تحقیق تست هوشی گودنیاف (آدمک)

دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 41

آزمون فلورانس گودنیاف در سال 1926 ابداع کرده است و در سال 1926 هم ارائه شد. این آزمون از 3 ساله تا 18 سالگی معتبر است بنا به گفته خود خانم گودنیاف به هر یک از قسمتهای کشیده شده که زیر توضیح آن می آید بر طبق دستور عمل یکنفره تعلق می گیرد و مجموعه نمره از 50 بیشتر نمی شود. مواردی که در آزمون آدمک نمره …

آزمون فلورانس گودنیاف در سال 1926 ابداع کرده است و در سال 1926 هم ارائه شد.

این آزمون از 3 ساله تا 18 سالگی معتبر است بنا به گفته خود خانم گودنیاف

به هر یک از قسمتهای کشیده شده که زیر توضیح آن می آید بر طبق دستور عمل یکنفره تعلق می گیرد و مجموعه نمره از 50 بیشتر نمی شود.

مواردی که در آزمون آدمک نمره می گیرد؟ تست هوش کودکان

1- سر داشته باشد (وجود سر مشخص)

2- پا (یک یا دو پا داشته باشد)

3- دست کشیده شده باشد (یک یا هر دو دست)

4- تنه کشیده شده باشد.

5- طول تنه طویلتر از عرض آن باشد (میتواند یک خط ساده باشد)

6- نشلانه ها نمایش داده شود.

7- دستها و پاها به تنه چسبیده باشد (بی تناسب) 1

8- اتصال دستها و پاها به تنه در محل متناسب (با تناسب) 2

9- گردن کشیده باشد.

10- گردن به سر و تنه در طول یک خط مستقیم وصل شده باشد.

11- چشمها باشد (حتی یک خط نانقص)

12- بینی باشد (حتی یک خط به عنوان بینی)

13- دهان کشیده شده باشد

14- بینی و دهان در دو بعد و وسعت باشد

فتوشاپ (نکاتی که در طراحی در یک سیستم مالتی مدیا باید در نظر بگیریم)

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 16 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 11

فتوشاپ (نکاتی که در طراحی در یک سیستم مالتی مدیا باید در نظر بگیریم)

نکاتی که در طراحی در یک سیستم مالتی مدیا باید در نظر بگیریم

1) eye flow رنگ بندی و تکنیکهایی که موجب جلب توجه می شوند. (در مورد ترتیب ارائه اطلاعات بحث می کند)

2) vsal Appeal (جنبه های دیداری) کلا ساختار چگونه طراحی شود که مطالب به چه ترتیبی جلب نظر داشته باشد.

3) consistency (پایداری یا ثبات سیستم) سیستم اطلاعات چند رسانه ای طوری طراحی شود که تغییر platfrom موقعیت نمایش ابزارهای نمایش و یا هر شرایط دیگری تغییری در ترتیب دلخواه ارائه اطلاعات ایجاد کند.

بررسی پرورش شترمرغ

دسته: علوم پایه

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 23 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17

بررسی پرورش شترمرغ

پرورش شتر مرغ

مطابق جدول زمانی ارائه شده با خرید 2 قطعه شتر مرغ نر و 5 قطعه شتر مرغ ماده و خرید 10 قطعه شتر مرغ یک ساله و خرید 125 تخم شتر مرغ فعالیت پرورشی شروع شده و در سال اول تعداد شتر مرغ های مولد را افزایش می دهیم تا بتوانیم ظرفیت مزرعه را به 200 قطعه برسانیم، که در نهایت در پایان سال پنجم مزرعه به ظرفیت کامل می رسد.

پرورش شتر مرغ دارای مراحلی به قرار زیر است:

1- خرید شتر مرغ های مولد و یکساله و تخم تشر مرغ

2- ایجاد تأسیسات و ساختانهای جهت نگهداری شتر مرغ

3- ایجاد مزرعه شتر مرغ جهت تغذیه شتر مرغ ها

1- شتر مرغ های خریداری شده برای شروع کار:

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

2

2

شتر مرغ بالغ ماده

5

3

شتر مرغ یکساله

10

4

تخم شتر مرغ

125

سال شروع (1384)

با توجه به 5 ماده مولد خریداری شده که هر کدام 60 عدد تخم می گذارند و 125 عدد تخم شتر مرغ خریداری شده و همچنین در نظر گرفتن 60 الی 70 درصد قدرت باروری، متوسط 85 درصد و 20 درصد تلفات جوجه، 324 جوجه خواهیم داشت که از این تعداد 160 عدد جوجه ماده و 160 عدد جوجه نر می باشند.

پایان سال 1384

در پایان سال 1384 تعداد شتر مرغ ها بر اساس جدول زیر می باشد.

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

2

2

شتر مرغ بالغ ماده

5

3

شتر مرغ یکساله

290

4

جوجه یکروزه

300

فروش از سال 1384

با توجه به تولید و جهت بدست آوردن قسمتی از سرمایه گذاری مطابق جدول فروش زیر را خواهیم داشت.

ردیف

نوع

کل

جهت فروش

باقی مانده

1

جوجه یکروزه

300

200 قطعه

100 قطعه

2

شتر مرغ یک ساله

290

250 قطعه

40 قطعه

سال اول 1385

تعداد بالغین ما با توجه به خریداری 7 قطعه شتر مرغ بالغ در سال قبل و خریداری 1 قطعه شتر مرغ نر و 4 قطعه شتر مرغ ماده، تعداد شتر مرغ های بالغ در این سال به 12 قطعه خواهد رسسید (3 قطعه نر و 9 قطعه ماده) که با این شرایط تا پایان سال 1385 انتظار تولید زیر را خواهیم داشت.

پایان سال 1385

تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زیر می باشد.

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

3

2

شتر مرغ بالغ ماده

9

3

شتر مرغ یکساله

100

4

جوجه یک روزه

540

فروش از سال 1385

با توجه به تولید و جهت به دست آوردن قسمتی از سرمایه گذاری مطابق جدول فروش زیر را خواهیم داشت.

ردیف

نوع

کل

جهت فروش

باقی مانده

1

جوجه یکروزه

540

400 قطعه

140 قطعه

2

شتر مرغ یک ساله

100

50 قطعه

50 قطعه

سال دوم 1386

تعداد بالغین ما با توجه به خریداری 10 قطعه شتر مرغ یکساله (مطابق جدول -3) در سال 1384 که در سال 1386 به سن بلوغ رسیده اند و خریداری 2 قطعه شتر مرغ بالغ و 6 قطعه شتر مرغ ماده، تعداد کل شتر مرغ های بالغ 10 نر و 20 ماده می باشد که تا پایان سال 1386 انتظار تولید بر اساس زیر را خواهیم داشت.

پایان سال 1386

تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زیر می باشد.

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

10

2

شتر مرغ بالغ ماده

20

3

شتر مرغ یکساله

140

4

جوجه یک روزه

600

ساختمان و تاسیسات

برای نگهداری شتر مرغ ها از حصار و سایه بان (پناهگاه) به همراه چراهگاه مناسب می گردد. برای هر شتر مرغ بالغ 4300 متر (5 عدد چراگاه 17 هکتاری که در هر چراگاه 39 شتر مرغ مولد نگهداری می شود) و برای شتر مرغ های پرواری حدوداً 11 متر (5 عدد چراگاه 2500 متری که در هر چراگاه 240 شتر مرغ پرواری نگهداری می شود). همچنین در این طرح برای مولد ها بطور جداگانه محل عراضی کشت علوفه نیز در نظر گرفته شده است که حدوداً 80 هکتار می باشد. سایبان پیش بینی شده برای 39 شتر مرغ مولد و برای پرواری ها حدوداً 240 قطعه در نظر گرفته شده است. بدهی است محوطه نگهداری بایستی عاری از هر گونه اشیاء براق و تیز باشد. حصار کشی ها در دو نوع شیمی و فنس (توری ها با چشمه ریز) با ارتفاع 5/1 تا 2 متر در نظر گرفته شده است که نوع اول عمدتاً برای چراگاه و نوع دوم برای بهار بند استفاده خواهد شد. برای تغذیه پرنده ها از آبشخور و دان خوری ها مناسب و قابل شستشو استفاده شده است. جهت جوجه کشی محلی برای نگهداری تخم ها و دستگاه آنکوباتور، هچر و نیز محل پرورش جوجه با تجهرزات لازم و قابلیت ضو عفونی در نظر گرفته شده است و همچنین 5 دستگاه آنکوباتور و 1 دستگاه هچر در نظر گرفته شده است. بطور کلی سطح مورد نیاز برای تاسیسات و تجهیزات همراه با سایر اماکن پیش بینی شده از قبیل ساختمان های اداری، کارگری و نیز قرنطینه و امور بهداشتی و کشت دانه برای تغذیه، شتر مرغ ها حدوداً 200 هکتار می باشد که محوطه چراه گاه ها و یونجه زار ها و بهار بند ها فنس کشی می شود.

عددی 2000: ظرفیت ستر (5 دستگاه 400 عددی)

عدد 400: ظرفیت هیچر (یک دستگاه 400 عددی)

هزینه خرید و انتقال شتر مرغ به تفکیک سال

شرح

سال شروع

سال اول

سال دوم

سال سوم

شتر مرغ بالغ

189.000.000

54.000.000

216.000.000

شتر مرغ یکساله

120.000.000

تخم شتر مرغ

50.000.000

هزینه قرنطینه و حمل شتر مرغهای بالغ

35.000.000

25.000.000

40.000.000

هزینه قرنطینه و حمل شتر مرغ های یکساله

40.000.000

هزینه حمل تخم شتر مرغ ها

5.000.000

جمع

439.000.000

79.000.000

256.000.000

بررسی جامع کمکهای اولیه

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 81 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 80

بررسی جامع کمکهای اولیه

ردیف

موضوع

صفحه

1

باز کردن راه هوایی

2

دادن تنفس مصنوعی

3

ماساژ قلبی

4

خونریزی

5

اهداف کلی در خونریزی

6

اثرات خونریزی در بدن

7

انواع خونریزی

8

روشهای مهار خونریزی

9

مسمومیت ها

10

مسمومیت گوارشی

11

مسمومیت تنفسی

12

مسمومیت تماسی

13

گزش و گاز گرفتگی

14

سوختگی ها

15

سوختگی با آتش

16

سوختگی با مواد شیمیایی

17

سوختگی با جریان برق

18

سوختگی ناشی از شعله

19

صرع

20

شوک

21

غش

22

رعد و برق

23

سرمازدگی

24

گرمازدگی

25

یخ زدگی

26

مارگزیدگی

27

گزش حشرات

28

عقرب گزیدگی

29

انواع آسیبهای وارده به دستگاه اسکلتی

30

آسیب استخوان

31

معاینه دستگاه اسکلتی

32

کمکهای اولیه در آسیب های اسکلتی

33

غرق شدگی

34

دفاع اتمی

35

یک انفجار اتمی چه مشکلاتی را به وجود می آورد

36

مراحل گسترش انفجار اتمی

37

علائم بیماری های پرتو

38

درلحظه انفجار اتمی چه باید کرد

39

بعد از انفجار

40

بعد از کم شدن آلودگی یا خارج شدن از منطقه آلودگی چه باید کرد

41

چگونه یک جان پناه اتمی خانگی بسازیم

باز کردن راه هوایی Air way

اولین قدم بازکردن راه هوایی فرد است. در فرد بیهوش تمامی ماهیچه ها شل شده اند. عضلات زبان و گردن هم از این قاعده مستثنی نیستند و احتمال دارد که زبان به طرف حلق برگردد و راه هوایی را مسدود کند.

کف دست را روی پیشانی مصدوم گذاشته و سر او را به طرف عقب برگردانید. همزمان با این کار دست دیگر را زیر چانه او قرارداده و به سمت بالا فشار دهید به طوریکه دندانهای فک بالا و پایین در مقابل هم قرار گیرند. در صورت انجام صحیح این مراحل شما موفق به بازکردن راه هوایی مصدوم خواهید شد.

مراقب باشید که، دهان فرد را بیش از حد باز نشود در این صورت ممکن است زبان به عقب برگردد و راه هوای را

دادن تنفس مصنوعی Breathing

پس از باز کردن راه هوایی باید از وضعیت تنفس مصدوم آگاه باشید، ابتدا قفسه سینه فرد را برهنه کنید.

اگر صورت مصدوم کبود و رنگ بریده باشد.

نه جریان هوا از بینی و دهان فرد حس شود و نه صدایی که نشانگر جریان هوا باشد به گوش برسد. قفسه سینه حرکت نداشته باشد.

تنفس وی قطع شده است و باید تنفس مصنوعی را آغاز کند حتی اگر نتوانستید تشخیص دهید که فرد مذکور تنفسی دارد یا نه نفس دارد یا نه نفس مصنوعی را آغاز کنید چون اگر فرد تنفس داشته باشد شما در هنگام تنفس مصنوعی متوجه می شوید.

تکنیک دادن تنفس مصنوعی

سر را به عقب متمایل کنید به صورتیکه دهان کمی بازتر باشد (نحوه باز کردن راه هوایی در مبحث قبل آمده است) با انگشتان دستی که روی پیشانی مصدوم است سوراخهای بینی فرد را ببندید.

دهان فرد را روی دهان مصدوم بگذارید بطوریکه، لبهای شما کاملا اطراف دهان او را بگیرد، با یک بازدم عمیق هوا را وارد دهان مصدوم کنید. همزمان از گوشه چشم خود به قفسه سینه فرد نگاه کنید و ببینید آیا با هنگامی که درون مجاری هوایی او می دمید قفسه سینه بالا می رود یا نه؟

سه سینه فرد بالا می آید تنفس را قطع کنید و دهان خود را از دهان فرد دا کرده و بینی او را آزاد بگذارید و خودتان برای تنفس بعدی نفس بگیرید.

هنگام تنفس موثر سینه و شکم مصدوم بالا و پایین می آید، احیاگر حس می کند که بادکنکی را پر می کند و پس ازدمیدن حجم معینی، مقابل ورود هوای اضافه تر مقاومت احساس می کند. به تدریج رنگ پوست فرد از زردی و کبودی به صورتی تغییر می یابد.

ماساژ قلبی Circulation

پس از دادن یک یا دو تنفس مصنوعی در صورتیکه فرد تنفس خود را باز نیابد باید نبض فرد را کنترل کرد.

طریقه کنترل کردن نبض:

پس از آنکه تنفس مصنوعی تمام شد کف دست را از روی پیشانی فرد برندارید و دو انگشت دست دیگر را در وسط گردن بالای نای و حنجره روی برآمدگی جلوی گردن

(سیب آدم) بگذارید.

انگشتان خود را به آرامی به سمت پایین و کنار آن قسمت بلغزانید و سپس کمی فشار دهید. به مدت 5-10 ثانیه این کار را ادامه دهید تا مطمئن شوید که نبض را حس می کنید یا نه؟

کنترل کردن نبض احتیاج به مهارت و دقت خاصی دارد شما نیز می توانید با تمرین کردن و شرکت در کارگاههای عملی احیا تنفسی این مهارت را کسب نمایید.

اگر فرد نبض داشت به تنفس مصنوعی با اندازه دوازده بار در دقیقه ادامه دهید.

اگر فرد نبض نداشت باید بی درنگ ماساژ قلبی را همراه با تنفس مصنوعی آغاز کنید، زیرا فرد دچار است قلبی شده و احتمال دارد صدمات جبران ناپذیری به مغز وی برسد.

برای دادن یک ماساژ قلبی موثر علاوه بر اینکه باید ماساژ را با تکنیک صحیح انجام داد لازم است که وی را در وضعیت مناسبی بخوابانید.

بیمار را به پشت خوابانده، مطمئن شوید که وی روی یک سطح سخت قرار گرفته است، اما اگر فرد در رختخواب با هر سطح نرم دیگری است وقت را تلف نکنید و فقط کافیست که او را روی زمین بلغزانید یا اینکه یک تخته با هر شی و سخت را از بین پشت او و محلفه قرار دهید.

کنار مصدوم زانو بزنید.

آخرین حد دنده های او را با دو انگشت دستی که بالای فرد نزدیکتر است بیایید انگشتان خود را بسمت بالا بلغزانید تا یک فرورفتگی محل اتصال دنده های دو طرف برسید.

یک انگشت را در محل فرورفتگی بگذارید و انگشت دیگر را کنار آن قرار دهید و سپس ته دست دیگر را در کنار آن دو انگشت قرار دهید بعد ته دست دوم را روی دست اولی بگذارید.

موقعیت بدن خود را طوری تنظیم کنید که بازوها خم نشوند و نشانه ها در امتداد نقطه اتکا دستها باشند. به اندازه ای بر جناغ فرد فشار وارد کنید که 4-5 سانتی متر پایین برود.

پس از انجام 15 عدد ماساژ پشت سر هم (این 15 ماساژ در مدت 11 ثانیه خواهد بود) دو عدد تنفس مصنوعی به فرد بدهید شما برای انجام این دو تنفس 4 ثانیه فرصت دارید. این سیکل باید چهار بار در دقیقه تکرار شود برای اینکه بتوانید نسبت 2: 15 را در هر دوره رعایت کنید بهتر است با هر ماساژ شماره آن را بلند بگویید.

بعد از یک دقیقه وضعیت مصدوم را ارزیابی کنید.

اگر ضربان مداوم رگ گردن باز نگشته باشد دوباره احیای قلبی یدی را با دو تنفس و 15 ماساژ قلبی از سربگیرید. شما برای انجام این دو تنفس و 15 ماساژ، 15 ثانیه فرصت دارید.

این کار را برای مدت 3 دقیقه دیگر ادامه دهید.

اگردر این مدت تنفس منظم فرد بازگشت نیازی به تکرار احیای قلبی ریوی نیست بلکه باید مرتب تنفس و نبض فرد را چک کنید.

اگر تنفس منظم فرد برنگشت تنفس مصنوعی را با سرعت 12 دقیقه شروع کنید و همزمان نبض فرد را چک کنید.

اگر تنفس منظم فرد بازگشت نیازی به تکرار توجه داشته باشید که وقفه در انجام مراحل احیای قلبی ریوی بیشتر از 5 ثانیه نشود.

خونریزی Bleeding

اهداف کلی در خونریزی ها

1- شناسایی وضعیت مصدوم و شدت از دست رفتن خون

2- مهار خونریزی

3- تمیز نگه داشتن زخم و پوشاندن آن با گاز استریل جهت به حداقل رساندن خونریزی از بروز عفونت

4- انتقال مناسب مصدوم به بیمارستان

کمک های اولیه در خونریزی ها

در ارائه کمکهای اولیه سرعت عمل به خرج دهید اما خونسردی خود را حفظ کنید.

تأخیر ممکن است به قیمت از دست رفتن جان مصدوم تمام شود- علایم جیاتی را کنترل کنید.

مصدوم را به پشت بخوابانید و پاها را در وضعیت زانو خمیده بالا ببرید.

خونریزی را کنترل کنید.

مصدوم را گرم نگه دارید.

مصدوم را در وضعیت استراحت قرار داده و اندام زخمی را بی حرکت کنید.

لباس مصدوم را شل کنید.

مراحل حملات صرع:

مرحله اول:

تمام عضلات فرد منقبض شده و مثل چوب خشک شده و در پی آن به زمین می خورد.

مرحله دوم:

چند ثانیه بعد از مرحله اول دچار تشنج ها و تکانهای متعدد در تمام بدن می شود. در این مرحله کف از دهان بیمار خارج شده و ممکن است ادرار و مدفوع وی دچار بی اختیاری گردد.

مرحله سوم:

پس ازحدود یک دقیقه به حالت اغما می رود. در انتها فرد بهوش آمده و ممکن است به خواب طبیعی برود.

کمک های اولیه:

اولین شیوه درمان به وسیله ابن سینا دانشمند برجسته ارانی ارائه شد، بدین گونه که وی با کشیدن دایره ای به دور بیمار به اطرافیان بیمار می گفت که جن در بدن بیمار رفته است و اجنه او را می آزارند و هر کس وارد این دایره بشود مورد هجوم جن ها واقع می شود. ابن سینا با این شیوه تنها می خواسته تا از ورود مردم به حیطه خط رسم شده در اطراف بیمار جلوگیری کند تا اکسیژن کافی به بیمار رسیده و بیمار به وضع عادی خود برگردد. و حال اینکه امروزه تنها کاری که از یک امداد گر بر می آید به شرح ذیل می باشد:

1) در حین حمله مریض را از نقاط خطرناک دور کنید و به آرامی شانه ها و سراو را بگیرید تا دامنه حرکت وی کم شود و به سر وی آسیب نرسد.

2) در اثر تکانهای شدید ممکن است مریض دچار ضربه مغزی شود وبهتر است زیر سر وی چسم نرمی مثل بالشت و غیره بگذارید.

3) اگر دهان بیمار بسته بود سعی در باز کردن آن نکنید، ولی اگردهان بیمار باز بود جسم نرمی مانند لاستیک یا دستمال را بین دندانهای بیمار قرار دهید تا از گاز گرفتن احتمالی زبانش جلوگیری شود، در ضمن اینکار باید توجه داشته باشید که زبان مریض به عقب نیفتاده و راههای هوایی را مسدود نکند.

