاست و خط مشی های مناسبی جهت توسعه عملیات اتخاذ نمایند.

منابع و نوع اطلاعات

بطور کلی منابع اطلاعات را در آمار میتوان به دو نوع تقسیم کرد. در اکثر موارد مدیریت مؤسسات اطلاعات ضروری را برای اخذ تصمیمات اداری از منابع داخلی بدست می آورند.

استفاده از منابع داخلی برای کسب اطلاعات مربوط به جهات مختلف عملیات از مطالعه اسناد، مدارک، دفاتر مالی و حسابداری، دفاتر موجودی جنسی، حسابهای فروش و هزینه، گزارش واحدها و بایگانی سازمان حاصل می شود. اطلاعاتی که بدین ترتیب مورد استفاده قرار می گیرد به اطلاعات داخلی موسوم است.

اگر چه اطلاعات داخلی در آمار حائز اهمیت است، حالاتی پیش میآید که جهت پیش بینی و حل مسائل سازمانی مطالعه اطلاعات داخلی موسوم است.

اگر چه اطلاعات داخلی در آمار حائز اهمیت است، حالاتی پیش میآید که جهت پیش بینی و حل مسائل سازمانی مطالعه اطلاعات داخلی کافی نیست.

در چنین حالتی، ناچار باید به مطالعه وضع سایر مؤسسات مشابه در خارج از سازمان بپردازد. اطلاعاتی که بدین ترتیب حاصل شد، اطلاعات خارجی نامیده می شود. البته، باید توجه داشت در بعضی موارد باید از هر دو منبع، یعنی اطلاعات داخلی و اطلاعات خارجی در بررسی های آمار استفاده شود.

برای جمع آوری اطلاعات خارجی میتوان به منابع متعددی در خارج از سازمان مراجعه نمود. منابع مهم اطلاعات خارجی شامل کتابخانه های عمومی و خصوصی، ادارات آمار سازمانهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی، اداره آمار عمومی کشور، بانک مرکزی و سایر بانکهای بازرگانی و صنعتی، اطاقهای بازرگانی و اطاقهای صنایع مؤسسات مالی و حسابداری است. بطور کلی میتوان به هر نوع سازمانی که اطلاعات مربوط به حرفه معین یا فعالیت خاصی را نگاهداری می کند و یا منتشر می سازد و جهت کسب اطلاعات لازم رجوع کرد.

غالباً جهت بررسی مسائل داخلی سازمان، از اطلاعات موجود در منابع داخلی و منابع خارجی استفاده می شود. ولی در بررسیهای بازار و تحقیقات اقتصادی، اکثراً باید اطلاعات مورد نیاز را از روش تجسس و یا طریق تجربی تحصیل نمود. البته در چنین حالاتی مشکل و مساله اساسی تعیین روش مطلوب و زمان مناسب و محل جمع آوری اطلاعات و حقایق مربوط به موضوع بررسی است.

جمع آوری اطلاعات مربوط به کلیه افراد جامعه در همه موارد امکان ندارد. زیرا محدودیت زمان و هزینه، مانع از آنست که صفات مربوط به تک تک افراد جامعه اندازه گیری و یا ملاحظه شود. در چنین حالتی قاعده در تحقیق، جمع آوری قسمتی از اطلاعات جامعه است که در اصطلاح آمار بدان نمونه گیری اطلاق می گردد. تقریباً در اکثر تحقیقات آماری جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از نمونه گیری استفاده می شود.

جمع آوری اطلاعات خواه براساس سرشماری یا بررسی کلیه افراد یک جامعه و یا از طریق نمونه گیری باشد، معمولاً از طریق مصاحبه شخصی، ارسال پرسشنامه و یا مجموع هر دو روش انجام می شود. البته هیچیک از روشهای مزبور را نمیتوان بهترین طریق جمع آوری اطلاعات دانست. ولی از پرسشنامه بعلت سهولت و هزینه کمتر بیشتر استفاده می شود.

اینک به اختصار به شرح هر یک از روشهای مزبور می پردازیم.

انواع نمونه گیری

در طرح ریزی جهت انتخاب مؤثرترین روش نمونه گیری، برحسب موضوع بررسی، از انواع مختلف نمونه گیری استفاده می شود. نمونه ها را میتوان از جامعه بطور کلی و یا قسمتهائی از نمونه را از اجزاء طبقاتی جامعه تعیین نمود، و از هر طبقه نمونه گیری را براساس تصادفی یا روش سیستماتیک و یا روش نظری و یا طرق دیگر انتخاب کرد. نمونه گیری ممکن است بصورت آحاد افراد به ترتیب انتخاب شود و یا آنکه بطور دسته مانند ساکنین ناحیه ای از یک شهر، تعیین گردد.

نمونه گیری تصادفی

انتخاب نمونه را بطریقی که به هر یک از افراد جامعه فرصت و شانس مساوی در انتخاب شدن داده شود نمونه گیری تصادفی گویند. به نمونه گیری تصادفی، نمونه گیری احتمالاتی نیز اطلاق می گردد.

اندازه نمونه

یکی از مسائل مربوط به نمونه گیری تعیین اندازه نمونه است. یعنی برای حصول اطمینان و کاهش خطای نمونه گیری باید معلوم باشد که تا چه حد نمونه ها بزرگ و یا کوچک انتخاب شود. هر گاه بتوان گفت یک درصد ثابت، مثلاً 5 درصد افراد جامعه یا 100 مورد موجب اطمینان و حصول نتیجه صحیح خواهد شد، مشکلی وجود نخواهد داشت. ولی متأسفانه چنین فرضی صحیح نیست، بلکه ماهیت و کیفیت نمونه های جمع آوری شده همواره با نوع جامه و موضوع بررسی همبسته و مرتبط است. بطوریکه تجربه نشان داده است، در بعضی موارد از نمونه های کم و محدود یک جامعه آماری، نتایج فوق العاده اطمینان بخشی حاصل شده است. در حالیکه در بسیاری از موارد دیگر نتایج آمار گیری از نمونه های بسیار زیاد یک جامعه فاقد اطمینان و صحت لازم بوده است.

