تحقیق تست هوشی گودنیاف (آدمک)

دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 41

آزمون فلورانس گودنیاف در سال 1926 ابداع کرده است و در سال 1926 هم ارائه شد. این آزمون از 3 ساله تا 18 سالگی معتبر است بنا به گفته خود خانم گودنیاف به هر یک از قسمتهای کشیده شده که زیر توضیح آن می آید بر طبق دستور عمل یکنفره تعلق می گیرد و مجموعه نمره از 50 بیشتر نمی شود. مواردی که در آزمون آدمک نمره …

آزمون فلورانس گودنیاف در سال 1926 ابداع کرده است و در سال 1926 هم ارائه شد.

این آزمون از 3 ساله تا 18 سالگی معتبر است بنا به گفته خود خانم گودنیاف

به هر یک از قسمتهای کشیده شده که زیر توضیح آن می آید بر طبق دستور عمل یکنفره تعلق می گیرد و مجموعه نمره از 50 بیشتر نمی شود.

مواردی که در آزمون آدمک نمره می گیرد؟ تست هوش کودکان

1- سر داشته باشد (وجود سر مشخص)

2- پا (یک یا دو پا داشته باشد)

3- دست کشیده شده باشد (یک یا هر دو دست)

4- تنه کشیده شده باشد.

5- طول تنه طویلتر از عرض آن باشد (میتواند یک خط ساده باشد)

6- نشلانه ها نمایش داده شود.

7- دستها و پاها به تنه چسبیده باشد (بی تناسب) 1

8- اتصال دستها و پاها به تنه در محل متناسب (با تناسب) 2

9- گردن کشیده باشد.

10- گردن به سر و تنه در طول یک خط مستقیم وصل شده باشد.

11- چشمها باشد (حتی یک خط نانقص)

12- بینی باشد (حتی یک خط به عنوان بینی)

13- دهان کشیده شده باشد

14- بینی و دهان در دو بعد و وسعت باشد

اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی دوران سید رضی و زندگی نامه سید رضی

دسته بندی: علوم انسانی» تاریخ

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 271

موضوع: برای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا برای تحقق این آرمان مقدس، د …

موضوع: برای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا برای تحقق این آرمان مقدس، دست به دامن آسمان پرستاره علم ادب ببریم تا چراغی برگیریم.

لذا در این کهکشان، ستاره ای را رصد کردیم که هرچند غبار غرض ورزی وجهل آمیخته با گذشت زمان، چهره عالمتاب او را تا حدودی پوشانده است و آنگونه که شایسته شخصیت او بوده برای جهان علم و ادب شناخته نشده است.

وی شخصیت بی نظیری است که با داشتن مناصب فقاهت و زعامت و نقابت علویان و مناصب مختلف سیاسی، هیچگاه شیفته مظاهر و زخارف دنیوی نشد و لذا بواسطه اتصال به حقیقت هستی، اهل دل بود. عاطفه سرشار، روحیه حساس، وقریحه وقاد او باعث گردید که برای بیان حقایق و ثبت وقایع سلاح قدرتمند خود را بکار گیرد و در جهت تحقق اهداف و آرمانهایش گوش به ندای دل دهد که نتیجه آن اشعار نغز و دلنشین و سخنان زیبای اوست که دیوان شعری با چنین گلهایی فراهم آورد. با توجه به اینکه دیوان اشعار این نادره دوران بازتاب اندیشه های عمیق و آئینه تمام نمای سلوک عرفانی اوست ایجاب می کند که برای شناسایی اندیشمند فرزانه و شاعر گرانمایه، دیوان اشعار او را درکنار آثار گرانبها و ارزشمند فقهی و کلامی اش کاملاً مورد نقد و بررسی علمی و ادبی قرار گیرد.

اهداف: لذا در این کار تحقیقی هدف ما بر آن بوده است که آرا و اندیشه های یگانه دوران را از میان اثر ارزنده ادبی اش (دیوان اشعار) مورد ارزیابی و نقد بررسی قرار داد تا از میان اشعار به بازخوانی نظریات و افکار عالمانه «شاعر فقیه» بپردازیم. بنابراین در شناخت ابعاد شخصیتی این ادیب گرانقدر نیازمند آن هستیم که پاسخ های قانع کننده ای در قبال پرسش های زیر داشته باشیم:

1- نحوه تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان چگونه بوده است؟

2- تأثیر شریف رضی بر ادبای پس از خود و ادبیات عرب به چه میزان بوده است؟

3- جلوه های انتساب به دودمان علوی و میزان تأثیر آن بر شخصیت وی چقدر می باشد؟

4- گردآورنده نهج البلاغه واقعاً کیست؟ و تأثیر آن بر ادبیات عرب چگونه و تا چه اندازه ای بوده است؟

فرضیه ها:

با توجه به اینک رضی یک فقیه برجسته و آشنا به ظرایف علوم اسلامی است ولی اشعار خود را مرکب اندیشه های علمی و ادبی و مباحث فلسفی قرارداده و برای بیان مقاصد وتشریح مسائل علمی و عملی بهره های فراوان از آن برده است و در هر جائی که نیاز بوده به طرح مباحث اخلاقی و مبانی فلسفی انسان شناسی و معادشناسی پرداخته است. سبک منحصربه فرد او در هجویات نمونه بازر اخلاق اسلامی است. و یا غزلهای عاری از وصف «می» و توصیف نوازندگان و خوانندگان زیباروی، حاکی از محتوای مکتب و تعالیم عرفانی وی است.

وی با تأسیس اولین دانشگاه مدرن علوم اسلامی و تربیت شاگردان فاضل و فقهای نامداری چون شیخ طوسی (ره) و نگارش و گردآوری کتاب گوهربار

«نهج البلاغه» تأثیر انکارناپذیری بر ادبیات جهان اسلام و عرب و ادبای پس از خود برجای گذاشت. لذا او با این اقدام خدمت ارزنده ای به جهان ادبیات و علم و اندیشه بشری نمود. ولی کار پرثمر او دچار تردید واقع شده و در برخی از محافل سخن از گردآورنده و یا نگارنده نهج البلاغه به میان می آید که او واقعاً کیست؟

ما نیز د راین مجموعه با توجه به اسلوب نگارش نهج البلاغه و تطبیق آن با سبک نوشتاری رضی در کتابهای ماندگارش و با بیان دلایل وشواهد و قرائن ثابت نمودیم که افتخار گردآوری نهج البلاغه همچنان برای رضی بوده و خواهد بود.

تحقیق جامعه شناسی روستایی

دسته بندی: علوم انسانی» جامعه شناسی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 19

آن چه جامعه شناسی روستایی را تکان داده و هنوز هم می لرزاند، مباحثات برآمده از تو جهات گوناگونی است که هر یک از آن ها موضوع گیری نظری ویژه ای دارد و البته هیچ یک از آن موضع گیری ها بی طرفانه نیست. در این مباحثات غالباً روستایی و شهری را همچون دو پدیده جداگانه در مقابل هم قرار می دهند. این تقابل که جن …

آن چه جامعه شناسی روستایی را تکان داده و هنوز هم می لرزاند، مباحثات برآمده از تو جهات گوناگونی است که هر یک از آن ها موضوع گیری نظری ویژه ای دارد و البته هیچ یک از آن موضع گیری ها بی طرفانه نیست. در این مباحثات غالباً روستایی و شهری را همچون دو پدیده جداگانه در مقابل هم قرار می دهند. این تقابل که جنبه بیانی و آکادمیک آن مهم تر از جنبه واقعی آن است, یک موضوع تاریخی به شمار می رود و با واقعیت کنونی, که شهری و روستایی در حیطه نفوذ یکدیگر قرار گرفته اند, همخوانی ندارد, زیرا این معنی بیشتر از آن که حاصل یک بینش تحلیلی همه جانبه باشد, از یک مفهوم فضایی و یک برش جغرافیایی به دست آمده است.

شکل گیری جامعه شناسی روستایی و انشعاب آن از جامعه شناسی عمومی در دوره ای اتفاق افتاد که آغاز آن سال های پایانی قرن نوزدهم و انجام آن مقارن پیدایش رکود اقتصادی 1930 است.

در این دوره, جامعه شناسی روستایی در فهم جوامع روستایی و جهان کشاورزی مشارکت نمود.

تا وقتی که جامعه روستایی بر حیات ملی سیطره داشت و دورنمای اصلی را تشکیل می داد, مورد غفلت بود, ولی زمانی که این جامعه دستخوش تغییر شد ((موضوعی برای علم)) گردید.

محیط روستایی برای جامعه شناسی همیشه یک مشغله ثانویه تلقی می شد؛ زیرا تاسیس این شاخه علمی به موازات توسعه فزاینده محیط های شهری و مراکز صنعتی صورت گرفت.

1-2. جامعه شناسی روستایی چیست؟

یکی از مشکلات عمده ای که در جامعه شناسی روستایی مطرح می شود، دقیقاً معنا و مفهوم آن و تعیین حدود میدان تحقیق آن است.

اندیشه مطالعات و بررسی های روستایی, امروزه به دام سیاهه ای که ما از قبل در ذهن خود داشته ایم، افتاده است. و ما نام این گونه مطالعات و بررسی ها را جامعه شناسی روستایی، اقتصاد روستایی، و از نظایر آن که شناخته شده اند، می گذاریم. یک چنین شیوه تشخیصی، فقط امکان توسل به تحلیل های افواهی و نظری را برای ما فراهم می سازد. اگر بخواهیم کار بهتری ارائه دهیم, شایسته است که ابتدا در اندیشه تعیین کردن تعدادی ((مسیر نماهای هادی)) باشیم و سپس راه های جدیدی را که با ضوابط موجود تقریباً مورد بی اعتنایی اند و با معیارهای کنونی اهمیت درجه دومی دارند امتحان کنیم.

تحقیق بررسی مشکلات تحصیلی ناشی از تحمیل رشته از سوی والدین و عواقب آنها بهمراه پرسشنامه

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 33

پایه های علمی ونظریه های مربوط به مسئله مطرح شده: آنچه که بعنوان مسئله ومشکل در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است پیشرفت تحصیلی دو گروه ار افراد می باشد افرادیکه دارای هدف هستند و آنها را دنبال می کنند و افرادیکه دیگران برای آنها انتخاب هدف می کنند یعنی در واقع افرادیکه بنابر علائق و انگیزه های ش …

پایه های علمی ونظریه های مربوط به مسئله مطرح شده:

آنچه که بعنوان مسئله ومشکل در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است پیشرفت تحصیلی دو گروه ار افراد می باشد افرادیکه دارای هدف هستند و آنها را دنبال می کنند و افرادیکه دیگران برای آنها انتخاب هدف می کنند یعنی در واقع افرادیکه بنابر علائق و انگیزه های شخصی به دنبال تحقق هدف می روند و گروهی که بدون انگیزه و علاقه هدفهایی را دنبال می کنند و در خصوص این امر یعنی انگیزه پیشرفت نظریاتی وجود دارد که حاصل تحقیقاتی وسیع و بیدریغ محققان و دانشمندان علوم انسانی می باشد.