4) بدلیل عدم اختلال در تنفس نیازی به تنفس مصنوعی نمی باشد.

5) بعد از رفع حمله به بیمار استراحت داده وهمچنین مایعات شیرین به او بخورانید.

6) در ضمن در صورتی که بیمار کنترل ادار و مدفوع خود را از دست داد واو رابا چیزی بپوشانید تا پس از بهبودی، از اینکه دیگران وی را در آن وضع دیده اند، ناراحت نشود.

شوک

تعریف: ناتوانی دستگاه گردش خون در رساندن خون کافی به تمام اعضای بدن را شوک گویند. در این حالت چون خون کافی به اعضای بدن نمی رسد بدن شروع به مقابله با وضع موجود (کاهش خون رسانی) می کند. دفاع بدن در این حالت بصورتی است که باید حداکثر خون به اعضای حیاتی مثل مغز و قلب رسیده و در مقابل به اعضا کم اهمیت تر مثل پوست، روده و عضلات خون کمتری برسد زیرا سلامت قلب و مغز ضروری تر است؛ و در حقیقت شوک دفاع بدن در برابر این کاهش خون رسانی است، شوک به سه دلیل زیر می تواند بروز یا پیشرفت کند:

1- کاهش قدرت قلب 2- کشاد شدن رگها 3- کاهش حجم خون

انواع شوکها

انواع شوک را براساس علت آن تقسیم بندی می کنند که عبارتند از:

1- شوکهای قلبی مثل موارد سکته قلبی

2- شوکهاهی ناشی از کاهش خون مثل موارد خونریزی شدید یا سوختگی شدید

3- شوکهای عصبی مثل قطع نخاع

4- شوکهای روانی مثل شنیدن خبرهای بد

5- شوکهای حساسیتی، مثل تزریق داروئیکه فرد به آن حساسیت دارد.

6- شوکهای عفونی وغیره

علائم

شوک و علائم آن به تدریج به تدریج پیشرفت می کنند. علائم آن را به سه مرحله تقسیم می کنندد که عبارتند از:

مرحله اول: افزایش تعداد نبض و تنفس، اضطراب و ترس.

مرحله دوم: رنگ پریدگی، نبض سریع و ضعیف، تنفس مشکل، ضعف و تشنگی و گاهی تهوع.

مرحله سوم: کاهش سطح هوشیاری، کاهش فشار خون، نبض و تنفس ضعیف

مصدوم اغلب قدرت سرپا ایستادن نداشته و روی زمین می افتد. مردمکهای چشمهایش گشاد شده و چشمهایشان حالت خماری دارد.

کمک های اولیه

بهترین درمان شوک پیشگیری از آن است. بنابراین اگر برای کسی حادثه ای اتفاق افتاده (مثلا تصادف کرده) که احتمال می دهید دچار شوک شود ول هنوز علائم شوک را نشان نمی دهد، با این اقدامات عبارتند از:

1- کنترل راههای هوایی مصدوم وجلوگیری و آسپیره کردن مواد استفراغی

2- دادن اکسیژن

3- کنترل خون ریزی

4- آتل بندی محل شکستگی

5- مریض را به پشت دراز کرده و پاهایش را حدود 20-30 سانتی متر بلند کرده نکتهم هم اینکه اگر با اینکار تنفس مصدوم مشکل شد فوراً هایش را پایین آورده و یا اگر احتمال شکستگی پا یا ستون فقرات می رود پاها را بلند نکنید.

6- جلوگیری از دفع حرارت بدن مصدوم به وسیله پیچیدن وی درون پتو یا لحاف یا چیز مشابه آن، توجه داشته باشید که با حرارت خارجی (بخاری) مصدوم را گرم کنید.

7- در صورتیکه مصدوم بیهوش یا استفراغ ندارد به او مایعات بدهید.

8- در کنترل علائم حیاتی را هر 5 دقیقه یکبار به عمل آورید.

وضعیت اغماء – بهبودی

مصدوم که زخمهای وسیع در پائین صورت یا فک دارد، یا آنها که بیهوش هستند به پهلو خوابیده و سر روی را به پائین خم کنید تا مایعات استفراغ شده و خونیکه از صورت خارج می شوند باعث انسداد مجازی تنفس و خفگی نشود. در اینگونه مصدومین باید توجه به این وضعیت بهبودی می گویند.

پاورپوینت چگونه قند خون خود را کنترل کنید

برای اندازه گیری قند خون، شما به یک گلوکز سنج (گلوکومتر) و وسایل همراه آن نیاز داریدکه شامل موارد زیر می باشد لنست (نیشتر) کلاهک ویژه نیشتر زدن به برجستگی انگشت کلاهک ویژه نیشتر زدن برای محل برجسته دیگر گلوکز سنج (گلوکومتر) ابزار نیشتر زدن (محل قرار دادن لنست) شاخص برای ان

دسته: پزشکی

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 462 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 11

برای اندازه گیری قند خون، شما به یک گلوکز سنج (گلوکومتر) و وسایل همراه آن نیاز داریدکه شامل موارد زیر می باشد:

لنست (نیشتر)

کلاهک ویژه نیشتر زدن به برجستگی انگشت

کلاهک ویژه نیشتر زدن برای محل برجسته دیگر

گلوکز سنج (گلوکومتر)

ابزار نیشتر زدن (محل قرار دادن لنست)

شاخص برای اندازه گیری عمق سوراخ در پوست

جعبه مخصوص نوار های آزمایش

نوار آزمایش

کالیبره کردن وسیله اندازه گیری قند خون

بسیاری از گلوکز سنج ها باید قبل از انجام هر آزمایش جدید کالیبره شوند. هر وسیله اندازه گیری روش کالیبره شدن مخصوص به خود را دارد که باید راهنمای دستگاه به دقت خوانده شده و با آن مطابقت داده شود.

بعضی از وسیله ها رمز دارند که اغلب به صورت یک کد باید وارد شود. در این تصویر، کدمورد نظر، شماره روی شیشه نمونه است که با استفاده از دکمه کالیبره شدن، در وسیله اندازه گیری وارد شده است. در بیشتر وسیله ها، دکمه کالیبره کردن معمولا با C مشخص شده است.

بعضی از وسیله های جدید نیازی به کالیبره شدن ندارند.

پاورپوینت مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها

دسته: کامپیوتر

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 36 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 39

پاورپوینت مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها

پاورپوینت مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها دارای 39 اسلاید می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم و در صورت نیاز به داشتن کل این پاورپوینت می توانید آن را دریافت نموده و از آن استفاده نمایید

فهرست مطالب:

فایل (File) چِیست

فایل سیستم (File System) چِیست

تقسیم وظایف در فایل سیستم چگونه است؟

مدیریت مشخصات فایلها (Directory)

نگاهداری محتوای فایلها (Storage)

د یسک (Disk) چیست؟

مدیریت داده ها روی د یسک با کیست؟

ساختارهای گوناگون نگاهداری مشخصات فایلها

1 – ساختار مسطح یا ساده (Flat Directory Structure)

2 – ساختار دو سطحی (2 Level Directory Structure)

3 – ساختار درختواره (Tree Directory Structure)

4 – ساختار گراف (Graph Directory Structure)

ارتباط بین کاربران و فایل سیستم (File System Interface)

مشخصات فایلها (File Attributes)

دیدگاه کاربران از فایلهای داده

صحت و همخوانی داده ها

حفظ امنیت داده ها

دسترسی به داده های یک فایل

نگهداری فایلها روی دیسک

نگاهداری فایلها تحت سیستم یونیکس

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند. جهت دریافت کل ان، لطفا ان را خریداری نمایید.

عنوان: پاورپوینت مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها

فرمت: پاورپوینت

صفحات: 39 اسلاید

تحقیق قارچ های خوراکی

دسته بندی: مهندسی» مهندسی کشاورزی و زراعت

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 40

مقدمه تاریخچه کشت و استفاده از قارچهای خوراکی در ایران و جهان با توجه به اسناد ومدارکی که در دسترس است تاریخ مصرف قارچهای خوراکی به عنوان غذا و دارو به زمانی بسیار دور برمی گردد بطوری که حتی انسانهای نخستین از خواص ویژه قارچها اطلاع داشتند و گاهی به عنوان یک ماده توهم زا در فالگیریها از آن استفاده …

مقدمه

تاریخچه کشت و استفاده از قارچهای خوراکی در ایران و جهان

با توجه به اسناد ومدارکی که در دسترس است تاریخ مصرف قارچهای خوراکی به عنوان غذا و دارو به زمانی بسیار دور برمی گردد بطوری که حتی انسانهای نخستین از خواص ویژه قارچها اطلاع داشتند و گاهی به عنوان یک ماده توهم زا در فالگیریها از آن استفاده می نمودند، مردم کشورهای شرقی اولین کسانی بودند که به استفاده از قارچ دست زده بطوری که نوعی قارچ بنام اوریکولاریا برای اولین بار در حدود 600 سال قبل از میلاد و نوعی دیگر بنام فلامولینا و لوتیپس در چین کشت می شده اند و همچنین نوعی دیگر از قارچهای آسیای شرقی بنام Lentinu edodes وvolvariella در حدود 2000 سال قبل در چین و ژاپن مورد استفاده قرار می گرفتند و تکنولوژی کشت این قارچها جزو هنرهای خیلی قدیمی و محرمانه این سرزمینها بوده است. وهمچنین ذکر شده که دو قرن قبل از تولد حضرت عیسی مسیح (ع) یک پزشک یونانی به نام نیکاندر Nicandre قارچ را در بستری از کود حیوانی وخاکستر که شاخه وبرگ درخت انجیر روی آن را پوشانده بود پرورش داد. در اوائل قرن 16 یکی از پزشکان گیاه داروئی در کشور اطریش برای اولین بار مبادرت به شناسائی قارچهای اطراف شهر وین نمود. وهمچنین در همان قرن پرورش و استفاده از قارچ در کشور ایتالیا آغاز و با اختراع میکروسکوپ در قرن 17 فعالیت شناسائی قارچها بیشتر و بیشتر شد و پرورش قارچ در گلخانه و سالنهای پرورش برای اولین بار در حدود سالهای 1754 در کشور سوئد ابداع شد واز سال 1779 تولید و پرورش قارچ در انگلستان آغاز وبه برخی دیگر از کشورهای اروپایی توسعه یافت ودر سال 1809 شخصی بنام لینک ساختمان بازیدیوم و بازیدیوسپور را در بازیدیومیستها مشاهده نمود واصطلاح بازیدیوم و سیستیدیوم را شخصی بنام لویل در سال 1837 اشاعه داد ودر سال 1884 دو نفر فرانسوی بنامهای آقایان کنـستاتیـن (Constantin) وماتروشو (Matruehot) عضو انیستیتو پاستور بودند برای اولین بار از روش پاستوریزاسیون، اسپور قارچ را وادار به جوانه زدن کرده وبذر قارچ را در شرایط استریل ابداع نمودند ودر اوائل قرن 19 کشت سنتی قارچ در غارهای طبیعی در کشور فرانسه آغاز شد ودر اوائل نیمه دوم قرن نوزده از اروپا به آمریکا انتقال ودر سال 1890 مزرعه داران در پنسیلوانیای آمریکا مبادرت به پرورش قارچ نمودند ودر سال 1921 در کشور هندوستان برای اولین بار فردی بنام بوس موفق به کشت دو نوع قارچ از جنس آگاریکوس (دکمه ای) بر روی کود حیوانی شد. سیندن Sinden در سال 1932 تهیه بذر قارچ بر روی غلات را ابداع و لامبرت Lambert از آمریکا اساس تکنولوژی مدرن پرورش قارچ را بنیان نهاد و از سال 1970 در کشور مجارستان پرورش نوعی قارچ بنام پلوروت بر روی کنده درختان انجام می گرفته است. در ایران برای اولین بار در سال 1335 کشت قارچ دکمه ای توسط فردی بنام احیایی در قسمت شمال تهران شروع شد و پس از مدتی در سالهای 1348 الی 1357 واحدهای کشت و تولید قارچ در تهران – کرج و شهر ری افتتاح و فعالیت خود را آغاز نمودند و در اواخر سالهای 1356 تولید بذر قارچ دکمه ای توسط آقای پیرایش شروع شد و کشت قارچ صدفی نیز برای اولین بار در سال 1365 توسط آقای مصطفوی کارشناس سازمان کشاورزی در منطقه اوین

فهرست مطالب

مقدمه1

آشنایی با تقسیم بندی قارچ2

قارچها به سه گروه تقسیم می شوند: 2

1-قارچهای خوراکی2

قارچهای خوراکی و خواص آنها2

2-قارچهای دارویی4

3-قارچ سمی5

مرفولوژی (شکل شناسی) قارچ صدفی6

آشنایی با تاریخچه کشت و پرروش قارچ صدفی در ایران و جهان7

آشنایی با قارچ صدفی7

سالن کشت وپرورش8

ضد عفونی سالن کشت9

شناسایی اصول برداشت محصول14

قارچ دکمه ای 15

قارچ دکمه ای معمولی16

آشنایی با مفهوم سویه یا استرین17

آشنایی با انتخاب سویه17

آشنایی با مواد و نحوه عمل آوری کود کمپوست18

1-مواد اصلی18

2-مکمل های غذایی19

3-مواد غذایی کنسانتر19

4-کود های ازته19

5-املاح معدنی19

آشنایی با کمپوست مصنوعی و طبیعی19

مزایای استفاده از کمپوست مصنوعی20

سوله تهیه کمپوست20

آشنایی با روش های تولید کود کمپوست20

1-روش طولانی مدت تهیه کمپوست (Long method) 20

آشنایی با روش های آماده سازی بستر21

1-آماده سازی بستر به روش قفسه ای: 21

2-آماده سازی بستر به روش جعبه ای: 21

3-آماده سازی بستر روش کیسه ای: 22

آشنایی با خاک پوششی بستر سالن های پرورش قارچ22

شناسایی اصول ضد عفونی خاک پوششی23

آشنایی با مناسب ترین زمان خاک دهی بستر قارچ23

شناسایی اصول مراقبت از بستر ها بعد از خاکدهی23

شناسایی اصول هوادهی سالن های پرورش24

شناسایی اصول برداشت محصول24

شناسایی اصول بسته بندی محصول برداشت شده25

نحوه انتخاب، نگهداری و پخت قارچ25

شناسایی اصول تبدیل و نگهداری قارچ های خوراکی27

بیماری های قارچ های خوراکی30

1-بیماری ورتیسلیونم (پوسیدگی خشک) 30

علایم بیماری ورتیسلیوم30

کنترل و مبارزه با بیماری ورتیسلیوم30

2-بیماری دنبلان کاذب31

علایم بیماری31

کنترل بیماری31

3-بیماری تار عنکبوتی31

علایم32

کنترل و مبارزه با بیماری تار عنکبوتی32

4-قارچ های هرز کلاهدار32

5-بیماری بلاچ تند32

6-بیماری حفره دار شدن کلاهک32

هزینه کارگری: 33

هزینه سوخت و انرژی: 34

پیش بینی میزان تولید34

منابع36

تحقیق اسپرانتو و گفتگوی تمدن ها

بخشی از متن سال 2001، از طرف سازمان ملل، و در استقبال از پیشنهاد رئیس جمهورِ اندیشمند ما، سال گفتگوی تمدن ها اعلام شده است برای ما ایرانیان، مایه خوشوقتی است که دنیا ما را پرچمدار گفتگوی تمدن ها، در فضایی عاری از تعصب و زورگویی برای رسیدن به درک متقابل و تفاهم بین المللی بداند اهمیت این

دسته: فقه و حقوق اسلامی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 13 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 11

بخشی از متن:

سال 2001، از طرف سازمان ملل، و در استقبال از پیشنهاد رئیس جمهورِ اندیشمند ما، سال گفتگوی تمدن ها اعلام شده است. برای ما ایرانیان، مایه خوشوقتی است که دنیا ما را پرچمدار گفتگوی تمدن ها، در فضایی عاری از تعصب و زورگویی برای رسیدن به درک متقابل و تفاهم بین المللی بداند.

اهمیت این دیدگاه، زمانی ارزشی ویژه یافته است، که در مقابل تئوری ایدئولوگ آمریکایی ‘ هانتینگون ‘ قرار گرفته است که بر نزاع وجنگ تمدن ها تاکید دارد.

در دنیایی که انتظار می رفت با پایان یافتن دوران جنگ سرد، تهدید سلاح های اتمی و خطر جنگ جدید جهانی نیز به پایان برسد، دولت آمریکا با اعلام پروژه جنگ ستارگان و ‘ نظم نوین جهانی’ خود تلاش می ورزد به دور از چشمِ رقیب اصلی خود، یعنی دنیای سوسیالیسم، منطقِ زور و آقایی خود را بر جهان دیکته کند. تئوری پردازان دنیای سرمایه، اکنون از پیروزی تمدن برتر و قطعیت نابودی و اضمحلال تمدن های ضعیف سخن به میان می آورند. اما درست در چنین حال و هوایی، یک بار دیگر، آقای خاتمی، منحط بودن این دیدگاه را اعلام داشته و از ضرورت ایجاد فضایی جهانی برای داشتن دیالوگ و گفتگو، به عنوان راه کاری برای رفع سؤتفاهمات بین المللی و تلاش برای رسیدن به تفاهم، صلح و دوستی صحبت به میان آورده است. این دیدگاه، خوشبختانه با استقبال پرشور جهانی روبرو گردیده است.

تحقیق جمع کننده های SET

دسته بندی: مهندسی» مهندسی برق و الکترونیک

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 36

در این قسمت چند جمع کننده SET ارائه می گردد و این جمع کننده ها از نظر فاکتورهایی چون تاخیر و توان مصرفی با یکدیگر مقایسه خواهند شد. در نهایت یک جمع کننده دیگر که با استفاده از SET خازنی طراحی شده نیز ارائه خواهد شد. تکنولوژی SET را می توان با استفاده از در مزیت بارز آن یعنی خاصیت فشرده سازی فوق الع …

در این قسمت چند جمع کننده SET ارائه می گردد و این جمع کننده ها از نظر فاکتورهایی چون تاخیر و توان مصرفی با یکدیگر مقایسه خواهند شد. در نهایت یک جمع کننده دیگر که با استفاده از SET خازنی طراحی شده نیز ارائه خواهد شد.

تکنولوژی SET را می توان با استفاده از در مزیت بارز آن یعنی خاصیت فشرده سازی فوق العاده زیاد آن و توان مصرفی بسیار کم از دیگر تکنولوژی ها متمایز کرد. یکی از مواردی که در مطالعات مربوط به SET مورد توجه می باشد طراحی جمع کننده های SET می باشد که در نهایت طراحی های متفاوتی برای جمع کننده ها پیشنهاد می شود. این تفاوتها از نظر چگونگی عملکرد تعداد عناصر پایه می باشند.

در سال Iwamura, 1996 یک جمع کننده SET را با استفاده از تابع اکثریت معرفی کرد. این تابع اکثریت براساس معکوس کننده SET که توسط Tucker پیشنهاد شده است عمل می کند. جمع کننده مذکور شامل سه گیت اکثریت دو معکوس کننده می باشد شکل (1-a) رقم نقلی C0 توسط یکی از گیتهای اکثریت و یکی از معکوس کننده ها تولید می شود. حاصل جمع S نیز از ترکیب بقیه گیتها حاصل می شود. گیت اکثریت شامل یک آرایه از خازنهای ورودی است و به دنبال آن یک معکوس کننده برای آستانه سازی.

بعداً این ساختار توسط oya با استفاده از SEB به جای معکوس کننده پیشنهاد شد که با سه سیگنال کنترلی Q1,Q2,Q3 عمل می کرد. هسته اصلی این طراحی شامل سه گیت اکثریت می باشد و چهار گیت دیگر به عنوان تاخیرکننده یا بازهای fan-out عمل می کنند. با استفاده از این طرح تعداد اتصالات Tonneling و تعداد خازنها کم خواهد شد. در شکل (1-b) یک گیت اکثریت سه ورودی بر مبنای SEB در اتصالی ساخته شده است.

برای استفاده از این ابزار به عنوان یک گیت اکثریت، Q یک پالس ساعت پله ای خواهد بود که در ابتدا یک ولتاژ تحریک (60mv) را اعمال خواهد کرد و بعد از آن یک ولتاژ نگهدارنده (40mv) را اعمال می کند. از یک ساعت سه فاز نیز برای کنترل جهت انتشار سیگنال استفاده می شود. در این طراحی تا قید رقم نقلی I/3 یک دوره ساعت و تاخیر حاصل جمع یک دوره ساعت خواهد بود.

طرح بعدی براساس منطق ترانزیستورهای گذار است (1-C). این سیستم شامل در زیر سیستم است که هر کدام شامل یک گیت XOR دو ورودی است که با SET ساخته شده است. SET زمانی روشن است که یکی از ورودیها high باشد و خاموش است اگر هر دو ورودی high یا low باشد. مدار سمت چپ پیاده سازی که (a+b). ci است و مدار سمت راست (a+b) ’. ci است و نتیجه در نهایت a+b+c خواهد بود. در این مدار، تولید رقم نقلی پیچیده تر از دو مدار قبلی است.