فهرست مطالب

عناوین صفحه

مقدمه … 1

کلیات … 2

جمع آوری اطلاعات … 6

پخش فراوانی … 10

میانگین ها … 11

انحراف و پراکندگی … 15

نمونه گیری … 20

استنباط آماری … 23

جداول و نمودارهای آماری … 25

منابع و مآخذ … 32

بابیلون چیست؟

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 66 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 67

بابیلون چیست؟

بابیلون در واقع یک دیکشنری است اما به نظر من بابیلون همه چیز است. (چرا؟ )

به خاطر اینکه به هر زبانی و در هر تخصصی که بخواهید ترجمه می کند.

طرز کار بابیلون به این صورت است که یک فایل exe که خود برنامه می باشد را نصب می کنید سپس فایلهای bgl که شامل خود دیکشنریها هستند را به آن معرفی می کنید.

برای دریافت دیکشنری باید به سایت www. babylon. com مراجعه کنید.

تاکنون بابیلون تا ورژن 5.0.4 ساخته شده است که هر یک از ورژنهای آن دارای چندی ایراد بوده اند.

بابیلون 3: در این نسخه گرافیک برنامه بسیار پایین بود و ایرادهایی که داشت این بود که شما قادر به نصب بیش از 25 دیکشنری نبودید.

بابیلون 4: گرافیک آن نسبت به نسخه قبل کمی بهتر شد و در آن می توانستید تا 30 دیکشنری را نصب کنید. اما برای نصب هر دیکشنری یک سریال لازم داشتید.

بابیلون 5: این نسخه از نظر گرافیکی فوق العاده است ولی با این حال یک مورد مشکل در آن مشاهده شده و آن هم غیر قادر بودن ترجمه از زبانی غیر اروپایی (مانند عربی) به سایر زبانها است.

بابیلون 5.0.4: در این نسخه که جدیدترین نسخه می باشد تاکنون هیچ مشکلی مشاهده نشده است.

گزارش کارآموزی (رایانه کار درجه 1)

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 3713 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 98

گزارش کارآموزی (رایانه کار درجه 1)

پارتیشن بندی دیسک سخت

آشنایی با مفهوم و کاربرد پارتیشن بندی

دیسک سخت (Hard Disk) که در کارخانه تولید می شود در ابتدا اصطلاحاً خام است و هیچگونه تقسیم بندی بر روی آن انجام نشده است. برای اینکه بتوان از یک هارددیسک خام استفاده نمود و بر روی آن اطلاعات را ذخیره نمود، باید عملیات زیر را بر روی آن انجام داد:

1- پارتیشن بندی هارددیسک

2- تعیین درایو فعال

3- فرمت کردن درایوها

4- نصب سیستم عامل بر روی هارددیسک

معمولاً جهت بهره گیری بهینه و سازماندهی بهتر اطلاعات دیسک فیزیکی را از لحاظ منطقی به چند قسمت با اندازه های دلخواه تقسیم می کنند که هر قسمت آن با یک حرف بزرگ انگلیسی نامگذاری شده و درایور (Drive) نامیده می شود. به این عملیات پارتیشن بندی گفته می شود.

پس از آنکه پارتیشن بندی بر روی هارددیسک انچام شد و سیستم عامل و نرم افزارهای مورد نظر بر روی آن نصب گردید، امکان تغییر اندازه پارتیشن ها وجود ندارد، پس از ابتدا باید تقسیم بندی مناسبی را انجام داد. زیرا با پارتیشن بندی مجدد هارددیسک، کلیه اطلاعات هارددیسک از بین می رود و باید دوباره سیستم عامل و نرم افزارها بر روی هارددیسک نصب شوند.

برای درایوی که می خواهید سیستم عامل ویندوز XP را بر روی آن نصب کنید، باید به اندازه کافی فضا در نظر بگیرید پیشنهاد می شود حداقل 4 گیگابایت برای این درایور در نظر گرفته شود.

پارتیشن بندی با نرم افزار FDISK

FDISK یک فرمان خارجی سیستم عامل DOS است و همانطور که می دانیم فرمانهای خارجی سیستم عامل DOS برنامه های اجرایی با پسوند EXE یا COM هستند. برای اجرای فرمان خارجی FDISK باید فایل FDISK. EXE را بر روی دیسک خود داشته باشیم. باید توجه داشته باشیم که FDISK. EXE که به همراه سیستم عامل DOS نسخه 6 ارائه می شود. هارددیسک های بزرگتر از 8 گیگابایت را پشتیبانی نمی کند و ما نیاز به FDISK. EXE که به همراه سیستم عامل ویندوز 98 ارائه می شود، داریم.

هنگامی که می خواهیم یک هارددیسک خام را پارتیشن بندی کنیم، نه سیستم عاملی بر روی هاردیدسک وجود دارد که کامپیوتر را بوت کند و نه فایل FDISK. EXE بر روی آن قرار دارد که بتوانیم هارددیسک را پارتیشن بندی نماییم.