یکی دیگر از محققان مشهور ونامی که اثراتی در خصوص بحث انگیزه پیشرفت دارد «آلفرد آدلر» می باشد آدلر که به روانشناسی فردی تاکید می کند آدمی را بعنوان یک موجودی که دارای اراده است و می تواند تصمیم بگیرد وانتخاب کند و مسئول در امور خودش می باشد معرفی می کند و او انسان را موجودی در حال شدن و پیشرفت معرفی می نماید و معتقد است که محرک و انگیزه اصلی رفتار بیشتر آن هدفها و انتظارات او از آینده می باشد و کلیه حرکات و جنبشهای فرد همواره متوجه به یک هدف است و او معتقدات که کوشش برای پیشرفت و برتری در واقع یک ضرورت ذاتی است. خوب حالا که اولین مسئله را این صراحت و تاکید بیان می کند معلوم می شود که در واقع با توجه به آنچه که شیوه زندگی فرد از آن یاد می شود نزد هر کسی متفاوت است. لذا این خود انسان است که می تواند با تکیه بر آن توانائیها و آن اهداف وعقاید و احساسات و ادراکات موجبات پیشرفت خود را فراهم آورد نه کس یا کسان دیگری بلکه خود فرد لذا با توجه به یکی از اصول مهمی که در نظریه آدلر وجود دارد و آدلر از آن تحت عنوان میل به تفوق و برتری و پیشرفت یاد می کند باید بگوئیم که این انگیزه پیشرفت خود موجب می شود که رفتار آدمی بطور مختلف وجود داشته باشد بگونه ای که رفتارهای ناشی از انگیزه و هدفها و عقاید و احساسات خود موجبات شکوفایی استعدادها و پیشرفت و برتری و تفوق را فراهم می آورد و به دنبال سلامتی روان وبهداشت روانی فرد را خواهیم داشت در حالیکه فعالیتهای بدون انگیزه و هدف و صرفا براساس تحمیل و بدون توجه به آن هدفها و احساسات وتمایلات علاوه بر عدم پیشرفت و عدم موفقیت رفتارهای نابهنجاری و ناسازگارانه را به دنبال خواهد داشت که آدلر معتقد بود که اینگونه از افرادیکه بدون علاقه و انگیزه و بدون توجه به تمایلات و عقاید آنها تصمیمی برایشان تحمیل گردد در اثر قبول آن تحمیلات وعقاید دچار شخصیت بلی –اما می شوند که از آنها تحت عنوان بیماری و یا عدم سلامتی یاد می کند یعنی معتقد است که اینگونه افراد دچار یک یاس وسرخوردگی خواهند شد بدین ترتیب که فرد آن اعتماد به نفس خود را در اثر تحمیلات و دنبال کردن هدفهایی که جزء شیوه زندگی او نمی باشد از دست خواهد داد و به دنبال آن آدلر برای درمان اینگونه افراد مطرح می کند که باید شرایطی را برای آنها فراهم آوریم که فرد بتواند خودتصمیم بگیرد و براساس آن هدفها و انگیزه ها و تمایلات و شهامت خطر را به او بدهیم یعنی فراهم آوردن زمینه هایی که بتوانداعتماد به نفس خود را به دست آورد.

تحقیق مهارت حل مسأله

دسته بندی: علوم انسانی» علوم تربیتی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 7

. وجود مشکل در زندگی طبیعی است. هنر زندگی در توانایی و مهارت در حل مشکلات و کنار آمدن با آنهاست. در واقع خوشبختی انسان در آن نیست که با هیچ مشکل و مسأله ای روبرو نشود بلکه در آن است که به هنگام رویارویی با آنها توانایی حل آنها را داشته باشد … مسائل و مشکلات بسیاری در زندگی وجود دارند که نیازمند …

وجود مشکل در زندگی طبیعی است. هنر زندگی در توانایی و مهارت در حل مشکلات و کنار آمدن با آنهاست. در واقع خوشبختی انسان در آن نیست که با هیچ مشکل و مسأله ای روبرو نشود بلکه در آن است که به هنگام رویارویی با آنها توانایی حل آنها را داشته باشد …

مسائل و مشکلات بسیاری در زندگی وجود دارند که نیازمند تلاش برای کنار آمدن با آن و حل آنهاست. زندگی بدون مشکل و استرس وجود ندارد و در واقع آنچه در شکل سختی با مشکلات زندگی تجربه می شود، چهره واقعی و منطقی زندگی است. وجود مشکل در زندگی طبیعی است. هنر زندگی در توانایی و مهارت در حل مشکلات و کنار آمدن با آنهاست. در واقع خوشبختی انسان در آن نیست که با هیچ مشکل و مسأله ای روبرو نشود بلکه در آن است که به هنگام رویارویی با آنها توانایی حل آنها را داشته باشد. بعضی از افراد در مقابل کوچکترین مسأله و مشکل دچار ناراحتی و پریشانی می گردند و قادر به برطرف کردن آن نیستند. اینگونه افراد مستعد انواع آسیب های اجتماعی و روانی هستند، افراد دیگری نیز هستند که با بحران های بسیار سختی روبرو می شوند و توانایی آن را دارند که با موفقیت آنها را پشت سربگذارند. یکی از دلایلی که اینگونه افراد را توانمند می سازد و امکان موفقیت را در بحران ها فراهم می سازد این است که از روش های صحیحی جهت حل مسائل استفاده می کنند. درحالیکه افرادی که به هنگام رویارویی با مشکلات دچار پریشانی می شوند فاقد این توانمندی می باشند. اینگونه افراد در صورت وجود مشکل خود را ضعیف یا بی کفایت می دانند، خود را سرزنش و ملامت می کنند، بدون تفکر و تحمل و عجولانه عمل می کنند و یا از مشکل فرار می کنند و قدرت تفکر در مورد راه حل های مناسب تر و سازگارانه تر را ندارند.

تحقیق ساخت بهشت، موضوعات جاذبه دار

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 66

امیدوارم که بتوانم همانند معلم اقتصادم باشم، کسیکه تقربیاً (تاحدی) برای من جدی بود و می گفت این دختر ارزش آنرا دارد و اجازه داد تا وارد مسیری در دانشکده شوم که واقعاً معلم انگلیسی من در سطح GCSE از عهده تحریک اشتیاق من برای یادگیری با احساساتی شدن خودش درباره شخصیت های ‘ wuthering Heights ‘ برآمد …

امیدوارم که بتوانم همانند معلم اقتصادم باشم، کسیکه تقربیاً (تاحدی) برای من جدی بود و می گفت این دختر ارزش آنرا دارد و اجازه داد تا وارد مسیری در دانشکده شوم که واقعاً معلم انگلیسی من در سطح GCSE از عهده تحریک اشتیاق من برای یادگیری با احساساتی شدن خودش درباره شخصیت های ‘ wuthering Heights ‘ برآمد. به طریقی به این ربط دارم که به او احترام می گذاشتم و به نصیحت آینده اش گوش می کردم. سپس او نصیحت کرد. من خواندن را شروع کردم بیش از داستانهای تخیلی نوجوان در خانه و بتدریج به دیگر موضوعات تشویق شدم.

معلمانی وجود دارد که اشتیاقشان برای موضوعات مسری می باشد. این همان نوع معلمی است که من می خواهم باشم. برخی معلمان به طریقی به نظر می رسد احترام را دستور می دهند، آنها هرگز فریاد نمی زنند یا تهدید نمی کنند، اما فقط حضورشان برای ایجاد سکوت و فرمان در کلاس کافی می باشد. معلم مورد علاقه من هرگز چیزی را توسط کتاب انجام نمی دهد. او فقط ما را از طریق نیروی مطلق شخصیت اش درگیر می کند (مشغول می کند.

مقدمه:

Havingestabl shed آنچه که توسط کلام منظورم است و اینکه چگونه کلام های غالب (مسلط) تمرین کلاسی و علم معلم را ایجاد می کند و بر آن اثر می گذارد بنا شده است، این به سه کلام آموزشی است که من برحسب تعیین و توصیف آموزش خوب، مسلط برچسب زده ام که می خواهم در این بخش و دو بخش بعدی بدان بپردازم.

اولین از این کلام های غالب یکی است که بیش از یک پایگاه در دنیای تدریس مردمان و اسطوره شناسی فرهنگی به نسبت زمینه های اداری بیشتر از سیاست دولت و برنامه های آموزشی معلم دارد از موضوع جاذبه دار می باشد.

موضوع جاذبه دار

نکته این است که حتی قبل از اینکه دانشجویان تعلیم و تربیت (student teacher) به واحدهای قبل خدمت می آیند ایده های واضحی درباره اینکه زندگی کلاسی چیست و بایدشبیه چه باشد و درباره اینکه منظور از علم موفق چیست دارند.

من همچنین اشاره کردم که برای برخی مفسران این موضوع مشکل عمده ای هم برای دانشجویان تعلیم و تربیت و هم برای teacher educaters بوجود می آورد. بعنوان مثال، Afonso، خاطر نشان کرده که دانشجویان تعلیم و تربیت، از آغاز شدیداً توسط تصاویر مثبت یا منفی از معلمان و توسط تصاویر جزئی و عادی، کار معلم مشخص شده اند. هنگامیکه Afonso اعتصاب کرد، این تصاویر می توانند سرانجام به کلیشه کاهش یابند یا همانگونه که Brit Zman وانمود می کند برای تصاویر کاملاً خراب شده و درست قالب ارجاع برای معلمان احتمالی (آینده) خود تصویری است.

هنگامیکه شکل گرفت، ترس Afonso به این تصاویر اغلب برای تغییر خیلی سخت می باشند و بعنوان حفاظ های درون یاب از طریق آنچه که اطلاعات عبور کردند و از طریق آنچه که رفتار شکل گرفته عمل می کنند.

درگیری من با این دانشجویان تعلیم و تربیت – در آموزش ام و از طریق بررسی- پیشنهاد می کند که در مثالهای بسیاری این تصاویر و کلیشه ها از تجربیات دانشجویان آمده است که خودشان بعنوان دانش آموزان معلمان داشته اند کسانیکه مخصوصاً فراموش نشدنی یافت شده اند. قطعاً هنگامیکه از دانشجویان تعلیم و تربیت چنین سؤالی پرسیده می شود چه معلمان خوبی از روزهای مدرسه به یاد دارید؟ چه چیزی باعث شده که آنها معلم خوب باشند؟ آنها بطور کلی مشکل خیلی کمی در انتصاب معلم انتصاب انگیز تجربه کرده اند در جزئیات شان از اینکه چه چیزی آنها را معلمان عبرت انگیز کرده است اغلب طراحی کردن کیفیت های مشخصی تعریف شده از قبل الهام بخش بودن و داشتن علاقه مسری گرایش به تأکید دارند. ذکر کردن دانش اموزان در پروژه تمرین انعکاسی ما، به طور مختصر بعد از اعطای مکانی در واحد قبل خدمت شان مصاحبه شده اند.