بررسی مشکلات دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی

دسته: علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 153 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 35

بررسی مشکلات دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی

مقدمه

در هر جامعه ای برای کنترل و پیشبرد آن سازمان های مختلفی بوجود می آیند. یکی از مهمترین و حساسترین و سازنده ترین سازمان هر جامعه ای سازمان آموزش و پرورش می باشد. تمامی سازمان ها در حالت کلی از دو نوع سازمان رسمی و غیر رسمی تشکیل می شوند که این دو با هم و مکمل و پیش برنده اهداف سازمانی می باشد و هر کدام لازم و ملزوم یکدیگرند. سازمان های رسمی بر اساس سلسله مراتب سازمانی بوجود آمده است و این سازمان از سه منطقه مدیران عالی منطقه عملیاتی (استادان و دبیران) و منطقه اجرائی (دانش آموزان) تشکیل می شوند.

سازمان غیر رسمی آموزش و پرورش از برقراری روابط عاطفی بین اعضای سازمان حاصل می شود مانند روابط حسنه بین سه منطقه سازمان و سازمان غیر رسمی آن. سازمان غیر رسمی برخاسته از ارمان ها و تمایلات درونی اعضاست که در تحقق اهداف سازمان و یا رکود و ایجاد فضای نامساعد در آن اثر زیادی دارد اگر مدیران و عوامل عملیاتی آموزش و پرورش بتوانند با دانش آموزان رابطه خوبی داشته و به بررسی مشکلات آنان پرداخته و در صدد رفع و کاهش آن برآیند می توانند برای رسیدن به اهداف سازمان آموزش و پرورش که تربیت دانش آموزان فرهیخته مومن و دانشمند است برسند.

بیان مسئله

کسی که به تدریج ظرفیت یادگیری او کاهش یافته و در آزمون های کلاس و امتحانات پایانی موفق نمی شود می گوئیم دچار افت تحصیلی شده است. افت تحصیلی در بعضی از دانش آموزان به حدی می رسد که تحصیلات خود را نیمه کاره رها می کنند و یا دچار مردودی و تکرار پایه تحصیلی می شوند.

علل و عوامل افت تحصیلی: وضعیت نامطلوب فیزیکی، جسمانی و عاطفی دانش آموزان، تغییرات ناگهانی از نظر اقتصادی، خانوادگی، روانی، آموزشی، ضعیف بودن پایه درسی، شکست های متعدد تحصیلی و درسی، ضعف در برنامه ریزی، وجود الگوهای درسی نا مناسب

شناخت علائم تنها اولین قدم است زیرا در قدم بعدی باید فهمید که این نشانه ها وقتی کنار هم می آیند چه چیزی را نشان می دهند وقتی نشانه ها و علامت های یک مشکل را کنار هم بچینیم یک رفتار بوجود می آید که به عنوان یک رفتار غیر عادی قلمداد می شوند بنابراین با یک یا دو علامت نمی توان به یک رفتار ناسازگار دست یافت پس باید ریشه ها و علت ها را جستجو نمود تا علت یک رفتار مشکل دار را فهمید.

باید علت های مشکلات را بررسی کرد تا فهمید که این مشکلات مربوط به محیط زندگی، محیط اجتماعی یا ریشه عاطفی و درونی دارند آیا ریشه در مشکلات والدین دارند که در رفتار کودکان منعکس شده اند. آیا نظام خانواده دچار مشکل است و سیستم خانواده بیمار است یا علل دیگری دارد.

توجه به جایگاه مشکل و محل اسقرار آن نشان دهنده آن است که در کجا باید دنبال علل مشکل و ریشه های مشکلات بگردیم و پیدا کردن ریشه ها و تبیین ناراحتی و مشکل بوجود آمده نشان می دهد که مشکل چه ماهیتی دارد. و این امر ما را در فعالیت تشخیص و کمک به رفع مشکل یاری می کند. این جریان پر پیچ و خم و دشوار که ممکن است بسیاری از افراد حوصله و صبر و شکیبایی لازم آن را نداشته باشند ما را متوجه می سازد که برای حل یک مشکل مشکل به ظاهر ساده چه راه دشواری را باید پیمود.

فهرست مطالب

مقدمه. 5

بیان مسئله. 7

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 8

اهداف تحقیق.. 9

فرضیه ها تحقیق.. 9

تعریف نظری موضوع تحقیق.. 9

تعریف نظری مشکل.. 10

پیشینه نظری تحقیق.. 11

مسئولیت خانواد از نگاه اسلام. 15

نوجوان و جوان از دیدگاه اسلام. 16

انس و الفت با جوان. 16

مدارا با جوان. 18

خانواده به عنوان سیستم. 18

خانواده به عنوان کانون محبت و امنیت … 20

نقش اقتصاد و خانواده 21

موقعیت اجتماعی – اقتصادی و یادگیری.. 22

وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین.. 24

تجزیه و تحلیل داده ها 26

بخش دوم آمار توصیفی.. 31

محدودیت های پژوهش … 32

پیشنهادات … 34

منابع.. 35

گزارش کارآموزی برق

دسته: برق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 14 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14

گزارش کارآموزی برق

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

شرکت بین المللی نورآوران شیهین در استان زنجان، شهرستان، شهرصنعتی، فاز 4، خیابان E، قطعه 9، روبروی ساختمان مرکزی مادیران واقع گردیده است. این شرکت در زمینی به مساحت 8000 متر مربع احداث گردیده است.

این شرکت دارای 2 سوله می باشد، یکی از سوله ها به مساحت 4000 مترمربع و دیگری به مساحت 3000 مترمربع میباشد. سوله کوچکتر مخصوص ساخت قطعات و بدنه تابلوها و سوله بزرگتر که به سوله مونتاژ معروف است و همان طور که از اسمش نیز مشخص است مخصوص مونتاژ تابلوها می باشد که در آن قطعات لازم در صنعت برق بر روی بدنه نصب شده و سیم کشی آن صورت می گیرد. سوله کوچکتر کارگاه های آهنگری، جوشکاری، رنگ کاری را شامل می شود. در این سوله ورق ها را به اندازه های لازم برش داده و سپس خم کاری های لازمه را روی آن انجام داده و سپس جوشکاری یا کارهای دیگر را انجام داده و بدنه تابلو را می سازند. بعد از تکمیل کارهای تابلو آن را به کارگاه رنگ کاری برده و تابلوها را با دستگاه رنگ کاری می کنند. پس از اتمام آن تابلوها را به سوله مونتاژ می برند تا کارهای لازم روی آن انجام شود. به سوله مونتاژ وارد می شویم در سمت راست سوله قسمت های اداری قرار دارند ابتدا اتاق معاون، سپس اتاق رئیس شرکت بعد از آن اتاق مسئول ایزو در شرکت و استراحتگاه و نماز خانه و در انتهای سوله آشپزخانه، ناهارخوری و انبار قرار دارد.

این شرکت دارای 86 نفر کارگر می باشدکه 42 نفر آنها در قسمت ساخت بدنه و قطعات بدنه و 44 نفر دیگر در قسمت مونتاژ مشغول به کار می باشند. ساعت کاری این شرکت از ساعت 30/7 الی 16 به مدت 8 ساعت کاری می باشد و معمولاً هر روز 2 ساعت کارگران اضافه کار می مانند. روزهای کاری شرکت از شنبه تا چهارشنبه بوده و پنجشنبه و جمعه تعطیل می باشد.

فهرست مطالب»

آشنایی با مکان کارآموزی

گزارش کار روزانه

پروژه ساخت تابلوهای فشار قوی ایستاده

پروژه ساخت تابلوهای قطع و وصل دیواری شرکت باکو

پروژه ساخت تابلوهای قطع و وصل اتوماتیک ایستاده برای شرکت تصفیه آب شیراز

پروژه ساخت تابلوهای تابلوهای قطع و وصل رنگ کاری تراکتور

نتایج و پیشنهادات

سل (توبرکولوز)

دسته: پزشکی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 75 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12

مجموعه استانداردهای حسابرسی

دسته: حسابداری

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 3363 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1304

مجموعه استانداردهای حسابرسی

در 1304 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

لیست استانداردها به شرح زیر می باشند:

شماره استاندارد عنوان استاندارد حسابرسی تعداد صفحات

1 مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط 53

2 کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط 53

200 هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی-تجدید نظر شده 1391 65

210 قرارداد حسابرسی 15

220 کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی -تجدید نظر شده 1386 14

230 مستندسازی – تجدیدنظرشده 1386 18

240 مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه، در حسابرسی صورتهای مالی -تجدیدنظر شده 1384 61

250 ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی 21

300 برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی – تجدیدنظر شده 1391 30

315 شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت 108

320 اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی – تجدید نظر شده 1391 23

330 روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی 51

450 ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی 24

500 شواهد حسابرسی – تجدید نظر شده 1384 25

501 شواهد حسابرسی – اقلام خاص 15

505 تایید خواهی برون سازمانی – تجدید نظر شده 1383 21

510 حسابرسی نخستین – مانده های اول دوره 11

520 روشهای تحلیلی 12

530 نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون – تجدید نظر شده 1383 42

540 حسابرسی براوردهای حسابداری 14

550 اشخاص وابسته – تجدیدنظر شده 1389 55

560 رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه 11

570 تداوم فعالیت – تجدید نظر شده 1383 26

580 تاییدیه مدیران 15

600 ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه – شامل کار حسابرسان بخش – تجدیدنظر شده 1389 103

610 ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی 12

620 استفاده از نتایج کار کارشناس 11

700 گزارشگری نسبت به صورتهای مالی -تجدید نظر شده 1389 34

705 اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل 44

706 بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل 20

710 اطلاعات مقایسه ای 15

720 سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده 10

800 ملاحضات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص -تجدید نظر شده 1390 30

805 ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی 36

1005 حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک 19

1007 ارتباطات با مدیریت 11

2400 استانداردهای بررسی اجمالی-بررسی اجمالی صورتهای مالی 48

2410 بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری 64

3400 استانداردهای خدمات اطمینان بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی- رسیدگی به اطلاعات مالی آتی 22

4400 استانداردهای خدمات مرتبط-اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی 21

4410 تنظیم اطلاعات مالی 21

انرژی هسته ای و کاربرد های صلح آمیز آن

دسته: علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 615 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 90

انرژی هسته ای و کاربرد های صلح آمیز آن

مقدمه:

نه تنها جهان دنش و دنیای امروز متوجه ذره که همه اشیاء عالم خلقت را تشکیل می دهد، می باشد و نیرو و خاصیت آنرا مورد بررسی قرار داده است، بلکه بشر همواره در این امر تعلق داشته و تا آنجا که محیط و وسعت دانش او اجازه میداده در شناسائی و کشف آن کوشیده است. یونانیان قدیم در طریق کشف ذره پیشقدم بوده اند. اولین فردی که در مطالعه و بحث راجع به اتم پرداخت، دمکریتوس یونانی آن هم در 2500 سال پیش بوده است.

اما دانشمندان ایرانی از قبیل ابوعلی سینا فیلسوف نامدار و طبیب حاذق و ملاصدرا و امام غزالی و غیره نسبت به ذره و خاصیت آن شرح و بسط داده اند و با عبارت طنز ادبی حقیقت علمی و تغییر ناپذیر اتم را آشکار ساخته اند.

اتم یعنی ذره کوچکترین جز شیء مادی است که منشأ تشکیل اشیاء است. همه چیز از اجتماع ذرات کوچک اتم متشکل گردیده جهان و موجودات در آن هسته مجموع اجتماع ذرات اتم هستند اتم یا ذره خود از هسته مرکزی و ذرات ریز دیگری بنام الکترون تشکیل شده اند. ذرات موجود در هسته اتم پروتون نام دارند (بار الکتریکی مثبت) اما چون طبق قانون جاذبه (هم نام دافعه) نیرویی این ذرات را به یکدیگر متصل کرده است که به آن نوترون گویند. نوترون بار الکتریکی ندارد. الکترون ها که به دور هسته در حال گردش اند دارای بار منفی اند، اگر تعداد پروتون ها و الکترون های درون یک اتم مساوی باشد، آن اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است.

مقاله مقاله مهندسی نفت

مقاله کامل مهندسی نفت برای ارایه به دانشگاه ها و با قیمت عالیفهرست1 کلیات2 بررسی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی و مخزنی سازند های کنگان و دالان3 منطق فازی4 استفاده از منطق فازی در پیش بینی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی سازندهای کنگان و دالان5 نتیجه گیری و پیشنهادات

دسته: مهندسی پلیمر

بازدید: 8 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 5508 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 129

مقاله کامل مهندسی نفت برای ارایه به دانشگاه ها و … با قیمت عالی

فهرست

1- کلیات

2- بررسی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی و مخزنی سازند های کنگان و دالان

3- منطق فازی

4- استفاده از منطق فازی در پیش بینی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی سازندهای کنگان و دالان

5- نتیجه گیری و پیشنهادات

بررسی برنج (خصوصیات، کاشت، داشت)

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 66 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 57

بررسی برنج (خصوصیات، کاشت، داشت)

فصل اول:

مقدمه:

برنج از گیاهان زراعی مهم قاره آسیاست. دانه برنج و فراورده های حاصل از آن نزدیک به 40 درصد غذای مورد نیاز نصف مردم جهان را تشکیل می دهد و از لحاظ تولید جهانی نیز می تواند با گندم برابری کند (1).

برنج شامل دو گروه زراعی آسیایی و افریقایی است. در برنجهای گروه آسیایی برنج معمولی یا اوریزا ساتیوا [1] وجود دارد که بومی آسیاست (تصویر 1-1). در گروه برنج آفریقایی اوریزا گلابریما [2] را می توان نام برد که بومی آفریقاست (تصویر 2-1). حدس زده می شود که زراعت برنج تقریبا 3000 سال قبل از میلاد مسیح در کشورهای هندوستان و چین متداول بوده است. گونه ساتیوا از لحاظ سطح زیر کشت، تولید، و تغذیه اهمیت جهانی دارد. ولی زراعت و مصرف برنج گونه گلابریما بسیار کم است. و عمدتا به نقاط پراکنده ای در آفریقا محدود می شود (1).

سطح زیر کشت برنج پس از گندم از سایر غلات بیشتر است. نزدیک به 90 درصد سطح زیر کشت و تولید برنج به کشورهای خاور دور اختصاص دارد. بیش از نصف محصول سالانه برنج در جهان نیز در دو کشور هندوستان و چین تولید می شود. سطح زیر کشت و تولید منطقه آن به شرح جدول (1-1) است.

کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری برمه، تایلند، ویتنام، لائوس، اندونزی، فیلیپین، پاکستان، هندوستان، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، ایتالیا، مصر، اسپانیا، چین، برزیل، کوبا، مکزیک و استرالیا از جمله کشورهای تولید کننده برنج به شمار می رود. میزان تولید برنج در تایلند، برمه، ویتنام و لائوس بیش از مصرف داخلی است. نزدیک به 90 درصد برنج موجود در بازارهای بین المللی مربوط به این چهار کشور است. ایالات متحده امریکا، برزیل، ایتالیا و مصر از دیگر کشورهای صادر کننده برنج هستند. (1)

جدول (1-1) توزیع منطقه ای سطح زیر کشت و تولید شلتوک در جهان در سال 1971 برحسب درصد (1)

منطقه

سطح زیر کشت

تولید

اروپا

6/0

1/1

آمریکای شمالی

6/0

2/1

آمریکای لاتین

2/4

5/3

خاور نزدیک

5/0

6/0

خاور دور

8/90

0/90

آفریقا

8/2

5/2

استرالیا

کمتر 05/0

1/0

زراعت برنج در شمال ایران به ویژه در شهر رودسر، و استان خوزستان تاریخچه طولانی دارد ; بنا به بعضی از روایات کشت این محصول قرن ها پیش از میلاد مسیح در زمان هخامنشیان رواج داشته است (1).

سطح زیر کشت، تولید و عملکرد برنج در استانهای مختلف ایران برابر آمار منتشر شده از طریق وزارت کشاورزی در جدول (2-1) درج شده است. این جدول نشان می دهد که نزدیک به 80 درصد محصول برنج ایران در دو استان گیلان و مازندران تولید می شود. زراعت برنج در استانهای فارس، خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، و نیز گرگان و گنبد متداول است. در سطوح کوچکی از مناطق بسیار خشک کشور مثل بلوچستان نیز برنجکاری دیده می شود (1).

مهمترین مناطق تولید کننده برنج در استان گیلان عبارت انداز: آستارا، بندر انزلی، فومن، زیبا کنار، رضوان شهر، خمام، لشت نشاء، هشت پر طوالش، لولمان، کوچصفهان، صومعه سرا، آستانه اشرفیه، رودبار، رودسر، رشت، سیاهکل، لاهیجان و لنگرود.

مهمترین مناطق تولید کننده برنج در استان مازندران عبارت انداز: چالوس، تنکابن، قائم شهر، نوشهر، ساری، آمل، بابل، نور، محمود آباد، علمده (رویان) گرگان گنبد (3).

تولید برنج ایران تا اوایل دهه 1340 می توانست نیازهای داخلی کشور را تا حدی تامین کند اما در حال حاضر با توجه به افزایش سریع جمعیت و بهبود قدرت خرید مردم محصول داخلی کفاف نیازها را نمی دهند و مقادیر قابل توجهی برنج همه ساله به ناچار از خارج وارد کشور می شود (1).

جدول (2-1) سطح زیر کشت و میزان تولید شلتوک در سال 1366 در ایران (1)

ردیف

استانها

سطح زیر کشت

1000) هکتار)

تولید کل

(تن1000)

1

آذربایجان شرقی

7/7

25

2

آذربایجان غربی

8/0

4/1

3

اصفهان

5/6

9/28

4

ایلام

5/1

7/2

5

چهار محال و بختیاری

5/2

7

6

خراسان

6/0

5/1

7

خوزستان

9/36

7/104

8

زنجان

8/4

6/14

9

سیستان و بلوچستان

9/2

4/5

10

فارس

28

1/106

11

کردستان

1/0

1/0

12

کرمان

1/0

3/0

13

کهکیلویه و بویراحمد

8/4

3/13

14

گرگان و گنبد

17

2/53

15

گیلان

3/208

9/645

16

لرستان

4/0

9/0

17

مازندران

1/204

3/792

کل

527

3/1803

کل سطح زیرکشت برنج در کشور ایران از 377 هزار هکتار در سال 1351 به 588 هزار هکتار در سال 72-1371 و به میزان 56 درصد افزایش یافته است، در صورتی که کل تولید برنج در این مدت به حدود 2/2 برابر رسیده است. در این مدت میانگین تولید در واحد سطح از 2679 کیلوگرم در هکتار به 3886 کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است، جدول (3-1) (2).

جدول 3-1 سطح زیر کشت و تولید برنج در ایران

آمار نامه کشاورزی (51-1372) (2)

سال

سطح زیر کشت

(هزار هکتار)

عملکرد

(کیلوگرم در هکتار)

کل تولید

(1000 تن)

1351

377

2670

1008

1356

308

2440

752

1358

318

2900

919

1361-1360

483

3322

1600

1363-1362

429

2830

1215

1367-1366

465

3051

1418

1368-1367

518

3572

1854

1369-1368

524

3779

1981

1370-1369

573

4112

2356

1371-1370

597

3960

2364

1372-1371

588

3876

2280

در سال 1372 سطح زیر کشت برنج 588466 هکتار در کل کشور برآورده گردیده است که از این مقدار 1/37 درصد مربوط به استان مازندران و 8/34 درصد مربوط به استان گیلان و بقیه سهم سایر استانها بوده است. از 2280768 تن کل تولید شلتوک کشور که در سال زراعی 72-1371 بر آورد گردیده است، استانهای مازندران و گیلان به ترتیب با 8/40 و 1/32 درصد بیشترین مقدار تولید را داشته اند و استانهای فارس، گرگان و گنبد به ترتیب مقامهای سوم و چهارم را دارا می باشند. بیشترین مقدار عملکرد را استان اصفهان با 6214 کیلوگرم و کمترین را استان لرستان با 1351 کیلوگرم در هکتار داشته اند (2).

واژه برنج

نام عمومی: Rice نام عملی: Oryaza sativa. l

نام برنج از زبان هندی گرفته شده است که به آن اریس (Arisi) می گویند. در زبان انگلیسی به برنج Rice گفته می شود که همان نام عمومی برنج است و در زبان فرانسه Riz، ایتالیا Rizo، روسی Ris و در زبان آلمانی به برنج Rise می گویند. در استان گیلان به برنج (بج) به خوشه آن ورزه (Vorze) و به شلتوک آن جو می گویند. کلمه شلتوک از کلمه هندی چلتو (Chalto) گرفته شده است. در زبان انگلیسی به شلتوک (دانه برنج همراه با پوست آن) Rice paddy گفته می شود (3).

کشت برنج در ایران از 2000 سال پیش متداول بوده است. در زمان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان نیز در ایران برنج کشت می شده است. هم اکنون استانهای گیلان و مازندران از مناطق مهم تولید برنج در کشور هستند. در این دو استان برنج به عنوان یکی از عمده ترین اقلام منابع محسوب می شود و در حدود 13 نوع غذای محلی از آن درست می شود. در استان گیلان از آرد برنج نوعی نان پخته می شود که تحت عنوان برنجی نامیده می شود. در ایران غذایی که از برنج درست می شود (پلو (نام دارد، که این واژه در زمانهای قدیم از جمله عهد صفویه نیز استفاده می شود (3).