برای رفع این مشکل راه حل های متعددی وجود دارد که ما یکی از دو راه حل زیر را پیشنهاد می کنیم: …

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

پارتیشن بندی دیسک سخت … 1

فرمت کردن درایوها … 10

نصب ویندوز XP … 11

کار با Control Panel … 18

کار با برنامه های بهینه سازی … 52

نحوه اجرای برنامه های دیگر NU از

طریق برنامه Norton system doctor … 59

آشنایی با مفاهیم اولیه ارتباطات … 66

آشنایی با برخی از اصطلاحات شبکه … 71

آدرس دهی … 86

تنظیمات کلمه عبور کاربران … 92

استفاده از پروتکل های امنیتی … 94

شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 35 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 59

شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

مقدمه

توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمه خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می کند.

بخش سوم: اجرای حکم داوری بین الملل

مقدمه

اجرای احکام دادرسی بین المللی از جمله مسائل درموضوعات مهم «حقوق دادرسی بین الملل» است که همواره مورد بحث و گفتگو بود … به قول عده ای از صاحبنظران شکل اساسی دراجرای احکام دادرسی بین المللی ناشی از این واقعیت مفروض است که داوری تجاری بین الملل فی نفسه متعلق یا وابسته به نظام حقوقی هیچ کشوری نیست بلکه احکام و قواعد ویژه خود را دارد. منتها چون جریان داوری خواه نا خواه درقلمرو سرزمین یک کشور خاص برگزار و انجام می شد، بنابراین فراوان پیش می آید که آن کشور قوانین و مقررات خود را حاکم بر آن دادرسی می داند که اصطلاحاً قانون مقر یا محل داوری نامیده می شود. حداکثر حالت مطلوب آن است که مقررات و قوانین ناظر به داوری دراین کشور مفروض، نسبت به داوریهای بین الملل و اجرای احکام چنین دادرسیهائی تسهیلات بیشتری قائل شده باشد.

مبحث اول: انتظار اینکه اجرای احکام داوری در همه کشورها با انواع نظامهای حقوقی مخلتفی که دارند، یکسان شود در قواعد و قوانین یکنواختی برتمام جریان اجرای حکم داوری حاکم و شامل گردد، انتظار دور دست نیافتنی و از بعضی جملات غیرقابل توجیه است. زیرا دست کم و به عنوان یک نمونه مشترک و مشابه از مشکلات، چنین درخواستی بدین معنی است که مثلاً همه کشورهای بپذیرندکه مفهومی یکسان از نظم عمومی خود درنظر می گیرند، مشابه ویکی باشند. حال آنکه به خوبی می دانیم ازجمله عوامل سازنده نظم عمومی و اخلاق حسنه «فرهنگ» است که درهر جامعه و کشوری ساخت و ویژگی های خود را دارد. هریک می توان این مقدار انتظار معقول را داشت که برای تسهیل مراودات بین المللی و نیز تشویق و توسعه داوری تجاری بین المللی، لازم است تا جائیکه اجرای احکام داوری بین المللی یکسان و یکنواخت شود و کشورهای مختلف بپذیرند که هنگام مواجه شدن، با درخواست اجرای حکم داوری نیویورک1958 تا حدودی درپاسخ به این ضرورت برای بسرآوردن چنین انتظاری تدوین و تصویب شده و هدف آن ایجاد هماهنگی و یکنواختی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی است.

3. قبل از تصویب کنوانسیون مذکور، سند بین المللی دیگری درمورد اجرای احکام داوری وجود داشته که به کندانسیون ژنو 1927 درمورد اجرای احکام داوری خارجی معروف است هدف این کنوانسیون که با نظارت جامعه ملل تدوین شده بود، عمدتاً تسهیل اجرای احکام داوری – موضوع «پروتوکل 1923 ژنو درمورد «داوری» بود. که خود ازجمله اولین اسناد مربوط به داوریهای بین المللی است. بحث و تفصیل درمشخصات کنوانسیون 1927 اجرای احکام و نیز پروتکل 1923 داوری را مقام و مجالس دیگر وا می گذاریم و تاییدمی کنیم که به دنبال نارسائیهائی که در کندانسیون 1927 وجود داشت ونیز تحول روز افزون که داوری بین المللی یافته است، رفته رفته این فکر تقویت شد که مسئله اجرای احکام داوری محتاج سند بین المللی جدیدی است که بتواند نیاز مالی و اقتضائات جدید را پاسخگو باشد.

به همین لحاظ، به دنبال تلاشهای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در کنار آن همکاریهای اتاق بازرگانی به ملل سرانجام در تاریخ 20 سه تا ژوئن 1958 کنفرانسی درمقر سازمان ملل متحد برگزار شد که هدف و موضوع آن عبارت بود از تهیه و تنظیم کندانسیونی راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی که بعداً به همین نام و در 10 ژوئن همان سال به تصویب رسید و برای امضاء و مفتوح گردید و در 7 ژوئن سال بعد (1959) حدنصاب لازم را برای لازم الاجرا شدن آن به نحوی که در ماده 12 آمده است (قوانین سومین سند تصویب الحاق) حاصل آمد و کنوانسیون مؤثر و قابل اجرا گردید و به حال ده ها کشور به آن ملحق شده اند.

4. تا امروز کنوانسیون اجرای احکام داوری (1958-نیویورک) مهمترین سند بین المللی در داوری تجاری بین المللی است که به مسئله اجرای احکام داوری پرداخته است. این کنوانسیون در مقایسه با کنواسیون 1927 ژنو در مورد مراحل احکام، بسیار پیشرفته تر، کامل تر، وسیع تر و بالاخره از حیث جلب قبول کشورها حاوی امتیازات بیشتری است.

تاریخچه:

موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی درباره آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.

بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق. م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد».