تحقیق تبیین و بررسی اهداف توسعه هزاره سوم

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 32

مقدمه از ظهور انسانی کنونی در کره زمین حدود 40 هزار سال می گذرد که در برابر عمر زمین به لحظه ای می ماند. زمین در غیاب انسان از آرامش و توازن برخوردار بود، جانداران با رفع نیازهای خود نه تنها آسبی به محیط پیرامون نمی رساندند بلکه هر یک به نوبه خود در استواری این تعادل و توازن دخیل بودند. برخورداری ا …

مقدمه

از ظهور انسانی کنونی در کره زمین حدود 40 هزار سال می گذرد که در برابر عمر زمین به لحظه ای می ماند. زمین در غیاب انسان از آرامش و توازن برخوردار بود، جانداران با رفع نیازهای خود نه تنها آسبی به محیط پیرامون نمی رساندند بلکه هر یک به نوبه خود در استواری این تعادل و توازن دخیل بودند.

برخورداری انسان از عقلانیت کنجکاو و جستجوگر او را به سرعت از عصر شکارگری و خوشه چینی به دوران کشاورزی در 12000 سال پیش رسانید. در عصر پیش از کشاورزی نقش انسان نسبت به دیگر جانداران تفاوت چندانی نداشت، به اندازه نیازهای ابتدائی از طبیعت برداشت می کرد و همانند دیگر جانداران حلقه ای از زنجیره متعادل حیات بود. ورود انسان به عصر کشاورزی، ایجاد مازاد محصول، پیدایش قدرت، تشکیل قبیل، شهر نشینی و پیدایش حکومت ها را در پی داشت. اگر چه آدمی در این دوران دست اندازی به طبیعت را آغاز کرده و با تسلط بر دیگر جانداران و گسترش فعالیتهای کشاورزی خود روز به روز بیشتر بر طبیعت چیره می شود ولی صنعت ابتدایی او را هوز از ساختن سنگی و آهنی و کندوکاو سطحی زمین و برپا ساختن سرپناه فراتر نمی رفت. این وضع با اندک تفاوتی در همه جای جهان یکسان بود اما انسان به کمک ذهن جستجوگر و خلاق از این دوران کمابیش نیز گذشته و به عصر انقلاب صنعتی در 300 سال پیش پای نهاد.

اثری که انسان از آن پس بر طبیعت نهاد نه فقط با چهل هزار سال گذشته اش قابل مقایسه نیست بلکه مجموعه تغییرات به وجود آمده در کره زمین (منهای پدیده های طبیعی مانند آتشفشان، زلزله، یخبندان … ) به وسیله سایر جانداران در صدها میلیون سال حضورشان در زمین باسیصد سال اخیر قابل قیاس نیست. گزافه نیست اگر گفته شود با جهش های فناوری به ویژه از نیمه دوم سده بیستم به این سو سرعت و شدت تغییرات حاصل از فعالیت انسان در طبیعت صد چندان شده است.

فصل اول – کلیات: تبیین و بررسی اهداف توسعه هزاره سوم

بخش اول – تاریخچه و شکل گیری اهداف توسعه هزاره سوم

بخش دوم – بررسی اهداف و آرمانهای توسعه هزاره سوم

الف: اهداف و آرمانهای توسعه هزاره سوم

ب: توسعه انسانی و حقوق بشر در اهداف توسعه هزاره

ج: تأثیرات اهداف توسعه هزاره سوم

د: تعهدات کشورهای غنی درتحقق اهداف توسعه هزاره سوم

ه: چارچوب عملیاتی اجماع مونترری بعنوان چارچوب مشارکت جهانی (6 نکته مهم)

و: نقش گروههای غیردولتی و بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه هزار سوم

بخش سوم: راهبرد سازمان ملل متحد برای توسعه هزاره سوم

الف: ابعاد جهانی راهبرد

ب: ابعاد کشوری راهبرد

تحقیق ارزیابی آبریزش دهان

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 57

چه کسی؟ کودک و یا بزرگسال دچار فلج مغزی چه مواردی؟ مولفه های ارزیابی آبریزش دهان چرا؟ برای دستیابی به اطلاعات مناسب برای ارزیابی آبریزش دهان افراد چگونه؟ از طریق مصاحبه، مشاهده و تستهای ویدیو فلوروسکوپیک (در صورت لزوم) در برخی مراکز، یک تیم کودک یا بزرگسال دارای مشکل آبریزش دهان را ارزیابی می …

چه کسی؟ کودک و یا بزرگسال دچار فلج مغزی

چه مواردی؟ مولفه های ارزیابی آبریزش دهان

چرا؟ برای دستیابی به اطلاعات مناسب برای ارزیابی آبریزش دهان افراد

چگونه؟ از طریق مصاحبه، مشاهده و تستهای ویدیو فلوروسکوپیک (در صورت لزوم) در برخی مراکز، یک تیم کودک یا بزرگسال دارای مشکل آبریزش دهان را ارزیابی می کنند وبعد با توافق کلی دستور العمل ها وتوصیه هایی را به فرد یا مراقبین او ارائه می کنند. اعضاء تیم اصلی معمولاً شامل فرد مورد بررسی و خانواده یا مراقبین او، متخصص گوش و حلق و بینی، آسیب شناسی گفتار و زبان، کار درمانگر، متخصص کودکان یا متخصص داخلی و داندانپزشک است.

مشورت با سایر متخصصان مثل نورولوژیست، ارتودنتیست، فیزیولوژیست، فیزیوتراپیست، و یا متخصصین بررسی رشد کودک بسته به فرد مورد بررسی ممکن است لازم باشد.

ارزیابی تیمی امکان در نظر گرفتن همه جانبه شرایط برای تدوین و هماهنگی مناسب یک برنامه مراقبتی را فراهم می کند. برای اجرای توصیه ها، می توان منابع را شناسایی و تعیین کرد.

نقش دندانپزشکان بررسی اکلوژن و سلامت دهان و دندان فرد و ارائه توصیه هایی جهت رسیدگی به مشکلات قابل درمان می باشد. متخصص گوش و حلق و بینی بسندگی مسیر عبور هوا را بررسی و هر گونه انسداد ناشی از انحراف تیغه بینی، وجود لوزه سوم، سینوزیت یا آلرژی را درمان می کند. متخصص کودکان یا داخلی سلامت عمومی فرد و هر گونه تاثیری را که آبریزش دهان روی سلامت عمومی فرد می گذارد مورد ارزیابی قرار می دهد. کار درمانگر یا فیزیوتراپیست بررسی وضعیت بدن (پوسچر) و نشستن را انجام می دهد.

نقش آسیب شناس گفتار زبان گرفتن تاریخچه ای از مشکل فرد، ارزیابی ساختار و عملکرد مکانیزم دهانی- صورتی در کنترل دهان و بلع بزاق و نیز تعیین شرت آبریزش دهان است. علاوه بر این، آسیب شناس گفتار و زبان میزان کارکرد زبانی بیمار و توانایی او را در درک و انجام دستور العملهایی که می تواند برای برخی از انواع درمانها مهم باشد، تخمین می زند.

آسیب شناس گفتار و زبانی که در مدرسه یا مرکزی کار می کند که هیچ تیمی برای انجام یک ارزیابی جامع وجود ندارد، باید با اولین پزشک بیمار جهت تبادل اطلاعات حاصل از ارزیابی، مشورت کند. رویکردهای درمانی کمکی نیز باید با این پزشک مورد بحث قرار گیرد.

تحقیق قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم

دسته بندی: مهندسی» مهندسی کامپیوتر

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 70

چکیده: پیشرفت های اخیردر زمینه الکترونیک و مخابرات بی سیمتوانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را باتوان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت¬مناسب وکاربری های¬گوناگون داده¬است. این حسگرهای¬کوچک که توانایی انجام اعمالی چون دریافتاطلاعات مختلف محیطی براساس نوع حسگر، پردازش وارسال آن اطلاعات را دارند، موجبپیدایش ایده ا …

چکیده:

پیشرفت های اخیردر زمینه الکترونیک و مخابرات بی سیمتوانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را باتوان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت¬مناسب وکاربری های¬گوناگون داده¬است. این حسگرهای¬کوچک که توانایی انجام اعمالی چون دریافتاطلاعات مختلف محیطی براساس نوع حسگر، پردازش وارسال آن اطلاعات را دارند، موجبپیدایش ایده ایبرایایجادو گسترش شبکه های موسوم بهشبکه های¬حسگربی سیم (WSn) شده اند.

طراحی¬یک¬شبکه¬حسگربی¬سیم¬تحت¬¬تأثیرفاکتورهای¬متعددی¬است. این¬فاکتورهاعبارتنداز: تحمل¬خرابی، قابلیت-گسترش، قابلیت¬اطمینان، هزینه تولید، محیط کار، توپولوژی شبکه حسگری، محدودیت هایسخت افزاری، محیط انتقال و مصرف توان وغیره که ما دراین مقاله به یکی از این فاکتورها یعنی قابلیت اطمینان (Reliability) می پردازیم.

تعریف (Reliability): هرگره ممکن¬است خراب¬شود یا در اثر رویدادهای¬محیطی مثل تصادف یاانفجار به-کلینابودشود یا در اثر تمام¬شده منبع¬انرژی از کاربیفتد. منظور از تحمل¬پذیری یا قابلیت اطمینان این¬است که خرابی¬گره¬ها نباید عملکردکلی شبکه را تحت¬تاثیر قراردهد. درواقع می¬خواهیم با استفاده از اجزای¬غیرقابل-اطمینان یک شبکه قابل¬اطمینان بسازیم. برای گره k با نرخ¬خرابی k قابلیت اطمینانبا فرمول (1) مدل¬می-شود. که درواقع احتمال عدم¬خرابی است در زمانt بشرط این¬که گره دربازهزمانی (0,t) خرابی¬نداشته¬باشد. به-این¬ترتیب هرچه زمان¬می¬گذرد احتمال¬خرابی¬گره¬بیشترمی¬شود.