آمونیومی نسبت به ازت نیتراته برتر تشخیص داده شده است (2).

متداولترین کود ازته مصرفی در برنجکاری سولفات آمونیم است. زیرا احتمالا گوگرد حاوی این کود به لحاظ تاثیرش در افزایش اندازه برگها، سرعت پنجه زدن و تعداد پانیکل و دانه در واحد سطح، اثر مساعدی بر رشد و نمو و عملکرد برنج دارد ; با این حال، شرایط غیر هوازی خاک، سولفات کود مزبور ممکن است در اثر احیاء تبدیل به ترکیب سمی هیدروژن سولفوره (H2S) گردد. بدین سبب در چنین شرایطی در شالیکاریها اکثرا از کلرور آمونیم استفاده می شود.

مصرف اوره نیز اخیرا رو به فزونی نهاده و در ارتباط با آن نتایج بسیار جالبی گزارش شده است. همچنین فسفات آمونیم، کود مرکب بسیار خوبی برای برنج بوده است و نیاز آن را به خوبی و کارآیی سولفات آمونیم تامین می کند (2).

آمونیاک مایع نیز کودی بسیار موثر تشخیص داده شده و استعمال آن در مناطقی که برنجکاری در نزدیکیهای کارخانه سازنده ازت صورت می گیرد رو به تزاید است. مصرف این کود به صورت تزریق در خاک سبب پخش یکنواخت تر آن شده و عملکرد بیشتری را در مقایسه با هنگامی که کود مزبور در زمان غرقاب کردن مزرعه در آب آبیاری ریخته می شود، حاصل می کند.

طبق پژوهشهای انجام شده، هنگامی که خاک غرقاب می شود و عمل احیاء شیمیایی در آن صورت می گیرد، غلظت فسفر قابل استفاده تدریجا فزونی می یابد و بیشتر آن توسط گیاه برنج جذب شده و منجر به استفاده و کارآیی بیشتر از مقادیر زیاد فسفر به کار رفته می گردد. در عین حال مواقع نیاز به فسفر، معمولا 40 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار به زراعت داده می شود زیرا مقادیر زیادتر آن عموما سبب بالا رفتن عملکرد نمی گردد. به نظر می رسد که در شالیزارهای اراضی پست سوپر فسفات منبع خوبی برای فسفر باشد. به استثنای خاکهای فوق العاده اسیدی، فسفر را معمولا به صورت کود اصلی و بعد از اتمام کاشت برنج در خاک به حالت دستپاش و یا نواری به طور ردیفی به زمین می دهند.

در سایر مناطق برنجکاری شده، فسفر را معمولا به حالت دستپاش (مخلوط با گل سطح مزرعه یا به تنهایی) در حین مراحل تهیه نهائی زمین و یا اندکی قبل از کاشت به زمین می دهند.

مصرف پتاسیم در زراعت برنج عمدتا به منظور افزایش مقاومت گیاه به بعضی بیماریها صورت

می گیرد که در این مورد تفاوتی بین تاثیر افزودن کلرورپتاسیم و سولفات پتاسیم نیست (2).

واکنش برنج به کودهای شیمیایی در نمونه هایی از کشورهای دارای آب و هوای خشک در کالیفرنیا و تگزاس نیز دیده شده است، بدین گونه که واکنش برنج به ازت عموما تا حدود 75-85 کیلوگرم در هکتار به طور خطی افزایش نشان می دهد و در این میان حدود هرکیلوگرم ازت مصرفی عملکرد شلتوک را تقریبا تا 20 کیلو گرم در هکتار بالا برده است. لیکن در مناطق مزبور واکنش گیاه به فسفر متغیر تشخیص داده شده است یعنی گاهی زیاد بوده، ولی در موارد دیگر افزایش حاصله قابل توجه نبوده است. در اینجا نیز عدم واکنش محصول به کود مزبور ناشی از اثرات بقایای کودهای سوپر فسفاتی است که در زاعتهای پیشین به زمین داده شده است.

مصرف مقدار متوسطی از ازت حداکثر کارآیی خود را در برنج ژاپونیکا در دو مرحله، اواخر پنجه زدن و مرحله باروری گل نشان می دهد.

در مواقعی که باید مقدار زیادی ازت به کار رود بهترین نتیجه با دادن آن به دفعات به دست می آید، بدین ترتیب که قریب دو سوم کود مزبور را قبل از غرقاب کردن زمین و یک سوم دیگر بعدا و به صورت سرک به زراعت می دهند.

زمان توصیه شده در دادن کود به حالت سرک در کشورهای مختلف متفاوت است، از زمان باروری گل تا اندکی قبل از ظهور خوشه در کالیفرنیا توصیه می شود که آخرین قسمت کود ازت را در اوائل مرحله ساقه رفتن به شالیزار بدهند.

70-80 % در ابتدای کاشت (قبل از کاشت) و 20-30 % بقیه در مرحله رویشی، در مرحله 7-9 برگه، یعنی در ابتدای ورود گیاه به مرحله زایشی در زراعت برنج مصرف می گردد. در استان گیلان کود ازته مورد مصرف از منابع اوره به میزان 100 کیلوگرم در هکتار است که 70 درصد آن قبل از کاشت و 30 درصد بقیه قبل از وجین دوم و یا یک هفته پس از پنجه زنی مصرف می گردد. میزان کود فسفر مورد نیاز در شمال کشور 100 کیلوگرم فسفات آمونیوم می باشد که همراه با آخرین شخم به زمین داده می شود. گاهی نیز لازم است که مقداری از ازت اضافی به حالت سرک دیروقت، پنجاه تا شصت روز بعد از بذر پاشی، به شالیزار داده شود. در مواقعی که رشد و نمو علفهای هرز مشکلاتی به بار می آورد معمولا بهتر است مصرف کود از ته تا مادامی که علفهای هرز در اثر استفراق خاک از بین نرفته اند به تعویض افتد، در غیر اینصورت، بخصوص علفهای هرز تک لپه ای قسمت قابل ملاحظه ای از کود از ته را مورد استفاده قرار خواهند داد، و بدین ترتیب رقابت بین محصول و علفهای هرز شدت پیدا خواهد کرد. مصارف کودهای NPK در زراعت برنج در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است (جدول 3-5) (2).

از نتایج آزمایشهای انجام شده در کشورهای متعدد چنین بر می آید که بهتر است ازتی که قبل از غرقاب شدن مزرعه به زمین داده می شود با خاک مخلوط گردد، زیرا در مقایسه با پخش سطحی، کارآیی آن ممکن است تا 50 درصد یا بیشتر افزایش یابد.

به طور کلی ارقام زیر گونه ژاپونیکا در مقایسه با ارقام زیرگونه ایندیکا قادرند از عناصر غذایی گیاهی به مقدار زیاد و به نحو بهتر و با کار آیی بیشتر استفاده کنند.

در عین حال از این جهت حیث اختلافات قابل ملاحظه ای بین گونه های یک گروه وجود دارد و حتی توانسته اند از بین گونه های ایندیکا تعدادی را برگزینند که واکنش خوبی به کودهای از نه نشان می دهند. با بالا رفتن مقدار کودهای ازته، نسبت خوشه های عقیم فزونی یافته نسبت دانه به کاه تقلیل می یابد. لیکن در گونه هایی که از مقادیر زیاد کودهای ازته به نحو خوبی استفاده می کنند، این اثرات منفی، در مقایسه با گونه هایی که واکنش جزئی به کودهای مزبور نشان می دهند، کمتر به چشم می خورد (2).


بررسی نقش گیاهان در علم پزشکی

دسته: علوم پزشکی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 44 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 45

بررسی نقش گیاهان در علم پزشکی

مقدمه:

گیاهان اولین موجودات خلقت و این جاندارن خاموش و نمودارهای زیبایی در طبیعت پس از گذشت میلیون ها سال که از پیدایش آنها برروی زمین می گذرد، در طی چند قرن اخیر، آثار و خواص اعجاز انگیز خود را توسط دست بشر به منصه ظهور رسانده اند.

طب و طبابت و به طور اعم معالجات از اولین مسائلی است که بشر برای حفظ اعتدال و توازن مزاج در بروز امراض جهت اعاده سلامتی به آن روی آورده نسبت به وضع قوانین، امکانات، تحقیقات و گردآوی لازم ومسائل مربوطه نهایت باریک بینی و دقت را معمول داشته، زیرا به هر صورت جان آدمی گنجیه ودیعه ای است که حفظ آن ذاتی و غریزی است.

در طی قرون و اعصار متمادی مردم به خواص درمانی گیاهان پی برده اند و دانشمندان بزرگی در اقصی نقاط جهان، دراین زمینه تحقیق و کار کرده اند و کتا بها نوشته اندو همزمان با سایر نقاط دنیا در ایران نیز استاتید و دانشمندان بلند پایه ای چون اوبو علی سینا، محمد زکریای رازی، سید اسماعیل جرجانی و ابونصر موفق هروی قرن های متمادی علم پزشکی ئ درمانی جهان را تحت تاثیر قرار داده و به حدی ارتقاء علمی یافته اند که آثار آنها به اروپا رفته وتا قرون شانزده و هفده، تعلیمات منحصر به فرد دانشگاهی را تشیکل داده وهنوز مضامین آن مورد تتبع و ترجمه و استفاده است.

فارماکوکنوزی که معنی تحت الفظی آن داروشناسی (علم الادویه) است، جزئی از هنر و علم پزشکی به شمار می آید و آغاز آن از زمانی است که بشر ب درمان بیماری ها پرداخته است. فارماکوگنوزی از تمدن های کهن، که در آنها از اجزای حیوانات و گیاهان، محلول های شفا بخش وتهیه می کردند و آنها را برای از بردن آلام و کاستن رنج ومقابله با بیماری ها به کار می بردند و ریشه گرفته است. منشا اولیه فارماکوگنوزی را می توان در اسرار جادوگری قبایل بشری دانست که توانسته است دوره ثبت نشده اسرار طب انسانی را پشت سر بگذارد وسیر تکاملی خود را از مرحله بدوی تا به امروز که عصر استفاده از عوامل اختصاصی است به خوبی طی نماید.

با آنکه امروزه درمان بیماری ها بیشتر از طریق مصرف داروهای صورت می گیرد که منشاء صنعتی دارد واختصاصا در آزمایشگاه تهیه می شوند و اثرات قاطع آنها نیز در درمان بیماری ها موجب توسعه مصر ف آنها گردیده است، معهذا چون با مصرف بعضی از داروها زیانهایی به بدن می رسد، روز به روز به اهمیت گیاهان دارویی و فرآورده های آنها بیشتر توجه می شود و اعتقاد عمومی درباره آنها پیوسته تقویت می گردد.

دارچین معمولاً به عنوان پوست درخت Cinnamomum zeylanicum شناخته می شود. در پرتغال و اسپانیا به عنوان Canela، در فرانسه Cannelle و در آلمانی به عنوان Zimt شناخته می شود. در هند و ایران دراچین خوانده می شود که بمعنی چوب درخت چینی است که درقیق ترین توضیح برای دارچین است. اسم آن از «kayumanisk» به معنای چوب شیرین زبان مالاکا گرفته شده که معادل عبری آن «qinnkmn» است که منشا کلمه cinnamon است. کلمه Canolla توسط ایتالیایی ها استفاده می شده تا دارچین را توضیح بدهند به عنوان «little cannan tubes» (لوله های توپی کوچک) که شبیه پوست ساقه لوله شده دارچین است. تجارت دارچین در قرن ها سیرزدهم و چهاردهم در کنترل ونیس بود که به همین علت این شهر بسیار ثروتمند شده بود (67)

مصری های دارچین را به همراه مر درمومیایی کردن استفاده می کردند، شاید به خاطر سینامیک اسید که خاصیت آنتی باکتریال دارد. عبری ها از دارچین درمراسم مذهبی استفاده می کردند و در همین حال در مکزیک، کشورهای آسیایی، عربستان و در شمال آفریقا دارچین در آشپزی استفاده می شده ولی بع عنوان ادویه د آشپزی استفاده نمی شده است.

در قرون رسطی و بعد از آن دارچین از مصر صادر می شد که خود توسط تاجران عرب از سیلان آورده می شد. دارچین تبدیل به یک طعم محبوب در تعدادی زیادی از غذاها شد و به عنوان محرک اشتها، هاضمه و درمان برای سرفه و گلو درد شناخته شد. در حال حاضر در آمریکا دارچین به طور عمده برای طعم دادن به دسرها و چاشنی ها استفاده می شود. در حالیکه پودر آن در ترکیبات گرانی که به نوشیدنی ها و قهوه اضافه می شود استفاده می شود. (68)

دارچین حقیقی در آشپزی مکزیکی و در قهوه و چای بسیار محبوب است.

احتمالا دارچینی که مصری ها در زمان فراعنه استفاده می کردند و به طور عمده از چین می آمده جایی که درختستان هایی از دارچین در جایی اطراف شهر kweikin که اکنون Guilin (Kwei به معنای دارچین و lin به معنای جنگل است) خوانده می شود و روئید. دارچین حقیقی سیلان که اکنون سریلانکا نامیده می شود توسط پرتغالی ها در اوایل قرن شانزدهم کشف شد و بعد از آن تجارت آن به طور ظالمانه ای توسط آنها کنترل شد. (65)

درخواست رو به رشد برای دارچین منجر به جنگی بین هلندی ها و پرتغالی ها شد و در اواسط قرن هفدهم هلندی ها تجارت سیلانی تحت کنترل درآوردند. در قرن هفدهم خیلی از هلندی ها در سریلانکا درتلاشی برای شکستن قوانین ظلمانه مستعمره نشین های جدید قتل عام شدند. اما این منجر به تلافی و پیشرفت پرتغالی ها درکنترل کاشت دارچین جزیره شد.

هلندی ها به زور امتیاز انحصاری دارچین را گرفتند. برای اینکه قیمت ها را بالا نگهدارند در سال 1760 مقدار زیادی دارچین را در آمستردام سوزاندند تا دارچین کم یاب شود. شاید این رفتارخصمانه دوستداران خیالباف دارچین را در سایر کشورها قانع کرد که آن ادویه بیش از اندازه در خوراک پزی استفاده شده. (68)

در هر حال در سال 1795 انگلیسی ها کنترل سیلان را با این امید که علاقه مردم را نسبت به دارچین دوباره زنده کنند به دست گرفتند خیلی قبل از این نهال های دارچین توسط هلندی ها برای کاشت در اندونزی منتقل شد. اهمیت دارچین به طور مستمر و تدریجی رو به کاهش گذاشت چون استفاده از این ادویه در آشپزی و ساختن شراب از مد افتاد اکنون علاقه به دارچین در مصر روبه رشد است. در قرن نوزدهم در مصر دارچین توسط فرانسوی هایی که نهال های آن را در Jardin de plantes پاریس می کاشتند و معرفی شد. درهرحال بعد از آن اهمیت دارچین در آشپزی فرانسوی کاهش یافت با این حال هنوز در غذهای سنتی فرانسوی کانادا استفاده می شود.

امروزه دارچین به عنوان یک ماده معطر فوق العاده در غذهای پخته شده مصرف می شود. ولی مزه آن تعداد محدودی را جذب می کند. و به طور مشابه دارچین به طور گسترده به عنوان دارو یا نگه دارنده غذا یا بخور استفاده می شود. ولی تعداد محدودی را جذب می کند از نظر محبوبیت زیاد و جدال های فراوان برای تجارت آن در هزاره گذشته، این ادویه باستانی بدون شک امروزه شایستگی بیشتری برای تحسین دارد.

مصرف غذایی

انواع مختلف دراچین مثل دارچین سیلان و کاسیا، استفاده های یکسانی دارند. اما به دلیل دارچین سیلان طعم و مزه بهتری دارد معمولاً در دسرها و غذاها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد (62)

به طور معمول دارچین در کیک ها و یا دیگر فرآورده های نانوانی و شیرینی پزی، شیربرنج، انواع پودینگ ها و دسرهای شکلاتی و میوه ای به خصوص دسر سیب و گلابی استفاده می شود. (64)

در بسیاری از غذاهای خاورمیانه ای و هم چنین غذاهای شمال آفریقا، برای طعم دادن برای مثل در خوراک گوشت و یا بادمجان پرشده وانواع سوپ به عنوان ادویه استفاده می شود.

هم چنین دارچین برای طعم دادن و گرم کردن مزه شراب ها، کرم ها و شربت ها به کار می رود.

بزرگترین واردکننده دارچین سری لانکا، مکزیک می باشد، در کشور مکزیک دارچین به صورت چای با قهوه، شکلات و یا آبجو نوشیده می شود (64)

به علت وجود نوعی از انواع فنول ها، دارچین دارای خاصیت آنتی باکریال می باشد که باعث کندکردن فاسد شدن گوشت می شود، بنابراین استفاده آن به عنوان ادویه درغذاهای گوشت داره به ویژه در مناطقی که دارای آ ب و هوای گرم می باشند، موثر است. (60)

دارچین در طب سنتی

علما و بزرگان طب سنتی، خواص متعدد و بی شماری را برای گیاه دارچین برگزیده اند. شیخ ابوعلی سینا در کتاب معروف «قانون در طب» خود در مورد دارچین چنین گفته است: (2)

چندین نوع دارچین است و نامهای متعدد دارد: دارچین خوب که به سیاهی زند و کوهی و ستبر است (غلیظ). دارچین سفید و سست که ریشه اش از هم پاشیده و سیاهرنگ است و صاف است وکمتر گرده دارد. دارچینی که به سبزرنگی مایل و مزه اش و همان مزه (سلیخه، دارچین ختایی) است و پوستش به پوست آن شبیه و برنگ سرخ است که این نوع تا مدتها قوتش می ماند و بویژه اگر کوبیده شود و به وسیله محلولی قرص گردد. دیسقوریدوس گوید: نوعی از دارچین بوی خوش دارد که تقریبا به بوی فیجن یا بوی زیره سیاه شباهتی دارد. گرم است و زبان گز و کمی شوری و گرمی در آن موجود است. اگر با ناخن حک کنی زود خرد نمی شود. و هرگاه شکست آنچه در میان شاخه هاست ریز است و به خاک نرم می ماند. و اگر خواهی بیازمایی یک حبه – قطعه کوچک – از ساقه ای جدا کن و بیازمای که آسان تر است. زیرا خرده ها با هم شاید با مواد دیگری مخلوط باشند و آمیزه بیگانه در آن موجود باشد. همو گوید: نوعی دارچین هست که آنرا دارچین دروغین گویند. تا اندازه بویی هم دارد. زبر است و کم تأثیر. دارچینی هست که آنرا دارچین زنگی نامند. سیمای دارچین می دهد ولی فرق در میان آنها تندبویی است. دارچین که به (قرفه) مشهور است در اصل و فراوانی گره همان دارچین است. (2)

ولی دارچینی است چوبی که چوبهای دراز و محکم دارد و بوی خوش آن از بوی دارچین کمتر است. برخی عقیده دارند که قرفه از تیره دارچینی ها نیست و مزاجش نیز با دارچین تفاوت دارد. گاهی از دارچین دروغین روغن گیرند و نگاه دارند. گزینش: بهترش آن است که بودی خوش دارد و تندمزه است و زبان را نیازارد، رنگش صاف و بدون آمیزه است. دیسقویدوس گوید: در میان این قسمت از دارچینها بهترش آن نوع است که تازه باشد و رنگش میانه ای از خاکستری و سیاه و سرخ باشد، صاف و دور از زبری است. شاخه ها باریک و به هم نزدیک، درمزه اش شیرینی و شوری و کمی سوزش حس شود. چندان کم مایه نباشد. و یکی از علامت خوبی آن است که بویش بر سایر دارچین ها چیره باشد و با وجود او بوی دیگر حس نشود. نوع بد دارچین، دارچین (اسنی) یا کندری یا (دارچین ختایی) یا دارای بوی بسیار تند است. همچنین سفید و زودشکن، سنگینی که در آب ته نشین می شود، صافی که تنه زبر دارد. خوب نیستند. دارچین را باید کوبیده واز آن قرصها ساخت و گرنه بعد از مدت پانزده سال و بیشتر قوت خود را از دست می دهد. بهتر آن است که ریشه صحیح را بکار برند و قرص سازند. و به خرده ها اهمیت ندهند. بهترین دارچین آن است که در ابتدای آزمایش بینی را از بوی خود چنان پرکند که نگذارد نوع بدتر از آن راحس کنیم. مزاج: در سوم گرم وخشک است. خاصیت: دیسقوریدوس گوید: همه دارچین ها گرمی بخش، بازکن و زادینده عفونت و بسیار لطیف و جذب کننده هستند. وعلاج همه نیروهای تباه، خطهای زنگاری و فاسد می باشند. روغن دارچین گدازنده، بسیار گرم و تحلیل برنده است. آرایش: محلول آنرا بر لکه ها و نقطه های عدسی مالند و باسرکه علاج جوشهای شیری است. (2)

مفاصل: در علاج لرزه روغن دارچین تاثیر عجیب دارد. سر: برای زکام خوب است. روغنش سرگرانی آورد. دماغ را می پلاید ورطوبات دماغ را برچیند. مسکن درد گوش است و ضمن داروهای آن است. چشمک خوردن و به چشم کشیدنش تم و تیرگی چشم را می برد. و رطوبت غلیظ چشم را می زداید. سینه: داروی سرفه است. سینه را می پالاید. ورمها را می رساند. کبد: بندآمدنیهای کبد را باز کند و کبد را توان بخشد. اندامان غذا: رطوبت معده را برچیند و معده را قوی کند و داروی استسقا است. (2)

خاصیت: بادهای متراکم را می پراکنند، اندکی قبوضیت دارد، زیاد تند است، بسیار لطیف است، و تندی را تکه تکه کند – از قبوضیتی که دارد مواد گیرنده و از تحلیلی که در او است کمک مواد اسهالی است. و چون گدازنده و گیرندگی و لطافت دارد اندامان را تقویت می نماید.