در سالهای 1963 و 1964 طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاههای خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامه فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویه واحد بین المللی وجود ندارد. ماده 633 قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعه کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده 968 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»

جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده 635 ق. ا. د. م) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیه طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده 639 ق. آ. د. م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید. هم چنین هرگاه پس از صدور رأی داوری، محکوم علیه از رأی مزبور به دادگاه شکایت کند، رسیدگی به رأی داوری از طرف دادگاه ممکن است حتی باعث تغییر رأی می شود. بنابراین باید مشخص شود که گرچه رأی داوری فی حد ذاته، تصمیم قضایی نیست، اما با شباهتهایی که با احکام دادگاه دارد، دارای ماهیت شبه قضایی و بعضاً ماهیت قضایی می باشد. لذا بحث در خصوص اجرای احکام و حاکم خارجی، خود به خود، شامل بحث در مورد اجرای آرای داوری صادره از کشورهای خارجی نیز می شود و نیاز به توضیح جداگانه ای در این خصوص نیست. در این تحقیق سعی بر آن است، که روشهای گوناگون در کشورهای مختلف برای شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود دارد مختصراً بیان سپس به روش قانون ایران و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی و اجرای احکام مراجع بین المللی در ایران و حقوق انگلیس می پردازیم.

بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم

توسعه روابط تجاری بین المللی در وهله اول مستلزم شناسایی و سپس اجرای احکام خارجی می باشد. اما این مسأله در همه کشورها، به یک صورت پیش بینی نشده است. به طور کلی روشهای شناسایی و اجرای احکام را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

مبحث اول 1- روش کنترل محدود:

دراین روش حکم خارجی فقط از جهت بعضی شرایط معین شده قبلی باید کنترل و بررسی شود. این روش بر حسب کشورهایی که آن را مورد استفاده قرار داده اند، به دو صورت اجرا می گرد:

الف) در کشورهایی نظیر ایتالیا، قانون شرایط لازم اجرای حکم، را تعیین می نماید، مثلاً صلاحیت قاضی قطعی بودن حکم و قابلیت انطباق آن با نظم عمومی داخلی هرگاه حکم خارجی دادرسی شرایط معین شده در قانون باشد، قابل اجرا خواهد بود. این روش مشابه روشی است، که قانون ایران در نظر داشته است.

ب) در کشورهای نظیر انگلیس و ایرلند آمریکای شمالی با توجه به این که تابع قانون نوشته نیستند و نقض قانون راه رویه محاکم باید جبران کند. اصولاً قانون معترض این امر نمی شود که چه شرایطی باید در مورد یک حکم خارجی، در نظر گرفته شود، تا آن حکم قابل اجرا باشد، بلکه حل موضوع بستگی به روش محاکم و عقاید وحقوقدانان دارد و در اغلب موارد تفاوت چندان بین اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی و اجرای حکم صادره از دادگاه، خارجی، قایل نمی شوند.

بحث دوم 2-1- روش کنترل نا محدود:

در این روش، یک بررسی کلی، روی حکم خارجی انجام می شود، بدین معنی که قاضی حق تغییر حکم خارجی را نداده در نتیجه قاضی می تواند حکمی را عیناً به همان صورت، که ماهیت بپذیرد یا رد کند.

بحث سوم 3-1- روش رد مطلق:

در این روش، حکم بیگانه به هیچ عنوان اثر حکم نداشته، صرفاً اثر یک سند را دارد به علت عدم اعتمادی، که به قضاوت خارجی دارند و با تصور اینکه قاضی خارجی، ممکن است هم وطن خود را بر خارجی ترجیح دهد، از اجرای حکم خارجی امتناع ورزد.

مبحث چهارم 4-1 روش تجدید نظر مطلق:

در این روش قاضی نسبت به حکم خارجی دارای اختیار کامل است و می تواند حکم جدیدی را جانشین آن نماید. به طور مثال در فرانسه به این روش عمل می شود. ایرادی که این روش وارد است این است، که کسی که حکم قطعی خارجی را در دست دارد. نمی تواند پیش بینی کند با چه شرایطی: این حکم قابل اجرا خواهد بود.

مسائل دیگری نیز ممکن است به روشهای اجرای احکام کشورها، دخالت نمایند که عبارتند از:

1- شرط عمل متقابل: بدین ترتبی که مملکتی که حکم را صادر نموده و مملکتی که حکم در آن باید اجرا شود، احکام یکدیگر را به موجب قانون یا رویه محاکم یا اعلام دوستانه و عقد قرار داد محترم بشناسند در مملکت خود اجرا نمایند.

2- قراردادهای بین المللی: البته در این مورد قرار دادی که جنبه جهانی داشته باشد وجود ندارد ولی قرار دادهای نظیر قرار داد 1907 لاهه و 1923 و 1297 ژنو در مورد اجرای احکام به تصویب رسیده اند.

3- در بعضی ممالک نیز به موجب قانون داخلی، یا قرار دادها یا عرف و عادت بعضی انواع احکام خارجی را دقیقاً یک حکم داخلی در نظر می گیرند. این روش نقطه مقابل رد مطلق می باشد.

1- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی

2- عدم مخالفت حکم با نظم عمومی فرانسه

برای اینکه شناسایی و اجرای احکام خارجی در سیستم فرانسوی بهتر فهمیده شود به نظر می رسد که شرایط فوق الاشعار نیاز به توضیح دارد.

1- صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم:

شرایط صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم مهمترین شرطی است که برای شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای خارجی لازم می باشد. در واقع دادگاه فرانسوی با این سئوال مواجه است که با دادگاه خارجی برای رسیدن به دعوی، واجد صلاحیت به معنی بین المللی بوده است یا نه؟ این نوع صلاحیت را که در حقوق فرانسه «صلاحیت بین المللی» یا «صلاحیت عام» می نامند طبق قواعد حقوق فرانسه با احراز نمود [1]. منظور آن است که دادگاه های فرانسه از اجرای احکام خارجی صادره در دعاویی که در صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه باشد خود دداری می کنند.