این¬مقاله دارای4فصل¬بوده¬که فصل¬اول آن به¬بررسی¬قابلیت¬اطمینان¬اطلاعات، فصل¬دوم آن به بررسی¬تحلیلی قابلیت¬اطمینان و فصل¬سوم وچهارم آن به افزایش¬قابلیت¬اطمینان و رویدادهای¬آگاه برای آن اشاره¬دارد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل¬اول1

1-1مقدمه2

2-1انتقال اطلاعات¬معتبر3

3-1ارسال بسته¬ی¬مجزا5

4-1انتقال دسته¬ای ازپاکت¬ها11

5-1انتقال جریان پاکت16

6-1نتیجه¬گیری20

فصل¬دوم21

1-2مقدمه22

2-2ترکیب چندحسگره وتحمل¬پذیری¬خطا23

3-2مدلسازی یدک¬هایی ازیک نوع26

4-2مدلساز یدک¬های ادغام¬شده27

5-2قابلیت¬اطمینان دربرابرهزینه31

6-2شبکه¬های¬حسگرچندترکیبی32

7-2نتیجه¬گیری34

فصل¬سوم36

1-3مقدمه37

2-3ایجادوب¬مطمئن38

3-3تجمیع¬داده¬ای¬مطمئن¬باپروتکلREDA39

4-3تحمل¬پذیری¬خطا¬ باپروتکلREDA41

1-4-3شماره¬گذاری¬گره¬ها42

2-4-3مکانیزم جایگزینی گره¬خراب43

5-3ارزیابی¬کارایی45

6-3نتیجه¬گیری48

فصل¬چهارم49

1-4مقدمه50

2-4مدل¬شبکه¬ای وهدف¬آن51

1-2-4مدل¬شبکه¬ای52

2-2-4هدف¬طراحی53

3-4چارچوب¬گزارش¬کردن یک حادثه¬قابل¬اطمینان55

4-4ارزیابی¬عملکرد56

5-4قابلیت¬اطمینان¬گزارش¬کردن¬یک¬رویداد57

6-4نتیجه¬گیری59

منابع¬و¬مآخذ61

تحقیق معلولیتهای ادراکی

دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 29

درمان از طرق مختلفی برای درمان ADHD استفاده شده است. در کل، این شیوه های درمانی تأثیرات ماندگار قابل قبولی را از خودشان نداده اند. تغییرات رفتاری (BM)، تغییرات رفتار شناختی (CBM) و تغییرات رفتاری همراه با درمان دارویی، یا درمان توسط مواد مخدر، برخی از شیوه های مورد استفاده می باشند. ظاهراً پیشر …

درمان

از طرق مختلفی برای درمان ADHD استفاده شده است. در کل، این شیوه های درمانی تأثیرات ماندگار قابل قبولی را از خودشان نداده اند.

تغییرات رفتاری (BM)، تغییرات رفتار شناختی (CBM) و تغییرات رفتاری همراه با درمان دارویی، یا درمان توسط مواد مخدر، برخی از شیوه های مورد استفاده می باشند.

ظاهراً پیشرفتهای کوتاه مدت اغلب در BM و درمان دارویی با مواد مخدر، مشاهده شده است. بعنوان مثال پل هام (1986) گزارش کرد که بچه های ADHD که از دارو استفاده کردند، در ریاضیات پیشرفت کردند. آنها توانستند موارد (آیتم های) بیشتری را کامل کنند و نمراتشان دررابطه با آیتم های صحیح بالا رفت. اما فواید طولانی مدت BM و درمان دارویی هنوز ناشناخته است. در ضمن پل هام اظهار می دارد که رفتار کودکان ADHD حتی درهنگام درمان معمولی نمی شود.

در تصور، بنظر می رسید که CBM راه حل خوب و مؤثری برای درمان بچه های ADHD باشد، اما این امید هرگز به وقوع نپیوست. به نظر من مشکلات توجهی (دقتی) در بچه های ADHD تا حد زیادی مانع از آن می شود که آنها مراحل را درهر شیوه ای از CBM یاد بگیرند. آنها نه تنها نیازمند تقویت توجهشان می باشند، تا در این شیوه جزء جزء مراحل را به خوبی بفهمند، بلکه باید آنها را تا حد تسلط کامل، تمرین کنند، سپس باید دقت خود را در انجام این شیوه بسنجد برای بچه های ADHD با، یا بدون بیش فعالی، شاید خواسته های CBM گزاف باشند.

تحقیق مرور کلی بر نرم افزار Solid Edge

دسته بندی: مهندسی» مهندسی مکانیک

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 12

نرم افزار Solid Edge یک ابزار کمک کامپیوتر است که بر اساس سیستم CAD طراحی شده است. به کمک این نرم افزار امکان مونتاژ ماشین آلات، مدل سازی قطعات ونقشه کشی Drawing بوجود می آید نرم افزار Solid Edge بر اساس توسعه تکنولوژی STREAM به عنوان یک وسیله که سودآوری وبرگشت سرمایه تولید کنندگان را تضمین …

نرم افزار Solid Edge یک ابزار کمک کامپیوتر است که بر اساس سیستم CAD طراحی شده است.

به کمک این نرم افزار امکان مونتاژ ماشین آلات، مدل سازی قطعات ونقشه کشی Drawing بوجود می آید نرم افزار Solid Edge بر اساس توسعه تکنولوژی STREAM به عنوان یک وسیله که سودآوری وبرگشت سرمایه تولید کنندگان را تضمین می کند، طراحی شده است.

تکنولوژی STREAM در Solid Edge بهره وری CAD را برای گروه مهندسینی که در زمینه مدل سازی فعالیت می کنند، افزایش وبرداشت منطقی تولید را به همراه دارد.

تکنولوژی Solid Edge باعث آموزش وکاربرد ساده ودر نتیجه افزایش بهره در سیستم CAD را شامل می شود.

مجموعه part

محیط ساخت قطعات به صورت کاملا سه بعدی وبا در نظر گرفتن کلیه استانداردهای فنی ومهندسی که به شما اجازه می دهد مدل های سه بعدی قطعات را با ویژگی واقعی خود بسازید وآنها را در محیطی دیگر از این نرم افزار مونتاژ کنید. نحوه تولید مدل در part بر اساس ویژگی پایه قطعه ای است، که رسم می شود به طور مثال در ساخت، دنده ولبه های کوچک، زوایای نقشه و … نشان داده می شود.

مجموعه SHEET METAL

Solid Edge محیط sheet metal را بطور مختصر به فردی با نیازهای طراحی ایجاد نموده است همانند محیط part در این محیط مراحل مدل سازی بر اساس خصوصیت جسمی است، که می خواهیم مدل آن را بسازیم این خصوصیت می تواند یک مقطع مسطح ویا یک یا چند خمیدگی باشد.

ویژگی های دیگری که می توان به آن اشاره کرد وجود فلانشرهای ساده ومرکب، لبه های شکسته و … می باشد.

فرامینی که در این محیط رد اختیار ما قرار دارد شامل سوراخ ها، برشها، الگوها وفرامینی از این دست می باشند که وقتی این دستورات کامل شوند سرعت در محیط Sheet Metal گسترده شده وامکان استفاده از فرمول های استاندارد صنعتی ویا برنامه ای که می خواهیم به کار ببریم بیشتر می شود.

در این محیط فرامینی مخصوص وجود دارد که بطور خودکار به کار می روند، مانند ضخامت مواد، شعاع انحناء وزوایایی که توسط طراحان روی مدل های Sheet Metal طراحی می شود.

مجموعه Sheet Metal کاربرد استانداردهای مدل سازی را افزایش داده است، که شامل انواع تکنیک های تغییر شکل فلزات در صنعت می باشد.

تحقیق تمرکز

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 83

مقدمه از یکی از فیلسوفان و مرتاضان هندی پرسیدند: آیا پس از این همه دانش و فرزانگی و ریاضت هنوز هم به ریاضت مشغولی؟ گفت: آری. گفتند: چگونه؟ گفت: وقتی غذا می خورم صرفاً غذا می خورم و وقتی می خوابم فقط می خوابم. این شاید بزرگترین ثمره تمرکز است. آیا شما هم هنگام غذا خوردن می توانید تمام توجهتان را روی …

مقدمه

از یکی از فیلسوفان و مرتاضان هندی پرسیدند: آیا پس از این همه دانش و فرزانگی و ریاضت هنوز هم به ریاضت مشغولی؟ گفت: آری. گفتند: چگونه؟ گفت: وقتی غذا می خورم صرفاً غذا می خورم و وقتی می خوابم فقط می خوابم.

این شاید بزرگترین ثمره تمرکز است. آیا شما هم هنگام غذا خوردن می توانید تمام توجهتان را روی غذا خوردن و لذت و مزه غذا معطوف کنید، یا اینکه معمولاً از افکار مربوط به گذشته و آینده آشفته اید و چون به خود می آیید می بینید غذایتان تمام شده و جز امتلا و پری معده هیچ نفهمیده اید. تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به پنج فعالیت مختلف مشغولید، در هر فعالیت صرفاً به آن فکر کنید و از افکار مربوط به کارهای دیگر آسوده باشید. موفقیت زندگی روزانه ما تماماًً به میزان تمرکز ما بر امور روزانه ارتباط دارد. اگر شما قادر باشید به هنگام کار فقط روی کار خود، به هنگام ورزش صرفاً روی انجام حرکات، در هنگام مطالعه فقط روی موضوع کتاب و به هنگام انجام فعالیت هنری از قبیل موسیقی، نقاشی، خطاطی و … به فعالیت هنری خود توجه و تمرکز کنید، عملاً موفقیت شما به میزان چشمگیری افزایش می یابد. تمام نوابغ جهان کسانی بودند که از قدرت تمرکز فوق العاده ای برخوردار بودند. آشفتگی و شوریدگی ذهنی، عملاً شما را به هیچ عنوان موفق نمی کند. وقتی کار می کنید به خانواده می اندیشید، وقتی در خانواده به سر می برید از شغل خود نگرانید و وقتی ورزش می کنید در اندیشه تحصیل هستید و وقتی درس می خوانید فکرتان هزار سو می رود. این عملاً اتلاف وقت و مؤثر نبودن است.

تحقیق بررسی رغبتهای شغل دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی بهمراه پرسشنامه

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 52

چکیده تحقیق: بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می کنند. بطور کلی هدف از این پ …

چکیده تحقیق:

بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می کنند.

بطور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا می باشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاکهایی را که برای هر فرد در هر کشور و با هر فرهنگی مهم می باشد تعیین نمود.

فرض صفر در این تحقیق این است که تفاوتی بین رغبتهای شغلی دانش آموزان عادی و ناشنوا وجودندارد جامعه تحقیق در این پژوهش شامل دانش آموزان دختر عادی ناشنوا دبیرستانی می باشد و نمونه تحقیق شامل 50 نفر عادی و 5 نفر ناشنوا می باشد.