بعضی چنین پنداشته اند که دارچین ختایی سبب برانداختن بچه می شود. زهرها: برای دفع گزند از نیش مار می خورند. (2)

خواص دارویی و درمانی

اثر فیزیولوژیکی دارچین، مربوط به اسانس و تانن آن است از این جهت به علت دارا بودن این دو ماده، اثر محرک و قابض ظاهر می کند.

دارچین دارای خاصیت تقویت کننده اعمال هضم و جریان گردش خون است واز آن برای رفع سوء هضم ها مخصوصا در مواردی که با نفخ همراه باشد و به عنوان بادشکن استفاده می شود. دارچین به علت دارا بودن تانن، برای رفع اسهال، ضعف عمومی بدن و همچنین بند آوردن خون مصرف می گردد مانند آنکه به پوسیون های بند آرونده خون افزوده شود و بعلاوه برای درمان خونروی در فواصل قاعدگی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. (6)

دارچین را معمولاً به مسهلهائی که مصرف آنها با ناراحتی هائی همراه است و همچنین به مقوی های تلخ به منظور مخفی ساختن طعم آنها، می افزاید. اسانس دارچین دارای اثر ضدعفونی کننده ملایم است. (6)

آثار ثابت شده سینام آلدئید شامل آثار تحریک سیستم عصبی (در دوزکم)، آرامبخش (در دوز زیاد)، کم کردن حرارت بدن و ضد تب می باشد آثار ضد باکتریایی و ضدقارچی، تسریع در آزاد شدن کاتکولامین (به طورعمده آدرنالین) از غدد آدرنال، اثر شبه پاپاورینی ضعیف، افزایش در جریان خون محیطی، کاهش فشار خون، برادی کاردی و کاهش قند خون گزارش شده است. بایستی متذکر شد که تمامی این آثار با قدرت کم بوده و علاوه بنظر می رسد که بیشتر محتوای سینام آلدئید طی جوشاندن داروی خام با فرآیند بخار شدن و آکسیداسیون خودبخودی از دست می رود. بنابراین دخالت سینام آلدئید در اثر بخش درمانی کلی داچین مشکوک می باشد. (4)

تانن ها به عنوان ترکیباتی با خواص قابض شناخته شده اندو ممکن است علت اثر ضداسهالی دارو باشند. دو ترکیب سینزیلانین و سینزیلانول دارای آثار حشره کشی اند. (4)

روغن آن بسیار گرم و خیلی خشک است، و برای سنگینی و سردرد دردهای رحمی مفید است. به علاوه به عنوان تب بر در موارد سرماخوردگی و کاهش درد مفاصل و کمر توصیه می شود. (10)

خاصیت ضد میکروبی دارچین

آثار ضد میکروبی، ضد انگل و ضد قارچی که در مورد دارچین مشهور است احتمالا بواسطه اسانس آن است، اسانس دارچین دارای آثار ضدمیکروبی و قارچی است که احتمالا این آثار مربوط به محتوای ارتو – متوکسی سینام آلدئید آن است (4 و9).

افزون بر این اسانس دارچین دارای آثار ضد ویروسی و لاروکشی می باشد. ثابت گردیده است که عصاره دی اکسید کربنی از پوست دارچین (به میزان 1/0 درصد) به طور کامل رشد میکروارگانیزم های مختلفی شامل Escherichia coli، Candida albicansc , Staphylococus aureus را مهار می کند. آثار و بی حس کنندگی اوژنال به اثبات رسیده است، افزون بر این اثر تومورزایی خفیف برروی پوست موش و بر اثر ضعیف. کشنده سلولی بر علیه سلولهای هیلا ثابت شده است. (6 و 8)

فعالیت میکروبی دارچین یا اسانس فرار سینامالدهید طی تحقیقات مختلفی بررسی شده است. انتشار ترکیبات مذکور بر روی آگار و آزمایشات رقیق سازی متوالی نشان می دهد که کلیه این ترکیبات در مقابل باکتری و قارچ اثر ضدمیکروبی دارند (8 و 6). Keilner گزارش داده است که فعالیت ضدمیکروبی اسانس دارچین و سینامالدهید درحالت بخار ظاهر می شود (11 – 9). علاوه بر خواص ضد میکروبی، Deininger گزارش داده شده است که روغن گل کاسیا و سینامالدهید به طور In vitro در مقابل هرپس و آدنوویروس اثر ضد ویروسی نشان می دهد. محدوده فعالیت آن تقریبا باریک است. در خرگوش خوراندن سینامالدهید قبل و بعد از عفونی شدن اثر محافظتی در برابر ویروس Ps. R ایجاد می کند. (21) نتایج مذکور تأئید و تثبیت بیشتری لازم دارد.

گزارش کارآموزی شرکت سهامی سپیدنت

دسته: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 62 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 85

بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا… مستوفی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 17 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 26

بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا … مستوفی

مقدمه

در قرن هشتم و در عهد حکومت ایلخانان در سال 685 هجری، ادیب و مورخ و جغرافی دانی برجسته به نام حمد الله مستوفی دیده به جهان گشود. وی از آغاز جوانی بنابر سیرت آبادی و اجداد خود به خدمت دیوانی اشتغال داشت. از آثار ارزنده وی کتاب تاریخ گزیده است که آن را در سال 730 هـ. در خلاصه تاریخ عالم بنام خواجه غیاث الدین محمد تالیف نمود. این کتاب در تاریخ عمومی و تاریخ اسلام و تاریخ ایران تا عهد مولف (دوره ایلخانان) است و در پایان آن دو باب در تاریخ علما و شعرای عرب و عجم و دیگری در تاریخ قزوین و ذکر تراجم رجال آن شهر بر کتاب افزوده شد که خاص از باب اطلاع بر احوال و رجال و علم و ادب دارد. [1]

از مراتب اهمیت این کتاب آن است که ادوارد برون [2] و نیکلسن [3] ترجمه خلاصه یی از آن را به انگلیسی ارائه داده اند و نیز ادوارد برون قسمت مربوط به احوال شعرای ایران را از این کتاب جداگانه در سالهای 1900-1901 به انگلیسی ترجمه و در مجله انجمن پادشاهی انگلیس منتشر کرد.

حمد الله مستوفی در آثار خویش در خصوص خود و خاندانش اطلاعات ارزنده ای ارائه داده است و در کتاب تاریخ گزیده شرح نسبتاً دقیقی در مورد اصل و خانواده خود بدست داده است و اصل خود را عرب معرفی می کند و شجره خود را به حربن یزید ریاحی می رساند. [4] وی از یک خاندان کهن مستوفیان قزوین بود که یکی از اجداد او به نام فخرالدوله ابومنصور کوفی در سال 223 هجری به حکومت قزوین منصوب شد و از آن پس، خاندانش در این شهر باقی ماندند و همه به عنوان مستوفی قزوین ادامه حیات دادند. پدر وی نیز با همین سمت مستوفی دستگاه ایلخانان بود. وی از حواشی رشیدالدین فضل الله بود و با سمت استیفاء کارهای دیوانی می کرد و برادرانش متصدی مشاغل دولتی و صاحب ثروت و دستگاه بودند و چون استیفاء و مشاغل مهم دیوانی در آن زمان نیاز به داشتن تعلیمات کافی در ادب و تاریخ بود پس افراد خانواده وی و خود او از چنین تربیت با ارزشی بهره مند بودند.

از وی سه اثر برجای مانده که در جای خود به ویژگیهای آنها اشاره می شود ولی کتاب تاریخ گزیده وی یک اثر تاریخی و ادبی محسوب می گردد که در این مقاله سعی شده است تا به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.

وضعیت اجتماعی و ادبی عصر حمدالله مستوفی

دکتر ذبیح الله صفا وضع اجتماعی این دوره را اینگونه بیان می کند: وضع اجتماعی قرن هشتم هجری با اختلافات سران مغول در عهد ایلخانان و علی الخصوص بعد از مرگ ابوسعید بهادر و کشاکش های پیاپی امرای مختلف بر سر فرمانروایی نواحی ایران، همراه بود. [5]

البته باید خاطر نشان نمود که در عهد ایلخانان، اگر چه برخی از آنان کوشش داشتند که موجبات آرامش اوضاع را فراهم آورند لیکن چون سرداران و سپاهیان آنان همه از مغول بودند، هر وقت و هر جا که لازم می دانستند شدت عمل سابق را تجدید می کردند.

بنابراین استقرار حکومت ایلخانان در ایران که به ظاهر دوره یی آرام تصور می شد هم، خالی از محنت های دوران حمله و هجوم مغول نبود. [6] دوره حکومت ایلخانان [7] مغول از لحاظ ادبی و فرهنگی یکی از دوره های روشن حیات عقلی ایران است. هرچند در نتیجه حمله خونین مغول و انهدام آثار تمدن و فرهنگ، سطح علم و معرفت در ایران به صورت چشمگیری تنزل کرد؛ اما، براستی چراغ نبوغ ایرانی حتی در آن روزگار هولناک خاموش نگردید و پس از مدتی رکود و تنزل و بهت زدگی، بار دیگر ادبا و علما در رشته های گوناگون شعر و ادب و ترجمه و تفسیر و … استعداد خود را به کار گرفتند و در زمینه های مختلف درخشیدند تا جایی که حتی خود را به دوره پیش از مغول رساندند، از آن جمله در زمینه ادبی و تاریخی.

بررسی اثر از لحاظ سبک شناسی

سبک و سیاق کلام وی در کتابش مبین این مطلب است که وی از اطناب خودداری نموده و هرگز به دنبال چنین شیوه ای در نثر خود نبوده است. در قرن هشتم هجری نثر فارسی از حیث رواج و انتشار در وضعیت بسیار مطلوبی قرار گرفت و از علل عمده آن بود که ایرانیان ارتباطشان با انقراض بنی عباس و سقوط بغداد با زبان و فرهنگ و ادب عربی بسیار کاسته گردید و با به قدرت رسیدن ایلخانان، ایران به عنوان مرکز حکومت در آمد و حاکمان و دبیران و مدیران امور در عراق و الجزیره و روم از ایران تعیین شدند و یا تحت فرمانروایی دولتمردان ایرانی درآمدند و ناگزیر زبان دیوانهای انشاء در این نواحی، پارسی شد. و نامه های فارسی جایگزین رسائل عربی گردید. از طرف دیگر چون حاکمان اولیه مغول هیچیک قدرت اداره امور دیوانی و اداری مملکت های تابعه خود را نداشتند مجبور شدند وزیران و مستوفیان ایرانی را به کار بگمارند و در نتیجه نه تنها زبان فارسی و انشاء نامه ها بدان زبان از میان نرفت بلکه احتیاج بدان بیشتر از پیش احساس گردید. [8] و این مطلب را می توان در تاریخ گزیده حمد الله مستوفی مشاهده کرد، هر چند که در اثر وی هم ابیات عربی، هم لغات و القاب و اصطلاحات عربی مشاهده می گردد اما با کمی مقایسه با عصر خود و وضعی که از آغاز قرن ششم به بعد در ایران ایجاد شده بود که زبان عربی، زبان نوشتاری و دیوانی محسوب می گردید این مطلب قابل فهم می گردد و دیگر اینکه حمد الله مستوفی در اصل یک فردی بود که از نظر نژاد و تبار عرب محسوب می گردید

موضوع ها و انواع نثر فارسی در دوره ایلخانان

در این دوره در انواع مختلفی از قبیل: ادب، داستانهای قهرمانی، رمان ها، قصه ها و حکایت ها، کتاب های رجال ادب و تصوف و سیاست و علم و حکمت، تاریخ های عمومی، تاریخ های محلی، جغرافیا، تصوف و عرفان مسائل دینی، منطق، حکمت، ریاضیات، نجوم، موسیقی، اخلاق، فنون ادب و لغت کتابهای متعدد تالیف شد. [9]

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه … 3

وضعیت اجتماعی و ادبی عصر حمد الله مستوفی … 5

علل برتری کتاب تاریخ گزیده … 7

مباحث و قسمت های تشکیل دهنده تاریخ گزیده … 9

مآخذ تاریخ گزیده … 11

نام و موضوع تاریخ گزیده … 11

چگونگی نثر تاریخ گزیده … 12

بررسی اثر از لحاظ سبک شناسی … 16

موضوع ها و انواع نثر فارسی دردوره ایلخانان … 17

بررسی مضامین و موضوعات اثر … 19

چند نکته در مورد اثر حمد الله مستوفی … 21

فهرست منابع و مآخذ … 24

دانلود مقاله ترجمه شده استدلال مدیران به همراه متن انگلیسی

راز موفقیت به همان اندازه که قضیه نادرست کریستنسن اثبات می شود، تشخیص راز موفقیت بیشتر از کتاب درسی مدیریت اتخاذ می شود نوامبر2003 روبرت هلر انسان قرون وسطایی برای سنگ فیلسوفی جستجو کردکه می توانست اصل فلز را به طلا تغییر شکل دهداغلب مدیران و مؤسسان شرکت یک امید مشابه و معمولا بیهوده را دنبال می کنند، اما نیازی نیست که آن بیهوده باشد، از طریق نتا

دسته: حسابداری

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 38 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 36

دانلود مقاله ترجمه شده استدلال مدیران به همراه متن انگلیسی

راز موفقیت: به همان اندازه که قضیه نادرست کریستنسن اثبات می شود، تشخیص راز موفقیت بیشتر از کتاب درسی مدیریت اتخاذ می شود.

نوامبر2003

روبرت هلر

انسان قرون وسطایی برای سنگ فیلسوفی جستجو کردکه می توانست اصل فلز را به طلا تغییر شکل دهد. اغلب مدیران و مؤسسان شرکت یک امید مشابه و معمولا بیهوده را دنبال می کنند، اما نیازی نیست که آن بیهوده باشد، از طریق نتایج شرکتها دریک صنعت شناخته می شود.

آنها از فروش درسالهای1994 -1976 شصت و دو میلیون دلاربدست آوردند، قیمت برای رقبایی که سنگ را نیافته بودند، بیست مرتبه زمان بندی شد. اگرچه که بقدر کافی متقاعدکننده نیست، فروش در شرکت در گروه خسته و کسل تنها یک5/64 میلیون دلاراضافی را میانگین می گیرد: میانگین موفقیت 9/1 بیلیون دلاری – یک تفاوت 29 – رتبه ای است. آمارهای اضافی از کتاب یک مدیریت مشهورو درست نوشته کلیتون ام 0 کریستنسن بدست می آید. آن عنوان واضحی است، مثله غامض بدعت گذار: زمانی که تکنولوژی های جدید باعث می شوند شرکت های بزرگ ورشکست

شوند، عدالت را نسبت به پیغامش کمتر رعایت می کنند که در همه زمانها برای همه مدیران و شرکتها به کار برده می شود و فقط برای بدعت گذاران نیست. سنگ فیلسوف که در بالا درآمارهای اضافی ذکرشد، بهرحال ابداع در تکنولوژی های در هم گسیخته است. رشد موفقیت جستجو شده از طریق عضویت بازارهای کوچک آشکار شده است. در تضادبا این، علامت گذاری های قبلی رشد رادر بازارهای بزرگ دنبال کردند. هر دو گروه ریسک را قبول کردند. برندگان فرصتی داشتند که درآن یک بازارآشکارشده برای تکنولوژی در هم گسیخته به هیچ وجه نبایدآشکارمی شد. بازندگانی که خطر

رقابتی مبارزه بر هند شرکت های تاسیس شده در بازارهای تاسیس شده را پذیرفتندو اولین درس این بود که این اساسا استراتژی ضعیفی است.

قضیه نادرست مدیریت:

بهرحال تمام کتاب، متقاعد کننده این فرضیه است که شرکتهای بزرگ بر روی این حالت مسدود وقفل هستند. آنها توسط تقاضاهای مشتری و فشارهای رقابتی برای سرمایه گذاری کلان برای نگه داری نیروهای موجود آنها تحت فشار قرارگرفتندو اگر ممکن بود مهارت باید زیاد شود. این مساله افزایش را نسبت به قضیه نادرست کریستنسن ارائه می دهد. توضیح قراردادی موقعی است که اشتباه شرکتهای بزرگ در این است که آنها ازبی لیاقتی، بروکراسی تکبر، رابطه فامیلی و اجرایی خسته کننده، طراحی ضعیف و خطوط، افق سرمایه گذاری کوتاه دوره رنج می برند. بهرحال قضیه نادرست، بیان می کندکه شرکتهای بزرگ بطور کامل یا نسبی در اعتبار تکنولوژی های در هم گسیخته شکست می خورندنه تنها بدلیل اینکه آنها خیلی ضعیف اداره می شوندبلکه بدلیل این است که مدیریت انها عالی است.

بنابراین چگونه اشتباهات رهبری را نسبت به تکنولوژی های در هم گسیخته جدید از دست دادند؟ آن به این دلیل بودکه آنها دقیقا آنچه را که هر پروفسوردانشگاه تجارت بایداز توصیه و سفارش آن خوشحال باشد انجام دادند:

1 0به مشتری ها گوش کنید

2 0سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدیدی که این تقاضاهای برخاسته مشتری ها برای اجرا را برآورده خواهد کرد، تجاوز کارانه است.

3 0مطالعه با دفت و دیدن و بررسی روشهای بازار

4 0اختصاص دادن منابع به سرمایه گذاری هایی که بهترین سودراقول و وعده می دهند.

نویسنده، دستیار پروفسوردر دانشگاه تجارت هاروارد، پشت سرهم ازدیسک درایوها (وسایل

الکتریکی برای دادن و گرفتن اطلاعات از دیسک) کامپیوترها، خرده فروشی، ساخت فولاد،

تجهیزات زمین لرزه و…مثال می زند. برای نشان دادن اینکه چگونه این مدیریت خوب می تواند از عهده یک تکنولوژی از هم گسیخته برآید، یک نفر یک طبقه بندی متفاوت ازمشتریها را معرفی می کند. نوعا اینها بوسیله قیمتهای پایین تر و بوسیله قابلیت استفاده متفاوت جذب شدند که کمک می کند انواع جدید محصولات تولید شود. همچنین نوعا بدعت گذاران از هم گسیخته از هرچهارقاعده مدیریت خوب که در بالاذکر شد نافرمانی می کنند:

1 0 آنها به مشتری گوش نمی دهند زیرا آنها چیزی ندارند.

2 0 آنها انجام و اجرای کمترمحصولات را بجای انجام و اجرای بیشتر محصولات توسعه می دهند.

3 0 آنها به تحقیق بازار اطمینان ندارند زیرا در این اوضاع آن بی فایده است.

4 0 آنها در بازارهای کوچک، با فروشی که از صفر تا بی مقدارمرتب می شود، سخت کار می کنند.

آنها هنوزمی برند و زیاد می برند مثل موفقیتهایی که در شروع ذکر شد. دلواپسی صنعت،

دیسک درایوها می باشد. استراتژی صنعت درلیو 14 اینچی، قضیه کریستنسن را خلاصه می کند. مصنوعات به فواصل بسیار بزرگ تکنیکی و مالی می روندتا مشتریانی که همه چارچوب اصلی کامپیوترها را می سازندرا راضی و خشنود کند. درایوهای 8 اینچی توسط تازه واردانی مثل شوگارت، پاریام و کوانتوم معرفی شدند که برای این مشتری ها استفاده ای نداشتند.

دیسک ها بازارشان را بامینی کامپیوترها و سپس یک بخش خیلی کوچک پیدا کردند. بهر حال همانطورکه بخش رشد یافت و همانطور که دیسکهای 8 اینچی با اجرای هدف پایین ترمدلهای

14 اینچی فرا رسیدند، بنا براین سازندگان بعدی ضرر دیدند وشکست خوردند. هنوز اینچرها هرگز یک مدل 8 اینچی را معرفی نکردند. آنهایی که دو سال بعد آن اطراف نبودند و سرانجام هر سازنده درایو 14 اینچی از صنعت رانده شد. این تکراری نبود، زیراهر مدیریت واقعی بی لیاقت بود اما به این دلیل بود که مخالف آن وجود داشت. درایوهای 8 اینچی مابه التفاوتهای کمترو یک بازاربسیار کوچکتررا پیشنهاد کردندو مشتری های آنها را نخواستند. کتاب بطور محکم وثابت مفهوم و معنی شبکه ها را

تصدیق و تاییدمی کند که درآن مشتری ها و حمایت کنندهیک سود سهم تجاری رادر یک تکنولوژی داده شده گسترش می دهندکه این تکنولوژی داده شده برای هر دو هدف آنها مناسب است و شاما اهداف سودده آنها است. حماقت نادیده گرفتن بازار جدید آشکارشده تنها در قدرت درک آنچه در گذشته اتفاق افتاده است، واضح و روشن می شود.