رویه قضایی فرانسه صلاحیت مبتنی بر مواد 14 و 15 قانون مدنی فرانسه را از موارد صلاحیت انحصاری دادگاه فرانسه دانسته و بر این عقیده است که برای رسیدگی به دعاویی که یک طرف آن فرانسوی باشد فقط دادگاه فرانسوی واجد

صلاحیت است و چنانچه دادگاه خارجی علیه یک فرانسوی حکمی صادر کند آن حکم

در فرانسه قابل اجرا نخواهد بود، مگر اینکه طرف فرانسوی صلاحیت دادگاه خارجی را قبول کرده باشد.

ماده 14 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد: «تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد می توان اجرای تعهدات قرار دادی که در فرانسه با یک فرانسوی منعقد نموده است و به دادگاه فرانسه فراخوانده، همچنین تبعه بیگانه را می توان برای اجرای تعهدات قرار دادی منعقده در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد.» ماده 15 قانون مدنی فرانسه نیز مقرر می دارد: «تبعه فرانسه را می توان برای اجرای تعهدات قرار دادی که در خارجه حتی با یک بیگانه منعقد نموده است به دادگاه فرانسه احضار کرد.»

صرفنظر از موارد مندرج در این دو ماده که ناظر است به صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه در دعاوی بین المللی که یک طرف آن فرانسوی باشد قانون قواعد ناظر به تعیین صلاحیت محلی دادگاه ها، حکم سایر موارد را که در رویه قضایی و دکترین فرانسه از قبیل صلاحیت اختیاری دادگاه فرانسه تلقی می شود معین نموده اند. مثلاً اگر یکه دادگاه خارجی که از لحاظ قواعد صلاحیت بین المللی خود واجد صلاحیت است به دعوی دو نفر غیر فرانسوی رسیدگی نماید و حکمی حکم نباشد، محکوم علیه در کشور محل صدور حکم کافی برای اجرای حکم نباشد محکوم له می تواند حکم محکمه خارجی را نسبت به اموال محکوم علیه که در فرانسه واقع می باشد اجرا

نماید [2]. ضمنا باید توجه داشت که چون فرانسه با کشورهای دیگر، از جمله انگلیس، قراردادهای دو جانبه اجرای متقابل احکام منعقد کرده است و در این قرار دادها نسبت به احکام صادره از محاکم کشورهای طرف قرارداد سیستمی شبیه سیستم شناسایی وسیع در حقوق انگلیس و آمریکا پذیرفته شده است، لذا دولت فرانسه در رابطه خود با کشورهایی که با فرانسه قرارداد دو جانبه دارند عملاً از مقررات مواد 14و15 قانون مدنی فرانسه اعراض نموده است (مثلاً در قرار داد 3 ژوئن 1390 با ایتالیا و قرار داد 18 ژانویه 1934 با انگلیس رعایت این مواد منتفی می گردد.)

2- رعایت دادرسی منظم:

منظور از احراز این شرط آن است که دادگاه فرانسوی قبل از صدور دستور اجرای حکم باید این مسأله را مورد بررسی قرار دهد که آیا دادگاه صارد کننده حکم قواعد آیین دادرسی را طبق «قانون مقر دادگاه» رعایت نموده است یا نه؟ دیوان تمیز

فرانسه در رأی مورخ نهم ژانویه 1951 صریحاً اعلام نموده است که رعایت این شرط الزامی می باشد.

مقاله ترجمه شده صورتهای مالی مبنا

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 46 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 21

مقاله ترجمه شده صورتهای مالی مبنا

What is a financial statement What does it tell us Why should we care

T hese are good questions and they deserve an answer

A business is a financial entity separate from its owners. Each business must keep financial records. A number of federal and state laws require this. But even if there were no laws, it would still be a good idea anyway. Businesses provide vital goods and services to those living in the community. They provide jobs for people, and tax dollars that improve our roads, parks and schools. It is in everyone’s best interest that our community’s businesses be successful

صورت مالی چیست؟ چه چیزی را نشان می دهد؟ چرا باید به آن توجه کرد؟

اینها سوالات خوبی هستند و پاسخی هم دارند.

یک واحد تجاری جدا از مالکان آن، یک واحد تجاری می بایست اسناد مالی خود را حفظ کند. این کار مستلزم وجود یک سری قوانین فدرال و ایالتی است. اما حتی اگر قوانین وجود نداشته باشد، حفظ اسناد، معقولانه به نظر می رسد. شرکتهای تجاری کالاها و خدمات مهمی را برای اعضای جامعه تأمین می کنند. برای مرد شغل ایجاد می کنند، با مالیاتی که می پردازند جاده ها بازسازی می شود و پارکها و مدارس ساخته می شوند و این آرزوی تمام مردم است که شرکتهای تجاری جامعه آنها موفق باشند

بررسی آلگوریتم ژنتیک در زبان برنامه نویسی C++

دسته: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 249 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 140

بررسی آلگوریتم ژنتیک در زبان برنامه نویسی C++

چکیده

علم ژنتیک، علمی است که به تازگی وارد علوم کامپیوتر شده و با استفاده از اجزا مورد نیاز ژنتیک و شبیه سازی آن در کامپیوتر، انسان را قادر می سازد تا بعضی از مسائل مختلف و پیچیده ای که در اوایل حل نشدنی بودند، را حل کند.

این مستند، یک کتابخانه از اشیا الگوریتم ژنتیک به زبان c++ می باشد. این کتابخانه شامل ابزاریست که برای بهبود هر برنامه ای به زبان c++ و هر خروجی و هر عملگر ژنتیکی، استفاده می شوند. در اینجا، با پیاده سازی الگوریتم ژنتیک، رابط برنامه نویسی آن و اشکالی برای راهنمایی، آشنا خواهید شد.