روش نمونه برداری به صورت نمونه برداری کومه ای یا دردسترس است که بدلیل راحتی و در دسترس بودن دانش آموزان از این روش استفاده می گردد.

ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه ارزش شغلی سوپر می باشد پس از اجرای آزمون از آزمودنیها برای مقایسه و بررسی دو گروه عادی و ناشنوا از محاسبات آماری و آزمون در مجذور خی استفاده می گردد فرص صفر در این آزمون بیان می کندکه یک متغیر از متغیر دیگری تأثیر نمی پذیرد و یا تفاوتی با آن ندارد پس از اجرای آزمون بر تک تک پرسشهای این پرسشنامه نتیجه بدین شرح بدست می آید:

دانش آموزان عادی و ناشنوا در موارد زیر با هم متفاوتند:

1- ضرورت داشتن ابتکار و خلاقیت برای حل مشکلات شغلی

2- امکان پیشرفت در شغل

3- پرداختن به شغلی که به قدرت هنری نیاز دارد.

4- دائمی بودن شغل

5- پرداختن به شغلی که به توانایی ذهنی نیاز دارد.

در سایر موارد ملاکهای پرسشنامه دانش آموزان عادی و ناشنوا یکسان بوده و هیچ تفاوتی مشاهده نگردید.

فصل اول

مقدمه

یکی از عوامل مهم تحول و نوسازی جامعه آموزش و پرورش می باشد بسیاری از صاحب نظران امور تربیتی با این سؤال مواجه هستند که چگونه می توان روندهای فرسوده آموزشی را تغییر داده نطام آموزش و پرورش را بهبود بخشید. نظام تربیتی در تغییر رفتار و هدایت نسل جوان همواره با آینده سروکار دارد بطوریکه هر چه دورانهای آینده در نظر برنامه نویسان و مربیان آموزش و پرورش روشنتر باشد فعلایتهای تربیتی و با کیفیت بهتر انجام گرفته و نتیجه مطلوبتری بدست می دهد به همین جهت در جهان کنونی هیچ کشوری نیست که در زمینه آموزش و پرورش به مطالعه نیازمندیها و ارزشهای انسانی در آینده نپردازد وکورکورانه یا بر اساس نیازها و ارزشهای رایج زمان به تنظیم برنامه های آموزشی دست بزند.

بطورکلی روشهای جدید تعلیم و تربیت مطالعه واقعیتها را در اطراف موضوعانی که برای شاگردان جالب است سازمان می دهد هدف این روشها تربیت به مهمترین وجه ممکن است این نوع تربیت تنها متضمن آنچه که تدریس می شود نیست بلکه شامل چگونگی توجه به علاقه و جلب علاقه دانش آموزان به درس خواندن نیز می باشد. مقصود این نیست که مهمترین و با استعدادترین شاگردان از آموزش استفاده کنند بلکه برنامه باید با توجه به آمادگیهای فردفرد شاگردان تنظیم گردد تا همه بتوانند و از آن بهره بگیرند. برنامه آموش باید بنجوی تنظیم گردد که در عین حال که شاگردان را از آموزش برخورد در نماید علاقه به یادگیری را نیز در آنان تقویت کند.

فهرست عناوین

چکیده تحقیق

فصل اول:

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه تحقیق

هدف تحقیق

فایده و اهمیت تحقیق

ضرورت اجرای تحقیق

عوارض مشکل مورد تحقیق

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

فصل دوم:

تاریخ تعلیم و تربیت کرولالها در جهان و ایران

روشهای آموزش و پرورش دانش آموزان ناشنوا

تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی

نظریه های مختلف در رشد زبان

تئوری مربوط به رغبت

پیشینه تحقیق

فصل سوم:

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه برداری

ابزار تحقیق

اعتبار یا پایایی تست

روایی

قصل چهارم

محاسبات آماری

جدول توزیع فراوانی سئوالات (21-1)

فصل پنجم:

خلاصه یک تا چهار

پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق

منابع تحقیق

پرسشنامه

تحقیق روبات دنبال کننده نور

دسته بندی: مهندسی» مهندسی برق و الکترونیک

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 6

قطعات مورد نیاز 1.3 عدد مقاومت نوری (LDR) 2.3 عدد مقاومت 1 کیلو اهم 3.1 عدد میکروکنترلر PIC16F84A 4.10 عدد دیود 1N4007 5. یک عدد خازن 0.1 میکرو فاراد 6. دو عدد خازن 0.01 میکرو فاراد 7. دو عدد موتور 3 تا 5 ولت DC 8.1 عدد کریستال 4 مگا هرتز 9.1 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم 10.2 عدد خازن 22 …

قطعات مورد نیاز

1.3 عدد مقاومت نوری (LDR)

2.3 عدد مقاومت 1 کیلو اهم

3.1 عدد میکروکنترلر PIC16F84A

4.10 عدد دیود 1N4007

5. یک عدد خازن 0.1 میکرو فاراد

6. دو عدد خازن 0.01 میکرو فاراد

7. دو عدد موتور 3 تا 5 ولت DC

8.1 عدد کریستال 4 مگا هرتز

9.1 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم

10.2 عدد خازن 22 پیکو فاراد

11.1 عدد آیسی ULN2803

مقاومت نوری

مقاومت نوری المانی الکترونیکی است.، که با تابش نور به آن مقاومتش تعقییر می کند.

تا قبل از تابش نور به آن جریانی از آن عبوی نخواهد کرد. در واقع در این حالت مقاومت زیادی دارد. هر چه میزان شدت نور بیشتر باشد مقدار مقاومت آن کمتر می شود.، درواقع مقدار مقاومت با تابش نور رابطه عکس دارد. به منحنی های روی فتوسل توجه کنید. میزان حساسیت فتوسل به طور مستقیم وابسته به تعداد این منحنی هاست. به شکل سمت چپ دقت کنید. عملکر مقاومت نوری در واقع شبیه یا در واقع مانند. مقاومت متفییر یا همان پتانسیومتر است. در پتانسیومتر شما با پیچ کوشتی مقدار مقاومت را تنظیم می کردید. اما در اینجا شدت نور است که میزان مقاومت را تنظیم میکند. هرچه میزان شدت نور بیشتر باشد مقدار مقاومت حاصل از مقاومت نوری کمتر می شود. ودر صورت نبودن نور، مقاومت نور مدار باز عمل می کند در واقع مانند سیمی است که شما آنرا از وسط بریده باشید. در این هنگام دیگر جریانی ار آن عبور نخواهد کرد.

تحقیق تمرکز فکر، حافظه و یادگیری

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 62

. تلاش جسمی بیش ازحد به تنهایی، نه تنها شما را به آرزوهایتان نمی رساند، بلکه باعث از بین رفتن انرژی و ایجاد بیماریهای روحی و جسمی نیز می گردد. ثمره تمرکز فکر چیست؟ افراد بنا به اهدافی که دارند و بر اساس مشاغل خود جوابهای گوناگونی به این سوال خواهد داد صرف نظر از اهداف اختصاصی افراد نتایج و فوائدع …

تلاش جسمی بیش ازحد به تنهایی، نه تنها شما را به آرزوهایتان نمی رساند، بلکه باعث از بین رفتن انرژی و ایجاد بیماریهای روحی و جسمی نیز می گردد.

ثمره تمرکز فکر چیست؟

افراد بنا به اهدافی که دارند و بر اساس مشاغل خود جوابهای گوناگونی به این سوال خواهد داد صرف نظر از اهداف اختصاصی افراد نتایج و فوائدعمومی و همگانی تمرکز فکر را می توان مورد اشاره قرار داد. اولین و مهمترین ثمره برخوردار بودن از تمرکز فکری کسب آرامش روحی و اعتماد به نفس است. تمرکز خوب موجب یادگیری بهتر می شود و حافظه ای امین تر برای انسان به وجود می آورد تشتت فکری که در موقعیت های حساس موجب دستپاچگی و خرابکاری می شود و فرد را به ماشینی بدون کنترل تبدیل می کند با تمرینات تمرکز از بین می رود. فرد به انتضام فکری می رسد و چیزی نمی تواند در او تولید اظطراب نماید. زیرا فردی که دارای تمرکز فکر است به هر چیز همانقدر می اندیشد که ارزش آن را دارد و هیچ فکری نمی تواند سرکشی کند. با بدست آوردن توانایی تمرکز قوی انسان قادر است علیرغم شدت برخی از حوادث یا رویدادها خود را از تاثیر و آلودگی آنها دور نگه دارد. بعبارت ساده تر می تواند از تاثیرات منفی محیط بر حذر باشد و با عوامل مخرب هماهنگی نکند. فردی که دچار عدم تمرکز است مانند بازیچه منفعلی است که ساعتها اسیر یک فکر بی سرانجام می گردد و بلاخره به هیچ نتیجه ای هم نمی رسد و جزء خستگی روحی چیزی عایدش نمی گردد در صورتی که با تسلط بر جریان افکار می توان فعالانه، افکار ناخواسته و تحمیلی را به کناری زد و …

تمرکز فکر، حافظه و یادگیری

هر انسانی، با تجربه، بر این مطلب، آگاه می شود که بدون تمرکز فکر قادر نخواهد بود مطالب و مهارتهای جدید را یاد بگیرد یادگیری نتیجه استفاده از اندوخته های حافظه است حافظه چیزی را ظبط و اندوخته می کند که به آن سپرده شود و تمرکز و دقت به یک موضوع به معنی سپرده شدن آن موضوع به یک حافظه است. پس آنچه که مطلب به حافظه سپرده نمی شود یادگیری صورت نخواهد گرفت. تحقیقات روانشناسی یادگیری ثابت کرده است که انسان در یک زمان قادر است فقط مقدار محدودی از مطالب و اطلاعات را جذب و ذخیره کند یاد بگیرد، تحلیل نماید و با اطلاعات قبلی تلفیق نماید. پس انسان برای یاد گرفتن و به خاطر سپردن باید بر موضوع یادگیری چنان دقت و توجه نشان دهد که مطالب و مسائل فرعی نتوانند در یادگیری او اختلال ایجاد نمایند. پس برای داشتن حافظه امین تر و قدرت یادگیری بهتر، انسان باید بتواند علیرغم وجود عوامل دیگر آنها را نادیده انگاشته، بر موضوع مورد نظر خود تمرکز نماید.

معجزه ای به نام ذهن

انسان بزرگترین شگفتی آفرینش است و ذهن او قدرتمندترین ابزار موجود در جهان هستی. نیروی ذهن از تولد تا مرگ با شماست و این تنها قدرتی است که حتی لحظه ای از شما جدا نمی شود.

آثار عظیم و قابل تحسینی که در طی حیات بشر بوجود آمده است، قطعا به دلیل استفاده از این نیروی عظیم درونی بوده است.