افزایش سودهای بازار

در هر زمان رد پتانسیل پایین بازارعاقلانه بود: با این روش نه سود و نه درآمدهای در انتظار ذخیره نمی شوند. بهرحال بازار ساخته می شود و هر دو را پیشنهاد می کند. اینجا دوباره دانشگاه تجرت استاندارد و درس صنعت است. هر مدیری اصرار دارد که دربالای گوشه دست چپ قالب اجرا / قیمت واقع شود جایی که شما بیشترین قیمت را برای بالاترین کیفیت می برید

آن خوش بینی نسبت به حال است اما شاید تحلیل نشود و حتی آینده را حذف کند. برای روشن شدن موقعیت روش دیگر، شرکت هاواشخاص بطور طبیعی نسبت به توانایی های آنهانقش ایفا می کنند – در چه مورد آنها خوب به نظر می رسند که به خوبی در گذشته کار کرده است و هنوز به خوبی کارمی کند. بهرحال زمان می آید، موقعی که این توانایی ها ازطریق کهنگی حتی اگرچه که آنها هنوز موفق اند، عمل می کنند. آن کابوس برگردنده آی بی ام بود. شاید شرکت سزاوارشهرت مدیریت سطح بالایش حداقل در یک بخش باشد، اما آن، سودهای زیادش و توانایی بازاربزرگ را ازبکارگیری مشتریان متحد و زیاد می گیرد. اگرچه که سرانجام آن خیلی موثرتر نسبت به برخاستن هم مینی کامپیوتروهم پی سی عکس العمل نشان می دهد، تمایل طبیعی آن نیست مشتریان مشابه است اما این رشد محسوس در فروش پی سی خارج از همکاریهای مشترک و سهم بازار آی بی ام برای استفاده مدیریت می شوند، یکبارتا 80% به شکل های منفرد تنزل یافت. دوباره این یک شکست مخصوص نسبت به آی بی ام نیست. در دیسک درایوها، سی گیت، رهبر25/5 اینچی در دیسک های5/3 اینچی دیرتر آمدندو تا سال

1991 یک محصول واحد رانفروخته بودندتا ثابت کردندکه مهمترین مصرف کنندگان آنها سازندگان پزتابل و دفترچه های کامپیوترهاست. بنابراین، هرکس مشکلی دارد. شایدبزرگترین

فرصت و مهمترین تهدید بخوبی بعدها بکار گرفته شود زیرا شبکه بالاترین سودهای رایج و رضایت بخش را برای شما تهیه می کند.

کل سازمان و فکروتوجه ثابت مدیریت، کاملا بدرستی و آنطور که باید باشندآماده کار هستند. یک سازمان مشابه چگونه می تواند بطور موثرتربر آنچه که نیست و شاید هرگزنباشد، اثر بگذارد؟

پاسخ بدون ابهام کریستنسن این است که آن نمی تواند. سازمان موجودهرگز با یک تکنولوژی از هم گسیخته موفق نخواهدشد. کتاب ارزش پشم را درآمریکا ذکر می کند که تلاش شد از طریق باز کردن بازارهای شرکت پشم خودش و بطورهمزمان با توسعه ذخایرمختلف باستانی با کاهش ذخایرمبارزه کند. تلاش و کوشش حتی عمیق ترازحرکت آی بی ام برای جذب عملکرد موفقیت آ

میزو شگفت آورپی سی در روش اصلی عمل سازمان در رابطه با موضوعات، شکست خورد. شرکت های پشم بطور کامل نابود شدند. همانطور که ذکرشد آِی بی ام مبالغ کلانی ازسهم بازار را از دست داد. در اصل هنوزعملکرد پی سی یک مدل معتبر برای مسئله غامض بدعت گذاربود. آن یک راه حل است که من برای سالها ازآن حمایت کرده ام و نسبت به مطالعات زیاد دقیق کریستنسن نیروی اضافی می دهد.

دستورالعملهای کلیدی

فعالیت پی سی بخوبی دورازهز مرکزآی بی ام دربوکاراتون، فلوریدا تحت مدیریت مستفل با یک حکم مجزا ساخته شده بود. آن بطور مناسب و خوب بیشتردستورالعملهای کلیدی کتاب را پیدا کرد:

1 0 اندازه سازمان را نسبت نه اندازه بازار پیدا کنید.

2 0 در مورد بازارومشتری های آن بطریقی که بتوانید آنها راهمراهی کنید، بیاموزید.

3 0 آنرا زود بدست آورید، زمانی که هنوز بازار در حال ثابت شدن است.

4 0 طبیعی بودن اشتباهات را بپذیرید.

5 0 ضعف تکنولوژی از هم گسیخته و مقادیر آنرا برسمیت بشناسید.

این اعتبارها مثل یک دلیل برای کارهای راسوی بدبو یک سازمان آرودی یک وظیفه خاص را ارائه می دهدو در محلی تعیین می شودکه مداخلات نامتشابهی را می سازد. بهرحال بیشترکار های یک راسو شکست می خورد، معمولا به این دلیل است که یا ضامن مدیریت اعتماد واقعی به پروژه نداردویا آرودی به ساختن و فروختن ارتباط ندارد. شکست مصیبت آمیززیراکس کردن نسبت به بکارانداختن هر موضوع درخشان در دوره ساخت پی سی در مرکز تحقیق پالو آلتو کشف شدکه از جدایی دانشمندان از ساختن و فروختن ناشی می شود. یک تناقض آشکاربین آنچه که برای پی ای آر سی اتفاق افتاده است و دلیل بکارگیری فعالیتهای جدید که بخوبی بدور ازموارد موجود هستند، وجوددارد. اما آن تنها آشکار است فعالیت طرح شده باید یک عملکرد کاملا تکمیل شده باشد، نه یک با اثاثیه مجهز کردن خویش (مثل پی ای آر سی) بدون پیوستن های تجاری، بدون یک حامی، حتی تحقیق برجسته و توسعه از دست خواهد رفت. حتی با یک حامی، اگرچه که عملکرد

مستقل، شاید تکنولوژی از هم گسیخته درست را تولید نکند یا آن را بطورمقتضی به دسته بندی های مختلف از مشتری هایی که شامل می شوند بفروشد. بدعت گذاران مجبورند که بیاموزند چگونه از ضعف دور شوند. از اینرو آنها نمی توانند با تجارت تاسیس شده رقابت کنند و درآغازدر مورد اینکه درکجا محصولاتشان بخوبی فروش خواهد رفت نظر کمی و یاهیچ نظری ندارند. آنها مجبورند استحکام و قدرت جدیدی را ایجاد کنند. آنها مجبورند که بیاموزند چگونه مشتریان جدید را پیدا کنند و بازارهای جدیدی ایجاد کنند که از موفقیت درخشان می توانند ناشی شوند. بهرحال موقعی که این بازارها در حقیقت تاسیس شده اند، آن را آسان کننده نسبت به از هم گسیختگی شامل شده درتغییر، نمی سازند. برای سازندگان دیسک درایو 14 اینچی که دوباره و دوباره هر دفعه تولید

موسسان شرکت جدید بوی را که اندازه های دیسک را کاهش می دهند را تکرار می کنند چه اتفاقی افتاد. شاگردان قدیمی و ثروتمند ناتوانی و عاجزی از مقاومت در برابر رقابت راثابت کردند، حتی با وجود اینکه آن نزدیکی یکسانی را بکاربردکه ثروت آنها را ساخنه بود (و رقابت آنها را از بین برده بود) پادزهر مهم این است که بپذیریم در هر تکنولوژی از هم گسیخته تجارتی یا معادل آن که در نوبت و انتظار قرار دارد، روزی توسعه بازار را نسبت به زیان شما توسعه خواهند داد و منقلب خواهند کرد. یکی از داستانهای موفقیت عالی موسسان شرکتهای بریتانیایی این بود که جی. سی. بام فورد از شکاف و از هم گسیختگی ناشی می شود. در سال 1947 جوبام فورد اولین و بهترین حفر کننده هیدررکیلی را تولید کرد – یک ماشین کوچک، طراحی شد تا دز پشت تراکتورها بکار گرفته شود که بطور کامل برای شغلهای مهم صنعت ساختمانی نا مناسب بود.

نیاز نبود، استفاده ممکن نبودسازندگان آنها تازه واردان هیدرولیکی را مطالعه کردند، اما همانطور که کریستنسن ذکر کرد، هیدرولیکها تکنولوژی بود که مشتریان آنها نیاز نداشتند – براستی استفاده ممکن نبود. موقعی که ماشینهای هیدرولیکی توانست بالاخره با کابل ترکیب شود، برای کابل خیلی دیر بود که نسبت به تحت تاثیر قرارگرفتن حمایت شود. جی سی بی و دیگرمصنوعات هیدرولیکی بیشتر بازاررا در بر گرفتند. در فرایند، جو و پسرش آقای آنتونی فروش را برای مبالغ بالاتر دردست گرفتند

700 میلیون پوند در سال 1995 سهام مشترک آنها بوسیله شرکتی بوجود آمد که باعزم ثابت بطور خصوصی باقی مانده و در سال 1996 به 800 میلیون پوند رسید. درشروع، استحکام مهم مبارزه طلبانی مثل بام فوردها در راه بسیارمناسب آنها قرار گرفت: در این تجارتهای از هم گسیخته با بازار های غیرمطمئن آنها، راه چاره ای برای نکات مهمی که زودترساخته شده بود، وجود ندارد تا همراه شما آموزش ببیند و غلط ها و اشتباهات را از اول بسازد اما به سرعت تاثیرمی گذارد و این تا وقتی است که شما راه بهتررا پیدا کنید. به دلایل کاملا عمیق

شرکتهای بزرگ این رفتاررا خارج از وجود در عملکردهای آنها در رابطه با موضوعات تادیب کردند. این دلیل این است که چرا همانطوری که آی بی ام نشان داد از طریق بهترین راه برای آنها که ازمورد 14 اینچی اجتناب کنند، تاسیس و سرمایه کردن بعضی از تقلیدهاست که خودشان با لوتزم مستقل شروع کردند که می تواند با بازارهای کوچک بوجود آمده و به شکل شرکت های کوچک بوجود امده مبارزه کند. آن استیل و شکل شامل 8 اصولی است که برندگان را از درندگان و شرکاء را از موسسان شرکت جدا می کند. فرصت بدست آمده با ارزشترین در تجارت است اما درشروع آن قطعی است، برندگان در شروع شرط بندی می کنند.

1 0 پاداش قبول کردن ریسک و تنبیه نکردن شکست

2 0 دادن عقاید جدید و تاپ، با تقدم اولویت

3 0 اجازه دادن به این عقاید برای توسعه آزادانه

4 0 قرار دادن اجرای بزرگ در روی سفارش خوب

5 0 رقابت و همکاری حریصانه با خودشان

6 0 نام نویسی ازمدیران حرفه ای در زمان مناسب

7 0 مهم دادن پاداش های مالی بطور گسترده ومایه دار

8 0 دنبال نمودن سهم بازار اول و جلوتر از همه

بیشتر این 8 مورد (از مطالعه یک تجارت هفتگی دره سیلیکون اقتباس شد) بطور قوی برای مهم مدیران در استدلال مدیران مصلحت آمیز بوده است به خارج از ضرورت خالص، اشخاصی که به موفقیت های سریع نایل می شوند، مجبور شده اند که رزشهای سلسله مراتبی و سنتی را رها کنند و آموختند که با بی نظمی در بهره های سرعت بالا و آنهایی که می توانند تحول ایجاد کنند، زندگی کنند. آن از بدست اوردن اطلاعات سری و خالص از موسسان شرکت تلفیق می شود که یک جریان بدون سابقه از کرم را در دستان مدیریت های غیر قرار دادی تولید می کند. بنا براین برای بدست آوردن موقعیت مقتدر بازار در اینترنت (8)

که با نت اسکیپ معروف شروع می شود، فقط چراندمندگان آن را دور نگه دارید شما بسادگی مجبورید که موانع قدیمی را فراموش کنید، به عنوان مثال با خودتان رقابت کنید (2) بدین معنی است که در شروع نگران نباشید که محصولات موجودتان را آدمخواری کنید: اگر شما فرزندتان را نخورید، کس دیگری آن راخواهدخورد. سیکیتس آل شوگارت موسس دیسک درایو تنها یک نیمه شوخی است: گاهی اوقات من فکر می کنم ما روزی را خواهیم دید که زمانی است که شما یک محصول را در صبح معرفی می کنید و در پایان روز پایان زندگی آن را خبر می دهید.

چهار تفاوت

فرصت 8 تایی، احتیاجات ماهرانه است. اما آنها درچهار قاعده استراتژیکی استراحت می کنند که استراتژی های برنده شدن را ازدرندگان و کسانی که سنگین راه می روند، نشان می دهند.

برندگان بر جهت برنده شدن متمرکز می شوند، هر شرطی را پوشش می دهند، با شرکاءقوی کار می کنند واقعا بزرگ فکرمی کنند. یک مثال فوق العاده از فکربزرگ، نوکیای فنلاند است،

تکنولوژی تلفن سلولی که بهای فروش آن در بازار تا 9 بیلیون دلار برده است. یکبارکه فنلاندی ها فرصت برنده شدن را درپتانسیل سلولی تشخیص داده بودند، آنها سرمایه هایشان را درجهت

بدست آوردن یک چهارم از فروش تلفن دنیا جاری کردند که به معنی تمرکزشدید آنهاست. به خاطر سلوس دار بودن، نوکیا کاغذ، لاستیک های چرخ، فلزات، الکترونیک های دیگر، کابل ها، مجموعه های تلویزیون و سودهای پی سی را رها کرد وبه آی سی ال فروخت. بهرحال آن تمرکز شدید تنها بخشی از داستان است. آن شما را از قضیه نادرست کریستنسن نجات نخواهد داد. آنجا محلی است که هر شرطی که در آن وارد شود راپوشش می دهد. رهبران بازارشکست خورده توسط

قضیه نادرستی که لزوما دیده شده بود، حبس شدند – آنها نه تنها خودشان تکنولوژی های از هم گسیخته را توسعه دادند بلکه اغلب توسعه را به نقطه طرح یک تجارت بردند. اما آن هرگزاحساس اقتصادی برای بردن تکنولوژی به بازار- نه در سازمان تاسیس شده، ایجاد نکرد، بنابراین سعی و تلاش صورت نگرفت. شروع های مستقل تنها پاسخ هستند. همچنین شما می توانید شرکاء را برگزینید. دهکده های عظیم سیلیکون عادت خوب سرمایه گذاری در شزوع کم را شکل دادند که نظریات و عقاید خوبی را ارائه می داد. سیستم های سیسکو خریده شده اند یا در 34 مورداز آنها در مدت سه سال سرمایه گذاری شده است. اینتل به طورجدا500 میلیون دلاربرای اهداف مشابه قرارداده است. اگر سرمایه گذاری با یک تکنولوژی جدید موفق شود، سرمایه گذاردر طبقه همکف است، اگر شروع از نظر مالی موفقیت آمیز باشد، سرمایه گذارامتیاز می گیرد والبته اضافه شده ها، پیشرفت های جدید تکنولوژی و مالی است که دست در دست هم خواهند رفت. اگر سازندگان درایو 14 اینچی در شکننده های 8 اینچی سرمایه گذاری کرده بودند، رهبران نباید شکست می خوردند، البته که آنها به معترضان اجازه داده بودند که منطق خودشان را دنبال کنند. هولت پاکاردباصراحت زمانی کارکردها بکارگیری آزاد یک سازمان جدید برای ساخت ماده جوهرچاپ

کنندگان انجام گرفت که باید موقعیت تا اندازه ای سودمند خودش رادر چاپ کنندگام لیزری به رقابت می گرفت. پس تکنولوژی ازهم گسیخته با مزایای کلی اچ – پی کارکرد ومنطق قضیه نادرست کریستنسن را دنبال کرد. هیچ چیزدیگری جدایی احتمالی از دیگر پیروی کنندگان را دعوت نکرد، آیا شما از طریق جدایی14 اینچی هستید؟

. شرکت استدلال مدیران س دوشنبه، 2005 /09 /12

این فقط قسمتی از متن مقاله است. جهت دریافت کل متن مقاله، لطفا آن را خریداری نمایید

پاورپوینت جوشکاری

دسته: صنایع

فرمت فایل: ppt

حجم فایل: 2692 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 131

پاورپوینت جوشکاری

تاریخچه جوشکاری:

آثار باقیمانده از گذشته های بسیار دور نشانگر این واقعیت است که انسان های اولیه با استفاده از اصول فیزیکـی که امـروزه اساس جوشکـاری مدرن را تشکیـل می دهد قطعـات فلزی را بـه یکدیگر متصل می کردند. تجزیه و تحلیل ابزارهای کشف شده از قرون اولیه نشان می دهد که برای اتصال دو قطعه فلزی به یکدیگر، لبه های گداخته شده این قطعات را روی یکدیگر قرار داده و با ضربات چکش بهم متصل می کردند.

مهمترین اصول فیزیکی که سنگ زیربنای متدهای معمولی جوشکاری در قرن حاضر را تشکیل می دهد در اواخر قرن نوزدهم کشف و ابداع شده و به تدریج در صنعت مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1887 یکی از دانشمندان روسی بنام Bernadas اختراع متدی را به ثبت رساند که به وسیله آن قادر بود تا یک قطعه فلزی را با الکترود ذغالی به صورت موضعی با ایجاد قوس الکتریکی بین قطعه و الکترود ذوب نماید.

در ایـن زمان نامبــرده دو قطعه فلزی را در فاصله معینی از یکدیگر قرار داده و با استفاده از پدیده فـوق الذکر و حرکت الکترود ذغالی در طول شکاف بین دو قطعه و وارد نمودن همزمان میله ای فلزی از جنس قطعه در داخل قوس الکتریکی، حمام مذابی به وجود آورد که بعد از منجمد شدن شکاف موجود را پر نموده و باعث به هم پیوستن این قطعات گردید.

چند سال بعد یعنی در سال 1891 دانشمند دیگر روسی بنام Slavjaniv روش الکترود ذوب شونده را اختراع نمود. در این روش به جای الکترود ذغالی از یک الکترود فلزی استفاده شده که همزمان وظیفه فلز پرکننده را نیز به عهده داشت.

در روش الکترود ذوب شونده ذوب حاصل از الکترود فلزی در فاصله بین نوک الکترود و شکاف دو قطعه در معرض هوا قرار می گرفت که این امر باعث اکسیده شدن مذاب و در نتیجه در جوش ایجاد اشکال می کرد. از طرف دیگر قوس الکتریکی نیز ناپایدار بود که خود به خود غیر یکنواختی جوش را به دنبال داشت.

برای برطرف نمودن این عیوب در سال 1905 یک صنعتگر سوئدی بنامOscar Kjellberg الکترود فلزی پوشش دار را اختراع نمود. پوشش این الکترود را مخلوطی از مواد معدنی مختلف تشکیل می داد که قادر بود با تولید گاز و ایجاد سرباره، مذاب حاصل از ذوب الکترود را در مقابل آثار نامطلوب تماس با هوا محافظت نماید. علاوه بر این، پوشش الکترود باعث پایداری قوس الکتریکی و یکنواخت شدن جوش می گردید …

فهرست:

_تاریخچه جوشکاری

_جوشکاری قوس الکتریکی

_جوشکاری زیر آب

_جوشکاری زیر پوری

_جوشکاری مقاومتی

_انواع جوشکاری مقاومتی (نقطه ای. نواری. زائده ای. فرکانس بالا. جرقه ای. سر به سر. ضربتی. له کردنی.