مقدمه

این مستند محتویات کتابخانه الگوریتم ژنتیک را رمز بندی می کند و بعضی از فلسفه های طراحی را که در پشت پیاده سازی هستند، نمایش می دهد. بعضی از مثال های کد منبع در آخر صفحه مشخص شده تا ساختار اصلی برنامه، توانایی های عملگرها، تطابق عملگرها با نیاز کاربر و مشتقاتی از کلاس های جدید مجموعه ژن را نمایش بدهند. وقتی که شما از یک کتابخانه استفاده می کنید به صورت ابتدایی با دو نوع کلاس کار می کنید الگوریتم مجموعه ژن و الگوریتم ژنتیک. هر نمونه ای از مجموعه ژن یک راه حل برای مسئله شما نشان می دهد. شی الگوریتم ژنتیک توضیح می دهد که چگونه سیر تکامل باید طی شود. الگوریتم ژنتیک از یک تابع عضو شی ای که توسط شما تعریف شده است استفاده می کند تا معین کند چگونه هر مجموعه ژن برای زنده ماندن مناسب است؟

الگوریتم ژنتیک از عملگر های مجموعه ژن (که در داخل مجموعه هستند) و استراتژی های انتخاب/ جایگزینی (که در داخل الگوریتم ساخته می شود) برای تولید یک مجموعه ژن جدید مجزا، استفاده می کند.

سه چیز برای حل مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک وجود دارد:

1. تعریف خروجی های که نشان داده میشوند

2. تعریف عملگر های ژنتیکی

3. تعریف تابع عضو شی را

GALIB (کتابخانه الگوریتمهای ژنتیک) به شما در دومورد اول به وسیله مهیا کردن مثال های زیاد وتکه برنامه هایی که شما می توانید، خروجی ها و عملگر های خود را بسازید کمک می کند. در خیلی از موارد شما می توانید از ساختار خروجی ها و عملگر ها با کمی یا هیچ اصلاحی استفاده کنید. تابع عضو شی کاملا به شما مربوط می شود.

در صورتی که شما خروجی ها، عملگرها و موارد شی را داشته باشید، می توانید هر کدام از الگوریتم های ژنتیک را برای پیدا کردن راه حل بهتر و مناسبتر برای مسئله تان به کار بگیرید. موقعی که شما از الگوریتم ژنتیک برای حل یک مشکل بهینه استفاده می کنید، باید قادر باشید که یک راه حل برای مسئله در یک ساختمان داده ارائه بدهید. الگوریتم ژنتیک یک جمعیت از راه حل هایی که بر طبق نمونه ساختمان دادهایی که به وجود آورده اید، ایجاد می کند. بعد الگوریتم ژنتیک بر روی این جمعیت عمل می کند تا بهترین راه حل را ازآن استخراج کند. در GALIB کتابخانه الگوریتم ژنتیک به نمونه ساختمان داده GAGENOME گفته می شود (بعضی ها به آن کروموزوم نیز می گویند). این کتابخانه شامل چهار نوع از این مجموعه هاست GALISTGENOME (لیست پیوندی مجموعه ژن) GATREEGAGENOME (درخت مجموعه ژن) GAARRYGENOME (آرایه مجموعه ژن) GABINARYSTRINGGENOME (رشته دودویی مجموعه ژن). این کلاس ها از کروموزوم یا کلاس GAGENOME اصلی و یک کلاس ساختمان داده ای که بوسیله نامشان مشخص شده اند، مشتق شده اند.

برای مثال لیست پیوندی مجموعه ژن از کلاس GALIST و همچنین کلاس مجموعه ژن GAGENOME مشتق شده است. از ساختمان داد ه ای که با تعریفات مسئله شما همخوانی دارد، استفاده کنید. برای مثال، اگر شما سعی می کنید که یک تابعی را بهینه سازی کنید که به پنج عدد حقیقی وابسته است، پس به عنوان مجموعه ژن خود از یک آرایه یک بعدی با پنج عنصر اعشاری استفاده کنید.

الگوریتم های ژنتیک مختلف زیادی وجود دارند. GALIB (کتابخانه الگوریتم ژنتیک) شامل سه نوع اصلی می باشد:

1. حالت ساده

2. حالت ساکن یا ثابت یا یکنواخت

3. حالت افزایش

این الگوریتم ها در طریق های که مجموعه های جدید مجاز را ایجاد می کند ومجموعه های قدیمی را درزمان سیرتکامل جایگزین می کنند، با یکدیگر تفاوت دارند.

GALIB دو مکانیسم اولیه برای گسترش قابلیت های ساخت شی را مهیا می کند اول از همه (و مهمتر از همه از نظر برنامه نویسی C++) شما می توانید کلاس های خودتان را درست کنید و تابع های عضو جدیدی را تعریف کنید. اگر شما احتیاج دارید که فقط تنظیمات کمی را بر روی رفتار کلاس GALIB اعمال کنید، در بیشتر موارد می توانید یک تابع تعریف کنید و به کلاس GALIB بگویید که از آن به عنوان پیش فرض استفاده کند.

الگوریتم های ژنتیک اگر به درستی پیاده سازی شوند، قابلیت هر دو مورد پویش (پیدا کردن وسیع) و کاوش (پیداکردن محلی) در فضای SEARCH را، دارند. نوع رفتار یا عملکردی را که شما می بینید، بستگی به این دارد که چگونه عملگرها کار می کنند و همچنین بستگی به شکل یا فرم فضای SEARCH شما دارد.