تحقیق خجالت و کم رویی

دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 41

مقدمه آسوده بودن … خجالتی نبودن! میلیونها انسان ها در این رویا به سر می برند و توانای انجام امور بدون شرمساری؛ به گونه ای که مدام رفتار خود را تعدیل نکنیم و احساس ننمائیم که دیگران همواره مراقبمان هستند. با نهراسیدن از سوء قضاوت دیگران احساس حقارت نکردن و خود را شکست خورده ندانستن … آری اینهمه …

مقدمه

آسوده بودن … خجالتی نبودن! میلیونها انسان ها در این رویا به سر می برند و توانای انجام امور بدون شرمساری؛ به گونه ای که مدام رفتار خود را تعدیل نکنیم و احساس ننمائیم که دیگران همواره مراقبمان هستند. با نهراسیدن از سوء قضاوت دیگران احساس حقارت نکردن و خود را شکست خورده ندانستن … آری اینهمه رویای شگفت انگیزی است. شرمساری همواره ناشی از عدم توانائی در کنارآمدن با اجتماع خانواده و زندگی حرفه ای است.

این مسئله کاملاً قابل درک است، زیرا یک شخص خجول از تطبیق خود با شرایطی که برای او خطرناک می نماید، ناتوان است. بدبختانه فروانند مردمان خجولی که می پندارند درد ایشان درمان ناپذیر است. گاه حتی بر این مسئله قاطعانه اعتقاد پیدا می کنند. ممکن است به کرات به ایشان چنین گفته شده باشد، حتی ممکن است به ایشان پند داده باشند که برای رفع این نتیجه از نیروی اراده استفاده کنند که البته بی فایده بوده است. اگر فرد فعالی را به راه رفتن ترغیب کنید، بدیهی است که به راه خواهد افتاد. لیکن اگر دزد معمولی را به راه رفتن تشویق کنید، تنها چندگامی به پیش خواهد رفت و آنگاه نفس بریده و مایوس برزمین خواهد نشست.

پس باید شیوه های دیگری پیدا کرد. پیش از همه، باید بدانیم خجالت چیست و از کجا سرچشمه می گیرد. باید دریافت که چه چیزهایی انسان را از رشد طبیعی خود بازمی دارد. باید دقیقاً بفهمیم که در تعلیم و تربیت و پرورش مذهبی و حیاتی جنسی فرد چه چیزهایی موجود بوده که ایجاد ترمز کرده است. یک فرد خجول باید بیاموزد که خود را تجزیه و تحلیل کند و دلایل شرمساری اش را بجوید. اگر وی ریشه های آن را بیابد، در واقع خود را در مبارزه با آن به خوبی مسلح نموده است و دیگر در مقابل این دشمن پنهان خود را دربند نمی بیند. آن را به درستی شناسایی می کند و از زندگی خود ریشه کن می سازد. همه کس مشتاق آن است که به حالتی از تعادل مطلوب دست یابد و با دنیا در صلح و آشتی بسربرد، زیرا تمیز می دهد که تعادل و آرامش از امور بدیهی و طبیعی زندگی است. اما شخص خجول زندگی را انکار می کند، چرا که می ترسد. او زندگی را انکار می کند، چون همواره در حالت اضطراب آلودی که ساخته است، غوطه ور است، از عهده هیچ کاری برنمی آید، جز انداختن تقصیر همه چیزها برگردن بخت بد یا شرایط نامطلوب.

آیا به هدر رفتن قابلیت های عظیم مدام خجول به رغم تمام هوش و زکاوتی که ممکن است دارا باشد، تاثیرانگیز نیست؟ زندگی به پیش می رود، اما افراد خجول گیج و مبهوت برجای می مانند و با این باور که موفقیت و شکست هایشان اجتناب پذیر است، خود را تمام شده می پندارند. گذشته از این آنچه آنان را به چنین نتیجه گیری ناخوشایندی رهنمون می شود، عدم درک دیگران از حالات روحی آنان است که غالباً با آن روبرو می شوند. تمام انسان ها طالب آرامش خیالند و تمام انسان ها در جستجوی شادی اند. هدف این کتاب نشان دادن راه رهایی به آنان است که در اسارت قیود شرمساری گرفتار آمده اند.

تحقیق بررسی هوش هیجانی در رابطه با سلامت روانی بهمراه پرسشنامه

دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 106

مقدمه: همه چیز از یک مقدمه کوچک شروع شد و سپس بالا گفت «یان مور» دانش آموز سال آخر جفرسون در بروکلین با دوست خود خلیل سامپتر پانزده ساله اختلافی پیدا کرده بودند از پی این اختلاف به عیب جویی کردن از او و تهدید وی پرداختن در آن لحظه این نزاع به حد انفجار خود رسیده بود. خلیل از ترس اینکه یان و تامر …

مقدمه:

همه چیز از یک مقدمه کوچک شروع شد و سپس بالا گفت «یان مور» دانش آموز سال آخر جفرسون در بروکلین با دوست خود خلیل سامپتر پانزده ساله اختلافی پیدا کرده بودند از پی این اختلاف به عیب جویی کردن از او و تهدید وی پرداختن در آن لحظه این نزاع به حد انفجار خود رسیده بود. خلیل از ترس اینکه یان و تامرون قصد داشتند او را کتک بزنند، ، یک روز صبح یک اصلحه کالیبر 38 را با خود به مدرسه آورد و در پانزده قدمی محافظ مدرسه از نزدیک هر دو پسر با شکیل گلوله ای در سراسر مدره به قتل رسانید این حاثه، که خون را در رگهای انسان منجمد می کند می تواند نشانه ایی دیگر از نیاز جدی به ارائه دروسی در زمینه حل مسکلات عاطفی، خاتمه دادن به مشاجره ها به خوی صلح، آمیز و حا آسان مسائل، به شمار می آید.

مربیانی که سالهاست از کارکرد ملال آور محصلان مدرسه در دروس ریاضی و خواند به تنگ آمده اند اینکه دریافته اند که کاستی متفاوت و هشدار دهنده تری وجود دارد بی سوادی عاطفی و در حالی که در تلاشهای پسندیده ای برای ارتقاء سطح استانداردهای علمی صورت می پزیرد.

اما در برنامه آموزشی استاندارد مدرسه به کاستی جدید و مسئله ساز تر جهی نشده است یک معلم مدرسه در بروکلین اشاره می کند که تأکید موجود در مدارس نشان می دهد که ما یه میزان توانایی خواندن و نوشتن محصلان بیشتر به این نکته اهمیت می دهیم که آیا هفته آینده زنده خواهند ماند یا نه.

نشانه های این کاستی را می توان در وقایع خشونت باری چون تیر اندازی به یان و تایرون مشاهده کرد مشکلی که در مدارس آمریکارواج یافته است این اتفاقات از وادث منجر افراد ترند افزایش بحران در میان نوجوانان و مشکلات دوران کودکی در آمریکا که سازننده بمبهای جهانی است را می توان در خلال آمارهایی از این دست ملاحظه کرد.

در سال 1990 در مقایسه با دو دهه قبل از آن ایالات متحده آمریکا با پیشرفت میزان دستگیری جوانان بزهکار به خاطر دست زدن به جنایت های خشونت بار مواجه بوده است.

دستگیری نوجوانان به دلیل تجاوز همراه با زور دو برابر شده است.

میزان قتل نوجوانان چهار برابر شده است رایجترین دلیل منف نوجوانان در مقابل این نجایع ابتلای آنها به بیماریهای ذهنی است اثرات افسردگی اعم از خفیف یا شدید، در یک سوم نوجوانان مشهور است و دختر ها وقوع حالت افسردگی در زمان بلوغ دو برابر می شود. (دانیل گامن، 1380 ص 313)

کلاً می توان نغمه های سکوت را به فهرست خطرات عاطفی ای که برای سلامتی زیان بارند اضافه کنید و پیوندهای نزدیک عاطفی را به فهرست عوامل حمایت کننده بیفزائید تحقیقاتی که در دو دهه انجام شده و بیش از سی و هفت هزار نفر را شامل می شود نشان می دهد که انزولی اجتماعی – یعنی این احساس را که مسی را ندارید تا احساسات خصوصی خود را با او در میان بگذارید یا تماس نزدیکی داشته باشید احتمال ابتلا به بیماری یا مرگ را دو برابر می کند گزارش در سال 1987 در مجله چاپ شد چنین نتیجه می گیرد که انزوا به خودی خود همانقدر در میزان مرگ و میر تأثیردارد که سیگار کشیدن، فشار خون بالا، چاقی مفرط و انجام ندادن تمرینات جسمانی در این مؤثرند. (دانیل گامن، 1380 ص 243)

و با توجه به تحقیقات و پژوهش ها روز به روز به اهمیت اینکه افراد و در کل نوجوانان کاوارد دوران جدیدی از زندگیشان می باشند باید یتوانند احساس خود را بشناسند و احساسی را که در طرف مقابل خود بوجود می آورند پی ببردند و پس از شناخت آن به رابطه متقابل دست یابند.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که اصولاً چرا برخی از هوش هیجانی بالایی برخوردارند عده ای هوش پایین و در کل در این حیطه سؤالات برشماری می تواند ایجاد شود.

بررسی عشق در جامعه امروزی

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 84

پیشگفتار: مجموعه ای که پیش رو دارید حاصل ماه ها تلاش اینجانب است در جهت تثبیت جایگاه والای عشق در جامعه امروزی ما که متاسفانه یک سری بی اعتمادی ما و هوس های نابجا شده است تبیین و تنظیم شده است. لازم به ذکر است هدف از چاپ این کتاب زدودن زنگار بدبینی از آینه صاف و …

پیشگفتار:

مجموعه ای که پیش رو دارید حاصل ماه ها تلاش اینجانب است در جهت تثبیت جایگاه والای عشق در جامعه امروزی ما که متاسفانه یک سری بی اعتمادی ما و هوس های نابجا شده است تبیین و تنظیم شده است.

لازم به ذکر است هدف از چاپ این کتاب زدودن زنگار بدبینی از آینه صاف و صیقلی عشق و رساندن به یک مفهوم دقیق از این واژه می باشد لذا سعی بر آن داشتم تا علاوه بر تعریف دقیق این واژه به فضایل، ارزش ها، رکن ها و دیدگاه های بزرگان در این مسئله بپردازم.

البته بنده کوچکتر از آن هستم که در مورد عشق سخن بگویم. اما چون چشمه هایی از این رکن مقدس را در وجود خویش احساس نمودم خویشتن را بر آن داشتم که گوشه ای از مسائل مربوط به آن را بیان کنم.

در آخراز خوانندگان محترم، استدعا دارم که نقایص این اثر ناچیز را بر من ببخشایند و حقیر را از راهنمایی های خود محروم ننمایند.