نقطه ای – غلتکی. پل واره)

_جوشکاری حالت جامد

_انواع جوشکاری جامد (جوشکاری انفجاری. ضربان مغناطیسی. اصطکاکی. سرد. نفوذی. مافوق صوت)

جوشکاری با گاز

_جوشکاری با لیزر

_جوشکاری با اشعه الکترونی

_جوشکاری ترمیت

_جوشکاری پلاسما

_جوشکاری tig

_جوشکاری Mag

_جوشکاریmig

_جوش وانواع اتصلات و اصطلاحات جوش

_الکترود

_ابزار مورد نیاز کارگاه جوشکاری

_خطرات تهدید کننده سلامتی در جوشکاری و راههای پیشگیری

_اصطلاحات انگلیسی جوشکاری

_منابع

بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 89 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 48

بررسی تفسیر آیات سوره بروج از تفاسیر مختلف

«بسم الله الرحمن الرحیم»

وَالْسَّماءِ ذاتِ الْبُروُجِ (1) وَالْیَومِ الْمَوعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَ مَشهُودٍ (3) قُتِلَ اَصحابِ الأُخدودِ (4) اَلّنَارِ ذَاتِ الوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَیها قُعودٌ (6) وَهُم عَلی ما یَفْعَلونَ بِالمُومِنینَ شُهُودٌ (7) وَ ما نَقَموا مِنهُم اِلاّ اَن یُومِنوا بِاللهِ العَزیزِ الحَمید (8) اَلَّذی لَه ملکُ السَّمواتِ وَالاَرضِ وَاللهُ عَلی کلِّ شَی ءٍ شَهیدٌ (9) اِنَّ الَّـذینَ فَتَـنُوا المُـؤمِنـینَ وَالمُؤمِناتِ ثُمَّ یَتوبوا فَلَهُم عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُم عَذابُ الحَریقِ (10) اِنَّ الَّذینَ ءامَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُم جَنّاتٌ تَجری مِن تَحتِهَا الاَنهارُ ذلِکَ الفَوزُ الکَبیرُ (11) اِنَّ بَطشَ رَبِّکَّ لَشدیدُ (12) اِنَّهُ هُوَ یُبدِیُ وَیُعیدُ (13) وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ (14) ذُوالعَرشِ المَجیدُ (15) فَعّالٌ لِما یُریدُ (16) هَل اَتیکَ حَدیثُ الجُنودِ (17) فِرعونَ وَثَمودَ (18) بَلِ الَّذینَ کَفَروا فی تَکذیبٍ (19) وَاللهُ مِن وَرائِهِم مُحیطٌ (20) بَل هُوَ قَرءانٌ مَجیدٌ (21) فی لَوحٍ مَحفوظٍ (22)

«صَدَقَ اللهُ العَلِیُّ العَظیم»

به نام خدای بخشاینده مهربان

قسم به آسمانی که دارای برجها است و قسم به روز موعود و قسم به شاهد و شهادت دهنده، کشته و نابود گردیدند آن قومی که آتش افروختد. آتش که از هیزم ها افروخته شده، و خود آنان بر کنار آتش نشسته و آنها بر آنچه به مؤمنین آزار می رسانند گواهند. و کس بر عمل زشت آنها سرزنش نکرد مگر آنهائیکه ایمان آوردند به خدای غالب ستوده آن کسی که مرا و راست پادشاهی و سلطنت آسمانها و زمین و او بر هر چیزی گواهست.

آنها که به مکر و تدلیس به فتنه انداختند مردها و زنهای مؤمن را و از این عمل زشت ناروا توبه نکردند، پس برای آنان است آتش دوزخ و عذاب آتش سوزان.

و انان که ایمان آورده و عمل صالح کردند، برای آنهاست بهشت هایی که زیر درختانش آبها جریان دارد و این حقیقتاً سعادت و فیروزی بزرگی است.

و محققاً انتقام کشیدن پروردگار تو بسیار امر سخت و بزرگی است زیرا که او می آفریند و خلق به سوی او بازگشت می نماید. و اوست آمرزنده و دوست و صاحب عرش و بااقتدار و عزّت است. و آنچه بخواهد ( با کمال قدرت و اقتدار) انجام می دهد، (ای پیامبر) آیا خبردار شدی از حکایت لشکرهای فرعون و ثمود. آری آنان کافر شدند و تکذیب (پیمبران) نمودند و خداوند محیط بر آنان است، بلکه ابن کتاب قرآن بزرگی است که در لوح محفوظ ثبت و محفوظ است [1].

فرضیه تحقیق:

«سوره مبارکه بروج، بیان اختصاری سرنوشت اقوامی خاص، اثر تربیتی عمده ای دارد.»

سؤالات تحقیق:

1- اصحاب الاخدود چه گروهی بودند؟

2- شکنجه مسلمانان در صدر اسلام برای چه هدفی صورت پذیرفته بود؟

3- اثر بیان اختصاری داستان فرعون و ثمود در این سوره چیست؟

4- اثر این سوره بر تربیت اخلاقی جوامع چگونه است؟

پیشینه تحقیق:

اکثر تفاسیری که تا انتهای قرآن به تفسیر سور قرآن پرداخته اند، به تفسیر این سوره نیز پرداخته اند.

چکیده ای در مورد سوره بروج:

سوره بروج مکی است و بیست و دو آیه دارد.

بیان آیات این سوره مشتمل بر انذار و بشارت است، و در آن به سختی کسانی را انذار کرده که مردان و زنان مسلمان را به جرم این که به خدا ایمان آورده اند شکنجه می کنند. نظر مشرکین مکه که با گروندگان به رسول خدا (ص) چنین می کردند، آنان را شکنجه می کردند تا از دین اسلام به شرک سابق خود برگردند.

بعضی از این مسلمانان صبر می کردند و برنمی گشتند و لو شکنجه به هر جا که خواست برسد. و بعضی برگشته و مرتد می شدند و اینها افرادی بودند که اینها افرادی بودند که ایمان ضعیفی داشتند، همچنان که در آیه وَمِنَ النّاسَ مِن یَقول امنا بِالله فاذا اوذی فی الله جَعَل فتنه الناس کعذاب الله، وَ مِن الناسُ مِن یعبد الله علی حرف فَاِنَّ اصابَه خیر اطمَان به وَ اِن اصابته فتنه انقلب علی وَجهَهُ به وضع آنان اشاره می کند. خدای سبحان در این آیات قبل از اینکه اشاره ای به اصحاب اخدود می کند و این خود تشویق مؤمنان به صبر در راه خدای تعالی است، دنبال این داستان، اشاره ای هم به سرگذشت لشکریان فرعون و ثمود دارد، و این مایه دلخوش رسول خدا و وعده نصرت به آن جناب و تهدید مشرکین است و این سوره به شهادت سباق آیاتش درمکّه نازل شده است [2].

در کل این سوره به دو بخش می تواند تقسیم شود: بخش اوّل: پیروان اخدود ( از آیه یکم تا شانزدهم) و بخش دوّم: حدیث سپاه (از آیه هفدهم تا بیست و دوّم) در بخش اول این سوره قسم به ستارگان و روز موعود و شاهد و مشهود است و جواب این قسم در آیه چهارم آمده که به اصحاب اخدود و لعنت فرستاده شده [3] تناسب نامگذاری این سوره به سوره بروج نیز به تناسب سوگندی است که در آیه اوّل آمده است. [4]

اهمیت این سوره:

این سوره بیست و دو آیه دارد و رسول خدا (ص) فرمود، هر کس سوره بروج را بخواند خداوند به عدد هر روز آدینه و روز عرفه که در دنیا بوده ده حسنه برای او بنویسد و هر کس در نماز فریضه بخواند، موقف حشروی با انبیاء مرسلین باشد.

از مصباح کفعمی است: کسیکه این سوره را در رختخواب بخواند یا موقع بیرون رفتن از منزل، خانه و اثاث البیت و اهل و عیال همه محفوظ مانند [5].

روی هم رفته این سوره، سوره استقامت و پایمردی در برابر فشارهایی است که از ظالمان و مستکبران بر مؤمنان وارد می شود و در لابلای آن وعده نصرت الهی نهفته است.

در فضیلت این سوره همین بس که رسول خدا فرمود: هر کس این سوره را بخواند، خداوند بر تعداد تمام کسانی که در نماز جمعه اجتماع می کنند و تمام کسانی که در روز عرفه در عرفات جمع می شوند، ده حسنه به او می دهد و تلاوت آن انسان را از ترسها و شدائد رهایی می بخشد [6].

بسم الله الرحمن الرحیم»

وَالْسَّماءِ ذاتِ الْبُروُجِ (1)

«نخست می فرماید: سوگند به آسمان که دارای برجهای بسیار است.

بروج جمع «برج» در اصل به معنی قصر است و بعضی آن را به معنی «شی ء ظاهر و آشکار» می دانند. و نامگذاری قصرها و عمارتهای بلند و مرتفع را به این نام به خاطر وضوح و ظهورشان دانسته اند. به همین جهت قسمت مخصوص از دیوار اطراف شهر یا محل اجتماع لشکر که بروز و ظهور خاصی دارد «برج» نامیده می شود.

و هنگامی که زن زینت خود را آشکار سازد، تبرجت المرأ ه می گویند. برجهای آسمانی یا به معنی ستارگان درخشان و روشن آسمان است و یا به معنیصورتهای فلکی، یعنی مجموعه ای از ستارگان که در نظر ما شباهت به یکی از موجودات زمینی دارد، و برجهای دوازده گانه دوازده صورت فلکی است که خورشید حرکت نمی کند، بلکه زمین به دور آن می گردد.

(ولی به نظر می رسـد کـه خورشـید جابه جا می شود و محاذی یکی از صورتهای فلکی می گردد.)

سوگند به هر یک از این معانی باشد حکایت از عظمت آن می کند، عظمتی که شاید در آن زمان در نظر عرب روشن نبود، ولی امروز برای ما کاملاً شناخته شده است، هر چند بیشتر به نظر می رسد که منظور همان ستارگان درخشان آسمانی باشد. لذا در حدیثی آمده است که از پیغمبر (ص) تفسیر این آیه را خواستند، فرمود: منظور کواکب و ستارگان است. [7]

وَالْیَومِ الْمَوعُودِ (2)

سپس می افزاید: و سوگند به آن روز موعود، (روز رستاخیز) همان روزی که تمام انبیاء و پیامبران الهی آن را وعده داده اند و صدها آیه قرآن مجید از آن خبر می دهد، همان روزی که میعاد و وعده گاه همه اولین و آخرین است و روزی است که باید حساب همگان تصفیه شود. [8]

این جمله عطف است برکلمه «اسماء» یعنی سوگند به آسمان داریث برج ها و سوگند به روز موعود. [9]

وَشَاهِدٍ وَ مَشهُودٍ (3)

و در سومین و چهارمین سوگند می فرماید: و قسم به شاهد و مشهود در اینکه منظور از شاهد و مشهود چیست؟ تفسیرهای بسیار فراوانی ذکر کرده اند که بالغ برسی تفسیر می شود، و مهمترین آنها تفسیرهای زیر است:

1- «شاهد» شخص پیغمبر (ص) است. چنانکه قرآن می گوید: یا اَیُّها النَبی اِنّا ارسلناکَ شاهِداً و مُبَشِّراً وَنَذیراً: ای پیغمبر ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم0 (احزاب/45) و «مشهود» همان روز قیامت است، چنانکه قرآن می فرماید: ذلِکَ یَوم مجموع لَه الناش وَ ذلک یوم مشهود: روز قیامت روزی است که همه مردم در آن جمع می شوند و روزی است کاملاً مشهود و آشکار. (هود/103).

2- شاهد گـواهان عمل انـسانند، مـانند اعضـای پـیکر او چنـانکه در آیه 24 سوره نـور می خوانیم: «یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون: روزی که زبانها و دستها و پاهایشان به اعمالی که انجام داده اند گواهی می دهد و مشهود انسانها و اعمال آنها هستند.

3- «شاهد» به معنی روز جمعه است که شاهد اجتماع مسلمین در مراسم بسیار مهم نماز آن روز است. و «مشهود» در روز عرفه است که زائران بیت الله الحرام شاهد و نظارت کننده و نظارت کننده آن روزند. در روایتی از رسول خدا و امام باقر (ع) و امام صادق (ع) این تفسیر نقل شده است.

اِنَّهُ هُوَ یُبدِیُ وَیُعیدُ (13)

اوست که آفرینش را آغاز می کند و اوست که باز کی گرداند.

مقابله انداختن بین پدیدآورنده و برگشت دهنده، قرینه است بر این که منظور از کلمه ابداء همان واژه بدأ است، که به معنی افتتاح و آغاز کردن چیزی است، چون از عرب شنیده نشده کلمه «ابداء» را استعمال کنند، تا در نتیجه مضارع آن «یبدی» به ضمه یاء باشد، ولیکن در قرائت چنین آمده. و در بعضی قرائتای متروک به جای یبدی، «یبدا» به فتحه یاء و فتحه دال آمده. به هر حال آیه شریفه شدت بطش خدای تعالی را تعلیل می کند. به این بیان که خدای تعالی مبدء و پدید آورنده است و معلوم است که هر چه را بخواهد ایجاد می کند، به این بیان که خدای تعالی مبدأ و پدید آورنده است، و معلوم است که هر چه را بخواهد ایجاد می کند، بدون اینکه از چیزی و یا کسی غیر از خودش کمک بگیرد. و او است که هر چیزی را به عین آن وضعی که قبل از فوت داشت برمی گرداند. پس خدای تعالی از هیچ امری که اراده اش را کرده باشد جلوگیر ندارد. و هیچ چیزی که فوت شده و از بین رفته برای او فوت شده نیست، و وقتی مطلب بدین قرار باشد. پس او قادر است براینکه بربنده ای که از حد خود تجاوز کرده عذابی را تحمیل کند که خارج از حد و طاقت او باشد، و نیز می تواند او را همچنان زده نگه دارد تا عذاب را بچشد، همچنان که فرمود: «وَالَّذینَ کَفَروا لَهُم نار جَهَنَّمَ

لا یقضی علیهم فَیَموتوا وَ لا یَخفَف عَنهم مِن عذابِها». و او قادر است بر اینکه آنچه به سبب عذاب، فاسد شده به حالت اولش برگرداند، تا مجرم، همچنان عذاب را بچشد، بدون اینکه لحظه ای در بین دو عذاب استراحت داشته باشد، همچنان عذاب را بچشد، بدون اینکه لحظه ای در بین دو عذاب استراحت داشته باشد، همچنانکه فرمود: «اِنَّ الَّذین کَفَروا بِآیاتِنا سوف نصلیهم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب» با این بیان چند نکته روشن می گردد:

اوّل اینـکه: سیـاق آیـه می فهـماند کـه جمـله «انه هو…» در مقام افاده قصر است، یعنی می خواهد بفهماند ایجاد بدون ابزار و مصالح موجودات و نیز اعاده آنها تنها و تنها کار خدای سبحان است، چون در صنع و ایجاد، هیچ کسی دخالت ندارد.

دوّم اینکه: حدود هر چیزی به دست خداست، اگر بخواهد محدود نمی کند، و اگر بخواهد حد چیزی را به حدی دیگر مبدل می سازد.

پس اوست که عذابها و شکنجه های دنیا را به مرگ محدود کرده، و او می تواند در آخرت این حد را بردارد، و معذب در دوزخ الهی الی الأبد شکنجه ببیند، و هر چه آرزوی مرگ کند بدان نرسد.

سوّم اینکه: مراداز شدت بطش این است که هیچ کس نمی تواد بطش او را جلوگیری کند، و کسی نیست که حکم او را رد کند. حال هر حکمی که رانده باشد – مگر آنکه حکم دیگری از او، جلو حکم اوّلش را بگیرد. [10]

بررسی مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر

دسته: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 52 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 58

بررسی مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر

1- بررسی وضعیت موجود

1-1- بازدید محلی، مذاکره با رئیس و مسئولین فنی فرودگاه

فرودگاه در شمال شهرستان رامسر و در مرکز شهر و حاشیه دریای خزر در سال 1342 بصورت باند خاکی تأسیس و در سال 1347 عملیاتی گردیده است. این فروگاه توسط شرکت نفت و دولت تأسیس گردیده است. در گذشته استقبال بسیار خوبی از این فرودگاه بعمل می آمده است بطوری که روزی چهار پرواز در این فرودگاه انجام می شده است.

در حال حاضر باند فرودگاه آسفالت و دارای 1500 متر طول و 45 متر عرض می باشد و از دو طرف باند پرواز نیز توسط جاده تنکابن بلوار مرکز تفریحی فدک احاطه گردیده است و از انتهای باند هر دو سو کمتر از 100 متر فاصله جهت تطویل و توسعه باند وجود دارد اطراف فرودگاه در سمت شمال شرقی پر از درختان میوه و مرکبات و باغهای شخصی می باشد و در سمت جنوب غربی نیز مناطق مسکونی در فاصله بسیار کمی از باند و فنس فرودگاه وجود دارند و فرودگاه کاملاً از هر سمت محاصره گردیده است و کار توسعه را با مشکلات زیادی مواجه خواهد نمود. در مذاکرات بعمل آمده با مسئولین فرودگاه این نکته مشخص گردید که فرودگاه بدلیل محدودیت اراضی و ملاحظات اقتصادی نتوانسته در مقیاس بالا به پردازش مسافر و بار بپردازد و بدلیل کمبود امکانات هوانوردی و غیر هوانوردی و قدیمی بودن دستگاهها و تجهیزات حتی قادر به ارائه خدمات مطلوب مخصوصاً در شرایط جوی و آب هوایی نامساعد نگردیده است.

قسمتی از تملک اراضی برای توسعه و تطویل باند صورت پذیرفته اند که باعث امیدواری برای توسعه آتی می باشد البته بایستی به این نکته اشاره گردد که طرح تطویل باند بسیار محدود بوده و بسیار پرهزینه و از لحاظ فنی نیز با مشکلات زیادی توام خواهد بود. در حال حاضر هدف از ادامه فعالیت این فرودگاه آن است که پروازهای داخلی مسافر به مقصد تهران در آن پردازش گردیده و جهت رونق و ازدیاد تعداد پرواز این فرودگاه در زمینه صادرات گل و محصولات کشاورزی و مرکبات و توسعه صنعت توریست گام برداشته شود. که در این صورت مسلماً با مرتب بودن پروازها می توان با توجه به اقلیم فرودگاه به آینده آن تا حدودی امیدوار بود. از کلیه ساختمانهای فرودگاه شامل ساختمان ترمینال، برج مراقبت- ساختمان فنی- مهمانسرا- ساختمان ایمنی زمینی- ساختمان برق اضطراری و موتورخانه و محوطه های مربوطه، اراضی محدود فرودگاه در داخل و خارج فنس حفاظتی، پست نگهبانی در بدو ورود و منبع هوایی آب بازدید بعمل آمده و کیفیت کلیه این ابنیه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که در بندهای بعدی مطالعات به آنها اشاره خواهد شد.

1-1-1- کمبودها از دیدگاه کارکنان فرودگاه

قدیمی بودن دستگاههای ناوبری

آسفالت نامطلوب باند و توقفگاه هواپیما

کمبود خودرو فرودگاه

جاده حفاظتی کنار فنس بسیار نامطلوب و خاکی می باشد.

عدم وجود تسمه نقاله جهت انتقال بار مسافرین

ازدحام پرندگان مخصوصاً در فصل بهار و تابستان

جایگاه نامناسب و فرسوده شدن برج مراقبت پرواز و سیستم های ناوبری و پوسیده شدن کابلها

1-1-2- کمبودها از دیدگاه اینجانب و استفاده کنندگان

نامناسب بودن فنس کشی فرودگاه

رویش گیاهان و بوته های بلند در جاده حفاظتی اطراف فرودگاه

نزدیکی منازل مسکونی اطراف به باند فرودگاه

فاصله بسیار اندک باند از ساحل دریای خزر

عدم وجود دیوار حفاظتی جهت جلوگیری از پیشروی آب به سمت فرودگاه

عدم وجود قسمت سوخت رسانی

عدم وجود هر گونه فعالیت بازرگانی در فرودگاه

عدم وجود تعداد مسافر کافی بدلیل گرانی بلیط، فاصله کم رامسر تا تهران و وجود راههای زمینی تا تهران از شهرستانهای چالوس- و لاهیجان که حوزه نفوذ فرودگاه محسوب می شود.

کوتاهی طول باند پرواز

وجود رودخانه ای در آستانه باند 31 بفاصله تقریبی 50 متر از اورران Over RUN باند

1-2- تعیین سطوح پایانه مسافری و کلیه ساختمانهای جنبی و عملیاتی و همچنین سطوح عوامل پرواز (باند و تاکسیوی و توقفگاه هواپیما)

فرودگاه رامسر کلاً یک فرودگاه غیرنظامی است و برای فعالیتهای نظامی ساخته نشده است و تا بحال برای اهداف مختلف توسط ارگانهای هواپیمائی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله سازمانهایی که از این فرودگاه در طول چندین سال استفاده کرده اند می توان از شرکتهای هواپیمائی ذیل نام برد.

1-3-2- نوع و ظرفیت هواپیماها

فرودگاه رامسر در دوران قبل از انقلاب اسلامی روزانه حدود 4 پرواز را پذیرا بوده است و در حال حاضر نیز هفته ای 4 پرواز در روزهای دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه به مقصد تهران را پردازش می نماید و با توجه به طول باند هواپیماهای مورد استفاده فوکر 28 با ظرفیت 80 نفر مسافر را دارا می باشد و در ماههای مختلف از سال تعداد و ظرفیت مسافرین متفاوت بوده و معمولاً هواپیما با ظرفیت کامل 100% و یا 80% اقدام به پرواز می نماید.

بزرگترین هواپیمایی که در این فرودگاه عملیات پرواز را انجام داده است شامل هواپیمای C130، B737 مسافری ایران ایر در دوران قبل از انقلاب می باشد.