تابع score:

بااستفاده از تابع شی گرایی اختصاص داده شده به کروموزوم امتیاز شی گرایی کروموزوم را بر می گرداند. اگر هیچ تابعی شی ای اختصاص داده نشده و هیچ امتیازی قرار داده نشده، امتیاز صفر برگردانده می شود. اگر تابع امتیاز با یک ورودی فراخوانی شود، امتیاز شی ای کروموزوم همان مقدار ورودی خواهد شد. (این مورد برای توابع شی ای پایه بر جمعیت مفید است زیرا در آن شی جمعیت عمل تکامل را انجام می دهد)

تابع userdata:

هر کروموزوم شامل یک اشاره گر کلی به داده های مشخص شده برای کاربر می باشد. از این تابع عضو برای قرار دادن و دریافت این اشاره گر استفاده می شود. در نظر داشته باشید که کپی کردن یک کروموزوم باعث می شود که کروموزوم کپی شده به همان اشاره گر داده ای کاربر به عنوان اشاره گر اصلی مراجعه می کند و داده کاربر کپی نمی شود. در نتیجه تمام کروموزوم ها در جمعیت به همان داده کاربر اشاره می کنند.

تابع write:

محتویات کروموزوم رابه جریان مخصوص و معینی می فرستد.

GA1DArrayGenome

آرایه یک بعدی کروموزوم یک آرایه از اشیاء جنسی کلی و دوباره قابل اندازه گیری می باشد. این آرایه متشکل از کلاس GAGenome و کلاس GAArray<> می باشد.

هر عنصر در این آرایه یک ژن است. ارزش ژنها توسط نوع کروموزوم تعیین می شود. برای مثال، یک آرایه از اعداد صحیح مقادیر صحیح را دارد در صورتیکه آرایه از اعشار مقادیر اعشاری را داراست.

سلسله مراتب کلاس

class GA1DArrayGenome: public GAArray, public GAGenome

سازنده ها

GA1DArrayGenome (unsigned int length, GAGenome: Evaluator objective = NULL, void * userData= NULL)

GA1DArrayGenome (const GA1DArrayGenome &)

شاخص توابع عضو

const T & gene (unsigned int x=0) const

T & gene (unsigned int x=0)

T & gene (unsigned int x, const T& value) const

T & operator [] (unsigned int x) const

T & operator [] (unsigned int x)

int length () const

int length (int l)

int resize (int x)

int resizeBehaviour () const

int resizeBehaviour (unsigned int minx, unsigned int maxx)

void copy (const GA1DArrayGenome& original, unsigned int dest, unsigned int src,

unsigned int length)

void swap (unsigned int x1, unsigned int x2)

توضیحات توابع عضو:

تابع copy:

بیت های مشخص شده را از کروموزوم طراحی شده کپی می کند.

تابع gene:

قرار دادن یا دریافت عنصری مشخص

تابع length:

قرار دادن یا گرفتن طول

تابع resize:

قرار دادن و طول.

تابع resizeBehavior:

قرار دادن یا گرفتن رفتار دوباره اندازه شده. مقدار min ,، مینیمم طول اجازه داده شده و مقدار max، ماکسیم طول اجازه داده شده را تعیین می کنند. اگر مقادیر max,min مساوی باشند، کروموزوم قابل تغییر اندازه نمی باشد. از توابع resize behavior و resize برای کنترل سایزو اندازه کروموزوم استفاده کنید. رفتار پیش فرض سایز ثابتی می باشد. با استفاده از متد resize behavior شما می توانید مقادیر مینیمم و ماکسیمم را برای اندازه کروموزوم مشخص کنید. اگر شما مقدار مینیمم و ماکسیمم را به صورت مقدار مساوی تعیین کنید، در این صورت، اندازه سایر ثابت به دست می آید. اگر شما از resize برای تعیین یک سایزی که بیرون از محدوده می باشد می خواهید اسفتاده کنید. اول از resize behavior در این صورت مرزها برای سازگاری با مقدار معین شما برای دوباره اندازه شدن عریض تر خواهد شد. و بالعکس و اگر مقادیری که شما توسط resizebehavir تعیین کرده اید با سایز کروموزوم جاری برخورد داشته باشد، کروموزوم دوباره اندازه می شود تا با مقادیر جدید هماهنگ باشد.

وقتی که resize behavior با هیچ آرگومان فراخوانی نشود، مقدار ماکسیمم سایز برگشت داده می شود. اگر کروموزوم قابل دوباره سایز شدن مجدد است، و یا GAGenome: fixed _ size اگر سایز و اندازه آن ثابت باشد.

تابع swap:

عناصر مورد نظر را جابجا می کند.

عملگرهای ژنتیکی برای این کلاس

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1

مقدمه

2

الگوریتم ژنتیک

5

تعریف خروجی (نمایش)

8

عملگرهای مجموعه ژن

10

شئ جمعیت

13

توابع شئ و مقیاس گذاری مناسب

14

نمایش الگوریتم ژنتیک درc++

15

توانایی عملگرها

17

چگونگی تعریف عملگرها

18

چگونگی تعریف کلاس مجموعه ژن

22

سلسله مراتب کلاس ها

23

1. سلسله مراتب کلاس GALib – گرافیکی

23

2. سلسله مراتب کلاس GALib – مراتب

24

رابط برنامه نویسی

25

نام پارامترها و گزینه های خط فرمان

26

رفع خطا

28

توابع اعداد تصادفی

29

GAGeneticAlgorithm

31

GADemeGA

42

GAIncrementalGA

44

GASimpleGA

47

GASteadyStateGA

50

Terminators

52

Replacement Schemes

54

GAGenome

55

GA1DArrayGenome

62

GA1DArrayAlleleGenome

65

GA2DArrayGenome

67

GA2DArrayAlleleGenome

70

GA3DArrayGenome

72

GA3DArrayAlleleGenome

76

GA1DBinaryStringGenome

78

GA2DBinaryStringGenome

81

GA3DBinaryStringGenome

85

GABin2DecGenome

88

GAListGenome

91

GARealGenome

92

GAStringGenome

94

GATreeGenome

96

GAEvalData

97

GABin2DecPhenotype

98

GAAlleleSet

100

GAAlleleSetArray

103

GAParameter and GAParameterList

104

GAStatistics

108

GAPopulation

113

GAScalingScheme

123

GASelectionScheme

127

GAArray

130

GABinaryString

132

نتیجه گیری

135

مراجع

136

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1

مقدمه

2

الگوریتم ژنتیک

5

تعریف خروجی (نمایش)