بررسی عشق در جامعه امروزی:

امروز یکی از خلاهایی که در دنیای اروپا و آمریکا وجود دارد خلا عشق است. در کلمات دانشمندان اروپایی زیاد این نکته به چشم می خورد که اولین قربانی آزادی و بی بند و باری امروز زنان و مردان، عشق و شور و احساسات بسیار شدید و عالی است. در جسمانی امروز هرگز عشق هایی از نوع عشق های شرقی از قبیل عشق های مجنون و لیلی، و خسرو شیرین رشد و نمو نمی کند.

از این داستانها می توان فهمید که زن بر اثر دور نگه داشتن خود از دسترس مرد تا کجا پایه خود را بالا برده است و تا چه حد سرنیاز مرد را به آستان خود فرود آورده است! قطعاً درک زن این حقیقت را در تمایل او و به پوشش بدن خود و مخفی کردن خود به صورت یک راز تاثیر فراوان داشته است.

مولوی، عارف نازک اندیش و دوربین خودمان مثلی بسیار عالی در این زمینه می آورد. اول درباره تسلط معنوی زن بر مرد سخن می گوید، آن گاه راجع به تاثیر حریم و حائل میان زن و مرد در افزایش قدرت و معصومیت زن و در بالا بردن مقام او در گداختن مرد در آتش عشق و سوز مثل لطیفی می آورد: آن ها را به آب و آتش تشبیه می کند می گوید مثل مرد مثل آب است و مثل زن مثل آتش، اگر حائل از میان آب و آتش برداشته شود آب بر آتش غلبه می کند و آن را خاموش می سازد. اما اگر حائل و حاجبی میان آن دو برقرار باشد مثل این که آب را در دیگی قرار دهند و آتش در زیر آن دیگ روشن کنند آن وقت است که آتش آب را تحت تاثیر خود قرار می دهد. اندک اندک او را گرم می کند …

تحقیق مددکاری اجتماعی

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 38

تعریف مددکاری اجتماعی: مدد کاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر استعدادها، مهارتها و دانشهای خاص، به منظور فراهم آوردن شرایط مادی و معنوی برای افراد و اقشار نیازمند جامعه، به گونه ای که در جهت شناخت و رفع مشکل خود برانگیخته شوند. 1-مددکاری داوطلبانه: چنانکه می دانیم مددکاری به مفهوم اول، تاریخی …

تعریف مددکاری اجتماعی:

مدد کاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر استعدادها، مهارتها و دانشهای خاص، به منظور فراهم آوردن شرایط مادی و معنوی برای افراد و اقشار نیازمند جامعه، به گونه ای که در جهت شناخت و رفع مشکل خود برانگیخته شوند.

1- مددکاری داوطلبانه:

چنانکه می دانیم مددکاری به مفهوم اول، تاریخی به قدمت تاریخ بشر دارد، یعنی از زمانی که بشر خلق شد، با توجه به نیازهای اجتماعیش ناچار به زندگی در جمع بوده است. این جمعی زیستن او را در جهت همکاری اجتماعی و مددکاری بی برنامه سوق می داد، یعنی برای تأمین نیازهای خود مخصوصاً نیازهایی که بعد اجتماعی داشت و همچنین به منظور دفاع و حراست از خود مجبور به همکاری با دیگران بوده، مضاف بر آنکه، به قول علامه شهید مطهری، انسان علاوه بر نیازهای زیستی و غریزی، یک سلسله نیازهای معنوی و روحانی نیز دارد که همراه با او زاده می شود و توجه به این نیازها و تأمین آنها ریشه فطری دارد.

عنوان

تعریف مددکاری اجتماعی

مددکاری داوطلبانه

مددکاری سازمان یافته

تاریخ مددکاری در دنیا

مددکاری و خدمات اجتماعی در ایران

ایران قبل از اسلام

مددکاری در اسلام

مددکاری ایران بعد از اسلام

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

رابطه مددکاری با جامعه شناسی

موضوع جامعه شناسی و مددکاری

حوزه های مشترک جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی

نظریه های جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی

اهداف مددکاری اجتماعی

عنوان

فهرست منابع

پروژه محاسبات ابری

دسته بندی: مهندسی» مهندسی کامپیوتر

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 59

محاسبات ابری چیست؟ سیر تکاملی محاسبات بگونه ای است که میتوان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن بعنوان عنصر اساسی پنجم فرض نمود. در چنین حالتی، کاربران سعی میکنند بر اساس نیازهایشان و بدون توجه به اینکه یک سرویس در کجا قرار دارد و یا چگونه تحویل داده میشود، به آن دسترسی یابند. نمونه های متنوعی از سیست …

فهرست مطالب

محاسبات ابری چیست؟

دیدگاه های مختلف درخصوص محاسبات ابری

شناخت بهترمحاسبات ابری

محاسبات جادویی

ظرفیت نامحدودذخیره سازی

دسترسی جهانی به اسناد

ویندوز 8 و محاسبات ابری

چاپ ابری چیست؟

تفاوت رایانش ابری با رایانش مشبک

محاسبات ابری چیست؟

سیر تکاملی محاسبات بگونه ای است که میتوان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن بعنوان عنصر اساسی پنجم فرض نمود. در چنین حالتی، کاربران سعی میکنند بر اساس نیازهایشان و بدون توجه به اینکه یک سرویس در کجا قرار دارد و یا چگونه تحویل داده میشود، به آن دسترسی یابند. نمونه های متنوعی از سیستم های محاسباتی ارائه شده است که سعی دارند چنین خدماتی را به کاربران ارئه دهند. برخی از آنها عبارتند از: محاسبات کلاستری [1]، محاسبات توری [2] و اخیرا محاسبات ابری [3]. محاسبات ابری ساختاری شبیه یک توده ابر دارد که بواسطه آن کاربران میتوانند به برنامه های کاربردی از هر جایی از دنیا دسترسی داشته باشند. بنابراین، محاسبات ابری میتواند با کمک ماشین های مجازی [4] شبکه شده، بعنوان یک روش جدید برای ایجاد پویای نسل جدید مراکز داده مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب، دنیای محاسبات به سرعت به سمت توسعه نرم افزارهایی پیش می رود که به جای اجرا بر روی کامپیوترهای منفرد، بعنوان یک سرویس در دسترس میلیون ها مصرف کننده قرار میگیرند. محبوبیت سه نوع مختلف محاسبات که به آنها اشاره شد، از دید موتور جستجوی گوگل نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتیجه آن در شکل 1 نمایش داده شده است. این بررسی نشان میدهد که محاسبات کلاستری در حال حاضر نسبت به دو مورد دیگر مقبولیت کمتری دارد، محاسبات توری در رتبه دوم قرار گرفته است، و پردازش انبود با فاصله زیادی از آنها در حال افزایش جلب توجه افراد بیشتری است.

پاورپوینت تهیه دارو با استفاده از زهر مار

مارها انواع گوناگونی دارند که از این بین تنها تعداد معدودی سمی و خطرناک هستند به یاد داشته باشید که حتی مارهای سمی نیز تنها برای دفاع از خود یا به قصد شکار از نیش و سم خود استفاده می کنند * مارهای سمی به گروه بزرگ تقسیم می شوند 1 خانواده مارهای مرجانی شامل مار مرجانی کبری ماهبا و غیره 2

دسته: علوم پزشکی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 300 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 13

مارها انواع گوناگونی دارند که از این بین تنها تعداد معدودی سمی و خطرناک هستند. به یاد داشته باشید که حتی مارهای سمی نیز تنها برای دفاع از خود یا به قصد شکار از نیش و سم خود استفاده می کنند. * مارهای سمی به گروه بزرگ تقسیم می شوند: 1- خانواده مارهای مرجانی شامل مار مرجانی , کبری , ماهبا و غیره 2- خانواده افعی ها از جمله افعی , مارزنگی و غیره

نکات کلی و مشخصه های بارز برای شناخت و تشخیص دادن مارهای سمی و مارهای غیر سمی مارهای سمی حفره بین چشم و بینی دارند (حفره حسگر گرما) اما مارهای غیر سمی حفره بین چشم و بینی ندارند.

نکته:

استفاده از کمپرس سرد در مار گزیدگی ممنوع است.

فواید زهر مار

چگونگی کنترلMSو سرطان با استفاده از سم مار

هر گرم زهر خشک مار معادل 680 بشکه نفت ارزآوری دارد

محققان موسسه واکسن و سرم سازی رازی موفق به استخراج ترکیبی از زهر مار و عقرب با نام «ICD» شده اند که رشد سلول های سرطانی را به میزان 20 درصد متوقف کرده و موجب مرگ طبیعی این سلول ها شده است.

این ماده در واقع توده سرطانی بدخیم را به خوش خیم تبدیل کرده است. دکتر عباس زارع میرک آبادی رئیس بخش جانوران سمی و تهیه پادزهر موسسه رازی، با اعلام این خبر به خراسان می گوید: در حال حاضر این آزمایش ها روی موش های مبتلا به سرطان ادامه دارد و تبدیل این دارو به میکروکپسول نیز به زودی انجام خواهد شد.

وی می افزاید: پادزهرهای تولید شده توسط محققان ایرانی از نظر کیفیت، کمیت و تنوع حرف اول را در منطقه خاورمیانه می زند و قادر به رقابت با کشورهای صاحب نام غربی در این زمینه است. دکتر زارع می گوید: سالانه 85هزار آمپول محتوی پادزهر مار و عقرب برای داخل و 7 تا 10 هزار آمپول برای صادرات تهیه می شود که هر آمپول محتوی 10 سی سی پادزهر باقیمت 52 دلار صادر می شود ولی قیمت جهانی آن 40 دلار است. به عبارتی هر10 سی سی پادزهر مار ساخت متخصصان ایرانی حدود 70 لیتر نفت، ارزآوری دارد. در واقع از هر یک گرم سم خشک مار، حدود یک هزار و 500 ویال آمپول پادزهر تولید می شود (هرویال معادل 10 سی سی است..)