1-4- بررسی وضعیت اراضی حوزه داخلی فرودگاه و مساحت آن و راههای دسترسی به فرودگاه

1-4-1- بررسی محدودیتها و امکانات توسعه آتی اراضی داخل و خارج فرودگاه

یکی از سئوالاتی که هر طرح جامعی پاسخگوی آن است، چگونگی و امکان گسترش و توسعه احتمالی در افقهای زمانی متفاوت می باشد که البته در حین انجام این کار باید محدودیتها بررسی گردند و برای پاسخگویی به احتمال تقاضای گسترش، عوامل زیر را باید مورد نظر قرار داد که عبارتند از:

1- شرایط زیست محیطی

2- عوامل طبیعی و توپوگرافی منطقه

3- روند توسعه شهری

4- عملکرد در نظر گرفته شده برای فرودگاه

5- امکانات اقتصادی و مالی

6- وضعیت سیاسی و اجتماعی منطقه فرودگاه

اراضی داخلی فرودگاه رامسر متعلق به سازمان هواپیمائی کشوری بوده و اطراف آن را باغ مرکبات و در بخشی دریای خزر و در قسمتی دیگر جاده و بلوار مرکز تفریحی فدک و منازل مسکونی شخصی احاطه نموده است.

در داخل فنس فرودگاه چندین دستگاه پلاژ و ساختمانهای متروکه دیده می شود لازم به ذکر است که اخیراً چند باب باغ مرکبات خریداری و به امکانات فرودگاه افزوده شده است و در صورت توسعه و تطویل باند بایستی اراضی دو قسمت باند و در راستای آن را خریداری و با انحراف محور جاده تنکابن و یا با استفاده از تقاطع غیر هم سطح بتوان طرح تطویل باند را اجرا نمود.

اراضی داخلی عموماً پوشیده از پوشش گیاهی بوده و حتی تعداد زیادی درخت میوه نیز در محوطه و اطراف باند دیده می شود. رودخانه نسبتاً عریضی در آستانه باند 31 قرار داشته که از قسمت جنوبی به محوطه فرودگاه وارد گردیده و با فاصله بسیار اندکی از آستانه باند 31 عبور نموده و به داخل دریای خزر می ریزد.

منازل مسکونی ضلع جنوب غربی فرودگاه نیز بسیار نزدیک به فنس فرودگاه بدون توجه به حریم فرودگاه ساخته شده و این ساخت و ساز نیز متعلق به چند سال گذشته بوده و خیلی قدیمی نمی باشد در سمت شمال نیز مرکز تفریحی فدک متعلق به سپاه پاسداران کاملاً چسبیده به فنس فرودگاه می باشد و این همجواری خطرات زیادی را بدنبال خواهد داشت که نادیده گرفته شده و توسعه فرودگاه را با مشکل زیادی مواجه نموده است.

اراضی متعلق به فرودگاه حدود 75 هکتار را شامل می شود و فرودگاه در دل و حاشیه شمالی شهر بنا گردیده و راه دسترسی آن از طریق بلوار منتهی به فرودگاه و جاده تنکابن – رامسر انجام می پذیرد.

1-4-2- راههای دسترسی عمومی تسهیلات فرودگاه

این راهها عمدتاً دسترسی به پایانه و مسیر ورودی ساختمان هواشناسی و بخش های مختلف فرودگاه و خانه های سازمانی را میسر می سازند مسیر ورودی از طریق بلور منتهی به میدان شهید خلعتبری انجام گردیده و در ضلع شمال غربی میدان اراضی فرودگاه واقع گردیده است.

در داخل فرودگاه توسط خیابان کوتاهی به محوطه میدان اصلی مقابل پایانه مسافری و ساختمان هواشناسی می رسیم در سمت چپ خیابان ورودی دسترسیهای داخلی عموماً آسفالت بوده و از کیفیت نسبتاً خوبی برخوردار است.

برآورد ترافیک و سطوح مورد نیاز در دوره طرح

2-1- برآورد تعداد مسافر و حجم بار و پروازهای بازرگانی بر اساس نوع هواپیمای طرح و اطلاعات موجود و قضاوت کارشناسی تا پایان سال 1400 (در دو مقطع 10 ساله و نهائی)

بطوریکه می دانیم هر فرودگاه در رابطه با سطوح فعالیت با توجه به نیازهای مشخصی، طراحی و احداث می گردد لذا هر گونه تغییرات در طراحی آن بستگی به میزان تقاضاها در آتی خواهد داشت و این تغییرات مستلزم انجام اصلاحاتی در ساختمانها و تسهیلات هر فرودگاه می باشد و میبایستی برنامه ریزی کامل و جامعی در ارتباط با ارائه سطح خدمات مناسب جهت استفاده کنندگان بوجود آید و هدف اصلی و واقعی از تهیه طرح جامع نیز تأمین نیازهای آتی اجزای مختلف فرودگاه و گزینه های مختلفی در ارتباط با توسعه فرودگاه مورد نظر همچنین بررسی و ارزیابی گزینه های مختلف و در نهایت انتخاب بهترین آنها می باشد.

پیش بینی فعالیتهای حمل و نقل هوائی در هر فرودگاه همچنین سطوح و تسهیلات لازم جهت ارائه خدمات در سطح مطلوب و مناسب در واقع هدف نهائی از یک طرح جامع می باشد بدین ترتیب پیش بینی فعالیت فرودگاهها با توجه به آمارها در ارتباط با تعداد مسافر و حجم بار و پرواز های بازرگانی و نوع هواپیماها در دو دوره 10 و 20 ساله (1390 و 1400) در این مطالعات مورد ارزیابی و کارشناسی قرار خواهد گرفت. پیش بینی های لازم در مطالعات طرح جامع فرودگاهها بطور کلی شامل موارد زیر می باشند.

برآورد تعداد مسافرین سالیانه به تفکیک داخلی و بین المللی و ساعت اوج مسافر در دوره های طرح.

برآورد میزان تناژ بار هوائی در دوره های طرح

آمار تعداد نشست و برخاستهای هواپیماها به تفکیک کشوری، بازرگانی، آموزشی و غیره …

مشخص نمودن تعداد توقفگاههای مورد نیاز هواپیماها در دوره های طرح

پیش بینی های لازم جهت پارکینگ و شبکه های جابجائی وسائل نقلیه زمینی

فهرست

شرح مطالب صفحه

بخش اول- بررسی وضعیت موجود …

1-1- بازدید محلی و مذاکره و تبادل نظر با کارکنان …

1-2- تعیین سطوح پایانه مسافری و ساختمانهای جنبی …

1-3- جمع آوری آمار تعداد پرواز …

1-4- بررسی وضعیت اراضی حوزه داخلی فرودگاه …

1-5- بررسی تسهیلات فرودگاهی به لحاظ آب و برق و تلفن …

1-5-10- بررسی تأسیسات مکانیکی وضع موجود …

1-6- جمع آوری آمار شرکتهای هواپیمائی و هواپیماهای آموزشی …

اطلاعات AIP و نقشه های فرودگاه …

بخش دوم- برآورد ترافیک و سطوح مورد نیاز در دوره طرح …

2-1- برآورد تعداد مسافر و حجم بار …

2-1-3- پیش بینی نوع هواپیما و تعداد نشست و برخاست …

2-1-6- پیش بینی پارکینگ زمینی …

جدول سطوح کاربری طرح جامع …

2-5-2- تأسیسات برق …

برآورد مصرف آب و گاز مورد نیاز …

اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی دوران سید رضی و زندگی نامه سید رضی

دسته بندی: علوم انسانی» تاریخ

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 271

موضوع: برای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا برای تحقق این آرمان مقدس، د …

موضوع: برای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا برای تحقق این آرمان مقدس، دست به دامن آسمان پرستاره علم ادب ببریم تا چراغی برگیریم.

لذا در این کهکشان، ستاره ای را رصد کردیم که هرچند غبار غرض ورزی وجهل آمیخته با گذشت زمان، چهره عالمتاب او را تا حدودی پوشانده است و آنگونه که شایسته شخصیت او بوده برای جهان علم و ادب شناخته نشده است.

وی شخصیت بی نظیری است که با داشتن مناصب فقاهت و زعامت و نقابت علویان و مناصب مختلف سیاسی، هیچگاه شیفته مظاهر و زخارف دنیوی نشد و لذا بواسطه اتصال به حقیقت هستی، اهل دل بود. عاطفه سرشار، روحیه حساس، وقریحه وقاد او باعث گردید که برای بیان حقایق و ثبت وقایع سلاح قدرتمند خود را بکار گیرد و در جهت تحقق اهداف و آرمانهایش گوش به ندای دل دهد که نتیجه آن اشعار نغز و دلنشین و سخنان زیبای اوست که دیوان شعری با چنین گلهایی فراهم آورد. با توجه به اینکه دیوان اشعار این نادره دوران بازتاب اندیشه های عمیق و آئینه تمام نمای سلوک عرفانی اوست ایجاب می کند که برای شناسایی اندیشمند فرزانه و شاعر گرانمایه، دیوان اشعار او را درکنار آثار گرانبها و ارزشمند فقهی و کلامی اش کاملاً مورد نقد و بررسی علمی و ادبی قرار گیرد.

اهداف: لذا در این کار تحقیقی هدف ما بر آن بوده است که آرا و اندیشه های یگانه دوران را از میان اثر ارزنده ادبی اش (دیوان اشعار) مورد ارزیابی و نقد بررسی قرار داد تا از میان اشعار به بازخوانی نظریات و افکار عالمانه «شاعر فقیه» بپردازیم. بنابراین در شناخت ابعاد شخصیتی این ادیب گرانقدر نیازمند آن هستیم که پاسخ های قانع کننده ای در قبال پرسش های زیر داشته باشیم:

1- نحوه تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان چگونه بوده است؟

2- تأثیر شریف رضی بر ادبای پس از خود و ادبیات عرب به چه میزان بوده است؟

3- جلوه های انتساب به دودمان علوی و میزان تأثیر آن بر شخصیت وی چقدر می باشد؟

4- گردآورنده نهج البلاغه واقعاً کیست؟ و تأثیر آن بر ادبیات عرب چگونه و تا چه اندازه ای بوده است؟

فرضیه ها:

با توجه به اینک رضی یک فقیه برجسته و آشنا به ظرایف علوم اسلامی است ولی اشعار خود را مرکب اندیشه های علمی و ادبی و مباحث فلسفی قرارداده و برای بیان مقاصد وتشریح مسائل علمی و عملی بهره های فراوان از آن برده است و در هر جائی که نیاز بوده به طرح مباحث اخلاقی و مبانی فلسفی انسان شناسی و معادشناسی پرداخته است. سبک منحصربه فرد او در هجویات نمونه بازر اخلاق اسلامی است. و یا غزلهای عاری از وصف «می» و توصیف نوازندگان و خوانندگان زیباروی، حاکی از محتوای مکتب و تعالیم عرفانی وی است.

وی با تأسیس اولین دانشگاه مدرن علوم اسلامی و تربیت شاگردان فاضل و فقهای نامداری چون شیخ طوسی (ره) و نگارش و گردآوری کتاب گوهربار

«نهج البلاغه» تأثیر انکارناپذیری بر ادبیات جهان اسلام و عرب و ادبای پس از خود برجای گذاشت. لذا او با این اقدام خدمت ارزنده ای به جهان ادبیات و علم و اندیشه بشری نمود. ولی کار پرثمر او دچار تردید واقع شده و در برخی از محافل سخن از گردآورنده و یا نگارنده نهج البلاغه به میان می آید که او واقعاً کیست؟

ما نیز د راین مجموعه با توجه به اسلوب نگارش نهج البلاغه و تطبیق آن با سبک نوشتاری رضی در کتابهای ماندگارش و با بیان دلایل وشواهد و قرائن ثابت نمودیم که افتخار گردآوری نهج البلاغه همچنان برای رضی بوده و خواهد بود.

بررسی محاسبات گریدی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1166 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 101

بررسی محاسبات گریدی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

12

فصل اول

مبانی گرید

14

Grid computing 1-1 چیست؟

15

2-1 انواع Grid

17

3-1 اهمیت Grid Computing

18

4-1 ابزار قدرتمند Globus

20

5-1 نگاهی به اجزای Grid

21

Grid 6-1 از دید برنامه نویسان

27

7-1 پیچیدگی ها

30

8-1 مقدمه ای بر محاسبات توری

31

9-1 مسأله گرید

33

10-1 گرید و مفاهیم دیگر از محاسبات توزیعی

34

11-1 فواید محاسبات توری

37

1-11-1 بهره برداری از منابع مورد استفاده

37

2-11-1 ظرفیت پردازنده موازی

39

3-11-1 منابع مجازی و سازمانهای مجازی

40

4-11-1 دستیابی به منابع اضافی

42

5-11-1 توازن منابع

44

6-11-1 قابلیت اطمینان

45

7-11-1 مدیریت

47

12-1 استانداردها برای محیط های گرید

48

1-12-1 استاندارد OGSI

49

2-12-1 استاندارد گرید FTP

50

3-12-1 استاندارد WSRF

51

4-12-1 استانداردهای مرتبط با سرویس های وب

51

فصل دوم

امنیت و طراحی گرید

52

2 1 معرفی امنیت گرید (گرید Security)

53

1-1-2 نیازهای امنیتی گرید

53

2-1-2 چالش های امنیتی موجود در گرید

54

3-1-2 دامنه های امنیتی گرید

54

4-1-2 اصول امنیت

56

5-1-2 اصطلاحات مهم امنیت گرید

58

6-1-2 مجوز اعتبارسنجی

61

2-2 طراحی گرید

68

1-2-2 اهداف راه حل

69

2-2-2 توپولوژی گرید

73

1-2-2-2 Intra گرید

74

2-2-2-2 Extra گرید

76

3-2-2-2 Inter گرید

77

3-2 بررسی برخی از پروژه های گرید

78

SETI @ Home 1-3-2

78

NAREGL 2-3-2

78

3-3-2 Floding@Home

79

Google 4-3-2

80

BLAST 5-3-2

81

4-2 مقایسه ونتیجه گیری

82

فصل سوم

زمانبندی در گریدهای محاسباتی

83

1-3 زمانبندی در گریدهای محاسباتی

84

2-3 توابع هدف

93

3-3 زمانبندی سیستم های توزیع شده و گرید

96

منابع

101

فهرست جداول و اشکال

عنوان

صفحه

شکل 1-1

سیستم های Gird از دید استفاده کنندگان

22

شکل 1-2

GSI در Gird

23

شکل 1-3

موقعیت سرویس های MDS در Gird

24

شکل 1-4

موقعیت زمانبند ها در Grid

25

شکل 1- 5

GASS در Gird

26

شکل 1-6

بخش مدیریت منابع در Grid

27

شکل 1-7

ساختار معماری باز سرویس های Grid

28

شکل 1-8

کنترل گرید توسط Middleware

32

شکل 1-9

دسترسی به منابع اضافی

42

شکل 1-10

Job ها به منظور توازن بار به قسمتهایی ازگرید که کمتر مشغولند مهاجرت داده شده اند

43

شکل 1-11

پیکربندی افزونه گرید

46

شکل 1-12

تخصیص منابع توسط راهبر

47

شکل 1-13

اجزای زیر بنای سرویس های گرید

50

شکل 2- 1

رمزگشایی با کلید متقارن

59

شکل 2- 2

اعتبارسنجی دیجیتالی

63

شکل 2-3

یک نمونه از اعتبارسنجی و تصدیق

65

شکل 2-4

معماری پایگاه داده

73

شکل 2- 5

توپولوژی Intra گرید

75

شکل 2- 6

توپولوژی Extra گرید

76

شکل 2-7

توپولوژی Inter گرید

77

شکل 2- 8

جدول مقایسه

82

شکل 3-1

مراحل کلی اجرای یک کار داده موازی در یک سیستم گرید

90

شکل 3-2

طبقه بندی زمانبندهای گرید

94

شکل 3- 3

توابع هدف

95

مقدمه

Computing Grid یا شبکه های متصل کامپیوتری مدل شبکه ای جدیدی است که با استفاده از پردازشگرهای متصل به هم امکان انجام دادن عملیات حجیم محاسباتی را میسر می سازد. Gridها در واقع از منابع کامپیوترهای متصل به شبکه استفاده می کنند و می توانند با استفاده از برآیند نیروی این منابع، محاسبات بسیار پیچیده را به راحتی انجام دهند. آن ها این کار را با قطعه قطعه کردن این عملیات و سپردن هر قطعه به کامپیوتری در شبکه انجام می دهند. به عنوان مثال وقتی شما از کامپیوترتان برای مدتی استفاده نمی کنید و کامپیوتر شما به اصطلاح به وضعیت محافظ نمایشگر یا Screensaver می رود، از پردازشگر کامپیوتر شما هیچ استفاده ای نمی شود. اما با استفاده از شبکه های Grid می توان از حداکثر توانایی های پردازشگر ها استفاده نمود و برنامه ای را در کامپیوتر قرار داد که وقتی از سیستم استفاده ای نمی شود، این برنامه بتواند از نیروی بلااستفاده دستگاه بهره بگیرد و قسمتی از محاسبات بزرگ عملیاتی را انجام دهد. در این مقاله این پدیده در فناوری اطلاعات مورد بحث قرار می گیرد و اهمیت استفاده از این فناوری، پیچیدگی ها، اجزای تشکیل دهنده و استانداردهای این مدل بررسی می شود و نشان داده خواهد شد که با استفاده از این مدل چگونه در وقت و زمان شما صرفه جویی می شود. گفتنی است در حال حاضر بزرگ ترین شبکه Grid جهان در خدمت پروژه SETI@home برای یافتن حیات هوشمند فرازمینی قرار دارد. امروزه فناوری جدیدی به نام Grid به عرصه ارتباطات الکترونیک قدم نهاده است که براساس آن با دانلود کردن یک محافظ نمایشگر مخصوص می توانیم به کامپیوترهای شخصی خود اجازه دهیم که وقتی از آن استفاده نمی کنیم، به شبکه جهانی متصل شوند و به سیستم های بزرگ تحقیقاتی اجازه دهند از منابع آزاد و بلااستفاده سیستم ما استفاده نمایند.

2 بررسی برخی از پروژه های گرید:

: SETI @ Home 1-3-2

جستجو برای یافتن هوش فرازمینی است که هدف از آن یافتن پاسخ سؤالاتی مانند این که آیا ما تنها هستیم می باشد. تلسکوپ رادیویی Are Ibo به قطر 300 متر در پورتوریکو می باشد. برای پردازش و تحلیل یافته ها نیز از قوی ترین ابرکامپیوتر دنیا استفاده می کند. در حال حاضر حدود 4/5 میلیون کامپیوتر در سراسر دنیا به SETI@Home پیوسته اند و بزرگترین ابرکامپیوتر روی زمین را تشکیل داده اند. سرعت کاری این ابرکامپیوتر در حدود 70 ترافلاپس (70 میلیارد عملیات ممیز شناور در ثانیه) است. این رقم یعنی این که یک کامپیوتر منفرد به مدت دو هزار سال به طور مداوم و هر روز کار کند. این 4/5 میلیون کامپیوتر در حال حاضر در 226 کشور جهان پراکنده هستند و می توان گفت که در ضمن بزرگ ترین پروژه گرید Computing جهان را نیز شکل داده اند.

NAREGL 2-3-2:

پروژه ملی ژاپن به اسم (National Research) NAREGL گرید می باشد.

هدف اصلی پروژه NAREGL این است که به قدرت محاسباتی (10 به توان 15) پتافلاپ بر ثانیه دست بیابند. این میزان قدرت محاسباتی معادل یک میلیون پینتیوم 4 است.

3-3-2 Floding@Home:

این پروژه به F@H و همچنین به FAH نیز معروف است. یک پروژه محاسباتی توزیعی طراحی شده جهت انجام شبیه سازی های محاسباتی از پروتئین و مولکول های پویای دیگر می باشد. این پروژه در سال 2000، انجام شد و در حال حاضر نیز توسط گروه Pande، در دانشکده شیمی از دانشگاه Stanford، تحت نظارت پروفسور Vijay Pande، مدیریت می شود.

Floding@Home یکی از قوی ترین کلاسترهای محاسبات توزیعی در سرتاسر دنیا می باشد. هدف از این پروژه، «فهمیدن Protein Folding، Misfolding و بیماریهای مرتبط دیگر» می باشد.

بر طبق شبیه سازی هایی که از Protein Folding، Misfolding انجام می شود، دانشمندان را قادر می سازد تا فهم بهتری از توسعه و بهبود بیماری ها، از قبیل بررسی شکل مولکول بیماری جنون گاوی، انواع سرطان ها و بیماری های مشابه، پیدا کنند.

Floding@Home جهت انجام پردازش داده نیاز به سوپرکامپیوترها ندارد، در عوض یک سری شرکت کننده های ابتدایی در پروژه F@H شرکت می کنند که عبارتند از صدها هزار از کامپیوترهای شخصی کاربرانی که یک برنامه کوچک را در سمت Client روی کامپیوتر شخصی خود نصب می کنند. هنگامی که کاربر سمت Client پای سیستم خود نیست و یا از Cpu استفاده کمتری می کند، توان Cpu خود را در اختیار این پروژه با اجرا کردن یک محافظ صفحه، قرار می دهد.

در حقیقت F@H, از توان پردازشی بلااستفاده در سمت Client ها استفاده مفید می کند.

در سال 2007، پروژه F@H یک سطح کارایی بیشتر از یک پتافلاپ به دست آورد که یکی از اولین سیستم های محاسباتی با چنین توان محاسباتی محسوب می شد.