8

عملگرهای مجموعه ژن

10

شئ جمعیت

13

توابع شئ و مقیاس گذاری مناسب

14

نمایش الگوریتم ژنتیک درc++

15

توانایی عملگرها

17

چگونگی تعریف عملگرها

18

چگونگی تعریف کلاس مجموعه ژن

22

سلسله مراتب کلاس ها

23

1. سلسله مراتب کلاس GALib – گرافیکی

23

2. سلسله مراتب کلاس GALib – مراتب

24

رابط برنامه نویسی

25

نام پارامترها و گزینه های خط فرمان

26

رفع خطا

28

توابع اعداد تصادفی

29

GAGeneticAlgorithm

31

GADemeGA

42

GAIncrementalGA

44

GASimpleGA

47

GASteadyStateGA

50

Terminators

52

Replacement Schemes

54

GAGenome

55

GA1DArrayGenome

62

GA1DArrayAlleleGenome

65

GA2DArrayGenome

67

GA2DArrayAlleleGenome

70

GA3DArrayGenome

72

GA3DArrayAlleleGenome

76

GA1DBinaryStringGenome

78

GA2DBinaryStringGenome

81

GA3DBinaryStringGenome

85

GABin2DecGenome

88

GAListGenome

91

GARealGenome

92

GAStringGenome

94

GATreeGenome

96

GAEvalData

97

GABin2DecPhenotype

98

GAAlleleSet

100

GAAlleleSetArray

103

GAParameter and GAParameterList

104

GAStatistics

108

GAPopulation

113

GAScalingScheme

123

GASelectionScheme

127

GAArray

130

GABinaryString

132

نتیجه گیری

135

مراجع

136

پاورپوینت چیست؟

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 11 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 15

پاورپوینت چیست؟

مقدمه:

Power Point ابزاری است که ما را در زیبا تر کردن و اسان تر کردن پروژه ها، ارائه ها و.. و همچنین در تفهیم هر چه بیشتر به بیننده یاری می کند. این نرم افزار نسخه های متفاوتی را به بازار عرضه کرده است که مورد بحث ما 2000 Power Point می باشد. 2000 Power Point در مورد سازماندهی اطلاعات جهت انتقال به بینندگان ما را یاری می کند.

به وسیله این ابزار می توانیم تصاویر بصری، متحرک سازی شده، اسناد کمکی و ابزارهای سمعی را برای بهتر نمودن ارائه کار خود به کارگیریم. عملیات ساخت اسلایدهای ارائه کارتها کاری نیست که میتوانیم از طریق Power Point انجام دهیم بلکه این محصول تعداد زیادی از ابزارهای قالب بندی و ایجاد اشیاء که در سایر برنامه های نیز موجود می باشد شامل می باشد همچنین شامل تعداد زیادی تصاویر و قطعات صدا می باشد که میتوانید جهت زیباسازی ارائه کار خود از آنها استفاده کنیم.

تحقیق در مورد صفحه نمایش لمسی

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 213 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 18

تحقیق در مورد صفحه نمایش لمسی

چکیده:

در طراحی سیستم های رایانه ای کاربرپسند بودن سیستم و برقراری ارتباط ساده و سریع با کاربران بدون صرف وقت و هزینه های زیاد برای آموزش آنها همواره مورد توجه قرار گرفته است. یکی از فناوری های مدرن، فناوری تاچ اسکرین یا صفحه لمسی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

از مانیتور همیشه به عنوان یک دستگاه خروجی یاد می شود، اما امروزه با افزودن صفحه لمسی (Touch Screen) به آن، می تواند جای موشواره یا صفحه کلید را گرفته و به عنوان یک دستگاه ورودی /خروجی به کار رود. این صفحه نمایش برای تشخیص محل یک تماس بر روی سطح خود طراحی شده است. پس از برقراری تماس با صفحه نمایش کاربر می تواند یک انتخاب داشته باشد و یا مکان نما را حرکت دهد …

پاورپوینت سیمولینک کنترل خطی در مطلب

دسته: برق

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 2869 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 87

پاورپوینت سیمولینک کنترل خطی در مطلب

سیمولینک متلب

سیمولینک یک بسته نرم افزاری برای مدل سازی، شبیه سازی و تجزیه و تحلیل سیستم های دینامیکی می باشد.

سیمولینک نرم افزار متلب ابزاری برای مدل سازی، سنتز و آنالیز سیستم های دینامیکی بوده و از سیستم های خطی و غیر خطی پشتیبانی می نماید.

در محیط سیمولینک کاربر قادر خواهد بود تا سیستم را توسط بلوک ها، شبیه سازی و اجرا نموده و از نتایج به دست آمده برای اهداف مختلف بهره گیرد. همچنین کاربر قادر خواهد بود تا با تغییر پارامتر ها در مدل شبیه سازی شده، بهینه ترین سیستم را طراحی نماید.

این نرم افزار زیرمجموعه نرم افزار متلب است که دارای کتابخانه های زیادی در زمینه رشته های مختلف از جمله برق و مکانیک است.