تحقیق بحران هویت در جوانی

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 59

مقدمه: از ویژگی های عصر جدید جریان شتاب آلود زندگی است، حوادث و رویدادهای گوناگون آن چنان با سرعت پدید می آیند که فرصت تفکر و تامل را از آدمی سلب می کند در نتیجه مجالی برای تفرج در دنیای درون جهان برون باقی نمی گذارد و انسان این موجود سرگشته و درمانده نه تنها لذت تفکر را حس نمی کند بلکه انگیزه کافی …

مقدمه: از ویژگی های عصر جدید جریان شتاب آلود زندگی است، حوادث و رویدادهای گوناگون آن چنان با سرعت پدید می آیند که فرصت تفکر و تامل را از آدمی سلب می کند در نتیجه مجالی برای تفرج در دنیای درون جهان برون باقی نمی گذارد و انسان این موجود سرگشته و درمانده نه تنها لذت تفکر را حس نمی کند بلکه انگیزه کافی برای اندیشیدن در باب ضروریات زندگی در خود نمی یابد حاصل این روند، بیگانگی او با خویشتن و جهان خارج از خویش است ولی آنچه دردآورتر عمیقتر و دشوار تر رخ می نماید بیگانگی با خود (عالم درون) است. در کلام الهی از خود بیگانگی حاصل از خدا بیگانگی تلقی شده است آنجا که می فرماید در زمره آنانی نباشید که خدای را از یاد برند، پس خود را نیز از یاد بردند. امروزه از خود بیگانگی معمای بزرگ و معضل فکری اندیشمندان و نویسندگان نام آور می باشد. به گفته اریک فروم از زمان دکارت تاکنون هویت فرد از بزرگترین مشکلات فلسفه جدید بوده است. الکسیس کارل در بحث از انسان این موجود ناشناخته چنین می نویسید. ما می خواهیم معنای زندگی و مرگ را بدانیم چرا باید زیست؟ به کجا می رویم؟ سرنوشت روان ما چیست؟ وایتهد، ریاضیدان و فیلسوف برجسته معاصر معتقد است که در عصر جدید انسان در لابه لای شهرهای بزرگ و جمعیت های انبوه و متراکم، بخشی از حقیقت وجودی خویش را از دست داده است و احساس تعلق به جایی ندارد تعبیری که در حال حاضر برای از خود بیگانگی به کار می رود فقدان هویت است که به عقیده ارکسیون مفهوم بحران هویت گوباتر و جامع تر است. او هر یک از مراحل رشد آدمی را توام با یک بحران می داند ولی شروع بحران هویت را از دوره نوجوانی دانسته و دامنه آن را به دوره جوانی امتداد می دهد. شاید بتوان اریکسون را موفقترین نظریه پردازی دانست که در عرصه روان شناسی، مفهوم هویت را به ما شناسانده است. شاید بتوان هویت را به محورهای مختصات تشبیه کرد. در ریاضیات نقطه با تعیین طول و عرض آن در دستگاه محورهای مختصات قابل تعریف، محاسبه و عملیات ریاضی است و در غیر این صورت نقطه را نمی توان در محاسبات ریاضی وارد نمود لذااهمانگونه که در طول و عرض نقطه هویت آن را تشکیل می دهد. ویژگیهای گوناگون و متعددی نیز هویت آدمی را تعیین می کند. ارزش و جایگاه بحث هویت بی نیاز از ارائه دلیل است ولیکن تنها به ذکر یک مورد اکتفا می شود. براساس قاعده عقلی، تعرف الاشیاء با ضدادها» یعنی هر چیزی با ضدش شناخته می شود کافی است توجهی به آثار پیامدها و نتایج ناگوار «فقدان هویت» داشته باشیم و از عمق رنج و دردی که جوانان بی هویت احساس می کنند. آگاه شویم بخش قابل توجهی از افسردگی ها و احساس پوچی و درون تهی شدن ها و روزمرگی ها نتیجه منطقی بی هویتی است.

تحقیق تعلیم و تربیت

دسته بندی: علوم انسانی» علوم تربیتی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 36

مقدمه: معلم بزرگترین نعمت و سرمایه جوامع بشری، انسان یعنی عالیترین تجلیگاه خلقت الهی است. انسان مستعد و متصف به همه صفات و کمالات الهی است و آفریده شده تا به مقام خلیفه الهی برسد و این سیر بدون تعلیم و تربیت او میسر نمی شود. انبیاء بعنوان اسوه معلمین بشر آمده اند تا در سایه کتاب مقدس اله …

مقدمه:

معلم بزرگترین نعمت و سرمایه جوامع بشری، انسان یعنی عالیترین تجلیگاه خلقت الهی است. انسان مستعد و متصف به همه صفات و کمالات الهی است و آفریده شده تا به مقام خلیفه الهی برسد و این سیر بدون تعلیم و تربیت او میسر نمی شود.

انبیاء بعنوان اسوه معلمین بشر آمده اند تا در سایه کتاب مقدس الهی او را به این مقام برسانند. بنابراین معلمی که ادامه دهنده راه تعلیم و تربیت انبیاء است چنین مسئولیت مهمی را به عهده دارد و این ممکن نیست مگر به نیت قرب الهی و اخلاص طریقت او.

پس از آن راه و روش تعلیم و تربیت است و هر آن کس که بی شناخت و از روش و راه در هر کار عمل نماید جزء در طریق بیهودگی نکوشیده است. چه آن که در تعلیم و تربیت این مسئله مهم تر و اساسی تر است. زیرا سروکار او با انسان است و انسان دارای قوای فطری و تفاوت استعدادی است و در اهمیت روش امام صادق (ع) فرمودند: «عمل کننده بی بصیرت به رهنوردی ماند که بیراهه رود. سرعت حرکت او را به هدف نمی رساند جزء آن که دورش می کند.»

امروزه روشها همراه با تحولات و رشد بشری رو به تکامل و پیشرفتگی است و معلم نیازمند است که به ابزار و روشهای نوین پا به عرصه تعلیم و تربیت گذارد.

وقتی سخن از تعلیم و تربیت به زبان می آید، لازم است ابتدا مفهوم روشنی از هر یک از این دو واژه بیان شود. تربیت، عبارتست از فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای به فعلیت رساندن و شکوفا نمودن استعدادهای انسان در جهت مطلوب در حالی که تعلیم عبارتست از فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای این که متعلم دانشی را واجد شود نکته حائز اهمیت در این تعریف آن است که معلم فقط زمینه را جهت فراگیری متعلم آماده می کند و این متعلم است که خود، فعالانه به یادگیری می پردازد.

بنابراین با توجه به واژه و تعریف تربیت نکات مهم زیر قابل توجه است:

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف تعلیم و تربیت

تربیت اخلاقی

تربیت و رشد ذهنی کودک

تربیت عقلانی

رشد و تربیت روانی و اجتماعی کودک

تنگناها و بحرانهای تربیتی

نقش مطبوعات و سایر نهادهای اجتماعی در تعلیم و تربیت

انتخاب شغل

دوستی و رفاقت در نوجوانی و جوانی

عشق ها یا بیداری عواطف

بزهکاریهای دوران نوجوانی

نگرانیهای دائمی شخصی و مسائل مدرسه

سالهای پایانی دبیرستان و دغدغه های کنکور شغل و ازدواج

تجربه های موفق آموزشی و تربیتی

فهرست منابع و مآخذ

تحقیق تفکر خلاق

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 16

شاید عمده ترین تفکر ویژه آدمی «تفکر خلاق» باشد که نوع و سطح عالی تفکر و خالق فلسفه، علم، هنر و صنعت است. تفکر خلاق نوعی از تفکّر است که در آن ذهن به طوری عمیق با یک مسأله درگیر می شود؛ به تجسم و واضح سازی آن می پردازد و به منظور تنظیم کردن نتیجه تفکّر یا دریافت مفاهیم جدید، مبادرت به جرح و تعدیل آن …

شاید عمده ترین تفکر ویژه آدمی «تفکر خلاق» باشد که نوع و سطح عالی تفکر و خالق فلسفه، علم، هنر و صنعت است.

تفکر خلاق نوعی از تفکّر است که در آن ذهن به طوری عمیق با یک مسأله درگیر می شود؛ به تجسم و واضح سازی آن می پردازد و به منظور تنظیم کردن نتیجه تفکّر یا دریافت مفاهیم جدید، مبادرت به جرح و تعدیل آن می کند.

آن چه تفکّر خلّاق را از تفکّر عادی جدا می کند، مربوط به اصالت و تازگی نظر یا فرضیه ای است که فرد مبتکر عرضه می دارد. در تفکّر عادی، فرد معمولاً از تجربیات قبلی خود استفاده می کند؛ آن ها را در زمینه و طرح جدیدی قرار می دهد و با تغییر شکل و سازمان آن ها در حل مسائل، از آن ها استفاده می کند.

در تفکّر خلّاق، راه های غیر عادی و معمولی، نظر فرد را به خود طلب می کند. ممکن است فرد، مسأله تازه ای را مطرح کند یا فرضیه های کاملاً غیر عادی که بالنسبه مورد قبول دیگران است ارائه نماید.

معمولاً افرادی که در رشته های مختلف دانش بشری، مسأله تازه ای طرح می کنند و فکر و اندیشه تازه ای به وجود می آورند یا طریق جدیدی برای حل مسأله آن رشته ارائه می شوند. ممکن است یا آهنگ ساز آهنگ جدیدی اخترع کند. یک نویسنده، سبک خاصی به وجود آورد. و یا یک ریاضی دان یا فیزیک دان در رشته خود کشف تازه ای بنماید.

تحقیق نقش پدران در دوران حاملگی

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 16

آقایان به عنوان یک پدر رل مهمی را بعهده دارند. پدران باید در نظرداشته باشند که سلامتی و آرامش همسرشان به کمک آنها بستگی دارد. محیط آرام و مسرت بخش خانه در رشد و سلامت فرزند آینده شان بسیارموثر است سلامت جسم و روح و رشد احساسات مادری در زن بستگی فراوانی به گرمی و صمیمیت و حمایت شوهر در دوران …

آقایان به عنوان یک پدر رل مهمی را بعهده دارند. پدران باید در نظرداشته باشند که سلامتی و آرامش همسرشان به کمک آنها بستگی دارد. محیط آرام و مسرت بخش خانه در رشد و سلامت فرزند آینده شان بسیارموثر است سلامت جسم و روح و رشد احساسات مادری در زن بستگی فراوانی به گرمی و صمیمیت و حمایت شوهر در دوران حاملگی دارد پدران با مهربانی و توجه زیاد به همسر خود

می توانند محیطی آرام و پر از محبت را در خانه ایجاد نماید و توجه ز ن حامله برا سلامتی او و رشد فرزند آینده بسیارا همیت دارد پدران گاهی می توانند همراه همسران خود نزد پزشک بروند در آنجا نکاتی از پزشک تذکر داده خواهد شد این موارد سبب افزایش اطلاعات پدران خواهد گردید و به این وسیله لذت شرکت در مواظبت و نگهداری از فرزند خود را زا دست نخواهند داد.

حالت روحی بسیار از زنان در دوران حاملگی دائما در تغییر است آنها ممکن است یک موقع خوشحال و در موقع دیگر بسیار حساس و ناراحت باشند و به آسانی و بدون دلیل گریه کنند و یا احساس کسالت و افسردگی نمایند و پدران اگر کمی صبرو حوصله و توجه داشته باشند می توانند بیش از حد به همسرانشان کمک کنند این تغییر احساسات و تغییر وضع روحی همه موقتی است.